#!/usr/local/bin/perl
print "Content-type: text/html\n\n";
sub h{
$p=$_[0];
if(defined($v{$p})&&($v{$p} ne '')) {print $v{$p};} else {print $p;}
}
sub n{
print "<BR>\n";
}
sub t1{
$v{'line'}='--------------';
h('line');
print ' 七度文庫 (なのたびぶんこ) 人妻編 官能\描写制限版 ';
h('line');
n();
}
sub t2{
$v{'システム初期化'}='システム初期化';
$v{'%システム初期化'}++;
t825();
$v{'下着'}='パンティー';
$v{'男根'}='熱い鉄柱';
$v{'オトコ'}='男';
$v{'服装'}='女子大生';
$v{'彼氏'}='旦那';
t16();
t18();
t41();
$v{'性行為意志'}='';
$v{'精液'}='樹液';
$v{'陰毛'}='アンダーヘアー';
$v{'クリトリス'}='花芯';
$v{'大陰唇'}='花園';
$v{'小陰唇'}='花びら';
$v{'膣'}='花園の入り口';
$v{'子宮'}='花園の奥';
$v{'最後の台詞'}='';
$v{'女性性器の愛称'}='オXXコ';
$v{'男性性器の愛称'}='オXンXン';
$v{'フェラチオ'}='フェ××オ';
$v{'アナル'}='ア×ル';
$v{'オナニー'}='オ×ニ×';
$v{'%射精'}='0';
$v{'%会話単位'}='0';
$v{'%章番号'}='0';
}
sub t3{
$v{'date'}='2003/3/30';
n();
print ' (完)';
n();
n();
h('line');
print ' Copy Right 七度 柚希 (なのたび ゆき) ';
h('date');
print ' Ver 1.05 ';
h('line');
n();
}
sub t4{
$v{'%章番号'}++;
n();
print ' (';
h('%章番号');
print ')';
n();
n();
t5();
}
sub t5{
}
sub t6{
$v{'私'}='私';
$v{'%私'}='1';
$v{'一人'}='一人';
$v{'この女'}='この女';
}
sub t7{
$v{'私'}='私達';
$v{'%私'}='2';
$v{'一人'}='二人';
$v{'この女'}='こいつら';
}
sub t8{
$v{'私'}='私達';
$v{'%私'}='3';
$v{'一人'}='三人';
$v{'この女'}='こいつら';
}
sub t9{
$v{'%私'}++;
$v{'一人'}='みんな';
}
sub t10{
$v{'%私'}--;
$v{'一人'}='みんな';
}
sub t11{
if($v{'%私'} == 1) { t7();}elsif($v{'%私'} == 2) { t8();}else {t9();}
}
sub t12{
if($v{'%私'} == 1) { t6();}elsif($v{'%私'} == 2) { t6();}elsif($v{'%私'} == 3) { t7();}elsif($v{''} eq '%私==4') { t8();}else {t10();}
}
sub t13{
t14();
$v{'男達'}='男達';
}
sub t14{
$v{'%男'}='1';
$v{'男'}='男';
$v{'達'}='';
}
sub t15{
$v{'%男'}='2';
$v{'男'}='男';
$v{'達'}='達';
}
sub t16{
t17();
}
sub t17{
$v{'私の愛称'}='有紀ちゃん';
$v{'私の自称'}='有紀';
$v{'私の卑称'}='有紀りん';
$v{'私の敬称'}='有紀さん';
$v{'私の劣称'}='有紀';
}
sub t18{
t19();
}
sub t19{
$v{'女友達'}='礼子さん';
$v{'女友達の愛称'}='礼子ちゃん';
$v{'女友達の自称'}='礼子';
$v{'女友達の卑称'}='礼ちゃん';
$v{'女友達の劣称'}='礼子';
$v{'女友達との関係'}='親友';
}
sub t20{
t45();
$v{'女友達'}='女の子';
}
sub t21{
$v{'続柄'}='長女';
$v{'性別'}='女';
$v{'性別愛称'}='女の子';
$v{'人物'}='姪';
t45();
t23();
}
sub t22{
$v{'続柄'}='次女';
$v{'性別'}='女';
$v{'性別愛称'}='女の子';
$v{'人物'}='妹さん';
$v{'人物の劣称'}='妹';
t23();
}
sub t23{
t24();
}
sub t24{
$r_t24=rand 3;
$i_t24=int($r_t24)+1;
if($i_t24==1){ t25(); }
if($i_t24==2){ t26(); }
if($i_t24==3){ t27(); }
}
sub t25{
$v{'体格'}='小柄';
$v{'胸'}='貧乳';
t28();
t31();
}
sub t26{
$v{'体格'}='小柄';
$v{'胸'}='巨乳';
t28();
t31();
}
sub t27{
$v{'体格'}='小牛';
$v{'胸'}='巨乳';
t28();
t31();
}
sub t28{
$r_t28=rand 2;
$i_t28=int($r_t28)+1;
if($i_t28==1){ t29(); }
if($i_t28==2){ t30(); }
}
sub t29{
$v{'顔つき'}='丸顔';
$v{'顔の雰囲気'}='童顔';
}
sub t30{
$v{'顔つき'}='面長';
$v{'顔の雰囲気'}='童顔';
}
sub t31{
$r_t31=rand 1;
$i_t31=int($r_t31)+1;
if($i_t31==1){ t32(); }
}
sub t32{
$v{'雰囲気'}='田舎の中学生風';
}
sub t33{
$v{'職業'}='人妻';
$v{'職業名'}='人妻';
$v{'職業一般名'}='主婦';
}
sub t34{
$v{'職業'}='OL';
$v{'職業名'}='OL';
$v{'職業一般名'}='OL';
}
sub t35{
$v{'職業'}='保母さん';
$v{'職業名'}='保母さん';
$v{'職業一般名'}='保母さん';
}
sub t36{
$v{'職業'}='女教師';
$v{'職業名'}='教師';
$v{'職業一般名'}='教師';
}
sub t37{
$v{'職業'}='人妻';
$v{'職業名'}='AV女優';
$v{'職業一般名'}='主婦';
}
sub t38{
$v{'女友達'}='女子高生';
$v{'女友達の愛称'}='女子高生';
$v{'女友達の自称'}='女子高生';
$v{'女友達の卑称'}='女子高生';
$v{'女友達の劣称'}='女子高生';
$v{'女友達との関係'}='他人';
}
sub t39{
$v{'女友達'}='お母さん';
$v{'女友達の愛称'}='お母さん';
$v{'女友達の自称'}='お母さん';
$v{'女友達の卑称'}='お母さん';
$v{'女友達の劣称'}='お母さん';
$v{'女友達との関係'}='他人';
}
sub t40{
t41();
}
sub t41{
$r_t41=rand 1;
$i_t41=int($r_t41)+1;
if($i_t41==1){ t42(); }
}
sub t42{
t43();
}
sub t43{
$v{'先輩'}='先輩';
$v{'先輩の愛称'}='百合絵さん';
$v{'先輩の自称'}='百合絵';
$v{'先輩の卑称'}='百合りん';
$v{'先輩の劣称'}='百合絵';
}
sub t44{
t45();
}
sub t45{
$r_t45=rand 1;
$i_t45=int($r_t45)+1;
if($i_t45==1){ t46(); }
}
sub t46{
t47();
}
sub t47{
$v{'女友達'}='芳恵さん';
$v{'女友達の愛称'}='芳恵ちゃん';
$v{'女友達の自称'}='芳恵';
$v{'女友達の卑称'}='芳りん';
$v{'女友達の劣称'}='芳恵';
}
sub t48{
$v{'女友達'}='指導員の女性';
}
sub t49{
$v{'女友達'}='販売員の女性';
}
sub t50{
$v{'女友達'}='販売員の女性';
}
sub t51{
t55();
t52();
t828();
}
sub t52{
$r_t52=rand 1;
$i_t52=int($r_t52)+1;
if($i_t52==1){ t53(); }
}
sub t53{
$v{'女友達'}='メアリー';
}
sub t54{
t55();
}
sub t55{
$r_t55=rand 1;
$i_t55=int($r_t55)+1;
if($i_t55==1){ t56(); }
}
sub t56{
$v{'男'}='ゴードン';
}
sub t57{
t45();
t61();
t59();
}
sub t58{
t61();
t59();
}
sub t59{
$r_t59=rand 1;
$i_t59=int($r_t59)+1;
if($i_t59==1){ t60(); }
}
sub t60{
$v{'男の自称'}='義則';
$v{'男の愛称'}='義ちゃん';
$v{'男'}='義則さん';
}
sub t61{
$r_t61=rand 1;
$i_t61=int($r_t61)+1;
if($i_t61==1){ t62(); }
}
sub t62{
$v{'男の名字'}='吉村さん';
$v{'男の名字の劣称'}='吉村';
$v{'男の名字の尊称'}='吉村先生';
}
sub t63{
$r_t63=rand 1;
$i_t63=int($r_t63)+1;
if($i_t63==1){ t64(); }
}
sub t64{
$v{'お笑いタレント3人組'}='ペンギンクラブ';
}
sub t65{
$r_t65=rand 1;
$i_t65=int($r_t65)+1;
if($i_t65==1){ t66(); }
}
sub t66{
$v{'お笑いタレント2人組'}='コンビニセール';
}
sub t67{
$r_t67=rand 1;
$i_t67=int($r_t67)+1;
if($i_t67==1){ t68(); }
}
sub t68{
$v{'ハンドル名'}='ケンシロー';
}
sub t69{
$v{'バイブレータ'}='';
$v{'バイブでオナニー'}='';
$v{'ポラロイド撮影'}='';
$v{'ビデオ撮影'}='';
}
sub t70{
$v{'場所'}='私の部屋';
}
sub t71{
$v{'場所'}='男のアパート';
}
sub t72{
$v{'乗り物'}='列車';
$v{'手をつく所'}='窓';
}
sub t73{
$v{'場所'}='展望台の上';
$v{'レイプの場所'}='展望台の上の手すり';
$v{'手をつく所'}='手すり';
}
sub t74{
$v{'場所'}='見晴らし台の上';
$v{'レイプの場所'}='見晴らし台の上の手すり';
$v{'手をつく所'}='手すり';
}
sub t75{
$v{'場所'}='歩道橋の上';
$v{'レイプの場所'}='歩道橋の上の手すり';
$v{'手をつく所'}='手すり';
}
sub t76{
$v{'場所'}='ホテルの非常階段';
}
sub t77{
$v{'場所'}='林の中の木';
$v{'手をつく所'}='木の幹';
$v{'床'}='地面';
}
sub t78{
$v{'場所'}='ラブホテル';
}
sub t79{
$r_t79=rand 2;
$i_t79=int($r_t79)+1;
if($i_t79==1){ t80(); }
if($i_t79==2){ t81(); }
}
sub t80{
$v{'公園'}='仲良し公園';
}
sub t81{
$v{'公園'}='銀杏公園';
}
sub t82{
$v{'場所'}='公園';
$v{'床'}='地面';
}
sub t83{
$v{'場所'}='女友達の部屋';
}
sub t84{
$v{'建物'}='更衣室';
}
sub t85{
$v{'建物'}='観光地';
}
sub t86{
$v{'建物'}='美術館';
}
sub t87{
$v{'場所'}='風呂場';
}
sub t88{
$v{'場所'}='風呂場';
}
sub t89{
$r_t89=rand 1;
$i_t89=int($r_t89)+1;
if($i_t89==1){ t90(); }
}
sub t90{
$v{'営業所の場所'}='名古屋';
}
sub t91{
$r_t91=rand 1;
$i_t91=int($r_t91)+1;
if($i_t91==1){ t92(); }
}
sub t92{
$v{'農協の場所'}='栃木';
}
sub t93{
t101();
}
sub t94{
t101();
$v{'店'}='カラオケ店';
$v{'サービス'}='歌い放題';
$v{'料金'}='500円';
$v{'飲み物'}='ジュース';
}
sub t95{
t96();
$v{'店'}='100円寿司店';
$v{'サービス'}='食べ放題';
$v{'料金'}='800円';
$v{'飲み物'}='お茶';
}
sub t96{
$r_t96=rand 1;
$i_t96=int($r_t96)+1;
if($i_t96==1){ t97(); }
}
sub t97{
$v{'店名'}='五右衛門寿司';
}
sub t98{
t99();
}
sub t99{
$r_t99=rand 1;
$i_t99=int($r_t99)+1;
if($i_t99==1){ t100(); }
}
sub t100{
$v{'店名'}='ラバーズ';
}
sub t101{
$r_t101=rand 1;
$i_t101=int($r_t101)+1;
if($i_t101==1){ t102(); }
}
sub t102{
$v{'店名'}='ブラックパンサー';
}
sub t103{
$v{'食べ物'}='お好み焼き';
$v{'食べ物屋'}='お好み焼屋';
$v{'地方の食べ物'}='広島風お好み焼き';
$v{'地方'}='広島';
}
sub t104{
$v{'食べ物'}='みそカツ';
$v{'食べ物屋'}='定食屋';
$v{'地方の食べ物'}='名古屋のみそカツ';
$v{'地方'}='名古屋';
}
sub t105{
$v{'食べ物'}='ラーメン';
$v{'食べ物屋'}='ラーメン屋';
$v{'地方の食べ物'}='博多ラーメン';
$v{'地方'}='博多';
}
sub t106{
$v{'催し物'}='映画の試写会';
$v{'催し物の略称'}='試写会';
}
sub t107{
$v{'催し物'}='ファッションショー';
$v{'催し物の略称'}='ショー';
}
sub t108{
$v{'クラブ種別'}='交際';
$v{'クラブ対象'}='既婚の方専用';
$v{'クラブ内容'}='不倫';
}
sub t109{
$v{'クラブ種別'}='SM';
$v{'クラブ対象'}='SMの方専用';
$v{'クラブ内容'}='調教プレー';
}
sub t110{
t111();
}
sub t111{
$r_t111=rand 1;
$i_t111=int($r_t111)+1;
if($i_t111==1){ t112(); }
}
sub t112{
$v{'ファーストフード店名'}='ロッテリア';
}
sub t113{
$r_t113=rand 1;
$i_t113=int($r_t113)+1;
if($i_t113==1){ t114(); }
}
sub t114{
$v{'暖かい飲み物'}='コーンクリームスープ';
$v{'暖かい飲み物の略称'}='スープ';
}
sub t115{
$r_t115=rand 1;
$i_t115=int($r_t115)+1;
if($i_t115==1){ t116(); }
}
sub t116{
$v{'ローン金額'}='60万円';
$v{'ローン期間'}='5年';
$v{'一月支払い'}='5千円';
$v{'一月利息'}='4万円';
$v{'利息込み一月支払い'}='4万5千';
}
sub t117{
$r_t117=rand 1;
$i_t117=int($r_t117)+1;
if($i_t117==1){ t118(); }
}
sub t118{
$v{'一日の売り上げ大'}='300万';
$v{'一日の売り上げ'}='200万';
$v{'一日の金額'}='20万';
$v{'契約の金額大'}='800万';
$v{'契約の金額'}='600万';
}
sub t119{
$r_t119=rand 1;
$i_t119=int($r_t119)+1;
if($i_t119==1){ t120(); }
}
sub t120{
$v{'借金の金額'}='100万';
$v{'棒引き後の借金の金額'}='50万';
$v{'利息で増えた借金の金額'}='150万';
}
sub t121{
$r_t121=rand 1;
$i_t121=int($r_t121)+1;
if($i_t121==1){ t122(); }
}
sub t122{
$v{'借金の金額'}='600万';
$v{'棒引き後の借金の金額'}='300万';
$v{'利息で増えた借金の金額'}='500万';
}
sub t123{
$r_t123=rand 1;
$i_t123=int($r_t123)+1;
if($i_t123==1){ t124(); }
}
sub t124{
$v{'借金の金額'}='1千万';
$v{'棒引き後の借金の金額'}='300万';
$v{'利息で増えた借金の金額'}='450万';
}
sub t125{
$r_t125=rand 1;
$i_t125=int($r_t125)+1;
if($i_t125==1){ t126(); }
}
sub t126{
$v{'契約金額'}='350億円';
}
sub t127{
$r_t127=rand 1;
$i_t127=int($r_t127)+1;
if($i_t127==1){ t128(); }
}
sub t128{
$v{'店舗数'}='300店舗';
$v{'取引額'}='6億円';
}
sub t129{
$r_t129=rand 1;
$i_t129=int($r_t129)+1;
if($i_t129==1){ t130(); }
}
sub t130{
$v{'中小企業'}='丸山商事';
}
sub t131{
$v{'%利益率'}='4';
$v{'%利益'}='40';
$v{'%販売代金'}='100';
$v{'%違約金'}='500';
$v{'%違約金倍率'}='5';
}
sub t132{
$r_t132=rand 1;
$i_t132=int($r_t132)+1;
if($i_t132==1){ t133(); }
}
sub t133{
t137();
$v{'パソ\コン量販店'}='ピックカメラ';
}
sub t134{
t101();
t135();
}
sub t135{
$r_t135=rand 1;
$i_t135=int($r_t135)+1;
if($i_t135==1){ t136(); }
}
sub t136{
$v{'カラオケ店の場所'}='池袋';
}
sub t137{
$r_t137=rand 1;
$i_t137=int($r_t137)+1;
if($i_t137==1){ t138(); }
}
sub t138{
$v{'パソ\コン量販店の場所'}='新宿';
}
sub t139{
$r_t139=rand 3;
$i_t139=int($r_t139)+1;
if($i_t139==1){ t140(); }
if($i_t139==2){ t141(); }
if($i_t139==3){ t142(); }
}
sub t140{
$v{'購入するソ\フト'}='在庫管理ソ\フト';
$v{'購入するソ\フトの目的'}='在庫管理';
}
sub t141{
$v{'購入するソ\フト'}='経理ソ\フト';
$v{'購入するソ\フトの目的'}='経理';
}
sub t142{
$v{'購入するソ\フト'}='顧客管理ソ\フト';
$v{'購入するソ\フトの目的'}='顧客管理';
}
sub t143{
$v{'出し物'}='外人の男性ストリップ';
}
sub t144{
$v{'出し物'}='SMショー';
}
sub t145{
$v{'話しの主'}='タクシーの運転手';
}
sub t146{
$v{'話しの主'}='テレビのワイドショー';
}
sub t147{
$r_t147=rand 1;
$i_t147=int($r_t147)+1;
if($i_t147==1){ t148(); }
}
sub t148{
$v{'%増えた体重'}='4';
}
sub t149{
$v{'出し物'}='ミュージカル';
t153();
}
sub t150{
$v{'出し物'}='カラオケコンテスト';
$v{'学園祭の仮装'}='学園祭の仮装';
t153();
}
sub t151{
$v{'コスプレ衣装'}='セーラー服';
}
sub t152{
$v{'コスプレ衣装'}='テニスウェア';
}
sub t153{
$r_t153=rand 4;
$i_t153=int($r_t153)+1;
if($i_t153==1){ t154(); }
if($i_t153==2){ t155(); }
if($i_t153==3){ t156(); }
if($i_t153==4){ t157(); }
}
sub t154{
$v{'学園祭の衣装'}='ウェディングドレス';
}
sub t155{
$v{'学園祭の衣装'}='黒の皮のミニスカート';
}
sub t156{
$v{'学園祭の衣装'}='チャイナドレス';
}
sub t157{
$v{'学園祭の衣装'}='エプロンドレス';
}
sub t158{
if($v{'学園祭の衣装'} eq 'ウェディングドレス') { t265();}elsif($v{'学園祭の衣装'} eq '黒の皮のミニスカート') { t278();}elsif($v{'学園祭の衣装'} eq 'チャイナドレス') { t266();}elsif($v{'学園祭の衣装'} eq 'エプロンドレス') { t267();}}
sub t159{
$r_t159=rand 2;
$i_t159=int($r_t159)+1;
if($i_t159==1){ t160(); }
if($i_t159==2){ t161(); }
}
sub t160{
$v{'資格'}='教員免許';
$v{'資格の正式名'}='家庭科の教員免許';
$v{'合格証'}='教員免許';
$v{'合格証の正式名'}='家庭科の教員免許証';
$v{'関連資格'}='栄養士';
$v{'関連学科'}='栄養科';
}
sub t161{
$v{'資格'}='教員免許';
$v{'資格の正式名'}='情報の教員免許';
$v{'合格証'}='教員免許';
$v{'合格証の正式名'}='情報の教員免許証';
$v{'関連資格'}='ソ\フトウェア開発技術者';
$v{'関連学科'}='情報科';
}
sub t162{
$r_t162=rand 2;
$i_t162=int($r_t162)+1;
if($i_t162==1){ t163(); }
if($i_t162==2){ t164(); }
}
sub t163{
$v{'資格'}='ソ\フトウェア開発技術者';
$v{'資格の正式名'}='情報処理試験のソ\フトウェア開発技術者';
$v{'合格証'}='合格証';
$v{'合格証の正式名'}='ソ\フトウェア開発技術者の合格証';
$v{'関連職種'}='システムエンジニア';
}
sub t164{
$v{'資格'}='ネットワークエンジニア';
$v{'資格の正式名'}='情報処理試験のネットワークエンジニア';
$v{'合格証'}='合格証';
$v{'合格証の正式名'}='ネットワークエンジニアの合格証';
$v{'関連職種'}='ネットワークエンジニア';
}
sub t165{
$r_t165=rand 1;
$i_t165=int($r_t165)+1;
if($i_t165==1){ t166(); }
}
sub t166{
$v{'会社の立場名称'}='富士通の子会社';
}
sub t167{
$r_t167=rand 1;
$i_t167=int($r_t167)+1;
if($i_t167==1){ t168(); }
}
sub t168{
$v{'品物'}='ティーカップのセット';
t169();
}
sub t169{
$r_t169=rand 1;
$i_t169=int($r_t169)+1;
if($i_t169==1){ t170(); }
}
sub t170{
$v{'品物の値段'}='500円';
}
sub t171{
$r_t171=rand 2;
$i_t171=int($r_t171)+1;
if($i_t171==1){ t172(); }
if($i_t171==2){ t173(); }
}
sub t172{
$v{'賭博器械'}='パチスロ';
}
sub t173{
$v{'賭博器械'}='パチンコ';
}
sub t174{
$r_t174=rand 1;
$i_t174=int($r_t174)+1;
if($i_t174==1){ t175(); }
}
sub t175{
$v{'タクシー料金'}='7万2千100円';
}
sub t176{
$r_t176=rand 3;
$i_t176=int($r_t176)+1;
if($i_t176==1){ t177(); }
if($i_t176==2){ t178(); }
if($i_t176==3){ t179(); }
}
sub t177{
$v{'高級料理店'}='フランス料理店';
}
sub t178{
$v{'高級料理店'}='イタリア料理店';
}
sub t179{
$v{'高級料理店'}='スペイン料理店';
}
sub t180{
$r_t180=rand 4;
$i_t180=int($r_t180)+1;
if($i_t180==1){ t181(); }
if($i_t180==2){ t182(); }
if($i_t180==3){ t183(); }
if($i_t180==4){ t184(); }
}
sub t181{
$v{'組事務所'}='神龍組事務所';
}
sub t182{
$v{'組事務所'}='黒金組事務所';
}
sub t183{
$v{'組事務所'}='白龍組事務所';
}
sub t184{
$v{'組事務所'}='黒神組事務所';
}
sub t185{
$v{'スポーツ施設'}='フィットネスクラブ';
}
sub t186{
$v{'スポーツ施設'}='アスレチッククラブ';
}
sub t187{
$v{'スポーツ種目'}='エアロビ';
}
sub t188{
$v{'スポーツ種目'}='自転車';
}
sub t189{
$v{'スポーツ種目'}='ジャズダンス';
}
sub t190{
$v{'チャット'}='ボイスチャット';
}
sub t191{
$v{'チャット'}='ビデオチャット';
}
sub t192{
$v{'秘密の約束'}='パーティーに出てね';
}
sub t193{
$v{'秘密の約束'}='一緒に麻雀してね';
}
sub t194{
$v{'秘密の約束'}='一緒にテニスしてね';
}
sub t195{
$v{'秘密の約束'}='一緒にボーリングしてね';
}
sub t196{
$v{'用事のあと'}='パソ\コンが動いた後';
}
sub t197{
t198();
$v{'用事のあと'}='本を受け取った後';
}
sub t198{
$r_t198=rand 6;
$i_t198=int($r_t198)+1;
if($i_t198==1){ t199(); }
if($i_t198==2){ t200(); }
if($i_t198==3){ t201(); }
if($i_t198==4){ t202(); }
if($i_t198==5){ t203(); }
if($i_t198==6){ t204(); }
}
sub t199{
$v{'借りた本'}='教育六法';
}
sub t200{
$v{'借りた本'}='心理学辞典';
}
sub t201{
$v{'借りた本'}='心理学用語辞典';
}
sub t202{
$v{'借りた本'}='教育用語辞典';
}
sub t203{
$v{'借りた本'}='教育年表\';
}
sub t204{
$v{'借りた本'}='教育必帯';
}
sub t205{
$r_t205=rand 4;
$i_t205=int($r_t205)+1;
if($i_t205==1){ t206(); }
if($i_t205==2){ t207(); }
if($i_t205==3){ t208(); }
if($i_t205==4){ t209(); }
}
sub t206{
$v{'アパート名'}='シルバーエステート';
}
sub t207{
$v{'アパート名'}='コスモスパレス';
}
sub t208{
$v{'アパート名'}='シャトースミレ';
}
sub t209{
$v{'アパート名'}='シャトールモール';
}
sub t210{
$r_t210=rand 2;
$i_t210=int($r_t210)+1;
if($i_t210==1){ t212(); }
if($i_t210==2){ t213(); }
}
sub t211{
$r_t211=rand 2;
$i_t211=int($r_t211)+1;
if($i_t211==1){ t212(); }
if($i_t211==2){ t213(); }
}
sub t212{
$v{'行事の季節'}='春先になって';
}
sub t213{
$v{'行事の季節'}='秋口の頃になって';
}
sub t214{
$r_t214=rand 3;
$i_t214=int($r_t214)+1;
if($i_t214==1){ t215(); }
if($i_t214==2){ t216(); }
if($i_t214==3){ t217(); }
}
sub t215{
$v{'出版社'}='文習社';
}
sub t216{
$v{'出版社'}='春院社';
}
sub t217{
$v{'出版社'}='読談社';
}
sub t218{
$r_t218=rand 4;
$i_t218=int($r_t218)+1;
if($i_t218==1){ t219(); }
if($i_t218==2){ t220(); }
if($i_t218==3){ t221(); }
if($i_t218==4){ t222(); }
}
sub t219{
$v{'ファッション雑誌'}='ミニレディー';
}
sub t220{
$v{'ファッション雑誌'}='ジュニアレディー';
}
sub t221{
$v{'ファッション雑誌'}='ジュニアモード';
}
sub t222{
$v{'ファッション雑誌'}='ミニモード';
}
sub t223{
$r_t223=rand 4;
$i_t223=int($r_t223)+1;
if($i_t223==1){ t224(); }
if($i_t223==2){ t225(); }
if($i_t223==3){ t226(); }
if($i_t223==4){ t227(); }
}
sub t224{
$v{'ホテル名'}='ミヤコホテル';
}
sub t225{
$v{'ホテル名'}='グランドホテル';
}
sub t226{
$v{'ホテル名'}='アークホテル';
}
sub t227{
$v{'ホテル名'}='ワシントンホテル';
}
sub t228{
t229();
t235();
}
sub t229{
$r_t229=rand 5;
$i_t229=int($r_t229)+1;
if($i_t229==1){ t230(); }
if($i_t229==2){ t231(); }
if($i_t229==3){ t232(); }
if($i_t229==4){ t233(); }
if($i_t229==5){ t234(); }
}
sub t230{
$v{'階'}='3';
}
sub t231{
$v{'階'}='4';
}
sub t232{
$v{'階'}='5';
}
sub t233{
$v{'階'}='6';
}
sub t234{
$v{'階'}='7';
}
sub t235{
$r_t235=rand 8;
$i_t235=int($r_t235)+1;
if($i_t235==1){ t236(); }
if($i_t235==2){ t237(); }
if($i_t235==3){ t238(); }
if($i_t235==4){ t239(); }
if($i_t235==5){ t240(); }
if($i_t235==6){ t241(); }
if($i_t235==7){ t242(); }
if($i_t235==8){ t243(); }
}
sub t236{
$v{'室'}='01';
