#!/usr/local/bin/perl
print "Content-type: text/html\n\n";
sub h{
$p=$_[0];
if(defined($v{$p})&&($v{$p} ne '')) {print $v{$p};} else {print $p;}
}
sub n{
print "<BR>\n";
}
sub t1{
$v{'line'}='--------------';
h('line');
print ' 七度文庫 (なのたびぶんこ) 人妻編 官能\描写制限版 ';
h('line');
n();
}
sub t2{
$v{'システム初期化'}='システム初期化';
$v{'%システム初期化'}++;
t1024();
$v{'下着'}='パンティー';
$v{'男根'}='熱い鉄柱';
$v{'オトコ'}='男';
$v{'服装'}='女子大生';
$v{'彼氏'}='旦那';
t16();
t18();
t41();
$v{'性行為意志'}='';
$v{'精液'}='樹液';
$v{'陰毛'}='アンダーヘアー';
$v{'クリトリス'}='花芯';
$v{'大陰唇'}='花園';
$v{'小陰唇'}='花びら';
$v{'膣'}='花園の入り口';
$v{'子宮'}='花園の奥';
$v{'最後の台詞'}='';
$v{'女性性器の愛称'}='オXXコ';
$v{'男性性器の愛称'}='オXンXン';
$v{'フェラチオ'}='フェ××オ';
$v{'アナル'}='ア×ル';
$v{'オナニー'}='オ×ニ×';
$v{'%射精'}='0';
$v{'%会話単位'}='0';
$v{'%章番号'}='0';
}
sub t3{
$v{'date'}='2003/3/30';
n();
print ' (完)';
n();
n();
h('line');
print ' Copy Right 七度 柚希 (なのたび ゆき) ';
h('date');
print ' Ver 1.05 ';
h('line');
n();
}
sub t4{
$v{'%章番号'}++;
n();
print ' (';
h('%章番号');
print ')';
n();
n();
t5();
}
sub t5{
}
sub t6{
$v{'私'}='私';
$v{'%私'}='1';
$v{'一人'}='一人';
$v{'この女'}='この女';
}
sub t7{
$v{'私'}='私達';
$v{'%私'}='2';
$v{'一人'}='二人';
$v{'この女'}='こいつら';
}
sub t8{
$v{'私'}='私達';
$v{'%私'}='3';
$v{'一人'}='三人';
$v{'この女'}='こいつら';
}
sub t9{
$v{'%私'}++;
$v{'一人'}='みんな';
}
sub t10{
$v{'%私'}--;
$v{'一人'}='みんな';
}
sub t11{
if($v{'%私'} == 1) { t7();}elsif($v{'%私'} == 2) { t8();}else {t9();}
}
sub t12{
if($v{'%私'} == 1) { t6();}elsif($v{'%私'} == 2) { t6();}elsif($v{'%私'} == 3) { t7();}elsif($v{''} eq '%私==4') { t8();}else {t10();}
}
sub t13{
t14();
$v{'男達'}='男達';
}
sub t14{
$v{'%男'}='1';
$v{'男'}='男';
$v{'達'}='';
}
sub t15{
$v{'%男'}='2';
$v{'男'}='男';
$v{'達'}='達';
}
sub t16{
t17();
}
sub t17{
$v{'私の愛称'}='有紀ちゃん';
$v{'私の自称'}='有紀';
$v{'私の卑称'}='有紀りん';
$v{'私の敬称'}='有紀さん';
$v{'私の劣称'}='有紀';
}
sub t18{
t19();
}
sub t19{
$v{'女友達'}='礼子さん';
$v{'女友達の愛称'}='礼子ちゃん';
$v{'女友達の自称'}='礼子';
$v{'女友達の卑称'}='礼ちゃん';
$v{'女友達の劣称'}='礼子';
$v{'女友達との関係'}='親友';
}
sub t20{
t45();
$v{'女友達'}='女の子';
}
sub t21{
$v{'続柄'}='長女';
$v{'性別'}='女';
$v{'性別愛称'}='女の子';
$v{'人物'}='姪';
t45();
t23();
}
sub t22{
$v{'続柄'}='次女';
$v{'性別'}='女';
$v{'性別愛称'}='女の子';
$v{'人物'}='妹さん';
$v{'人物の劣称'}='妹';
t23();
}
sub t23{
t24();
}
sub t24{
$r_t24=rand 3;
$i_t24=int($r_t24)+1;
if($i_t24==1){ t25(); }
if($i_t24==2){ t26(); }
if($i_t24==3){ t27(); }
}
sub t25{
$v{'体格'}='小柄';
$v{'胸'}='貧乳';
t28();
t31();
}
sub t26{
$v{'体格'}='小柄';
$v{'胸'}='巨乳';
t28();
t31();
}
sub t27{
$v{'体格'}='小牛';
$v{'胸'}='巨乳';
t28();
t31();
}
sub t28{
$r_t28=rand 2;
$i_t28=int($r_t28)+1;
if($i_t28==1){ t29(); }
if($i_t28==2){ t30(); }
}
sub t29{
$v{'顔つき'}='丸顔';
$v{'顔の雰囲気'}='童顔';
}
sub t30{
$v{'顔つき'}='面長';
$v{'顔の雰囲気'}='童顔';
}
sub t31{
$r_t31=rand 1;
$i_t31=int($r_t31)+1;
if($i_t31==1){ t32(); }
}
sub t32{
$v{'雰囲気'}='田舎の中学生風';
}
sub t33{
$v{'職業'}='人妻';
$v{'職業名'}='人妻';
$v{'職業一般名'}='主婦';
}
sub t34{
$v{'職業'}='OL';
$v{'職業名'}='OL';
$v{'職業一般名'}='OL';
}
sub t35{
$v{'職業'}='保母さん';
$v{'職業名'}='保母さん';
$v{'職業一般名'}='保母さん';
}
sub t36{
$v{'職業'}='女教師';
$v{'職業名'}='教師';
$v{'職業一般名'}='教師';
}
sub t37{
$v{'職業'}='人妻';
$v{'職業名'}='AV女優';
$v{'職業一般名'}='主婦';
}
sub t38{
$v{'女友達'}='女子高生';
$v{'女友達の愛称'}='女子高生';
$v{'女友達の自称'}='女子高生';
$v{'女友達の卑称'}='女子高生';
$v{'女友達の劣称'}='女子高生';
$v{'女友達との関係'}='他人';
}
sub t39{
$v{'女友達'}='お母さん';
$v{'女友達の愛称'}='お母さん';
$v{'女友達の自称'}='お母さん';
$v{'女友達の卑称'}='お母さん';
$v{'女友達の劣称'}='お母さん';
$v{'女友達との関係'}='他人';
}
sub t40{
t41();
}
sub t41{
$r_t41=rand 1;
$i_t41=int($r_t41)+1;
if($i_t41==1){ t42(); }
}
sub t42{
t43();
}
sub t43{
$v{'先輩'}='先輩';
$v{'先輩の愛称'}='百合絵さん';
$v{'先輩の自称'}='百合絵';
$v{'先輩の卑称'}='百合りん';
$v{'先輩の劣称'}='百合絵';
}
sub t44{
t45();
}
sub t45{
$r_t45=rand 1;
$i_t45=int($r_t45)+1;
if($i_t45==1){ t46(); }
}
sub t46{
t47();
}
sub t47{
$v{'女友達'}='芳恵さん';
$v{'女友達の愛称'}='芳恵ちゃん';
$v{'女友達の自称'}='芳恵';
$v{'女友達の卑称'}='芳りん';
$v{'女友達の劣称'}='芳恵';
}
sub t48{
$v{'女友達'}='指導員の女性';
}
sub t49{
$v{'女友達'}='販売員の女性';
}
sub t50{
$v{'女友達'}='販売員の女性';
}
sub t51{
t55();
t52();
t1027();
}
sub t52{
$r_t52=rand 1;
$i_t52=int($r_t52)+1;
if($i_t52==1){ t53(); }
}
sub t53{
$v{'女友達'}='メアリー';
}
sub t54{
t55();
}
sub t55{
$r_t55=rand 1;
$i_t55=int($r_t55)+1;
if($i_t55==1){ t56(); }
}
sub t56{
$v{'男'}='ゴードン';
}
sub t57{
t45();
t61();
t59();
}
sub t58{
t61();
t59();
}
sub t59{
$r_t59=rand 1;
$i_t59=int($r_t59)+1;
if($i_t59==1){ t60(); }
}
sub t60{
$v{'男の自称'}='義則';
$v{'男の愛称'}='義ちゃん';
$v{'男'}='義則さん';
}
sub t61{
$r_t61=rand 1;
$i_t61=int($r_t61)+1;
if($i_t61==1){ t62(); }
}
sub t62{
$v{'男の名字'}='吉村さん';
$v{'男の名字の劣称'}='吉村';
$v{'男の名字の尊称'}='吉村先生';
}
sub t63{
$r_t63=rand 1;
$i_t63=int($r_t63)+1;
if($i_t63==1){ t64(); }
}
sub t64{
$v{'お笑いタレント3人組'}='ペンギンクラブ';
}
sub t65{
$r_t65=rand 1;
$i_t65=int($r_t65)+1;
if($i_t65==1){ t66(); }
}
sub t66{
$v{'お笑いタレント2人組'}='コンビニセール';
}
sub t67{
$r_t67=rand 1;
$i_t67=int($r_t67)+1;
if($i_t67==1){ t68(); }
}
sub t68{
$v{'ハンドル名'}='ケンシロー';
}
sub t69{
$v{'バイブレータ'}='';
$v{'バイブでオナニー'}='';
$v{'ポラロイド撮影'}='';
$v{'ビデオ撮影'}='';
}
sub t70{
$v{'場所'}='私の部屋';
}
sub t71{
$v{'場所'}='男のアパート';
}
sub t72{
$v{'乗り物'}='列車';
$v{'手をつく所'}='窓';
}
sub t73{
$v{'場所'}='展望台の上';
$v{'レイプの場所'}='展望台の上の手すり';
$v{'手をつく所'}='手すり';
}
sub t74{
$v{'場所'}='見晴らし台の上';
$v{'レイプの場所'}='見晴らし台の上の手すり';
$v{'手をつく所'}='手すり';
}
sub t75{
$v{'場所'}='歩道橋の上';
$v{'レイプの場所'}='歩道橋の上の手すり';
$v{'手をつく所'}='手すり';
}
sub t76{
$v{'場所'}='ホテルの非常階段';
}
sub t77{
$v{'場所'}='林の中の木';
$v{'手をつく所'}='木の幹';
$v{'床'}='地面';
}
sub t78{
$v{'場所'}='ラブホテル';
}
sub t79{
$r_t79=rand 2;
$i_t79=int($r_t79)+1;
if($i_t79==1){ t80(); }
if($i_t79==2){ t81(); }
}
sub t80{
$v{'公園'}='仲良し公園';
}
sub t81{
$v{'公園'}='銀杏公園';
}
sub t82{
$v{'場所'}='公園';
$v{'床'}='地面';
}
sub t83{
$v{'場所'}='女友達の部屋';
}
sub t84{
$v{'建物'}='更衣室';
}
sub t85{
$v{'建物'}='観光地';
}
sub t86{
$v{'建物'}='美術館';
}
sub t87{
$v{'場所'}='風呂場';
}
sub t88{
$v{'場所'}='風呂場';
}
sub t89{
$r_t89=rand 1;
$i_t89=int($r_t89)+1;
if($i_t89==1){ t90(); }
}
sub t90{
$v{'営業所の場所'}='名古屋';
}
sub t91{
$r_t91=rand 1;
$i_t91=int($r_t91)+1;
if($i_t91==1){ t92(); }
}
sub t92{
$v{'農協の場所'}='栃木';
}
sub t93{
t101();
}
sub t94{
t101();
$v{'店'}='カラオケ店';
$v{'サービス'}='歌い放題';
$v{'料金'}='500円';
$v{'飲み物'}='ジュース';
}
sub t95{
t96();
$v{'店'}='100円寿司店';
$v{'サービス'}='食べ放題';
$v{'料金'}='800円';
$v{'飲み物'}='お茶';
}
sub t96{
$r_t96=rand 1;
$i_t96=int($r_t96)+1;
if($i_t96==1){ t97(); }
}
sub t97{
$v{'店名'}='五右衛門寿司';
}
sub t98{
t99();
}
sub t99{
$r_t99=rand 1;
$i_t99=int($r_t99)+1;
if($i_t99==1){ t100(); }
}
sub t100{
$v{'店名'}='ラバーズ';
}
sub t101{
$r_t101=rand 1;
$i_t101=int($r_t101)+1;
if($i_t101==1){ t102(); }
}
sub t102{
$v{'店名'}='ブラックパンサー';
}
sub t103{
$v{'食べ物'}='お好み焼き';
$v{'食べ物屋'}='お好み焼屋';
$v{'地方の食べ物'}='広島風お好み焼き';
$v{'地方'}='広島';
}
sub t104{
$v{'食べ物'}='みそカツ';
$v{'食べ物屋'}='定食屋';
$v{'地方の食べ物'}='名古屋のみそカツ';
$v{'地方'}='名古屋';
}
sub t105{
$v{'食べ物'}='ラーメン';
$v{'食べ物屋'}='ラーメン屋';
$v{'地方の食べ物'}='博多ラーメン';
$v{'地方'}='博多';
}
sub t106{
$v{'催し物'}='映画の試写会';
$v{'催し物の略称'}='試写会';
}
sub t107{
$v{'催し物'}='ファッションショー';
$v{'催し物の略称'}='ショー';
}
sub t108{
$v{'クラブ種別'}='交際';
$v{'クラブ対象'}='既婚の方専用';
$v{'クラブ内容'}='不倫';
}
sub t109{
$v{'クラブ種別'}='SM';
$v{'クラブ対象'}='SMの方専用';
$v{'クラブ内容'}='調教プレー';
}
sub t110{
t111();
}
sub t111{
$r_t111=rand 1;
$i_t111=int($r_t111)+1;
if($i_t111==1){ t112(); }
}
sub t112{
$v{'ファーストフード店名'}='ロッテリア';
}
sub t113{
$r_t113=rand 1;
$i_t113=int($r_t113)+1;
if($i_t113==1){ t114(); }
}
sub t114{
$v{'暖かい飲み物'}='コーンクリームスープ';
$v{'暖かい飲み物の略称'}='スープ';
}
sub t115{
$r_t115=rand 1;
$i_t115=int($r_t115)+1;
if($i_t115==1){ t116(); }
}
sub t116{
$v{'ローン金額'}='60万円';
$v{'ローン期間'}='5年';
$v{'一月支払い'}='5千円';
$v{'一月利息'}='4万円';
$v{'利息込み一月支払い'}='4万5千';
}
sub t117{
$r_t117=rand 1;
$i_t117=int($r_t117)+1;
if($i_t117==1){ t118(); }
}
sub t118{
$v{'一日の売り上げ大'}='300万';
$v{'一日の売り上げ'}='200万';
$v{'一日の金額'}='20万';
$v{'契約の金額大'}='800万';
$v{'契約の金額'}='600万';
}
sub t119{
$r_t119=rand 1;
$i_t119=int($r_t119)+1;
if($i_t119==1){ t120(); }
}
sub t120{
$v{'借金の金額'}='100万';
$v{'棒引き後の借金の金額'}='50万';
$v{'利息で増えた借金の金額'}='150万';
}
sub t121{
$r_t121=rand 1;
$i_t121=int($r_t121)+1;
if($i_t121==1){ t122(); }
}
sub t122{
$v{'借金の金額'}='600万';
$v{'棒引き後の借金の金額'}='300万';
$v{'利息で増えた借金の金額'}='500万';
}
sub t123{
$r_t123=rand 1;
$i_t123=int($r_t123)+1;
if($i_t123==1){ t124(); }
}
sub t124{
$v{'借金の金額'}='1千万';
$v{'棒引き後の借金の金額'}='300万';
$v{'利息で増えた借金の金額'}='450万';
}
sub t125{
$r_t125=rand 1;
$i_t125=int($r_t125)+1;
if($i_t125==1){ t126(); }
}
sub t126{
$v{'契約金額'}='350億円';
}
sub t127{
$r_t127=rand 1;
$i_t127=int($r_t127)+1;
if($i_t127==1){ t128(); }
}
sub t128{
$v{'店舗数'}='300店舗';
$v{'取引額'}='6億円';
}
sub t129{
$r_t129=rand 1;
$i_t129=int($r_t129)+1;
if($i_t129==1){ t130(); }
}
sub t130{
$v{'中小企業'}='丸山商事';
}
sub t131{
$v{'%利益率'}='4';
$v{'%利益'}='40';
$v{'%販売代金'}='100';
$v{'%違約金'}='500';
$v{'%違約金倍率'}='5';
}
sub t132{
$r_t132=rand 1;
$i_t132=int($r_t132)+1;
if($i_t132==1){ t133(); }
}
sub t133{
t137();
$v{'パソ\コン量販店'}='ピックカメラ';
}
sub t134{
t101();
t135();
}
sub t135{
$r_t135=rand 1;
$i_t135=int($r_t135)+1;
if($i_t135==1){ t136(); }
}
sub t136{
$v{'カラオケ店の場所'}='池袋';
}
sub t137{
$r_t137=rand 1;
$i_t137=int($r_t137)+1;
if($i_t137==1){ t138(); }
}
sub t138{
$v{'パソ\コン量販店の場所'}='新宿';
}
sub t139{
$r_t139=rand 3;
$i_t139=int($r_t139)+1;
if($i_t139==1){ t140(); }
if($i_t139==2){ t141(); }
if($i_t139==3){ t142(); }
}
sub t140{
$v{'購入するソ\フト'}='在庫管理ソ\フト';
$v{'購入するソ\フトの目的'}='在庫管理';
}
sub t141{
$v{'購入するソ\フト'}='経理ソ\フト';
$v{'購入するソ\フトの目的'}='経理';
}
sub t142{
$v{'購入するソ\フト'}='顧客管理ソ\フト';
$v{'購入するソ\フトの目的'}='顧客管理';
}
sub t143{
$v{'出し物'}='外人の男性ストリップ';
}
sub t144{
$v{'出し物'}='SMショー';
}
sub t145{
$v{'話しの主'}='タクシーの運転手';
}
sub t146{
$v{'話しの主'}='テレビのワイドショー';
}
sub t147{
$r_t147=rand 1;
$i_t147=int($r_t147)+1;
if($i_t147==1){ t148(); }
}
sub t148{
$v{'%増えた体重'}='4';
}
sub t149{
$v{'出し物'}='ミュージカル';
t153();
}
sub t150{
$v{'出し物'}='カラオケコンテスト';
$v{'学園祭の仮装'}='学園祭の仮装';
t153();
}
sub t151{
$v{'コスプレ衣装'}='セーラー服';
}
sub t152{
$v{'コスプレ衣装'}='テニスウェア';
}
sub t153{
$r_t153=rand 4;
$i_t153=int($r_t153)+1;
if($i_t153==1){ t154(); }
if($i_t153==2){ t155(); }
if($i_t153==3){ t156(); }
if($i_t153==4){ t157(); }
}
sub t154{
$v{'学園祭の衣装'}='ウェディングドレス';
}
sub t155{
$v{'学園祭の衣装'}='黒の皮のミニスカート';
}
sub t156{
$v{'学園祭の衣装'}='チャイナドレス';
}
sub t157{
$v{'学園祭の衣装'}='エプロンドレス';
}
sub t158{
if($v{'学園祭の衣装'} eq 'ウェディングドレス') { t265();}elsif($v{'学園祭の衣装'} eq '黒の皮のミニスカート') { t278();}elsif($v{'学園祭の衣装'} eq 'チャイナドレス') { t266();}elsif($v{'学園祭の衣装'} eq 'エプロンドレス') { t267();}}
sub t159{
$r_t159=rand 2;
$i_t159=int($r_t159)+1;
if($i_t159==1){ t160(); }
if($i_t159==2){ t161(); }
}
sub t160{
$v{'資格'}='教員免許';
$v{'資格の正式名'}='家庭科の教員免許';
$v{'合格証'}='教員免許';
$v{'合格証の正式名'}='家庭科の教員免許証';
$v{'関連資格'}='栄養士';
$v{'関連学科'}='栄養科';
}
sub t161{
$v{'資格'}='教員免許';
$v{'資格の正式名'}='情報の教員免許';
$v{'合格証'}='教員免許';
$v{'合格証の正式名'}='情報の教員免許証';
$v{'関連資格'}='ソ\フトウェア開発技術者';
$v{'関連学科'}='情報科';
}
sub t162{
$r_t162=rand 2;
$i_t162=int($r_t162)+1;
if($i_t162==1){ t163(); }
if($i_t162==2){ t164(); }
}
sub t163{
$v{'資格'}='ソ\フトウェア開発技術者';
$v{'資格の正式名'}='情報処理試験のソ\フトウェア開発技術者';
$v{'合格証'}='合格証';
$v{'合格証の正式名'}='ソ\フトウェア開発技術者の合格証';
$v{'関連職種'}='システムエンジニア';
}
sub t164{
$v{'資格'}='ネットワークエンジニア';
$v{'資格の正式名'}='情報処理試験のネットワークエンジニア';
$v{'合格証'}='合格証';
$v{'合格証の正式名'}='ネットワークエンジニアの合格証';
$v{'関連職種'}='ネットワークエンジニア';
}
sub t165{
$r_t165=rand 1;
$i_t165=int($r_t165)+1;
if($i_t165==1){ t166(); }
}
sub t166{
$v{'会社の立場名称'}='富士通の子会社';
}
sub t167{
$r_t167=rand 1;
$i_t167=int($r_t167)+1;
if($i_t167==1){ t168(); }
}
sub t168{
$v{'品物'}='ティーカップのセット';
t169();
}
sub t169{
$r_t169=rand 1;
$i_t169=int($r_t169)+1;
if($i_t169==1){ t170(); }
}
sub t170{
$v{'品物の値段'}='500円';
}
sub t171{
$r_t171=rand 2;
$i_t171=int($r_t171)+1;
if($i_t171==1){ t172(); }
if($i_t171==2){ t173(); }
}
sub t172{
$v{'賭博器械'}='パチスロ';
}
sub t173{
$v{'賭博器械'}='パチンコ';
}
sub t174{
$r_t174=rand 1;
$i_t174=int($r_t174)+1;
if($i_t174==1){ t175(); }
}
sub t175{
$v{'タクシー料金'}='7万2千100円';
}
sub t176{
$r_t176=rand 3;
$i_t176=int($r_t176)+1;
if($i_t176==1){ t177(); }
if($i_t176==2){ t178(); }
if($i_t176==3){ t179(); }
}
sub t177{
$v{'高級料理店'}='フランス料理店';
}
sub t178{
$v{'高級料理店'}='イタリア料理店';
}
sub t179{
$v{'高級料理店'}='スペイン料理店';
}
sub t180{
$r_t180=rand 4;
$i_t180=int($r_t180)+1;
if($i_t180==1){ t181(); }
if($i_t180==2){ t182(); }
if($i_t180==3){ t183(); }
if($i_t180==4){ t184(); }
}
sub t181{
$v{'組事務所'}='神龍組事務所';
}
sub t182{
$v{'組事務所'}='黒金組事務所';
}
sub t183{
$v{'組事務所'}='白龍組事務所';
}
sub t184{
$v{'組事務所'}='黒神組事務所';
}
sub t185{
$v{'スポーツ施設'}='フィットネスクラブ';
}
sub t186{
$v{'スポーツ施設'}='アスレチッククラブ';
}
sub t187{
$v{'スポーツ種目'}='エアロビ';
}
sub t188{
$v{'スポーツ種目'}='自転車';
}
sub t189{
$v{'スポーツ種目'}='ジャズダンス';
}
sub t190{
$v{'チャット'}='ボイスチャット';
}
sub t191{
$v{'チャット'}='ビデオチャット';
}
sub t192{
$v{'秘密の約束'}='パーティーに出てね';
}
sub t193{
$v{'秘密の約束'}='一緒に麻雀してね';
}
sub t194{
$v{'秘密の約束'}='一緒にテニスしてね';
}
sub t195{
$v{'秘密の約束'}='一緒にボーリングしてね';
}
sub t196{
$v{'用事のあと'}='パソ\コンが動いた後';
}
sub t197{
t198();
$v{'用事のあと'}='本を受け取った後';
}
sub t198{
$r_t198=rand 6;
$i_t198=int($r_t198)+1;
if($i_t198==1){ t199(); }
if($i_t198==2){ t200(); }
if($i_t198==3){ t201(); }
if($i_t198==4){ t202(); }
if($i_t198==5){ t203(); }
if($i_t198==6){ t204(); }
}
sub t199{
$v{'借りた本'}='教育六法';
}
sub t200{
$v{'借りた本'}='心理学辞典';
}
sub t201{
$v{'借りた本'}='心理学用語辞典';
}
sub t202{
$v{'借りた本'}='教育用語辞典';
}
sub t203{
$v{'借りた本'}='教育年表\';
}
sub t204{
$v{'借りた本'}='教育必帯';
}
sub t205{
$r_t205=rand 4;
$i_t205=int($r_t205)+1;
if($i_t205==1){ t206(); }
if($i_t205==2){ t207(); }
if($i_t205==3){ t208(); }
if($i_t205==4){ t209(); }
}
sub t206{
$v{'アパート名'}='シルバーエステート';
}
sub t207{
$v{'アパート名'}='コスモスパレス';
}
sub t208{
$v{'アパート名'}='シャトースミレ';
}
sub t209{
$v{'アパート名'}='シャトールモール';
}
sub t210{
$r_t210=rand 2;
$i_t210=int($r_t210)+1;
if($i_t210==1){ t212(); }
if($i_t210==2){ t213(); }
}
sub t211{
$r_t211=rand 2;
$i_t211=int($r_t211)+1;
if($i_t211==1){ t212(); }
if($i_t211==2){ t213(); }
}
sub t212{
$v{'行事の季節'}='春先になって';
}
sub t213{
$v{'行事の季節'}='秋口の頃になって';
}
sub t214{
$r_t214=rand 3;
$i_t214=int($r_t214)+1;
if($i_t214==1){ t215(); }
if($i_t214==2){ t216(); }
if($i_t214==3){ t217(); }
}
sub t215{
$v{'出版社'}='文習社';
}
sub t216{
$v{'出版社'}='春院社';
}
sub t217{
$v{'出版社'}='読談社';
}
sub t218{
$r_t218=rand 4;
$i_t218=int($r_t218)+1;
if($i_t218==1){ t219(); }
if($i_t218==2){ t220(); }
if($i_t218==3){ t221(); }
if($i_t218==4){ t222(); }
}
sub t219{
$v{'ファッション雑誌'}='ミニレディー';
}
sub t220{
$v{'ファッション雑誌'}='ジュニアレディー';
}
sub t221{
$v{'ファッション雑誌'}='ジュニアモード';
}
sub t222{
$v{'ファッション雑誌'}='ミニモード';
}
sub t223{
$r_t223=rand 4;
$i_t223=int($r_t223)+1;
if($i_t223==1){ t224(); }
if($i_t223==2){ t225(); }
if($i_t223==3){ t226(); }
if($i_t223==4){ t227(); }
}
sub t224{
$v{'ホテル名'}='ミヤコホテル';
}
sub t225{
$v{'ホテル名'}='グランドホテル';
}
sub t226{
$v{'ホテル名'}='アークホテル';
}
sub t227{
$v{'ホテル名'}='ワシントンホテル';
}
sub t228{
t229();
t235();
}
sub t229{
$r_t229=rand 5;
$i_t229=int($r_t229)+1;
if($i_t229==1){ t230(); }
if($i_t229==2){ t231(); }
if($i_t229==3){ t232(); }
if($i_t229==4){ t233(); }
if($i_t229==5){ t234(); }
}
sub t230{
$v{'階'}='3';
}
sub t231{
$v{'階'}='4';
}
sub t232{
$v{'階'}='5';
}
sub t233{
$v{'階'}='6';
}
sub t234{
$v{'階'}='7';
}
sub t235{
$r_t235=rand 8;
$i_t235=int($r_t235)+1;
if($i_t235==1){ t236(); }
if($i_t235==2){ t237(); }
if($i_t235==3){ t238(); }
if($i_t235==4){ t239(); }
if($i_t235==5){ t240(); }
if($i_t235==6){ t241(); }
if($i_t235==7){ t242(); }
if($i_t235==8){ t243(); }
}
sub t236{
$v{'室'}='01';
}
sub t237{
$v{'室'}='02';
}
sub t238{
$v{'室'}='03';
}
sub t239{
$v{'室'}='04';
}
sub t240{
$v{'室'}='05';
}
sub t241{
$v{'室'}='06';
}
sub t242{
$v{'室'}='07';
}
sub t243{
$v{'室'}='08';
}
sub t244{
$v{'男根'}='焼けた鉄柱';
}
sub t245{
$v{'男根'}='太い張形';
}
sub t246{
$v{'精液'}='樹液';
}
sub t247{
$v{'男根'}='焼けた鉄柱';
}
sub t248{
$v{'精液'}='樹液';
}
sub t249{
$v{'最後の台詞'}='私は、旅先でこんなに素敵な出会いができて本当に幸せでした。';
}
sub t250{
t249();
}
sub t251{
$r_t251=rand 1;
$i_t251=int($r_t251)+1;
if($i_t251==1){ t277(); }
}
sub t252{
$r_t252=rand 1;
$i_t252=int($r_t252)+1;
if($i_t252==1){ t277(); }
}
sub t253{
$r_t253=rand 1;
$i_t253=int($r_t253)+1;
if($i_t253==1){ t277(); }
}
sub t254{
$v{'上の服装'}='ブラウスとブラジャー';
$v{'上の表\着'}='ブラウス';
}
sub t255{
$v{'上の服装'}='ジャージとブラジャー';
$v{'上の表\着'}='ジャージ';
}
sub t256{
$v{'上の服装'}='パジャマ';
$v{'上の表\着'}='パジャマ';
}
sub t257{
$v{'上の服装'}='テニスウェアとブラジャー';
$v{'上の表\着'}='テニスウェア';
}
sub t258{
$v{'下の衣類'}='スカートと下着';
$v{'下の表\着'}='スカート';
$v{'立位の脱衣'}='膝まで下げるかめくり上げる';
$v{'手を入れて花園にさわる服装'}='あり';
$v{'下の衣類の性交準備'}='着衣';
}
sub t259{
$v{'下の衣類'}='スカートと下着';
$v{'下の表\着'}='ミニスカート';
$v{'立位の脱衣'}='膝まで下げるかめくり上げる';
$v{'手を入れて花園にさわる服装'}='あり';
$v{'下の衣類の性交準備'}='着衣';
}
sub t260{
$v{'下の衣類'}='スコートとアンダースコートと下着';
$v{'下の表\着'}='スコート';
$v{'立位の脱衣'}='膝まで下げる';
$v{'手を入れて花園にさわる服装'}='あり';
$v{'下の衣類の性交準備'}='着衣';
}
sub t261{
$v{'下の衣類'}='ジャージと下着';
$v{'下の表\着'}='ジャージ';
$v{'立位の脱衣'}='膝まで下げる';
$v{'手を入れて花園にさわる服装'}='なし';
$v{'下の衣類の性交準備'}='着衣';
}
sub t262{
$v{'下の衣類'}='パジャマのズボンと下着';
$v{'下の表\着'}='パジャマのズボン';
$v{'立位の脱衣'}='膝まで下げる';
$v{'手を入れて花園にさわる服装'}='なし';
$v{'下の衣類の性交準備'}='着衣';
}
sub t263{
$v{'上の服装'}='ワンピースとブラジャー';
$v{'上の表\着'}='ワンピース';
$v{'下の衣類'}='ワンピースと下着';
$v{'下の表\着'}='ワンピース';
$v{'立位の脱衣'}='めくり上げる';
$v{'手を入れて花園にさわる服装'}='あり';
$v{'下の衣類の性交準備'}='着衣';
}
sub t264{
$v{'上の服装'}='レオタードとブラジャー';
$v{'上の表\着'}='レオタード';
$v{'下の衣類'}='レオタードと下着';
$v{'下の表\着'}='レオタード';
$v{'立位の脱衣'}='なし';
$v{'手を入れて花園にさわる服装'}='なし';
$v{'下の衣類の性交準備'}='着衣';
}
sub t265{
$v{'上の服装'}='ウェディングドレスとブラジャー';
$v{'上の表\着'}='ウェディングドレス';
$v{'下の衣類'}='ウェディングドレスと下着';
$v{'下の表\着'}='ウェディングドレス';
$v{'立位の脱衣'}='めくり上げる';
$v{'手を入れて花園にさわる服装'}='あり';
$v{'下の衣類の性交準備'}='着衣';
t299();
}
sub t266{
$v{'上の服装'}='チャイナドレスとブラジャー';
$v{'上の表\着'}='チャイナドレス';
$v{'下の衣類'}='チャイナドレスと下着';
$v{'下の表\着'}='チャイナドレス';
$v{'立位の脱衣'}='めくり上げる';
$v{'手を入れて花園にさわる服装'}='あり';
$v{'下の衣類の性交準備'}='着衣';
t299();
}
sub t267{
$v{'上の服装'}='エプロンドレスとブラジャー';
$v{'上の表\着'}='エプロンドレス';
$v{'下の衣類'}='エプロンドレスと下着';
$v{'下の表\着'}='エプロンドレス';
$v{'立位の脱衣'}='めくり上げる';
$v{'手を入れて花園にさわる服装'}='あり';
$v{'下の衣類の性交準備'}='着衣';
t299();
}
sub t268{
$v{'上の服装'}='セーラー服とブラウスとブラジャー';
$v{'上の表\着'}='セーラー服';
$v{'下の衣類'}='セーラー服のスカートと下着';
$v{'下の表\着'}='セーラー服のスカート';
$v{'立位の脱衣'}='めくり上げる';
$v{'手を入れて花園にさわる服装'}='あり';
$v{'下の衣類の性交準備'}='着衣';
$v{'服装'}='女子校生';
t299();
}
sub t269{
t268();
}
sub t270{
t268();
}
sub t271{
$v{'上の服装'}='セーラー服とブラウスとブラジャー';
$v{'上の表\着'}='セーラー服';
$v{'下の衣類'}='セーラー服のスカートとスパッツと下着';
$v{'下の表\着'}='セーラー服のスカート';
$v{'立位の脱衣'}='めくり上げる';
$v{'手を入れて花園にさわる服装'}='あり';
$v{'下の衣類の性交準備'}='着衣';
$v{'服装'}='女子校生';
}
sub t272{
$v{'上の服装'}='セーラー服と体操着とブラジャー';
$v{'上の表\着'}='セーラー服';
$v{'下の衣類'}='セーラー服のスカートとブルマーと下着';
$v{'下の表\着'}='セーラー服のスカート';
$v{'立位の脱衣'}='めくり上げる';
$v{'手を入れて花園にさわる服装'}='あり';
$v{'下の衣類の性交準備'}='着衣';
$v{'服装'}='女子校生';
t299();
}
sub t273{
$v{'上の服装'}='丹前と浴衣とブラジャー';
$v{'上の表\着'}='丹前';
$v{'下の衣類'}='丹前と浴衣と下着';
$v{'下の表\着'}='丹前';
$v{'立位の脱衣'}='めくり上げる';
$v{'手を入れて花園にさわる服装'}='あり';
$v{'下の衣類の性交準備'}='着衣';
}
sub t274{
$v{'上の服装'}='浴衣とブラジャー';
$v{'上の表\着'}='浴衣';
$v{'下の衣類'}='浴衣と下着';
$v{'下の表\着'}='浴衣';
$v{'立位の脱衣'}='めくり上げる';
$v{'手を入れて花園にさわる服装'}='あり';
$v{'下の衣類の性交準備'}='着衣';
}
sub t275{
$v{'上の服装'}='浴衣とブラジャー';
$v{'上の表\着'}='浴衣';
$v{'下の衣類'}='浴衣と下着';
$v{'下の表\着'}='浴衣';
$v{'立位の脱衣'}='めくり上げる';
$v{'手を入れて花園にさわる服装'}='あり';