}
sub t237{
$v{'室'}='02';
}
sub t238{
$v{'室'}='03';
}
sub t239{
$v{'室'}='04';
}
sub t240{
$v{'室'}='05';
}
sub t241{
$v{'室'}='06';
}
sub t242{
$v{'室'}='07';
}
sub t243{
$v{'室'}='08';
}
sub t244{
$v{'男根'}='焼けた鉄柱';
}
sub t245{
$v{'男根'}='太い張形';
}
sub t246{
$v{'精液'}='樹液';
}
sub t247{
$v{'男根'}='焼けた鉄柱';
}
sub t248{
$v{'精液'}='樹液';
}
sub t249{
$v{'最後の台詞'}='私は、旅先でこんなに素敵な出会いができて本当に幸せでした。';
}
sub t250{
t249();
}
sub t251{
$r_t251=rand 1;
$i_t251=int($r_t251)+1;
if($i_t251==1){ t277(); }
}
sub t252{
$r_t252=rand 1;
$i_t252=int($r_t252)+1;
if($i_t252==1){ t277(); }
}
sub t253{
$r_t253=rand 1;
$i_t253=int($r_t253)+1;
if($i_t253==1){ t277(); }
}
sub t254{
$v{'上の服装'}='ブラウスとブラジャー';
$v{'上の表\着'}='ブラウス';
}
sub t255{
$v{'上の服装'}='ジャージとブラジャー';
$v{'上の表\着'}='ジャージ';
}
sub t256{
$v{'上の服装'}='パジャマ';
$v{'上の表\着'}='パジャマ';
}
sub t257{
$v{'上の服装'}='テニスウェアとブラジャー';
$v{'上の表\着'}='テニスウェア';
}
sub t258{
$v{'下の衣類'}='スカートと下着';
$v{'下の表\着'}='スカート';
$v{'立位の脱衣'}='膝まで下げるかめくり上げる';
$v{'手を入れて花園にさわる服装'}='あり';
$v{'下の衣類の性交準備'}='着衣';
}
sub t259{
$v{'下の衣類'}='スカートと下着';
$v{'下の表\着'}='ミニスカート';
$v{'立位の脱衣'}='膝まで下げるかめくり上げる';
$v{'手を入れて花園にさわる服装'}='あり';
$v{'下の衣類の性交準備'}='着衣';
}
sub t260{
$v{'下の衣類'}='スコートとアンダースコートと下着';
$v{'下の表\着'}='スコート';
$v{'立位の脱衣'}='膝まで下げる';
$v{'手を入れて花園にさわる服装'}='あり';
$v{'下の衣類の性交準備'}='着衣';
}
sub t261{
$v{'下の衣類'}='ジャージと下着';
$v{'下の表\着'}='ジャージ';
$v{'立位の脱衣'}='膝まで下げる';
$v{'手を入れて花園にさわる服装'}='なし';
$v{'下の衣類の性交準備'}='着衣';
}
sub t262{
$v{'下の衣類'}='パジャマのズボンと下着';
$v{'下の表\着'}='パジャマのズボン';
$v{'立位の脱衣'}='膝まで下げる';
$v{'手を入れて花園にさわる服装'}='なし';
$v{'下の衣類の性交準備'}='着衣';
}
sub t263{
$v{'上の服装'}='ワンピースとブラジャー';
$v{'上の表\着'}='ワンピース';
$v{'下の衣類'}='ワンピースと下着';
$v{'下の表\着'}='ワンピース';
$v{'立位の脱衣'}='めくり上げる';
$v{'手を入れて花園にさわる服装'}='あり';
$v{'下の衣類の性交準備'}='着衣';
}
sub t264{
$v{'上の服装'}='レオタードとブラジャー';
$v{'上の表\着'}='レオタード';
$v{'下の衣類'}='レオタードと下着';
$v{'下の表\着'}='レオタード';
$v{'立位の脱衣'}='なし';
$v{'手を入れて花園にさわる服装'}='なし';
$v{'下の衣類の性交準備'}='着衣';
}
sub t265{
$v{'上の服装'}='ウェディングドレスとブラジャー';
$v{'上の表\着'}='ウェディングドレス';
$v{'下の衣類'}='ウェディングドレスと下着';
$v{'下の表\着'}='ウェディングドレス';
$v{'立位の脱衣'}='めくり上げる';
$v{'手を入れて花園にさわる服装'}='あり';
$v{'下の衣類の性交準備'}='着衣';
t299();
}
sub t266{
$v{'上の服装'}='チャイナドレスとブラジャー';
$v{'上の表\着'}='チャイナドレス';
$v{'下の衣類'}='チャイナドレスと下着';
$v{'下の表\着'}='チャイナドレス';
$v{'立位の脱衣'}='めくり上げる';
$v{'手を入れて花園にさわる服装'}='あり';
$v{'下の衣類の性交準備'}='着衣';
t299();
}
sub t267{
$v{'上の服装'}='エプロンドレスとブラジャー';
$v{'上の表\着'}='エプロンドレス';
$v{'下の衣類'}='エプロンドレスと下着';
$v{'下の表\着'}='エプロンドレス';
$v{'立位の脱衣'}='めくり上げる';
$v{'手を入れて花園にさわる服装'}='あり';
$v{'下の衣類の性交準備'}='着衣';
t299();
}
sub t268{
$v{'上の服装'}='セーラー服とブラウスとブラジャー';
$v{'上の表\着'}='セーラー服';
$v{'下の衣類'}='セーラー服のスカートと下着';
$v{'下の表\着'}='セーラー服のスカート';
$v{'立位の脱衣'}='めくり上げる';
$v{'手を入れて花園にさわる服装'}='あり';
$v{'下の衣類の性交準備'}='着衣';
$v{'服装'}='女子校生';
t299();
}
sub t269{
t268();
}
sub t270{
t268();
}
sub t271{
$v{'上の服装'}='セーラー服とブラウスとブラジャー';
$v{'上の表\着'}='セーラー服';
$v{'下の衣類'}='セーラー服のスカートとスパッツと下着';
$v{'下の表\着'}='セーラー服のスカート';
$v{'立位の脱衣'}='めくり上げる';
$v{'手を入れて花園にさわる服装'}='あり';
$v{'下の衣類の性交準備'}='着衣';
$v{'服装'}='女子校生';
}
sub t272{
$v{'上の服装'}='セーラー服と体操着とブラジャー';
$v{'上の表\着'}='セーラー服';
$v{'下の衣類'}='セーラー服のスカートとブルマーと下着';
$v{'下の表\着'}='セーラー服のスカート';
$v{'立位の脱衣'}='めくり上げる';
$v{'手を入れて花園にさわる服装'}='あり';
$v{'下の衣類の性交準備'}='着衣';
$v{'服装'}='女子校生';
t299();
}
sub t273{
$v{'上の服装'}='丹前と浴衣とブラジャー';
$v{'上の表\着'}='丹前';
$v{'下の衣類'}='丹前と浴衣と下着';
$v{'下の表\着'}='丹前';
$v{'立位の脱衣'}='めくり上げる';
$v{'手を入れて花園にさわる服装'}='あり';
$v{'下の衣類の性交準備'}='着衣';
}
sub t274{
$v{'上の服装'}='浴衣とブラジャー';
$v{'上の表\着'}='浴衣';
$v{'下の衣類'}='浴衣と下着';
$v{'下の表\着'}='浴衣';
$v{'立位の脱衣'}='めくり上げる';
$v{'手を入れて花園にさわる服装'}='あり';
$v{'下の衣類の性交準備'}='着衣';
}
sub t275{
$v{'上の服装'}='浴衣とブラジャー';
$v{'上の表\着'}='浴衣';
$v{'下の衣類'}='浴衣と下着';
$v{'下の表\着'}='浴衣';
$v{'立位の脱衣'}='めくり上げる';
$v{'手を入れて花園にさわる服装'}='あり';
$v{'下の衣類の性交準備'}='着衣';
}
sub t276{
$v{'上の服装'}='ネグリジェ';
$v{'上の表\着'}='ネグリジェ';
$v{'下の衣類'}='ネグリジェと下着';
$v{'下の表\着'}='ネグリジェ';
$v{'立位の脱衣'}='めくり上げる';
$v{'手を入れて花園にさわる服装'}='あり';
$v{'下の衣類の性交準備'}='着衣';
}
sub t277{
t254();
t258();
$v{'着衣の状態'}='着衣';
}
sub t278{
t254();
t259();
$v{'着衣の状態'}='着衣';
}
sub t279{
t257();
t260();
$v{'着衣の状態'}='着衣';
}
sub t280{
t255();
t261();
$v{'着衣の状態'}='着衣';
}
sub t281{
t256();
t262();
$v{'着衣の状態'}='着衣';
}
sub t282{
$v{'上の服装'}='';
$v{'上の表\着'}='';
$v{'下の衣類'}='';
$v{'下の表\着'}='';
$v{'立位の脱衣'}='';
$v{'着衣の状態'}='全裸';
$v{'下の衣類の性交準備'}='';
t826();
}
sub t283{
$v{'上の服装'}='';
$v{'上の表\着'}='';
$v{'下の衣類'}='下着';
$v{'下の表\着'}='';
$v{'立位の脱衣'}='';
$v{'着衣の状態'}='下着';
$v{'下の衣類の性交準備'}='下着';
}
sub t284{
$v{'上の服装'}='バスタオル';
$v{'上の表\着'}='バスタオル';
$v{'下の衣類'}='バスタオル';
$v{'下の表\着'}='バスタオル';
$v{'立位の脱衣'}='はぎ取る';
$v{'下の衣類の性交準備'}='';
t826();
}
sub t285{
$v{'下の衣類'}='膝パジャマのズボンと下着';
$v{'下の表\着'}='膝パジャマのズボン';
$v{'立位の脱衣'}='';
$v{'下の衣類の性交準備'}='下着';
}
sub t286{
$v{'上の服装'}='半ブラウスと半ブラジャー';
$v{'上の表\着'}='半ブラウス';
}
sub t287{
$v{'上の服装'}='ブラジャー';
$v{'上の表\着'}='';
}
sub t288{
$v{'上の服装'}='半ブラジャー';
$v{'上の表\着'}='';
}
sub t289{
$v{'上の服装'}='';
$v{'上の表\着'}='';
}
sub t290{
if($v{'下の衣類'} eq 'スカートと下着') { t291();}elsif($v{'下の衣類'} eq 'スコートとアンダースコートと下着') { t292();}elsif($v{'下の衣類'} eq 'ワンピースと下着') { t293();}elsif($v{'下の衣類'} eq 'セーラー服とスパッツと下着') { t294();}elsif($v{'下の衣類'} eq 'セーラー服とブルマーと下着') { t294();}elsif($v{'下の衣類'} eq 'セーラー服と下着') { t294();}$v{'下の衣類の性交準備'}='下着';
t826();
}
sub t291{
$v{'下の衣類'}='スカート';
$v{'下の表\着'}='スカート';
}
sub t292{
$v{'下の衣類'}='スコート';
$v{'下の表\着'}='スコート';
}
sub t293{
$v{'上の服装'}='ワンピースとブラジャー';
$v{'上の表\着'}='ワンピース';
$v{'下の衣類'}='ワンピース';
$v{'下の表\着'}='ワンピース';
}
sub t294{
$v{'下の衣類'}='セーラー服のスカート';
$v{'下の表\着'}='セーラー服のスカート';
}
sub t295{
$v{'下の衣類の性交準備'}='下着';
}
sub t296{
$v{'パソ\コンショーの衣装'}='あり';
t297();
}
sub t297{
$r_t297=rand 1;
$i_t297=int($r_t297)+1;
if($i_t297==1){ t298(); }
}
sub t298{
$v{'上の服装'}='チャイナドレスとブラジャー';
$v{'上の表\着'}='チャイナドレス';
$v{'下の衣類'}='チャイナドレス';
$v{'下の表\着'}='チャイナドレス';
$v{'服装の説明'}='真っ赤なチャイナドレス';
$v{'服装のデザイン'}='丈は長めで横のスリットは腰のあたりまである大胆なデザイン';
}
sub t299{
$z{'KN591'} =1;
}
sub t300{
$r_t300=rand 1;
$i_t300=int($r_t300)+1;
if($i_t300==1){ t301(); }
}
sub t301{
$v{'ネグリジェの柄'}='ピンク色のフリルの一杯ついた';
$v{'お色気ネグリジェ'}='ネグリジェ';
}
sub t302{
$r_t302=rand 1;
$i_t302=int($r_t302)+1;
if($i_t302==1){ t303(); }
}
sub t303{
$v{'下着の柄'}='ピンク色のフリルの一杯ついた';
$v{'お色気下着'}='パンティー';
}
sub t304{
$v{'縛る行為'}='';
$v{'縛る道具'}='';
$v{'バイブレータ'}='';
$v{'バイブでオナニー'}='';
$v{'フェラチオ行為'}='';
$v{'クンニリングス'}='';
$v{'ポラロイド撮影'}='';
$v{'ビデオ撮影'}='';
$v{'鋭い凶器'}='';
$v{'友達に電話'}='';
$v{'フェラ輪姦'}='';
$v{'性行為意志'}='';
$v{'男性'}='';
}
sub t305{
$v{'男'}='女';
$v{'快感'}='異常感';
t245();
$v{'男性'}='レズ女';
$v{'言葉'}='女言葉';
t829();
t827();
}
sub t306{
$r_t306=rand 2;
$i_t306=int($r_t306)+1;
if($i_t306==1){ t307(); }
if($i_t306==2){ t308(); }
}
sub t307{
t304();
t309();
$v{'快感'}='異常感';
t247();
t248();
}
sub t308{
t304();
t310();
$v{'快感'}='異常感';
t247();
t248();
}
sub t309{
$v{'男性'}='好色男';
}
sub t310{
$v{'男性'}='SM男';
}
sub t311{
$r_t311=rand 2;
$i_t311=int($r_t311)+1;
if($i_t311==1){ t312(); }
if($i_t311==2){ t313(); }
}
sub t312{
t304();
$v{'快感'}='異常感';
t310();
$v{'性行為意志'}='脅迫';
t247();
t248();
}
sub t313{
t304();
$v{'快感'}='異常感';
t309();
$v{'性行為意志'}='脅迫';
t247();
t248();
}
sub t314{
t306();
$v{'男'}='男';
}
sub t315{
t306();
t58();
}
sub t316{
t306();
$v{'男'}='理事長さん';
$v{'男の劣称'}='理事長';
t91();
}
sub t317{
t306();
$v{'男'}='組合長さん';
$v{'男の劣称'}='組合長';
t91();
}
sub t318{
t306();
$v{'男'}='所長さん';
$v{'男の劣称'}='所長';
t89();
}
sub t319{
t324();
}
sub t320{
t306();
$v{'男'}='叔父';
}
sub t321{
t306();
$v{'男'}='社長さん';
$v{'男の劣称'}='社長';
}
sub t322{
t306();
$v{'男'}='男';
}
sub t323{
t306();
$v{'男'}='先生';
}
sub t324{
t306();
$v{'男'}='先生';
}
sub t325{
t306();
$v{'男'}='係長さん';
$v{'男の劣称'}='係長';
}
sub t326{
t306();
$v{'男'}='男';
$v{'性行為意志'}='脅迫';
}
sub t327{
t306();
$v{'性行為意志'}='同意';
$v{'男'}='男';
}
sub t328{
t306();
$v{'性行為意志'}='同意';
$v{'男'}='男';
}
sub t329{
t306();
$v{'性行為意志'}='同意';
$v{'男'}='男';
}
sub t330{
t311();
$v{'性行為意志'}='同意';
$v{'男'}='男';
}
sub t331{
t306();
$v{'性行為意志'}='脅迫';
$v{'男'}='男';
}
sub t332{
t306();
$v{'性行為意志'}='脅迫';
$v{'男'}='男';
}
sub t333{
t304();
$v{'快感'}='異常感';
$v{'男'}='痴漢';
$v{'男性'}='暴\行男';
}
sub t334{
t304();
$v{'快感'}='異常感';
$v{'男'}='客の男性';
$v{'男性'}='暴\行男';
}
sub t335{
t304();
$v{'快感'}='異常感';
$v{'男'}='運転手';
$v{'男性'}='暴\行男';
}
sub t336{
t304();
$v{'快感'}='異常感';
$v{'男'}='作業員';
$v{'男性'}='暴\行男';
}
sub t337{
t304();
$v{'快感'}='異常感';
$v{'男'}='団長';
$v{'男性'}='暴\行男';
}
sub t338{
t304();
$v{'快感'}='異常感';
$v{'男'}='組長';
$v{'男性'}='暴\行男';
}
sub t339{
t304();
$v{'快感'}='異常感';
$v{'男'}='編集長';
$v{'男性'}='好色男';
}
sub t340{
t304();
$v{'快感'}='異常感';
$v{'男'}='男の子';
$v{'男性'}='暴\行男';
}
sub t341{
t304();
$v{'快感'}='異常感';
$v{'男'}='男';
$v{'男性'}='暴\行男';
}
sub t342{
t304();
$v{'快感'}='異常感';
$v{'男性'}='暴\行男';
$v{'男'}='男の子';
$v{'男達'}='男の子達';
}
sub t343{
t304();
$v{'快感'}='異常感';
$v{'男性'}='暴\行男';
$v{'男'}='男';
$v{'男達'}='男達';
}
sub t344{
t304();
$v{'快感'}='異常感';
$v{'男'}='男の子';
$v{'男性'}='好色男';
}
sub t345{
t304();
$v{'快感'}='異常感';
t58();
$v{'男性'}='好色男';
}
sub t346{
t304();
$v{'快感'}='異常感';
$v{'男'}='男の子';
$v{'男性'}='好色男';
}
sub t347{
t304();
$v{'快感'}='異常感';
$v{'性行為意志'}='強制';
t247();
t248();
}
sub t348{
t304();
$v{'性行為意志'}='強制';
t244();
t246();
}
sub t349{
t304();
t307();
}
sub t350{
t306();
$v{'男'}='教授';
}
sub t351{
$v{'快感'}='異常感';
$v{'性行為意志'}='強制';
$v{'男'}='甥';
$v{'人物'}='甥';
$v{'続柄'}='長男';
$v{'男性'}='高校生';
$v{'性別'}='男';
$v{'性別愛称'}='男の子';
}
sub t352{
t306();
$v{'男'}='叔父';
}
sub t353{
t306();
t54();
}
sub t354{
t304();
$v{'性行為意志'}='同意';
t244();
t246();
}
sub t355{
t304();
t307();
$v{'男'}='マッサージ師';
}
sub t356{
t304();
t307();
$v{'男'}='マッサージ師';
$v{'性別'}='女';
}
sub t357{
t311();
$v{'男'}='運転手';
}
sub t358{
t311();
$v{'男'}='男';
}
sub t359{
t304();
$v{'男'}='社長さん';
$v{'男性'}='好色男';
}
sub t360{
t307();
$v{'男'}='男';
}
sub t361{
t4();
print '旦那が夜中にごそごそと一人で部屋に閉じこもる時間が多くなりました。';
n();
print '私は夜の夫婦生活もしばらく途絶えたままで、どうゆうつもりなのかしらと腹が立ってきました。';
n();
print '2週間ほどたって、旦那が自慢そうに私をパソ\コンの前に呼びました。';
n();
print '旦那が私に見せたのはオセロゲームでした。';
n();
print '「これは、一見ただのオセロゲームに見えるがそれがシロートのあさはかさ」';
n();
print '「コンピュータと対戦して勝つと白地の下に女の子が脱衣するのが見れるオセロゲームなんだ」と私にできあがったソ\フトを見せてくれました。。';
n();
print 'すぐに雑誌社から収録依頼が6社も来たと旦那は嬉しそうに私に報告してくれました。';
n();
print '私は旦那がこんな事に夢中になっていたのかと思うと腹が立ちましたが、まあ浮気されるよりはいいと思い直しました。';
n();
h('旦那');
print 'の計算では全部で合計150万部雑誌に俺のソ\フトが載ると大はしゃぎだった。';
n();
print '掲載紙が送付されてくると、全部で1000本も収録されているソ\フトの一つで、';
h('旦那');
print 'のソ\フトは小さくタイトルだけ紹介されているだけだった。';
n();
print 'しかしちょっと一冊だけちょっとエッチ目の雑誌に、半分脱衣したゲーム画像が大きく掲載されていた。';
n();
print '旦那は「どうだすごいだろう、これだけでかい記事になるソ\フトなんて滅多にないぞ」としきりに自画自賛していました。';
n();
t45();
print '友達の';
h('女友達');
print 'きたとき、さっそくその雑誌を見せました。';
n();
print '「それでいくら儲かったの」と聞かれ、「雑誌が6冊ただで手に入ったから、全部で3000円分くらいだけど」と答えると「どうしてどっかのゲーム会社に売り込まなかったの、売り込んで、150万個売れたらいくら儲かると思ってるの」と';
h('女友達');
print 'に言われました。';
n();
print '私は「うちの旦那が2週間で作ったソ\フトなどお金になるわけないじゃないの」と言って言い返すと「確かにそれもそうね」と';
h('女友達');
print 'も納得したようでした。';
n();
print 'しばらくして、旦那に是非会いたいと';
h('女友達');
print 'の知り合いと称する男が来ました。';
n();
print 'いいゲームのアイデアがあるので是非旦那に作って欲しいという話しでした。';
n();
print '私はお茶を入れながら旦那とその男が話しをしているのをこっそり聞いていました。';
n();
print '男が言う素晴らしいアイデアというのは、囲碁のソ\フトのことでした。';
n();
print '囲碁のソ\フトくらいパソ\コンショップに行けば山ほどあるのにこの人なにを言い出すのかしらと旦那と私は不思議な気持ちで話しを聞いていました。';
n();
print '男の大学時代の友達がいまどこかのコンピュータ会社の研究所に勤めていて、その友達の話では囲碁のソ\フトで名人にも勝てるものを作る方法があるということでした。';
n();
h('旦那');
print 'がそうゆうことはできないと説明しようとすると、男は「ゲーム理論というのがあり、その理論では囲碁には必勝法があることはもう証明されているんですよ、ただ誰もまだそれに気が付かなくて、作らないだけでしてね、俺の友達がそう言っていたから間違いないんですよ」と言い出しました。';
n();
print '「そんな話はない」と';
h('旦那');
print 'が繰り返し説明しましたが、「オセロも囲碁も同じ白と黒の駒をつかう同じゲームで原理は同じだと、その大学の友達が言っていたんだ」と言います。。';
n();
print '試しに私が「その友達は歳はいくつなんですか」と聞いてみると、「53歳で研究所の主任研究員で、天気予\報のシュミレーションの研究をしているんですよ」と答えが返ってきました。';
n();
print '「天気予\報に比べたら、研究者にとっては囲碁なんかぜんぜん簡単で、簡単すぎて誰もやらないんですよ」と得意そうに言います。';
n();
print '「このソ\フトを作って売り出せば10億は儲かります、そのうち5パーセントの5000千万を謝礼に差し上げたいとおもっております。5000万ですよ、もちろんソ\フトが売れて儲かったときお支払いするわけですが、ご存じとは思いますが、ゲームソ\フトというのは、売れてからお支払いするのが業界の慣例で、もちろん20億売れれは1億さしあげます。どうですこんないい話しはないでしょう。ゲームを作るだけでこんな高額な謝礼をさしあげるのですから」と訳の分からない事をいいだしました。';
n();
print '私は聞いていてあほらしいと思いましたが、旦那もやはりそう思ったと見えて、「最近仕事が急に忙しくなって、毎晩徹夜なんですよ」と言ってなんとか帰ってもらいました。';
n();
print 'しばらくして、テレビを見ていると、プロにも勝った最強の囲碁というソ\フトの紹介をしていました。';
n();
print '学園祭の余興で女流のプロを呼んでパソ\コンと対局させたらたまたま勝ってしまったらしいのですが、その大学というのは';
h('旦那');
print 'の卒業した大学でたまたま取材に来ていたテレビで紹介されたらしいのです。';
n();
print '勝ったと言ってもハンディキャップを9目置いてということでした。';
n();
h('旦那');
print 'に聞いてみると、「9目置いて、女流に勝ててもね」とあまり自慢にはならないレベルの話しのようでした。';
n();
print 'テレビのあった翌日';
h('旦那');
print 'から電話がありました。';
n();
print '会社に電話がかかってきて、仕事のじゃまで困り果ててるという話しでした。';
n();
print '電話の主というのはこの間の男でした。';
n();
print '旦那がアイデアを盗んで大学のパソ\コンクラブに売り込んだと言い張ってるようでした。';
n();
print '男もテレビの番組をみて、自分のアイデアを盗まれたと思いこんで、盗んだのは旦那だと言っているそうでした。';
n();
print '旦那にしかこの話しはしていないので、犯人は旦那しかいないと言うのです。';
n();
print '私はあきれ果てて物も言えませんでしたが、';
h('女友達');
print 'に相談してみました。';
n();
print 'すると「なにがあったか知らないけど、ひとまず謝りに行った方がいいわよ」とアドバイスされました。';
n();
print '私はどうして私が謝らなければいけないのか納得できませんでしたが、旦那の仕事のじゃまをされても困るので、男の所に行って謝って来ることにしました。';
n();
h('女友達');
print 'に教えられて男のマンションに行ってみると、部屋に案内されました。';
n();
print '私はひとまず謝ろうと思って「この度は、ご迷惑かけて申\し訳ありませんでした」と頭を下げました。';
n();
print 'すると男はとんでもない剣幕で「あやまってすむと思ってるのか、お前は10億円もの金を俺から盗んだんだ、あのソ\フトは10億円、いや、100億円にもなるソ\フトなんだ、いったいどうやって金を返すつもりなんだ」';
n();
print '「お前の身体くらいじゃ、一日の利息にもならないんだ、お前の身体で払えるだけ払え」';
n();
print 'と言うと私を押し倒してきました。';
n();
t742();
}
sub t362{
$r_t362=rand 3;
$i_t362=int($r_t362)+1;
if($i_t362==1){ t361(); }
if($i_t362==2){ t372(); }
if($i_t362==3){ t445(); }
}
sub t363{
print 'いつも遊びに来る近所の';
h('女友達');
print 'から電話があって、旦那に相談したいという人がいるから会ってくれないかと言われました。';
n();
print '一応用件はなにか聞いておいた方がいいと思って確かめると「仕事の話しだと言ってたけど」と言われました。';
n();
print '仕事の話しだったら断ったら旦那に怒られると思い、「旦那に言っておきますから、」と返事をしておきました。';
n();
print '旦那が帰ってきてから話しをすると、「仕事の話しだったら、まあ会わないとまずいかも」とあまり気が進まない様子でしたが一応は会うことで話しがまとまりました。';
n();
}
sub t364{
print '数日たって相手の男性が夜訪ねてきました。';
n();
print '男は厨房の用品を扱う会社の社長さんだそうで、「是非お願いしたい仕事があります」と話しを切り出しました。';
n();
print '「私の会社が納めているのは厨房用品で顧客はラーメン屋とかの中小企業なんです」';
n();
print '「中小企業というのはお金がなくて、パソ\コンで経理をやりたくても、経理のソ\フトを買う余裕がなくてね」';
n();
print '「市販の経理ソ\フトというのは、大変機能\が多いいのは結構\なのだが、使い方が全然わからないし、それに余計な機能\ばっかりついていて無駄が多くて、」';
n();
print '「それで私はいいアイデアが浮かんだんです、ラーメン屋ならラーメン屋だけの専用の経理ソ\フトを作れば、すぐに使えるし、機能\も無駄な機能\はいらない」';
n();
print '「それで、そうゆうソ\フトを作ってくれる会社を探していたところ、あなたがコンピュータの仕事をなさってるという」';
n();
print '「是非あなたに、このプログラムを作っていただきたいのです、値段も安くてすぐ使えるのなら、買いたいという客はいくらでもいるんです」と言い出しました。';
n();
}
sub t365{
print '旦那は「そうゆう仕事は内の会社ではしていないので、内は大企業向けのシステム設計が主だから」と言い訳をして断ろうとしました。';
n();
print 'すると「そうゆう考えは間違ってるんですよ、大企業の仕事しか取らないという、中小企業の経営者はみんな困ってるんです、」と男が言い返してきました。';
n();
print '旦那は「でも内の会社はそうゆう仕事はやってないので」と言い訳をすると、「それだったら会社を辞めて自分で会社を作るんです、商売というのは思い切りが大事なのですよ」';
n();
print '「今がチャンスなんです、今しかないんです、いま思い切らなければ、一生今のままですよ、自分が社長になれば作りたいソ\フトが作れるんですよ」と言い出しました。';
n();
print '私はあまりの話しの展開に口をあんぐりあけて呆れて聞いていました。';
n();
print '旦那もさすがに呆れたらしくて「じゃあ、考えて置きますから」と言って、';
h('男');
print 'に帰ってもらいました。';
n();
}
sub t366{
print 'しばらくして';
h('男');
print 'から電話があり、私が出ると打ち合わせに来て欲しいと言われました。';
n();
print 'この間話していたラーメン屋用の経理ソ\フトを買ってくれる客が見つかったから、その打ち合わせにこいという連絡でした。';
n();
print '私は旦那に一応伝えたほうがいいと思って「それで、打ち合わせに行くの」と聞いてみると、「行くわけないだろう、俺はラーメン屋の経理ソ\フトなど作る気ないからな」と旦那が不機嫌そうにいいました。';
n();
print '私は断りの電話を入れたほうがいいと思いましたが、旦那は「あんなのほっておけよ、かまうとかえってややこしくなるから」と言われて放っておきました。';
n();
print '打ち合わせの当日に社長さんから電話があり「なんで打ち合わせに来ないんだ、いまからすぐ来い」と命令口調で叱られました。';
n();
}
sub t367{
print '私が「ほっておけと言われたので」と言い訳をすると、社長さんは激怒して旦那の会社に電話すると言い出しました。';
n();
print '夕方旦那が会社から帰って来ると、旦那の会社に電話が入って、旦那の上司に苦情を言われたそうでした。';
n();
print '上司からは、「明日、その客先に言って、丁寧に謝ってくるように」と指示されたそうでした。';
n();
}