$v{'下の衣類の性交準備'}='着衣';
}
sub t276{
$v{'上の服装'}='ネグリジェ';
$v{'上の表\着'}='ネグリジェ';
$v{'下の衣類'}='ネグリジェと下着';
$v{'下の表\着'}='ネグリジェ';
$v{'立位の脱衣'}='めくり上げる';
$v{'手を入れて花園にさわる服装'}='あり';
$v{'下の衣類の性交準備'}='着衣';
}
sub t277{
t254();
t258();
$v{'着衣の状態'}='着衣';
}
sub t278{
t254();
t259();
$v{'着衣の状態'}='着衣';
}
sub t279{
t257();
t260();
$v{'着衣の状態'}='着衣';
}
sub t280{
t255();
t261();
$v{'着衣の状態'}='着衣';
}
sub t281{
t256();
t262();
$v{'着衣の状態'}='着衣';
}
sub t282{
$v{'上の服装'}='';
$v{'上の表\着'}='';
$v{'下の衣類'}='';
$v{'下の表\着'}='';
$v{'立位の脱衣'}='';
$v{'着衣の状態'}='全裸';
$v{'下の衣類の性交準備'}='';
t1025();
}
sub t283{
$v{'上の服装'}='';
$v{'上の表\着'}='';
$v{'下の衣類'}='下着';
$v{'下の表\着'}='';
$v{'立位の脱衣'}='';
$v{'着衣の状態'}='下着';
$v{'下の衣類の性交準備'}='下着';
}
sub t284{
$v{'上の服装'}='バスタオル';
$v{'上の表\着'}='バスタオル';
$v{'下の衣類'}='バスタオル';
$v{'下の表\着'}='バスタオル';
$v{'立位の脱衣'}='はぎ取る';
$v{'下の衣類の性交準備'}='';
t1025();
}
sub t285{
$v{'下の衣類'}='膝パジャマのズボンと下着';
$v{'下の表\着'}='膝パジャマのズボン';
$v{'立位の脱衣'}='';
$v{'下の衣類の性交準備'}='下着';
}
sub t286{
$v{'上の服装'}='半ブラウスと半ブラジャー';
$v{'上の表\着'}='半ブラウス';
}
sub t287{
$v{'上の服装'}='ブラジャー';
$v{'上の表\着'}='';
}
sub t288{
$v{'上の服装'}='半ブラジャー';
$v{'上の表\着'}='';
}
sub t289{
$v{'上の服装'}='';
$v{'上の表\着'}='';
}
sub t290{
if($v{'下の衣類'} eq 'スカートと下着') { t291();}elsif($v{'下の衣類'} eq 'スコートとアンダースコートと下着') { t292();}elsif($v{'下の衣類'} eq 'ワンピースと下着') { t293();}elsif($v{'下の衣類'} eq 'セーラー服とスパッツと下着') { t294();}elsif($v{'下の衣類'} eq 'セーラー服とブルマーと下着') { t294();}elsif($v{'下の衣類'} eq 'セーラー服と下着') { t294();}$v{'下の衣類の性交準備'}='下着';
t1025();
}
sub t291{
$v{'下の衣類'}='スカート';
$v{'下の表\着'}='スカート';
}
sub t292{
$v{'下の衣類'}='スコート';
$v{'下の表\着'}='スコート';
}
sub t293{
$v{'上の服装'}='ワンピースとブラジャー';
$v{'上の表\着'}='ワンピース';
$v{'下の衣類'}='ワンピース';
$v{'下の表\着'}='ワンピース';
}
sub t294{
$v{'下の衣類'}='セーラー服のスカート';
$v{'下の表\着'}='セーラー服のスカート';
}
sub t295{
$v{'下の衣類の性交準備'}='下着';
}
sub t296{
$v{'パソ\コンショーの衣装'}='あり';
t297();
}
sub t297{
$r_t297=rand 1;
$i_t297=int($r_t297)+1;
if($i_t297==1){ t298(); }
}
sub t298{
$v{'上の服装'}='チャイナドレスとブラジャー';
$v{'上の表\着'}='チャイナドレス';
$v{'下の衣類'}='チャイナドレス';
$v{'下の表\着'}='チャイナドレス';
$v{'服装の説明'}='真っ赤なチャイナドレス';
$v{'服装のデザイン'}='丈は長めで横のスリットは腰のあたりまである大胆なデザイン';
}
sub t299{
$z{'KN790'} =1;
}
sub t300{
$r_t300=rand 1;
$i_t300=int($r_t300)+1;
if($i_t300==1){ t301(); }
}
sub t301{
$v{'ネグリジェの柄'}='ピンク色のフリルの一杯ついた';
$v{'お色気ネグリジェ'}='ネグリジェ';
}
sub t302{
$r_t302=rand 1;
$i_t302=int($r_t302)+1;
if($i_t302==1){ t303(); }
}
sub t303{
$v{'下着の柄'}='ピンク色のフリルの一杯ついた';
$v{'お色気下着'}='パンティー';
}
sub t304{
$v{'縛る行為'}='';
$v{'縛る道具'}='';
$v{'バイブレータ'}='';
$v{'バイブでオナニー'}='';
$v{'フェラチオ行為'}='';
$v{'クンニリングス'}='';
$v{'ポラロイド撮影'}='';
$v{'ビデオ撮影'}='';
$v{'鋭い凶器'}='';
$v{'友達に電話'}='';
$v{'フェラ輪姦'}='';
$v{'性行為意志'}='';
$v{'男性'}='';
}
sub t305{
$v{'男'}='女';
$v{'快感'}='異常感';
t245();
$v{'男性'}='レズ女';
$v{'言葉'}='女言葉';
t1028();
t1026();
}
sub t306{
$r_t306=rand 2;
$i_t306=int($r_t306)+1;
if($i_t306==1){ t307(); }
if($i_t306==2){ t308(); }
}
sub t307{
t304();
t309();
$v{'快感'}='異常感';
t247();
t248();
}
sub t308{
t304();
t310();
$v{'快感'}='異常感';
t247();
t248();
}
sub t309{
$v{'男性'}='好色男';
}
sub t310{
$v{'男性'}='SM男';
}
sub t311{
$r_t311=rand 2;
$i_t311=int($r_t311)+1;
if($i_t311==1){ t312(); }
if($i_t311==2){ t313(); }
}
sub t312{
t304();
$v{'快感'}='異常感';
t310();
$v{'性行為意志'}='脅迫';
t247();
t248();
}
sub t313{
t304();
$v{'快感'}='異常感';
t309();
$v{'性行為意志'}='脅迫';
t247();
t248();
}
sub t314{
t306();
$v{'男'}='男';
}
sub t315{
t306();
t58();
}
sub t316{
t306();
$v{'男'}='理事長さん';
$v{'男の劣称'}='理事長';
t91();
}
sub t317{
t306();
$v{'男'}='組合長さん';
$v{'男の劣称'}='組合長';
t91();
}
sub t318{
t306();
$v{'男'}='所長さん';
$v{'男の劣称'}='所長';
t89();
}
sub t319{
t324();
}
sub t320{
t306();
$v{'男'}='叔父';
}
sub t321{
t306();
$v{'男'}='社長さん';
$v{'男の劣称'}='社長';
}
sub t322{
t306();
$v{'男'}='男';
}
sub t323{
t306();
$v{'男'}='先生';
}
sub t324{
t306();
$v{'男'}='先生';
}
sub t325{
t306();
$v{'男'}='係長さん';
$v{'男の劣称'}='係長';
}
sub t326{
t306();
$v{'男'}='男';
$v{'性行為意志'}='脅迫';
}
sub t327{
t306();
$v{'性行為意志'}='同意';
$v{'男'}='男';
}
sub t328{
t306();
$v{'性行為意志'}='同意';
$v{'男'}='男';
}
sub t329{
t306();
$v{'性行為意志'}='同意';
$v{'男'}='男';
}
sub t330{
t311();
$v{'性行為意志'}='同意';
$v{'男'}='男';
}
sub t331{
t306();
$v{'性行為意志'}='脅迫';
$v{'男'}='男';
}
sub t332{
t306();
$v{'性行為意志'}='脅迫';
$v{'男'}='男';
}
sub t333{
t304();
$v{'快感'}='異常感';
$v{'男'}='痴漢';
$v{'男性'}='暴\行男';
}
sub t334{
t304();
$v{'快感'}='異常感';
$v{'男'}='客の男性';
$v{'男性'}='暴\行男';
}
sub t335{
t304();
$v{'快感'}='異常感';
$v{'男'}='運転手';
$v{'男性'}='暴\行男';
}
sub t336{
t304();
$v{'快感'}='異常感';
$v{'男'}='作業員';
$v{'男性'}='暴\行男';
}
sub t337{
t304();
$v{'快感'}='異常感';
$v{'男'}='団長';
$v{'男性'}='暴\行男';
}
sub t338{
t304();
$v{'快感'}='異常感';
$v{'男'}='組長';
$v{'男性'}='暴\行男';
}
sub t339{
t304();
$v{'快感'}='異常感';
$v{'男'}='編集長';
$v{'男性'}='好色男';
}
sub t340{
t304();
$v{'快感'}='異常感';
$v{'男'}='男の子';
$v{'男性'}='暴\行男';
}
sub t341{
t304();
$v{'快感'}='異常感';
$v{'男'}='男';
$v{'男性'}='暴\行男';
}
sub t342{
t304();
$v{'快感'}='異常感';
$v{'男性'}='暴\行男';
$v{'男'}='男の子';
$v{'男達'}='男の子達';
}
sub t343{
t304();
$v{'快感'}='異常感';
$v{'男性'}='暴\行男';
$v{'男'}='男';
$v{'男達'}='男達';
}
sub t344{
t304();
$v{'快感'}='異常感';
$v{'男'}='男の子';
$v{'男性'}='好色男';
}
sub t345{
t304();
$v{'快感'}='異常感';
t58();
$v{'男性'}='好色男';
}
sub t346{
t304();
$v{'快感'}='異常感';
$v{'男'}='男の子';
$v{'男性'}='好色男';
}
sub t347{
t304();
$v{'快感'}='異常感';
$v{'性行為意志'}='強制';
t247();
t248();
}
sub t348{
t304();
$v{'性行為意志'}='強制';
t244();
t246();
}
sub t349{
t304();
t307();
}
sub t350{
t306();
$v{'男'}='教授';
}
sub t351{
$v{'快感'}='異常感';
$v{'性行為意志'}='強制';
$v{'男'}='甥';
$v{'人物'}='甥';
$v{'続柄'}='長男';
$v{'男性'}='高校生';
$v{'性別'}='男';
$v{'性別愛称'}='男の子';
}
sub t352{
t306();
$v{'男'}='叔父';
}
sub t353{
t306();
t54();
}
sub t354{
t304();
$v{'性行為意志'}='同意';
t244();
t246();
}
sub t355{
t304();
t307();
$v{'男'}='マッサージ師';
}
sub t356{
t304();
t307();
$v{'男'}='マッサージ師';
$v{'性別'}='女';
}
sub t357{
t311();
$v{'男'}='運転手';
}
sub t358{
t311();
$v{'男'}='男';
}
sub t359{
t304();
$v{'男'}='社長さん';
$v{'男性'}='好色男';
}
sub t360{
t307();
$v{'男'}='男';
}
sub t361{
print '私はいったい旦那がインターネットで何をしているのか確かめようと思って適当な相手を数人選んでメールの返事を書きました。';
n();
print '数日たって、メールの相手の一人から';
h('チャット');
print 'で話しがしたいとメールがきました。';
n();
print '私は';
h('チャット');
print 'を';
h('旦那');
print 'が使っているに違いないと思い、';
h('チャット');
print 'でなにをしているのか確かめようと自分でもやってみることにしました。';
n();
h('旦那');
print 'が夜勤で居ない夜に、私は';
h('チャット');
print 'で待ち合わせの約束をしました。';
n();
}
sub t362{
t191();
t361();
}
sub t363{
t190();
t361();
}
sub t364{
print 'しばらく世間話しが続くと、「どう最近';
h('旦那');
print 'とは」と聞かれました。';
n();
print '「最近どうあっちのほうは、」と言われて、いよいよエッチな話しが始まると分かりました。';
n();
print '「一人でさみしいんじゃないの、さみしいときどうしてるの、」と聞かれて私は「さみしいときですか、いろいろすることありますよね」';
n();
print '「そうだね、テレビでも見るのかな、それともカラオケでもする、それとも一人でお酒を飲むの、まだすることあるよね、どう今してみない」と言われました。';
n();
}
sub t365{
print 'ヘッドホンマイクを付けて待っていると、チャットに男のメッセージが入り、すぐに男の声が聞こえてきました。';
n();
}
sub t366{
print 'パソ\コンの画面で待っていると、相手の男が画面に現れました。';
n();
print '画面は数秒間隔で表\示が変わるだけであまり綺麗な画像ではありませんでした。';
n();
}
sub t367{
print '私はようやく';
h('旦那');
print 'が';
h('チャット');
print 'で毎晩何をしているのか気が付きました。';
n();
print 'もう止めて';
h('チャット');
print 'を切った方がいいと思いましたが、もうやめられませんでした。';
n();
}
sub t368{
print '私はようやく';
h('旦那');
print 'が';
h('チャット');
print 'で毎晩何をしているのか気が付きました。';
n();
print 'もう止めて';
h('チャット');
print 'を切った方がいいと思いましたが、もうやめられませんでした。';
n();
}
sub t369{
print '「さあ、胸を自分で揉んでご覧、ゆっくりと指先を動かすんだ」と言われて、私は画面に映るように胸を触りました。';
n();
print '「じゃあ、もう一方の手はあそこを撫でてもらおうか、一番感じる所を触るんだ」と言われてもう一方の手を';
h('クリトリス');
print 'の上にあてがいました。';
n();
print '私はもうなにがなんだか分からなくなって、自分で指を使い始めました。';
n();
}
sub t370{
print '自分の喘ぐ声がヘッドホンから聞こえてくるともう自分でもなにをしているのか分からなくなりました。';
n();
}
sub t371{
print '「さあ、胸を自分で揉んでご覧、ゆっくりと指先を動かすんだ」と言われて、私は自分の胸を触りました。';
n();
print '「じゃあ、もう一方の手はあそこを撫でてもらおうか、一番感じる所を触るんだ」と言われてもう一方の手を';
h('クリトリス');
print 'の上にあてがいました。';
n();
print '私はもうなにがなんだか分からなくなって、自分で指を使い始めました。';
n();
}
sub t372{
print '「このドスケベ女、こんな変態はじめてだぜ」と男に言われて私の身体は一気に熱くなりもう止まらなくなりました。';
n();
print '「今すぐパンツを脱ぐんだ」と命令されて、私は椅子から立つと下着を脱ぎました。';
n();
print '「いいか、これから近くのコンビニに行くんだ、そしてエッチな本立ち読みするんだ、本を選ぶときは前屈みになるんだ、分かってるな、後ろから丸見えだ、」そう言われて私は身体が震えてきました。';
n();
print '私の身体はもう';
h('子宮');
print 'の奧から熱くなってもうなにを言われても逆らえなくなっていました。';
n();
print 'パソ\コンを付けたまま私はドアを開けて、言われた通りに近くのコンビニに行きました。';
n();
print 'コンビニの自動ドアが開いて、「いらっしゃいませ」と店員に声をかけられるとまた膝から腰が震えだしました。';
n();
print 'レジの前を通って奧の雑誌売り場に行きました。';
n();
print 'ちょっとエッチな女性向けのコミック雑誌がおいてあるのが目に入りました。';
n();
print '私は前屈みになって、コミックを一冊とると手元で広げました。';
n();
print '何が書いてあるのかを読んでいる余裕はありませんでした。';
n();
print '後ろを誰か男の子が通る足音が聞こえると私の膝がまたがくがく震えてきました。';
n();
print '何度も前屈みになって、雑誌を手に取ると適当にページをめくっては元に戻しました。';
n();
}
sub t373{
print '帰ろうとすると、携帯の呼び出し音が鳴りました。';
n();
print '送りつけられてきた写真は、スカートの下から撮った写真でした。';
n();
print 'なんでこんな写真を送ってきたのだろうと思ってよくよく見ると、その次に私がコミックを立ち読みしている写真が続いて送られてきました。';
n();
print 'さっきから誰かが私の写真を携帯で撮っているんだ、さっきのビデオチャットの相手がこの店に居るんだと分かって私はもうとても立っていられないくらいに身体が震えはじめました。';
n();
print '携帯には、「店を出て駐車場にある黒い車に乗れ」とメッセージが入ってきました。';
n();
print '私は指が震えてとても返事のメールを出すことはできませんでした。';
n();
print '店を出ると、すぐに黒い車が止まっていました。';
n();
print '私は震える足で、車の横までゆっくりと歩きました。';
n();
print 'サングラスをかけた男が車の助手席のドアを開けました。';
n();
print 'もう逆らえない、私はこの車に乗るしかほかにないと思い私は助手席に乗り込みました。';
n();
}
sub t374{
print '車はゆっくりと動き出すと、近くのラブホテルまで走り続けました。';
n();
}
sub t375{
print '車が動き出すと「ちょっとあなた、内の旦那と浮気してるでしょう」といきなり女性の甲高い声が私の耳に響いてきました。';
n();
print '「証拠はちゃんとあるのよ」と言われて私は訳が分からなくなりました。';
n();
print '「さっきチャットに出たのは私よ、ボイスチェンジャーを使って男の声だしてたの」';
n();
}
sub t376{
print '「もう二度と旦那とはつき合わないようにしてもらいますからね」';
n();
print 'そう言い終わると車はラブホテルに入って行きました。';
n();
print '部屋に手を捕まれて引っ張り込まれると、部屋の中には数人の人相の悪い男達が待ち構\えていました。';
n();
print '「たっぷり可愛がってあげてね、女の喜びを教えてあげて」と言って笑うと女は部屋からでていきました。';
n();
t1031();
}
sub t377{
t375();
print '「コンビニで写真撮ったのも私よ、いつもは内の旦那が撮ってるらしいけどね」';
n();
print '「あんたでしょう、インターネットの投稿ホームページに写真載せてるの」';
n();
print '「旦那が写真とっては投稿してるの私はちゃんと知ってるんですからね」';
n();
t376();
}
sub t378{
t375();
t376();
}
sub t379{
print 'いつものように朝旦那を送り出して、テレビを見ていると、夜の再放送をしていました。';
n();
t357();
print '人気タレントが司会をして、ひな壇にはタクシーの';
h('男');
print 'が100人並んでいました。';
n();
print '司会者が質問をして、いろいろ面白い答えを聞き出すのが番組のようでした。';
n();
print 'ちょうどテレビを見ていると、となりの百合恵さんが遊びにきました。';
n();
print 'お茶を飲みながらテレビを見ていると、「お客さんと、やってしまったという';
h('男');
print 'のかたスイッチオン」という司会者の声が聞こえました。';
n();
print 'するとかなりの人数の表\示がでました。';
n();
print '「夜遅く金がなければ身体で払ってもらうしかしょうがないねん」とかいう';
h('男');
print 'のインタビューの声が聞こえました。';
n();
print '私が、「この番組全部嘘よね、やらせよね」と百合恵さんに言ってみると百合恵さんも、「そうよ、全部作り話しよ番組が面白ければいいのよ、私の旦那テレビ局勤めてるけど、みんなやらせだって言ってたわよ」と相づちを打ちながらお茶を飲んでいました。';
n();
}
sub t380{
$r_t380=rand 3;
$i_t380=int($r_t380)+1;
if($i_t380==1){ t383(); }
if($i_t380==2){ t384(); }
if($i_t380==3){ t385(); }
}
sub t381{
print '夕方になって、電話があり会社の同僚の奥さんでした。';
n();
}
sub t382{
print '電話機を置くと、私は涙が出て止まらなくなりました。';
n();
}
sub t383{
t381();
print '「言うかどうかまよったんだけどね、あんたの旦那浮気してるの、相手は下請け会社のプログラマーの女の子でね」';
n();
print '「こないだ大学でたばかりなのよ、そんでね、こないだの出張のとき二人同じホテルとってね」';
n();
print '「どうしたと思う、そのあと、彼女の両親の実家に挨拶に言ったんだって」';
n();
print '「もちろんご両親は、旦那が独身だと思っててね、もちろんよ、実家は地元では大病院経営しててね、お嬢さんも医者にするつもりだったんだって」とあることないこと話し始めました。';
n();
t382();
}
sub t384{
t381();
print '「言うかどうかまよったんだけどね、あんたの旦那浮気してるの、相手はこの間のパソ\コンショーでコンパニオンしてた女の子なんだけどね」';
n();
print '「スタイル良くてね、アメリカ留学してた経験もあって、英語はペラペラだしね」';
n();
print '「ほらショーのあと打ち上げでパーティーやるでしょう、そのあと彼女のマンションまで送って行ってね」';
n();
print '「なんか意気投合しちゃったらしくてね、その日の内にもうやっちゃったみたいよ」';
n();
print '「彼女の両親は外資系の銀行に勤めていてね、いまニューヨークなんだって」とあることないこと話し始めました。';
n();
t382();
}
sub t385{
t381();
print '「言うかどうかまよったんだけどね、あんたの旦那浮気してるの、相手は秘書課の女の子でね」';
n();
print '「会社のゴルフ大会あったでしょう、この間の、そのとき二人とも同じ中学だって分かってね」';
n();
print '「ほらほら、よくあるでしょう中学の時ね、二人で同じ高校に行こうとか約束してたんだって」';
n();
print '「それでまた、急に仲良くなっちゃったらしいのよ」';
n();
t382();
}
sub t386{
print '「死んでやる、いますぐ死んでやる」と思って、私は着の身着のままで外に飛び出しました。';
n();
print 'ちょうどタクシーが通りかかったので、私はタクシーを止めて飛び乗りました。';
n();
print '私は、学生の頃オリエンテーリングでダムのある公園に行ったことを思い出して、ダムに飛び込んで死んでやると思いました。';
n();
t357();
print 'それで';
h('男');
print 'に「佐山湖まで行って下さい。」と叫びました。';
n();
print '車が動き始めると、私は下を向いて泣き続けました。';
n();
print '高速を通ってタクシーが山道に入ると、ようやく気持ちが少し落ち着きました。';
n();
print 'すると頃合いを見計らったように';
h('男');
print 'が話しかけてきました。';
n();
print '「何があったか知らないけれど、命は大切にしないといけないよ」';
n();
print 'と';
h('男');
print 'が言い出すので私は、びっくりして';
h('男');
print 'の言葉に聞き入りました。';
n();
print '「せっかく親が生んでくれたんだ、親が死ぬ前に死んだりしたらいけないよ」';
n();
print '「なにがあったかは言わなくていいけど、佐山湖に行ったりしたらいけないよ、ここで引き返しましょう」';
n();
print 'そう';
h('男');
print 'に言われて私はようやく、すぐに死ぬのだけは止めようと思いとどまりました。';
n();
print '車は適当な山道でUターンすると、もときた道を戻って高速に入りました。';
n();
print '私は、いったいどうやって旦那に仕返しをしてやろうかとそればかり考えていました。';
n();
print '車が私の家に着いたとき、私は料金を聞きました。';
n();
t174();
print '「';
h('タクシー料金');
print '」になります、と';
h('男');
print 'の返事を聞いたとき私は決心しました。';
n();
}
sub t387{
$r_t387=rand 1;
$i_t387=int($r_t387)+1;
if($i_t387==1){ t388(); }
}
sub t388{
$r_t388=rand 2;
$i_t388=int($r_t388)+1;
if($i_t388==1){ t389(); }
if($i_t388==2){ t390(); }
}
sub t389{
print '「お金は家にあるので、一緒に来てくれますか」と私が言うと、';
h('男');
print 'はタクシーのドアを閉めて私の後から部屋に上がりました。';
n();
print '私は寝室に';
h('男');
print 'を連れてくると、「私、身体で払いますから、お願いします」と言って服を脱ぎ始めました。';
n();
h('男');
print 'は驚いた様子も見せずに服を脱ぎ始めました。';
n();
print '服を全部脱ぐと、私はベッドの上に横になりました。';
n();
print 'これで旦那に仕返しができると思うと、私は嬉しくて涙がでてきました。';
n();
t282();
t941();
}
sub t390{
print '「お金は家にあるので、一緒に来てくれますか」と私が言うと、';
h('男');
print 'はタクシーのドアを閉めて私の後から部屋に上がりました。';
n();
print '私は寝室に';
h('男');
print 'を連れてくると、「私、身体で払いますから、お願いします」と言って服を脱ぎ始めました。';
n();
print 'すると';
h('男');
print 'は、「どうだ普通のセックスじゃもう刺激がたりないだろう、面白いことしないか、え、どうなんだ」としきりと誘ってきました。';
n();
print '私はもうどうなってもいいと思って「はい、もう私普通のじゃだめなんです」と返事をしました。';
n();
print 'すると携帯で誰か他の運転手と話しているようでした。';
n();
t44();
print '車が止まる音がして、部屋に入ってきたのはすぐ近所の奥さんの';
h('女友達');
print 'でした。';
n();
print 'すぐ後ろからやはり制服を着たタクシーの運転手らしい人が入ってきました。';
n();
h('女友達');
print 'は急に呼び出されたのが不服そうでなにやら、二人に文句を言っていました。';
n();
t956();
}
sub t391{
t4();
t379();
t380();
t386();
t387();
}
sub t392{
t448();
}
sub t393{
t448();
}
sub t394{
t448();
}
sub t395{
t448();
}
sub t396{
t448();
}
sub t397{
t456();
}
sub t398{
t448();
}
sub t399{
t449();
}
sub t400{
t452();
}
sub t401{
print '出演料はでないんだけど、記念品くらいはでると言われて、旦那に一応相談してみましたが、「別にでたいなら出てみれば」と素っ気ない返事でした。';
n();
}
sub t402{
h('女友達');
print 'から電話がかかってきて、一緒にテレビに出ないかと誘われました。';
n();
}
sub t403{
print '当日はテレビ局のスタジオで';
h('女友達');
print 'で待ち合わせしました。';
n();
}
sub t404{
print '番組は30分番組なので、収録もすぐ終わると思っていたのですが、同じシーンを何度も取り直したり、出演者がなかなか来ないとかで待たされたりとかで、結局ずいぶんと夜遅くになってしまいました。';
n();
}
sub t405{
print 'テレビの番組で';
h('職業');
print 'を50集めて、ひな壇に並べて、押しボタンでアンケートを取りながら司会を進める番組でした。';
n();
print 'なんでも、劇団にいる友達の';
h('先輩の愛称');
print 'に声がかかって、さしあたり';
h('職業');
print 'でもなんでもいいから人数を集めたいとの話しでした。';
n();
}
sub t406{
t33();
t405();
}
sub t407{
t34();
t405();
print '「私もう勤め辞めちゃってるんだけど」と言ってみましたが「どうせテレビの番組なんか、みんなやらせなんだから、別に今勤めてなくてもいいのよ」と言われました。';
n();
}
sub t408{
t35();
t405();
print '「私保母さんなんかしたことないんだけど」と言い返すと「いいのよ、小学校の教員免許もってたでしょ、小学校も保育園も同じよ」と言われてしまいました。';
n();
}
sub t409{
t36();
t405();
print '「私は別に先生してないけど」と私が聞いてみると、「いま先生してなくたって、教員免許もってるし、教育実習もしてるんだから嘘じゃないからいいのよ」と言われました。';
n();
}
sub t410{
print '質問の答えにイエスと押した人が少ないときは、何度もリハーサルが中断しては、「もっとイエスの人を多くして下さい」とディレクターから指示が飛んできました。';
n();
print 'これではアンケート調査にはなるわけないと思いましたが、番組が面白ければそれでいいとテレビ局では思っているようでした。';
n();
}
sub t411{
print 'リハーサルが始まると、質問の内容は「不倫の願望はありますか」とか、「はいと答えた人で実際に不倫してる人」とか「不倫の相手が3人以上の人と」とかエッチな質問ばかりでした。';
n();
t410();
}
sub t412{
print 'リハーサルが始まると、質問の内容は「職場でセクハラされた経験はありますか」とか、エッチな話題ばかりでした。';
n();
print 'だんだん質問も過激になって、「上司と不倫してるOLの人」とかスイッチを押させて、押した本人にマイクを近づけてインタビューしたりとやりたい放題でした。';
n();
t410();
}
sub t413{
print 'リハーサルが始まると、質問の内容は「子供の';
h('男性性器の愛称');
print 'みて可愛いと思いますか」とか、エッチな話題ばかりでした。。';
n();
print 'マイクを向けてのインタビューも「職場には女性ばかりで男性と知り合う機会がない」という方向に進められていきました。';
n();
print 'しだいに質問も過激になって「職場には男性がいないので、出会い系サイトで交際相手を見つけた人」とかスイッチを押させて、押した本人にマイクを近づけてインタビューしたりとやりたい放題でした。';
n();
t410();
}
sub t414{
t402();
t408();
t401();
t403();
t423();
t413();
}
sub t415{
t402();
t406();
t401();
t403();
t423();
t411();
}
sub t416{
t415();
t404();
}
sub t417{
t415();
t432();
}
sub t418{
t414();
t404();
}
sub t419{
t414();
t432();
}
sub t420{
t402();
t407();
t401();
t403();
t423();
t412();
}
sub t421{
t420();
t404();
}
sub t422{
t420();
t432();
}
sub t423{
print '控え室に通されると、劇団の友達も来ていましたが、ずいぶんと派手な服装でした。';
n();
print '他の出演者も大勢来ていましたが、なにかクラブのホステスのような感じで普通の';
h('職業一般名');
print 'には見えませんでした。';
n();
print '時間が来ると私達は、収録のスタジオに案内されて、ひな段に並べられました。';
n();
print 'ディレクターの人の指示で、私と';
h('女友達');
print 'はひな段の端の目立たない場所に座りました。';
n();
}
sub t424{
t37();
print 'リハーサルが始まると、司会の男性が「';
h('職業');
print 'の';
h('職業名');
print '50人に集まってもらいました」、と話しを始めたので私はびっくりしてしまいました。';
n();
print '隣に座った';
h('女友達');
print 'の脇腹を指でつっついて、「これ、どうゆうことなのいったい」と聞いてみると、「私もさっき分かったんだけど、私の友達ね、劇団しながら';
h('職業名');
print 'してるらしいのよ、せっかくテレビに出れたんだからしょうがないわよね」と諦めた顔で答えました。';
n();
print 'もう番組のリハーサルが始まってしまったので、私達は諦めて';
h('職業名');
print 'の振りをして答えのボタンを適当に押しました。';
n();
print 'インタビューに来られたら困ると思っていましたが、インタビューを受ける人はもう最初から決まっているようで、私達にマイクが向けられることはなくて一安心でした。';
n();
}
sub t425{
t402();
t406();
t401();
t403();
t423();
t424();
t404();
}
sub t426{
print '先生に集まってもらうのだから、真面目な教育番組とばかり思っていたのですが、話しの大部分は援助交際だの、先生同士の不倫だの、不真面目な話題を面白おかしく取り上げては、ゲストの芸能\人が見当違いの意見を述べるだけの番組でした。';
n();
print 'こんな番組でるんじゃなかったと後悔しましたが、';
h('女友達');
print 'もこんなはずではなかったという顔をして、「だまされたわ、真面目な番組って聞いてたのに」と不平を言っていました。';
n();
}
sub t427{
t402();
t409();
t401();
t403();
t426();
}
sub t428{
t427();
t404();
}
sub t429{
t427();
t432();
}
sub t430{
t41();
print '大学の時のコーラス部の友達の';
h('先輩の愛称');
print 'が文学賞を取ったので、大学時代の親友としてテレビ番組に出て欲しいということでした。';
n();
print '私は特に親友というほどでもなかったのですが、';
h('先輩の愛称');
print 'は性格が内気なせいか大学のときも親しい人もあまりいなかったようです。';
n();
print 'せっかく文学賞を取ったことだしテレビ番組だからともかく人数を集めたいということでした。';
n();
}
sub t431{
print '「ところで';
h('先輩の愛称');
print 'の受賞作読んだわよね」と';
h('女友達');
print 'に言われて私はびっくりしました。';
n();
print '「まだ読んでないの、じゃあ今読んでね、まだ時間あるから」と言われて';
h('女友達');
print 'は私に本を渡してくれました。';
n();
print '私はあわてて大急ぎで読み始めましたが、大学時代のクラブの様子とかがいろいろと書いてありました。';
n();
print 'どうも私も話しのなかに登場して、主人公の親友になっているのでびっくりしました。まだ半分も読み終わらない内にリハーサルの時間になりました。';
n();
h('先輩の愛称');
print 'は時間ぎりぎりにスタジオに来ると、かなり興奮気味で大学の時とはすっかり様子が違っていました。';
n();
print '番組が始まると、司会者の話題は大部分がエッチな話題でした。';
n();
print '昼間収録するので、真面目な番組とばかり思っていたのですが、放送は深夜であまりまともな番組ではないようでした。';
n();
}
sub t432{
print '番組の収録も終わったあと帰ろうとすると、ディレクターらしい人に呼び止められました。';
n();
print 'どうも次の番組に出演する女優さんが遅れてるので代わりに二人に出て欲しいということの様でした。';
n();
print '私も';
h('女友達');
print 'も女優さんの代わりになっかなるはずはないと思いましたが、女優と言ってもAV女優で、誰も顔なんか分からないから適当に後ろに並んでればいいだけだからと言われました。';
n();
h('女友達');
print 'は「すっごい、またテレビに出られるの」と大はしゃぎなので、仕方なく一緒に収録に出ることにしました。';
n();
}
sub t433{
t402();
t430();
t401();
t403();
t431();
}
sub t434{
t433();
t404();
}
sub t435{
t433();
t432();
}
sub t436{
$r_t436=rand 6;
$i_t436=int($r_t436)+1;
if($i_t436==1){ t416(); }
if($i_t436==2){ t428(); }
if($i_t436==3){ t425(); }
if($i_t436==4){ t434(); }
if($i_t436==5){ t421(); }
if($i_t436==6){ t418(); }
}
sub t437{
$r_t437=rand 6;
$i_t437=int($r_t437)+1;
if($i_t437==1){ t425(); }
if($i_t437==2){ t435(); }
if($i_t437==3){ t429(); }
if($i_t437==4){ t417(); }
if($i_t437==5){ t422(); }
if($i_t437==6){ t419(); }
}
sub t438{
$r_t438=rand 5;
$i_t438=int($r_t438)+1;
if($i_t438==1){ t435(); }
if($i_t438==2){ t429(); }
if($i_t438==3){ t417(); }
if($i_t438==4){ t422(); }
if($i_t438==5){ t419(); }
}
sub t439{
print 'ようやく収録も終わってテレビ局のホールの玄関を出ようとしたとき、後ろから声をかけられました。';
n();
}
sub t440{
print '見知らぬ男性が、「いやお疲れ様でした、私ディレクターしてるんですが、ちょっとお願したいことがあって、いいですか」と言いながら名刺を差し出してきました。';
n();
print '名刺には確かにテレビの制作会社の名前とディレクターの肩書きが書いてありました。';
n();
print '私は先に出ようとしていた';
h('女友達');
print 'を呼び止めると、一緒にいたもう一人の男が名刺を差し出しました。';
n();
print '名刺には劇団の名前と演出家のなにがしという肩書きがありました。';
n();
print 'なんの話しかと思っていると、「いや、是非次のドラマに出演していただきたくて、ちょうどイメージに合う人を捜していてね、いやオーディションしてもタレント志望のちゃらちゃらした人しか集まらなくてね、ホントに困ってたんですよ」としゃべり始めました。';
n();
t176();
print '「詳しい話しをしたいから、ちょっと外で食事でもしながらどうですか」と誘われて私は';
h('女友達');
print 'と一緒にテレビ局から坂を下りて';
h('高級料理店');
print 'に入りました。';
n();
print '二人は私達の返事もきかずに勝手にしゃべりつづけて、なんだかもう私がドラマにでるのは決まったような口ぶりでした。';
n();
print '「じゃ、さっそくオーディションしますから来てくれますね、いや近所に部屋を用意してあるので、そこでデモ用のビデオ撮りますから、いや今日は忙しくてすぐ次の予\定はいってるからすぐ済ませましょう」と言われて私達はホテルに案内されました。';
n();
print 'なんでホテルの部屋でオーディションするのか分かりませんでしたが、部屋に通されました。';
n();
print 'しかしそこは普通のツインの部屋で、オーディションとは関係ないような気がしました。';
n();
print '男の一人がテレビカメラを取り出しました。';
n();
print 'しかしそれはシロートの使うような小型のビデオカメラでした。';
n();
print '私はやっぱり変だと思いましたが、「いや、じゃ、ちょっと脱いでくれるかな、身体の線も見たいからね」と男がいいます。';
n();
h('女友達');
print 'が疑う様子もなく';
h('下の表\着');
print 'を脱ぎ始めました。';
n();
print '私は「だめ、インチキよこれ、オーディションなんてインチキだは、脱いじゃだめ」と言うと男が';
h('女友達');
print 'をベッドに押し倒してました。';
n();
t829();
}
sub t441{
print '「さっき番組にでていらした方でしょう」と声をかけてきたのは番組のゲストで出演していた占い師の方でした。';
n();
print '「いや、さっき気になってたんだが、悪い相がでてるよ、このままじゃ大変だと思ってね」と言いながら私の手を取って指を広げて注意深く目を近づけてきました。';
n();
print '「いややっぱりそうだこれは大変だ、今夜か明日あなた、大変な目にあいますよ」と言われて';
h('女友達');
print 'は「ほんとうなんですか、どうしよう私も一緒に大変な目に遭うのかしら」と聞き返しました。';
n();
print '「そうですね、間違いないあなたも一緒です」と自信たっぷりに占い師が言うので';
h('女友達');
print 'は半分泣き出しそうな顔になりました。';
n();
print '「大丈夫、これから僕がお払いをしてあげる、そうすれば大丈夫」と言われて、私達は占い師に連れられてテレビ局の坂を下りるとホテルに入りました。';
n();
print '部屋に入ると、「じゃまずあなたからお払いをしましょう、服を脱いで下さいな」と男が言います。';
n();
print '私はなんだか変だと思って「なんで服を脱がないといけないんですか」と聞いてみると「身体を清めるんだからもちろん裸にならないとお清めはできないでしょう、あたりまえなこと聞かないではやく脱いで」と言われました。';
n();
h('女友達');
print 'はそれを聞いてすぐに';
h('下の表\着');
print 'を脱ぎ始めましたが、「だめ、インチキよこんなの、脱いじゃだめ」と叫びました。';
n();
print 'すると男は';
h('女友達');
print 'をベッドに押し倒してきました。';
n();
t829();
}
sub t442{
print 'ようやく収録も終わって帰ろうとすると';
h('先輩の愛称');
print 'がちょうどスタジオから出てきました。';
n();
t63();
print '一緒に人気のお笑いタレントの';
h('お笑いタレント3人組');
print '3人組が';
h('先輩の愛称');
print 'を取り囲むように一緒にこちらに歩いてきます。';
n();
print '「これからちょっとつき合ってよ、ちょうどいいでしょう、3人づつだから」と';
h('先輩の愛称');
print 'に誘われて、テレビ局からタクシーに乗って六本木まで出ました。';
n();
print '一台では乗り切れないので私と';
h('先輩の愛称');
print 'は最初の一台に乗って、';
h('女友達');
print 'と他の男性一人が次の一台に乗ることになりました。';
n();
h('先輩の愛称');
print 'が先に助手席に乗ってしまったので、私は後ろの席に乗り込もうとしましたが。';
n();
print 'お笑い芸人の一人が私を押しのけて先に奧に座ってしまって、私は後ろの席に両側を男性に囲まれて座る形になりました。';
n();
print '私はちょっと変なことにならなければいいなと心配な気がしてきました。';
n();
h('先輩の愛称');
print 'とおしゃべりを続けながら両側の二人の手が私の膝の間に入ってきました。';
n();
print '私はやっぱりと思いましたが、大きな声を出すわけにもいかずに困ってしまいました。';
n();
print 'ようやく六本木に着くと、やっと私は外にでてほっとしました。';
n();
print '食事の後はカラオケに行くことになりました。';
n();
print 'もう夜遅くなので私は帰らないと旦那に叱られると思ったのですが、無理矢理にカラオケまで連れて行かれました。';
n();
print '私はもうどうでもいいやと諦めて勧められるままにお酒を飲みました。';
n();
print '急にカラオケの音量が大きくなったのでなにかしらと思っていると、';
h('先輩の愛称');
print 'が男性の一人の腰に顔を埋めていました。';
n();
print '私達は';
h('先輩の愛称');
print 'の仲間のAV女優と思われているのに違いないと気が付きましたがもう遅すぎました。';
n();
t1067();
}
sub t443{
t65();
print 'スタジオを出ようとすると、司会をしていた';
h('お笑いタレント2人組');
print 'が「どうこれから遊びに行こうよ、せっかくだから」と声を掛けてきました。';
n();
print 'こんな時でしかタレントさんとお酒飲んだりできないからと';
h('女友達');
print 'が言うので、私達はテレビ局からタクシーに乗って六本木まで出ました。';
n();
h('女友達');
print 'が先に助手席に乗ってしまったので、私は後ろの席に乗り込もうとしましたが。';
n();
print 'お笑い芸人の一人が私を押しのけて先に奧に座ってしまって、私は後ろの席に両側を男性に囲まれて座る形になりました。';
n();
print '私はちょっと変なことにならなければいいなと心配な気がしてきました。';
n();
h('女友達');
print 'とおしゃべりを続けながら両側の二人の手が私の膝の間に入ってきました。';
n();
print '私はやっぱりと思いましたが、大きな声を出すわけにもいかずに困ってしまいました。';
n();
print 'ようやく六本木に着くと、やっと私は外にでてほっとしました。';
n();
print '食事の後はカラオケに行くことになりました。';
n();
print 'もう夜遅くなので私は帰らないと旦那に叱られると思ったのですが、無理矢理にカラオケまで連れて行かれました。';
n();
print '私はもうどうでもいいやと諦めて勧められるままにお酒を飲みました。';
n();
print '急にカラオケの音量が大きくなったのでなにかしらと思っていると、';
h('女友達');
print 'が男性の一人の腰に顔を埋めていました。';
n();
print '私達をAV女優と思っているに違いないと気が付きましたがもう遅すぎました。';
n();
t1067();
}
sub t444{
print '「ここじゃ、話しもできないから、ちょっと来てくれるかな」と言われて連れて行かれたのは、小道を入った先のラブホテルでした。';
n();
print '私はこれは危ないと思いましたが、';
h('女友達');
print 'は気にもしていない様子でした。';
n();
print '部屋に入ると、男の一人が大きなカメラを鞄からだすと、「じゃ、ひとまずそこに立ってもらえるかな、そうね、体半分こっちむけて、うんいいよ、その感じ」と';
h('女友達');
print 'の写真を取りだしました。';
n();
print '「じゃ、ブラウス脱いじゃおかな、ブラジャー見せちゃおうよ可愛い写真とってあげるから」と男が言うので私は「だめよ、脱いじゃ、もう止めて下さい」と叫びました。';
n();
print 'すると男達は一斉に私達に飛びかかると、ベッドの上に押し倒してきました。';
n();
t948();
}
sub t445{
print 'ようやく収録もすんで';
h('女友達');
print 'とテレビ局を出ようとすると、ちょうど玄関のすぐ前で取り囲まれてマイクを突きつけられました。';
n();
print 'どうやら、今日収録があった有名な俳優さんとAV女優の不倫のニュースが昨日のフライディーで取り上げられたらしくて、';
h('女友達');
print 'はそのAV女優に間違えられたようでした。';
n();
print 'なんとか人混みかき分けて逃げ出そうとしましたが回りを取り囲まれて、身動きが出来ませんでした。';
n();
t58();
h('女友達');
print 'はこれは適当に答えるしかないと思ったらしく「私本当に';
h('男の名字');
print 'とは、なにんもありません」と言い続けました。';
n();
print 'レポータ達もなんとか取材が出来たと思ったらしく、私達はようやく玄関を通り抜けて駅まで歩き出しました。';
n();
t332();
print 'もう駅まで少しというとき、「ちょっと、君たち、時間もらえないかな」と後ろから話しかけられました。';
n();
print 'どうやらさっき玄関の前に並んでいたレポータの様でしたがマイクは持っていませんでした。';
n();
print '「いや、君達ホントに可愛いね、ちょっと話し聞かせて欲しいんだけど」と言われて';
h('女友達');
print 'は、はっきりと誤解を解いたほうがいいと思ったらしくて、「はい、かまいませんけど」と返事をしました。';
n();
}
sub t446{
print 'ようやく収録もすんで';
h('女友達');
print 'とテレビ局を出ようとすると、ちょうど玄関のすぐ前で中年の男性二人に話しかけられました。';
n();
print '「よかったら、ちょっとお時間いただいて、話し聞いて欲しいんだけど」と言いながら一人が差し出した名刺にはモデルの事務所らしい名前がありました。';
n();
print '「いや、二人ともさっきの番組では可愛かったね、いや、内の事務所にも君達みたいな女の子はなかなかいなくてね」と言い出すので、どうもさっき収録した時の司会のアシスタントをしていた女の子の事務所の様でした。';
n();
print '「どうだろう、最初はモデルから始めてみないか、それで人気が出てきたらテレビのアシスタントなんかもやってらいたいな」と話しを切り出されて';
h('女友達');
print 'はすっかり有頂天になっているようでした。';
n();
}
sub t447{
print 'ようやく収録も済んで、スタジオを出ようとすると、スーツを着た女性に呼び止められました。';
n();
print '名刺を渡されると、今日来ることになっていたAV女優のマネージャーの様でした。';
n();
print '「今日はごめんなさいね、わざわざ、手伝ってもらって、食事でも一緒にどうかしら、お腹空いてるでしょう」と誘われて私達はテレビ局の近くのレストランに入りました。';
n();
print '食事もだいたい終わる頃「今日はほんとうにどうもありがとうございました」と礼を言われたので、帰ろうとすると「実はね今日はこのあと撮影の予\定があってね、どうしても、今日中に撮影して明日は編集に回さないといけないの。ねお願いこのあとちょっとでいいから撮影につき合ってくれないかしら」';
n();
print '「ねね、人妻ナンパシリーズって知ってるでしょう、内でだしてるシリーズ物なんだけどね、街角で人妻が声をかけられてナンパされちゃうのね」';
n();
print '「もちろん、声をかけられてついてくる人妻なんかいないからね、エッチ場面は別にとってあるから」';
n();
print '「あとは、シロートの女の子に声をかけて、ラブホテルまで一緒に入る場面がどうしても、今日撮影しないといけないのよ、ねね、手伝ってくれるわよね」と言われて、';
h('女友達');
print 'はすっかり乗り気になっていました。';
n();
print 'レストランの前に立っていると、小型のビデオカメラ構\えた男の子を連れて、二人組の男優さんが声を掛けてきました。';
n();
print '「ねね、奥さん、今日これから遊ばないか、楽しい思いさせてやるぜ」と声を掛けてくると、';
h('女友達');
print 'は「最近旦那とは全然なのよ、もう体が我慢できないの」と思いつきで返事を返しました。';
n();
print '私も「内もそうなの、旦那はあっちのほうは全然だめだから、もう困っちゃって」と調子合わせました。';
n();
print '「じゃ、この近くだから」と言われて裏通りに入ると、ラブホテルの看板が見えました。';
n();
print 'もうここまで来れば撮影は終わりだと思っていたのですが、男の子達は平気な顔をして部屋に入っていきました。';
n();
h('女友達');
print 'も一緒に中に入るので、私もあわてて部屋に入りました。';
n();
print '部屋の中はガラス張りで、回り一面に私達の姿が映っていました。';
n();
print '「じゃあ、始めようぜ」と男の一人が言うと突然';
h('女友達');
print 'をベッドに押し倒してきました。';
n();
print '私はあわてて逃げだそうとしましたが、すぐに両足を捕まれベッドに放り出されました。';
n();
t948();
}
sub t448{
t4();
t41();
t436();
t4();
t439();
t440();
}
sub t449{
t4();
t41();
t437();
t4();
t439();
t441();
}
sub t450{
t4();
t41();
t425();
t4();
t442();
}
sub t451{
t4();
t41();
t438();
t4();
t443();
}
sub t452{
$r_t452=rand 2;
$i_t452=int($r_t452)+1;
if($i_t452==1){ t450(); }
if($i_t452==2){ t451(); }
}
sub t453{
t4();
t41();
t437();
t4();
t445();
t444();
}
sub t454{
t4();
t41();
t437();
t4();
t446();
t444();
}
sub t455{
t4();
t41();
t438();
t4();
t447();
}
sub t456{
$r_t456=rand 6;
$i_t456=int($r_t456)+1;
if($i_t456==1){ t448(); }
if($i_t456==2){ t449(); }
if($i_t456==3){ t452(); }
if($i_t456==4){ t453(); }
if($i_t456==5){ t454(); }
if($i_t456==6){ t455(); }
}
sub t457{
t713();
}
sub t458{
t713();
}
sub t459{
h('女友達');
print 'と近くのマンションを訪ねて歩くと、常連のお客さんらしい部屋に入りました。';
n();
t306();
t711();
print 'すると';
h('女友達');
print 'は「あとは、おまかせしますね、お二人で楽しんでくださいね」と言って部屋を出て行ってしまいました。';
n();
print '私はこのアルバイトがいい金になる理由が分かって、愕然としました。';
n();
t942();
}
sub t460{
print '「奥さんも';
h('旦那');
print 'さん相手してくれなくて、欲求不満たまってるでしょう、わかるわあ」';
n();
print '「たまには息抜きに遊びたいでしょう奥さんも」とバイブを使われながら耳元でささやかれました。';
n();
print 'はいと言うまでは、バイブで責め続けるつもりらしいので、私は諦めて「お会いするだけならしてみます」と返事をしました。';
n();
}
sub t461{
print '「ところで奥さん、この近くなんですけど、奥さんを気に入って是非交際したいって男性がいるんですけど」';
n();
print '「もちろん、結婚なさっててね、不倫というか、割り切ったおつき合いがしたいんですって」';
n();
print '「奥さんはセックスがお嫌いでね、子供作るのもいやだと行っていてね、離婚はしたくないからって、別居中なんだそうですよ」';
n();
print '「奥さんの実家は資産家で世間体もあるから離婚は絶対しないんですって」';
n();
print '「ね、いいお話でしょ、お互いにセックスだけの割り切ったおつき合いって、都合がいいでしょう」と不倫をしきりに勧められました。';
n();
t460();
print '数日たった午後、ドアのチャイムが鳴ると、見知らぬ男性が立っていました。';
n();
print 'どうも、この間の';
h('女友達');
print 'が行っていた男性のようでした。';
n();
print '「実家から柿を送ってきたので、もってきました、よかったら食べて下さい」と言うと、柿を持って、家にあがろうとすます。';
n();
print 'どうやら、';
h('女友達');
print 'は私が交際をオッケーしたと男性に伝えたようでした。';
n();
print '私は困ってしまいましたが、玄関先でしばらく立ち話をして、なんとか帰ってもらいました。';
n();
t462();
t463();
t380();
print '電話をかけさせたのは';
h('旦那');
print 'に違いありませんでした。';
n();
print '自分では言い出せないので、わざと告げ口を頼んだのです。';
n();
print '私は';
h('旦那');
print 'のくそったれた根性に腹が立つと、私も浮気してやると心の底で思いました。';
n();
print 'そうだ今夜私は浮気するんだ、と覚悟を決めて、あの男に電話しました。';
n();
print '「今夜寂しいから、すぐ来て、お願いすぐに」と甘えた声で言うと、男の返事も聞かずに電話を切りました。';
n();
print '私は買ったばかりのお色気ネグリジェに着替えて男が来るのを待ちました。';
n();
t276();
print 'ドアのチャイムがなり私が玄関のドアを開けると、男の目の色が変わるのが分かりました。';
n();
print '私は夫婦の寝室に男を誘いました。';
n();
print '復讐してやる、この寝室で浮気するんだ、';
h('旦那');
print 'のやつ覚えてろと私は心のなかで思いました。';
n();
t930();
}
sub t462{
print '近所の奥さんが遊びにきたとき、「あっちのほう最近どうなの」と聞かれて、「全然なのよ」と答えました。';
n();
print '「するといつからなのよ、気を付けたほうがいいわよ、浮気してるかどうか分かるいい方法があるから、やってみなさいよ」と勧められました。';
n();
print '「通販でお色気ネグリジェ買ってね、そんで夜寝るとき、それを着てね、今夜相手してくれなければ離婚だと言って迫るのよ」';
n();
print '「ホントに不倫してれば、いくらお色気ネグリジェでも効き目ないけど、仕事で疲れてるだけだったら、男は単純だからね」と言われてそれもそうだと思いました。';
n();
print '私は';
h('旦那');
print 'のパソ\コンでインターネットの通販のページを探して、思い切りお色気のあるネグリジェを頼みました。';
n();
print '宅急便でネグリジェが届いた当日、私はさっそく、夕食のあとネグリジェに着替えて';
h('旦那');
print 'がパソ\コンをしている部屋に行きました。';
n();
t276();
}
sub t463{
print '私は「今夜相手してくれなかったら離婚よ、いいの、わかってるの」と試しに旦那に迫ってみました。';
n();
print '旦那は驚いたような様子で私の顔を見つめました。';
n();
print '私は思いきってネグリジェの前のボタンをひとつづつ外して前を開きました。';
n();
print 'ネグリジェとセットのお色気';
h('下着');
print 'がよく見えるようにと、私はネグリジェの裾をたくし上げました。';
n();
h('旦那');
print 'は「この色キチガイのドスケベ女」と吐き捨てるように言うなり、怒って家をでていってしまいました。';
n();
}
sub t464{
t460();
print 'すると、すぐに携帯で電話をして、これから行く話しがまとまりました。';
n();
}
sub t465{
print '「ところで奥さん、この近くなんですけど、子宮筋腫で子宮を取ってしまったご婦人がいてね」';
n();
print '「おかげで、';
h('旦那');
print 'さんはセックスできずに欲求不満がたまってるそうなんです」';
n();
print '「そこの奥さんがどうしても、相手の女性どっかで見つけてきてくれって言うんですよ」';
n();
print '「自分の知らないところで浮気されるのはやだっていってね、」';
n();
print '「奥さんどうかしらね、人助けだと思って、ご夫婦に会うだけ」';
n();
print '「それにこその';
h('旦那');
print 'さん、すごいんですって、あれが、」';
n();
print '「何でも大きすぎて、外人さんでも驚ろいて『ウタマロービューティフル、グレテスト』とか言い出すんだそうですよ」';
n();
t464();
print '歩いてすぐの大きなマンションの4階に上がると、ノックする前にドアがあいて、すこし年配の奥さんが顔をだしました。';
n();
print '奥さんは';
h('女友達');
print 'と親しげに挨拶すると、私達を中に入れました。';
n();
print 'リビングルームにはガウン姿のご主人がコーヒーを飲んでいました。';
n();
print '「主人は本当にあれが強くてね、私が子宮筋腫になって手術してからは、本当に困ってるんです」';
n();
print '「あなたにお願いできれば本当に助かるんです、もちろん謝礼というか、アルバイト代もちゃんと差し上げます」と言いながら';
h('旦那');
print 'の方を向くと、「ねえ、あなた、やっぱり若い方のほうがよくしくてよ、あなたも若返るし」と言ってもう話しが決まったような口調でした。';
n();
print '私はこれはちょっとやばくないと思って「あの、主人と相談してみますので、ご返事はまた後ほど」と言おうとしました。';
n();
print 'しかし、「こまるのよね、もう家のこと話してしまったから、ほかでぺらぺらしゃべられても困るのよね」と奥さんが言います。';
n();
print 'すると';
h('女友達');
print 'がカバンから「これ使って下さい、」と言って黒い皮の布のような物を奥さんに渡しました。';
n();
print 'すぐに後ろから';
h('女友達');
print 'が私の身体を抱え込むと手首をつかんで押さえ込みました。';
n();
print 'あまりの力の強さに私は身動きもできませんでした。';
n();
print '奥さんは皮の布を巻き付けると金具を止めました。';
n();
print '布きれだと思っていたのは、皮で出来た手枷で、私の両手はしっかり縛られていました。';
n();
h('女友達');
print 'が私の身体を床に押し倒すと、また今度は黒い棒の両端に皮の布がついた道具を持ち出しました。';
n();
print '奥さんが手早く、私の足首に皮を巻き付けて金具を止めると、私の足は棒で左右に押し広げられたままの姿勢をとらされました。';
n();
print 'その棒に私の手首の手枷が縛り付けられると、私はもうどうにも動けなくなりました。';
n();
print '「さあ、あなた、はやくして、」と奥さんが言うと、';
h('旦那');
print 'さんはガウンを脱いで、私のそばにゆっくりと近づいてきました。';
n();
t942();
}
sub t466{
t4();
t708();
t709();
t459();
}
sub t467{
t4();
t708();
t465();
}
sub t468{
t4();
t708();
t461();
}
sub t469{
$r_t469=rand 3;
$i_t469=int($r_t469)+1;
if($i_t469==1){ t467(); }
if($i_t469==2){ t468(); }
if($i_t469==3){ t466(); }
}
sub t470{
t528();
}
sub t471{
t528();
}
sub t472{
t528();
}
sub t473{
t528();
}
sub t474{
t528();
}
sub t475{
t528();
}
sub t476{
t528();
}
sub t477{
t528();
}
sub t478{
t528();
}
sub t479{
t592();
}
sub t480{
t592();
}
sub t481{
t592();
}
sub t482{
t592();
}
sub t483{
print '買い物の帰りに本屋に寄って料理の本を立ち読みしたあと、地下鉄の駅の入り口の前を通るとティッシュ配りをしている女の子にティッシュを渡されました。';
n();
print 'たいして気にもせずに家に持って帰ってからティッシューよく見ると';
h('賭博器械');
print 'と書いてありました。';
n();
}
sub t484{
print 'いつものように、朝刊に挟んである安売りのビラを一枚づつみては、値段の安い品を調べていると、真っ赤なビラがあり大きな文字で';
h('賭博器械');
print 'と書いてありました。';
n();
}
sub t485{
print '買い物のあとレンタルビデオ店に旦那が借りたビデオを返しに行くと、近くの団地の脇に大きなビルが工事中でした。';
n();
print '見た感じは窓の形とか中の階段の様子とかが普通のビルとは違っていて私は何のビルなのかちょっと気になりました。';
n();
print '数日たって、また近所を通りかかるともう完成間近でビルの前には花輪がたくさん飾ってあり看板には';
h('賭博器械');
print 'と書いてありました。';
n();
}
sub t486{
$r_t486=rand 3;
$i_t486=int($r_t486)+1;
if($i_t486==1){ t484(); }
if($i_t486==2){ t483(); }
if($i_t486==3){ t485(); }
}
sub t487{
t45();
print '私は';
h('賭博器械');
print 'と言うのはやったことがないので、ちょうど昼頃遊びに来た近所の';
h('女友達');
print 'に聞いてみると、開店のときはよく出るから一緒に行こうと誘われました。';
n();
print '夜旦那に聞いてみると、';
h('賭博器械');
print 'はやったことがないのでよく知らないと言われました。';
n();
print 'まだ学生の頃は夢中になって';
h('賭博器械');
print 'で生活費稼いでた奴もいたけど、だいたいそうゆう連中は留年したとかでした。';
n();
print 'しかし、';
h('女友達');
print 'の話しでは「誰でも普通に遊ぶ、割合と人気のある遊びで、大抵の人はやったことがあるし、オタクの旦那はちょっと変わってるから」と旦那の悪口を言われました。';
n();
print 'まあ言われてみれば旦那は変わってる方なので、それもそうなのかもしれないと思いました。';
n();
print 'それで旦那には内緒にして行こうと';
h('女友達');
print 'と相談しました。';
n();
print '開店当日は早く行かないといけないと';
h('女友達');
print 'に言われて、二人で朝早く言ってみると、気の早い人が数人もう並んでいました。';
n();
print 'この分なら別に並ぶほどでもなかったのにと思って開店を待っていましたが、やがて開店時間が近づくにつれて行列はどんどん長くなり、店を一回りしてもたりないくらいになりました。';
n();
print '確かにこれは朝早くこないといけないらしいと分かりましたが、店は広くてどう見ても全員入れるので早く来る理由はいまいちよく分かりませんでした。';
n();
h('女友達');
print 'の隣に座って、よく訳のわからないまま一時間ほどして帰ることになりました。';
n();
print '「景品をもらってそれを今度は近くの両替所でお金に換えるのよ」と';
h('女友達');
print 'に教えられて換金してみると、3万円近くが戻ってきました。';
n();
print '私はなんかの間違いだと思ってお金を返そうとしたのですが';
h('女友達');
print 'が「こんだけ勝ったんだから、もらっていいのよ」と言うので受け取りました。';
n();
h('女友達');
print 'も同じくらのお金をもらっていたので、やはりこれでいいのだと納得しました。';
n();
print '「それでいくら使ったの今日」と';
h('女友達');
print 'に聞かれて「最初の1000円だけ」答えると、';
n();
h('女友達');
print 'は酷くびっりした様子で「私は4万使って、戻ってきたの3万5千円だけど、あのた初めてだからついてたのね」と呆れた顔をしていました。';
n();
}
sub t488{
print '数日たって、高校の同窓会に出て二次会で遅くなりタクシーで帰りました。';
n();
t145();
print 'タクシーの運転手にこの前の';
h('賭博器械');
print 'の話しをすると「奥さんそれはついてたね、やっぱ最初はだれでも運がいいみたいだね」';
n();
print '「内の会社の運転手なんかも、暇なときあそこで';
h('賭博器械');
print 'するんだが、みんな負けて悔しがってるよ」と言います。';
n();
print '「タクシーは、客が来るのは電車が終わった深夜だからね、昼間は暇なんだ、」と言われてそういえばタクシーの運転手らしい人もいたような気がしましたか。';
n();
print '「人妻でも夢中になる女がよくいてね、それで負けて金がなくなると、他の客に体売るそうだよ」';
n();
print '「この間もね、内の会社の事務所に夜来て、4、5人相手に';
h('フェラチオ');
print 'していったよ」と言われてびっくりしました。';
n();
print '「事務所は昼間はいろいろ人がいるけど、深夜は休憩に来ている運転手だけだし、仮眠用のベッドもあるしね、ちょうど都合がいいってわけさ、運転手もいつも何人かは休憩中だから」と言われてもしかしてこの話しは';
h('女友達');
print 'の事かもしれないと心配になってきました。';
n();
}
sub t489{
t146();
print '数日たって、テレビのワイドショーを見ていると、団地の主婦売春の特集をしていました。';
n();
print 'テレビ画面にはモザイクがはいって、声も変えてある主婦のインタビューが流れていました。';
n();
print '「';
h('賭博器械');
print 'にはまって、それで借金ができて、それで金貸しの業者に、売春を勧められたの」とあっけらかんと話していました。';
n();
print '「いままで旦那しか男性は知らなかったけど、売春するようになって、いろんな男性と交際して、本当の男と女というのがどうゆうものかが分かるようになったんです、後悔なんかしてません」という告白を聞いて私はびっくりしました。';
n();
print 'テレビの番組では、実際に主婦売春をしている所の隠し撮りが映っていました。';
n();
print 'ラブホテルで待つ女性の所に男が現れてインタビューを受けているのには本当にびっくりしました。';
n();
print '「金が欲しくてやってる女性もあれば、中には、男と遊ぶ言い訳が欲しくて、金に困ってると言う女もいてね、';
h('賭博器械');
print 'なんかやれば金がなくなるのは当たり前だろう」';
n();
print '「';
h('賭博器械');
print 'もできて、男とも遊べるから、それで止められないんだ売春が」という男性側の意見もなるほどだと思って聞いていました。';
n();
print '最後に街頭インタビューで人妻らしい女性にアナウンサーが声をかけているのが映りました。';
n();
print '私はとても見ていられなくて、番組の途中でチャンネルを変えました。';
n();
print '夕方私は旦那と話す話題もなくて、昼間のワイドショーの主婦売春の話しを旦那にしました。';
n();
print 'すると、「そんなのぜんぶ作り話のやらせにきまってるだろう」ホントに売春してる女がテレビにでるわけないし、女を買う男がインタビューされるわけないだろう。どっかの劇団から役者連れてきてアルバイトさせてるんだよ、劇団は金ないから喜んでなんでもやるんだ」';
n();
print '「俺の大学の時の友達も、しょっちゅうそれでテレビでてたぜ、いつも顔にモザイクかかってたけどな」';
n();
print '「それともお前、売春してみたいんじゃないのか、男が欲しくてたまんないんだろう、ばかじゃないのか」と言われました。';
n();
print '私は旦那に言うんじゃなかったと、後悔しました。';
n();
print '旦那は腹を立てた様子で、お布団の中でも私に背を向けて寝て、私が話しかけても寝たふりをして返事もしてくれませんでした。';
n();
}
sub t490{
$r_t490=rand 2;
$i_t490=int($r_t490)+1;
if($i_t490==1){ t489(); }
if($i_t490==2){ t488(); }
}
sub t491{
print 'しばらくして';
h('女友達');
print 'が遊びに来たとき、「ねえ最近';
h('賭博器械');
print 'やってる」と試しにきいてみました。';
n();
print '「そうね、毎日じゃないけど」と答えが返ってきたので、「負けてお金がなくなると、身体を売って穴埋めする人妻がいるんだってホントかしら」と聞いてみました。';
n();
print 'すると「そんなのあるわけないじゃないの」と言って笑い出しました。';
n();
}
sub t492{
print 'たしかにこの間の';
h('話しの主');
print 'の話しは作り話に違いないと思って私は安心しました。';
n();
}
sub t493{
print '「今日暇でしょう、やりにいこうよ、';
h('賭博器械');
print '」と言われて、私は';
h('女友達');
print 'と一緒にまた';
h('賭博器械');
print 'に行きました。';
n();
print '二度目の';
h('賭博器械');
print 'は要領は覚えたのですがすぐにお金がなくなりました。';
n();
print '「';
h('賭博器械');
print 'はね、負けたら負けた分つぎ込んで勝つまでやるのよ」と';
h('女友達');
print 'に言われて私は';
h('女友達');
print 'にお金を借りながら夕方まで';
h('賭博器械');
print 'をやり続けました。';
n();
print 'しかし、負け続けてお金は返って来ませんでした。';
n();
h('女友達');
print 'は「お金はあとでいいから、気にしなくていいのよ勝ったとき返してくれればいいから」と言われて、私はどうせ次はまとめて勝からと気にもしませんでした。';
n();
print '翌日も誘われてまた負けました。';
n();
h('女友達');
print 'からの借金もかなりの額になりとてもすぐには返せそうにありませんでした。';
n();
print '旦那に相談するわけにもいかず、私はすっかりどうしていいのか分からなくなりました。';
n();
}
sub t494{
h('女友達');
print 'が、また';
h('賭博器械');
print 'に誘いにきました。';
n();
print '私が「もう絶対';
h('賭博器械');
print 'はしませんから」と断ると「じゃあ、いままでの借金どうすんのよ、';
h('賭博器械');
print 'やんなき返せないでしょう」と怖い声で怒鳴られました。';
n();
print '私はもう絶対';
h('賭博器械');
print 'はやらないと、頑固に断りました。';
n();
}
sub t495{
print 'すると、「ねえお金は返してもらわないとこまるのよ、よかったらいいアルバイト紹介するけど、どうそれともお金は旦那に返してもらいましょうか」と言われて私は話しを聞くことにしました。';
n();
}
sub t496{
print '「なに簡単なことなの、電話がかかってくるからね、どこそこの家に行って下さいってね、それで車が迎えに来るの、それでそのあとは車で帰ってくるだけなのね、車で30分、お仕事1時間帰りが30分ね、それだけで2万になるの、ねいいお仕事でしょう」と勧められましたが、私はとてもそんな仕事はできないと断りました。';
n();
}
sub t497{
print '「私の知り合いにね、人妻と交際したいって男性がいるのよね、もちろん交際するってどうゆうことか分かってるわよね」';
n();
print '「一晩で3万円だったら、いい稼ぎでしょう、だからあなたがどうしても交際したがってるって言っておいてあげるから」';
n();
print '「もちろん誘われたら、あなたの方から断ったりできるわけないのよ、そこのとこは分かってるわね」と勧められましたが、私はそんなことはできないと断りました。';
n();
}
sub t498{
print '「あなたさ、裏ビデオって知ってるでしょう、ほらモザイクなしで丸見えのビデオ」';
n();
print '「それに出ればそこそこのお金になるのよ」';
n();
print '「あんた見たいな女は、普通のビデオになんか出られるわけないからね、不細工だから」';
n();
print '「だけど裏ビデオは不細工な女の方がいいのよ、その方が本当らしいでしょう、ほら人妻が借金返すために裏ビデオにでるとかいかにも本当らしいじゃない」';
n();
print '「あなた、裏ビデオに出るしか借金は返せないのよ分かってるの」と強く言われましたが、私はそんな事はとてもできないと断りました。';
n();
}
sub t499{
print '「あなたさ、裏本て知ってる、知らないでしょうけどね、セックスしてるとこ丸見えの写真集なのよ」';
n();
print '「それに出ればそこそこの金になるのよ」';
n();
print '「もっともあなたみたいな不細工な女は普通の裏本じゃあ売れないからね」';
n();
}
sub t500{
print '「縛られて、吊されて、ローソ\ク垂らされて、そんで鞭でバシバシ打たれてね」';
n();
print '「そのくらいやんなきゃ金にはならないのよ、なにしろあんたは不細工な女だから」と強く言われましたが私にはそんな事はできないと断りました。';
n();
}
sub t501{
print '「あんたは、見た目はまだ子供みたいな身体してるから、女子高生の制服着ればそこそこ見れるわね」';
n();
print '「そんであそこも剃っちゃうのよね、ほら子供に見えるでしょう、そのくらいやんなきゃ金にはならないのよ、なにしろあんたは不細工な女だから」と強く言われましたが私にはそんな事はできないと断りました。';
n();
}
sub t502{
print '「あなたね、親戚の姪に高校生の女の子が居るって言ってたでしょう」';
n();
print '「まだバージンだったら高く売れるのよ、100万にもなれば借金なんかすぐ返せるでしょう」';
n();
print '「それに、姪だって上手な男性にバージンを捧げた方が嬉しいでしょう」';