sub t368{
print '翌日旦那が帰ってくると困った顔をしていました。';
n();
print '事情を聞くと、もう注文は旦那が引き受けた事になっていて、金額も勝手に決められたそうでした。';
n();
print '旦那は仕方なく市販の経理ソ\フトを秋葉原で買って来てそれを納めて勘弁してもらうことにしたそうです。';
n();
}
sub t369{
print '翌日旦那が帰って来るとさらに困った顔をして胃が痛いと言って寝込んでしまいました。';
n();
print 'そのラーメン屋は全国チェーン店で追加の20本の発注を受けて、また';
h('男');
print 'が勝手に引き受けてしまったそうです。';
n();
}
sub t370{
print '私はこれではしょうがないし、もう旦那ではどうにもならないとラーメン屋に直接出向いて、事情を話して断って来ることにしました。';
n();
print 'ラーメン屋の店主は事情を分かってくれたらしくて、「もうあの会社とは取引しない」と言ってくれました。';
n();
}
sub t371{
print '私が家に戻ると、また';
h('男');
print 'から電話がありました。';
n();
t127();
print '「取引ができなくなった、内の大口のお得意さんなんだ、全国';
h('店舗数');
print 'の設備はみんな内がだしてるんだ、お前のおかげで';
h('取引額');
print 'の商談が消えたんだぞ、どう責任を取ってくれるんだ」と怒鳴りつけられました。';
n();
print '私はもうどうしていいのか分からなくなりました。';
n();
print '私は';
h('男');
print 'の会社にあやまりに行くことにしました。';
n();
print '奧の会議室に案内されると';
h('男');
print '、「いったいどうやって責任とるつもりなんだ、';
h('取引額');
print 'だぞ、';
h('取引額');
print '、その身体で';
h('取引額');
print '払ってもらおうか」と言って大声を張り上げてきました。';
n();
print '私が「なんでもしますからどうか許してください、と頭を下げると」';
h('男');
print 'が私を床に押し倒してきました。';
n();
t742();
}
sub t372{
t4();
t45();
t321();
t363();
t364();
t365();
t4();
t366();
t367();
t368();
t369();
t370();
t371();
}
sub t373{
t441();
}
sub t374{
t398();
}
sub t375{
t362();
}
sub t376{
t530();
}
sub t377{
t464();
}
sub t378{
t422();
}
sub t379{
t510();
}
sub t380{
$r_t380=rand 7;
$i_t380=int($r_t380)+1;
if($i_t380==1){ t441(); }
if($i_t380==2){ t398(); }
if($i_t380==3){ t362(); }
if($i_t380==4){ t530(); }
if($i_t380==5){ t464(); }
if($i_t380==6){ t422(); }
if($i_t380==7){ t510(); }
}
sub t381{
t396();
}
sub t382{
t396();
}
sub t383{
t396();
}
sub t384{
t396();
}
sub t385{
t352();
print '夏の暑い頃親戚のおじいちゃんが亡くなったと連絡があり、私は旦那と一緒に通夜に出かけました。';
n();
print 'ちょうど来ていた親戚の';
h('男');
print 'が「お前パソ\コン持ってるだろう、古いパソ\コンを譲ってくれ」と言い出しました。';
n();
print '「古いパソ\コンはあるにはありますがもう古くて使えないですよ」と旦那が言うと「いや動けば良いんだ、動くんだろう、インターネットが使えればそれでいいんだ」と言って旦那を困らせました。';
n();
print '「だから古すぎてインターネットに繋がらないパソ\コンなんですよ」と旦那が仕方なく言うと「じゃあ、新しいパソ\コンに買い換えて今使ってるのを俺にくれ」と言い出しました。';
n();
print '私は呆れて話しを聞いていましたが旦那と';
h('男');
print 'が一緒に安いパソ\コンを';
h('男');
print 'の為に買いに行くことで話しは着いたようでした。';
n();
print 'お金も';
h('男');
print 'が払うと言うことで話しは無難にまとまったようで私は一安心しました。';
n();
t132();
print '次の日曜日に旦那は';
h('男');
print 'と一緒に';
h('パソ\コン量販店');
print 'に行き、一日かかってパソ\コンやプリンターやなにやらを買って来ました。';
n();
}
sub t386{
t352();
print '親戚の';
h('男');
print 'が「今度パソ\コンを買いたいんだが相談に乗ってくれないか」と言ってきました。';
n();
print '「';
h('旦那');
print 'の会社でパソ\コンを造ってるから、それを安く売ってくれ、社員だから安く買えるはずだ」と言われました。';
n();
t132();
h('旦那');
print 'に相談してみると、「社員だから一応は安く買えるけど、そんなには安くいから、';
h('パソ\コン量販店');
print 'でボイントカードで買った方がいいよ」と言われました。';
n();
print '私は';
h('男');
print 'に電話して説明すると今度は、「自分はポイントカードは持っていないから、';
h('旦那');
print 'のカードを使わせて欲しい」と言い出しました。';
n();
print '私は旦那に断ってもらおうと思い電話を代わってもらっていました。';
n();
h('旦那');
print 'は、「自分でポイントカードを作っればいいから作ってください」と相手にしませんでしたが、';
h('男');
print 'は旦那のカードを使いたいと言い張っているようでした。';
n();
print '結局';
h('旦那');
print 'が';
h('男');
print 'と一緒に';
h('パソ\コン量販店');
print 'にパソ\コンを買いに行くことになりました。';
n();
h('パソ\コン量販店');
print 'は大変な混雑で、店員を捕まえるのに一苦労しましたが、ノートパソ\コンとプリンターを買って、あとはデジカメを買ってやっと一日が終わりました。';
n();
}
sub t387{
$r_t387=rand 2;
$i_t387=int($r_t387)+1;
if($i_t387==1){ t386(); }
if($i_t387==2){ t385(); }
}
sub t388{
print 'しばらくして、相談したいことがあると、';
h('男');
print 'が来ました。';
n();
print '「大学時代の友達が一流企業に勤めていて、それは優秀な男で」と盛んに褒めちぎります。';
n();
print '話しがなかなか始まらないので、「相談というのは何ですか」と';
h('旦那');
print 'が聞くと、';
n();
print '「その男がちょっと会社で失敗をしてね、いや失敗したのは、下請け会社で彼の責任ではないんだが、銀行のシステムが稼働のあと、数日だけうまく動かない部分があってね、いや、結局それで退社することになって」';
n();
print '「それでパソ\コンのソ\フトを作る会社を設立することになったんだが、どうだろう、僕に会社の発起人になって、出資をするように頼まれたんだが、会社の将来性というか、僕にはコンピュータのことは分からないから」と話しを切り出されました。';
n();
h('旦那');
print 'は、「パソ\コンのソ\フトの会社ならいっぱいあるし、仕事さえ取れればそこそこにはもうかる仕事ですから、会社を始める人も多いですよ」と説明しました。';
n();
print '「すると、いや話しを聞いて良かった、これからもいろいろご相談したいことがありますが、協力していただけますか」と言われました。';
n();
h('旦那');
print 'は、「ああ、いいですよ、分かることでしたら相談には乗りますよ」と答えました。';
n();
t315();
print '数日たって会社を設立するという本人の';
h('男の名字');
print 'が訪ねてくると「会社の資本金を集めているのだが、お宅の御主人には大変お世話になったので、ぜひ出資していただきたい」';
n();
print '「出資していただければ、将来は株式を上場すれば、10倍にも20倍にも儲かります、出資は特にお世話になったかたにお礼をするためにお願いしてるので、それに将来はご主人にも重役になていただきたいと思っております、ご主人は本当に優秀な方で、我が社にきていただければもう大変役立つ方です」と言われました。';
n();
print '夜寝る前に';
h('旦那');
print 'に相談すると、「そんな金どこにあるんだ、あるんなら出してもいいが、ない物は出せないだろう」と言います。';
n();
t119();
print '私は';
h('旦那');
print 'が将来リストラされても重役にしてもらえると思いヘソ\クリで';
h('借金の金額');
print 'を用意して、出資することにしました。';
n();
print '1ヶ月ほどたって、また';
h('男の名字');
print 'がくると、小さな紙切れを出して、「これにサインして欲しいのでお願いします」と言いました。';
n();
t121();
print '「会社の設立に必要な書類で、出資なさる方にはみなサインしていただいてます」と言われてそうゆうものかと思って、私はすぐにサインしました。';
n();
}
sub t389{
print '一月ほど立って、';
h('女友達');
print 'に「まだパソ\コン代もらってないんだけれど」と電話してみました。';
n();
print 'すると女友達の';
h('旦那');
print 'が電話に出て「是非ともお礼をしたいから、株を購入できるよう手配しますよ、友達の会社がちょうど来月ナスダックに上場することになっていてね、いま申\し込めばその株が買えるんですよ、上場すれば倍になるから100万買えば、200万で売れます。」';
n();
print '「いやあ、ちょうどよかった、たまたま偶然まだすこし株が売れ残っていてね、是非お譲りします」と言い出しました。';
n();
print '「あ、なにお金がなくても大丈夫、金は借りられますから、株を担保に金を借りるんですよ、株専門の金融業者がいますから、なに普通の人には貸したりしませんが、私の紹介だと言えばすぐ貸してくれますよ」と';
h('旦那');
print 'にまくし立てられました。';
n();
print '私はどうも事情はよく分からないので、「主人と相談してみます」と返事をしました。';
n();
print '夜';
h('旦那');
print 'にナスダックってなにと聞いてみると「あ、株だよ、ベンチャー向けの株式市場さ」と言われました。';
n();
print '「それで上場すると株でもうかるの」と聞いてみました。';
n();
print '「そうだね、上場前に株を持ってれば、上場したあと売れば大もうけ出来るけどね」';
n();
print '「だけど上場前の株は、親しい身内にしか売らないからね」といろいろ教えてくれました。';
n();
print '私はこれはやっぱり本当だったのだと思いましたが、';
h('旦那');
print 'にはパソ\コン代だけ渡して、後は私のヘソ\クリにしようと思って、';
h('旦那');
print 'には話しませんでした。';
n();
t119();
print '紹介してもらった業者に金を';
h('借金の金額');
print '借りて私は株を買うことにしました。';
n();
print '上場される当日になって、私はすぐに売って金を受け取ろうとしました。';
n();
print '私はナスダックの会社に電話して株を売りたいと受付の女性に話しました。';
n();
print 'すると「その株でしたら、上場中止になりましたので、売買はできません」と返事が返ってきました。';
n();
print '「どうして上場中止なんですか」と聞いてみると、「不正経理があって、上場基準をみたさないことが分かったので上場できなくなったんです」';
n();
print '私はいったいなにがなんだか分からなくりました。';
n();
h('男');
print 'に電話して聞いてみると、「あ、それは事務上の手続きミスでね、上場が少し遅れるだけなんだよ」と言われました。';
n();
print 'しかし、「いつ上場するんですか、いったいいつなんですか」と聞いても「あ、すぐだよ、だからすぐだ」と答えるだけでした。';
n();
print '私はもう一度ナスダックに電話してみました。';
n();
print '「いつ上場するんですか」と食い下がって聞いてみました。';
n();
print 'すると「上場中止ということですので、今後当面の間上場する予\定はありません」との返事でした。';
n();
}
sub t390{
t45();
print 'ちょうど遊びにきていた近所の';
h('女友達');
print 'に相談してみました。';
n();
print 'するとすぐに50万貸してくれると言います。';
n();
print '私はそれを聞いてほっとしました。';
n();
print '「ところであなたお金に困ってるんだったらいいアルバイトあるんだけれど」と';
h('女友達');
print 'が言い出しました。';
n();
}
sub t391{
print '夕方になって金融業者から電話がかかってきて「お金は返してもらわないと困るんですよ、利息もついてるし、」と言われました。';
n();
print '「株が担保になってるはずですが」と聞いてみると、「うちは消費者金融ですので、無担保融資ですよ、株の担保などいただいてません」と言われました。';
n();
print '私はきっとなにかの間違いだ、誰かが勘違いしてるんだと思いこもうとしました。';
n();
print 'しかし、誰が勘違いしてるのか、一番疑わしいのは私自身でした。';
n();
print '翌日の昼間会社の';
h('旦那');
print 'から電話があって、「お前、俺にだまって金借りたのか、';
h('借金の金額');
print 'かえせって会社に電話あったぞ」と言われました。';
n();
print 'これはまずいと私は思いました。';
n();
print 'しかし、';
h('借金の金額');
print 'などという金はどこを探してもありませんでした。';
n();
}
sub t392{
print '私は';
h('旦那');
print 'が出て行ってしまったから、叔父の所にはパソ\コンを教えには行けないと電話しました。';
n();
print 'すると叔父は、「それならちょうどいい、俺がパソ\コンもってそっちにいくから使い方教えてくれ、ちょうど3連休で都合がいい、3日もあれば、使い方も分かるだろう」そう言って';
h('旦那');
print 'が出て行ったことを喜んでいました。';
n();
print '私は、いったい何という叔父だろうと思いました。';
n();
print '一時間くらいして車の音がして、叔父が来ました。';
n();
print 'さっそくノートパソ\コンを居間に置いて、電源を入れて見ました。';
n();
print 'しかし、パソ\コンは立ち上がりませんでした。';
n();
print '何度電源を入れても同じでした。';
n();
print '私は叔父「になにか変なことはしなかった」と聞いてみました。';
n();
print 'しかし、叔父は「なにもしていない」と繰り返して言うだけでした。';
n();
h('旦那');
print 'がどこに行ったのか分からないので';
h('旦那');
print 'には相談できませんでした。';
n();
print '叔父は「今日中にどうしても直して、明日と明後日でパソ\コンの勉強をして、月曜には会社で経理ソ\フトを動かさないといけないんだ。今日中に絶対動かせ」と言います。';
n();
t45();
print '私は困り果ててしまいましたが大学の時の友達の';
h('女友達');
print 'がコンピュータのソ\フトの会社に就職したのを思い出しました。';
n();
print 'ひさしぶりに';
h('女友達');
print 'に電話すると、懐かしそうな声で「最近どうしてるの」と聞かれました。';
n();
print '私が「パソ\コンが起動しない」と言うと「じゃあ、再インストールしかないわね」とあっさり言われました。';
n();
print '「';
h('旦那');
print 'に聞いたら」と言われましたが、家を出て行ったとは言えないので、出張中だとごまかしました。';
n();
print '私が「今日中にどうしても再インストールしないといけないから」と言うと、「いま仕事中だから夜なら行けるけど」と言われました。';
n();
print '私はともかく来てくれればいいと思い、何時でもいいからと夜まで待つことにしました。';
n();
print '夜遅くに';
h('女友達');
print 'が来るとさっそくパソ\コンを調べてくれました。';
n();
print '「これは、やっぱり再インストールしかないわね」と言われてがっかりしましたが、どうしようもありませんでした。';
n();
print 'さっそく';
h('女友達');
print 'は作業を始めたので、私はお茶用意をして簡単な夜食を用意しました。';
n();
print 'お盆を持って';
h('女友達');
print 'の所に様子を見に行くと、ハードディスクのフォーマットの最中でした。';
n();
print '「これ4時間かかるから、私が見てるから寝てた方がいいわよ、朝までには再インストールしといて上げるから」と言われて私は寝室に行きました。';
n();
print 'ネグリジェに着替えていると、ドアがあいて叔父が入ってきました。';
n();
print '私は驚いて思わず小さい声で悲鳴を上げました。';
n();
print '声をきいて';
h('女友達');
print 'が寝室に様子を見にきました。';
n();
t630();
}
sub t393{
h('旦那');
print 'はせっかくの休みを叔父のパソ\コンにつき合わされたせいでひどく不機嫌でした。';
n();
print '数日たって、叔父から電話があり、「パソ\コンは来たけれど動かない」と言います。';
n();
h('旦那');
print 'が電話にでていろいろ指示をしましたが2時間も電話でああだこうだやっても、いっこうにラチがあきませんでした。';
n();
print '結局';
h('旦那');
print 'が翌日教えに行くからと、電話を切りました。';
n();
print '翌日は一応パソ\コンを立ち上がるようにして、簡単な操作をできるようにして';
h('旦那');
print 'は帰ってきました。';
n();
}
sub t394{
print 'すると、';
h('旦那');
print 'が帰ってすぐに電話がありました。';
n();
print '「言ったとおりにしたのに動かない」と叔父がまた言ってきました。';
n();
h('旦那');
print 'はもうすっかりいやになったらしく「お前が行け」と言い出しました。';
n();
print '私も簡単なこと位だったら私にも教えられると思い、私が行くことにしました。';
n();
print '居間に通されるとテーブルにはノートパソ\コンが置いてありました。';
n();
print '叔父が動かないと言っているのは、会社の経理のソ\フトでした。';
n();
print 'しかしコピーソ\フトらしくて、マニュアルもありませんでした。';
n();
print '叔父はこの経理ソ\フトで自分の勤めている会社の経理をするようにと、会社に指示されたそうです。';
n();
print 'これが使えなければリストラされそうだと焦っていました。';
n();
print '私は「ソ\フト使える前にパソ\コンを使えないとだめだから」と何度も言ったのですが「そんなことはない、パソ\コンは誰でも使える俺が使いたいのはこのソ\フトだけだ」と言ってききませんでした。';
n();
print '私にも使い方は分かりませんでしたが、表\を開いたりする簡単な操作だけは教えて帰りました。';
n();
print '翌日になってまた電話がかかってきました。';
n();
print '今度も「パソ\コンが動かないからすぐ来てくれ」との話しでした。';
n();
h('旦那');
print 'に「また、ちょっと行ってくるね」と言って家をでようとすると、';
h('旦那');
print 'は怒り始めました。';
n();
print '「パソ\コンわからなきゃ、パソ\コン教室いきゃあいんだ」';
n();
print '「なんでお前がただでパソ\コン教えなきゃいけないんだ、それも毎日」と旦那が言うので、私は';
h('旦那');
print 'に断ってもらおうと思って叔父に電話しました。';
n();
print '旦那に電話を代わってもらいましたが結局二人の怒鳴り合いが続くだけでした。';
n();
print '電話のあと、「夕飯はいらない」と言って旦那はどこかに行ってしまい、帰って来たのは夜遅くでした。';
n();
print '翌日母から電話があって、';
h('旦那');
print 'の態度が悪いから叔父に謝るようにと強い口調で言われました。';
n();
print '「叔父はパソ\コンが分からないのだから、';
h('旦那');
print 'が教えるのはあたりまえでしょう。それを怒鳴りつけて断るなんてなんてことなの、';
h('旦那');
print 'が叔父の所にいって手をついて謝るように言っておいて」と言われて';
h('旦那');
print 'に一応母の言葉を伝えました。';
n();
print 'すると、';
h('旦那');
print 'はまた怒り出して家をでていってしまいました。';
n();
}
sub t395{
t4();
t45();
t427();
t389();
t391();
t477();
}
sub t396{
t4();
t387();
t393();
t4();
t388();
t4();
t514();
t437();
t480();
}
sub t397{
t4();
t387();
t4();
t393();
t394();
t4();
t392();
}
sub t398{
$r_t398=rand 4;
$i_t398=int($r_t398)+1;
if($i_t398==1){ t517(); }
if($i_t398==2){ t395(); }
if($i_t398==3){ t396(); }
if($i_t398==4){ t397(); }
}
sub t399{
$r_t399=rand 2;
$i_t399=int($r_t399)+1;
if($i_t399==1){ t401(); }
if($i_t399==2){ t400(); }
}
sub t400{
print '旦那が金曜の夜会社から帰ってくると、なにやら大きな荷物を抱えていました。';
n();
print '大事そうにパソ\コンの置いてある部屋にしまうと、旦那は夜中にごそごそパソ\コンをいじっていました。';
n();
print '翌朝旦那がようやく部屋からでてくると、「ちょっと頼まれてくれないか」と言い出しました。';
n();
print 'いったい何の話しかと思っていると、昨日の荷物を取り出して広げて見せました。';
n();
t296();
h('服装の説明');
print 'で、';
h('服装のデザイン');
print 'でした。';
n();
print '「今度のパソ\コンのソ\フトのカタログにこのドレスを着た女の子の写真入れることになったんだけど」';
n();
print '「それが会社の女の子に頼んだら断られてね、なにしろ今経費節減で、モデルの女の子雇う経費がないんだが」';
n();
print '「それでカタログの版下は今日が締め切りで、一応パソ\コンで版下は作ったんだが肝心のモデルがいなくて」';
n();
print '「ともかくこの際、お前でいいから写真獲らせてくれ」と言い出しました。';
n();
print '私は「お前でもいいというのは、どうゆうことなのよ」と言いそうになるのを堪えて、ともかくこの際旦那に恩を売った方がいいと思い引き受けることにしました。';
n();
print '着替えて写真を撮ると旦那はパソ\コンに画像を移してカタログを完成されると、すぐに電子メールで印刷所に送りました。';
n();
print '数日たって、今度は旦那がまた「お願いがあるんだけれど、なんとか引き受けてくれないか」と言い出しました。';
n();
print '「私の写真が好評だったので、今度のパソ\コンショーで、この間のドレスを着てコンパニオンをしてくれたら嬉しいんだけど、あ、なにいやなら、断るんだけど何しろ真面目な顔して大胆なドレスというのが好評で、マニア好みというか、オタク好みというか」と訳のわからない言い方で私を褒めちぎりました。';
n();
print '私はまあ、この際出た方がいいと思ってコンパニオンを引き受けることにしました。';
n();
}
sub t401{
print '夕食のあと、旦那がなんだかいつもと違ってそわそわしていました。';
n();
print 'なにか言い出したい様子でしたが、結局パソ\コンを置いてある部屋に引っ込んでしまいました。';
n();
print '私がお茶を持って様子を見に行くと、ようやく決心がついたようで「頼みたいことがあるんだけど」と話しを切り出してきました。';
n();
print '「今度のパソ\コンショーで僕の所の開発チームが作ったソ\フトを出品するんだけどね」';
n();
print '「電子カメラから画像を取り込んで電子アルバム作るソ\フトなんだけど」';
n();
print '「一応というか、女の子に衣装を着せて、コンパニオンやってもらうことになってたんだけどね」';
n();
print '「なにしろ会社が経費削減だとか言って、コンパニオンを頼むのやめて社員にやって貰うことになったんだけどね」';
n();
print '「いや、女子社員に頼もうとしたんだけど、断られてね」';
n();
print '「忙しくてそれどころじゃないとかまあ色々理由はあるんだけど」';
n();
print '「それでお前がコンパニオンやってくれないか、一応アルバイトということでアルバイト代もでるから」';
n();
print 'といつもとは違って、やけに気を使った口調で話しを続けました。';
n();
print '私はそんな事くらいだったら、旦那に恩を売っておいたほうがいいと思って承諾しました。';
n();
}
sub t402{
print 'ショーの当日に準備中の会場に言ってみると、衣装に着替えるように言われました。';
n();
print '着替えてみると、なにかのアニメのキャラクターのコスプレみたいな衣装でした。';
n();
print '私はようやく、会社の女の子が出たがらなかった理由が分かってきました。';
n();
}
sub t403{
print 'ショーの当日に準備中の会場に行くと、着替え室で';
h('服装の説明');
print 'に着替えました。';
n();
}
sub t404{
print '数日前に、「原稿ができたから、これをマイクで繰り返し言えばいいだけだから」と数枚の紙を渡してくれました。';
n();
print '結構\分量が多かったので旦那に恥をかかせてもまずいと思って私は必死で暗記をして練習を繰り返しました。';
n();
if((!defined($v{'パソコンショーの衣装'})) or ($v{'パソコンショーの衣装'} eq '')) { t402();}else {t403();}
print '予\定の時間になり入り口が開くと、大勢の客が一斉に会場に入ってきました。';
n();
print 'さっそく説明を始めましたがすっかり上がってしまって、思うようには話せませんでした。';
n();
print 'しかし何度も同じ台詞を繰り返すうちにだんだんと気分も落ち着いてきました。';
n();
print 'ようやくショーも最終日になって、私もかなりしゃべるのに慣れてきました。';
n();
}
sub t405{
print 'ようやくショーも終わると私は旦那に帰っていいのか聞きました。';
n();
print '旦那は別のスタッフとなにか話しをしてから「打ち上げのパーティーがあるかでてくれないか」と言います。';
n();
print '旦那は後片付けがあるので出られなのですが、コンパニオンをしてくれた女性はみんなでるからという事でした。';
n();
print '「いちおうつき合いだから、あとあとのためにも、顔出しておいてくれないか」と旦那が言うので出るしかしょうがないと思いました。';
n();
}
sub t406{
print '打ち上げの会場は居酒屋で、女の子達を改めて紹介してもらいましたが皆会社の女子社員でした。';
n();
print '私が紹介されると、「ああ、あの旦那さんだったら大変ね」と妙に同情されました。';
n();
print '宴会はやけに話題が盛り上がって、すぐに帰れる様子ではありませんでした。';
n();
}
sub t407{
print '自分でも調子がいいくらいにスラスラと暗記した説明を繰り返していると、「私、こうゆうものですが」と名刺を差し出す男性がいました。';
n();
print '別に気にも止めずに名刺を、ショーの受付の名刺入れに入れようとすると、「プロダクションはどちらに所属なさってるんですか」と男が私に聞いてきました。';
n();
print 'いったいなんの話しか分からずに私がきょとんとした顔で男を見つめ返すと「コンパニオンのプロダクションはどちらなんですか」ともう一度聞かれました。';
n();
print '「あ、私その、」と私が口ごもると、「よかったら、私どもの事務所の方に来て頂けませんか」と言われました。';
n();
print '名刺をよく見るとどうもモデルかコンパニオンの事務所のような名前でした。';
n();
print '「あとで、お話できませんか」と言われて私は、ショーのあと会場の近くで待ち合わせをしました。';
n();
}
sub t408{
print '「いや身体の線がすばらしいね、こんな色気のある身体はなかなかないよ、身体の線をもっとよく見たいからその';
h('上の表\着');
print 'ちょっと脱いでくれるかな」と言われて私はどうもおかしいと気が付きました。';
n();
print '私が部屋からでようとすると「だまって言うこと聞けばいいんだ、このドブス女」と言うなり男が私をベッドに押し倒してきました。';
n();
}
sub t409{
print '「いや身体の線がすばらしいね、こんな色気のある身体はなかなかないよ、身体の線をもっとよく見たいからその上着ちょっと脱いでくれるかな」と言われて私は上着を脱ぎました。';
n();
print 'すると「じゃ、そのブラウスも脱いじゃおうか、じゃまだよね、いや可愛い胸だ、もっとよく見えるようにブラウス脱いじゃおう」と男が言い出しました。';
n();
print '私はどうも話しが変だと思って、上着を手に取り直すと男に詰め寄りました。';
n();
print 'そのとき、「だまって言うこと聞けばいいんだ、このドブス女」と言うなり男が私をベッドに押し倒してきました。';
n();
}
sub t410{
print 'ショーの終了時間がすむと、旦那は忙しそうにあと片付けを始めました。';
n();
print '旦那は他の客との話で忙しかったらしくて、さっきのモデル事務所の話しは聞いてなかったようでした。';
n();
print '私はちょうどいいと思って「もう帰っていいわよね、夕食の支度もあるし」と聞いてみると、「じゃ先に帰っててくれ」と言われました。';
n();
print '着替えをしようと着替え室に行ってみましたが、中は大変な混雑でドアも開けっ放しでした。';
n();
print 'これはとても約束の時間に間に合わないと思って私は衣装のまま待ち合わせの駐車場までいきました。';
n();
print '「ここでは話しができませんから、ひとまずどかこゆっくり出来る所にご案内します、車にお乗り下さい」と言われて私は車の助手席に乗り込みました。';
n();
print '車はショーの会場から離れるとすぐに高速に乗り、都内を走ってからどこかの繁華街にまた降りていきました。';
n();
print '車は大通りから小道に入ると、裏へ回って小さなホテルの前につきました。';
n();
print 'ホテルの駐車場に車を止めると、ホテルのロビーの喫茶店に入りました。';
n();
print '「ぜひ内のモデル事務所のモデルになっていただきたくて、もうあなたにぴったしの仕事が山ほど入ってるんです」と調子のいいことを言われて私はすっかりその気になってきました。';
n();
print '「ともかく、写真を撮りたいので、これからすぐ撮らせてもらえますか」と言われて私は大喜びでホテルの部屋についていきました。';