n();
print '「女にしてもらうのは、なにしろ一生の思い出なんだから、いい思い出のほうがいいに決まってるわよね」';
n();
print '「バージンをもう20人くらい奪ってる男性ならもう、とっても最高のロストバージン体験をさせてもらえるのよ」';
n();
print '「こんないい話しないでしょう」としつこく迫られました。';
n();
}
sub t503{
print '私はとてもそんな事は出来ないと必死で断りました。';
n();
print 'すると「あなた、今時みんな高校生になればもうロストバージンくらい当たり前なのよ」';
n();
print '「修学旅行なんか、みんなでどうだったって報告し合うくらいなんだから」';
n();
print '「下手な相手にバージン奪われて最低な思いをするくらいだったら、上手な人にやってもらうほうがよっぽど幸せなのよ」';
n();
print '「あなたは、姪が将来幸せになるのが悔しくてそれで意地悪してるんでしょう」ととんでもない事を言い出しました。';
n();
print '私が「そんなこと出来るわけないでしょう」と必死で言い返しても、本人の幸せの為だと言い張るので私は黙り込んで返事をしませんでした。';
n();
h('女友達');
print 'は「じゃ今度までに連れてらっしゃいよ、本人も喜ぶ話しなんだから」と言うとやっと帰ってくれました。';
n();
}
sub t504{
t502();
t503();
}
sub t505{
$r_t505=rand 1;
$i_t505=int($r_t505)+1;
if($i_t505==1){ t504(); }
}
sub t506{
t494();
t495();
t496();
}
sub t507{
t494();
t495();
t497();
}
sub t508{
t494();
t495();
t498();
}
sub t509{
t494();
t495();
t499();
t500();
}
sub t510{
t494();
t495();
t499();
t501();
}
sub t511{
t494();
t495();
t505();
}
sub t512{
$r_t512=rand 2;
$i_t512=int($r_t512)+1;
if($i_t512==1){ t509(); }
if($i_t512==2){ t510(); }
}
sub t513{
$r_t513=rand 5;
$i_t513=int($r_t513)+1;
if($i_t513==1){ t506(); }
if($i_t513==2){ t507(); }
if($i_t513==3){ t508(); }
if($i_t513==4){ t512(); }
if($i_t513==5){ t511(); }
}
sub t514{
print 'すると「明日までに金を作らないと、旦那に返してもらうからね」と捨てぜりふを言って帰って行きました。';
n();
print '私は何とかお金をつくらなければいけないと思い、また';
h('賭博器械');
print 'に行きました。';
n();
print 'しかし、いくらお金をつぎ込んでも負け続けました。';
n();
}
sub t515{
print '夜遅くなって、ちょうどこの間のタクシーの運転手らしい男の人が私の隣に座って';
h('賭博器械');
print 'を始めました。';
n();
print '私はもうこれしかないと思い、「あの明日までにお金がいるんですが、なんとかできませんか」と聞いてみました。';
n();
print '「明日までか、それでいくらいるの」と聞かれて、「30万です」と答えました。';
n();
print '「で、身体で払ってもらえるのかな、一人3万で10人でどうだ、これからすぐだ」と言われて私は「お願いします、」と言うしかありませんでした。';
n();
}
sub t516{
print '運転手と一緒にタクシーに乗ると、タクシーはすぐに走り出しました。';
n();
print 'いったいどこに連れて行かれるのだろうと心配な気持ちで心臓が破けそうな気持ちでした。';
n();
}
sub t517{
print '連れて行かれたのはタクシーの会社の事務所の裏にある運転手の控え室でした。';
n();
print '部屋の中には簡易ベッドが置いてあり、数人の運転手がテレビを付けながら麻雀をしていました。';
n();
print '男の体臭が部屋にこもって、その上煙草の煙が一杯で息が出来ないくらいでした。';
n();
}
sub t518{
print '「';
h('この女');
print '一人三万で輪姦されたいんだってよ」と運転手が言うと';
h('私');
print 'はすぐ簡易ベッドに仰向けに押し倒されました。';
n();
print '「順番決めてからだぜ、順番を」と誰かが言う声が聞こえて私は気が遠くなって行きました。';
n();
}
sub t519{
t516();
t517();
t6();
t518();
t1031();
}
sub t520{
t516();
print '「ところで奥さん、今日は旦那さんが帰って来るのは何時頃になりますか」と運転手に聞かれて私は「今日は残業で夜の11時くらいです」とうっかり本当の答えてしまいました。';
n();
print '運転手がそれを聞いて薄ら笑いを浮かべたので私は余計な事を言ってしまったと思いましたが手遅れでした。';
n();
print 'いったいどこに連れ込まれるのだろうか、やっぱりラブホテルかどこかしらと思っているとタクシーが着いたのは私の家の前でした。';
n();
print '「さあ、着きましたよ奥さん」とタクシーの運転手に言われて私は訳が分からずにタクシーを降りました。';
n();
print 'このままタクシーが走り去っていくのだろうと思っていると運転手はタクシーから降りて、私のお尻に後ろから手を押し当てながら「さあ、部屋に入りましょうか」と言い出しました。';
n();
print '旦那が居ないこと良いことに私の家でエッチな事をするつもりなんだと気が付いて私は身体が震えだしました。';
n();
print '階段を上がって部屋のドアを開けようとすると、手が震えて鍵穴に鍵が入りませんでした。';
n();
print '運転手は面白そうに私の後ろから見守っていると、私のスカートの下に手を入れてきました。';
n();
print '私の手がまたガタガタ震えると運転手はやっと私の手から鍵取り上げてドアを開けてくれました。';
n();
print '運転手はさっそく私を寝室に案内させると、私をベッドの上に押し倒して側にあったストッキングで私の足を縛り始めました。';
n();
print '足を大きく開いた恥ずかしい姿勢で縛り上げると今度は私に目隠しをさせました。';
n();
print 'これから始まる出来事は私にはとても耐えきれない事だと思いましたが、お金の為には仕方のないことでした。';
n();
print '私が覚悟を決めて足を拡げて運転手が身体を重ねてくるのも待っていると、「奥さん、玄関のドアは開けておきますからね、夜の11時までに何人くるか分かりませんけどね」と行って部屋出て行ってしまいました。';
n();
print '私はやっと自分が30万円で買われた訳が分かって身体がガタガタ震えて止まらなくなりました。';
n();
print '遠くで車が止まる音が聞こえるたびに、私の身体は震えだして今にも気が狂いそうにな気持ちでした。';
n();
print '一時間ほどして車の音がして、また通りがかった車の音かと思っていると、数人の靴音がしたあとドアの開く音がしました。';
n();
print 'いよいよ始まるんだと思うと私は身体がまた震えだして、ベッドがガクガクと音を立て始めました。';
n();
print '寝室のドアが開き、足音が近づくともう間違いないと私は半分失神したように気が遠くなっていきました。';
n();
t1031();
}
sub t521{
print 'ちょうど';
h('賭博器械');
print '店の出口まで来ると';
h('女友達');
print 'が私達を見つけました。';
n();
print '私が「お金は半分しか返せませんが、明日までには用意します、これからお金稼いできます」と言うと';
h('女友達');
print 'は私に「お願い、一緒に連れてって、私と二人で明日まで全額用意させて」と言い出しました。';
n();
print '私がびっくりしていると「あなたに貸したお金はね、私が他の人から借りてるの、あなたが、返せなかったら今度は私が返さないといけないの、お願い私にも稼がせて、お願い」泣き出しそうな顔でいいます。';
n();
print '私はようやく事情が分かってきました。';
n();
h('女友達');
print 'を脅している元締めがまだ他にいて、裏で糸を引いているのに間違いありませんでした。';
n();
print 'しかしいまとなってはもうどうにもなりませんでした。';
n();
}
sub t522{
t521();
t516();
t517();
t7();
t518();
t1068();
}
sub t523{
print '私と';
h('女友達');
print 'がタクシーに乗せられてタクシー会社の事務所のある通りに出ると、';
h('女友達');
print 'は携帯電話を取り出して必死で「お金は今晩中にはなんとかしますから」と誰かに謝っていました。';
n();
print 'きっと売春の元締めに違いないと思いました。';
n();
print '「';
h('私の愛称');
print 'からも何とかいってちょうだい」と携帯電話を渡されて私は「30万は今夜中にからなずなんとかしますから」と必死でお願いしました。';
n();
print 'すると受話器の向こうからは「なんだと30万だと、俺が貸してるのは100万だぞ、うまく仲間に引き込めそうな女がいるからって';
h('女友達の劣称');
print 'に渡したのは100万だ」と怒鳴り声が帰ってきました。';
n();
print '「';
h('女友達の劣称');
print 'に替われ」と言って携帯電話を返すと';
h('女友達');
print 'は泣き出しながら「残りは';
h('賭博器械');
print 'で使い込みましたほんとです、男なんか居ませんと、男に貢いだりしてないです」と繰り返しました。';
n();
}
sub t524{
h('女友達');
print 'はタクシーの運転手に「8丁目の日建の倉庫にいってくれる」と電話を切りながら言いました。';
n();
print 'もうとても私達は逆らうことができないと覚悟を決めました。';
n();
print 'タクシーの運転手はすまなさそうな顔で、タクシーを事務所の前につけました。';
n();
print '事務所の裏には人気のない倉庫があり、作業用の小さな小屋が倉庫のなかにありました。';
n();
print 'ドアが開くと、男達が中で待っていました。';
n();
print '「よくも金つかいこみやがったな、俺の顔つぶしやがって、どんなめに会うのか分かってるのか」と男の一人が激しい口調でどなりつけてきました。';
n();
}
sub t525{
t521();
t516();
t523();
t524();
t955();
}
sub t526{
$r_t526=rand 4;
$i_t526=int($r_t526)+1;
if($i_t526==1){ t519(); }
if($i_t526==2){ t520(); }
if($i_t526==3){ t522(); }
if($i_t526==4){ t525(); }
}
sub t527{
print '私は諦めて家に戻ると旦那に全部事情を話すことにしました。';
n();
print 'もうそれしかない、と覚悟を決めて私は旦那に一つ残らず話しました。';
n();
print '黙って聞いていた旦那は突然「今の話しは全部嘘だろう、わかってるんだ」';
n();
print '「お前はもう何回もずっと売春してたんだ、俺が知らないと思ってるのか」';
n();
print '「パチスロで借金作ったなんて嘘っぱちならべて、お前は男の身体が欲しかっただけだろう」';
n();
print '「お前みたいな女は今すぐ離婚だ、せいせいしたぜ」と言って家を出て行ってしまいました。';
n();
print '私はすぐに涙がこみ上げて泣き続けました。';
n();
print 'しかしもうどうにもならないので';
h('女友達');
print 'に電話して、「旦那には全部話しました、そうしたら旦那がいますぐ離婚だといって家出て行ったんです」と報告しました。';
n();
print 'すると「よかったじゃない、これで安心して身体売れるはね、もう旦那にばれる心配はないんだし、今からすぐ車行かせるからそれに載って客の所にいっいてちょうだいね、とびきりドスケベな客だから、あなたも若い内にせいぜい楽しみなさいよ、男は旦那だけじゃないんだから、ホントの男と女がどうゆうものか、今夜教えてもらいなさい」と言うと電話が切れました。';
n();
print '私はもうどうしていいのか分からず呆然としていました。';
n();
t380();
print '旦那の様子が前から変だと思っていたのはこうゆうことだったのだと今頃きがつきました。';
n();
print 'それで旦那は、私がパチスロの話しをしたら、まるで千載一遇のチャンスのように離婚すると言い出したのです。';
n();
print '今の告げ口の電話も旦那が頼んだに違いないと思いました。';
n();
print '私は旦那の猿知恵に呆れてものも言えなくなりました。';
n();
print 'そのとき家の前に車が止まる音がしました。';
n();
print '私も浮気してやる、今夜浮気してやると覚悟を決めて私は車に乗りました。';
n();
print '車はしばらく走ると細い道に入り何度か曲がりました。';
n();
print 'ヘッドライトの先には紫色の小さな看板が見えました。';
n();
print 'こんな近所にも、ひっそりと小さなラブホテルがあるのにはびっくりしました。';
n();
print 'これだったら、団地の主婦が気軽に売春ができるのも納得の行く話しでした。';
n();
print '客は部屋で待っている様子で、私は一人で部屋に案内されました。';
n();
t758();
}
sub t528{
t4();
t171();
t486();
t487();
t4();
t488();
t4();
t491();
t492();
t493();
t4();
t513();
t514();
t515();
t526();
}
sub t529{
t4();
t171();
t486();
t487();
t4();
t490();
t4();
t491();
t492();
t493();
t4();
t496();
t514();
t527();
}
sub t530{
$r_t530=rand 3;
$i_t530=int($r_t530)+1;
if($i_t530==1){ t391(); }
if($i_t530==2){ t529(); }
if($i_t530==3){ t528(); }
}
sub t531{
print 'しかし私がきっぱりとした態度を取らなかったせいか「いまどんな格好してるの、';
h('下着');
print 'は何色かな」と言い出しました。';
n();
print '私はやっぱり危ない人だと思って、適当に話しを切り上げてチャットを終わりました。';
n();
}
sub t532{
print '私はしばらくして泣きやむと、今度は急に怒りがこみ上げてきました。';
n();
print '旦那になんとか仕返しをしてやろう、私も男と遊んでやろうという思いが体中に一杯になりました。';
n();
print '私はパソ\コンを付けてインターネットにアクセスしました。';
n();
h('男');
print 'がインターネットにアクセスしているのが分かったので早速メッセージを送ってみました。';
n();
print 'すると「最近元気ですか」とすぐに返事が返ってきました。';
n();
print '私は「今日は';
h('旦那');
print 'がいなくて暇なんです」と誘って見ました。';
n();
}
sub t533{
h('男');
print 'は「ビデオチャットをしませんか」と誘って来ました。';
n();
print 'またきっとエッチな話しを切り出されるに違いないと思いましたが、もうなんでもいいと思いました。';
n();
}
sub t534{
h('男');
print 'は「ビデオチャットをしませんか」と誘って来ました。';
n();
print '私は、「いいですよ」、と返事をして、カメラの位置を直しました';
n();
print '自分が';
h('上の表\着');
print '姿で画面に映っているのを確かめると私は足が震えてきました。';
n();
print '画面にチャット相手の';
h('男');
print 'が映ると私の';
h('上の表\着');
print '姿が目に入ったらしく「今夜はエッチな気分なんだね」とすぐに話しを切り出してきました。';
n();
print '「今夜はエッチなことしたくてたまらないんだろう、このドスケベ女」と言われて私はもう自分の身体が止められなくなりました。';
n();
}
sub t535{
print '「今日は旦那いないんだろう、これからそっちへ行くよ」と';
h('男');
print 'に言われて、私は断れませんでした。';
n();
print 'しばらく待っていると車の音がしてドアのチャイムがなりました。';
n();
print '私は';
h('上の表\着');
print '姿のままドアを開けました。';
n();
h('男');
print 'は靴を脱ぐとすぐに私を寝室に案内させました。';
n();
print '私は「早くして」と半分泣き出しそうになりながらお願いすると、ベッドに横になりました。';
n();
t941();
}
sub t536{
print '「どうだ、これから可愛がってやるから、ちょっと出てこないか、そこの角にコンビニがあるだろう」と誘われて私はコンビニで';
h('男');
print 'と待ち合わせの約束をしました。';
n();
print 'コンビニまで歩く途中、私はいったいなにをしているんだろう、こんなことしてて良いのかしらと言う思いがこみ上げてきました。';
n();
print 'しかし自分の体が男の体を欲しがっているのを止めることはできませんでした。';
n();
print 'コンビニの前の交差点で待っていると、車が私の横で止まりました。';
n();
print 'ドアが開いて、私は助手席に乗りました。';
n();
}
sub t537{
print '私はもうたまらなくなって、旦那のパソ\コンをつけました。';
n();
print 'ビデオチャットをしよう、以前ビデオチャットを試しにやってみたとき、エッチな事をさせられそうになったから、今度は言われるとおりにしてみようと思いました。';
n();
}
sub t538{
t4();
t732();
t733();
t734();
t462();
t463();
t380();
t532();
t534();
t369();
t535();
}
sub t539{
t4();
t732();
t733();
t531();
t462();
t463();
t380();
t532();
t533();
t365();
t364();
t371();
t370();
t536();
t378();
}
sub t540{
$r_t540=rand 2;
$i_t540=int($r_t540)+1;
if($i_t540==1){ t538(); }
if($i_t540==2){ t539(); }
}
sub t541{
t4();
t689();
t4();
t57();
t703();
t704();
t705();
t706();
t537();
t331();
t366();
t364();
t369();
t370();
t372();
t373();
t757();
}
sub t542{
t4();
t649();
t626();
t362();
t366();
t364();
t367();
t369();
t370();
t372();
t373();
t374();
t757();
}
sub t543{
t4();
t649();
t626();
t363();
t365();
t364();
t368();
t371();
t370();
t372();
t373();
t377();
}
sub t544{
$r_t544=rand 2;
$i_t544=int($r_t544)+1;
if($i_t544==1){ t542(); }
if($i_t544==2){ t543(); }
}
sub t545{
$r_t545=rand 3;
$i_t545=int($r_t545)+1;
if($i_t545==1){ t540(); }
if($i_t545==2){ t541(); }
if($i_t545==3){ t544(); }
}
sub t546{
t592();
}
sub t547{
$r_t547=rand 2;
$i_t547=int($r_t547)+1;
if($i_t547==1){ t548(); }
if($i_t547==2){ t549(); }
}
sub t548{
t171();
t486();
t487();
t4();
t493();
t4();
t511();
t4();
t551();
t562();
}
sub t549{
t45();
$z{'KN666'} =1;
$z{'KN580'} =1;
$z{'KN559'} =1;
t667();
t650();
t550();
}
sub t550{
t6();
print '帰り道にどうやって';
h('女友達');
print 'に話し切り出そうかと思案しながら喫茶店の前を通りかかると、ちょうど窓際の席に姪が座って居るのを見つけました。';
n();
print '誰かと待ち合わせをしているような雰囲気で、何度か時計を見たりしながら携帯でメールを打っているのが見えました。';
n();
print '私はもしかしてテレクラのバイトなのかもしれないと思い、少し離れた通りの向かい側でしばらく姪の様子を伺いました。';
n();
}
sub t551{
t7();
print '数日たって買い物の後、近くの喫茶店の前を通りかかると、この間話題に上がった親戚の姪と';
h('女友達');
print 'が二人で窓際の席で座っているのを見つけました。';
n();
print '私はなんだか変な感じがしてすこし離れた通りの向かい側から二人の様子を伺っていました。';
n();
}
sub t552{
t11();
print 'すこし遅れて中年の男が姪の隣に据わると、';
h('一人');
print 'でなにやら話しをしているらしいと分かりました。';
n();
}
sub t553{
print 'いったい何の話しをしているのかしらと思っていると、男は財布からお金を出して数枚を姪に渡しました。';
n();
print 'お財布の中にはまだかなりの札束が入っているのがはっきりと見えました。';
n();
}
sub t554{
print '姪はトイレに立ったようで、帰ってくるとハンケチの様な水玉の布を男に渡しました。';
n();
}
sub t555{
print '男が手にとって拡げているのが窓の外からも見えました。';
n();
print '姪が少し高い椅子に座り直すとセーラー服の短いスカートの下に';
h('下着');
print 'を付けていないのが見えました。';
n();
print 'ハンカチだと思っていたのが姪の';
h('下着');
print 'だと分かって私はとんでもないことになってると気が付きました。';
n();
print '男は姪の手を取ると、喫茶店をでて裏道に入っていきました。';
n();
}
sub t556{
print 'その先にはラブホテルがあるのは私も何度か通ったことがあるので知っていました。';
n();
print 'このままだったら大変なことになると思い私はこっそり二人の後を付けていきました。';
n();
print 'やっぱり二人はラブホテルの入り口まで来ると入り口でなにやら言い争っていました。';
n();
print '私は二人のすぐ後ろまで近づくと「あなたたち何やってるんですか」と大きな声で怒鳴りました。';
n();
}
sub t557{
print '振り返ったセーラー服の女の子を見て私は訳が分からなく成りました。';
n();
print 'こちらに向いて振り返ったセーラー服姿の女の子は姪ではなく姪のお母さんでした。';
n();
print '「ちょっとあんた余計なことしないでくれる」と言われて私はどうしていいのか分からなくなりました。';
n();
}
sub t558{
t557();
print '慌てて駆け出して逃げようとすると、男がすぐに私の手を掴んでラブホテルに引きずり込みました。';
n();
print '部屋まで連れ込まれるともう逃げる事はできないと観念しました。';
n();
t930();
}
sub t559{
if ($z{'KN559'} ==1 ) { return };
$r_t559=rand 1;
$i_t559=int($r_t559)+1;
if($i_t559==1){ t558(); }
}
sub t560{
print '振り返って私の方を見た姪は急に私に駆け出すと、私に体当たりでぶつかってそのまま走り去っていきました。';
n();
print '私はラブホテルの前で足を拡げたままの格好で座り込んで、すぐには立ち上がれませんでした。';
n();
print '「おい、金は払ってあるんだ、お前が代わりに来てもらうからな」と男が言うと私をラブホテルに引きずり込みました。';
n();
print 'ベッドに押し倒されて私は上からのしかかられて身動きもできませんでした。';
n();
t930();
}
sub t561{
$r_tt561=2;
if($z{'KN559'}==1) {$r_tt561--;}
$r_t561=rand $r_tt561;
$i_t561=int($r_t561)+1;
if(($i_t561>=1)&&($z{'KN559'}==1)) {$i_t561++;}
if($i_t561==1){ t559(); }
if($i_t561==2){ t560(); }
}
sub t562{
print 'しばらくして話しが終わったらしく';
h('女友達');
print 'は席を立って店を出て行きました。';
n();
t12();
print '私は後に残った姪のことが気になって、そのまま見張りを続けました。';
n();
}
sub t563{
print 'しばらく二人がなにやら話しをしているうちに、どうやらやっと二人で席を立つと店を出て、店の前の歩道橋からこちら側に渡ってきました。';
n();
print '姪は足元がたどたどしい歩き方で何度も立ち止まりながら道を渡って下りの階段を降りてきました。';
n();
print '風が不意に吹き付けたとき、姪のスカートが風めくれると';
h('花園');
print 'が丸見えになりました。';
n();
print '私はやっとさっき男に渡した布きれがハンカチでなく姪が穿いていた';
h('下着');
print 'だったのに気が付いきました。';
n();
print '私はまるで自分が';
h('下着');
print 'を脱いで風でスカートがめくれた気分で膝ががくがく震えてきました。';
n();
print '遠くから見ていても姪の足元が震えてているのが分かりました。';
n();
print 'やっとのことで姪が歩道橋を降りると、男はスカートの下から手を入れて姪のお尻を下から撫で上げ始めました。';
n();
print '姪は立ち止まったまましゃがみ込みそうになりながら震えていました。';
n();
print '男は姪のお尻を押しながら二人で裏通りに入って行きました。';
n();
}
sub t564{
t552();
t553();
t554();
if($v{'%私'} == 3) { t562();}t555();
t556();
t561();
}
sub t565{
t552();
t553();
t554();
if($v{'%私'} == 3) { t562();}t563();
t556();
t561();
}
sub t566{
h('女友達');
print 'が店から出て行くと今度は姪の同級生らしい高校生の女の子が入ってきて姪の隣に座りました。';
n();
t8();
}
sub t567{
print 'しばらくすると今度は姪の同級生らしい高校生の女の子が入ってきて姪の隣に座りました。';
n();
t8();
}
sub t568{
if($v{'%私'} == 3) { t566();}else {t567();}
print '男はやはり財布からお金をだして姪の友達に渡していました。';
n();
}
sub t569{
print '私はこのままでは大変な事になると思い切って店に入ると三人の座っている席に近づきました。';
n();
print '男がちらりと私の方を見たとき私は怖くて足が震えてきました。';
n();
}
sub t570{
print '「ねえ、あなた達、ここで何してるの」とやっとのことで声をだすと「あ、おばさん私達モデルになるんです、雑誌のモデルなんですよ、ほら';
h('ファッション雑誌');
print 'って知ってるでしょう」と言い出しました。';
n();
print '男は笑顔を作って「あ、ご知り合いの方ですか、私こう言う物です」と名刺を渡してくれました。';
n();
print '名刺にはそれらしい肩書きがついていて、やっぱりモデルの誘いは本当の用でした。';
n();
print '「よかったら、一緒に来ませんか、いや高校生だけで撮影というのも」';
n();
print '「保護者にきてもらったほうが安心ですから」と言うのでそれもそうだと思いついていく事にしました。';
n();
}
sub t571{
print '「ねえ、あなた達、ここで何してるの」とやっとのことで声をだすと、こちらを振り返った姪の友達がいきなり「あなんだ';
h('私の愛称');
print 'じゃないの」と言い出すので私は本当にびっくりしました。';
n();
print '姪の友達の高校生だと思っていたのは姪のお母さんでした。';
n();
print 'まるで高校生のようなファッションをしていたので、すこし離れて見れば高校生にしか見えませんでした。';
n();
print '「ねえ、私達モデルになるのよ、ほら双子親子とかいうのあるでしょう」';
n();
print '「今度の';
h('ファッション雑誌');
print 'で双子親子の特集やるんだって、どう私もこれで高校生に見えるでしょう、娘の服着てきたんだから」と言い出すので確かにそんな感じがしました。';
n();
print '「もうし遅れましたが私はこう言う物です」と男が名刺を渡してくれると、たしかにそれらしい肩書きが目に入りました。';
n();
print '「これから撮影だから、よかったら見に来ない」と姪のお母さんに言われて私はそれも面白そうだと付いていくことにしました。';
n();
}
sub t572{
print 'タクシーに乗って六本木近くまで行くと裏通りに入り、マンションの前で止まりました。';
n();
print '「ここがスタジオなんですよ」と言われてなんだか変な所にあると思いましたが、マンションの入り口にある表\札は印刷会社や出版社の名前が並んでいて、こんな所のマンションならスタジオでも普通なのかも知れないと思い直しました。';
n();
print '中に入ると受付の奧がスタジオになっていて、照明のライトがたくさん並んでいて、写真の道具があちこちに置いてありました。';
n();
print 'さっそく衣装をいくつか渡されて姪達が着替えると撮影が始まりました。';
n();
}
sub t573{
print '撮影も終わって帰ろうとすると「いや奥さん、奥さんもとても素敵だ、よかったらモデルになりませんか、内では他にも雑誌を出してますから」と声を掛けられました。';
n();
print '私は自分もモデルにしてもらえると思うとすっかり有頂天になってしまいました。';
n();
print 'じゃ撮影は奧でやりますからとさっき女の子が着替えをした部屋に案内されると、そこは倉庫で中央に白いマットが置いてあるだけでした。';
n();
print 'ドアが閉められると「内では裏本もだしててね、奥さんはちょうどいい、ドスケベだからな」とさっきの男が言うのが聞こえました。';
n();
print 'マットに押し倒されるとすぐに、カメラのシャッターの音が聞こえて私は気が遠くなっていきました。';
n();
t930();
}
sub t574{
print '「じゃ二人で向かい合って、ちょっと軽くお互いに手を回してくれるかな」とカメラマンが声を掛けると、二人は抱き合った姿勢でカメラマンに向かって笑顔を見せました。';
n();
print '「かわいいよ、うん、じゃここで二人でちょっとキスしてみようか」とカメラマンが言うと二人はそのまま顔を寄せて唇を重ねました。';
n();
print '私はこれは大変なことになってきたとびっくりして見ていると、「じゃ今度は胸に手を当ててちょっと下から持ち上げるようにしてね、あスカートの下にも手を入れちゃおうか」と言い出しました。';
n();
print '私は「ちょっとなに撮ってるんですか止めて下さい」と大きな声をだしてカメラマンの前に立ちはだかりました。';
n();
print '「おい、構\わねえから、この女からやっちまえ」と私の後ろで声がすると、私は身体ごと押さえ込まれて裏の部屋に連れ込まれました。';
n();
print '倉庫の様な小さい部屋には中央に白いマットが置いてありました。';
n();
print 'いきなりマットの上に押し倒されると、カメラマンがすぐシャッターを切り始めました。';
n();
t930();
}
sub t575{
print 'このあとどうなるのかと思っていると、姪が携帯だしてどこかに電話しているようでした。';
n();
print 'その時急に私の携帯が鳴って出てみると「あ、おばさんちょっと相談したい事があるので来てもらえないでしょうか」と姪の声が聞こえてきまし。';
n();
print 'なんで私が見張っているのが分かったのかしらと思いましたが、ばれていれば電話をしてこないはずだと思い「あ、いま近くまで買い物に来てるからすぐ行くわね」と返事をしました。';
n();
print 'わざと少し時間をおいてから喫茶店に入ると私は店の中を探す振りをしてから二人に声をかけました。';
n();
print '「あ、おばさん紹介しますね、私の塾の先生なんです」と言われて私は自分が勘違いしていたらしいと気が付きました。';
n();
print 'しかしさっき渡したお金はやっぱりなんだか怪しいと思い疑いは晴れませんでした。';
n();
print '「実はおばさんにどうしても相談したい事があってね、ちょっと難しい話しなので私が変わって話しをしたいんですが、いいですよね」と男が言うと、姪は「じゃあ」とだけ行って店でていきました。';
n();
print '男は私の隣に座り直すと耳を寄せて「実はお宅の旦那さんの事なんですよ」と言い出しました。';
n();
print '私はなんで旦那の話がでてくるのかびっくりして返事も出来ませんでした。';
n();
print '「お宅の旦那さんは大変なロリコンでね」';
n();
print '「この間、さっきの姪のお嬢さんをラブホテルに連れ込んだそうなんですよ」';
n();
print '「高校生のバージンを奪うのが大好きだそうでね」';
n();
print '「今年になって、三人めだそですよ、高校生のバージンを奪ったのは」';
n();
print '「それでね、今日も近くのラブホテルに呼び出されてるそうなんですよ」';
n();
print '「だから奥さんとこれから現場に乗り込むしかないんですよ、分かってますね奥さん」そう耳元で囁きながらどうゆう訳か男の手が私の膝に載せられてきました。';
n();
print '私は確かになんだか旦那の様子が変だと思い当たる事がいくつかあり、男の話はもしかしたら本当かもしれないと思いました。';
n();
print '私達はさっそく喫茶店を出ると裏道に入り、奧のラブホテルまで二人で歩いて行きました。';
n();
print '「このラブホテルなんですよ、旦那がいつも使ってるのは」と男に言われて私は旦那が今いるという部屋に案内されました。';
n();
print 'ドアを開けてみると確かに中にはさっきの姪がベッドの縁に座っていました。';
n();
print '私は旦那を見つけたら怒鳴りつけてやろうと思って部屋の中を見回しましたが、旦那の姿は見当たりませんでした。';
n();
print '急に後ろから男が私をベッドに押し倒して来たので私は「なにするんですか」と大声を出しました。';
n();
print '「旦那が、こんな所にいるわけないでしょう奥さん、今会社なんだから」と言うと男は私の上にのしかかってきました。';
n();
print '私はやっとだまされたのに気が付きましたがもう遅すぎました。';
n();
t930();
}
sub t576{
print '「じゃこれ着てもらいましょうか」と助手らしい男が黒いレース模様の衣装を持ってきました。';
n();
print '二人が控え室に入ってお母さんが出てくると黒のブラジャーに黒の';
h('下着');
print 'とそれにガーターベルトを着けてなんだか変な雰囲気でした。';
n();
h('下着');
print 'のレース模様はスケスケでとても高校生が身につけるような服装とは思えませんでした。';
n();
print '「ちょっとあんた早くしなさいよ」と声を掛けるとすぐ後ろから半分泣き顔の姪がスカートとブラウスを脱いでスリップだけの姿で出てきました。';
n();
print '「私これ、着れません」と泣きながらお母さんに訴えましたが「なに言ってるのよ雑誌のモデルなのよ、着れない訳ないでしょう」とお母さんが姪をしかりつけていました。';
n();
print '「ちょっと困るんだよ、撮影は三時までに終わらせてすぐ、印刷所に送るんだから」';
n();
print '「いいから、そこのおばさん代わりに着てくれ、時間ないんだよ」と男は姪からさっきの衣装を取り上げて私に渡してきました。';
n();
print '「ちょっと';
h('私の愛称');
print 'お願いね、娘がわがままでさ」とお母さんが言うので、私は仕方なく控え室で着替えをしました。';
n();
print '「じゃ、あとお願いします」とカメラマンが声を掛けると、私達は奧の部屋に案内されました。';
n();
print '小さな倉庫のような部屋の中央にはマットレスが敷いてあり、そばに照明装置が囲んでいてビデオカメラらしい大きなカメラも用意してありました。';
n();
print '「さっさと終わらせようぜ」と男の声がすると、私はいきなりマットの上に押し倒されました。';
n();
t948();
}
sub t577{
$r_t577=rand 2;
$i_t577=int($r_t577)+1;
if($i_t577==1){ t573(); }
if($i_t577==2){ t574(); }
}
sub t578{
$r_t578=rand 2;
$i_t578=int($r_t578)+1;
if($i_t578==1){ t573(); }
if($i_t578==2){ t576(); }
}
sub t579{
t552();
t553();
t568();
t569();
t218();
t570();
t572();
t729();
t577();
}
sub t580{
if ($z{'KN580'} ==1 ) { return };
t552();
t553();
t568();
t569();
t218();
t571();
t572();
t729();
t578();
}
sub t581{
$r_tt581=4;
if($z{'KN580'}==1) {$r_tt581--;}
$r_t581=rand $r_tt581;
$i_t581=int($r_t581)+1;
if(($i_t581>=4)&&($z{'KN580'}==1)) {$i_t581++;}
if($i_t581==1){ t564(); }
if($i_t581==2){ t565(); }
if($i_t581==3){ t579(); }
if($i_t581==4){ t580(); }
}
sub t582{
print 'しばらく待っていると喫茶店にまだ若い男が来ると姪を連れて出て行きました。';
n();
print '私はこれはなにか大変な事になるに違いないと思い姪のお母さんにすぐ携帯で電話しました。';
n();
print '「ねえ、お宅のお嬢さんだけど、最近様子に変わった事とかありませんか」とそれとなく話しを向けると「そうねえ、まあ年頃だからそれなりにいろいろ有るみたいだけど」とやっぱり気が付いている様子なので「さきっ男の人にお金もらってるの見たんです、なんか怪しくないですか」と思い切って聞いてみました。';
n();
print 'するとお母さんは「やっぱりそうなの、怪しいと思ってたんだけどね、変なアルバイトしてるみたいなの、それで相手はどんな人なの」と聞かれました。';
n();
print '「よく分かんないんだけど」とだけ答えると「じゃあ、なんか聞き出してよ、ほら適当に声かけてさ、あ、道でも聞けばいいのよ」と頼まれました。';
n();
print '私は道を聞いたくらいで話しを聞き出せる訳もないと思いましたが、なんとかやるしかないと思いました。';
n();
}
sub t583{
print '電話を切って喫茶店に入ると、男の居る席の近くまでこっそりと歩み寄りました。';
n();
print '男がこちらを向いたとき私はとっさに「あ、サインして下さい、私ファンなんです、いつもテレビ見てます」と思いつきで声を掛けました。';
n();
print 'すると男はちょっと困った顔をしてから「いや、いまは書く物もってないから」ととぼけてから「そうテレビはいつも見ててくれてるんだ」と調子よく話しを始めました。';
n();
print '「よかったら、ちょっと一緒にこっちに座ってコーヒーでも飲みましょうよ、いや、せっかくだから」と誘われたのでさっそく私は隣の席に座りました。';
n();
print '「ところで最近お仕事どうなんですか」と私が聞いてみると「いや、忙しくてね、ほんともう寝てる時間もないくらいで、テレビは本当に大変ですよ」と言い出しました。';
n();
print '私はもしかして本当にテレビにでてる人なのかしらとちょっと半分は思いこみそうになりそうでした。';
n();
}
sub t584{
print '「ところで、なにか面白いことないですか、最近退屈で私」といよいよ話しを向けてみると「あ、面白いことならね、この近くで面白いショーをやる店があるんですよ」';
n();
print '「シロートの女の子が出るんですけどね、そのシロートぽいのがまたよくてね」と言うのでやっぱり私はさっきの姪の事だとピント来ました。';
n();
print '「あ連れてって下さいよ」と私がちょっと可愛らしい作り笑いで言ってみると「あ、じゃさっそく行きましょう」と男は席を立ちました。';
n();
}
sub t585{
print '喫茶店を出て公園の裏にはいると、カラオケ店の裏口らしい門があり、門のわきにはゴミが出されたまま汚れ放題になっていました。';
n();
print 'なんで裏口から入るのかしらと思っていると「この店はね、表\向きはカラオケ店なんだけどね、いや、実は面白いショーが見られるんですよ、特別に招待された客だけなんですがね」と得意げに説明してくれました。';
n();
print '私は姪がここでそのショーにでているのだと分かってどんなショーか確かめようと気持ち引き締めました。';
n();
print '裏口から奧の従業員用の通路から控え室を通って小さな部屋に入ると、そこは普通のカラオケボックスでしたが、すでに先客が何人か居てソ\ファーに座っていました。';
n();
print 'ソ\ファーの正面には大きな鏡があって、まるでダンスの練習スタジオの用でした。';
n();
print '「そろそろ始めますか」と従業員の一人が電気を消すと、鏡が急に透き通って反対側にある別のカラオケボックスが映りました。';
n();
print '「ここはね、マジックミラーになっててね、ほら隣の部屋がそのまま見えるんですよ面白いでしょう」と男に言われましたが、なにが面白いのかは納得できませんでした。';
n();
}
sub t586{
print 'やがて向かい側の部屋に中年の男が二人入ってくるとそのあとから、さっき喫茶店を出たままの服装の姪が入ってきました。';
n();
print 'やっぱりここでアルバイトしてるんだと分かりましたが、カラオケをするだけのアルバイトなはずはないと思いました。';
n();
print '隣の部屋でカラオケが始まると、最初に姪が歌いそれから、姪がソ\ファーに座ると他の男が歌い始めました。';
n();
print '歌が続いている間に、姪の隣に座った男が姪のスカートの間に手を差し入れて奧まで入れようとしているのが分かりました。';
n();
print '面白いショーというのはこうゆうことなんだとやっと分かってきましたが、それでもこの先どうなるのかは見当も付きませんでした。';
n();
}
sub t587{
print '歌が終わると部屋には伴奏の音楽が鳴り響いたまま今度は姪の両側に男が座って姪の胸をいじったり唇を奪ったりとしたい放題を始めました。';
n();
print 'このままだったら大変なことになると思いましたが、私の膝にも男の手が載せられてきて私は逃げられなくなりました。';
n();
print '姪は急にソ\ファーから立ち上がると、なにか叫びながら逃げだそうとしました。';
n();
print 'すると男達はすぐに姪を取り押さえて両足を開かせて、腰を落としてきました。';
n();
print '私はこれが姪のやっているアルバイトなんだとやっと分かりましたが、もうここまで来て止めさせられる訳がありませんでした。';
n();
print '姪が何度も大きな声を上げて身体を仰け反らすと今度は涙を一杯にながして泣き出しました。';
n();
}
sub t588{
print '最後の一撃がおろされたとき急に向かいの部屋の電気が消えて今度は私の居る部屋の電気がつきました。';
n();
print '正面のマジックミラーには今度は私の姿が映し出されていました。';
n();
print '「じゃあ、今度はお前の番だ、隣からよく見えるように足開いてもらおうか」と男に言われて私は逃げだそうとしました。';
n();
print 'すぐに回りの男が私取り押さえると床に押し倒してきました。';
n();
t1031();
}
sub t589{
$r_t589=rand 2;
$i_t589=int($r_t589)+1;
if($i_t589==1){ t590(); }
if($i_t589==2){ t591(); }
}
sub t590{
t587();
t588();
}
sub t591{
print '私は「ちょっとトイレに行かせて下さい」と行って部屋を出ると、トイレで携帯を取りだし姪のお母さんに電子メールを打ちました。';
n();
print 'お母さんからすぐに返事がありこれから来ることになりました。';
n();
print '私がトイレでしばらく待っているとまたメールがあり、カラオケ店に来て受付にいると送って来ました。';
n();
print '部屋の番号は分からなかったのですが従業員の控え室の隣の部屋だと教えたら場所は分かったようでした。';
n();
print 'トイレからでて受付まで行ってみるとお母さんは険しい顔で半分泣き出しそうでした。';
n();
print '二人でさっき姪がいたカラオケルームのドアを開けてみると、部屋の中にはもう誰もいませんでした。';
n();
print '部屋の正面には大きな鏡があり、やはりさっきの部屋に間違いはありませんでした。';
n();
print '私は隣の部屋からこちらが丸見えになっている事を思い出し慌てて部屋を出ようとしました。';
n();
print 'しかし部屋のドアを押しのけて男が数人部屋に押し込んできました。';
n();
print '逃げなければと思った時はもう遅すぎました。';
n();
t39();
t1068();
}
sub t592{
t4();
t547();
t581();
}
sub t593{
t4();
t547();
t553();
t575();
}
sub t594{
t4();
t547();
t553();
t582();
t583();
t584();
t585();
t586();
t589();
}
sub t595{
$r_t595=rand 3;
$i_t595=int($r_t595)+1;
if($i_t595==1){ t592(); }
if($i_t595==2){ t593(); }
if($i_t595==3){ t594(); }
}
sub t596{
$r_t596=rand 2;
$i_t596=int($r_t596)+1;
if($i_t596==1){ t600(); }
if($i_t596==2){ t598(); }
}
sub t597{
print '探している衣装は';
h('学園祭の衣装');
print 'だというのですが、なかなか集まらなくてとても困っていると泣きつかれました。';
n();
}
sub t598{
t149();
print '大学のクラブの後輩から電話がかかってきて、学園祭のミュージカル公演で使う衣装が集まらないのでなんとかならないかと言ってきました。';
n();
t597();
print '私がまだ学生の時、友達がダンスクラブの部長をしていたのを思い出しました。';
n();
print '恒例の学園祭のミュージカル公演の準備がとても大変で、友達は結局そのせいで留年してしまいました。';
n();
print '女子大では留年する学生はとても珍しくて、一年でも留年すると就職がとても大変になります。';
n();
print '私は後輩のためにもなんとかしてあげようと思って、「まかしといて、なんとかするから」と衣装探しを引き受けてしまいました。';
n();
t599();
}
sub t599{
print '心あたりをあちこちに電話してみましたが、ちょうど良さそうな';
h('学園祭の衣装');
print 'はなかなか見つかりませんでした。';
n();
print '私は面倒なことを引き受けてしまったと後悔しましたが、なんとかするしかしょうがありませんでした。';
n();
}
sub t600{
t150();
print '大学のクラブの後輩から電話がかかってきて、学園祭のカラオケコンテストで着る衣装を探してるので、なんとかならないかと言ってきました。';
n();
t597();
print '私がまだ学生の時も、出場する人数が足りないからと';
h('出し物');
print 'にかり出されて、準備がずいぶんと大変だったのを思い出しました。';
n();
print '前の日は練習で遅くなって、翌日は模擬店の準備でほとんど寝る暇もありませんでした。';
n();
print '当時の事を思い出すと、後輩のじゃけんにするのもかわいそうな気がしました。';
n();
print '衣装探しくらいは手伝ってあげようと思って、なんとかすると約束しましたがあてはありませんでした。';
n();
t599();
}
sub t601{
h('女友達');
print 'に電話して昔の学園祭の';
h('出し物');
print 'の話しをしてみると、「あのときは、他の子達は渋谷のフリーマーケットで衣装を探したといってたけど」と教えてくれました。';
n();
print '私はそれはちょうどいい事を聞いたと思いました。';
n();
h('女友達');
print 'とも相談して日曜日に渋谷のフリーマーケットに二人で衣装を探しにいくことにしました。';
n();
print '当日はひさしぶりに渋谷の駅前で';
h('女友達');
print 'と待ち合わせしてフリーマーケットに行きました。';
n();
}
sub t602{
print 'ちょうどよさそうな';
h('学園祭の衣装');
print 'を見つけて買おうとすると、テレビの取材のカメラが来ていました。';
n();
print '私はもしかしてテレビに映るのかとドキドキしながら、買い物をしていました。';
n();
print 'すると、カメラで取材をしていた記者らしい人が、これからインタビューをするからちょっと来てくれないかと言い出しました。';
n();
print '私はラッキーと思いすぐに誘いに応じることにしました。';
n();
}
sub t603{
print 'てっきりテレビ局に行くとばかり思っていたのですが、男が進む方向はテレビ局とは反対でした。';
n();
print '私はすこし変だと思いましたが、きっと取材用の中継車かなにかがあるのだと思ってついて行きました。';
n();
print '男が入って言ったのは駅の近くのホテルでした。';
n();
print '私はきっとホテルのロビーか何かでまた取材をするのだと思ってついていきました。';
n();
print 'すると男は部屋を一部屋頼むと鍵を渡されて私達とエレベータに乗りました。';
n();
print '部屋に入るとさっきの';
h('学園祭の衣装');
print 'で写真を撮るから着替えてくれと言われました。';
n();
print '私と女友達は疑いもせずに';
h('学園祭の衣装');
print 'に着替え始めました。';
n();
print '男達がテレビカメラを向けて私達が着替えるのを撮し始めました。';
n();
print 'ようやく私はこれは少しおかしいのではと気が付きました。';
n();
print 'しかし記者だと私が思った男は';
h('女友達');
print 'を押し倒してきました。';
n();
t956();
}
sub t604{
h('女友達');
print 'にも久しぶりに電話して、大学当時の';
h('出し物');
print 'の時の話しをいろいろしてから、衣装探しの話しを相談してみました。';
n();
h('女友達');
print 'に教えられて劇団に通っている先輩の';
h('先輩の愛称');
print 'に電話してみると、「劇団の衣装部屋をさがせば、あるかもしれないけど」と教えてくれました。';
n();
print '私は';
h('女友達');
print 'と一緒に劇団に衣装を探しにいくことにしました。';
n();
}
sub t605{
print '新橋の駅前で';
h('女友達');
print 'と待ち合わせをして、地図を頼りに劇団の場所を探しました。';
n();
h('先輩の愛称');
print 'に教えられた道順を地図を見ながらたどって行くと、5分ほどで劇団らしい建物を見つけました。';
n();
print '中に入って、劇団員らしい人に';
h('先輩の愛称');
print 'の名前を告げると、いまリハーサル中だからと言って衣装部屋に案内してくれました。';
n();
print '衣装部屋は思ったより狭くて、手作りの棚が壁一面に作りつけてありました。';
n();
print '簡単な名札はあるのですがこれは探すのは大変だと';
h('女友達');
print 'と顔を見合わせてしまいました。';
n();
print '隣のスタジオではリハーサルの最中らしくて、台詞を朗読するような声が聞こえてきました。';
n();
print '私達はなんとか早く探して帰ろうと思い、衣装を探しはじめました。';
n();
}
sub t606{
print '箱を一づつ棚から下ろしては、中に重ねてある衣装を一つづつ確かめては、またきちんとたたみ直して棚にしまうという作業はいつ終わるか分かりませんでした。';
n();
print 'ちょうど劇団員らしい男の子が二人部屋に入ってきました。';
n();
print '私達は聞いた方が早いと思って二人に聞いてみました。';
n();
print 'すると、すぐにこないだの公演で使ったのがあると教えてくれました。';
n();
print '棚の一番上だからと言われて梯子を使って衣装の箱を降ろしてくれました。';
n();
}
sub t607{
print '中を開けようとすると、突然男の子が';
h('女友達');
print 'を押し倒して来ました。';
n();
print '私がなんとかしようと男の子の腕をつかもうとすると、今度は私が押し倒されました。';
n();
t948();
}
sub t608{
print 'どうにか、';
h('出し物');
print 'に使えそうな衣装を何点か探すと、私達はさっき入り口で会った劇団員に挨拶して外に出ました。';
n();
print 'すると劇団の建物の前には取材のテレビカメラがずらっと並んで私達を待ち構\えていました。';
n();
print '私達は一瞬なんのことか分かりませんでしたが、私達の取材をするはずはありませんでした。';
n();
print '有名な歌手の不倫の相手がここの劇団の団員らしくて、それでテレビ局が取材に来ているようでした。';
n();
print '私達がテレビカメラの間を抜けて帰ろうとすると、さっそくレポータらしい人がマイクを持って声をかけてきました。';
n();
print '私達のことを劇団員だと思っているようでしたが、私達はなにも知らないので、答えようがありませんでした。';
n();
}
sub t609{
print 'カメラの前を通り過ぎてしばらく歩くと、後ろから呼び止められました。';
n();
print 'さっき劇団の前に並んでいたレポーターの一人の用でした。';
n();
print '話しを詳しく聞きたいのでちょっと一緒に来て欲しいと頼まれました。';
n();
print 'しかし私達はなにも知らないので断ろうとしましたが、レポータの話しでは不倫の相手というのが';
h('先輩の愛称');
print 'だという話しでした。';
n();
print 'これはレポータの人にすこし事情を教えてもらったほうがいいと思って、私達は取材に応じることにしました。';
n();
print '話しができる場所に行くといって連れて行かれたのは、近くのラブホテルでした。';
n();
print '私はなんだか怪しい気がしたのですが、ほかにちょうどいい場所がないと言いくるめられました。';
n();
}
sub t610{
print '部屋に入ると、「じゃ二人で写真取りますから」とレポータが言い出しました。';
n();
print 'カメラマンらしい男が手にしたデジカメで私達の写真を撮り始めました。';
n();
print '不倫の取材で写真などいるはずもないし、なんでデジカメなんかで写真取るのかしらと思っていると、「じゃ、上脱いでくださいね、それじゃ色気ないから、ちょっとだけ脱いじゃおう」と言い出しました。';
n();
print 'これは絶対おかしいと思って私達が部屋を出ようとすると男達は私達をベッドに押し倒してきました。';
n();
t956();
}
sub t611{
print 'そのとき急に「死んじゃう、だめー死んじゃう」という声が聞こえてきました。';
n();
print '私と';
h('女友達');
print 'は慌てて、部屋をでて声のする場所を探しました。';
n();
print 'もう一度「死んじゃうーー」と大きき声が聞こえたので、私達は衣装部屋の隣の大道具の部屋に入りました。';
n();
print 'すると、男が数人奧にいるのが見えました。';
n();
print '私達が近寄って見ると、どうも様子が変でした。';
n();
print '男の子達はみなズボンを脱いで下着だけの姿で、マットレスの回りを取り囲んでいました。';
n();
print 'マットレスの上には劇団員らしい女性が下半身をむき出しで、両足を広げて座り込んでいました。';
n();
}
sub t612{
h('女友達');
print 'が「';
h('私の愛称');
print '行かない方がいいわよ、帰りましょう」と小声で私にささやいたとき、男の子達は一斉に振り返りました。';
n();
print '男の子達はすぐに、私達に駆け寄るとマットの所までひきずってきて押し倒しました。';
n();
t956();
}
sub t613{
t596();
t604();
t4();
t605();
}
sub t614{
t4();
t596();
t4();
t601();
t602();
t603();
}
sub t615{
t4();
t613();
t611();
t612();
}
sub t616{
t4();
t150();
t596();
t604();
t4();
t605();
t608();
t609();
t610();
}
sub t617{
t4();
t613();
t606();
t607();
}
sub t618{
$r_t618=rand 4;
$i_t618=int($r_t618)+1;
if($i_t618==1){ t614(); }
if($i_t618==2){ t617(); }
if($i_t618==3){ t615(); }
if($i_t618==4){ t616(); }
}
sub t619{
t530();
}
sub t620{
t595();
}
sub t621{
t469();
}
sub t622{
t456();
}
sub t623{
t545();
}
sub t624{
t618();
}
sub t625{
$r_t625=rand 6;
$i_t625=int($r_t625)+1;
if($i_t625==1){ t530(); }
if($i_t625==2){ t595(); }
if($i_t625==3){ t469(); }
if($i_t625==4){ t456(); }
if($i_t625==5){ t545(); }
if($i_t625==6){ t618(); }
}
sub t626{
t109();
t628();
}
sub t627{
t108();
t628();
}
sub t628{
print '「さっき電話したんですが、それでどんな風になってるんですか」とさりげなく聞いてみると、';
n();
print '「うちはインターネットの';
h('クラブ種別');
print 'クラブなんです、';
h('クラブ対象');
print 'で、いわゆる';
h('クラブ内容');
print 'ですね、条件の合った相手を紹介しますので、あとはインターネットの電子メールで交際していただいてます。」';
n();
print 'と慣れた様子で説明をしてくれました。';
n();
print '最近';
h('旦那');
print 'がインターネットに夢中になって、それも私にパソ\コンを触らせないのはこのためだとようやく気が付いて私ははらわたが煮えくりかえってきました。';
n();
print 'どんなことをしてるのか証拠をつかもうと私も会員になることにしました。';
n();
print '「会員の紹介がないと、だめなんですが、誰のご紹介ですか」と聞かれて、私は';
h('旦那');
print 'の会員証を見せました。';
n();
print 'すると、デジカメで顔写真を撮ってそのままプリンターで会員証を作ってくれました。';
n();
print '女性は無料だというので、お金もかからずほっとしました。';
n();
print 'インターネットでは、自分のプロフィールを公開して、あとは希望する相手の条件を書くようにといろいろ教えてくれました。';
n();
print '私は、「また今度来ます」と言って店をでました。';
n();
print '家に戻ると';
h('旦那');
print 'のパソ\コンを動かしてみました。';
n();
print 'しかし、';
h('旦那');
print 'も馬鹿ではないらしくて、';
h('旦那');
print 'のデータはパスワードがないと見れないように仕掛けがしてありました。';
n();
print '私は自分のデータもこっそりとパスワードで隠すように設定し直すと、自分のプロフィールを適当に書いてアップロードしました、そして希望する条件に';
h('旦那');
print 'の年収から職業趣味までぴったり同じに書きました。';
n();
print '電子メールはすぐに驚くほどたくさん来ました。';
n();
}
sub t629{
print 'しかし、';
h('旦那');
print 'のメールは来ませんでした。私は試しに職業は医者で検索してみました。';
n();
print 'すると、';
h('旦那');
print 'と趣味がぴったりのプロフィールを見つけました。';
n();
print 'もしかして';
h('旦那');
print 'は医者の振りをしてるのかもしれないと思い、私はメールを出してみました。';
n();
print 'しばらくメールのやりとりをしましたが、しっぽをだす気配もなく、なかなか証拠はつかめませんでした。';
n();
print '男からのメールはしだいにエッチな話題になり、今度あってラブホテルに行きたいと堂々とメールに書いてくるようになりました。';
n();
print '私はまだこの男が';
h('旦那');
print 'だとの疑いを晴らせませんでした。';
n();
print '適当にごまかして引き延ばしていると、「今夜どうしても会いたいでなければ、この手紙は最後の手紙にする」という最後通告がきました。';
n();
print '待ち合わせのホテルは東京で、今夜は';
h('旦那');
print 'は大阪に出張中でした。';
n();
print 'どうも';
h('旦那');
print 'ではなかったようだと、なんだかがっかりした気分になりました。';
n();
}
sub t630{
print '私も浮気してやる、絶対浮気してやるんだ、それもいますぐ今夜浮気するんだ、と私は泣きながら心に決めました。';
n();
print '今夜浮気するんだそうだ、あの約束のホテルに行こう、そう決心して、';
n();
print '私は、待ち合わせのホテルに行きました。';
n();
print 'すこし時間より早めについて、ロビーにはそれらしい客もいませんでした。';
n();
print '時計を見ながら約束の時間が近づくたびに、私は心臓が止まりそうになりました。';
n();
print '約束の時間に少し遅れてロビーに現れたのはとても医者とは思えない、背の低いお腹の大きな中年の男性でした。';
n();
print '年齢は32歳とメールには書いてあったのですがどう見ても50近い歳にしか見えませんでした。';
n();
print '私はとてもこんな男性とはつきあえないと思いました。';
n();
print 'こんな男に身体をいじられるのなんか絶対いやと逃げ出そうかと立ち上がろうとしました。';
n();
print 'しかし、今夜絶対浮気してやるんだという覚悟を決めてでてきたので帰れませんでした。';
n();
print '男は私を見つけると手を取って、すぐにホテルの部屋に連れ込みました。';
n();
print 'ダブルのベッドを見ると私は足がすくんで震えてきました。';
n();
print '男は話しもせずに私をベッドに押し倒してきました。';
n();
t930();
}
sub t631{
print 'メールアドレスを一つ一つ確かめると';
h('旦那');
print 'の会社からのメールがありました。';
n();
print 'プロフィールを確かめてみると、';
h('旦那');
print 'に間違いありませんでした。';
n();
print '私は適当に話しを作っては、';
h('旦那');
print 'にメールして';
h('旦那');
print 'の反応を楽しんで見ていました。';
n();
print 'しばらくすると、私の悪口や、会社の上司の悪口をあたりまえのようにメールに書いてくるようになりました。';
n();
print '私は絶対';
h('旦那');
print 'に違いないことを確かめようと、ある夜、「あなたパソ\コンばかりで全然あたしに構\ってくれないじゃないの、こんなことだったら離婚よ」と強く言ってみました。';
n();
print 'すると、翌日のメールには、「嫁さんに離婚したいと言われた、あんな女こっちから離婚してやる、俺にはお前だけだ」とか調子のいい言葉が返ってきました。';
n();
}
sub t632{
print '私はもうそろそろ頃合いだと思って、';
h('男');
print 'とホテルで待ち合わせをしました。';
n();
print 'ロビーから少し離れた植木の陰に隠れて様子を見ていると、中年の男性がホテルの回転ドアから入ってきました。';
n();
print 'その姿を見た途端に私は急に胸が締め付けられました。';
n();
}
sub t633{
print '私は待ち合わせた相手がこの男でなければいいと祈るような気持ちでした。';
n();
print '男が席に着くと携帯を取りだして電話を始めました。';
n();
print 'やっぱり違ったんだと思って、私はこんなことはやめてもう帰ろうと思い振り返ろうとしました。';
n();
print 'その瞬間に私の携帯が鳴りました。';
n();
print '私が話すと、それに合わせ席に座った男もなにか携帯に返事をするのが見えました。';
n();
print '携帯で教えられた服装は、やっぱり今席に座っている男に間違いありませんでした。';
n();
print '私はもう自分の気持ちには逆らえないと覚悟を決めました。';
n();
print '後ろから男の座った席に近づくと「遅れてごめんなさい」と精一杯かわいらしい声を作って話しかけました。';
n();
print '「じゃ、行こうか、部屋はとってあるから」と男に言われて私は「よろしくお願いしますね」と言うのが精一杯でした。';
n();
print '部屋に入ると男はすぐに私をベッドに押し倒してきました。';
n();
t941();
}
sub t634{
print '私はもうそろそろ頃合いだと思って、';
h('男');
print 'とホテルで待ち合わせをしました。';
n();
t352();
print 'ロビーの近くでこっそりと旦那が待ち合わせの場所に来るのを待っていると突然「ひさしぶりだね」と話しかけられました。';
n();
print 'あわてて振り向くとそこに居たのは背の低く、お腹が大きく突きだした中年の男でした。';
n();
print '私は一瞬誰なのか分かりませんでしたが、思い出して気が付いてみると男は旦那の叔父でした。';
n();
print 'つい一月前に実家で親戚の葬式に出た帰りにラブホテルに連れ込まれそうになったのを思い出して私は足が震えてきました。';
n();
print '「旦那に隠れてお楽しみか、今日はわしとつき合ってもらうおうか」と言われて膝が震えて歩けなくなりました。';
n();
h('男');
print 'はすぐに私のお尻に手をあてがうと後ろからなで回してきました。';
n();
print '私はその途端に体中が震え始めました。';
n();
print '「部屋をとってあるんだ、来てもらおうか」と';
h('男');
print 'に言われて私は逆らえませんでした。';
n();
print '部屋に入ると私はベッドに押し倒されました。';
n();
t930();
}
sub t635{
print '私はもうそろそろ頃合いだと思って、';
h('旦那');
print 'とホテルで待ち合わせをする約束をしました。';
n();
print 'ホテルのロビーの陰から、私は';
h('旦那');
print 'が来るのを待ちました。';
n();
print 'しかし、';
h('旦那');
print 'はいくら待っても来る様子はありませんでした。';
n();
print 'さすがに会うのはまずいと思ったのかしらと帰ろうとすると、後ろから呼び止められました。';
n();
print '振り向いてみると';
h('旦那');
print 'の会社の上司でした。';
n();
print 'いつも';
h('旦那');
print 'が悪口を言っている上司がどうしてここにいて、私を呼び止めたのか私はわけがわからなくなりました。';
n();
t67();
print '「すると私が、';
h('ハンドル名');
print 'です」と男が挨拶を始めました。';
n();
h('ハンドル名');
print 'というのは私がメールを続けた相手の、ハンドル名でした。';
n();
print '「いや、さいきん会社ではやっててね、あのインターネットの不倫クラブというのが」';
n();
print '「下谷君に勧められて私も始めてみたんだが、いや、下谷君の奥さんからメールが来るとは思わなかったよ」';
n();
print '「こうゆうのを仮面夫婦というかダブル不倫というんだね」と言い出すので、私はもう少し話しを詳しく聞いた方がいいと思い、ロビーの喫茶店に入りました。';
n();
}
sub t636{
print '「そうそう、下谷君は最近離婚するそうだね、再婚の相手も決まっていて、この間もう相手のお嬢さんの実家に挨拶に行ったそうだ、資産家の医者の娘でね」';
n();
print '「うちの会社の下請けのプログラマーしてたお嬢さんなんだが、話しがとんとんびょうしに進んでね」';
n();
print '「おまけに、嫁さんからも離婚したいと言われて、もう下谷君喜んでね、再婚の結婚式の日取りをいつにしましょうかと聞かれたよ」と信じられない話しが続きました。';
n();
}
sub t637{
print '私ははらわたが煮えくり返って、私も不倫してやる、絶対不倫してやると何度も心の中で叫びました。';
n();
print 'すると男は一通り話しが終わると、私の膝に手を載せてきました。';
n();
print '「下谷君も離婚することだし、もうフリーなんだからどう今夜」';
n();
print '「あっちの方はもうしばらくご無沙汰なそうじゃないか、身体が疼いて困るだろう」そう言われて、私は今';
h('旦那');
print 'の上司と不倫してやるんだ、と決心しました。';
n();
print '私が膝の間を少しずつ開くと、男の手が私の様子を確かめながらゆっくりと膝をくすぐるように動きはじめました。';
n();
print '私はもうなにをされてもいいと思って目を閉じました。';
n();
t970();
print '男に促されて私は席を立つと予\約してあったホテルの部屋に入りました。';
n();
print '私はすぐにベッドに押し倒されました。';
n();
t930();
}
sub t638{
print '私はいったいどうしようかと思い';
h('女友達');
print 'に相談してみました。';
n();
print 'すると「待ち合わせて合う約束をしてみれば、それで私が代わりに会いに行ってあげるから」';
n();
print '「あなたが、直接会うと、喧嘩になっちゃうかもしれないし、私だったら大丈夫でしょう」と言ってくれました。';
n();
t110();
print '私は確かにいいアイデアだと思い、男と池袋の';
h('ファーストフード店名');
print '前で会う約束をしました。';
n();
print '少し早めに二人で待ち合わせの場所に行くと、私はすこし離れた裏通りに隠れて様子をみることにしました。';
n();
print '約束の時間になると、';
h('女友達');
print 'に携帯電話がかかってきて男が近くまで来ているようでした。';
n();
h('女友達');
print 'が携帯をしまうと、すぐに男が';
h('女友達');
print 'に声を掛けてきました。';
n();
print 'しかし後ろ姿の背格好は私の旦那ではないようでした。';
n();
print '二人は話しながら並んで歩くと、すぐ近くのゲームセンターに入っていきました。';
n();
}
sub t639{
t4();
t649();
t627();
t629();
t4();
t380();
t630();
}
sub t640{
t4();
t649();
t627();
t631();
t4();
t635();
t636();
t637();
}
sub t641{
t4();
t649();
t627();
t631();
t4();
t634();
}
sub t642{
t4();
t649();
t627();
t631();
t4();
t632();
t688();
t633();
}
sub t643{
t4();
t649();
t627();
t631();
t4();
t45();
t638();
t714();
}
sub t644{
$r_t644=rand 5;
$i_t644=int($r_t644)+1;
if($i_t644==1){ t639(); }
if($i_t644==2){ t640(); }
if($i_t644==3){ t641(); }
if($i_t644==4){ t642(); }
if($i_t644==5){ t643(); }
}
sub t645{
print '朝方電話があり、近所のコンビニからでした。';
n();
h('旦那');
print 'が昨日夜中にコンビニに来てそのとき財布を落としていったから取りに来て欲しいという連絡でした。';
n();
print 'そう言えば朝財布が見つからないと言って、あちこち探していたのを思い出しました。';
n();
print '私がどこかにかたづけたと決めつけられ、勝手にかたづけるなと怒鳴られました。';
n();
print '自分で落としたくせにと思いながらコンビニに財布を取りに行きました。';
n();
print '財布を受け取って家に戻ると、一応中身を確かめようとクレジットカードを一枚づつだして調べました。';
n();
print '一枚だけ見慣れないカードを見つけました。';
n();
}
sub t646{
h('旦那');
print 'の冬物のコートをクリーニングに出そうと思って、ポケットを調べていると、内ポケットからカードの形をした会員証がでてきました。';
n();
}
sub t647{
h('旦那');
print 'の背広をクリーニング店に取りに行くと、店番の女の子に「ポケットにこれ入ってました」と言って小さなカードを渡されました。';
n();
print '見たところクレジットカードではなく、なにかの会員証の用でした。';
n();
}
sub t648{
$r_t648=rand 3;
$i_t648=int($r_t648)+1;
if($i_t648==1){ t646(); }
if($i_t648==2){ t645(); }
if($i_t648==3){ t647(); }
}
sub t649{
t648();
print 'どうせレンタルビデオ屋のカードだと思って、気にもしてませんでしたが捨てる訳にもいかないので、';
h('旦那');
print 'の部屋のパソ\コンの前にでも置いておこうと思いました。';
n();
print 'しかし、部屋に入ってパソ\コンの前に置いてよくよく見ると、どうも怪しい会員証に見えました。';
n();
print '電話番号が書いてあったので、さっそく電話して見ると、受付の女性の声が聞こえました。';
n();
print '「あのどうゆう店なんですか」と何も考えもしないで聞いてみると、「あ、内はお客さんの身元みんな確かめてますから、だいじょぶですよ」';
n();
print '「普通の人妻の方でも安心してご入会できますから」と返事がきました。';
n();
print 'どうやら、人妻も入会するクラブというのでこれはどう考えても怪しいとぴんと来ました。';
n();
print '「あの、私でも入会できますか」と聞いてみると、「あ、会員の方の紹介がないとだめなんですが、あと身元がわかる運転免許証とかも必要です」と明るい声の返事がきました。';
n();
print '私は「じゃ、これから行きますから」と言って電話を切りました。';
n();
print '免許を取ってから一度も車に乗っていない、免許証も役に立つことがあるんだと思い、免許証を引き出しの奧から探すと、教えられた場所に行くことにしました。';
n();
print '池袋の裏手にはいると、小さい路地の奧にマンションがありその裏に小さなビルがありました。';
n();
}
sub t650{
print '前もって電話を入れて「アルバイトのことでお聞きしたいんですが」と約束をしてビラに書いてある住所に行くと、やっぱりテレクラの看板がかかったビルの3階でした。';
n();
print '部屋に案内されていろいろ話しを聞くと、やっぱりテレクラのサクラのバイトでした。';
n();
print '私はこんな話してとも';
h('女友達');
print 'に言えないとすっかり考えこんでしまいました。';
n();
}
sub t651{
print '年の割には大柄で見た感じはもう大学生くらいに見える元気なお嬢さんでした。';
n();
print '時々見せる子供っぽい仕草が、やはりまだ高校生らしくまだ体つきとは不釣り合いな感じがしました。';
n();
}
sub t652{
print '年の割には大柄で親譲りで胸も大きく見た感じはもう大学生くらいに見える元気なお嬢さんでしたが、雰囲気はまだ高校生らしい所が残っていて不釣り合いな感じがしまた。';
n();
}
sub t653{
print 'まだ高校生なので体つきはまだ小柄でしたが、顔は目鼻立ちも整っていてすっかり大人びていてるお嬢さんでした。';
n();
}
sub t654{
print 'まだ高校生なので体つきはまだ小柄でしたが、胸は親譲りでもう女子大生並に大きくて、雰囲気だけはすっかり大人びていてるお嬢さんでした。';
n();
}
sub t655{
$r_t655=rand 4;
$i_t655=int($r_t655)+1;
if($i_t655==1){ t651(); }
if($i_t655==2){ t652(); }
if($i_t655==3){ t653(); }
if($i_t655==4){ t654(); }
}
sub t656{
h('女友達');
print 'のお嬢さんはついこのないだまで中学生で今年の4月に高校生になったばかりでした。';
n();
print '私も進学祝いにと、靴下をプレゼントしたのでよく覚えていました。';
n();
}
sub t657{
h('女友達');
print 'のお嬢さんは去年高校生になったばかりで今はまだ高校二年生でした。';
n();
print '私も進学祝いにと、靴下をプレゼントしたのでよく覚えていました。';
n();
}
sub t658{
$r_t658=rand 2;
$i_t658=int($r_t658)+1;
if($i_t658==1){ t656(); }
if($i_t658==2){ t657(); }