n();
print '部屋に入ると私をベッドの前に立たせて、男はデジカメで写真を撮り始めました。';
n();
if($v{'上の表着'} eq 'チャイナドレス') { t408();}else {t409();}
t742();
}
sub t411{
print 'ようやくお開きになったときにはもう終電の時間はとっくに終わっていました。';
n();
print '男の子の一人が車で送ってくれると言うので私は車に乗りました。';
n();
print '私は久しぶりにお酒を飲んだせいで、車の中で寝込んでしまいました。';
n();
print '車がついて起こされると、私は頭のなかがぼんやりとしたまま車から降りました。';
n();
print '自分がどこにいるのかも分からない状態で私は部屋に案内されました。';
n();
print 'ソ\ファーに横になって天井を見上げたとき私はようやく自分の家ではないことに気が付きました。';
n();
print '男はいやらしそうな顔で私の体に手を伸ばしてきました。';
n();
t742();
}
sub t412{
t318();
print 'ショーの終わった翌日旦那が帰って来ると困った顔をして「ちょっと困ったことになって、頼まれてくれないか」と言い出しました。';
n();
print 'なんでも私のしゃべり方がとても上手でプロ並だったので、';
h('営業所の場所');
print 'でのショーも私に出てほしいということでした。';
n();
print '「会社でとっても評判がいいんだ、だがちょっとね」と言うので私は「何がちょっとなの」と問いつめると、「';
h('営業所の場所');
print 'の営業所の';
h('男の劣称');
print 'なんだが女癖が悪いというかその」とはっきりしない返事でした。';
n();
print '私が「それでいったいどうゆうことなの」と厳しい口調でいうと「だからコンパニオンに手をだすんだよ、ショーのあと打ち上げのパーティーを開いてそのあとカラオケに誘うとか」';
n();
print '「それで会社の女の子達がいやがって行かないんだ、それでお前がとてもしゃべり方が上手でプロ並だと口を揃えて言い出したってわけなんだ」';
n();
print '私はこれは旦那に恩を売るちょうどいい機会だと思って、「私だったら別に構\わないけど、打ち上げのパーティーに出なければいいんでしょう」と言ってみました。';
n();
print 'すると旦那は「まあそうなんだけど」と言って渋々私を';
h('営業所の場所');
print 'に行かせることに承知しました。';
n();
print 'ショーの前日にホテルに入って練習をしてから当日の朝会場に行くと噂\の';
h('男');
print 'に紹介されました。';
n();
t20();
print 'ショーに来ていた他の女の子は、';
h('営業所の場所');
print 'の支社の';
h('女友達');
print 'で、雰囲気も東京の女の子とは違ってずいぶんと派手な感じがしました。';
n();
print '私はこれは、この娘は';
h('男');
print 'とできてるなと思って、どこかで二人がボロをだすのを待ち構\えていました。';
n();
print 'ショーも終わって噂\の打ち上げパーティーに誘われたとき私はすぐに断りました。';
n();
print 'しかし';
h('女友達');
print 'が困った顔をして「どうしても来てくれへんの、私ひとりじゃ困るから」と言ってどうしても私を誘います。';
n();
print '確かに';
h('女友達');
print '一人で打ち上げに出るのは、どう考えても危ないので、これは私も出た方がいいと思い直しました。';
n();
print '打ち上げパーティーは居酒屋で無事終わって、2次会にカラオケに誘われました。';
n();
print '私は今度こそ危ないからと思って断ろうとしました。';
n();
print 'すると';
h('女友達');
print 'は私がでないなら一緒に帰ると言い出しました。';
n();
print '私はその方が助かると思い、カラオケには行かずに';
h('女友達');
print 'と二人で帰ろうとしました。';
n();
print 'すると所長が「車で送っていくから」と言い出しました。';
n();
print '「お願いします」と';
h('女友達');
print 'がすぐに返事をしたので、私は一緒に車に乗るしかしかたありませんでした。';
n();
h('女友達');
print 'のアパートに車が寄ると、今度は私のホテルまで車で送ってもらうことになりました。';
n();
print '私は二人っきりなのはちょっと危ないと思いましたが、断れませんでした。';
n();
print 'ホテルに着くと、部屋まで送るからと言われて一緒にエレベータに乗りました。';
n();
print '私の降りる階でエレベータが止まると急に';
h('男');
print 'が私を後ろから抱きしめてきました。';
n();
h('男');
print 'は私を抱きしめたままエレベータのボタンを押すと、エレベータのドアが閉まって上の階に上がっていきました。';
n();
print 'エレベータが最上階で止まると目の前に屋上には通じる非常階段がありました。';
n();
h('男');
print 'は私を後ろから抱きかかえたまま、非常階段にしゃがみ込むように両手をつかせる姿勢を取らせました。';
n();
t733();
}
sub t413{
print '夕方になって、疲れが溜まってきて立っているのもやっとでしたが観客は増えるばかりで休みも取れませんでした。';
n();
print '急に目の前が暗くなり気が付くと、床に倒れて回りの人に声を掛けられていました。';
n();
print '「大ジョブか、大ジョブか、しっかりして」と男の人の声が聞こえて私は倒れたらしいと気が付きました。';
n();
print '男の人に両脇を抱えられてやっとの事で奧の休憩室に入ると、ベンチに寝かされました。';
n();
print 'しかしショーが混雑していたせいで、男の人達も、一緒に着いてきたコンパニオンの女の子もすぐ休憩室から出て行ってしまいました。';
n();
print '私は倒れたとき頭をぶつけたらしくて、半分目眩がするような気分で起きあがれませんでした。';
n();
print 'ドアが半分開いたままになっていましたが私は立ち上がる事もできずにドアの隙間見えるショーの様子を眺めていました。';
n();
print '不意にドアが開いて男が入ってきました。';
n();
print '観客の一人らしくて手にはカタログを一杯抱えていました。';
n();
print '急に私の寝ている側まで忍び寄るとカタログを床に落としました。';
n();
print '私はいけないこれは危ないことになると思いましたが体が動きませんでした。';
n();
print '男はいきなり私の体の上にのしかかってきました。';
n();
t341();
t742();
}
sub t414{
t45();
print '午後になると大変な混雑になり、応援の女の子も来てくれました。';
n();
print 'いつもは会社の受付をしている';
h('女友達');
print 'で、急に呼び出されたせいか会社で着ている制服のままでした。';
n();
h('女友達');
print 'はいつもパソ\コンのショーに手伝いに来ているせいか、しゃべり方も上手でした。';
n();
print '二人で交代しながら、おしゃべりとパンフレットの配布を続けましたが、人の波は増えるばかりでした。';
n();
print 'ちょうどパンフレットを配ろうと後ろを向いているとき後ろで「どうしたんだ、ダイジョブか」と言う男の人の声がしました。';
n();
print 'なにかしらと思って振り返って見ると';
h('女友達');
print 'が男の人に体を抱えられて倒れ込んでいました。';
n();
print 'もしかしてセクハラと思いましたが、人前で女の子に抱きつく人がいるわけもなく、';
h('女友達');
print 'が貧血で倒れたようでした。';
n();
h('女友達');
print 'はすぐに控え室に運ばれ、私も一緒について行きました。';
n();
print '「なにか飲み物買ってきて」と男の人に言われたので、私は会場の入り口にある自動販売機のコーナーに行きました。';
n();
print 'しかし財布がないのに気が付いてどうしようかと思いました。';
n();
print '財布は着替えをした着替え室に置いてあり、取りに行くのはちょっと大変でした。';
n();
print 'すぐ横に無料でコーヒーを配っているコーナーがあったので、「水はありますか」と聞いてみました。';
n();
print 'すると「あ、ありますよ」と言われたので、コーヒーを入れる紙コップに水を入れてもらってさっきの控え室まで戻りました。';
n();
print 'ドアを開けてみると、長いすに';
h('女友達');
print 'が横になっているのが見えましたが様子が変でした。';
n();
print '足を長いすの両側に投げ出して、腰のあたりにさっきの';
h('男');
print 'が頭を近づけていました。';
n();
h('女友達');
print 'の喘ぎ声が聞こえて私はなにが目の前で起きているのか気が付きました。';
n();
print 'びっくりして水の入った紙コップを落としてしまい、足に水がかかりました。';
n();
print '私は「なにをしてるんですか」と言おうとしましたが足が震えだして声を出せませんでした。';
n();
print 'すぐ後ろでドアがあく音がしました。';
n();
print '私が振り返ろうとすると、いきなり後ろから抱きかかえられて、';
h('女友達');
print 'の寝ている長いすの上に押し倒されました。';
n();
t341();
t731();
}
sub t415{
t4();
t399();
t404();
t407();
t410();
}
sub t416{
$r_t416=rand 1;
$i_t416=int($r_t416)+1;
if($i_t416==1){ t411(); }
}
sub t417{
t4();
t399();
t404();
t405();
t406();
t416();
}
sub t418{
t4();
t399();
t404();
t4();
t412();
}
sub t419{
t4();
t399();
t404();
t413();
}
sub t420{
t4();
t399();
t404();
t414();
}
sub t421{
$r_t421=rand 2;
$i_t421=int($r_t421)+1;
if($i_t421==1){ t419(); }
if($i_t421==2){ t420(); }
}
sub t422{
$r_t422=rand 4;
$i_t422=int($r_t422)+1;
if($i_t422==1){ t415(); }
if($i_t422==2){ t417(); }
if($i_t422==3){ t418(); }
if($i_t422==4){ t421(); }
}
sub t423{
t438();
}
sub t424{
print 'コーヒーを入れて、';
h('旦那');
print 'の部屋に様子を見に行くと、「もう全部終わった」と言います。';
n();
print '「インターネットの通販サイトで発注して、インターネット振り込みで金も払って、納品は早ければ明日だ」と機嫌も上々でした。';
n();
print '手早く片付けたことを自画自賛して嬉しくてしょうがない様子でした。';
n();
}
sub t425{
print '近所の';
h('女友達');
print 'が遊びに来たとき「内の旦那がさ、パソ\コン買いたいって言い出したんだけど」と相談されました。';
n();
print '「旦那は一応大学でてるけど、文系だからパソ\コンとか全然わからなくてね、どれを買っていいのか分からないから誰か頼める人いないかって言うのよね」';
n();
print '「それでさ';
h('私の愛称');
print 'の旦那はコンピュータの会社でしょう、だからコンピュータ安く買えるんじゃないかっていいだしてさ」';
n();
print '「ちょっと悪いんだけど、';
h('私の愛称');
print 'の旦那に頼んでみてくれないかしら」とちょっと強引に頼まれました。';
n();
print '旦那が帰って来てから食事のあと相談してみると「内の会社のパソ\コンは高いから通販で買った方が安いから」と言って相手にしてくれませんでした。';
n();
h('女友達');
print 'に電話して「旦那が通販で買った方が安いと言ってるんだけど」と話すと';
h('女友達');
print 'の旦那が電話に出てきて「通販でどうやって買って良いのか分からないから、買い方を教えてくれないと困る」とまた言われました。';
n();
print '私は旦那に電話を代わってもらうと、どうやら旦那がインターネットの通販でパソ\コンを買うことに話しがまとまったらしくて私はホットしました。';
n();
print '旦那はすぐに部屋に閉じこもってインターネットにアクセスしてなにやら始めていました。';
n();
t424();
}
sub t426{
print '大学の時の先輩の';
h('女友達');
print 'から電話があって、パソ\コンを買いたいという相談を受けました。';
n();
print '「内の主人がね、仕事でパソ\コンを使いたいというんだけれど、主人が大学を卒業した後、大学にパソ\コン教室できたでしょう、だから主人はパソ\コンのこと分からなくて」と事情を話してくれました。';
n();
h('女友達');
print 'とは大学のコーラス部で一緒だったのですが、食品栄養科だったのでパソ\コンのことは分からないのもしょうがないと思いました。';
n();
print '「どのパソ\コンを買っていいのか分からないし、どこに行って買えばいいのか分からないの」と言います。';
n();
print '私はそんな事まで聞かれても困ると思い「本屋に行けば、パソ\コンの新機種をいろいろ説明してある本があるからそれを読んだら」と答えました。';
n();
print 'すると';
h('女友達');
print 'は「旦那は忙しくて、本を読んで調べる時間はないし、どの本を買っていいのか分からないの、私もパソ\コンのことは分からないし」と言います。';
n();
print '「誰か替わりに買ってきてくれる人がいるといいんだけれど、誰かそうゆうの得意な人いないかしら」と言われて、私は仕方なく「私は主人に相談してみます」と返事をしました。';
n();
print '旦那が帰ってきてから機嫌の良さそうな時に「友達がパソ\コン買いたいって言ってるんだけれど」頼んでみました。';
n();
print 'するとたまたま機嫌がよかったらしく、すぐに';
h('女友達');
print 'に電話して相談した後、部屋に閉じこもりました。';
n();
t424();
}
sub t427{
$r_t427=rand 2;
$i_t427=int($r_t427)+1;
if($i_t427==1){ t426(); }
if($i_t427==2){ t425(); }
}
sub t428{
print '数日たってパソ\コンが届いたから来てくれと';
h('旦那');
print 'に電話がありました。';
n();
h('旦那');
print 'が今度の日曜に行くからと返事をするとどうしても今日中に来るようにと言われました。';
n();
print 'しかたなく夕食前に私は';
h('旦那');
print 'と友達の所に行くことにしました。';
n();
t129();
print 'しかし、呼び出された場所は小さな事務所でした事務機の卸をしている';
h('中小企業');
print 'という会社だと紹介されました。';
n();
print 'そこには友達の';
h('旦那');
print 'の';
h('男の名字');
print 'がいました。';
n();
print '最初はそこが友達の';
h('旦那');
print 'の職場だと思っていたのですが、どうも様子が変でした。';
n();
print '内の';
h('旦那');
print 'と私は、';
h('男の名字');
print 'の会社の社員で、パソ\コンを納品に来たということになっているようなのです。';
n();
h('男の名字');
print 'は';
h('中小企業');
print 'からパソ\コンの注文を受けて、';
h('旦那');
print 'にパソ\コンを買うように頼んだのでした。';
n();
print '事情が分かると';
h('旦那');
print 'も腹をたてて、酷く不機嫌でした。';
n();
}
sub t429{
print '数日たって、また電話がかかってきました。';
n();
print '今度は';
h('中小企業');
print 'からでした、';
h('購入するソ\フトの目的');
print 'のソ\フトはどうなっているのか、という問い合わせでした。';
n();
h('中小企業');
print 'の話しでは、頼んだのはパソ\コン一式だけではなく、会社の';
h('購入するソ\フトの目的');
print 'システム一式で、すでに支払いも済んでいるとのことでした。';
n();
h('旦那');
print 'が';
h('男の名字');
print 'に問い合わせるとなにやら言い争いになっている様子でした、私が電話を替わると、「パソ\コンは';
h('購入するソ\フトの目的');
print 'に使うと言ったはずだよ、だから';
h('購入するソ\フトの目的');
print 'のソ\フトも一緒に収めるのは当たり前だろう、頼んだことはちゃんと責任もってやってもらわないと困るよ」と言い出しました。';
n();
print '結局';
h('購入するソ\フトの目的');
print 'のソ\フトを入れるまでは支払いはしないと';
h('男の名字');
print 'は言い出しました。';
n();
h('旦那');
print 'はあきれかえって、怒り出すともう私に口も聞きませんでした。';
n();
print '私は';
h('旦那');
print 'の機嫌を損ねては悪いと思って、翌日';
h('男の名字');
print 'から金が届いたと言って、ヘソ\クリからお金を渡しました。';
n();
}
sub t430{
t132();
print '私は';
h('パソ\コン量販店の場所');
print 'の';
h('パソ\コン量販店');
print 'に行って適当な';
h('購入するソ\フト');
print 'を見つけました。';
n();
print '普通のソ\フトとは違ってずいぶんと高い値段のソ\フトでしたが仕方がないのでなんとかお金を工面して買いました。';
n();
print 'しかしその月の生活費を全部つぎ込んでしまったので、明日から使うお金はほとんど残りませんでした。';
n();
}
sub t431{
print '一月ほどたって、また';
h('男の名字');
print 'から電話があり、';
h('購入するソ\フトの目的');
print 'のシステムがまだ納品されていないと怒鳴りちらされました。';
n();
print '私は';
h('旦那');
print 'に言うわけにも行かず';
h('男の名字');
print 'にあやまりに行きました。';
n();
print 'すると客先から信用をなくして大変な目にあわされたと言って詫び状を書かされました。';
n();
t430();
}
sub t432{
print 'そのあとで';
h('女友達');
print 'から私に電話があり、「お宅の旦那さんが打ち合わせに来ないので、たいへんなことになってるのよ、なんとか来るようにあなたから言ってよね」と一方的に言われました。';
n();
print '私は';
h('旦那');
print 'に言うわけにもいかずに、私はひとりで';
h('中小企業');
print 'に出向きました。';
n();
print '待ち構\えていた';
h('男の名字');
print 'に頭をさげてなんとか市販の';
h('購入するソ\フト');
print 'を納めるということで納得してもらいました。';
n();
t430();
}
sub t433{
print 'すると「今回のお客さんはとても大事な客で、パソ\コンはサービスで入れたんですよ。ですから、お金はとれないんです」';
n();
t131();
print '「でもそれでは申\し訳ないからちょうど他の会社からパソ\コン10台にそれもインターネット接続もつけてという';
h('旦那');
print 'さんにぴったりの仕事がはいってるんです、それをそちらにお回ししますので、それで稼いでいただけますか、';
h('%D販売代金');
print '万の仕事ですから、利益率は';
h('%D利益率');
print '割で利益は';
h('%D利益');
print '万ですので、もうパソ\コン代は十\分まかなえますから」と言われました。';
n();
print '私はなんで、パソ\コンの代金をもらうのに他の仕事を引き受けなければいけないのかどうにもよく分かりませんでしたが、「商売とはこうゆうものなんですよ、奥さん、どこかで損をして、その分どこかでもうけをだす、それが商売なんです」と言いくるめられました。';
n();
print '私は';
h('旦那');
print 'が帰って来てからその話をしてみると、「なにアホなこと言ってるんだ」と相手にもしてくれませんでした。';
n();
print '翌日パソ\コン10台分の発注書が届きましたが、とても';
h('旦那');
print 'に見せられなくて押入の奧に放り込んでおきました。';
n();
print '一月ほどたって知らない会社から、今日納品なのになんで納品に来ないんだと電話がかかってきました。';
n();
h('旦那');
print 'はいま会社だと言うと、電話番号を教えろと言われました。';
n();
print 'きっとなにか仕事の話しだと思って、電話番号を教えました。';
n();
print 'すると、すぐに';
h('旦那');
print 'から電話がかかってきました。';
n();
print '「なんで、俺がパソ\コン一式今日納品することになってるんだ、あんな会社しらん、いったいなんなんだ、お前が会社の電話番号教えたっていうが、おかしなことするんじゃない」と言われました。';
n();
print '私はもしかしてと思って、押入の奧にしまった発注書をだしてよくよく会社の名前をみました。';
n();
print 'たしかに、その会社の名前でした。';
n();
print '私は仕方なくその会社にあやまりにいきました。';
n();
print 'すると、「お金はもうはらってあるから、明日からパソ\コン教室を始めるのでパソ\コンはどうしても今日中にいるんだ」と言い張るだけでいっこうにらちがあきませんでした。';
n();
print '私はここで話しをしていてもどうにもならないと思い';
h('男の名字');
print 'の所へいきました。';
n();
print 'するとパソ\コンの手配は自分でするからと言ってくれましたが、「納期に納品しなかったので、違約金は払って貰いますよ、商売では当然なんですよ奥さん、違約金はね取引金額の';
h('%D違約金倍率');
print '倍なんですよですから';
h('%D違約金');
print '万払ってもらいますからね」と言い出されて私はびっくりしました。';
n();
print '私は';
h('%D違約金');
print '万払いますという誓約書にサインさせられて家に戻りました。';
n();
print 'しかし旦那に相談する訳にもいかず、夜一晩眠れませんでした。';
n();
print '翌日私は';
h('%D違約金');
print '万もの大金をいったいどうしようかと思い詰めましたが解決策は思いつきませんでした。';
n();
}
sub t434{
print 'そのうち代金を払ってくれると思っていたのですが、どうも払ってくれる様子もなくて、催促の電話をしました。';
n();
print '電話口に';
h('女友達');
print 'の旦那が出たので、「立て替えたパソ\コン代金、いつ払ってもらえるんですか」と聞いてみました。';
n();
}
sub t435{
print 'すると「今回のパソ\コンは、将来';
h('購入するソ\フトの目的');
print 'システムを購入するということで客から注文があったんです、ですから支払いは、';
h('旦那');
print 'さんが、その';
h('購入するソ\フトの目的');
print 'システムを作っていただければそのソ\フトの代金でお払いしますから」';
n();
print '「商売とはそうゆうものなんですよ奥さん、損して元取れというか、最初にお客さんにサービスしないと、仕事はなかなか取れない物なんですよ、ですから今回のパソ\コンはまあお客さんにサービスということで、';
h('旦那');
print 'さんにもそうお話してありますから」と長々と説明を受けました。';
n();
print '私は';
h('旦那');
print 'がそんなソ\フトを作ってる気配もないので、夜';
h('旦那');
print 'に聞いてみました。';
n();
print 'すると、「確かに';
h('購入するソ\フトの目的');
print 'システム作ってくれないかと言われたけど、『まあ暇があったらやってもいいですがと』適当に答えといたから」と言い出しました。';
n();
print '数日たって、';
h('女友達');
print 'の旦那から電話がかかってきて「明日会社は休みか」と言われました。';
n();
print '土曜なので、';
h('旦那');
print 'は休みだと答えると、まえパソ\コンを納めた';
h('中小企業');
print 'から「';
h('購入するソ\フト');
print 'の打ち合わせがしたいから、翌日10時に来て欲しい」と言われました。';
n();
print '夜になって';
h('旦那');
print 'に話すと、';
h('旦那');
print 'は「そんなのほっとけばいいよ、俺は別にソ\フトの下請け会社じゃないんだから、なんで打ち合わせなんか出なきゃいけないんだ」と言っていました。';
n();
print '翌日10時になって、';
h('旦那');
print 'の会社に';
h('男の名字');
print 'から電話があって、どうして打ち合わせに来ないんだ、と電話がかかってきました。';
n();
h('中小企業');
print 'の社長に電話が代わると「打ち合わせにどうしてでないんだ、ちゃんと約束しただろう、どうゆうつもりなんだ、来れないなら来れないと連絡するのが常識だろう、君は社会常識もないのか」とか怒鳴りちらしてきました。';
n();
h('旦那');
print 'に電話に出てもらうと「内は、そうゆう仕事はしてませんから」と言ってすぐ電話を切ってしまいました。';
n();
}
sub t436{
t45();
print '私はいつも遊びに来るに';
h('女友達');
print 'に相談してみました。';
n();
print 'すると「変な業者に借りたら大変よ。でも大丈夫、知り合いにお金を貸してくれる業者の人がいるから紹介してあげてもいいわよ、そこはきちっとしてるから」と言ってくれました。';
n();
print '私は';
h('女友達');
print 'が言うのなら大丈夫だと思ってさっそく事情を話してお金を貸してもらいました。';
n();
print 'しかし、お金を返せるはずはなく、借金は利息でどんどん雪だるま式にふくれあがりました。';
n();
}
sub t437{
t45();
print '私はいつも遊びに来るに';
h('女友達');
print 'に相談してみました。';
n();
print 'すると、そうゆう事なら慣れてる人がいるからと友達の男性を紹介してくれました。';
n();
print '男は、取り立て人と交渉して';
h('借金の金額');
print 'の借金を';
h('棒引き後の借金の金額');
print 'に棒引きさせてくれました。';
n();
print 'そして、';
h('棒引き後の借金の金額');
print 'のお金を借りる業者を紹介してくれました。';
n();
print '私はこれで取り立ての男がもうこなくなり一安心だと思いました。';
n();
print 'しかしすぐに自分が馬鹿なことをしてしまったと分かりました。';
n();
print '手形の取り立ての時は利息は法定利息だけでしたが、こんど借りたお金はそれよりも利息は数倍の金額でした。';
n();
print 'しばらくしてまた取り立ての男が家に来るようになりました。';
n();
print '手形の取り立ての時は一応はサラリーマン風の落ち着いた感じの男で怒鳴りつけるような事はありませんでしたが、こんど来るようになった男は雰囲気も悪くて脅すような口調で取り立てをしてきました。';
n();
print '私は男が来るたびに、怖くて心臓が小さく縮んで足が震えました。';
n();
print '3ヶ月ほどたっと、借金は';
h('利息で増えた借金の金額');
print 'になっていました。';
n();
print 'このままほっておくと、どんどん増えるだけだと言われました。';
n();
}
sub t438{
t4();
t57();
t139();
t427();
t428();
t4();
t429();
t431();
t4();
t478();
}
sub t439{
t4();
t57();
t139();
t427();
t428();
t4();
t434();
t435();
t432();
t4();
t478();
}
sub t440{
t4();
t57();
t427();
t428();
t4();
t434();
t433();
t4();
t478();
}
sub t441{
$r_t441=rand 3;
$i_t441=int($r_t441)+1;
if($i_t441==1){ t438(); }
if($i_t441==2){ t439(); }
if($i_t441==3){ t440(); }
}
sub t442{
print '旦那が夜中にごそごそと一人で部屋に閉じこもる時間が多くなりました。';
n();
print '私はいったい何をしているのか、気になりましたが';
h('旦那');
print 'は話してくれませんでした。';
n();
print '大学の時の親友のに相談してみると、もしかしてチャットに夢中なってるのではと言われました。';
n();
print '「チャットで知り合って不倫する男性は多いらしいわよ」と言われて私は心配になりました。';
n();
print '夜になって食事をしながら';
h('旦那');
print 'に「ねえ、チャットって知ってる、知らない人と文字でおしゃべりするんですって」と聞いてみると、「ああ、あれね、俺はあんなのしないから」ととぼけるので、「じゃ夜なにしてんのよ」と言い返すと、「今晩見せてやる」と言われました。';
n();
print '私は食事のあと、';
h('旦那');
print 'の部屋のパソ\コンの前に連れて行かれました。';
n();
print '「一週間かかったんだぜ、大変だったんだ」と言って見せてくれたホームページは、高校の制服と、その制服を販売している店の一覧でした。';
n();
print '高校の制服は、入学案内からスキャナーで取り込んで、買える店も紹介してありました。';
n();
print '「いったいどうしてこんなを作ったのと」私が問いただすと、「バナー広告で一儲けするんだ」';
n();
print '「バナー広告は、アダルトサイトは載せてもらえないんだ。だから制服のサイトだったら、アダルトサイトじゃないだろう。制服マニアにとってはとてもたまらないんだ、制服が」';
n();
print '「女子校の制服マニアもいるけど、女の子にも男子校の制服マニアがいるからな、これで大もうけさ」と旦那が得意そうに答えました。';
n();
print 'そう言われても本当にそんなにうまく大もうけできるのかしらと思いました。';
n();
print 'しかし、別にお金がかかるわけでもないし、';
h('旦那');
print 'の遊びだと気に留めていませんでした。';
n();
print '私は次の日遊びに来た近所の';
h('女友達');
print 'に、「内の';
h('旦那');
print '、ホームページで一儲けするんだって、馬鹿みたい」と話しの種にして二人で笑いました。';
n();
}
sub t443{
t61();
t117();
print 'しばらくして';
h('女友達');
print 'の親しい友達と称する';
h('男の名字');
print 'が是非私の旦那に会いたいと尋ねてきました。';
n();
print '私は旦那が帰って来るまで待ってもらって夕食をしながら一緒に話しを聞くことにしました。';
n();
print '最初にお酒を勧めて、食事も済んでからやっと話しが始まりました。';
n();
h('男の名字');
print 'の話しと言うのは「いいアイデアがあるのでぜひホームページを作って欲しいのですよ」という相談でした。';