}
sub t659{
print '「最近娘が高校生になったばかりなんだけど、どうも洋服かったり、化粧品買ったりしてね」';
n();
print '「それで変だと思って問いつめたら、アルバイトしてるっていうのよ」';
n();
}
sub t660{
print '「最近よく新聞のビラに入ってるでしょう、テレホンアポインターっていうの、家でできる簡単な仕事っていうのね、それを近所の電話ボックスからしてるっていうんだけど、どう考えたった変でしょう」';
n();
print '私が「たしかにちょっと変ね」と相づちを打つと、「ね、ちょっとこの店に調べに行ってみてくれないどんな仕事なのか」';
n();
print '「私が行くとさ、また娘が余計なことしたって怒り出すから、このところ反抗期なのよ」と言われて私は';
h('女友達');
print 'のために一肌脱ぐことにしました。';
n();
}
sub t661{
print '近所の';
h('女友達');
print 'が遊びに来たとき、「ちょっと相談したいことがあるの」と話しを切り出しました。';
n();
print '「実は娘のことなんだけど」と';
h('女友達');
print 'が心配そうに口を開きました。';
n();
t658();
t655();
t659();
t660();
}
sub t662{
h('女友達');
print 'が遊びに来たとき一緒にテレビを見ているとワイドショーでテレクラの特集をしていて、高校生がバイトをしているとか放送していました。';
n();
h('女友達');
print 'はテレビを見ながら不安な顔をして、内の子大丈夫かしらと言い出しました。';
n();
t658();
t655();
t659();
t660();
}
sub t663{
print '夕方の買い物をしていてスーパーを出てから、近所に出来たコーヒー店に行ってみようと少し回り道をして帰ることにしました。';
n();
print 'ちょうど地下鉄の駅の出口の前を通りかかると、ミニスカートの小柄な女の子が中年の男性と手をつないで出てくるのが見えました。';
n();
print 'どこかで見た顔だと思いでして見ると、いつも遊びに来る';
h('女友達');
print 'のお嬢さんだと思い出しました。';
n();
}
sub t664{
print '相手の男性はおじいちゃんか誰かしらと思いましたが、なんだか手を繋いで歩くのも変な気がしました。';
n();
print '気になって後ろからこっそり着いていくと、私が行くつもりだったコーヒー店に二人で入って行くのが見えました。';
n();
print '窓際の席に二人で座ると、男がお嬢さんの膝の上に手を載せるのが見えました。';
n();
print 'やっぱり変だと思って見ているとお嬢さんが席を立ち、戻って来たときに手にしたハンカチの様な物を男に渡しました。';
n();
print 'すると男は財布からお金をだしてお札を数枚お嬢さんに渡していました。';
n();
print '男がまたお嬢さんの膝の上に手を載せると、わざと膝の間を開けさせて外からスカートの中が見えるまで広げました。';
n();
print '私はお嬢さんが下に';
h('下着');
print 'を付けていないのが見えてびっくりしました。';
n();
print 'やがて男が席を立つとコーヒー店から出て行くのが見えました。';
n();
}
sub t665{
print '私はびっくりして、';
h('女友達');
print 'に携帯で電話しましたが何と話していいのか分かりませんでした。';
n();
print '「ちょっと相談したいことあるんだけど来てもらえないかしら」と私がコーヒー店の名前を言うと「あ、最近できた店ね、ちょっと行ってみたかったのよ」と';
h('女友達');
print 'は呑気な返事でした。';
n();
h('女友達');
print 'がコーヒー店まで来たとき、お嬢さんはもう入れ違いでどこかに行ってしまいましたが、今の出来事を報告しないといけないとおもい、私は';
h('女友達');
print 'とコーヒー店に入りました。';
n();
print '「ねえ、お宅の娘さんだけど、なんか変なアルバイトしてるんじゃないの」とそれとなく私から話しを切り出しました。';
n();
print 'すると';
h('女友達');
print 'は急に顔色が変わって、思い詰めたような様子で姪の事を話し始めました。';
n();
}
sub t666{
if ($z{'KN666'} ==1 ) { return };
t663();
t658();
t655();
t664();
t665();
t659();
t660();
}
sub t667{
$r_tt667=3;
if($z{'KN666'}==1) {$r_tt667--;}
$r_t667=rand $r_tt667;
$i_t667=int($r_t667)+1;
if(($i_t667>=3)&&($z{'KN666'}==1)) {$i_t667++;}
if($i_t667==1){ t661(); }
if($i_t667==2){ t662(); }
if($i_t667==3){ t666(); }
}
sub t668{
print '旦那が、忘年会の余興でセーラー服姿で踊るといいだしました。';
n();
print 'いつものことですが、馬鹿げた余興を毎年考えるのが旦那の趣味なので、好きなようにやらせることにしました。';
n();
print 'セーラー服をどっかから借りてきてと言われましたが、もう高校の時の友達も制服などはみんな捨ててしまっているので、いまさら借りるわけにも行きませんでした。';
n();
print '私はインターネットで調べてコスプレ衣装専門店を見つけてセーラー服を借りに行きました。';
n();
print '池袋の裏手にある、コスプレ衣装専門店にに行くと看護婦や婦人警官など旦那の喜びそうな衣装が一杯ありました。';
n();
print '忘年会のシーズンは混んでいて、一日だけ借りるのは無理なようなので、ちょうど中古で安売りをしていたセーラー服を一着買いました。';
n();
print '包んでもらって帰ろうとすると、店の人に呼び止められました。';
n();
print '「あの、アルバイトしませんか」と言われて話しを聞いてみると、「この地下にコスプレ喫茶があって、そこでいろいろと衣装を着て頂けると大変ありがたいんですが」とやけに丁寧な言い方でした。';
n();
print '「本当は、実際の女子高生を雇いたいんですが、なにぶん子供なので、お客さんがちょっとエッチな事いったり、お尻さわったりすると、セクハラだとか言い出すので」';
n();
print '「いちおう、触ったりはしないことになってるんですが、それでも何気なくお尻を触るくらいはまあこうゆう店では仕方ないんですが」';
n();
print '「適当に男性をあしらえる女性にアルバイトしていただけると大変ありがたいんです」と店長も出てきて頼まれました。';
n();
print '時給もそこそこいいので、ひとまず試しに店に出てみることにしました。';
n();
print '翌日旦那が出張でいないので、午後アルバイトに店にでて、着替えようとするとちょうど電気工事の人が着替え室に来ていました。';
n();
t268();
print 'これはしょうがないと思い、家にもどって着替えればいいと思って衣装のセーラー服のまま店をでました。';
n();
}
sub t669{
t45();
h('女友達');
print 'が遊びに来ると、「どうしても頼みたいことがあるの」と言い出しました。';
n();
print 'なんでも弟さんがバンドをやっていてこんどヤマハバンドコンテストに出場することになったと言います。';
n();
print '予\選は通って、今度は2次予\選だそうでした。';
n();
print 'しかし友達の二人が大学の後期試験と重なって出場できないと言います。';
n();
print '二人とも留年していて、こんど単位を落とすと卒業できないのだそうです。';
n();
print 'アマチュアバンドでコンテストに入賞するか、大学を卒業するかの選択はやはり大学卒業を選ぶしかないと言われたそうです。';
n();
print 'それでバンドの人数が足りないので、私と';
h('女友達');
print 'にバンドのメンバーとして出場して欲しいというお願いでした。';
n();
print 'なんでも演奏は前もってテープに取っておくから、私はキーボードの前に座って、弾いている振りだけしてればいいとの事でした。';
n();
print '旦那に相談してみると、「';
h('女友達');
print 'の旦那も職場では仲良くしていなければいけない相手なので、一応頼まれたら断らないようにしてほしい」と言われました。';
n();
print '数日前に打ち合わせでコンテストのスタッフと打ち合わせをすると、「ともかく何でもいいから、目立つようにして下さい」ときつく言われました。';
n();
print 'それで私は';
h('女友達');
print 'は女子校のセーラー服を着て短いスカートで舞台に立つことにしました。';
n();
t268();
print '当日無事演奏も済むと、弟さんは打ち上げの飲み会をすると言って';
h('女友達');
print 'やバンドの他のメンバーを誘っていました。';
n();
print '私も誘われましたが、お酒は苦手なので断りました。';
n();
print '控え室は混雑しているので、セーラー服のまま会場を出ました。';
n();
}
sub t670{
h('女友達');
print 'が遊びに来ると、「どうしても頼みたいことがあるの」と言い出しました。';
n();
print '弟さんがテレビの音楽番組に出演することが決まったのと話しを始めました。';
n();
print 'パソ\コンを使って打ち込みで作った曲のテープを送ったら、テレビ出演が決まったということでした。';
n();
print 'しかし、弟さん一人でテレビにでても絵にならないので、なんか人数を集めてバンド演奏にしてほしいとテレビ局の人に言われたそうでした。';
n();
print '弟さんはいま大学4年で、他の学生は就職活動が忙しくてとてもテレビ出演をしている暇はないし、そもそも頼めるような友達もいないということでした。';
n();
h('女友達');
print 'の話しでは弟さんは高校の時からもうずっと引きこもりで、大学に入学はしたものの、クラブにも入らず友達も全然いないという話しでした。';
n();
print '毎日部屋に閉じこもってパソ\コンで音楽を作って大学生らしいことは何もしていないと言います。';
n();
print '私はせっかくのチャンスだしなんとかしてあげたいと思って、テレビに出演することにしました。';
n();
print '打ち合わせでスタッフの人と相談すると、「なんでもいいから、ともかく目立つようにしてください」と強く言われました。';
n();
print 'それで私と';
h('女友達');
print 'は高校のセーラー服に短いスカート姿でテレビに出演することにしました。';
n();
t268();
print '無事収録も終わって、私だけ先に帰る事にしました。';
n();
print '控え室は他の出演者で混雑していてとても着替えが出来そうにはありませんでした。';
n();
}
sub t671{
h('女友達');
print 'が遊びに来ると、「どうしても頼みたいことがあるの」と言い出しました。';
n();
print '弟さんが学園祭用の、ビデオ映画を作っているのですが、最後のシーンがまだ撮れていないので手伝って欲しいという話しでした。';
n();
print 'ホコ天で映画の主人公がバンド演奏をしていて、女子高生が花束を渡したあと主人公がナイフで刺されて死ぬというシーンだそうです。';
n();
print '当日私と';
h('女友達');
print 'がセーラー服姿で観客に混じって、その後花束を渡すと';
h('女友達');
print 'がナイフで刺す手順でした。';
n();
t268();
print 'バンド演奏はカセットで音楽を流すだだったので立ち止まる人もいなくて、撮影はどうしようかと思いました。';
n();
print '弟さんとその友達が、漫才のような一発芸を繰り出してなんとか人が集まりました。';
n();
h('女友達');
print 'がナイフで弟さんを刺すと、一瞬回りの観客がシーンとしましたが、弟さんの苦しむ様子はどうみてもお笑い芸人なので、すぐに笑いが起きました。';
n();
print 'まあどうせ学園祭でやるビデオ映画なのでこれでもいいと私は思いました。';
n();
print '撮影も終わって、私だけ先に帰る事にしました。';
n();
print '近くのトイレで着替えようと思いましたが、トイレは混んでいてとても着替えはできそうにありませんでした。';
n();
}
sub t672{
print '結婚式の招待状らしい手紙が届いたので開けてみると高校の先輩の結婚式でした。';
n();
print '先輩とは英会話のクラブで一緒でしたが、大学は別だったので高校を卒業してからはあまり会ったことがありませんでした。';
n();
print '高校の時のクラブの友達も大勢集まる事になっていたので、久しぶりに懐かしい気がしました。';
n();
print '友達といろいろ相談して、披露宴の余興に高校の時のセーラー服を着てみんなで学園祭の時歌った英語の歌を歌おうということになりました。';
n();
print 'もう友達は高校の時のセーラー服は持っていなかったのですが、式に出席する担任の先生に頼んで何着か借りてきました。';
n();
print '披露宴で高校のセーラー服姿の女の子達が学園祭の英語劇の時の歌を歌うと、私も懐かしくて涙がでてきそうになりました。。';
n();
print '着替えの控え室に行ってセーラー服を着替えると次の余興が見られないので、すこしでも余計に披露宴の様子を見ようと思ってしばらくセーラー服姿のまま席に着きつました。';
n();
print 'ほかの女の子達も、高校の制服を着るのがなつかしいせいかセーラー服のままでした。';
n();
t268();
print '披露宴も終わって着替えようと思うと、もう次の披露宴の準備が始まって着替え室には入れませんでした。';
n();
}
sub t673{
$r_t673=rand 5;
$i_t673=int($r_t673)+1;
if($i_t673==1){ t668(); }
if($i_t673==2){ t669(); }
if($i_t673==3){ t670(); }
if($i_t673==4){ t671(); }
if($i_t673==5){ t672(); }
}
sub t674{
$z{'KN682'} =1;
t683();
}
sub t675{
print '春先になって、大学の後輩の結婚式に招待されました。';
n();
print '旦那といっしょに結婚式に出かける当日、私はお気に入りのピンクのスーツを押し入れから出しました。';
n();
print '大学の卒業式の謝恩会で着て以来ずっとしまったままにしておいた服でした。';
n();
print 'ハンガーから降ろしてスカートを着てみましたが困った事になりました。';
n();
print 'スカートのウエストがきつくてどうしてもホックを止められないのです。';
n();
print '他に着ていく服もないし、私はいったいどうしようかと困り果てました。';
n();
print '旦那は私がなかなか支度がすまないので機嫌が悪くなってきました。';
n();
print '私は仕方なく、上着を脱がなければいいと思って、ウェストを安全ピンで留めました。';
n();
t728();
print 'なんとか結婚式は無事に済んだのですが、ウエストの安全ピンが気になって、料理も食べれませんでした。';
n();
t681();
}
sub t676{
print '秋になって旦那の会社で大運動会に出ることになりました。';
n();
print '今時会社で運動会をやること自体珍しいのですが、旦那の会社は古い会社なので、昔からの恒例で社員の家族総出で運動会をやるのが恒例になっていました。';
n();
print '前の日に、お弁当の材料を買いそろえたり、体操着のジャージを揃えたりといろいろと大変でしたが、中学生の頃の運動会の前の日のような気分でした。';
n();
print '会社のグランドは府中にあって、普段は会社のラクビー部が使っている広大な敷地でした。';
n();
print '石灰でグランドには丸い競技場の形が書かれていて、部ごとに縄を張った一角に座りました。';
n();
print '子供達を連れてきている家族もいて、子供をしかりつける声も聞こえて大変な騒ぎでした。';
n();
print '私は旦那と二人三脚に出ることになりました。';
n();
print '二人三脚など中学の運動会以来だったので、なんだか懐かしい気分になりました。';
n();
print '私は中学の時も走るのはそんなには速くはなかったのですが、今でもそこそこは走れると思って、スタートの合図を待ちました。';
n();
print 'ピストルの音で一斉にレースが始まると、他のカップルはどんどん私達の前を走りだしました。';
n();
print '私は思うように足が前にでなくて、結局一番ビリになってしまいました。';
n();
print '旦那は、みっともないと言って不機嫌でした。';
n();
print '「お前太りすぎなんだよ、そんなに重くて走れるわけないだろう」と旦那に言われて私も少し腹が立ちました。';
n();
t681();
}
sub t677{
print '旦那が珍しく二人で今度芝居を見に行こうと言い出しました。';
n();
print '大学の時の友達が劇団に入っていて、今度公演があるので誘われたそうです。';
n();
print '私も何度か会ったことのある男の子なので、なるほどあの子が劇団に入って役者になったのねと思い一緒に見に行くことにしました。';
n();
print '芝居が始まってみると、舞台は女装した男性の話で、出演者の男性はみな素敵なワンピース姿でした。';
n();
print '芝居はコミカルに進んで、女装の男性が、男装の女性と結婚するという結末でした。';
n();
print '最後にウェディングドレスの花嫁を、両手で抱えて花婿が舞台から下に消えていく場面がありました。';
n();
print '家に帰ってから、旦那が「俺あれ一度やってみたかったんだ」と言い出しました。';
n();
print 'なんの事かと思って聞き直すと「花嫁を両手で抱えて、それでベッドまで運ぶのやってみたかったんだ」と言います。';
n();
print '「ちょっとやらせろよ」と言うので私は寝室で旦那の首に両腕を回しました。';
n();
print '旦那が私の背中に右手を回して、もう一方の手を足の下に通して持ち上げようとしました。';
n();
print 'どうにか私が旦那の首にぶら下がって旦那が立ち上がりましたが、「これはだめだ」と言ってすぐに私を降ろしてしまいました。';
n();
print '「お前重すぎる、前はもっと軽かったのに、太ったんじゃないか」と言って機嫌が悪くなりました。';
n();
t681();
}
sub t678{
print '土曜の夜に珍しく旦那が早く帰ってくると食事の後「お前、大学の時、チアリーダーしたことあるって言ってたよな」と言い出しました。';
n();
print '確かに女子大の時に、人数が足りないからと頼まれて、チアリーダーの衣装でサッカーの応援に行ったことが何度かあるので「あるけど、それがどうかしたの」と答えました。';
n();
print 'すると「内の会社にラクビー部あったの知ってるだろう、会社のリストラで廃部が決まってね、それで一緒にチアリーダーのチームも解散したんだ」';
n();
print '「大学でチアリーダーやってた女の子を特別に集めて作ったチームだから、みんな他の会社のチアリーダーのチームに移ってね」';
n();
print '「そしたらラクビー部の最後の試合で、優勝しちゃってね」';
n();
print '「今度は学生チャンピオンとの対戦があってそれが最後の試合になるんだが、もうチアリーダーのチームは解散してしまって応援がいないんだ」';
n();
print '「なにしろテレビ中継もあるのに、チアリーダーがいなければ格好が付かないだろう」';
n();
print '「体格が小柄でないと、衣装が入らないから、お前大丈夫だよな」と言われて、テレビに映るならと思い、オッケーすることにしました。';
n();
print '翌日旦那に連れられて競技場に行くと、会社の女子社員の女の子達がかき集められたようで、みんなで着替えをしていました。';
n();
print '私もチアリーダーの真っ赤なミニスカートの衣装を渡されて、着替えを始めましたが、どうしても背中のチャックが閉まりませんでした。';
n();
print '「ちょっとお、小柄でないと、衣装着られないっていっておいたでしょう、あなた何キロあるの」と言われても私は答えられませんでした。';
n();
print '旦那は私が着替えもせずに戻ってきたので酷く機嫌が悪くて口をきいてくれませんでした。';
n();
t681();
}
sub t679{
print '夏になると、旦那の会社でテニス大会をするから私もペアで出場するようにと旦那が言い出しました。';
n();
print '私はどうも話しが変だと思って、会社の同僚の奥さんに聞いてみると、旦那は同じ課の女子社員にペアを組もうと申\し込んで、「奥さんとペアを組んで下さい」とやんわりと断られたそうでした。';
n();
print 'それであとに引けなくて私にペアを組もうと言い出したらしいのです。';
n();
print '私はアホらしくて呆れてきましたが、旦那の顔も立てないといけないのでテニス大会にでる事にしました。';
n();
}
sub t680{
t679();
print '大学の時体育のテニスの授業で使っていた、テニスウェアを押入の奧からだして、穿いてみました。';
n();
print 'すると、スコートのウェストがきつくてとても入りませんでした。';
n();
print '大学の時は楽々だったのにいったいどうしたのかしらと思いました。';
n();
print 'テニス大会は会社のグランド脇のテニスコートで開催されました。';
n();
print '私はテニスのスコートが着れないので、いつものスェットを穿いてでました。';
n();
print '旦那は私の格好を見て「会社のみんなが見ているのにその格好はなんだ」と言ってひどく不機嫌でした。';
n();
print '旦那は試合もやる気がないらしくて一回戦で負けてしまいました。';
n();
print '結局優勝したのは旦那が誘った同じ課の女の子でした。';
n();
print '家に帰ってからも旦那は不機嫌で、夜も寝るとき私に背を向けて寝ました。';
n();
t681();
}
sub t681{
print '翌日私は体重計を買ってきて、体重を量ってみました。';
n();
print '大学の時より';
h('%D増えた体重');
print 'キロも増えていて、私はどうしようもなく愕然とするだけでした。';
n();
}
sub t682{
if ($z{'KN682'} ==1 ) { return };
t679();
print 'テニスをするのは久しぶりなので一度練習しておいたほうがいいと思い、学生時代によく一緒にテニスをしていた';
h('女友達');
print 'に電話してみました。';
n();
print 'さっそくいつも借りていた大学の職員用コートで練習することになり私は大学のテニスの授業の時着ていたテニスウェアを押入の奧からひっぱりだしました。';
n();
$z{'KN687'} =1;
}
sub t683{
$r_tt683=6;
if($z{'KN682'}==1) {$r_tt683--;}
$r_t683=rand $r_tt683;
$i_t683=int($r_t683)+1;
if(($i_t683>=3)&&($z{'KN682'}==1)) {$i_t683++;}
if($i_t683==1){ t675(); }
if($i_t683==2){ t680(); }
if($i_t683==3){ t682(); }
if($i_t683==4){ t677(); }
if($i_t683==5){ t676(); }
if($i_t683==6){ t678(); }
}
sub t684{
t185();
t189();
print 'これではいけないと思い私は、体重を落とすために何か運動を始めようと思いました。';
n();
t45();
print 'ちょうど近所の';
h('女友達');
print 'が駅前の';
h('スポーツ施設');
print 'でジャズダンスをしているので、一緒に行くことにしました。';
n();
t280();
print '女子大では体育の授業でジャズダンスもやっていたので、';
h('女友達');
print 'よりは上手に踊れるとばかり思っていたのですが、すっかり体が硬くなっていて思うように動けませんでした。';
n();
print '先生の動きにやっとのことでついていくのが精一杯で、すぐに息が苦しくなり思ったよりはかなり大変でした。';
n();
print '前はこのくらい全然平気だったのにと思いましたが、やはり大学を出てからは全然運動をしていないので仕方ないと諦めた気持ちでした。';
n();
}
sub t685{
print 'これではいけないと思い私は、体重を落とすためになんとかしようと思いました。';
n();
t45();
t186();
print 'ちょうど近所の';
h('女友達');
print 'が駅前の';
h('スポーツ施設');
print 'に通っているので、一緒に行くことにしました。';
n();
t58();
t280();
print '受付で入会の手続きをすると、指導員の';
h('男');
print 'を紹介されました。';
n();
print '最初に簡単な体力測定をしたあと、一月に1キロづつ無理なく痩せた方がいいと、パソ\コンに向かいました。';
n();
print 'なんでパソ\コンなんか使うのかしらと思っていると、すぐに練習メニューがプリンターから出てきました。';
n();
print '用紙には私の名前も入っていてずいぶんと便利になったのだと感心しました。';
n();
t188();
print 'さっそく';
h('女友達');
print 'と一緒に準備体操をしたあと、';
h('スポーツ種目');
print 'に10分乗る事にしました。';
n();
print '普段なら';
h('スポーツ種目');
print 'で10分走るのはなんともないのですが、部屋の中で漕ぐ';
h('スポーツ種目');
print 'はなんの楽しさもなく、10分間が一時間くらいにも感じました。';
n();
}
sub t686{
print '練習が終わったあとは、息が苦しくてしばらくは起きあがれませんでした。';
n();
print 'しばらく休んだあと、一緒に練習をしていた';
h('女友達');
print 'に一緒にサウナに入っていきましょう誘われました。';
n();
print '私は着替え室でジャージを脱いで裸になりました。';
n();
print 'タオルを巻いてサウナにはいるとすぐに体中が汗で一杯になりました。';
n();
}
sub t687{
if ($z{'KN687'} ==1 ) { return };
print '私はなんとか運動をして体重を減らさなければと思い、大学の時の友達の';
h('女友達');
print 'に電話してみました。';
n();
print '大学の時よく練習した職員用のテニスコートでテニスをする話しがまとまり私はほっとしました。';
n();
}
sub t688{
print 'まだ私が大学生の頃、合コンのあと';
h('女友達');
print 'と帰ろうとして終電に乗り遅れて、駅前でふらふらしている時カラオケに誘われた中年の男性にそっくりでした。';
n();
print '頭は半分はげ上がって、背は低く、手足は痩せているのにお腹だけは以上に突き出た格好がまだ目に浮かんできます。';
n();
print 'いかにも田舎臭い風体で、がに股であるく姿もなにもかもが瓜二つでした。';
n();
print 'あのときカラオケに誘われた後、ラブホテルまで連れ込まれていいように遊ばれた記憶が私に戻ってきました。';
n();
print 'あの重いお腹にのしかかられて身動きがとれないまま、天国に行かされた思いは決して忘れられるものではありませんでした。';
n();
print '女の子だったら誰でも近づきたいとさえ思わない男性に、体の芯から行かされて泣きじゃくった思いは今でも忘れられませんでした。';
n();
print '名前も電話番号も聞かなかったので、一度きりになってしまった経験が、当時は悔しくてなりませんでした。';
n();
print 'もう二度と経験することがないと思っていたあの感触がまた私のからだによみがえってきました。';
n();
}
sub t689{
t702();
t696();
}
sub t690{
print '旦那が夕食のあと部屋でパソ\コンをいじっていると急に大喜びして部屋をでてきました。';
n();
print 'インターネットの懸賞でハワイ旅行が当たったというのです。';
n();
print 'なんでも、普通の値段の3割引だと言うのです。';
n();
print '私は、「それはただ売れ残りの切符を安く売ってるだけじゃないの」と言ってみたんですが、旦那は「懸賞にあたったんだ」と言い張るので私は諦めました。';
n();
print 'どうせ誰でもあたるインチキな懸賞に違いないのですが、旦那が喜んでいるのでそれ以上は言わない事にしました。';
n();
print '懸賞に当たったのは一人分だけだったので、旦那は一人でハワイに二泊3日の旅行に出かけました。';
n();
print '旅行から帰って来ると、こっそりカバンから草の乾燥させたものを取り出しました。';
n();
print '「これすごいんだぞ、これを飲むと感じるんだ、それも女専用の奴だ」と旦那が言い出します。';
n();
print '「効き目がすごいんだぞ」と言うのですが、どうも言うことが怪しくて現地の風俗の女性かなにかに貰った様子でした。';
n();
print '「それで、どうしてよく効くって分かるの、誰かに飲ませたの」と私が問いただすと、これはまずい展開になったと思ったのかそれ以上は白状しませんでした。';
n();
t692();
print '私は旦那がハワイから持ってきた草をセールスマンに見せて、「この草なんの草だか分かりますか」と聞いてみました。';
n();
print '「旦那がハワイから持ってきたんですが、なにかの薬らしいんですが」と言ってみると、セールスマンは笑いながら「あ、これはただの雑草ですよ、ハワイでは観光客相手に雑草を薬だといって売りつける連中がいるんですよ」と答えてくれました。';
n();
print '「それでこの薬なんの薬だといって買ってきたんですか」と聞かれて、「女性によく効く薬だそうです」と言うと、「ああ、じぁあっちのコールガールにだまされたんでしょう、薬飲んで自分で薬が効いたように演技するんですよ」';
n();
print '「ところで、本当に効く薬ならありますけど、試して見ますか、バイアグラなんですけどね、アメリカからの平行輸入品でね、こっちは本当にききますよ」と勧められました。';
n();
}
sub t691{
print '旦那が休みの日にゴルフの練習場に行くので私が「ちょっと買い物ぐらいつき合ってよね」と言うと「今度会社でゴルフのコンペがあるんだ、商品がデジタルカメラだから欲しくてね」と言い返されました。';
n();
print '旦那のゴルフの腕前では優勝するわけはないのですが、それでも旦那はパットの練習もしておいたほうがいいとかで、リビングの絨毯の上でパットの練習を始めました。';
n();
print '私が寝室でお布団の用意をしていると、今度はバンカーの練習だといって布団の上にゴルフボールを置いて練習を始めました。';
n();
print '私はどうせ旦那は夢中になってもすぐ飽きるからとほって置くことにしました。';
n();
print 'コンペの当日は朝早くでたのですが、帰りは夜遅くになりました。';
n();
print '「ほら、商品とってきたぞ」と旦那が言うのでデジカメを取ってきたものとばかり思って開けてみると、小さな薬の瓶が入っているだけでした。';
n();
print '私はなんの薬か問いただそうとしましたが、旦那はダイエットかなにかの薬だろうと言うだけではっきりしませんでした。';
n();
print '私はあまり追求しても旦那の機嫌が悪くなると思い、ひとまず旦那に今晩はどうするか聞いてみると、疲れたので寝るというので布団の支度をしました。';
n();
print '翌朝、旦那はいつもよりも早く起きると会社に出かけました。';
n();
}
sub t692{
print '居間でお茶を飲んでいると、富山の置き薬のセールスマンから電話があり、これから集金に来るといいます。';
n();
print '私は押入から置き薬の箱をだして、玄関に用意しました。';
n();
print 'すこし待つと、セールスマンがチャイムを鳴らす音がしました。';
n();
print 'セールスマンは私が待っている間に、薬を調べて金額を合計していました。';
n();
}
sub t693{
print '私はお金を払ったあと、さっきの薬をセールスマンに見せて、「あの、この薬なんだか分かりますか、旦那が注文したらしいんですが」と聞いてみました。';
n();
t694();
}
sub t694{
print 'するとセールスマンはすこし口元をゆがめて笑いながら「ああこれはバイアグラですよ、あの男性の勃起をさせる」とはずかしげもなく言いました。';
n();
print '私は思わず笑い出すと、次の瞬間に恥ずかしくて顔が赤くなりました。';
n();
}
sub t695{
print '私はお金を払ったあと、コンペで貰った薬をセールスマンに見せて、「あの、この薬なんだか分かりますか、旦那がコンペで貰って来たらしいんですが」と聞いてみました。';
n();
t694();
}
sub t696{
print '「それで、効くんですか、バイアグラって」と試しに効いてみると、「そりゃあききますよ、元気な人が飲んだら一晩たちっぱなしですよ」と言ってまた笑いました。';
n();
print '「そうだ奥さん、バイアグラは男性用なんだけど、女性用もあるんですよ、」';
n();
print '「普段はお客さんには見せないんだけどね、いろいろあるんですよ」とカバンの中から、小さな薬を数錠だしてきました。';
n();
print '「よかったら今晩試してみませんか旦那が喜びますよ、いや内緒ですよ、内緒」と言いながら私の手に薬を2つほど渡してくれました。';
n();
}
sub t697{
t701();
t692();
t693();
}
sub t698{
t691();
t692();
t695();
}
sub t699{
t717();
print 'それで会社では、同僚で金を出し合って、いい物を買ってプレゼントすることにしたんだといいます。';
n();
print '私はいい物ってなんなのと聞いてみましたが、それは秘密だといって教えてくれませんでした。';
n();
print '旦那は部屋にこもるとインターネットでなにかやっていました。';
n();
}
sub t700{
print '数日たって、午後宅急便が届くと、包みには英語が書いてありました。';
n();
print '宛名は確かに旦那の名前でしたが、一応は中身を確かめたほうがいいと思って、包みをほどいてみました。';
n();
print 'すると中からでてきたのは小さな薬の瓶でした。';
n();
print 'なんの薬か分かりませんでしたが、旦那が帰ってきたら聞いてみようと思って玄関に置いたままにしておきました。';
n();
}
sub t701{
t699();
t700();
}
sub t702{
$r_t702=rand 3;
$i_t702=int($r_t702)+1;
if($i_t702==1){ t697(); }
if($i_t702==2){ t698(); }
if($i_t702==3){ t690(); }
}
sub t703{
print 'セールスマンが帰った後、いつも遊びにきている';
h('女友達');
print 'が訪ねてきました。';
n();
print '実家から柿を送ってきたからお裾分けにもってきたからと、大きな手提げバッグに柿をいっぱい届けにきたのでした。';
n();
}
sub t704{
print '私はちょっと悪戯に';
h('女友達');
print 'に、さっきの女性用バイアグラを飲ませてみようと思いつきました。';
n();
print '柿を一つ切って、一緒にだす紅茶に薬を混ぜてテーブルに載せました。';
n();
h('女友達');
print 'は柿を食べながら紅茶を飲み始めました。';
n();
print 'しかし紅茶を全部飲んでもなにも様子は変わりありませんでした。';
n();
print '私はクッキーを勧めると、もう一杯紅茶に薬を入れて勧めました。';
n();
}
sub t705{
h('女友達');
print 'は紅茶を飲み干すと「そろそろ旦那が帰ってくるから」と言って帰っていきました。';
n();
print 'どうも、あまり効かない薬らしいと私はがっかりしました。';
n();
}
sub t706{
print '紅茶のカップを台所でかたづけていると、ふいに身体の芯が痺れてくるのが分かりました。';
n();
print '懐炉を入れたように熱くなると頭がぼんやりとしてきました。';
n();
print '私はさっき間違えて友達に飲ませるバイアグラを自分で飲んでしまったらしいのに気が付きました。';
n();
t707();
}
sub t707{
print '急に身体の芯から痺れる感触が広がると、体中が一気に熱くなってきました。';
n();
h('子宮');
print 'から熱い溶岩が吹き上がるような感触と一緒に、腰全体が震えてきました。';
n();
print '女性用のバイアグラが効いてきたんだと私は気が付きました。';
n();
print '頭が熱くなると、なにも考えることができなくなり、';
h('子宮');
print 'が男を欲しがってる叫び声が頭のなかに溢れてきました。';
n();
print '「もうだめ、このままじゃどうにもならない、早く誰か天国に連れてって」と';
h('子宮');
print 'が叫び続けました。';
n();
}
sub t708{
print 'いつものように朝旦那を送り出して、洗濯と掃除を始めると、ドアのチャイムがなりました。';
n();
print '誰だろうと思って出てみると、中年の女性が立っていました。';
n();
print '「バスコントロール普及会の者で、保健所に頼まれて回ってるんです、」と言いながら身分証明書を見せてくれました。';
n();
print 'バスコントロールなんとか協会の指導員という肩書きがプラスティックのカードに書いてありました。';
n();
t48();
print '私はてっきり保健所の人だと思いこんでしまいました。';
n();
print '「いま、避妊とかどんな方法でやってらっしゃいますか」、と聞かれて、「最近あっちは全然してなくてと」つい余計なことを言ってしまいました。';
n();
print 'すると、「ご主人のお仕事コンピュータでしょう、最近そうゆうひと多いんですよ。」';
n();
print 'でも大丈夫いい薬があるんですと言いながら、なにやら高そうなドリンク剤の瓶を取り出すと、「これねバイアグラとかああゆうお薬とは違うんですよ、漢方薬だから副作用はないし、女性にも効くんですよ、どう効き目試してみませんか」と言いながらもう勝手に瓶を開けて、私に差し出してきました。';
n();
print '私はもう瓶を開けてしまったからには、飲まないわけにはいかないと思って、言われるままに小さい瓶を一本飲み干しました。';
n();
print '漢方薬らしく少し苦みがありました。';
n();
print '飲んだ次の瞬間に、お腹の中が熱くなるのがわかり目眩がしてきました。';
n();
print '「どうですよく効くでしょう」と言いながら、「コンドームといってもね、いろいろあるんですよ」といろいろな形のコンドームを目の前に並べ始めました。';
n();
print '中には奇妙な形をしたものもあって、不思議な気がしました。';
n();
print '「これどうしてイボイボが付いてるんですか」と試しに効いてみると、「いいところに気が付きますね、このイボイボがいいんです、女性の身体も刺激するし、男性のあれも刺激するんですよ」と言いながらいやらしい顔で笑ってみせました。';
n();
print '「奥さんこうゆうのもあるんですよ、」と言って取り出したのは、紫色の変な形をした道具でした。';
n();
print '私にはすぐにバイブレータとか言う物だと分かりました。';
n();
print '結局はこれを売りに来たのねといまさらになって気が付きましたが、身体が動かなくなっていました。';
n();
print 'さっきの薬は随分と効き目が強いようで、体中が熱くなり痺れたように動けませんでした。';
n();
print '「どうです試してみません、気持ちいいんですよこれ」と言いながらは';
h('女友達');