n();
print '「私はもう歳でインターネットのことわ分からないのだが、商売のアイデアだけは天才なんですよ。私が考えたアイデアはみんな成功してね、カラオケだって私が先に考えたのを横取りされたんですよ」';
n();
print 'そういって長い前置きのあと話しを切り出したのは、「ラブホテル検索サイト」でした。';
n();
print '「誰でも、金曜の夜はラブホテルに行きたいが、混んでいてどこにいったらいいのか分からない、そこで携帯のiモードで空いてるラブホテルの部屋を検索するんですよ」';
n();
print '「これはもう絶対大もうけできる、一日に';
h('一日の売り上げ');
print 'でも';
h('一日の売り上げ大');
print 'でも儲かるんだ、だからホームページを作ったら一割謝礼を差し上げよう、それでも一日に最低';
h('一日の金額');
print '、月にすれば';
h('契約の金額');
print 'だ、こんないい話はないですよ」と言いうので';
h('旦那');
print 'は「携帯のiモードは使ったことあるんですか、」と試しに聞いて見ました。';
n();
print 'すると、「いや、使った事はないんだ、俺はもう歳だからそんな難しいことはできなくてね、だがこのホームページで儲かることは間違いない、俺には金儲けの事は何でもわかるんだ」';
n();
print '「いつも勉強してるからな、俺の事を酒飲みだという奴がいるが、それは違う、酒を飲みながら商売の種を探すんだ」';
n();
print '「誰でも酒を飲んだときは何でも話すだろう、絶対秘密にしなければいけない企業秘密でも酒を飲めばついしゃべるだろう、それが情報なんだ、いくらインターネットだのなんだの言っても、酒を飲んで手に入れる情報に比べたらただるガセネタさ、だから金儲けになることなんでも真っ先に俺が見つける」';
n();
print '「こんないい話ないだろう一月';
h('契約の金額大');
print 'も出すっていってるんだよ、断る理由なんかないだろう」と言い出すので、';
h('旦那');
print 'は「さっき一月';
h('契約の金額');
print 'と言いませんでしたか」と聞いてみました。';
n();
print 'すると、「一月';
h('契約の金額');
print 'も';
h('契約の金額大');
print 'も同じだろう、それだけ大金がもうかるということだ、人の揚げ足はとらないほうがいいよ、人格を疑われるからね」と言い出しました。';
n();
h('旦那');
print 'は呆れて返事も出来ず、なんとか帰ってもらうことにしました。';
n();
}
sub t444{
print 'しばらくして';
h('男の名字');
print 'から電話があり、「俺のアイデアを盗んだな」という怒鳴り声が聞こえてきました。';
n();
print '雑誌にインターネットラブホテルというのが紹介されていて、ラボホテルの空き室の紹介をするシステムになっていると言うのです。';
n();
print 'しょうがないから';
h('旦那');
print 'が雑誌を買ってきて、ホームページにアクセスしてみると、インターネットラブホテルという名前のチャットルームで空き室は空きチャットルームでした。';
n();
print 'なんだ馬鹿馬鹿しいと思って';
h('旦那');
print 'が電話すると、「なにいってるんだ俺のアイデア盗んだんだろう、同じアイデアじゃないか、俺をだませると思ってるのか」と誤解は解けませんでした。';
n();
print 'いくら説明しても、ラブホテルとインターネットラブホテルは別だということはまったく分からないようで、ラブホテルの空き室を紹介してるじゃないかと、延々と平行線の議論が続くだけでした。';
n();
print '翌日';
h('旦那');
print 'の会社に嫌がらせの電話が延々とかかってきたので、仕方がないので、私は';
h('男の名字');
print 'の所にいってなんとか止めて下さいと頼むと「じゃあ詫び状を書いてもらう」と言われました。';
n();
print 'それで納得してもらえると思って詫び状を書くと、数日たってまた電話がありました。';
n();
print '「詫び状だけで済むわけないだろう、詫び状の他に';
h('一日の金額');
print '出してもらうからな、分かってるのか」';
n();
print 'そう言われてまた面倒なことになるといけないと思い私はへそくりからなんとか';
h('一日の金額');
print '用意して渡しました。';
n();
print 'すると一月くらい立ってまた電話があり「一日';
h('一日の売り上げ');
print 'はもうかる仕事だったんだ、それを横取りされたんだ、';
h('一日の金額');
print 'で済むわけないだろう、あと';
h('一日の売り上げ');
print '用意しろ、こっちには詫び状がちゃんとんだ、断ればこの詫び状をファックスで会社に送るからな、そうすれば';
h('旦那');
print 'はすぐ首だ分かってるのか」とまた脅されました。';
n();
print '私は困り果てて、主婦金融から';
h('一日の売り上げ');
print '借りることにしました。';
n();
print 'どうにも返せないで三ヶ月たったとき、とうとう取り立てが来ました。';
n();
print '私はどうしていいのか分からず、すぐ返しますと返事をして帰ってもらいました。';
n();
}
sub t445{
t4();
t45();
t442();
t4();
t443();
t4();
t444();
t4();
t390();
t470();
t358();
t559();
}
sub t446{
print '奧の方の席に、どこかで見たような男の子の顔を見つけました。';
n();
print '学生にしてはすこし歳を食い過ぎている顔は、大学の時クラブで一緒だった';
h('男');
print 'に良く似ていました。';
n();
print '相手の男性も私に気が付いたようで席を立ってこちらに近づくと「もしかして';
h('私の敬称');
print 'ですか」と話しかけてきました。';
n();
print '話しかけてきたのはやっぱり';
h('男');
print 'で、今はこの教室の助手になっているそうでした。';
n();
print '合コンも終わって女の子達があと片付けをして、そのあと帰り支度を始めました。';
n();
h('男');
print 'がまた私の所に来ると「帰りに、ちょっとお茶でも飲んでいきませんか、いろいろ話しもしたいし」と誘われました。';
n();
print '私達は大学の駅前の喫茶店に入りました。';
n();
}
sub t447{
h('男');
print 'は「大学の時の';
h('女友達の劣称');
print 'と結婚して、住まいはこのすぐ近くだから是非よっていって欲しいんだ、';
h('女友達の劣称');
print 'も喜ぶから、すぐ近くだから」としつこいくらいに誘いました。';
n();
print '私も今日は旦那は残業で徹夜だし、';
h('女友達');
print 'とも会いたかったので';
h('男');
print 'に案内されて近くのマンションまで行きました。';
n();
print '部屋に入るとすぐ寝室に案内されました。';
n();
h('女友達');
print 'が部屋にいる様子もなく、なんとなく変だなと思ったとき「';
h('女友達の劣称');
print 'は今アメリカに留学中なんだ」と言うと私をベッドに押し倒してきました。';
n();
print '「俺はホントは';
h('私の愛称');
print 'が好きだったんだ」と';
h('男');
print 'が私の耳元でささやくと、私は気が遠くなっていきました。';
n();
t742();
}
sub t448{
print '一通り新人の自己紹介なども済んで、男の子達が隠し芸のようなことを始めました。';
n();
print '私の頃と変わりのない光景に私は懐かしくて胸がいっぱいになりました。';
n();
print '宴会も終わって、二次会に誘われて私達は大学の門を出てみんなで歩き始めました。';
n();
print '交差点を渡ろうとしたとき、女の子の一人が急にうずくまって立てなくなりました。';
n();
print '今年ゼミにはいったばかりの';
h('女友達');
print 'でした、男の子がタクシーを呼ぶと近くのアパートまで送っていく事になりました。';
n();
print '私は男の子達だけに任せておくのは心配で一緒にタクシーに乗り込みました。';
n();
print '近くの';
h('女友達');
print 'のアパートまでタクシーが着くと、私は男の子達に手伝ってもらって';
h('女友達');
print 'を部屋まで運びました。';
n();
print '男の子はすぐに押入からお布団を出して';
h('女友達');
print 'を寝かせる支度を始めました。';
n();
print '私は';
h('女友達');
print 'の服を脱がせないといけないと思いましたが、男の子達はじゃまだと思いました。';
n();
print '「あとは、私がやりますから、あななたちはもう帰って」と私が言うと、男の子達は布団に私を押し倒してきました。';
n();
t832();
}
sub t449{
print '研究室での宴会が終わると、みんなで近くの駅前まで歩いて二次会ということになりました。';
n();
print '私は二次会にまではとてもつき合えないから先に帰ろうと思ったのですが、男の子達に無理矢理連れて行かれました。';
n();
print 'やっと二次会も終わって、駅で切符を買おうとすると、財布がないのに気が付きました。';
n();
print 'どこかで置き忘れたのだとは思いましたが、お酒のせいであたまがぼんやりしてどこで落としたのか思い出せませんでした。';
n();
print 'ひとまず二次会をした居酒屋に戻って、店員に聞いてみましたが、結局見つかりませんでした。';
n();
}
sub t450{
print '店を出ようとすると、サラリーマン風の男性二人に「ちょっとカラオケしていこうよ、ねちょっとだけ」としつこく誘われました。';
n();
print '私は知らん顔をして、店を出て途中の帰り道でお財布が落ちていないか確かめながら歩きました。';
n();
}
sub t451{
print '私は店を出て、途中の帰り道を財布が落ちていないか確かめながら歩きました。';
n();
}
sub t452{
print '駅前近くまで来ましたが、やっぱり財布は見つかりませんでした。';
n();
print 'そう言えば途中で女の子の一人が気分が悪いとか言いだしたので、自動販売機でドリンク剤を買ったのを思い出して、もう一度道を戻りました。';
n();
print '下を見ながら歩いていると、横道を入った所に自動販売機があるのが見えました。';
n();
print 'やっぱりここに違いないと思って、自動販売機の前まで来ましたが、私が買ったはずのドリンク剤は置いてありませんでした。';
n();
}
sub t453{
t342();
print '別の自動販売機かしらと思って、奧の道に入ってみると数人の男の子が女の子を取り囲んでラブホテルに連れ込もうとしているのを見つけました。';
n();
print '私はきっと女の子を酔わせてラブホテルに連れ込んでみんなで乱暴\しようとしている所に違いないと思いましたが、関わり合いにならない方がいいと思って道を戻ろうとしました。';
n();
t45();
print 'そのとき「やめてよもう、なにするのよ」という声が聞こえて、さっき合コンで一緒だった女の子の一人の';
h('女友達');
print 'だと気が付きました。';
n();
print '男の子達は、さっき合コンで一緒だった学生達ではないようでした。';
n();
print '私はこれは大変だと思い「あなたたち、なにやってるの」と大きな声をだしました。';
n();
print '男の子が二人私に走り寄ると、私の両手をつかんでねじり上げました。';
n();
print '私は怖くて足が震えて逃げ出すこともできませんでした。';
n();
print '私と';
h('女友達');
print 'は、逆らう事もできずに目の前のラブホテルに連れ込まれました。';
n();
t749();
}
sub t454{
print '別の自動販売機かしらと思ってあたりを見回してみると、私のすぐ後ろからさっきのサラリーマンの二人組が近づいてくるのが見えました。';
n();
t342();
print '私は急に怖くなって逃げ出そうと小走りに駆け出しました。';
n();
print 'すると二人はすぐに私を追いかけて両腕を押さえつけてねじ上げて来ました。';
n();
print '私が「やめて下さい」と大きな声をだすと、私の顎の下から押し上げられるようにして口を塞がれました。';
n();
print '自動販売機の裏の駐車場に連れ込まれると、アスファルトの床に押し倒され、両足を肩に着くまで押さえ込まれました。';
n();
t832();
}
sub t455{
print '私は終電に乗り遅れないように時間を見計らって少し早めに帰ることにしました。';
n();
print '地下鉄から山の手線に乗り換えて、池袋の駅に着くと最終の地下鉄はもう終わっていました。';
n();
print '途中乗り換えがあるから、もう少し早く帰らなければいけないけなかったのだと気が付きましたがもう後の祭りでした。';
n();
print '駅前のタクシー乗り場に行ってみると長い行列ができていて、すぐには乗れそうにありませんでした。';
n();
print '私は駅の近くにまだ大勢いる女の子達を見て、学生時代によく合コンで遅くなった思い出がよみがえってきました。';
n();
}
sub t456{
print 'タクシー代がもったいないし、学生のときよくやったように漫画喫茶で一晩すごそうかと思って私はネオンのある方へと足を向けました。';
n();
t342();
print 'そのときちょうど、数人の学生が女の子を両脇に囲んでこちらに来るのが見えました。';
n();
print '合コンかなにかで飲み過ぎた女の子を介抱しているようでした。';
n();
t45();
print '女の子が「大丈夫です」と言って顔を上げたとき、私はその女の子が大学の後輩の';
h('女友達');
print 'によく似ているのに気が付きました。';
n();
print '私は近づいてよく見ましたが、男の子達にも見覚えがありました。';
n();
print '「どうしたの、こんなにお酒飲んで、」と私が';
h('女友達');
print 'に声をかけると、';
h('女友達');
print 'は私の顔を見ながら「先輩こそどうしたんですか、こんなところでナンパ待ちですか」と髪の毛を振り乱して笑いながら言いました。';
n();
print '男の子達は、「これからカラオケに言って電車が動く朝まで時間つぶそうかと思ってるんですよ」と言い出しました。';
n();
h('女友達');
print 'が「先輩、一緒に来ませんか」と言うので、私は';
h('女友達');
print 'のことが心配で一緒に行くことにしました。';
n();
print '学生の頃よく来たカラオケの店に行くと、私達は部屋に案内されました。';
n();
print '店員がドアを閉めて受付に戻るのを確かめると男の子達は突然私達に襲いかかってきました。';
n();
t832();
}
sub t457{
print '駅に戻ろうと思って店から出ようとすると携帯が鳴って後輩の';
h('女友達');
print 'からでした。';
n();
print '「先輩のお財布店に置き忘れたでしょう、私先輩に渡そうとしたんだけど、先輩先にいっちゃうから見つからなくて、いまちょっと一休みしてるので、来て下さいね、私悪酔いしちゃったらしくてもうだめだから」と半分酔った様子で話し続けました。';
n();
print '私は仕方ないわねと思い場所を聞くと駅の裏手にあるラブホテルの名前でした。';
n();
print '酔って帰りにラブホテルじゃあきっと男の子と一緒なのねとは思いましたが、お財布を返してもらわないといけないので、';
h('女友達');
print 'のいるラブホテルまで行くことにしました。';
n();
print '駅前の飲屋街の裏手に入ると薄暗い道があり、入ってすぐに';
h('女友達');
print 'が言っていたラブホテルを見つけました。';
n();
t342();
print '教えられた部屋の番後を受付で言うと、「あ、酔った女性が一人に男の子が3人入りましたよ」と受付の女性が教えてくれました。';
n();
print '「内は困るんですよ、2人で入ってもらわないと」と苦情を言われましたが私に言われても困ると思いました。';
n();
print '部屋の前で一息つくと私がドアをノックする前にドアがあいて、男が私の手を引いて部屋の中に引きずり込みました。';
n();
print '大きなベッドの上には';
h('女友達');
print 'が服を脱がされて縛られていました。';
n();
print 'これはまずいと思い男の子の手を振りほどいて逃げ出そうとしましたが男の子の力には勝てませんでした。';
n();
print '私はそのまま手をひっぱられて女友達の上に押し倒されました。';
n();
t629();
}
sub t458{
t4();
t58();
t45();
t536();
t542();
t543();
t544();
t446();
t447();
}
sub t459{
t4();
t58();
t45();
t536();
t542();
t543();
t544();
t448();
}
sub t460{
t4();
t58();
t45();
t536();
t542();
t543();
t544();
t455();
t456();
}
sub t461{
t4();
t58();
t45();
t536();
t542();
t543();
t544();
t449();
t450();
t452();
t454();
}
sub t462{
t4();
t58();
t45();
t536();
t542();
t543();
t544();
t449();
t451();
t452();
t453();
}
sub t463{
t4();
t58();
t45();
t536();
t542();
t543();
t544();
t449();
t457();
}
sub t464{
$r_t464=rand 6;
$i_t464=int($r_t464)+1;
if($i_t464==1){ t458(); }
if($i_t464==2){ t459(); }
if($i_t464==3){ t460(); }
if($i_t464==4){ t461(); }
if($i_t464==5){ t462(); }
if($i_t464==6){ t463(); }
}
sub t465{
print '「あなたねえ、パーティーコンパニオンて知ってる」';
n();
print '「パーティーにまあ、花を添える仕事でね、お酒注いだり、おしゃべりの相手したりするんだけど」';
n();
print '「そのパーティーコンパニオンの仕事を紹介する事務所でね、すごいお金になるところがあるの」';
n();
print '「もちろん、お金になるってことは、普通のコンパニオンのお仕事だけじゃそんなにお金にはならないわよね」';
n();
print '「ね、分かるでしょう、いえ、旦那にばれなければいいのよ、あなたも楽しめるし」';
n();
print '「最近旦那とはあっちの方はご無沙汰なんでしょう」';
n();
print '「いやっていうくらいたっぷり楽しめるお仕事なのよ」と';
h('女友達');
print 'に勧められてどんな仕事なのか見当はつきました。';
n();
print 'そんな仕事するわけにはいかないと思っては見ましたが、お金のためならやるしかないと覚悟を決めました。';
n();
print '「是非、紹介してね、私なんでもしますから」と私が真剣な口調で頼むと';
h('女友達');
print 'はすぐに携帯で事務所に電話してくれました。';
n();
print '「じゃ、一応面接するからこれから事務所に行ってくれる」と';
h('女友達');
print 'に言われて私は道順をメモしました。';
n();
}
sub t466{
print '駅の裏手のラーメン屋の二階にだと言われて、私は道順をたどりました。';
n();
t180();
print 'ラーメン屋の横に階段があり、';
h('組事務所');
print 'と看板がありました。';
n();
print '私は看板を見て怖くなりましたが、震える足で階段を上がりました。';
n();
print 'ドアをノックしてみると返事はありませんでした。';
n();
print '恐る恐るドアを開けてみると中には数人の男の子達がいて、手に木刀をもってこちらをにらみつけました。';
n();
print '私は怖くなってドアを閉めようとしましたが、手が震えて閉められませんでした。';
n();
print '「さっき電話してきた女だな」と男の一人が怖い顔でどなりつけてきました。';
n();
print '私が小さい声で「はい」と言うと、「じゃあ、最初の仕事をしてもらおうか」と男が言うなり男の子達が私に一斉に襲いかかってきました。';
n();
t832();
}
sub t467{
t465();
t466();
}
sub t468{
t465();
print '駅前から裏通りに入ると、小さなビルの前に車が止まっていて運転席の男の子が私に声をかけてきました。';
n();
print '「';
h('私の敬称');
print 'ですね、すぐ行きますから乗ってくれますか」と言って車の助手席のドアが開いたので、私はなにも考えずに車に乗りました。';
n();
print '車がしばらく走ると、大きなマンションの駐車場に入りました。';
n();
print '駐車場で車を降りるとエレベータに乗せられ、ドアの前まで連れて来られました。';
n();
print '「ここでパーティーがあるんですか」と私が聞いてみると「あ、そうですよ、ここです」と言われて、部屋に入りました。';
n();
print '入り口は普通のマンションの部屋でしたが中は改装してあるらしくて、細長通路を通って小部屋に通されました。';
n();
print '部屋の中央に変な形をした真っ赤な椅子がおいてあり、なんに使うのかしらと思いました。';
n();
print '「じゃあ、はじめますからね」と男のが言うと、いきなり私の両手をつかんで皮の紐で縛り付けました。';
n();
print '私がびっくりして「いったい何をするんですか」と叫ぶと「もちろん奴隷の競売にでてもらうんですよ、話しは';
h('女友達');
print 'からもう聞いてるはずだけど、今夜一晩の奴隷だけれどね」';
n();
print 'と言い出すので私はびっくりして体に寒気が走りました。';
n();
print '目の前のカーテンが開くと大きな鏡があり私の姿が映りました。';
n();
print '「これマジックミラーでね、この向こうにはお客さんがいて、あなたを競り落とすってわけなんですよ」';
n();
print '「このパーティーは奴隷の競売をするパーティーでね、一晩で一千万もの金が動くこともあるんですよ」と言われて、私はこれは競り落としてもらわないと困ると思い直しました。';
n();
print '男は私を変な形をした椅子に座らせると両手足を縛りつけました。';
n();
print '私は椅子の上で、仰向けで両足を広げる格好になりました。';
n();
print 'その時になって私はその椅子が産婦人科で出産の時につかう椅子だと気が付きました。';
n();
print '男は私の下着をずらすと';
h('花園');
print 'がガラスの向こうに丸見えになるように椅子を動かしました。';
n();
print '私の体は震えが止まらなくなって、椅子がガタガタと音を立てました。';
n();
print 'どうやら私は競り落とされたらしく、すぐに目隠しをされ、口には猿轡をされて隣の部屋に連れて行かれました。';
n();
print '「今夜は楽しませてもらおうか、いやいい女じゃないか、やっぱり人妻は最高だね」と言う声が耳元で聞こえてきました。';
n();
print '「逆らえばお仕置きだよ、お仕置きをされたいのかな、それとも一晩奴隷になるか、どっちでもいいんだよ」と言う言葉を聞いて私の体はまた震えはじめました。';
n();
t330();
t731();
}
sub t469{
print '「私の友達がね、アダルトビデオの会社に勤めてるんだけどね、ほら裏ビデオってあるでしょう」';
n();
print '「シロートの人妻の主演する裏ビデオって結構\いいお金になるって言ってたのよ」';
n();
print '「別に美人でなくてもいいのね、普通の主婦がエッチなことするのが売り物なのよ」';
n();
print '「紹介してあげるから、ちょっとお金稼いでみない、大丈夫旦那にはばれっこないから」と勧められました。';
n();
print '「私は絶対しゃべったりしないから、借金のために裏ビデオ出たなんて絶対に言わないわよ」';
n();
print '「近所の奥さんに、あそこの奥さん離婚寸前なのなんて言われたら困るでしょう」と半分脅すような口調で言われて私は断れませんでした。';
n();
print '携帯で';
h('女友達');
print 'が連絡すると、気分が変わらない内にいますぐビデオを撮るからと近くのラブホテルに呼び出されました。';
n();
print '「途中まで一緒に行ってあげるから」と';
h('女友達');
print 'に言われて私は駅の裏のラブホテルまで行きました。';
n();
print '駐車場には大きな車が止まっていて、照明の機材がいっぱい積み込んでありました。';
n();
print '部屋に案内されるとベッドの横には照明器具が並んで、カメラマンももう準備ができているようでした。';
n();
print '「じゃあ、はじめようか」と言われて私はベッドの横に座りました。';
n();
print 'カメラが私に向けられると、カメラの後ろの男が私に話しかけてきました。';
n();
print '「こんにちは、どうしてビデオにでようと思ったの」と言われて、「借金があってどうにも払えなくなったからなんです」と答えました。';
n();
print '「そう、エッチなこと好きなんだね、だから裏ビデオでお金かせごうと思ったんだ」と言われて。';
n();
print '「そうですね、まあ好きな方だと思います」となんでもいいからと思って答えました。';
n();
print '「どんなセックスが好きなの、今日はどんな風にされたいの」となおも質問が続きました。';
n();
print '私はもうなんでもいいから早く終わらせたいと思って「めちゃめちゃにされたいです、ともかく、早くめちゃめちゃにして」と半分泣き出しそうになりながら叫びました。';
n();
print 'カメラの裏にいた数人の男が立ち上がる私の両脇に座り、私をベッドに押し倒してきました。';
n();
t832();
}
sub t470{
print '「あなた最近、旦那とあっちのほうはご無沙汰だっていってたでしょう」';
n();
print '「自分でも楽しめるし、お金にもなるし、ちょうどいいでしょう」';
n();
t40();
print '「この辺の奥さんやってる人多いのよ、ほらあの角の';
h('先輩の愛称');
print 'とか」';
n();
print '「毎日がドキドキの連続で楽しくてしょうがないそうよ」と勧められました。';
n();
print '私はやっぱりエッチなアルバイトだと思って詳しく話しを聞いてみました。';
n();
print 'すると「電柱に広告はってあるでしょう、出張のマッサージとか、あれなのよ」';
n();
print '「家で待ってると携帯電話で連絡があってね、車で迎えに来てくれるから、お客さんのところに行ってね、そんで一時間楽しんでお金になるの、ねいいでしょう、頼んどくわね」';
n();
print '「あそこの嫁さん借金で離婚寸前だとか噂\立てられるよりはいいでしょう」';
n();
print '「いえ、私が言いふらしたりはしないわよ、もちろん」と言われて私は返事ができませんでした。';
n();
print '夕方電話があって、「これから迎えに行くから、仕事が入った」と言われました。';
n();
print '私はどうしたらいいのか分からなくなって胸がドキドキしてきました。';
n();
print '断れば、きっと私が借金していることを';
h('女友達');
print 'が近所に言いふらすに違いない、断ったら大変なことになると思い私は覚悟を決めました。';
n();
print '私を迎えにきた車に乗ると行き先は近所のラブホテルでした。';
n();
print '車はラブホテルの駐車場に入りました。';
n();
print 'もう後には戻れないと私はもう一度覚悟を決めて部屋に入りました。';
n();
}
sub t471{
t470();
t358();
t559();
}
sub t472{
print '「ねえ、知り合いに小説家の先生がいるんだけどね、弟子にしてもらったらどうかしら、私から頼んであげるから、弟子と言っても身の回りの世話をするだけだから、部屋の掃除とかしたりお茶入れたりとかね」と言われて私は';
h('女友達');
print 'の好意に甘えることにしました。';
n();
h('女友達');
print 'に案内されて、広い庭のある屋敷にあんないされると小説家の先生がちょうど玄関に迎えに出てきた所でした。';
n();
t324();
h('男');
print 'に案内されて客間に通されると、「じゃあこれ着てもらおうか」とエプロンが用意してありました。';
n();
print '広げてみるとレースのフリルが一杯着いた白のかわいらしいエプロンでした。';
n();
print '私はひとまずお金になる仕事にありつけたので一安心しました。';
n();
h('下の表\着');
print 'の上にエプロンを着けようとすると、「そうじゃなくて、違うんだよ、裸になって、エプロンだけ着るんだ、ちゃんと言ってあるだろう」と言われました。';
n();
print '私はあわてて';
h('女友達');
print 'の方を見ると「あれ、言わなかったかしら、お金になる仕事だから、そのくらいはしてもらわないと」と言い出しました。';
n();
print '私は確かに高いお金をもらうにはこのくらいはしないと納得しました。';
n();
print '言われた通りにしないとお金はもらえないので私は服を脱いでエプロン一枚を身につけました。';
n();
h('男');
print 'は満足そうに私の体をなめ回すように視線を動かしてから、「じゃ案内するから」と台所に連れて行かれました。';
n();
print '台所にはインターホンが用意してあって、「用事があれば、これで呼ぶから。なに、お茶を入れてくれとか、煙草買ってきてくれとか、そんな程度だよ、あとお昼ご飯は午後3時で、いつもは寿司だから」と簡単に説明してくれました。';
n();
print '私はこのくらいの事だったらお金の事も考えて';
h('男');
print 'の言うとおりにしたほうがと思いました。';
n();
print '「台所にいてもすることがないだろうからこれでも読みなさい、俺が書いた本だから」と言われて数冊の文庫本を渡されました。';
n();
print 'ひとまずお茶でも飲みながら本をめくってみると、内容はかなりエッチな小説で、人妻が寿司の出前の店員にレイプされたりとか、危ない話しばかりでした。';
n();
print 'どうもこれは、お手伝いの女性にエッチなことをさせてはそれをネタに小説を書いているように思えて、私は心配になってきました。';
n();
print '夕方になって来客があり、客間にお茶を持ってくるように言われました。';
n();
print '「もちろん裸にエプロン姿のまま持ってくるんだ、分かってるのか、分かってるなら、承知致しましたご主人様、と言うんだ」と言われて私はやっぱり自分が小説のネタにされるに違いないと思えてきました。';
n();
print '「はい、承知いたしました、ご主人様、すぐにお届け致します」とインターホンで答えてみると';
h('男');
print 'は「それでいいんだ、よく分かってるじゃないか」と満足そうでした。';
n();
print '客間のドアを開けて中に入ろうとして来客の顔を見ると私は足がすくんでしまいました。';
n();
print 'まだ大学に入ったばかりくらいの年頃の女子大生が二人、応接セットのソ\ファーに座っていました。';
n();
print '二人の様子ではどうやら私の母校の文芸部の女の子達のようでした。';
n();
print '男性だったらまだ我慢できたのに、女の子でしかも若いピチピチの女子大生にこんな格好を見られると思うと恥ずかしくてとても耐え切れませんでした。';
n();
print '私はドアの側の机にお盆を置くとすぐに部屋をでて台所に戻りました。';
n();
print 'インターホンですぐに「なにやってるんだ、お客さんに失礼だろう、ちゃんとお茶をお出しするんだ」と怒鳴り声が聞こえてきましたが、私は知らん顔をして黙り続けました。';
n();
print 'しばらくして来客が帰ったらしく、「お茶を片づけに来なさい」とまたインターホンで指示されました。';
n();
print '私がエプロン姿で客間に入ると、「さっきはなんなんだ、どうゆうつもりなんだ、よくも恥をかかせてくれたな、言うとおりできないならお仕置きだ」と';
h('男');
print 'は私の両腕を捻り上げて後ろで縛り上げました。';
n();
print '「どうだ、一言でも逆らえると思うな、逆らったらどうなるのか教えてやる」と';
h('男');
print 'は脅すような口調で怒鳴りつけながら私のお尻を手のひらで叩き始めました。';
n();
t731();
}
sub t473{
print '「ねえ、知り合いに画家の先生がいるんだけどねえ、絵のモデルのアルバイトしてみない、結構\お金になるのよ」';
n();
print '「一応ねえ裸にならないといけないんだけどね、ゲージュツだからゲージュツね」';
n();
print '「一時間くらい裸で立ってるだけで結構\なお金になるのよ、私紹介してあげてもいいのよ」';
n();
print '「いいバイトだから滅多に他の人に紹介したりしないんだけどね」と言われて私は';
h('女友達');
print 'の言葉に甘えることにしました。';
n();
t323();
print '二人で';
h('男');
print 'の家まで行くとすぐにアトリエに案内されました。';
n();
print '「僕はね、女性の魅力的な体を描きたくて画家になったんだ」と言いながら';
h('男');
print 'はアトリエに並んだ絵を見せてくれました。';
n();
print 'お色気がむんむんするような女性がモデルでボーズもかなり刺激的でした。';
n();
print '絵の中には';
h('女友達');
print 'がモデルらしい絵もあって、ずいぶんと大胆なボーズでした。';
n();
}
sub t474{
print '「体を見てみたいから服脱いでくれないか」と';
h('男');
print 'に言われて私は確かに絵のモデルになるなら前もって裸を見せないといけないと思いました。';
n();
print '私が服を脱いで';
h('男');
print 'の前に立つと、「いいねえお腹の感じがいい、若い子はお腹がへこんでるから、色気がなくてね、やっぱ人妻だね、セックスの経験がお腹の線を色っぽくするんだ」';
n();
print '「';
h('男性性器の愛称');
print 'をくわえ込んで離さない体だ、うんこれはいい」と変なほめ方でした。';
n();
print 'まあほめられてるから喜んだ方がいいとは思いましたが、';
h('女友達');
print 'はそばでにやにやしながら聞いているだけでした。';
n();
print '「じゃ、さっそくモデルになってもらおうか、ここの台に立ってもらえるかな」と言われてアトリエの中央の台に立っていると、';
h('男');
print 'は奧に入ってなかなか出てきませんでした。';
n();
print 'きっと絵を描く準備でもしているのねと思って待っていると、ドアが開いて数人の若い女性が入ってきました。';
n();
print 'それぞれの手には絵の道具らしい鉛筆や、スケッチブックがあり、先生の話では近所の大学の美術部の女の子達のようでした。';
n();
print '近所の大学と言えば私の母校しかないので、どうも女の子達は私の後輩達のようでした。';
n();
print '私は急に恥ずかしくなって体が震えてきました。';
n();
print '「今日はクロッキーの練習だから、ひとつのポーズで3分で描いてもらうから、今日は10ポーズだ、さあ始めて」と';
h('男');
print 'に言われて女の子達は一斉に鉛筆をスケッチブックに走らせ始めました。';
n();
print '最初のボーズは正面に立っているだけのなんでもないボーズでしたが、次のボーズでは両足を大きく開くように指示されました。';
n();
print 'その次は腰を降ろして、膝を左右に広げる姿勢でまるでエッチな雑誌のグラビアのようなポーズでした。';
n();
print '私は恥ずかしくて膝を左右に広げることができませんでした。';
n();
print '「足を開くんだよ、足を、言うこときけないのか、ちゃんと聞いてるのか」と';
h('男');
print 'に言われて私はやっとのことで両足を開きました。';
n();
print 'すると今度は腰を前に突き出せと言われました。';
n();
print '私はとても女の子達の前でそんなボーズはできなくて、泣き出してしまいました。';
n();
print 'しかし女の子達は何事もなかったように真面目な顔で私が泣き出した顔をスケッチブックに書き留めていました。';
n();
print '最後に四つん這いの姿勢で女の子達にお尻を向けさせられ私は恥ずかしくて体中が震えて止まらなくなりました。';
n();
}
sub t475{
t473();
t474();
print 'ようやく30分がすぎて私を取り囲んでいた女の子達がアトリエを出て行くと';
h('男');
print 'は「よくも俺に恥をかかせてくれたな」';
n();
print '「お前は言われた通りのポーズをとってればいいんだ、誰が泣けと言った」とすごい剣幕で起こり始めました。';
n();
print '「金はちゃんと払ってるんだ、お前は俺の言うことを聞けばいいんだ、逆らえばお仕置きだ、わかってるのか」と言いながら私の腕をねじり上げて後ろで縛り付けました。';
n();
h('男');
print 'の手のひらが私のお尻に叩きつけられて私は悲鳴を上げました。';
n();
t731();
}
sub t476{
$r_t476=rand 6;
$i_t476=int($r_t476)+1;
if($i_t476==1){ t471(); }
if($i_t476==2){ t469(); }
if($i_t476==3){ t468(); }
if($i_t476==4){ t467(); }
if($i_t476==5){ t472(); }
if($i_t476==6){ t475(); }
}
sub t477{
t390();
t476();
}
sub t478{
$r_t478=rand 2;
$i_t478=int($r_t478)+1;
if($i_t478==1){ t477(); }
if($i_t478==2){ t479(); }
}
sub t479{
t436();
t480();
}
sub t480{
h('女友達');
print 'にまた相談してみると「どう利息だけでも払ったほうがいいんじゃないの、いいアルバイトがあるの」';
n();
t476();
}
sub t481{
print '翌日の夕方大学の時の先輩の';
h('女友達');
print 'から電話があり「こないだ';
h('私の愛称');
print 'からもらったパソ\コンなんだけど具合が悪いんだけれど」と言ってきました。';
n();
print '旦那と電話を代わってもらうと、旦那は何やら';
h('女友達');
print 'と話しをしてから電話を切りました。';
n();
print '「これから';
h('女友達');
print '来るから、やっぱり実際にノートパソ\コン見ないと分からないし」というので、少しは私に相談してから決めてくれればいいのにと思いました。';
n();
}
sub t482{
print '一時間ほどで';
h('女友達');
print 'が来るはずでしたが、旦那に携帯が入り「また、客先でトラブルだ、明日朝までに復旧しろって」と言って家を出て行こうとします。';
n();
print '「明日にしてもらえないの、';
h('女友達');
print 'がこれから来るんだから」と言っても「明日までに復旧しないと、違約金がいくら取られると思ってるんだ、億の単位たぞ、お前払えるのか」と言って相手にしてくれませんでした。';
n();
}
sub t483{
print '旦那と入れ違いに';
h('女友達');
print 'が私の家に来ると、パソ\コンはやっぱり調子が変で途中で止まってしまいました。';
n();
print '私はインターネットで調べればいいと思い、パソ\コンからインターネットにアクセスしました。';
n();
print 'するとこの間の';
h('男');
print 'もアクセスしていて、すぐにメッセージを送ってきました。';
n();
print '私はうっかり「パソ\コンが立ち上がらなくて、困ってるの」とメッセージを返してしまいました。';
n();
print 'すると';
h('男');
print '「どこが悪いのか、教えてもらえれば、なんとかなるかもしれないけど」とメッセージ返してきました。';
n();
print '私はこんな人に相談するわけにもいかないと思いましたが';
h('女友達');
print 'がすぐにチャットにでて、しばらくメッセージのやりとりをしていました。';
n();
}
sub t484{
print '「家が近くだから、これから';
h('男');
print '来てくれるって」と';
h('女友達');
print 'が言い出すので旦那もいないしこれは困ったことになったと思いましたが、断ることもできませんでした。';
n();
}
sub t485{
print 'しばらく様子を見ていると';
h('女友達');
print 'は、じっとしてパソ\コンの液晶画面をじっと見つめるだけでじっとしていました。';
n();
print '「どう、直ったの」と聞いてみると「やっぱり、再インストールしないとだめなんだって、いまスキャンディスクしてるんだけど、これ時間かかるらしいのよ」と言われました。';
n();
print '「何分くらい」と聞き返すと「2、3時間はかかるらしいんだけど」と言われ、私は困ってしまいました。';
n();
print '「いいから先に寝ていいわよ、終わったから教えるから」と言われましたが、';
h('女友達');
print 'をそのままにして私だけ寝る訳にもいきませんでした。';
n();
print 'しかし真夜中の12時近くになって終わらないので私は諦めてパジャマに着替えて寝室で布団に入りました。';
n();
}
sub t486{
print 'ぼんやりと半分寝込んでいると耳に変な声が響いてきました。';
n();
print '私は旦那の部屋をこっそり覗いて見ました。';
n();
print 'すると';
h('女友達');
print 'がパソ\コンに向かって両足を広げてが「感じちゃうのこんなの初めて」と言いながら体震わせていました。';
n();
print '私はすぐにはなにが起きているのか分かりませんでしたが、';
h('女友達');
print 'が';
h('男');
print 'とビデオチャットをして、エッチな事をさせられているのだと分かりました。';
n();
print '私はどうしていいのか分からず、寝室に戻って布団に入り直しましたが、';
h('女友達');
print 'の声は次第に大きくなり私の耳に響き続けました。';
n();
}
sub t487{
print 'いつの間にか寝入っていると、急に';
h('女友達');
print 'の声がして「ねえ、終わったから帰るわね」と言われました。';
n();
print '私は起きあがると、';
h('女友達');
print 'の出て行ったドアを閉めました。';
n();
}
sub t488{
print 'いつの間にか寝入っていると、急に';
h('女友達');
print 'の声がして「ねえ、終わったから帰るわね」と言われました。';
n();
print '私は「ねえお腹すいたんじゃない、なにか食べていく」と声をかけてみました。';
n();
print '「そうねえ、簡単なのでいいから、気を使わなくていいのよ」と言われたので私は残り物でお茶漬けを作って台所で食べてもらうことにしました。';
n();
h('女友達');
print 'がお茶漬けを食べている間に、私はパソ\コンの電源を切ろうと思い旦那の部屋に入りました。';
n();
print 'ビデオチャットはもう終了してあり、画面にはなにも残っていませんでした。';
n();
print '私はメッセンジャーを起動して最後のメッセージを確かめてみました。';
n();
print 'すると「今夜ドアの鍵開けておけ、レイプしに行ってやる、言うとおりしないとさっきの画像をインターネットに投稿するぞ」と';
h('男');
print 'の脅し文句が残っていました。';
n();
print '私は台所に戻って「ねえ、今日は泊まっていったら、もう遅いし、タクシー呼んでもお金かかるだけだから」と言ってみました。';
n();
print 'すると「今日は用があるから、どうしても帰らないといけないの」と';
h('女友達');
print 'が言い出しました。';
n();
print 'これはきっと';
h('女友達');
print 'が脅されているのに違いないと私は確信しました。';
n();
print '私は「もう遅いんだから用事はまた今度にしてもらえばいいでしょう、ねえ、今晩は旦那がいないから絶対泊まっていってお願いだから」としつこく迫りました。';
n();
print 'すると私の気迫に負けたのか「そうねえじゃあ、お言葉に甘えて泊まっていくことにするわね」と言ってくれました。';
n();
print '私はドアの鍵をしっかり確かめて、寝室で';
h('女友達');
print 'に私のパジャマを渡しました。';
n();
h('女友達');
print 'は「今日は暑いから上半分だけでいいわ」と言って、パジャマの上だけを着て私の隣の布団に入りました。';
n();
print '私はこれで安心と、夜中近くまでぐっすりと眠りました。';
n();
print '夢の中で呻き声が聞こえてきて、私は半分目をさましました。';
n();
print 'うめき声ははっきりと私のすぐ隣から聞こえてきました。';
n();
print '私は頭がぼんやりとしたまま何が起きたのか分かりませんでした。';
n();
print 'しかし目が覚めてくると、部屋に数人の男が入り込んで';
h('女友達');
print 'を太い縄で縛りあげているのが目に入りました。';
n();
print '「おい、そっちの女も一緒にやっちまえ、かまわねえ、この女が良いっていってるんだ」と言う声を聞いて部屋にいる男達が何をしようとしているのか気が付きました。';
n();
print '「このドスケベ女、夜中に縛られてレイプされたいって言いだしてな」';
n();
print '「さっきのメールで、二人一緒にレイプしてくれって言ってきやがったんだ」';
n();
print '「さっさとやっちまえ」という言葉が耳に入ると私は気が遠くなっていきました。';
n();
t749();
}
sub t489{
print '寝室でまた布団を被って寝ていると、旦那の部屋のパソ\コンを止め忘れたかもしれないと気になりました。';
n();
h('女友達');
print 'が止めていってくれたに違いないとは思いましたが気になり始めると寝られなくなりました。';
n();
print '私は旦那の部屋に戻ってパソ\コンを確かめてみるとやっぱりついたままでした。';
n();
print 'パソ\コンを落とそうと思って画面をよく見ると、さっきのチャットの画面がまだ残っていました。';
n();
print 'どうやら、ビデオチャットをしていたようで相手の画面もまだパソ\コンに映ったままでした。';
n();
print 'しかし、どうも映っている画面が変なのでよくよく目を凝らして確かめてみました。';
n();
}
sub t490{
t489();
print '大勢の男性が群がる中心には女性の足が見えて、助けを呼ぶ女性の声もスピーカから聞こえてきました。';
n();
print '部屋は';
h('男');
print 'の部屋に間違いないようでした。';
n();
print 'まだチャットの会話ができるかと思って「いったいなにやってるんですか」とマイクで言ってみました。';
n();
print 'すると';
h('男');
print 'らしい男がマイクの近くまで体を起こすと「このドスケベ女、ビデオチャットで輪姦プレーをさせたら、本当に輪姦されたいっていいだしやがって」';
n();
print '「思い通りにたっぷり楽しんでもらってるところだ」と言い出しました。';
n();
print '私はこれは大変と思い着替えると、自転車に乗って';
h('男');
print 'の家まで行きました。';
n();
print '部屋に入ると、パソ\コンの前には';
h('女友達');
print 'が恥ずかしい格好に縛られて寝かされその';
h('花園');
print 'のすぐ手前にカメラが置かれていました。';
n();
print '「この女も輪姦されたいんだってよ」と誰かが言うと、男達は一斉に私に飛びかかってきました。';
n();
t832();
}
sub t491{
t489();
t79();
print 'ビデオチャットのメッセージ行には、「私は変態女です、';
h('公園');
print 'のトイレにいます今すぐレイプして下さい」と書いてました。';
n();
h('公園');
print 'はコンビニに行く途中にある小さな公園で、薄暗い画面は障害者用のトイレの中のようでした。';
n();
print '便座に座らされた女性の両足が大きく広げられて、左右の手すりに縛り付けられて、口も皮の紐で縛られていました。';
n();
print 'よくよく見ると';
h('女友達');
print 'に間違いありませんでした。';
n();
print '私は慌てて着替えると';
h('公園');
print 'まで駆け出しました。';
n();
print 'ドアを開けると中にはもう数人の男達が';
h('女友達');
print 'を取り囲んでいて、縛られた口から悲鳴が漏れるのが耳に入りました。';
n();
print '男達はすぐに私をトイレの中までひきずり込むと';
h('女友達');
print 'に抱きつくような格好で押さえ込んできました。';
n();
t832();
}
sub t492{
t489();
print '場所はすぐ近所のコンビニのようで、外からファーストフードのコーナーの窓際を撮している様子でした。';
n();
print '画面の中央には大きく足を広げた女性が映っていて、その両脇の男性が女性の腿の内側に両側から手を入れていました。';
n();
print 'スカートが腰までめくりあげられて、指を入れられた';
h('花園');
print 'もはっきりと見えました。';
n();
print '私は女性の顔を見て、さっき出て行った';
h('女友達');
print 'らしいと気が付きました。';
n();
print 'これは大変だと思い、私はすぐに着替えてコンビニまで駆け出して行きました。';
n();
print 'コンビニの前には車が止まっていて、さっきの画像はその車から撮していた様子でした。';
n();
print 'ちょうどコンビニの自動ドアが開いて、男に両側を抱えられた';
h('女友達');
print 'が車に乗せられようとしている所でした。';
n();
print '私が「なにをするんですか」と大きな声をだすと男の一人が私に飛びかかってきました。';
n();
print '抵抗することもできずに私と';
h('女友達');
print 'は車に乗せられていました。';
n();
print '車はしばらく走ると近所のラブホテルの駐車場に入りました。';
n();
print '私は';
h('女友達');
print 'は部屋に連れ込まれてすぐにベッドに押し倒されました。';
n();
t749();
}
sub t493{
print '旦那の部屋の電気を消そうと思ってドアを開けると、パソ\コンが付いたままになっていました。';
n();
t302();
print 'パソ\コンを落とそうとしてパソ\コン台に座ると、すぐ足下に';
h('下着の柄');
h('下着');
print 'が落ちているのが見えました。';
n();
print '私の持っている';
h('下着');
print 'でないのはすぐ分かりました。';
n();
h('女友達');
print 'が脱いで置いて帰ったに違いありませんでした。';
n();
print 'ビデオチャットをしているとき';
h('男');
print 'に脱げと言われて脱いだとしか考えられませんでした。';
n();
}
sub t494{
h('男');
print 'が車で来ると、ノートパソ\コンを色々調べて「これは、大変だ、パーティション切ってないから、再インストールできない」と言い出しました。';
n();
print '「どうにかならないんですか、データ消えると困るんです」と';
h('女友達');
print 'が頼むと「家のパソ\コンにつなげばパーティションを切り直せるんだ」と言い出しました。';
n();
print '結局';
h('女友達');
print 'はノートパソ\コンを持って、';
h('男');
print 'の家に行くことになりました。';
n();
print '私は';
h('男');
print 'の家に着いたら';
h('女友達');
print 'が携帯で連絡をくれるとばかり思っていました。';
n();
print 'しかしいつまでたっても';
h('女友達');
print 'からの連絡はありませんでした。';
n();
}
sub t495{
h('男');
print 'が車で来ると、ノートパソ\コンを色々調べて「これは再インストールしかないね。やってあげるよ、すぐ出来るから」と言って再インストールの作業を始めました。';
n();
h('女友達');
print 'もすぐ終わると思ったのか、一安心といっか顔で';
h('男');
print 'に愛想を振りまいていました。';
n();
print 'しかし、いつまでたっても';
h('男');
print 'はパソ\コンの前に座って液晶の画面を見ているだけでした。';
n();
print '「あとどのくらいですか」と私が聞いてみると「そうだね、あと4時間くらいかな」と';
h('男');
print 'が言うので私はびっくりしてしまいました。';
n();
print '「すぐ出来るって言いませんでしたか」と私が言い返すと「ああ、再インストールで4時間なんてすぐ出来る方だよ。この間なんか12時間かかったんだから」と言い出しました。';
n();
print '私はあきれ果てて言葉が返せませんでした。';
n();
print 'しかたなく私は';
h('女友達');
print 'を寝室に来てもらい、私のパジャマに着替えてもらって先に寝ることにしました。';
n();
}
sub t496{
print '夜中の2時近くになって、すぐ耳元で「う、ううぅ」という変な呻き声が聞こえてきました。';
n();
print 'ぼんやりとした気分で半分目を覚ますと、すぐ横で';
h('女友達');
print 'が膝を肩に押しつけられた姿勢で縛れれて、';
h('男');
print 'が上から体を重ねていました。';
n();
print 'これは大変だと思って、起きあがろうとすると男は今度は私の体を押さえつけて、女友達と同じ姿勢に手際よく縛り上げました。';
n();
print '私は声も出せないまま、何も抵抗することはできませんでした。';
n();
t731();
}
sub t497{
print '夜中の2時近くになって、なんとなく暗闇の中で部屋の様子を見ると';
h('女友達');
print 'が見当たりませんでした。';
n();
print 'ノートパソ\コンを置いてある居間の方から「う、ううぅ」といううめき声のような変な声が聞こえてきました。';
n();
print '私は慌てて起きあがると、居間に行ってみました。';
n();
print 'するとノートパソ\コンの前の床には';
h('女友達');
print 'がパジャマ姿で縛られていました。';
n();
print '私は';
h('男');
print 'の姿を探しました。';
n();
print 'しかし居間にはいないようでどこを見渡しても姿は見当たりませんでした。';
n();
print '私はもう一度寝室に戻ってみました。';
n();
print '寝室のドアを開けた瞬間に';
h('男');
print 'が私に飛びかかってきました。';
n();
t731();
}
sub t498{
print '私は';
h('女友達');
print 'の携帯に電話してみました。';
n();
print 'しかし携帯に出たのは';
h('男');
print 'でした。';
n();
print '私は「';
h('女友達');
print 'に電話を代わってくれませんか」と言ってみました。';
n();
print 'すると「今ちょっと出られないんだ」と言って';
h('男');
print 'が笑いました。';
n();
print '場所を聞いてみると駅前のラブホテルでした。';
n();
print '私は慌てて着替えると自転車で駅前のラブホテルまで行きました。';
n();
print 'さっき電話で教えられた部屋に入ってみると、ベッドの上で';
h('女友達');
print 'が縛られていました。';
n();
print '私はすぐに';
h('女友達');
print 'の側に駆け寄ろうとしましたが、ドアの後ろに隠れていた';
h('男');
print 'が私の体を後ろから押さえつけてきました。';
n();
print '手際よく';
h('女友達');
print 'の横に縛り付けると、男は私の上に体を載せてきました。';
n();
}
sub t499{
print '夜中の2時近くになって、なんとなく暗闇の中で部屋の様子を見ると';
h('女友達');
print 'が見当たりませんでした。';
n();
h('男');
print 'の姿も見当たらないので寝室に戻ってみると';
h('女友達');
print 'に渡したパジャマが置いてありました。';
n();
t498();
t731();
}
sub t500{
$r_t500=rand 3;
$i_t500=int($r_t500)+1;
if($i_t500==1){ t496(); }
if($i_t500==2){ t497(); }
if($i_t500==3){ t499(); }
}
sub t501{
t4();
t533();
t534();
t535();
t4();
t45();
t481();
t482();
t483();
t485();
t486();
t487();
}
sub t502{
t501();
t492();
}
sub t503{
t501();
t491();
}
sub t504{
t501();
t490();
}
sub t505{
$r_t505=rand 3;
$i_t505=int($r_t505)+1;
if($i_t505==1){ t502(); }
if($i_t505==2){ t503(); }
if($i_t505==3){ t504(); }
}
sub t506{
t4();
t533();
t534();
t535();
t4();
t45();
t481();
t482();
t483();
t494();
t498();
t731();
}
sub t507{
t4();
t533();
t534();
t535();
t4();
t45();
t481();
t482();
t483();
t485();
t486();
t487();
t493();
t498();
t731();
}
sub t508{
t4();
t533();
t534();
t535();
t4();
t45();
t481();
t482();
t483();
t485();
t486();
t488();
}
sub t509{
t4();
t533();
t534();
t535();
t4();
t45();
t481();
t482();
t483();
t484();
t495();
t500();
}
sub t510{
$r_t510=rand 5;
$i_t510=int($r_t510)+1;
if($i_t510==1){ t509(); }
if($i_t510==2){ t506(); }
if($i_t510==3){ t507(); }
if($i_t510==4){ t505(); }
if($i_t510==5){ t508(); }
}
sub t511{
print 'そのうち立て替えた代金を支払ってくれると思っていましたが、一週間ほどたっても、支払いはありませんでした。';
n();
h('女友達');
print 'の旦那の';
h('男');
print 'に聞いてみると、「支払いは買った会社がするのでしばらく先だから」と言われました。';
n();
print '私がしつこく「いったいいつ払ってくれるんですか、もう一週間もたつんですよどうなっでくんですか」と聞くと。';
n();
print '「奥さん会社がお金を支払うときはね、月末にまとめて払うんですよ、その月にまとめて計算してね、それを翌々月に手形で払うんですよまあだいたい3ヶ月手形ですがね」';
n();
print '私は訳の分からないことを言われて腹がたって「なにいってるんですか、それで金はいつはいるんですか」と怒鳴ると、「だいたい半年後ですね、」と落ち着き払って返事が返ってきました。';
n();
print '「なにいい加減なこといってるんですか、人を馬鹿にするのもいい加減にして下さい」と怒鳴りつづけると、';
n();
print '「あ、じゃあ、手形に裏書きしていただければ、すぐお支払いしますよ、ただし金額は15パーセント引きですが」と言われました。';
n();
print '「なんで、15パーセントも引かれるんですか、馬鹿にしないで下さい」と言うと、「手形というのはそうゆうものなんですよ、奥さん、商売ではそれが常識なんですよ」と諭されるように言われました。';
n();
print '私は本当に頭にきましたが、裏書きをしてもらえれば、翌日現金を持って払いにくると言われてまあどうにか収まりました。';
n();
t121();
print '私は近所の';
h('男');
print 'の事務所に行って小さな紙切れにサインしました。';
n();
print '「これで、お金は払ってくれるんですね」と念を押すと「もちろんです、すぐ払います」と言ってくれたので安心しました。';
n();
print '翌日になって、お金を届けに来ないので電話すると、「仕事が急に忙しくなって届けにいく暇がない」とまたいいかげんなことを言われました。';
n();
print '私は怒って「これから取りに行きます」と言って押しかけましたが、お金は用意してありました。';
n();
print '金額を確かめるとやっぱり15パーセント引かれてていましたが、半年後に金をもらうよりはましだと思いました。';
n();
}
sub t512{
h('旦那');
print 'は仕方なくパソ\コンを開けて、指示された場所にセッティング始めました。';
n();
print 'しかし、困った顔でなんどか';
h('男の名字');
print 'と話しをしていました。';
n();
print 'セッティングするように指示された机が狭くてパソ\コンが載らないらしいのですが、別のもう少し大きな机に載せようとすると事務所の社長がでてきて、苦情をいいだしました。';
n();
print '「ここに入れるパソ\コンって頼んだんだから、こんな大きなパソ\コン持ってきても入るわけないだろう、すぐ持って帰れ」';
n();
print '「パソ\コンは明日から使うんだから明日に別のパソ\コン持ってくるんだ、明日から派遣のワープロオペレータ頼んであるんだ、明日パソ\コンこなかったらオペレータに払う給料が無駄になるだろう」と乱暴\な言い方で旦那をしかりつけてきました。';
n();
h('旦那');
print 'は「もうすこし机の高さが大きければ入るので別の机を使ってくれませんか、ちょうどそこにある机なんかちょうどいいんですが」と言ってお茶の道具がおいてある机を指しました。';
n();
print 'すると社長は「なにいってるんだ、なんでお前がうちの会社のことをあれこれ指示するんだ、決めるのは俺なんだ、さっさとパソ\コン持って帰れ、明日までにパソ\コン来なかったら金は払わんからな」と言い出しました。';
n();
print 'すると側で聞いていた';
h('男の名字');
print 'が、「社長大変申\し訳ありません、明日までにすぐ手配いたします、おい君あやまりたまえ」と';
h('旦那');
print 'に言います。';
n();
h('旦那');
print 'は、あやまる理由などないと思ったのか、なにも言いませんでした。';
n();
print 'すると「おい、あやまれと言われてなんで謝らないんだ、いますぐ土下座しろ」と社長が言い出しました。';
n();
h('旦那');
print 'はそれを聞いてとうとうブチ切れして「おい、帰るぞ、こんな連中あいてにしてられるか」と言って私の手をつかんで事務所を出ました。';
n();
}
sub t513{
print '翌日になって、';
h('男の名字');
print 'から電話があり「大事な客をおこらせてどうゆうつもりなんだ」と大変な剣幕で怒られました。';
n();
t121();
print '「お前の';
h('旦那');
print 'のせいで、契約がだめになったんだ、パソ\コンを買って、きちんとパソ\コンの使い方も指導して、後々の面倒もいい業者だったら、あとの';