print '私の背後に立つと、私の脇腹をそっと撫で上げながら、もう一方の手でバイブを私の閉じた股の間に押し入れてきました。';
n();
print '私は何度もため息をつきましたが、ここちよい感触にもう逆らえませんでした。';
n();
}
sub t709{
h('女友達');
print 'は何度か訪ねてきて、その度にかなり高額な商品を買わされました。';
n();
print '4度目に来たとき、いろいろと世間話しをしたあと、アルバイトをしないかと勧められました。';
n();
print '「簡単なことなの、私と一緒にお客さんを回って、いろいろ指導しながら、説明を手伝ってくれればいいのよ」と言われてどうしようかと考えました。';
n();
print '一応';
h('旦那');
print 'に相談してみると、「あ、やってみてもいんじゃない、べつにかまわないけど」とほとんど話しを聞いてくれませんでした。';
n();
print '私は';
h('旦那');
print 'が無関心なのに腹が立って、アルバイトをすることにしました。';
n();
}
sub t710{
h('女友達');
print 'と近くのマンションを訪ねて歩くと、常連のお客さんらしい部屋に入りました。';
n();
}
sub t711{
print '「どうこないだ頼んだの持ってきてくれた」と';
h('男');
print 'に催促されて、';
h('女友達');
print 'は、「どうです、これなんかよく売れてますよ」と黒い皮で出来た物を取り出しました。';
n();
print '「これ試しに使ってみていいかな」と';
h('男');
print 'が言うと、「あ、もちろん、使って見て下さい」と';
h('女友達');
print 'が返事をしました。';
n();
print 'すると';
h('男');
print 'は私の手をとると、黒い皮の道具を私の両手に巻き付けてきました。';
n();
print 'それは、皮で出来た手錠のような手枷で、私の両手はしっかりと結びつけられて身動きできなくなりました。';
n();
$v{'両手'}='縛られる';
print 'すると、「次はこれを使って下さい」と';
h('女友達');
print 'が別の道具をバッグから取り出しました。';
n();
print 'それはすこし長めの棒の両端に皮の手錠がついている道具でした。';
n();
h('男');
print 'は私の足を開かせて、足首を皮の手錠で縛り着けました。';
n();
print '手錠についている棒のがつっかえ棒になり私の両足はいっぱいに開かせられました。';
n();
}
sub t712{
print 'すると';
h('男');
print 'は腰に黒い皮のパンティーのようなものを巻きつけました。';
n();
print 'ちょうど腰の下のところに、大きなものがついていました。';
n();
print 'それはあのバイブレータと同じ形をしていて色は、肌色に近くて本物そっくりでした。';
n();
print '私はその';
h('男');
print 'がこれから何をしようとしているのかすぐ分かりました。';
n();
print 'そのためにわざわざ私にアルバイトを勧めて、一緒に連れてきたのに間違いありませんでした。';
n();
print '道理でこのアルバイトがいい金になるはずだと分かって私は、愕然としました。';
n();
t942();
}
sub t713{
t4();
t708();
t709();
t710();
t305();
t711();
t712();
}
sub t714{
print '私はゲームセンターの外で二人が出てくるのを待ちましたが、いつまで立ってもでてくる様子はありませんでした。';
n();
print '不安な気持ちになって、ゲームセンターの中に入って';
h('女友達');
print 'を探しましたが、どの階を見てもそれらしい女性は見つかりませんでした。';
n();
print '私はゲームセンターから出ようとして一階に戻ると、大変なことに気が付きました。';
n();
print 'ゲームセンターには裏口があり、そこからも出入りができるようになっていました。';
n();
print '小さな裏口をくぐると細い道の両側にはラブホテルが並んでいました。';
n();
print 'もしかして、このラブホテルのどこかに連れ込まれたのではと思いましたが、どうやって探していいのか分かりませんでした。';
n();
print 'そのとき、携帯電話が鳴り出てみると';
h('女友達');
print 'でした。';
n();
print '「お願いすぐに助けにきて、殺されちゃう」と必死の声が聞こえてきたので、私はすぐに教えられたラブホテルの部屋に飛び込みました。';
n();
print 'ドアを開けると部屋のベッドの上には';
h('女友達');
print 'が裸にされて縛られているのが見えました。';
n();
print '私が';
h('女友達');
print 'の側に駆け寄ろうとすると、ドアの陰に隠れていた男が私の後ろから抱きついてきました。';
n();
print '私はそのまま';
h('女友達');
print 'の上に押し倒されました。';
n();
t846();
}
sub t715{
t211();
h('行事の季節');
print '、大学のときのコーラス部の同窓会の通知がきました。';
n();
print '大学の新入生の歓迎コンパをかねた同窓会で、私は大学のとき、旦那とコーラス部で知り合ったので毎年行かない訳にはいきませんでした。';
n();
print '旦那も一緒に行く予\定だったのですが、当日になって急な出張が入って行かれないと携帯にメールが来ました。';
n();
print '池袋の大きな飲み屋をほとんど貸し切りにして、いろいろな大学のコーラス部の卒業生が集まりました。';
n();
}
sub t716{
print 'コーラス部は女の子の方が人数がおおいいので、男の子達は角に固まっておしゃべりをしていました。';
n();
print '女の子だけで集まるとエッチな話しになることも多いのですが、男の子がいたのでエッチの話しもあまり盛り上がらず、私は一安心しました。';
n();
print '以前は合コンの時泣き出す女の子がいたり、喧嘩を始める男の子がいたりで大変な騒ぎになったこともありましたが、みな社会人になったせいか無難な話しに始終しました。';
n();
}
sub t717{
print '旦那が珍しく、会社の同僚の噂\話しを私に聞かせてくれました。';
n();
print '結婚してもう5年立って、奥さんは子供が欲しくししょうがなくて、';
n();
print 'それで産婦人科まで行って、旦那も調べてもらったらしいとの話しでした。';
n();
print '結局、奥さんも旦那も、二人とも異常はなくてどうもタイミングというか、';
n();
print 'やり方が下手なんではという話しだったそうです。';
n();
}
sub t718{
print '大学を卒業したあと、絵を描き始めた事は聞いていたのですが、銀座で個展と聞いてびっくりしてしまいました。';
n();
print '当日、近くのデパートでクッキーの詰め合わせを買って会場に行きました。';
n();
print '展覧会の会場には、大学の時のコーラス部の同級生が大勢詰めかけていました。';
n();
}
sub t719{
print '大学の時のクラブの';
h('先輩');
print 'から電話があり「今度展覧会やるんだけど、見に来てくれないかしら、」と誘われました。';
n();
}
sub t720{
print '買い物の帰りに、郵便受けを見ると見かけない葉書が入っていました。';
n();
print '居間でお茶を飲みながらよくよく見ると、絵の展覧会の招待状でした。';
n();
print 'どうして私の所にこんな葉書が来るのかしらと思ってよくよく名前を見ると、大学の時の';
h('先輩');
print 'の名前でした。';
n();
}
sub t721{
$r_t721=rand 2;
$i_t721=int($r_t721)+1;
if($i_t721==1){ t719(); }
if($i_t721==2){ t720(); }
}
sub t722{
$r_t722=rand 2;
$i_t722=int($r_t722)+1;
if($i_t722==1){ t724(); }
if($i_t722==2){ t723(); }
}
sub t723{
print '朝旦那を送り出した後、掃除と洗濯をして、その後お茶を飲みながらテレビを見ていると、テレビにどっかで見たような顔が映っていました。';
n();
print '文学賞を獲った新人作家の女性で、大胆な性描写が話題になっているとかアナウンサーが解説しているのを聞いて、よくよく顔を見ると、大学の時の';
h('先輩');
print 'でした。';
n();
print '大学の時には全然目立たなくて、男の子とのつき合いも全然なかったはずなのに、大胆な性描写などどうやって出来るのかしらと興味津々でテレビを見続けました。';
n();
print 'テレビのあと';
h('女友達');
print 'から電話があり、やっぱり';
h('先輩');
print 'が文学賞を獲ったという話しでした。';
n();
print '「受賞パーティーに誘われてるんだけれど';
h('私の愛称');
print 'もでてくれないかしら」と言われて、「私はそんなに親しくしてたわけでもないから」と一応は断って見ましたが「親しい友達とかいなかったでしょう、だから';
h('私の愛称');
print 'でいいのよ、ともかく人数揃えないとみっともないから」と言われてしまいました。';
n();
}
sub t724{
print '大学の時の';
h('先輩');
print 'から電話がかかってきて、文学賞の受賞パーティーに出て欲しいと言われました。';
n();
print '突然のことで事情が分かりませんでしたが、友達が有名な文学賞を受賞したらしくて、その受賞記念パーティーを開くということでした。';
n();
print '私は遠慮した方がいいのかもと思いましたが、「人数が揃わなくて困ってるの、ともかく誰でもいいから大学の時の友達誘って来てくれる、そうしてくれるととてもありがたいの」と言われて断るわけにもいかなくなりました。';
n();
}
sub t725{
print '受賞パーティーには、審査員や文学賞の事務担当のスタッフなどにたくさん招待状を出したのですが、来てくれる人が少なくて、困っているということでした。';
n();
print '私は人数が足りないのでかり出されるだけのようでしたが、一流のホテルで料理が食べられるので行くことにしました。';
n();
}
sub t726{
t110();
print 'どこか近くに';
h('ファーストフード店名');
print 'があったはずだから、そこのトイレで着替えをしようと思い駅前で手頃な店を探しました。';
n();
print 'ちょうど横道の先に';
h('ファーストフード店名');
print 'の看板が見えたのでそこに入ることにしました。';
n();
print '店は混んでいて女子高生達がいっぱいレジに並んでいました。';
n();
print '私もレジに並んでコーヒーを頼んで、席を探すとちょうど他の女子高生が席を立った所でした。';
n();
print '私がトレーを持って席に着くと、すぐに後ろから「ここ一緒でもいいですよね」と女の子の声が聞こえました。';
n();
t38();
print '振り返って見ると';
h('女友達');
print 'がコーヒーの載ったトレーを持っていました。';
n();
print '私はその';
h('女友達');
print 'が私と同じ制服を着ているのに気づくのにすこし時間がかかりました。';
n();
print 'その間にもう';
h('女友達');
print 'は席に座っていました。';
n();
print 'どうもその';
h('女友達');
print 'は、自分と同じ学校の生徒だと私の事を思いこんでいるようでした。';
n();
}
sub t727{
print 'すぐに中年の男性の二人組が私達に声をかけてきました。';
n();
print '「いやあ、混んでるね、その席一緒にしていいかな、いや二人ともかわいいね」と言いながら勝手にもう私達の隣に座り込んでいました。';
n();
}
sub t728{
print '式場はずいぶんと立派なホテルで、ホテルの中の教会で式が始まりました。';
n();
print '天井が高くて、ステンドグラスも立派で私の時よりもずっと素敵な教会でした。';
n();
print '私はこんな教会で式を挙げたかったと思いましたが、旦那も私の気持ちが分かった様子で、「俺たちの時も、ここにすればよかったな」と言ってくれました。';
n();
print '披露宴はホテルの会場で私達の時の倍くらいはある広い会場で料理も豪華でした。';
n();
print '花嫁さんも何度もお色直しを繰り返して、まるで芸能\人の結婚式のようでした。';
n();
print '余興の出し物も終わって、ようやく式も終わって私はホットしました。';
n();
}
sub t729{
print 'カメラマンの男は慣れた様子で「いや、可愛いねほんとに何着ても似合うね、サイコーだよ、可愛い写真とってあげるからね」としきりに二人に声をかけながらカメラのシャッターの音をバチャバチャさせました。';
n();
}
sub t730{
t58();
t45();
print 'お昼に遊びに来た';
h('女友達');
print 'さんが「近所の';
h('男の名字');
print 'ねえ、離婚したんだって。嫁さんがピアノの先生しててね、嫁さんの方が稼ぎがいいんだって。それで旦那が浮気したもんだからね」とあれやこれやと噂\話しをしていきました。';
n();
print '私は旦那が浮気するはずはないと思っていましたが、いざ離婚という事になったときに、収入になる資格を今の内に取っておいた方がいいと思いました。';
n();
print 'インターネットであれこれ探してみると、コンピュータ関係の資格はとても難しくて私には取れそうにありませんでした。';
n();
print 'しかしパソ\コンインストラクター検定という資格は、合格すればパソ\コンインストラクターになれる資格らしくて、私にも取れそうでした。';
n();
print '合格した人の体験談を探してみると、近所にパソ\コン教室をしている人のホームページがあり、パソ\コンインストラクター資格を持っていると書いてありました。';
n();
}
sub t731{
print 'なんとか貯金を増やせないかと思って、インターネットで出来るアルバイトをいろいろ探してみることにしました。';
n();
print '在宅ワークに登録すれば仕事が回って来るらしいのですがどうも、インチキが多いらしくてなかなか仕事も来ないらしいと私はがっかりしました。';
n();
print 'いろいろ調べてみると在宅でパソ\コン教室を開いているというホームページがありました。';
n();
}
sub t732{
$r_t732=rand 2;
$i_t732=int($r_t732)+1;
if($i_t732==1){ t730(); }
if($i_t732==2){ t731(); }
}
sub t733{
t58();
print 'プロフィールを調べてみると、高校の先生をしている';
h('男の名字の劣称');
h('男');
print 'という男性でした。';
n();
print '勤めている高校のホームページにもリンクが張ってあって、一応は安心できる人柄のようでした。';
n();
print '電子メールで生徒さんは何人くらい集まるのか聞いてみました。';
n();
print 'するとすぐにメールがきて、生徒さんはすぐに集まるし収入もかなりになると返事が返ってきました。';
n();
print '私はそれはちょうどいいと思ってどうやって始めたらいいのか相談のメールを折り返しだしました。';
n();
print 'すると';
h('男');
print 'が「メールでのやりとりは大変だからボイスチャットで打ち合わせをしよう」とメールに書いてきました。';
n();
print '私はそれもそうだと思って、旦那の帰りが遅いとき';
h('旦那');
print 'のパソ\コンでボイスチャットをすることにしました。';
n();
print '電子メールで時間を知らせてボイスチャットで待ち合わせをすると、パソ\コン教室の始め方などいろいろと親切に教えてくれました。';
n();
print '「よかったら見に来てもいいですよ、」と言われた場所は、私の家からもそれほど遠くない場所でした。';
n();
print '「奥さんいらっしゃるんですか」と私は聞いてみましたが、いま実家に帰っていて一人暮らしだと言います。';
n();
print '私は事情をもっと詳しく聞こうとしましたが、どうも離婚寸前で嫁さんが実家に帰っている様子で、詳しい話しは聞けませんでした。';
n();
print '私はいくら見学とはいえ一人で行くのは危ない気がして、行くのは断りました。';
n();
print 'すると';
h('男');
print 'は「最近';
h('旦那');
print 'さんとはあっちのほうはどうですか」と話しをエッチな方に向けてきました。';
n();
print '私はやっぱりと思いましたが適当に返事をして相手にしませんでした。';
n();
}
sub t734{
print 'しかし私がきっぱりとした態度を取らなかったせいか「いまどんな格好してるの、今度はビデオチャットでみてみたいね」と言い出しました。';
n();
print '私はやっぱり危ない人だと思って、適当に話しを切り上げてチャットを終わりました。';
n();
}
sub t735{
$r_t735=rand 2;
$i_t735=int($r_t735)+1;
if($i_t735==1){ t736(); }
if($i_t735==2){ t740(); }
}
sub t736{
print '大学の時の先生から電話があって、いろいろ様子を聞かれたあと「ワープロのアルバイトがあるんだけどやってくれないかしら」と言われました。';
n();
print '「教授からワープロの得意な学生紹介してくれって頼まれたんだけど、いま教育実習の時期でしょう、みんないろいろ忙しくて」と遠回しな言い方でしたが引き受け手がいない様子でした。';
n();
}
sub t737{
print '「それでね、頼まれて欲しいんだけどさ、私大学の研究室でバイトしててさ、ワープロ打ってたんだけど、それが今度先生が出す原稿なんだけど、';
h('私の愛称');
print '代わりにやってくれないかしら、アルバイト代は結構\いいのよ、ねお願い」と一方的に言われました。';
n();
}
sub t738{
print '先輩から電話があって「今度私アメリカに留学することになったの」といきなり言われました。';
n();
print '「前々からね留学したかったんだけどね、友達の紹介でダンススクールに入れてもらえることになったのね、それで急な話なんだけど、今週には出発することになって」';
n();
t737();
}
sub t739{
print '先輩から電話があって「急に実家に帰ることになったの」といきなり言われました。';
n();
print '「内の母親なんだけどね、脳梗塞で倒れて2週間ほど入院してたんだけどね、退院することにはなったんだけど、一人ではとても生活できないから、それで私が実家に帰ることになったんだけどね」';
n();
t737();
}
sub t740{
$r_t740=rand 2;
$i_t740=int($r_t740)+1;
if($i_t740==1){ t738(); }
if($i_t740==2){ t739(); }
}
sub t741{
print 'ちょうど私も毎日暇で退屈していた所なので、二つ返事でアルバイトを引き受ける事にしました。';
n();
print '翌日久しぶりに母校を訪れて、研究室に入ってみると私の居たときと何も変わって居ませんでした。';
n();
print '先生としばらく世間話しをしていると研究室の学生がお茶をもってきてくれました。';
n();
print '大人しそうな学生は、数年前の自分自身を見ているような気がしました。';
n();
print '世間話しもすむと研究室の奧のパソ\コンに案内されました。';
n();
print '私のいたときと同じパソ\コンで当時は最新式のパソ\コンでしたが、今は旧式のパソ\コンでした。';
n();
print '渡された原稿は研究会の報告書でかなりの分量でした。';
n();
print 'これはかなり時間がかかるなと思いましたが、その分お金も入るからと思いました。';
n();
}
sub t742{
print 'ワープロを打ち始めるとしばらくして、さっきお茶を入れてくれた女の子がきて、「今日合コンあるんですが、来てくれませんか、よかったら」と誘ってくれました。';
n();
print '私は合コンなど大学の時以来したことがないので、ちょっと嬉しくなって少しだけ顔を出してみる事にしました。';
n();
print '教室の女の子が数人集まると、これから先方の大学に出かけると言って支度をしていました。';
n();
print 'お土産に、旅行で買ってきたお菓子を用意して、教室の鏡を見ながらお化粧もいつもより厚めにやり直していました。';
n();
print '私の学生の頃と、全然変わらない様子を見ていると懐かしくて胸が熱くなりました。';
n();
}
sub t743{
print 'みんなで地下鉄に乗り込んで、先方の大学まで行くと研究室ではもう宴会の準備が出来ていて、あとはビールを開けるだけでした。';
n();
print '女の子達は、なにか愛想を振りまこうと必死で、男の子達が栓を開けたビールを注いで回り始めました。';
n();
}
sub t744{
t746();
}
sub t745{
t746();
}
sub t746{
print '小さい路地をしばらくあるくと、紫色の看板のでている建物の前につきました。';
n();
print 'ラブホテルに間違いありませんでした。';
n();
}
sub t747{
t4();
t307();
t939();
}
sub t748{
t4();
t307();
t940();
}
sub t749{
t4();
print ' 車は、しばらく走るとラブホテルに入っていきました。';
n();
t757();
}
sub t750{
t4();
print '「せっかく旅行にきたんだから、帰りは景色のいいところをドライブして帰りましょうよ。」と';
h('男');
print 'に言われて、私は断るのもいけないと思って同意しました。';
n();
print '車は大通りから観光用の高速道路にはいると、速度をあげて走り始めました。';
n();
print 'あたりは、林や森だけで見るような所もないような気がしましたが、';
h('男');
print 'は「どうです、この辺景色がいいでしょう。」と一人で喜んでいました。';
n();
print 'やがて山頂近くになると、道は大きく左右に曲がって坂を上り始めました。';
n();
print '旅の疲れもでて少し眠くなると、車のゆれのせいか気分が少し悪くなってきました。';
n();
h('男');
print 'は私の様子に気が付く気配もなく、車のハンドルを精一杯回していました。';
n();
print '私が、仕方なく「気分が少し悪いんです。」と言うと、「ああそれならちょうどいい、この先に休むところがあるから。」と言われました。';
n();
print '私はてっきり休憩所でもあると思って、「じゃあお願いします。」と答えました。';
n();
print 'しばらく走ると、左右に建物が何軒か立ち並ぶ通りにでました。';
n();
print 'よくみると、それはラブホテルでした。';
n();
print '私はこれはちょっと困ったことになりそうだと、気になりました。';
n();
print 'すると、車は私の心配した通りにラブホテルに入っていきました。';
n();
print '私はなんとか断ろうとしましたが、';
h('男');
print 'は「ちょっと一休みするだけだから。」と言って構\わずに駐車場に車を入れると、私の手を引っ張って中の部屋にひっぱり込みました。';
n();
$v{'ラブホテル種別'}='旅先でドライブして入るラブホテル';
t751();
t757();
}
sub t751{
if($v{'ラブホテル種別'} eq '旅先でドライブして入るラブホテル') { t752();}}
sub t752{
h('男');
print 'は私の手を取るとそのまま、ダブルベッドまで引きずるようにして押し倒して来ました。';
n();
print 'ベッドはとても柔らかくて、私の体はベッドに沈むと、';
h('男');
print 'が上からのしかかって来ました。';
n();
}
sub t753{
t756();
print '私は、このまま帰ったらまた大変な目に遭わされると思い、';
h('男');
print 'の後に続きました。';
n();
t757();
}
sub t754{
print 'ラブホテルに入ると、私はあわてて';
h('女友達');
print 'の居る部屋に行きました。';
n();
h('女友達');
print 'は大きなベッドの上に仰向けに横になり、手と足を縛られていました。';
n();
h('男達');
print 'は私をすぐに取り押されると、';
h('女友達');
print 'の上に放り投げるように身体を重ねました。';
n();
t856();
}
sub t755{
t756();
print '私は、このまま中にはいったら大変なことになると思い、あわてて走って逃げ出しました。';
n();
print 'しかし、すぐに私は両脇を男達に取り押さえられました。';
n();
print '私は後をつけられていたようでした。';
n();
print 'すぐに私はさっきの事務所に連れ戻されました。';
n();
}
sub t756{
h('男');
print 'は私の手を取ると、引きずるようにして近くの路地に連れ込みました。';
n();
print '薄暗い通りには、紫色の看板が小さくでていました。';
n();
print '一番奥まで来ると、そこは小さな入り口でした。';
n();
print '入り口の中は、小さなホテルのような建物がありました。';
n();
print '間違いなくラブホテルでした。';
n();
h('男');
print 'は、入り口でいったん立ち止まると、「いやなら帰りなさい、帰っていいんだよ」といいながら私を一人おいて中にはいっていきました。';
n();
}
sub t757{
$v{'場所'}='ラブホテル';
t759();
}
sub t758{
t768();
print 'ベッドの上には男がもう裸になって腰掛けていました。';
n();
print '私は服を脱いで、男の後ろに横になり男を待ちました。';
n();
t282();
t930();
}
sub t759{
t768();
t930();
}
sub t760{
t768();
t930();
}
sub t761{
$r_t761=rand 2;
$i_t761=int($r_t761)+1;
if($i_t761==1){ t762(); }
if($i_t761==2){ t763(); }
}
sub t762{
print '「いやなら帰っていいんだぞ」と';
h('男');
print 'に言われました。';
n();
print '私は、一瞬このまま、走って逃げ出そうと思いました。';
n();
print 'しかし、きっと捕まえられて今度はもっと痛い目に遭わされるに違いないと思いました。';
n();
print '私は、';
h('男');
print 'にお尻をおされるようにして中に入りました。';
n();
}
sub t763{
print '「いやならやめてもいいんだぜ」と';
h('男');
print 'に言われましたが、私は逃げたらまた大変な目にあわされると思いました。';
n();
h('男');
print 'にうながされて、私は中に入りました。';
n();
}
sub t764{
$r_t764=rand 2;
$i_t764=int($r_t764)+1;
if($i_t764==1){ t765(); }
if($i_t764==2){ t766(); }
}
sub t765{
print '「いやなら帰っていいんだぞ」と言われて私は';
h('男');
print 'のあとについて中にはいりました。';
n();
}
sub t766{
print '「いやなら帰っていいんだぞ」と言われて私は';
h('男');
print 'のあとについて中にはいりました。';
n();
}
sub t767{
print '「いやなら帰っていいんだぞ」と言われて';
h('女友達');
print 'は「さっき見たいな目にあうくらいだったら、もうどんなことされてもいいよね」と私に言います。';
n();
print '「今夜は好きなようにしていただいてかまいません、どうかよろしくお願いします」と言って';
h('男');
print 'の腕にしがみつきました。';
n();
print '私は、';
h('女友達');
print '一人を行かせられないと思い、もう一人の';
h('男');
print 'の腕によりそいました。';
n();
}
sub t768{
if($v{'ラブホテル種別'} eq '旅先でドライブして入るラブホテル') { t769();}else {t770();}
}
sub t769{
print '部屋の中はかなり広くて、ベッドは信じられないほどの大きなダブルベッドがおいてありました。';
n();
}
sub t770{
$r_t770=rand 3;
$i_t770=int($r_t770)+1;
if($i_t770==1){ t771(); }
if($i_t770==2){ t772(); }
if($i_t770==3){ t773(); }
}
sub t771{
t774();
t777();
t780();
}
sub t772{
t774();
t777();
t780();
}
sub t773{
t774();
t777();
t780();
}
sub t774{
$r_t774=rand 2;
$i_t774=int($r_t774)+1;
if($i_t774==1){ t775(); }
if($i_t774==2){ t776(); }
}
sub t775{
print '中に入ると部屋の真ん中に大きなダブルベッドがおいてありました。';
n();
}
sub t776{
print '中に入ると部屋の真ん中には丸い形をした大きなベッドがありました。';
n();
}
sub t777{
$r_t777=rand 2;
$i_t777=int($r_t777)+1;
if($i_t777==1){ t778(); }
if($i_t777==2){ t779(); }
}
sub t778{
print 'ベッドの上には、ピンク色のレース模様のシーツがかけられていました。';
n();
}
sub t779{
print 'ベッドの上には、薄紫色のレース模様のシーツがかけられていました。';
n();
}
sub t780{
$r_t780=rand 3;
$i_t780=int($r_t780)+1;
if($i_t780==1){ t781(); }
if($i_t780==2){ t782(); }
if($i_t780==3){ t783(); }
}
sub t781{
print '部屋全体が紫色の照明で薄暗くてらされていました。';
n();
}
sub t782{
print '天井にはシャンデリアがあって明かりがキラキラ輝いていました。';
n();
}
sub t783{
print 'ベッドの上で紫色の照明が輝いていました。';
n();
}
sub t784{
t768();
t785();
t795();
}
sub t785{
print 'ドアが開くと、さっき逃げた';
h('女友達');
print 'が、男に腕を捕まれて入ってきました。';
n();
h('女友達');
print 'はもう諦めきった様子で、されるままになっていました。';
n();
}
sub t786{
$r_tt786=3;
if($z{'KN790'}==1) {$r_tt786--;}
$r_t786=rand $r_tt786;
$i_t786=int($r_t786)+1;
if(($i_t786>=2)&&($z{'KN790'}==1)) {$i_t786++;}
if($i_t786==1){ t788(); }
if($i_t786==2){ t790(); }
if($i_t786==3){ t794(); }
}
sub t787{
print 'ベッドのすぐ隣は大きなバスルームになっていました。';
n();
print 'しかし、壁はガラスでベッドからは丸見えでした。';
n();
h('女友達');
print 'はすぐにバスルームに入るとお湯を出し始めました。';
n();
h('男達');
print 'は冷蔵庫からビールを出すと、煙草を吸いながら、ビールを飲み始めました。';
n();
h('女友達');
print 'は';
h('男達');
print 'の機嫌を取るように床に膝をついて、ソ\ファーに座った';
h('男達');
print 'にビールのお酌を始めました。';
n();
print '私もお酌をしないといけないと思い、もう一人の男の横に膝をついて座りました。';
n();
print '男の手が';
h('女友達');
print 'の腰にのばされると';
h('女友達');
print 'は、いやがるように腰をねじりました。';
n();
print 'しかしいやがっているわけではないのは私にも分かりました。';
n();
print 'お風呂のお湯が半分くらいまで入ったとき、私は';
h('女友達');
print 'はお風呂に入りますと言って、立ち上がりました。';
n();
print 'わざと見えるようにしながら、じらすような仕草で';
h('女友達');
print 'が服を脱ぎ始めました。';
n();
print '私も同じように';
h('女友達');
print 'の横で服を脱ぎました。';
n();
t282();
print 'お風呂に入ってお湯に浸かると、';
h('女友達');
print 'はすぐに上がって、身体を洗い始めました。';
n();
print 'わざと';
h('男達');
print 'に見えるようにじらしながら、くねくねといやらしいポーズを取って身体を洗うのが見えました。';
n();
print '私も身体を洗おうと上がってしゃがみ込むと';
h('女友達');
print 'が後ろから抱きついてきました。';
n();
print '両腕を後ろから回して私の胸を包み込むようにしてこね回してきました。';
n();
h('男達');
print 'にわざと見えるようにサービスしているのが私にも分かりました。';
n();
h('女友達');
print 'は私の両足をいっぱいに開かせて、';
h('花園');
print 'に指を使い始めました。';
n();
print '私はどうしたらいいのか分からずされるままになっていました。';
n();
}
sub t788{
t768();
t787();
print '風呂を出ると私と';
h('女友達');
print 'は二人で並んで大きなベッドに横になり';
h('男達');
print 'を待ちました。';
n();
t795();
}
sub t789{
print '壁際に大きな洋服かけがあり、いろいろな服がたくさん掛けてありました。';
n();
print 'よくよくみると、セーラー服や、チャイナ服や、テニスウェアやスチュワーデスの制服など男の人が喜びそうな衣装でいっぱいでした。';
n();
}
sub t790{
if ($z{'KN790'} ==1 ) { return };
$r_t790=rand 2;
$i_t790=int($r_t790)+1;
if($i_t790==1){ t792(); }
if($i_t790==2){ t791(); }
}
sub t791{
t768();
t789();
h('男達');
print 'は服をいろいろ品定めして、今日はこれでやってみようとテニスウェアを2着選んで私達に渡しました。';
n();
print 'アンダースコートはピンク色のフリルが一杯ついたかわいらしいデザインでした。';
n();
t279();
print '私達がテニスウェアに着替えると';
h('男達');
print 'は満足した様子で、デジカメを撮り始めました。';
n();
print 'アンダースコートが見えるようにいろいろポーズを取らされた後、私と';
h('女友達');
print 'はベッドで横になるように命じられました。';
n();
print '私と';
h('女友達');
print 'は二人で並んで大きなベッドに横になり';
h('男達');
print 'を待ちました。';
n();
t795();
}
sub t792{
t768();
t789();
h('男達');
print 'は、服をいろいろ品定めして、今日はこれでやってみようとセーラー服を2着選んで私達に渡しました。';
n();
print '一口にセーラー服といっても男達にはいろいろとこだわりがあるようで、どこか有名なお嬢さん学校の制服だとか話していました。';
n();
print 'スカートは、とんでもない短いスカートで、お尻が見えてしまいそうな丈でした。';
n();
t268();
print '私達がセーラー服に着替えると';
h('男達');
print 'は満足した様子で、デジカメを撮り始めました。';
n();
print 'いろいろポーズを取らされた後、私と';
h('女友達');
print 'はベッドで横になるように命じられました。';
n();
print '私と';
h('女友達');
print 'は二人で並んで大きなベッドに横になり';
h('男達');
print 'を待ちました。';
n();
t795();
}
sub t793{
print 'ラブホテルの受付で空き部屋を選ぶと、私達は中に通されました。';
n();
t768();
t796();
t948();
}
sub t794{
t768();
t796();
t948();
}
sub t795{
t948();
}
sub t796{
h('男達');
print 'は私と';
h('女友達');
print 'に服を脱ぐように命じました。';
n();
print '私たちは言われたとうり二人とも服を脱いで、ベッドの上に並んで寝て';
h('男達');
print 'を待ちました。';
n();
t282();
h('男達');
print 'は冷蔵庫からビールを出していっぱい飲みながら服を脱いでいました。';
n();
print 'どっちにすると、';
h('男達');
print 'は相談しているようでした。';
n();
h('女友達');
print 'は不安そうに天井のシャンデリアやベッドの周りの鏡を見ていました。';
n();
print 'やがて、';
h('男達');
print 'は私と';
h('女友達');
print 'の両脇に腰を落として座りました。';
n();
h('女友達');
print 'は覚悟を決めたように膝をたてて足を広げてると目をつむりました。';
n();
print '私の上に';
h('男');
print 'がかがみ込んできました。';
n();
}
sub t797{
h('男');
print 'は鞄から何か出すと「これ使って見ませんか」と言って私の目の前に差し出しました。';
n();
print '私はそれを見てバイブレーターとか言うものだと分かりました。';
n();
print '「どうですとっても気持ちいいですよ、やってみたら分かりますよ、本当に最高だから」と言って勧められて私は「お願いします」と答えました。';
n();
h('男');
print 'がバイブレーターの先を私の腿に当てるとスイッチを入れました。';
n();
print '細かい振動が私の腿を揺すって、くすぐったいような熱い感触が広がっていきました。';
n();
print '私は信じられないような感触に腰が震えると、たまらずに目に涙がいっぱいに浮かんできました。';
n();
}
sub t798{
t806();
}
sub t799{
t802();
}
sub t800{
print '私にはなにをすればいいのかすぐに気がつきました。';
n();
t802();
}
sub t801{
print '支配される快感がやがて私の体中を満たして、次の瞬間にあふれ出てきました。';
n();
}
sub t802{
print '甘い舌触りを楽しむように';
h('男');
print 'の欲望は満足を求めて堅くなりました。';
n();
print '舌先にからみつくように征服する楽しみを';
h('男');
print 'は追い続けました。';
n();
print '緊張から張りつめた気分がやがてなま暖かい感触に変わり、律動が加わりながら激しさが増して行きました。';
n();
t801();
}
sub t803{
print '私と';
h('女友達');
print 'は、二人で奪いあうように、';
h('男');
print 'の欲望を舌にからませました。';
n();
print '激しい律動が私の口を征服すると私の目からも涙が止まらなくなりました。';
n();
h('女友達');
print 'の甘い音色が私のすぐ横で耳をくすぐりました。';
n();
t801();
}
sub t804{
h('女友達');
print 'もうとても我慢できないという様子で、舌を';
h('男');
print 'の欲望に絡ませては、息を吸い込んでいました。';
n();
print '甘い息音が、舌の音にかさなって、支配者を歓迎する音色を奏でつづけました。';
n();
h('男');
print 'の律動が激しくなるにつれて';
h('女友達');
print 'の目からは苦しげな涙が溢れてきました。';
n();
}
sub t805{
print '私はトイレの便器に倒れ込むようにして座っていました。';
n();
h('男');
print 'は私をもう一度立たせると今度は便器に座らせてきました。';
n();
print '私の目の前には、いまさっき私を後ろから責めてきた';
h('男');
print 'の';
h('男根');
print 'がありました。';
n();
}
sub t806{
$r_t806=rand 2;
$i_t806=int($r_t806)+1;
if($i_t806==1){ t807(); }
if($i_t806==2){ t808(); }
}
sub t807{
t811();
t816();
t822();
}
sub t808{
$r_t808=rand 2;
$i_t808=int($r_t808)+1;
if($i_t808==1){ t809(); }
if($i_t808==2){ t810(); }
}
sub t809{
t811();
t816();
}
sub t810{
t811();
t822();
}
sub t811{
$r_t811=rand 4;
$i_t811=int($r_t811)+1;
if($i_t811==1){ t812(); }
if($i_t811==2){ t813(); }
if($i_t811==3){ t814(); }
if($i_t811==4){ t815(); }
}
sub t812{
print '竜巻のような激しい勢いで吹き抜ける嵐の中では、もう逃げることもできませんでした。';
n();
}
sub t813{
print '激しい渦の流れに私の体は飲み込まれ、体ごと深く沈み込んで浮き上がる望みもなくりました。';
n();
}
sub t814{
print '私の体は空高く放り上げられたまま、落ちることを許されずに回り続けました。';
n();
}
sub t815{
print '逃げることの出来ない、快楽の時が始まったことを、私は思い知らされました。';
n();
}
sub t816{
$r_t816=rand 5;
$i_t816=int($r_t816)+1;
if($i_t816==1){ t817(); }
if($i_t816==2){ t818(); }
if($i_t816==3){ t819(); }
if($i_t816==4){ t820(); }
if($i_t816==5){ t821(); }
}
sub t817{
print '抵抗する気力もないくらいに私の体はもてあそばれました。';
n();
}
sub t818{
print '私の体は意志のない人形のように、もてあそばれて引き裂かれました。';
n();
}
sub t819{
print '子宮からあふれる潮の流れが、つま先から頭のてっぺんまでを奔流となって走り抜けていきました。';
n();
}
sub t820{
print '私の体中に、欲望の電流が流し込まれて止まらなくなり、体中が許しを求めて震え始めました。';
n();
}
sub t821{
print '信じられない感触が私の体中に広がると、許しを請うことさえできなくなりました。';
n();
}
sub t822{
$r_t822=rand 5;
$i_t822=int($r_t822)+1;
if($i_t822==1){ t823(); }
if($i_t822==2){ t824(); }
if($i_t822==3){ t825(); }
if($i_t822==4){ t826(); }
if($i_t822==5){ t827(); }
}
sub t823{
print 'いつまで続くともわからない時間が私の心の中で凍り付いていました。';
n();
}
sub t824{
print '時計の針が止まると、永遠の時間が私の体を支配していました。';
n();
}
sub t825{
print '私に許されたのは、望みを捨てて従属する快感に身をゆだねることだけでした。';
n();
}
sub t826{
print '意志を失った人形の体を、女の宿命が支配し続けました。';
n();
}
sub t827{
print '支配者に従属するのが女の宿命だと、私は心のそこから思い知らされました。';
n();
}
sub t828{
t846();
}
sub t829{
$v{'生贄にされる'}='生贄にされる';
t839();
t831();
t846();
}
sub t830{
h('男達');
print 'は';
h('女友達');
print 'を仰向けに寝かせると、その上に私を4つんばいにさせました。';
n();
}
sub t831{
t832();
t836();
}
sub t832{
$r_t832=rand 3;
$i_t832=int($r_t832)+1;
if($i_t832==1){ t834(); }
if($i_t832==2){ t833(); }
if($i_t832==3){ t835(); }
}
sub t833{
h('女友達');
print 'が天国至福への階段を登りつめると、';
}
sub t834{
h('女友達');
print 'の肉体に欲望の激流を吐き出すと、';
}
sub t835{
h('女友達');
print 'が腰を震わせて泣きじゃくりながらとどめの一撃を受け止めると、';
}
sub t836{
$r_t836=rand 2;
$i_t836=int($r_t836)+1;
if($i_t836==1){ t837(); }
if($i_t836==2){ t838(); }
}
sub t837{
print '次は私が';
h('生贄にされる');
print '番でした。';
n();
}
sub t838{
print '次に私が';
h('生贄にされる');
print '期待で身が震えて止まらなくなりました。';
n();
}
sub t839{
t840();
t841();
}
sub t840{
print '逆らうこともできずに';
h('女友達');
print 'は';
}
sub t841{
$r_t841=rand 4;
$i_t841=int($r_t841)+1;
if($i_t841==1){ t842(); }
if($i_t841==2){ t843(); }
if($i_t841==3){ t844(); }
if($i_t841==4){ t845(); }
}
sub t842{
print '欲望に汚されつづけました。';
n();
}
sub t843{
print '欲望の激流を浴び続けました。';
n();
}
sub t844{
print 'もう燃え上がる快楽に逆らうことはできませんでした。';
n();
}
sub t845{
print '奈落の底まで落とされ続けました。';
n();
}
sub t846{
t847();
t806();
t861();
}
sub t847{
$r_t847=rand 1;
$i_t847=int($r_t847)+1;
if($i_t847==1){ t848(); }
}
sub t848{
t849();
t852();
}
sub t849{
$r_t849=rand 2;
$i_t849=int($r_t849)+1;
if($i_t849==1){ t850(); }
if($i_t849==2){ t851(); }
}
sub t850{
h('男');
print 'は私の背後から';
}
sub t851{
print '私の腰を引きつけると';
h('男');
print 'は';
}
sub t852{
$r_t852=rand 2;
$i_t852=int($r_t852)+1;
if($i_t852==1){ t853(); }
if($i_t852==2){ t854(); }
}
sub t853{
print '押し込んできました。';
n();
}
sub t854{
print '力任せに攻め始めました。';
n();
}
sub t855{
h('男達');
print 'は私を';
h('女友達');
print 'の上に押し倒して四つん這いにさせました。';
n();
h('女友達');
print 'は縛り付けられたまま何も言わずに私を見上げました。';
n();
t856();
}
sub t856{
t829();
}
sub t857{
$v{'ダミー'}='ダミー';
}
sub t858{
$v{'ダミー'}='ダミー';
}
sub t859{
$v{'ダミー'}='ダミー';
}
sub t860{
t913();
t915();
}
sub t861{
if ($z{'KN861'} ==1 ) { return };
t860();
t862();
t885();
}
sub t862{
$r_t862=rand 4;
$i_t862=int($r_t862)+1;
if($i_t862==1){ t863(); }
if($i_t862==2){ t866(); }
if($i_t862==3){ t869(); }
if($i_t862==4){ t877(); }
}
sub t863{
t864();
t865();
}
sub t864{
print 'このままずっと責め続けられたら、';
}
sub t865{
print '私はもう支配者に屈服するよりないと覚悟を決めました。';
n();
}
sub t866{
t867();
t868();
}
sub t867{
print '支配者が最後の快楽の時を告げるのを待つしか';
}
sub t868{
print 'もう望みはなくなりました。';
n();
}
sub t869{
t870();
t873();
}
sub t870{
$r_t870=rand 2;
$i_t870=int($r_t870)+1;
if($i_t870==1){ t871(); }
if($i_t870==2){ t872(); }
}
sub t871{
print '至上の楽園にめがけて放り上げられた私の身体は、';
}
sub t872{
print '天高くまで舞い上がった私の身体は、';
}
sub t873{
$r_t873=rand 3;
$i_t873=int($r_t873)+1;
if($i_t873==1){ t874(); }
if($i_t873==2){ t875(); }
if($i_t873==3){ t876(); }
}
sub t874{
print '最後の瞬間を求めて宙を舞い続けました。';
n();
}
sub t875{
print '燃え尽きるまで宙をさまよい続けました。';
n();
}
sub t876{
print '至福の快楽を目指して昇り続けました。';
n();
}
sub t877{
t878();
t881();
}
sub t878{
$r_t878=rand 2;
$i_t878=int($r_t878)+1;
if($i_t878==1){ t879(); }
if($i_t878==2){ t880(); }
}
sub t879{
h('男');
print 'の繰り返すが刻む律動は最後の瞬間が近いことを私の身体に告げると、';
}
sub t880{
print '予\期しない突然の緊張が私の身体を捕らえると、';
}
sub t881{
$r_t881=rand 3;
$i_t881=int($r_t881)+1;
if($i_t881==1){ t882(); }
if($i_t881==2){ t883(); }
if($i_t881==3){ t884(); }
}
sub t882{
print '私の奧で痙攣を小刻みに繰り返しました。';
n();
}
sub t883{
print '震えながらしっかりと奧まで届いてきました。';
n();
}
sub t884{
print 'すぐに奧までしっかりと届いてきました。';
n();
}
sub t885{
$r_t885=rand 7;
$i_t885=int($r_t885)+1;
if($i_t885==1){ t886(); }
if($i_t885==2){ t887(); }
if($i_t885==3){ t890(); }
if($i_t885==4){ t898(); }
if($i_t885==5){ t902(); }
if($i_t885==6){ t909(); }
if($i_t885==7){ t917(); }
}
sub t886{
h('男');
print 'の欲望は私の体を十\分に楽しむと、ようやく最後の一撃で私を打ち砕きました。';
n();
}
sub t887{
t888();
t889();
}
sub t888{
h('男');
print 'は私の身体を至福の楽園まで投げ上げると、';
}
sub t889{
print '快楽を楽しむ間も与えずに絶望の淵に突き落としました。';
n();
}
sub t890{
t891();
t893();
}
sub t891{
$r_t891=rand 1;
$i_t891=int($r_t891)+1;
if($i_t891==1){ t892(); }
}
sub t892{
h('男');
print 'は私の身体を一撃で貫き通すと、';
}
sub t893{
$r_t893=rand 5;
$i_t893=int($r_t893)+1;
if($i_t893==1){ t894(); }
if($i_t893==2){ t895(); }
if($i_t893==3){ t900(); }
if($i_t893==4){ t896(); }
if($i_t893==5){ t897(); }
}
sub t894{
print '最後の砦を打ち破って果てました。';
n();
}
sub t895{
print '最後の欲望を果たしました。';
n();
}
sub t896{
print '私の身体は永遠の時に震え続けました。';
n();
}
sub t897{
print '私の目からは涙が溢れだして止まらなくなりました。';
n();
}
sub t898{
h('男');
print 'は私の身体を征服すると';
t899();
}
sub t899{
$r_t899=rand 5;
$i_t899=int($r_t899)+1;
if($i_t899==1){ t900(); }
if($i_t899==2){ t895(); }
if($i_t899==3){ t896(); }
if($i_t899==4){ t896(); }
if($i_t899==5){ t897(); }
}
sub t900{
print '最後の望みを打ち砕きました。';
n();
}
sub t901{
t913();
t915();
t909();
}
sub t902{
t903();
t906();
}
sub t903{
$r_t903=rand 2;
$i_t903=int($r_t903)+1;
if($i_t903==1){ t904(); }
if($i_t903==2){ t905(); }
}
sub t904{
print '廃墟';
h('となった');
print '私の身体に、';
}
sub t905{
print '心を';
h('失った');
print '私の身体に、';
}
sub t906{
$r_t906=rand 1;
$i_t906=int($r_t906)+1;
if($i_t906==1){ t907(); }
}
sub t907{
h('男');
print 'は支配者の刃を誇らしげに打ち込み続けました。';
n();
}
sub t908{
t913();
t915();
t909();
}
sub t909{
t912();
t910();
}
sub t910{
$r_t910=rand 1;
$i_t910=int($r_t910)+1;
if($i_t910==1){ t911(); }
}
sub t911{
h('男');
print 'は最後の一撃きで貫きました。';
n();
}
sub t912{
$r_t912=rand 2;
$i_t912=int($r_t912)+1;
if($i_t912==1){ t914(); }
if($i_t912==2){ t916(); }
}
sub t913{
$v{'となった'}='となって崩れ落ちた';
}
sub t914{
print '廃墟';
h('となった');
print '私の身体を、';
}
sub t915{
$v{'失った'}='失って震え続ける';
}
sub t916{
print '心を';
h('失った');
print '私の身体を、';
}
sub t917{
t922();
t918();
}
sub t918{
$r_t918=rand 3;
$i_t918=int($r_t918)+1;
if($i_t918==1){ t919(); }
if($i_t918==2){ t920(); }
if($i_t918==3){ t921(); }
}
sub t919{
h('男');
print 'の最後の一撃を浴びて砕け散りました。';
n();
}
sub t920{
print '至福の喜びで一気に満たされました。';
n();
}
sub t921{
print '最後の快楽を一杯に受け止めました。';
n();
}
sub t922{
$r_t922=rand 2;
$i_t922=int($r_t922)+1;
if($i_t922==1){ t923(); }
if($i_t922==2){ t924(); }
}
sub t923{
print '暗闇のなかで泣き叫ぶ私の身体は、';
}
sub t924{
print '望みを失って震えが止まらなくなった私の身体は、';
}
sub t925{
print '気持ちのよくなるマッサージがあるからして見ませんかと';
h('男');
print 'に言われました。';
n();
print '私は軽い気持ちで「じゃお願いしますね」と答えました。';
n();
print '私はうつぶせに寝かされて、腰の後ろに';
h('男');
print 'が座りました。';
n();
print '指は激しく動いたかと思うと、不意に動きをとめ、またしばらくゆっくり動いたかと思うと、突然激しくなりました。';
n();
print '私は思いがけない、指の動きに腰ががたがたになるほど、震えてきました。';
n();
}
sub t926{
print 'もう息が苦しくてとてもだめと思ったころ、';
h('男');
print 'は私の体から手を離しました。';
n();
}
sub t927{
t928();
print 'やがて静寂がおとずれたとき、私は半分泣きながら寝椅子の上で震えていました。';
n();
}
sub t928{
print 'マッサージ師さんの大きな手がゆっくりとした動きで私の胸をくすぐりながら揉み始めました。';
n();
}
sub t929{
t948();
}
sub t930{
t941();
}
sub t931{
t984();
t806();
t861();
}
sub t932{
t931();
}
sub t933{
t931();
}
sub t934{
t931();
}
sub t935{
print '梯子を半分ほど降りて、あと数歩で床に足がつきそうになったとき、急に私の腿の間に';
h('男');
print 'の手が差し入れられてきました。';
n();
t978();
}
sub t936{
t984();
}
sub t937{
t931();
}
sub t938{
t984();
}
sub t939{
$v{'ダミー'}='ダミー';
}
sub t940{
$v{'ダミー'}='ダミー';
}
sub t941{
t931();
}
sub t942{
t931();
}
sub t943{
t861();
}
sub t944{
t984();
}
sub t945{
t806();
t861();
}
sub t946{
t931();
}
sub t947{
t931();
}
sub t948{
t931();
}
sub t949{
t931();
}
sub t950{
t931();
}
sub t951{
t861();
}
sub t952{
t931();
}
sub t953{
t931();
}
sub t954{
t931();
}
sub t955{
$r_t955=rand 2;
$i_t955=int($r_t955)+1;
if($i_t955==1){ t956(); }
if($i_t955==2){ t957(); }
}
sub t956{
t829();
}
sub t957{
t829();
}
sub t958{
t1031();
}
sub t959{
t931();
}
sub t960{
t931();
}
sub t961{
t931();
}
sub t962{
t931();
}
sub t963{
h('男');
print 'は私の体を後ろから抱え込んで押さえつけてきました。';
n();
}
sub t964{
h('男');
print 'の指先が私の腿をそっと撫でながら痛むところをやさしく撫でながらもんでくれました。';
n();
print '私はせっかく親切にしてくれているのだからと、されるままになっていました。';
n();
print 'くすぐるような感触が私の腿にしこしづつ広がっていきました。';
n();
print 'なで回すように指先が動くと私の体に熱い感触がわき上がって膝が震えてきました。';
n();
}
sub t965{
t979();
}
sub t966{
t979();
}
sub t967{
t979();
}
sub t968{
t979();
}
sub t969{
t979();
}
sub t970{
t979();
}
sub t971{
t979();
print 'まだ満足しきれない指先は、さらに私の敏感なところを直接とらえようと大胆に動いてきました。';
n();
print '直接指先から電流が流れ込むと、その瞬間私の体は激しく震えて止まらなくなりました。';
n();
}
sub t972{
print '思う存分欲望を満たすと、男達は私の体に最後の一撃を打ち下ろしました。';
n();
print '私は体中がふるえ続けて止まらなくなっていました。';
n();
}
sub t973{
t984();
}
sub t974{
t979();
}
sub t975{
print '屈み込んだ姿勢の後ろから、私のお尻に誰かの手が押し当てられてきました。';
n();
}
sub t976{
print '私の様子をうかがいながら、手のひらを押し回すようにしてお尻を撫で続けてきました。';
n();
}
sub t977{
t976();
}
sub t978{
print '思いもかけない感触が私の体の芯から広がり、泉のように溢れだしました。';
n();
print '頭の中まで、熱い奔流が流れこみ、私は半分夢のなかにいるかのように体が重くなりました。';
n();
}
sub t979{
h('男');
print 'の手が私の膝に伸びると、私の膝頭の感触を楽しむように動き始めました。';
n();
print '微妙な感覚に、私の膝が震えると、';
h('男');
print 'の指先はさらに大胆に、巧みな動きを始めました。';
n();
t978();
}
sub t980{
print 'いやらしい目つきで私の体をなめ回すと、手のひらを押しつけるようにして、私の体を調べ始めました。';
n();
print 'もてあそぶように何度も同じ場所に手を押しつけられて、私の体は震えてきました。';
n();
}
sub t981{
print '私は信じられないような恥ずかしい姿勢をとらされていました。';
n();
}
sub t982{
$v{'ダミー'}='ダミー';
}
sub t983{
$v{'ダミー'}='ダミー';
}
sub t984{
$r_t984=rand 3;
$i_t984=int($r_t984)+1;
if($i_t984==1){ t985(); }
if($i_t984==2){ t986(); }
if($i_t984==3){ t990(); }
}
sub t985{
t994();
t1001();
t1008();
t1010();
}
sub t986{
$r_t986=rand 3;
$i_t986=int($r_t986)+1;
if($i_t986==1){ t987(); }
if($i_t986==2){ t988(); }
if($i_t986==3){ t989(); }
}
sub t987{
t994();
t1008();
t1010();
}
sub t988{
t994();
t1001();
t1010();
}
sub t989{
t994();
t1001();
t1008();
}
sub t990{
$r_t990=rand 3;
$i_t990=int($r_t990)+1;
if($i_t990==1){ t991(); }
if($i_t990==2){ t992(); }
if($i_t990==3){ t993(); }
}
sub t991{
t994();
t1001();
}
sub t992{
t994();
t1008();
}
sub t993{
t994();
t1010();
}
sub t994{
$r_t994=rand 6;
$i_t994=int($r_t994)+1;
if($i_t994==1){ t995(); }
if($i_t994==2){ t996(); }
if($i_t994==3){ t997(); }
if($i_t994==4){ t998(); }
if($i_t994==5){ t999(); }
if($i_t994==6){ t1000(); }
}
sub t995{
print '欲望の嵐が激しい竜巻となって私の体に襲いかかってきました。';
n();
}
sub t996{
print '欲望の儀式が始まる予\感が、私の身体を襲いました。';
n();
}
sub t997{
print '熱く煮えたぎった欲望を前にして、私の心は逆らう気力を失いました。';
n();
}
sub t998{
print '私の身体を襲う欲望は、嵐のような激しさでした。';
n();
}
sub t999{
print '私の子宮は';
h('男');
print 'に乱暴\に扱われるのを待ち望んでいるように熱くなりました。';
n();
}
sub t1000{
print '逃げられない時は従うしかないと、子宮が命じる声が私の身体に響いてきました。';
n();
}
sub t1001{
$r_t1001=rand 6;
$i_t1001=int($r_t1001)+1;
if($i_t1001==1){ t1002(); }
if($i_t1001==2){ t1003(); }
if($i_t1001==3){ t1004(); }
if($i_t1001==4){ t1005(); }
if($i_t1001==5){ t1006(); }
if($i_t1001==6){ t1007(); }
}
sub t1002{
print '浜辺におしよせる波のように、欲望は繰り返し私の体に押し寄せては退いていきました。';
n();
}
sub t1003{
print '私の身体を包み込んだ欲望の渦は、すぐには激しくならずに、私の感触を楽しんでいるようでした。';
n();
}
sub t1004{
print '私の期待を裏切るように、ゆっくりとした波が私の感触を楽しむように打ち寄せてきました。';
n();
}
sub t1005{
print '私の身体はゆっくりとした動きで、永遠の時の底に沈み始めました。';
n();
}
sub t1006{
h('男');
print 'の欲望は、楽しみを先に延ばしたいかのように、私の身体ををじらしながら開いてきました。';
n();
}
sub t1007{
print '私に抵抗する余裕を与えて、私を征服するのを楽しむかのように、';
h('男');
print 'はゆっくりと私の身体を開いてきました。';
n();
}
sub t1008{
$r_t1008=rand 1;
$i_t1008=int($r_t1008)+1;
if($i_t1008==1){ t1009(); }
}
sub t1009{
print 'しだいに激しさを増す欲望には抵抗する気力もなくなるほどの荒々しさがありました。';
n();
}
sub t1010{
$r_t1010=rand 8;
$i_t1010=int($r_t1010)+1;
if($i_t1010==1){ t1011(); }
if($i_t1010==2){ t1012(); }
if($i_t1010==3){ t1013(); }
if($i_t1010==4){ t1014(); }
if($i_t1010==5){ t1015(); }
if($i_t1010==6){ t1016(); }
if($i_t1010==7){ t1017(); }
if($i_t1010==8){ t1018(); }
}
sub t1011{
print 'これが運命の決めた時だとあきらめの気持ちは、やがてあふれ出る泉を呼び起こしました。';
n();
}
sub t1012{
print '逆らう気持ちが、諦めの気持ちに変わったとき、ふいに体中が喜びで震えてきました。';
n();
}
sub t1013{
print '支配者に従順に従うことだけが、私に許された快感だと心の底から思えてきました。';
n();
}
sub t1014{
print '許されない喜びの深い淵に私の体は沈み込んで戻ることができなくなりました。';
n();
}
sub t1015{
print '支配者の欲望に従順に従うことだけが、私に許された最後の希望でした。';
n();
}
sub t1016{
print '支配者の許しがなければ、私は涙を流すことさえできなくなりました。';
n();
}
sub t1017{
print '今誰が私を支配しているのか、それだけが私の涙を誘う喜びでした。';
n();
}
sub t1018{
print '終わることのない永遠の時が、私の支配者に与えられた時間でした。';
n();
}
sub t1019{
if($v{'立位の脱衣'} eq 'めくり上げる') { t1020();}else {t1022();}
}
sub t1020{
t1023();
}
sub t1021{
t1023();
}
sub t1022{
t1023();
}
sub t1023{
print 'なにげなく、';
h('下の表\着');
print 'の上から軽く触れていたり離れたりしていた手が、今度は私のお尻をくすぐるようになで始めました。';
n();
print '私はどうしようもなくて、じっと我慢していました。';
n();
print 'ようやく';
h('男');
print 'の手がお尻から離れたとき私はほっとしました。';
n();
}
sub t1024{
$v{'ダミー'}='ダミー';
}
sub t1025{
$v{'ダミー'}='ダミー';
}
sub t1026{
$z{'KN861'} =1;
}
sub t1027{
$v{'ダミー'}='ダミー';
}
sub t1028{
$v{'ダミー'}='ダミー';
}
sub t1029{
$v{'ダミー'}='ダミー';
}
sub t1030{
print '私は頭の中が半分眠ったようになると、体が芯から熱くなってきました。';
n();
}
sub t1031{
t1032();
}
sub t1032{
$r_t1032=rand 3;
$i_t1032=int($r_t1032)+1;
if($i_t1032==1){ t1033(); }
if($i_t1032==2){ t1034(); }
if($i_t1032==3){ t1037(); }
}
sub t1033{
t1041();
t1049();
t1052();
t1055();
t1058();
}
sub t1034{
$r_t1034=rand 2;
$i_t1034=int($r_t1034)+1;
if($i_t1034==1){ t1035(); }
if($i_t1034==2){ t1036(); }
}
sub t1035{
t1041();
t1049();
t1055();
t1058();
}
sub t1036{
t1041();
t1049();
t1052();
t1058();
}
sub t1037{
$r_t1037=rand 3;
$i_t1037=int($r_t1037)+1;
if($i_t1037==1){ t1038(); }
if($i_t1037==2){ t1039(); }
if($i_t1037==3){ t1040(); }
}
sub t1038{
t1041();
t1049();
t1058();
}
sub t1039{
t1041();
t1052();
t1058();
}
sub t1040{
t1041();
t1055();
t1058();
}
sub t1041{
$r_t1041=rand 3;
$i_t1041=int($r_t1041)+1;
if($i_t1041==1){ t1042(); }
if($i_t1041==2){ t1047(); }
if($i_t1041==3){ t1048(); }
}
sub t1042{
t1043();
t1045();
}
sub t1043{
$r_t1043=rand 1;
$i_t1043=int($r_t1043)+1;
if($i_t1043==1){ t1044(); }
}
sub t1044{
print '燃えるような欲望が私をなぎ倒すと、';
}
sub t1045{
$r_t1045=rand 1;
$i_t1045=int($r_t1045)+1;
if($i_t1045==1){ t1046(); }
}
sub t1046{
print '強い風が私の体を巻き上げるように吹き付けてきました。';
n();
}
sub t1047{
print '真夜中の嵐の中に浮かぶ小舟のように、私の肉体は波の間に真っ逆さまに落ちていきました。';
n();
}
sub t1048{
print '私は逆らう余裕などあるはずもないとすぐに分かりました。';
n();
}
sub t1049{
$r_t1049=rand 2;
$i_t1049=int($r_t1049)+1;
if($i_t1049==1){ t1050(); }
if($i_t1049==2){ t1051(); }
}
sub t1050{
print '時間が止まったまま、征服の杭が私の体をもてあそび続けました。';
n();
}
sub t1051{
print '許しを請う時も与えられずに、私の体は征服者に汚されました。';
n();
}
sub t1052{
$r_t1052=rand 2;
$i_t1052=int($r_t1052)+1;
if($i_t1052==1){ t1053(); }
if($i_t1052==2){ t1054(); }
}
sub t1053{
print '繰り返される律動は、やがて稲妻にかわり私の体を引き裂きました。';
n();
}
sub t1054{
print '激しさと優しさを繰り返しながら、征服される喜びが体に流し込まれてきました。';
n();
}
sub t1055{
$r_t1055=rand 2;
$i_t1055=int($r_t1055)+1;
if($i_t1055==1){ t1056(); }
if($i_t1055==2){ t1057(); }
}
sub t1056{
print '満足する間もなくすぐに次の杭が私に打ち込まれ、また今度も激しい律動が私の体を突き抜けました。';
n();
}
sub t1057{
print '体の震えが止まらなくなると、すぐに次の杭が打ち込まれてきました。';
n();
}
sub t1058{
$r_t1058=rand 2;
$i_t1058=int($r_t1058)+1;
if($i_t1058==1){ t1059(); }
if($i_t1058==2){ t1065(); }
}
sub t1059{
print 'いつ終わるのかわからない儀式は、';
t1060();
}
sub t1060{
$r_t1060=rand 4;
$i_t1060=int($r_t1060)+1;
if($i_t1060==1){ t1061(); }
if($i_t1060==2){ t1062(); }
if($i_t1060==3){ t1063(); }
if($i_t1060==4){ t1064(); }
}
sub t1061{
print '私にとっては永遠の時のように思えました。';
n();
}
sub t1062{
print '何度も繰り返しては私の身体を引き裂きました。';
n();
}
sub t1063{
print '繰り返すたびに私を快楽の底に沈めていきました。';
n();
}
sub t1064{
print '時の流れが止まったように終わることがありませんでした。';
n();
}
sub t1065{
print '繰り返される欲望の儀式は、';
t1060();
}
sub t1066{
t1031();
}
sub t1067{
print '私は膝をついて四つんばいにさせられました。';
n();
print '後ろから欲望の嵐が私の中に入って来ました。';
n();
print '私の口もそそり立った欲望ですぐに塞がれました。';
n();
t972();
}
sub t1068{
t1031();
t1069();
}
sub t1069{
$r_t1069=rand 1;
$i_t1069=int($r_t1069)+1;
if($i_t1069==1){ t1070(); }
}
sub t1070{
t1071();
t1074();
}
sub t1071{
$r_t1071=rand 2;
$i_t1071=int($r_t1071)+1;
if($i_t1071==1){ t1072(); }
if($i_t1071==2){ t1073(); }
}
sub t1072{
h('女友達');
print 'の泣き叫ぶ声はやがて私の耳から遠ざかり、';
}
sub t1073{
h('女友達');
print 'の助けを求める声はやがて喜びの声に変わり、';
}
sub t1074{
$r_t1074=rand 3;
$i_t1074=int($r_t1074)+1;
if($i_t1074==1){ t1075(); }
if($i_t1074==2){ t1076(); }
if($i_t1074==3){ t1077(); }
}
sub t1075{
print '私の周囲は暗黒の世界が支配しつづけました。';
n();
}
sub t1076{
print '支配される屈辱は燃え上がる快感となって私の身体を満たしまた。';
n();
}
sub t1077{
print '信じられないような喜びが私の身体の奧から溢れでて止まらなくなりました。';
n();
}
sub t1078{
h('男');
print 'の一人がトイレに座るとその上に私を載せました。';
n();
print '前に立った';
h('男');
print 'はそそりたった欲望を私の口に押し込んできました。';
n();
print '下からも突き上げるように欲望の嵐が私を襲ってきました。';
n();
t972();
}
print "<HTML>\n";
print "<HEAD>\n";
print '<meta http-equiv=Content-Type content="text/html; charset=Shift_JIS">';
print "\n";
print '<META name="keywords" content="Novel,generator,7thnovels">';;
print "\n";
print "<TITLE>Novel generator 7thnovels</TITLE>\n";
print "</HEAD>\n";
print "<BODY>\n";
t1();
t2();
print '<form action="7th_index.cgi" method="POST">';
print '<input type="submit" value="更新">';
print '</form>';
$r=rand 6;
$i=int($r)+1;
if($i==1){ t619(); }
if($i==2){ t620(); }
if($i==3){ t621(); }
if($i==4){ t622(); }
if($i==5){ t623(); }
if($i==6){ t624(); }
t3();
print "</BODY>\n";
print "</HTML>\n";