h('購入するソ\フトの目的');
print 'のソ\フトを買うことになってたんだ';
h('借金の金額');
print 'だぞ、';
h('借金の金額');
print '、いったいどうしてくれるんだ。」';
n();
print '「みんなお前の';
h('旦那');
print 'のせいだ、訴えるぞ損害賠償だ、';
h('借金の金額');
print 'の損害どうしてくれるんだ」';
n();
h('旦那');
print 'の会社にもどなりこみの電話があったと、昼頃';
h('旦那');
print 'から電話がありました。';
n();
print '私は、どうしようもなくて、';
h('男の名字');
print 'の所に謝りにいきました。';
n();
print 'すると';
h('借金の金額');
print '円の損は誠意を持ってお返しいたします、とか書いた誓約書にサインさせられました。';
n();
print 'それから、証拠にするからと、小さな紙切れの裏にサインさせられました。';
n();
print '私はこれでようやくなんとかなっかとほっとしました。';
n();
}
sub t514{
print '3ヶ月ほどたって、ドアのチャイムが鳴り、見知らぬ男が立っていました。';
n();
print '「';
h('借金の金額');
print 'を支払っていただきたい」といきなり言われました。';
n();
print '私は急に金を払えと言われて何とことか分かりませんでした。';
n();
print '変な人だと思って「内は間に合ってます」と言ってドアを閉めようとしました。';
n();
print 'しかし男はドアに足を挟んで玄関から出ようとはしませんでした。';
n();
print '「私どもは手形の取り立てを行っておりまして、ちゃんとした商売をしております」';
n();
print '「お客様は手形に裏書きをなさっておりますので、不渡りの場合はお客様がお支払いいただくことになりますが、残念ですが、この手形は不渡りですので、お客様が';
h('借金の金額');
print 'お支払いいただくことになります」';
n();
print '「これはもう法律できっちりと決められていることでございまして、お支払いいただけなければ、裁判で差し押さえということになりますので」と言って男は帰っていきました。';
n();
print '私は大学の時の友達に電話して、手形ってなんだと聞きました。';
n();
print 'すると「手形の裏書きしたのか」と聞かれました。';
n();
print '「裏書きか何かしらないけど、なんか小さな紙の裏に名前書いたけどそれのこと」と聞いてみると。';
n();
print '「当たり前だそれが裏書きってやつだ、裏書きは保証人の契約でね、サインしたら手形が不渡りになったら支払いしないといけないんだ」';
n();
print '「私はそんなこときいてないけど」と私が言うと、「裏書きは本人が知ってようが、知ってなかろうと、サインすれば有効なんだ法律でそうなってるから」と言われました。';
n();
print '取り立ての男は毎日同じ時間に来ると、同じ話しを繰り返すと、帰っていきました。';
n();
print 'そして、毎日毎日、居る時間が長くなりました。';
n();
}
sub t515{
t4();
t57();
t139();
t427();
t4();
t511();
t4();
t514();
t437();
t480();
}
sub t516{
t4();
t57();
t139();
t427();
t4();
t428();
t512();
t513();
t514();
t437();
t480();
}
sub t517{
$r_t517=rand 2;
$i_t517=int($r_t517)+1;
if($i_t517==1){ t516(); }
if($i_t517==2){ t515(); }
}
sub t518{
print '叔父から急に電話がかかってきて、「';
h('資格');
print 'もってたよな」と聞かれました。';
n();
print '私は「高校の';
h('資格の正式名');
print 'ならもってるけど」と答えました。';
n();
print 'するとすぐ電話が切れました。';
n();
print '私は何の用だったんだろうと不思議になりましたが、その時は特に気にはしませんでした。';
n();
print '一月ほどたって、また叔父から電話があり、「';
h('資格');
print 'を送ってくれ」と言い出しました。';
n();
print '私は';
h('資格');
print 'は一度もらうと再発行はしないので、うっかり渡しても困ると思って断りました。';
n();
print 'すると、すぐに送ってもらわないと困るんだ明日中には着くように今日中に宅急便で送ってくれと言い出しました。';
n();
print '私は断ってもきまずくなると思いはっきりとは返事をしませんでした。';
n();
print 'すると「じゃ、頼んだからな」と言って叔父が電話を切りました。';
n();
}
sub t519{
print '叔父から急に電話がかかってきて、「お前の所の旦那、';
h('資格の正式名');
print 'の資格もってたよな」と言われました。';
n();
print '私はよくは覚えていなかったのですが、「たぶん持ってたと思うけど」と曖昧な返事をしました。';
n();
print 'すると叔父は「その試験難しいのか、どうなんだ」と言い出しました。';
n();
print '私は「うちの旦那でも受かるくらいだから、そんなに難しくはないと思うけど」とうっかり答えてしまいました。';
n();
print '2月ほどたって、また叔父から電話があり、「旦那のもってる';
h('合格証の正式名');
print 'をすぐに送ってくれ」と言われました。';
n();
print '私は事情がよく分からなかったので、「主人と相談してみます」と言って電話を切りました。';
n();
print '旦那が帰ってきてから一応相談してみると、「あ、よくあるんだ、派遣の社員とかが、';
h('資格');
print 'の資格もってますとか言っててね」';
n();
print '「実際にはもってないものだから、';
h('合格証');
print 'を借りて名前書き換えるんだ」';
n();
print '「いまはパソ\コンですぐ出来るからね、それでごまかすんだよ」と教えてくれました。';
n();
print '私はそうゆうこともあるんだと思って、';
h('合格証');
print 'は送らずに知らん顔をすることにしました。';
n();
}
sub t520{
print '私は理由も分からずに教員免許を送るわけにも行かないので知らん顔をすることにしました。';
n();
}
sub t521{
print '翌日の夕方になってまた叔父から電話があり「まだ届かないが、いつ送ったんだ」と言います。';
n();
print '私は「送ってませんけど」ととぼけて答えました。';
n();
print 'その途端「なにやってんだ、このぼけなす、今日中にいるって言っただろう、どうしてもいるんだ俺がこれから取りに行くから用意しとけ」と怒鳴りつけられて電話が切れました。';
n();
print '私はこれは困った事になったと思い、旦那に早く帰って来てくれるように電話しようと思いました。';
n();
print 'しかし携帯に電子メールを送っても、返事は来ませんでした。';
n();
}
sub t522{
print 'すぐにドアを叩く音がして、叔父が来ました。';
n();
print '「';
h('合格証');
print 'あるだろうすぐ渡すんだ」と叔父が必死の形相でどなりつけて来ました。';
n();
print '私は「理由を聞かないと渡せないので理由を聞かせて下さい」と食い下がりました。';
n();
}
sub t523{
print '私が「そうゆうことでしたら、';
h('合格証');
print 'はお渡しできません」ときっぱりと断ろうとすると、叔父はいきなり私を押し倒してきました。';
n();
}
sub t524{
t522();
print '「友達の娘がな、大学の講師の口を見つけたんだ、名門の女子短大の';
h('関連学科');
print 'の講師だ」';
n();
print '「その娘はな、お前よりずっと優秀で';
h('関連資格');
print 'の資格ももってるんだ」';
n();
print '「その仕事を紹介したのが俺の友達なんだ、その大学で助教授しててな」';
n();
print '「それで俺がその娘を紹介するとき、もちろん';
h('資格の正式名');
print 'ももってるって紹介したんだ」';
n();
print '「優秀な娘だし、';
h('関連資格');
print 'の資格もってるんだから、';
h('資格の正式名');
print 'ぐらいもってると思ってな」「とこれが就職も決まって手続きをしていると、';
h('合格証の正式名');
print 'の免許も持ってきて下さいと言われてな」';
n();
print '「いや、俺が';
h('資格の正式名');
print 'を持ってるって言ったんだが、短大だったら高校の免許なんていらないだろう」';
n();
print '「ところがな、高校の';
h('資格の正式名');
print 'があるのが条件だからときつく言われて」';
n();
print '「免許がないなら、採用は取り消しだと言い出すんだ、こんな馬鹿な話しはないだろう」';
n();
print '「だからお前の免許を、名前だけ書き換えて提出するんだ、どうせお前はもう';
h('資格');
print 'なんて使わないだろう」と私が口を挟む間もなくしゃべり続けました。';
n();
t523();
t742();
}
sub t525{
t522();
print '「俺の甥がな、あの';
h('会社の立場名称');
print 'に就職がきまったんだ」';
n();
print '「甥は優秀なんだが、大学の時2年留年してな、それで就職先がなかったんだ」';
n();
print '「いや、甥が悪いんじゃない、大学のクラブで部長やっててな、それで留年したんだ」';
n();
print '「それで俺が紹介してやったんだが、';
h('関連職種');
print 'の仕事だから';
h('資格の正式名');
print 'がいると言われてな」';
n();
print '「それくらいの資格は持ってると思って、俺は持ってるから大丈夫だと就職担当の部長に話したんだ」';
n();
print '「ところが就職が決まって念のため';
h('合格証の正式名');
print 'を持ってきてほいと言われてな」';
n();
print '「';
h('合格証');
print 'がなければ採用は取り消しだと言うんだ」';
n();
print '「こんな馬鹿な話しはないだろう、だからお前の旦那の';
h('合格証の正式名');
print 'をコピーして名前だけ替えて出すんだ」と私が口を挟む間もなくしゃべり続けました。';
n();
t523();
t742();
}
sub t526{
print '夕食のあと後かたづけをしていると';
h('男');
print 'から電話があり「パソ\コン認定の試験を受けたことあるか」と聞かれました。';
n();
print '私は大学の時、先生に勧められて受験したことがあるので「一応、2級と3級と4級はもってる」と答えました。';
n();
print 'すると「ちょうどよかった、パソ\コン認定の試験を受験するアルバイトがあるんだ、受験してくれないか」と言い出しました。';
n();
print '私がなんで受験するとお金をもらえるのか不思議に思えて聞いてみると「資格試験の合格ラインを調べるアルバイトなんだ、何点取れれば合格なのか、それを調べるために、資格を持っている人にもう一度受験してもらって、それで調べるんだ」と言われました。';
n();
print '「受験するだけで2万円になるんだいいアルバイトだろう」と';
h('男');
print 'が言うのでずいぶんと楽なアルバイトもあるものだと私はすっかり乗り気になりました。';
n();
print '「ほかにも、合格しそうな友達いたら紹介してくれないか、紹介料も払うから」と';
h('男');
print 'が言うのでこれはちょうどいいと思って引き受けることにしました。';
n();
print '大学の時の友達に何人か電話して受験をしてもらうことになり、私はもうかったお金で温泉にでも行こうかと計画をたてました。';
n();
print '受験の一週間前に、受験票が';
h('男');
print 'から送られてきました。';
n();
print 'しかし受験票に書いてある名前は私の名前ではありませんでした。';
n();
print '住所も全然別で、私はいったいどうゆうことなのか';
h('男');
print 'に確かめようと思いました。';
n();
print 'ちょうど旦那が帰ってきたので受験票を見せると、「おい電話なんかしなくていい、俺が調べる」と言ってパソ\コンをいじり始めました。';
n();
print '「これじゃないのか、もしかして」と言って旦那が検索の結果をパソ\コンの画面に表\示してみせると、そこにはパソ\コン認定代理受験とか書いてありました。';
n();
print '料金は2級が5万で3、4級が3万でした。';
n();
print 'やっぱり最初から怪しいと思っていたのですが、どうも旦那の言うとおりだと私も思いました。';
n();
print '私は友達にすぐ電話して、受験しないようにと連絡しました。';
n();
print '試験の翌日';
h('男');
print 'から電話があり、「インターネットで模範解答がでてるから、自分で採点して結果を教えてれ、いますぐやるんだ」と言われました。';
n();
print '私は知らん顔をして適当に返事をして電話を切りました。';
n();
print '翌日も電話があり「すぐに採点して結果を教えろ、すぐやるんだ」と命令口調で言われました。';
n();
print '私は旦那に言われたとおり知らん顔を続けました。';
n();
print '昼過ぎにドアのチャイムがなるのでドアを開けると';
h('男');
print 'でした。';
n();
print '私はこれはまずいと思ってすぐにドアを閉めようとしました。';
n();
print 'しかし';
h('男');
print 'は力まかせにドアを開けると、部屋にあがりこんできました。';
n();
print '「お前、どうゆうつもりなんだ、お前の友達もみんな受験しなかったそうじゃないか」';
n();
print '「お前が受験するなと言ったそうだな。お前も受験してないんだろう」';
n();
print '「よくもだましやがったな、この女」と言い出すので私は怖くなって足が震えてきました。';
n();
h('男');
print 'は私の髪の毛をつかむと、引きずり回して私を床に押し倒しました。';
n();
t731();
}
sub t527{
t4();
t159();
t518();
t520();
t521();
t524();
}
sub t528{
t4();
t162();
t165();
t519();
t521();
t525();
}
sub t529{
t4();
t352();
t526();
}
sub t530{
$r_t530=rand 3;
$i_t530=int($r_t530)+1;
if($i_t530==1){ t527(); }
if($i_t530==2){ t528(); }
if($i_t530==3){ t529(); }
}
sub t531{
t58();
t45();
print 'お昼に遊びに来た';
h('女友達');
print 'さんが「近所の';
h('男の名字');
print 'ねえ、離婚したんだって。嫁さんがピアノの先生しててね、嫁さんの方が稼ぎがいいんだって。それで旦那が浮気したもんだからね」とあれやこれやと噂\話しをしていきました。';
n();
print '私は旦那が浮気するはずはないと思っていましたが、いざ離婚という事になったときに、収入になる資格を今の内に取っておいた方がいいと思いました。';
n();
print 'インターネットであれこれ探してみると、コンピュータ関係の資格はとても難しくて私には取れそうにありませんでした。';
n();
print 'しかしパソ\コンインストラクター検定という資格は、合格すればパソ\コンインストラクターになれる資格らしくて、私にも取れそうでした。';
n();
print '合格した人の体験談を探してみると、近所にパソ\コン教室をしている人のホームページがあり、パソ\コンインストラクター資格を持っていると書いてありました。';
n();
}
sub t532{
print 'なんとか貯金を増やせないかと思って、インターネットで出来るアルバイトをいろいろ探してみることにしました。';
n();
print '在宅ワークに登録すれば仕事が回って来るらしいのですがどうも、インチキが多いらしくてなかなか仕事も来ないらしいと私はがっかりしました。';
n();
print 'いろいろ調べてみると在宅でパソ\コン教室を開いているというホームページがありました。';
n();
}
sub t533{
$r_t533=rand 2;
$i_t533=int($r_t533)+1;
if($i_t533==1){ t531(); }
if($i_t533==2){ t532(); }
}
sub t534{
t58();
print 'プロフィールを調べてみると、高校の先生をしている';
h('男の名字の劣称');
h('男');
print 'という男性でした。';
n();
print '勤めている高校のホームページにもリンクが張ってあって、一応は安心できる人柄のようでした。';
n();
print '電子メールで生徒さんは何人くらい集まるのか聞いてみました。';
n();
print 'するとすぐにメールがきて、生徒さんはすぐに集まるし収入もかなりになると返事が返ってきました。';
n();
print '私はそれはちょうどいいと思ってどうやって始めたらいいのか相談のメールを折り返しだしました。';
n();
print 'すると';
h('男');
print 'が「メールでのやりとりは大変だからボイスチャットで打ち合わせをしよう」とメールに書いてきました。';
n();
print '私はそれもそうだと思って、旦那の帰りが遅いとき';
h('旦那');
print 'のパソ\コンでボイスチャットをすることにしました。';
n();
print '電子メールで時間を知らせてボイスチャットで待ち合わせをすると、パソ\コン教室の始め方などいろいろと親切に教えてくれました。';
n();
print '「よかったら見に来てもいいですよ、」と言われた場所は、私の家からもそれほど遠くない場所でした。';
n();
print '「奥さんいらっしゃるんですか」と私は聞いてみましたが、いま実家に帰っていて一人暮らしだと言います。';
n();
print '私は事情をもっと詳しく聞こうとしましたが、どうも離婚寸前で嫁さんが実家に帰っている様子で、詳しい話しは聞けませんでした。';
n();
print '私はいくら見学とはいえ一人で行くのは危ない気がして、行くのは断りました。';
n();
print 'すると';
h('男');
print 'は「最近';
h('旦那');
print 'さんとはあっちのほうはどうですか」と話しをエッチな方に向けてきました。';
n();
print '私はやっぱりと思いましたが適当に返事をして相手にしませんでした。';
n();
}
sub t535{
print 'しかし私がきっぱりとした態度を取らなかったせいか「いまどんな格好してるの、今度はビデオチャットでみてみたいね」と言い出しました。';
n();
print '私はやっぱり危ない人だと思って、適当に話しを切り上げてチャットを終わりました。';
n();
}
sub t536{
$r_t536=rand 2;
$i_t536=int($r_t536)+1;
if($i_t536==1){ t537(); }
if($i_t536==2){ t541(); }
}
sub t537{
print '大学の時の先生から電話があって、いろいろ様子を聞かれたあと「ワープロのアルバイトがあるんだけどやってくれないかしら」と言われました。';
n();
print '「教授からワープロの得意な学生紹介してくれって頼まれたんだけど、いま教育実習の時期でしょう、みんないろいろ忙しくて」と遠回しな言い方でしたが引き受け手がいない様子でした。';
n();
}
sub t538{
print '「それでね、頼まれて欲しいんだけどさ、私大学の研究室でバイトしててさ、ワープロ打ってたんだけど、それが今度先生が出す原稿なんだけど、';
h('私の愛称');
print '代わりにやってくれないかしら、アルバイト代は結構\いいのよ、ねお願い」と一方的に言われました。';
n();
}
sub t539{
print '先輩から電話があって「今度私アメリカに留学することになったの」といきなり言われました。';
n();
print '「前々からね留学したかったんだけどね、友達の紹介でダンススクールに入れてもらえることになったのね、それで急な話なんだけど、今週には出発することになって」';
n();
t538();
}
sub t540{
print '先輩から電話があって「急に実家に帰ることになったの」といきなり言われました。';
n();
print '「内の母親なんだけどね、脳梗塞で倒れて2週間ほど入院してたんだけどね、退院することにはなったんだけど、一人ではとても生活できないから、それで私が実家に帰ることになったんだけどね」';
n();
t538();
}
sub t541{
$r_t541=rand 2;
$i_t541=int($r_t541)+1;
if($i_t541==1){ t539(); }
if($i_t541==2){ t540(); }
}
sub t542{
print 'ちょうど私も毎日暇で退屈していた所なので、二つ返事でアルバイトを引き受ける事にしました。';
n();
print '翌日久しぶりに母校を訪れて、研究室に入ってみると私の居たときと何も変わって居ませんでした。';
n();
print '先生としばらく世間話しをしていると研究室の学生がお茶をもってきてくれました。';
n();
print '大人しそうな学生は、数年前の自分自身を見ているような気がしました。';
n();
print '世間話しもすむと研究室の奧のパソ\コンに案内されました。';
n();
print '私のいたときと同じパソ\コンで当時は最新式のパソ\コンでしたが、今は旧式のパソ\コンでした。';
n();
print '渡された原稿は研究会の報告書でかなりの分量でした。';
n();
print 'これはかなり時間がかかるなと思いましたが、その分お金も入るからと思いました。';
n();
}
sub t543{
print 'ワープロを打ち始めるとしばらくして、さっきお茶を入れてくれた女の子がきて、「今日合コンあるんですが、来てくれませんか、よかったら」と誘ってくれました。';
n();
print '私は合コンなど大学の時以来したことがないので、ちょっと嬉しくなって少しだけ顔を出してみる事にしました。';
n();
print '教室の女の子が数人集まると、これから先方の大学に出かけると言って支度をしていました。';
n();
print 'お土産に、旅行で買ってきたお菓子を用意して、教室の鏡を見ながらお化粧もいつもより厚めにやり直していました。';
n();
print '私の学生の頃と、全然変わらない様子を見ていると懐かしくて胸が熱くなりました。';
n();
}
sub t544{
print 'みんなで地下鉄に乗り込んで、先方の大学まで行くと研究室ではもう宴会の準備が出来ていて、あとはビールを開けるだけでした。';
n();
print '女の子達は、なにか愛想を振りまこうと必死で、男の子達が栓を開けたビールを注いで回り始めました。';
n();
}
sub t545{
t547();
}
sub t546{
t547();
}
sub t547{
print '小さい路地をしばらくあるくと、紫色の看板のでている建物の前につきました。';
n();
print 'ラブホテルに間違いありませんでした。';
n();
}
sub t548{
t4();
t307();
t740();
}
sub t549{
t4();
t307();
t741();
}
sub t550{
t4();
print ' 車は、しばらく走るとラブホテルに入っていきました。';
n();
t558();
}
sub t551{
t4();
print '「せっかく旅行にきたんだから、帰りは景色のいいところをドライブして帰りましょうよ。」と';
h('男');
print 'に言われて、私は断るのもいけないと思って同意しました。';
n();
print '車は大通りから観光用の高速道路にはいると、速度をあげて走り始めました。';
n();
print 'あたりは、林や森だけで見るような所もないような気がしましたが、';
h('男');
print 'は「どうです、この辺景色がいいでしょう。」と一人で喜んでいました。';
n();
print 'やがて山頂近くになると、道は大きく左右に曲がって坂を上り始めました。';
n();
print '旅の疲れもでて少し眠くなると、車のゆれのせいか気分が少し悪くなってきました。';
n();
h('男');
print 'は私の様子に気が付く気配もなく、車のハンドルを精一杯回していました。';
n();
print '私が、仕方なく「気分が少し悪いんです。」と言うと、「ああそれならちょうどいい、この先に休むところがあるから。」と言われました。';
n();
print '私はてっきり休憩所でもあると思って、「じゃあお願いします。」と答えました。';
n();
print 'しばらく走ると、左右に建物が何軒か立ち並ぶ通りにでました。';
n();
print 'よくみると、それはラブホテルでした。';
n();
print '私はこれはちょっと困ったことになりそうだと、気になりました。';
n();
print 'すると、車は私の心配した通りにラブホテルに入っていきました。';
n();
print '私はなんとか断ろうとしましたが、';
h('男');
print 'は「ちょっと一休みするだけだから。」と言って構\わずに駐車場に車を入れると、私の手を引っ張って中の部屋にひっぱり込みました。';
n();
$v{'ラブホテル種別'}='旅先でドライブして入るラブホテル';
t552();
t558();
}
sub t552{
if($v{'ラブホテル種別'} eq '旅先でドライブして入るラブホテル') { t553();}}
sub t553{
h('男');
print 'は私の手を取るとそのまま、ダブルベッドまで引きずるようにして押し倒して来ました。';
n();
print 'ベッドはとても柔らかくて、私の体はベッドに沈むと、';
h('男');
print 'が上からのしかかって来ました。';
n();
}
sub t554{
t557();
print '私は、このまま帰ったらまた大変な目に遭わされると思い、';
h('男');
print 'の後に続きました。';
n();
t558();
}
sub t555{
print 'ラブホテルに入ると、私はあわてて';
h('女友達');
print 'の居る部屋に行きました。';
n();
h('女友達');
print 'は大きなベッドの上に仰向けに横になり、手と足を縛られていました。';
n();
h('男達');
print 'は私をすぐに取り押されると、';
h('女友達');
print 'の上に放り投げるように身体を重ねました。';
n();
t657();
}
sub t556{
t557();
print '私は、このまま中にはいったら大変なことになると思い、あわてて走って逃げ出しました。';
n();
print 'しかし、すぐに私は両脇を男達に取り押さえられました。';
n();
print '私は後をつけられていたようでした。';
n();
print 'すぐに私はさっきの事務所に連れ戻されました。';
n();
}
sub t557{
h('男');
print 'は私の手を取ると、引きずるようにして近くの路地に連れ込みました。';
n();
print '薄暗い通りには、紫色の看板が小さくでていました。';
n();
print '一番奥まで来ると、そこは小さな入り口でした。';
n();
print '入り口の中は、小さなホテルのような建物がありました。';
n();
print '間違いなくラブホテルでした。';
n();
h('男');
print 'は、入り口でいったん立ち止まると、「いやなら帰りなさい、帰っていいんだよ」といいながら私を一人おいて中にはいっていきました。';
n();
}
sub t558{
$v{'場所'}='ラブホテル';
t560();
}
sub t559{
t569();
print 'ベッドの上には男がもう裸になって腰掛けていました。';
n();
print '私は服を脱いで、男の後ろに横になり男を待ちました。';
n();
t282();
t731();
}
sub t560{
t569();
t731();
}
sub t561{
t569();
t731();
}
sub t562{
$r_t562=rand 2;
$i_t562=int($r_t562)+1;
if($i_t562==1){ t563(); }
if($i_t562==2){ t564(); }
}
sub t563{
print '「いやなら帰っていいんだぞ」と';
h('男');
print 'に言われました。';
n();
print '私は、一瞬このまま、走って逃げ出そうと思いました。';
n();
print 'しかし、きっと捕まえられて今度はもっと痛い目に遭わされるに違いないと思いました。';
n();
print '私は、';
h('男');
print 'にお尻をおされるようにして中に入りました。';
n();
}
sub t564{
print '「いやならやめてもいいんだぜ」と';
h('男');
print 'に言われましたが、私は逃げたらまた大変な目にあわされると思いました。';
n();
h('男');
print 'にうながされて、私は中に入りました。';
n();
}
sub t565{
$r_t565=rand 2;
$i_t565=int($r_t565)+1;
if($i_t565==1){ t566(); }
if($i_t565==2){ t567(); }
}
sub t566{
print '「いやなら帰っていいんだぞ」と言われて私は';
h('男');
print 'のあとについて中にはいりました。';
n();
}
sub t567{
print '「いやなら帰っていいんだぞ」と言われて私は';
h('男');
print 'のあとについて中にはいりました。';
n();
}
sub t568{
print '「いやなら帰っていいんだぞ」と言われて';
h('女友達');
print 'は「さっき見たいな目にあうくらいだったら、もうどんなことされてもいいよね」と私に言います。';
n();
print '「今夜は好きなようにしていただいてかまいません、どうかよろしくお願いします」と言って';
h('男');
print 'の腕にしがみつきました。';
n();
print '私は、';
h('女友達');
print '一人を行かせられないと思い、もう一人の';
h('男');
print 'の腕によりそいました。';
n();
}
sub t569{
if($v{'ラブホテル種別'} eq '旅先でドライブして入るラブホテル') { t570();}else {t571();}
}
sub t570{
print '部屋の中はかなり広くて、ベッドは信じられないほどの大きなダブルベッドがおいてありました。';
n();
}
sub t571{
$r_t571=rand 3;
$i_t571=int($r_t571)+1;
if($i_t571==1){ t572(); }
if($i_t571==2){ t573(); }
if($i_t571==3){ t574(); }
}
sub t572{
t575();
t578();
t581();
}
sub t573{
t575();
t578();
t581();
}
sub t574{
t575();
t578();
t581();
}
sub t575{
$r_t575=rand 2;
$i_t575=int($r_t575)+1;
if($i_t575==1){ t576(); }
if($i_t575==2){ t577(); }
}
sub t576{
print '中に入ると部屋の真ん中に大きなダブルベッドがおいてありました。';
n();
}
sub t577{
print '中に入ると部屋の真ん中には丸い形をした大きなベッドがありました。';
n();
}
sub t578{
$r_t578=rand 2;
$i_t578=int($r_t578)+1;
if($i_t578==1){ t579(); }
if($i_t578==2){ t580(); }
}
sub t579{
print 'ベッドの上には、ピンク色のレース模様のシーツがかけられていました。';
n();
}
sub t580{
print 'ベッドの上には、薄紫色のレース模様のシーツがかけられていました。';
n();
}
sub t581{
$r_t581=rand 3;
$i_t581=int($r_t581)+1;
if($i_t581==1){ t582(); }
if($i_t581==2){ t583(); }
if($i_t581==3){ t584(); }
}
sub t582{
print '部屋全体が紫色の照明で薄暗くてらされていました。';
n();
}
sub t583{
print '天井にはシャンデリアがあって明かりがキラキラ輝いていました。';
n();
}
sub t584{
print 'ベッドの上で紫色の照明が輝いていました。';
n();
}
sub t585{
t569();
t586();
t596();
}
sub t586{
print 'ドアが開くと、さっき逃げた';
h('女友達');
print 'が、男に腕を捕まれて入ってきました。';
n();
h('女友達');
print 'はもう諦めきった様子で、されるままになっていました。';
n();
}
sub t587{
$r_tt587=3;
if($z{'KN591'}==1) {$r_tt587--;}
$r_t587=rand $r_tt587;
$i_t587=int($r_t587)+1;
if(($i_t587>=2)&&($z{'KN591'}==1)) {$i_t587++;}
if($i_t587==1){ t589(); }
if($i_t587==2){ t591(); }
if($i_t587==3){ t595(); }
}
sub t588{
print 'ベッドのすぐ隣は大きなバスルームになっていました。';
n();
print 'しかし、壁はガラスでベッドからは丸見えでした。';
n();
h('女友達');
print 'はすぐにバスルームに入るとお湯を出し始めました。';
n();
h('男達');
print 'は冷蔵庫からビールを出すと、煙草を吸いながら、ビールを飲み始めました。';
n();
h('女友達');
print 'は';
h('男達');
print 'の機嫌を取るように床に膝をついて、ソ\ファーに座った';
h('男達');
print 'にビールのお酌を始めました。';
n();
print '私もお酌をしないといけないと思い、もう一人の男の横に膝をついて座りました。';
n();
print '男の手が';
h('女友達');
print 'の腰にのばされると';
h('女友達');
print 'は、いやがるように腰をねじりました。';
n();
print 'しかしいやがっているわけではないのは私にも分かりました。';
n();
print 'お風呂のお湯が半分くらいまで入ったとき、私は';
h('女友達');
print 'はお風呂に入りますと言って、立ち上がりました。';
n();
print 'わざと見えるようにしながら、じらすような仕草で';
h('女友達');
print 'が服を脱ぎ始めました。';
n();
print '私も同じように';
h('女友達');
print 'の横で服を脱ぎました。';
n();
t282();
print 'お風呂に入ってお湯に浸かると、';
h('女友達');
print 'はすぐに上がって、身体を洗い始めました。';
n();
print 'わざと';
h('男達');
print 'に見えるようにじらしながら、くねくねといやらしいポーズを取って身体を洗うのが見えました。';
n();
print '私も身体を洗おうと上がってしゃがみ込むと';
h('女友達');
print 'が後ろから抱きついてきました。';
n();
print '両腕を後ろから回して私の胸を包み込むようにしてこね回してきました。';
n();
h('男達');
print 'にわざと見えるようにサービスしているのが私にも分かりました。';
n();
h('女友達');
print 'は私の両足をいっぱいに開かせて、';
h('花園');
print 'に指を使い始めました。';
n();
print '私はどうしたらいいのか分からずされるままになっていました。';
n();
}
sub t589{
t569();
t588();
print '風呂を出ると私と';
h('女友達');
print 'は二人で並んで大きなベッドに横になり';
h('男達');
print 'を待ちました。';
n();
t596();
}
sub t590{
print '壁際に大きな洋服かけがあり、いろいろな服がたくさん掛けてありました。';
n();
print 'よくよくみると、セーラー服や、チャイナ服や、テニスウェアやスチュワーデスの制服など男の人が喜びそうな衣装でいっぱいでした。';
n();
}
sub t591{
if ($z{'KN591'} ==1 ) { return };
$r_t591=rand 2;
$i_t591=int($r_t591)+1;
if($i_t591==1){ t593(); }
if($i_t591==2){ t592(); }
}
sub t592{
t569();
t590();
h('男達');
print 'は服をいろいろ品定めして、今日はこれでやってみようとテニスウェアを2着選んで私達に渡しました。';
n();
print 'アンダースコートはピンク色のフリルが一杯ついたかわいらしいデザインでした。';
n();
t279();
print '私達がテニスウェアに着替えると';
h('男達');
print 'は満足した様子で、デジカメを撮り始めました。';
n();
print 'アンダースコートが見えるようにいろいろポーズを取らされた後、私と';
h('女友達');
print 'はベッドで横になるように命じられました。';
n();
print '私と';
h('女友達');
print 'は二人で並んで大きなベッドに横になり';
h('男達');
print 'を待ちました。';
n();
t596();
}
sub t593{
t569();
t590();
h('男達');
print 'は、服をいろいろ品定めして、今日はこれでやってみようとセーラー服を2着選んで私達に渡しました。';
n();
print '一口にセーラー服といっても男達にはいろいろとこだわりがあるようで、どこか有名なお嬢さん学校の制服だとか話していました。';
n();
print 'スカートは、とんでもない短いスカートで、お尻が見えてしまいそうな丈でした。';
n();
t268();
print '私達がセーラー服に着替えると';
h('男達');
print 'は満足した様子で、デジカメを撮り始めました。';
n();
print 'いろいろポーズを取らされた後、私と';
h('女友達');
print 'はベッドで横になるように命じられました。';
n();
print '私と';
h('女友達');
print 'は二人で並んで大きなベッドに横になり';
h('男達');
print 'を待ちました。';
n();
t596();
}
sub t594{
print 'ラブホテルの受付で空き部屋を選ぶと、私達は中に通されました。';
n();
t569();
t597();
t749();
}
sub t595{
t569();
t597();
t749();
}
sub t596{
t749();
}
sub t597{
h('男達');
print 'は私と';
h('女友達');
print 'に服を脱ぐように命じました。';
n();
print '私たちは言われたとうり二人とも服を脱いで、ベッドの上に並んで寝て';
h('男達');
print 'を待ちました。';
n();
t282();
h('男達');
print 'は冷蔵庫からビールを出していっぱい飲みながら服を脱いでいました。';
n();
print 'どっちにすると、';
h('男達');
print 'は相談しているようでした。';
n();
h('女友達');
print 'は不安そうに天井のシャンデリアやベッドの周りの鏡を見ていました。';
n();
print 'やがて、';
h('男達');
print 'は私と';
h('女友達');
print 'の両脇に腰を落として座りました。';
n();
h('女友達');
print 'は覚悟を決めたように膝をたてて足を広げてると目をつむりました。';
n();
print '私の上に';
h('男');
print 'がかがみ込んできました。';
n();
}
sub t598{
h('男');
print 'は鞄から何か出すと「これ使って見ませんか」と言って私の目の前に差し出しました。';
n();
print '私はそれを見てバイブレーターとか言うものだと分かりました。';
n();
print '「どうですとっても気持ちいいですよ、やってみたら分かりますよ、本当に最高だから」と言って勧められて私は「お願いします」と答えました。';
n();
h('男');
print 'がバイブレーターの先を私の腿に当てるとスイッチを入れました。';
n();
print '細かい振動が私の腿を揺すって、くすぐったいような熱い感触が広がっていきました。';
n();
print '私は信じられないような感触に腰が震えると、たまらずに目に涙がいっぱいに浮かんできました。';
n();
}
sub t599{
t607();
}
sub t600{
t603();
}
sub t601{
print '私にはなにをすればいいのかすぐに気がつきました。';
n();
t603();
}
sub t602{
print '支配される快感がやがて私の体中を満たして、次の瞬間にあふれ出てきました。';
n();
}
sub t603{
print '甘い舌触りを楽しむように';
h('男');
print 'の欲望は満足を求めて堅くなりました。';
n();
print '舌先にからみつくように征服する楽しみを';
h('男');
print 'は追い続けました。';
n();
print '緊張から張りつめた気分がやがてなま暖かい感触に変わり、律動が加わりながら激しさが増して行きました。';
n();
t602();
}
sub t604{
print '私と';
h('女友達');
print 'は、二人で奪いあうように、';
h('男');
print 'の欲望を舌にからませました。';
n();
print '激しい律動が私の口を征服すると私の目からも涙が止まらなくなりました。';
n();
h('女友達');
print 'の甘い音色が私のすぐ横で耳をくすぐりました。';
n();
t602();
}
sub t605{
h('女友達');
print 'もうとても我慢できないという様子で、舌を';
h('男');
print 'の欲望に絡ませては、息を吸い込んでいました。';
n();
print '甘い息音が、舌の音にかさなって、支配者を歓迎する音色を奏でつづけました。';
n();
h('男');
print 'の律動が激しくなるにつれて';
h('女友達');
print 'の目からは苦しげな涙が溢れてきました。';
n();
}
sub t606{
print '私はトイレの便器に倒れ込むようにして座っていました。';
n();
h('男');
print 'は私をもう一度立たせると今度は便器に座らせてきました。';
n();
print '私の目の前には、いまさっき私を後ろから責めてきた';
h('男');
print 'の';
h('男根');
print 'がありました。';
n();
}
sub t607{
$r_t607=rand 2;
$i_t607=int($r_t607)+1;
if($i_t607==1){ t608(); }
if($i_t607==2){ t609(); }
}
sub t608{
t612();
t617();
t623();
}
sub t609{
$r_t609=rand 2;
$i_t609=int($r_t609)+1;
if($i_t609==1){ t610(); }
if($i_t609==2){ t611(); }
}
sub t610{
t612();
t617();
}
sub t611{
t612();
t623();
}
sub t612{
$r_t612=rand 4;
$i_t612=int($r_t612)+1;
if($i_t612==1){ t613(); }
if($i_t612==2){ t614(); }
if($i_t612==3){ t615(); }
if($i_t612==4){ t616(); }
}
sub t613{
print '竜巻のような激しい勢いで吹き抜ける嵐の中では、もう逃げることもできませんでした。';
n();
}
sub t614{
print '激しい渦の流れに私の体は飲み込まれ、体ごと深く沈み込んで浮き上がる望みもなくりました。';
n();
}
sub t615{
print '私の体は空高く放り上げられたまま、落ちることを許されずに回り続けました。';
n();
}
sub t616{
print '逃げることの出来ない、快楽の時が始まったことを、私は思い知らされました。';
n();
}
sub t617{
$r_t617=rand 5;
$i_t617=int($r_t617)+1;
if($i_t617==1){ t618(); }
if($i_t617==2){ t619(); }
if($i_t617==3){ t620(); }
if($i_t617==4){ t621(); }
if($i_t617==5){ t622(); }
}
sub t618{
print '抵抗する気力もないくらいに私の体はもてあそばれました。';
n();
}
sub t619{
print '私の体は意志のない人形のように、もてあそばれて引き裂かれました。';
n();
}
sub t620{
print '子宮からあふれる潮の流れが、つま先から頭のてっぺんまでを奔流となって走り抜けていきました。';
n();
}
sub t621{
print '私の体中に、欲望の電流が流し込まれて止まらなくなり、体中が許しを求めて震え始めました。';
n();
}
sub t622{
print '信じられない感触が私の体中に広がると、許しを請うことさえできなくなりました。';
n();
}
sub t623{
$r_t623=rand 5;
$i_t623=int($r_t623)+1;
if($i_t623==1){ t624(); }
if($i_t623==2){ t625(); }
if($i_t623==3){ t626(); }
if($i_t623==4){ t627(); }
if($i_t623==5){ t628(); }
}
sub t624{
print 'いつまで続くともわからない時間が私の心の中で凍り付いていました。';
n();
}
sub t625{
print '時計の針が止まると、永遠の時間が私の体を支配していました。';
n();
}
sub t626{
print '私に許されたのは、望みを捨てて従属する快感に身をゆだねることだけでした。';
n();
}
sub t627{
print '意志を失った人形の体を、女の宿命が支配し続けました。';
n();
}
sub t628{
print '支配者に従属するのが女の宿命だと、私は心のそこから思い知らされました。';
n();
}
sub t629{
t647();
}
sub t630{
$v{'生贄にされる'}='生贄にされる';
t640();
t632();
t647();
}
sub t631{
h('男達');
print 'は';
h('女友達');
print 'を仰向けに寝かせると、その上に私を4つんばいにさせました。';
n();
}
sub t632{
t633();
t637();
}
sub t633{
$r_t633=rand 3;
$i_t633=int($r_t633)+1;
if($i_t633==1){ t635(); }
if($i_t633==2){ t634(); }
if($i_t633==3){ t636(); }
}
sub t634{
h('女友達');
print 'が天国至福への階段を登りつめると、';
}
sub t635{
h('女友達');
print 'の肉体に欲望の激流を吐き出すと、';
}
sub t636{
h('女友達');
print 'が腰を震わせて泣きじゃくりながらとどめの一撃を受け止めると、';
}
sub t637{
$r_t637=rand 2;
$i_t637=int($r_t637)+1;
if($i_t637==1){ t638(); }
if($i_t637==2){ t639(); }
}
sub t638{
print '次は私が';
h('生贄にされる');
print '番でした。';
n();
}
sub t639{
print '次に私が';
h('生贄にされる');
print '期待で身が震えて止まらなくなりました。';
n();
}
sub t640{
t641();
t642();
}
sub t641{
print '逆らうこともできずに';
h('女友達');
print 'は';
}
sub t642{
$r_t642=rand 4;
$i_t642=int($r_t642)+1;
if($i_t642==1){ t643(); }
if($i_t642==2){ t644(); }
if($i_t642==3){ t645(); }
if($i_t642==4){ t646(); }
}
sub t643{
print '欲望に汚されつづけました。';
n();
}
sub t644{
print '欲望の激流を浴び続けました。';
n();
}
sub t645{
print 'もう燃え上がる快楽に逆らうことはできませんでした。';
n();
}
sub t646{
print '奈落の底まで落とされ続けました。';
n();
}
sub t647{
t648();
t607();
t662();
}
sub t648{
$r_t648=rand 1;
$i_t648=int($r_t648)+1;
if($i_t648==1){ t649(); }
}
sub t649{
t650();
t653();
}
sub t650{
$r_t650=rand 2;
$i_t650=int($r_t650)+1;
if($i_t650==1){ t651(); }
if($i_t650==2){ t652(); }
}
sub t651{
h('男');
print 'は私の背後から';
}
sub t652{
print '私の腰を引きつけると';
h('男');
print 'は';
}
sub t653{
$r_t653=rand 2;
$i_t653=int($r_t653)+1;
if($i_t653==1){ t654(); }
if($i_t653==2){ t655(); }
}
sub t654{
print '押し込んできました。';
n();
}
sub t655{
print '力任せに攻め始めました。';
n();
}
sub t656{
h('男達');
print 'は私を';
h('女友達');
print 'の上に押し倒して四つん這いにさせました。';
n();
h('女友達');
print 'は縛り付けられたまま何も言わずに私を見上げました。';
n();
t657();
}
sub t657{
t630();
}
sub t658{
$v{'ダミー'}='ダミー';
}
sub t659{
$v{'ダミー'}='ダミー';
}
sub t660{
$v{'ダミー'}='ダミー';
}
sub t661{
t714();
t716();
}
sub t662{
if ($z{'KN662'} ==1 ) { return };
t661();
t663();
t686();
}
sub t663{
$r_t663=rand 4;
$i_t663=int($r_t663)+1;
if($i_t663==1){ t664(); }
if($i_t663==2){ t667(); }
if($i_t663==3){ t670(); }
if($i_t663==4){ t678(); }
}
sub t664{
t665();
t666();
}
sub t665{
print 'このままずっと責め続けられたら、';
}
sub t666{
print '私はもう支配者に屈服するよりないと覚悟を決めました。';
n();
}
sub t667{
t668();
t669();
}
sub t668{
print '支配者が最後の快楽の時を告げるのを待つしか';
}
sub t669{
print 'もう望みはなくなりました。';
n();
}
sub t670{
t671();
t674();
}
sub t671{
$r_t671=rand 2;
$i_t671=int($r_t671)+1;
if($i_t671==1){ t672(); }
if($i_t671==2){ t673(); }
}
sub t672{
print '至上の楽園にめがけて放り上げられた私の身体は、';
}
sub t673{
print '天高くまで舞い上がった私の身体は、';
}
sub t674{
$r_t674=rand 3;
$i_t674=int($r_t674)+1;
if($i_t674==1){ t675(); }
if($i_t674==2){ t676(); }
if($i_t674==3){ t677(); }
}
sub t675{
print '最後の瞬間を求めて宙を舞い続けました。';
n();
}
sub t676{
print '燃え尽きるまで宙をさまよい続けました。';
n();
}
sub t677{
print '至福の快楽を目指して昇り続けました。';
n();
}
sub t678{
t679();
t682();
}
sub t679{
$r_t679=rand 2;
$i_t679=int($r_t679)+1;
if($i_t679==1){ t680(); }
if($i_t679==2){ t681(); }
}
sub t680{
h('男');
print 'の繰り返すが刻む律動は最後の瞬間が近いことを私の身体に告げると、';
}
sub t681{
print '予\期しない突然の緊張が私の身体を捕らえると、';
}
sub t682{
$r_t682=rand 3;
$i_t682=int($r_t682)+1;
if($i_t682==1){ t683(); }
if($i_t682==2){ t684(); }
if($i_t682==3){ t685(); }
}
sub t683{
print '私の奧で痙攣を小刻みに繰り返しました。';
n();
}
sub t684{
print '震えながらしっかりと奧まで届いてきました。';
n();
}
sub t685{
print 'すぐに奧までしっかりと届いてきました。';
n();
}
sub t686{
$r_t686=rand 7;
$i_t686=int($r_t686)+1;
if($i_t686==1){ t687(); }
if($i_t686==2){ t688(); }
if($i_t686==3){ t691(); }
if($i_t686==4){ t699(); }
if($i_t686==5){ t703(); }
if($i_t686==6){ t710(); }
if($i_t686==7){ t718(); }
}
sub t687{
h('男');
print 'の欲望は私の体を十\分に楽しむと、ようやく最後の一撃で私を打ち砕きました。';
n();
}
sub t688{
t689();
t690();
}
sub t689{
h('男');
print 'は私の身体を至福の楽園まで投げ上げると、';
}
sub t690{
print '快楽を楽しむ間も与えずに絶望の淵に突き落としました。';
n();
}
sub t691{
t692();
t694();
}
sub t692{
$r_t692=rand 1;
$i_t692=int($r_t692)+1;
if($i_t692==1){ t693(); }
}
sub t693{
h('男');
print 'は私の身体を一撃で貫き通すと、';
}
sub t694{
$r_t694=rand 5;
$i_t694=int($r_t694)+1;
if($i_t694==1){ t695(); }
if($i_t694==2){ t696(); }
if($i_t694==3){ t701(); }
if($i_t694==4){ t697(); }
if($i_t694==5){ t698(); }
}
sub t695{
print '最後の砦を打ち破って果てました。';
n();
}
sub t696{
print '最後の欲望を果たしました。';
n();
}
sub t697{
print '私の身体は永遠の時に震え続けました。';
n();
}
sub t698{
print '私の目からは涙が溢れだして止まらなくなりました。';
n();
}
sub t699{
h('男');
print 'は私の身体を征服すると';
t700();
}
sub t700{
$r_t700=rand 5;
$i_t700=int($r_t700)+1;
if($i_t700==1){ t701(); }
if($i_t700==2){ t696(); }
if($i_t700==3){ t697(); }
if($i_t700==4){ t697(); }
if($i_t700==5){ t698(); }
}
sub t701{
print '最後の望みを打ち砕きました。';
n();
}
sub t702{
t714();
t716();
t710();
}
sub t703{
t704();
t707();
}
sub t704{
$r_t704=rand 2;
$i_t704=int($r_t704)+1;
if($i_t704==1){ t705(); }
if($i_t704==2){ t706(); }
}
sub t705{
print '廃墟';
h('となった');
print '私の身体に、';
}
sub t706{
print '心を';
h('失った');
print '私の身体に、';
}
sub t707{
$r_t707=rand 1;
$i_t707=int($r_t707)+1;
if($i_t707==1){ t708(); }
}
sub t708{
h('男');
print 'は支配者の刃を誇らしげに打ち込み続けました。';
n();
}
sub t709{
t714();
t716();
t710();
}
sub t710{
t713();
t711();
}
sub t711{
$r_t711=rand 1;
$i_t711=int($r_t711)+1;
if($i_t711==1){ t712(); }
}
sub t712{
h('男');
print 'は最後の一撃きで貫きました。';
n();
}
sub t713{
$r_t713=rand 2;
$i_t713=int($r_t713)+1;
if($i_t713==1){ t715(); }
if($i_t713==2){ t717(); }
}
sub t714{
$v{'となった'}='となって崩れ落ちた';
}
sub t715{
print '廃墟';
h('となった');
print '私の身体を、';
}
sub t716{
$v{'失った'}='失って震え続ける';
}
sub t717{
print '心を';
h('失った');
print '私の身体を、';
}
sub t718{
t723();
t719();
}
sub t719{
$r_t719=rand 3;
$i_t719=int($r_t719)+1;
if($i_t719==1){ t720(); }
if($i_t719==2){ t721(); }
if($i_t719==3){ t722(); }
}
sub t720{
h('男');
print 'の最後の一撃を浴びて砕け散りました。';
n();
}
sub t721{
print '至福の喜びで一気に満たされました。';
n();
}
sub t722{
print '最後の快楽を一杯に受け止めました。';
n();
}
sub t723{
$r_t723=rand 2;
$i_t723=int($r_t723)+1;
if($i_t723==1){ t724(); }
if($i_t723==2){ t725(); }
}
sub t724{
print '暗闇のなかで泣き叫ぶ私の身体は、';
}
sub t725{
print '望みを失って震えが止まらなくなった私の身体は、';
}
sub t726{
print '気持ちのよくなるマッサージがあるからして見ませんかと';
h('男');
print 'に言われました。';
n();
print '私は軽い気持ちで「じゃお願いしますね」と答えました。';
n();
print '私はうつぶせに寝かされて、腰の後ろに';
h('男');
print 'が座りました。';
n();
print '指は激しく動いたかと思うと、不意に動きをとめ、またしばらくゆっくり動いたかと思うと、突然激しくなりました。';
n();
print '私は思いがけない、指の動きに腰ががたがたになるほど、震えてきました。';
n();
}
sub t727{
print 'もう息が苦しくてとてもだめと思ったころ、';
h('男');
print 'は私の体から手を離しました。';
n();
}
sub t728{
t729();
print 'やがて静寂がおとずれたとき、私は半分泣きながら寝椅子の上で震えていました。';
n();
}
sub t729{
print 'マッサージ師さんの大きな手がゆっくりとした動きで私の胸をくすぐりながら揉み始めました。';
n();
}
sub t730{
t749();
}
sub t731{
t742();
}
sub t732{
t785();
t607();
t662();
}
sub t733{
t732();
}
sub t734{
t732();
}
sub t735{
t732();
}
sub t736{
print '梯子を半分ほど降りて、あと数歩で床に足がつきそうになったとき、急に私の腿の間に';
h('男');
print 'の手が差し入れられてきました。';
n();
t779();
}
sub t737{
t785();
}
sub t738{
t732();
}
sub t739{
t785();
}
sub t740{
$v{'ダミー'}='ダミー';
}
sub t741{
$v{'ダミー'}='ダミー';
}
sub t742{
t732();
}
sub t743{
t732();
}
sub t744{
t662();
}
sub t745{
t785();
}
sub t746{
t607();
t662();
}
sub t747{
t732();
}
sub t748{
t732();
}
sub t749{
t732();
}
sub t750{
t732();
}
sub t751{
t732();
}
sub t752{
t662();
}
sub t753{
t732();
}
sub t754{
t732();
}
sub t755{
t732();
}
sub t756{
$r_t756=rand 2;
$i_t756=int($r_t756)+1;
if($i_t756==1){ t757(); }
if($i_t756==2){ t758(); }
}
sub t757{
t630();
}
sub t758{
t630();
}
sub t759{
t832();
}
sub t760{
t732();
}
sub t761{
t732();
}
sub t762{
t732();
}
sub t763{
t732();
}
sub t764{
h('男');
print 'は私の体を後ろから抱え込んで押さえつけてきました。';
n();
}
sub t765{
h('男');
print 'の指先が私の腿をそっと撫でながら痛むところをやさしく撫でながらもんでくれました。';
n();
print '私はせっかく親切にしてくれているのだからと、されるままになっていました。';
n();
print 'くすぐるような感触が私の腿にしこしづつ広がっていきました。';
n();
print 'なで回すように指先が動くと私の体に熱い感触がわき上がって膝が震えてきました。';
n();
}
sub t766{
t780();
}
sub t767{
t780();
}
sub t768{
t780();
}
sub t769{
t780();
}
sub t770{
t780();
}
sub t771{
t780();
}
sub t772{
t780();
print 'まだ満足しきれない指先は、さらに私の敏感なところを直接とらえようと大胆に動いてきました。';
n();
print '直接指先から電流が流れ込むと、その瞬間私の体は激しく震えて止まらなくなりました。';
n();
}
sub t773{
print '思う存分欲望を満たすと、男達は私の体に最後の一撃を打ち下ろしました。';
n();
print '私は体中がふるえ続けて止まらなくなっていました。';
n();
}
sub t774{
t785();
}
sub t775{
t780();
}
sub t776{
print '屈み込んだ姿勢の後ろから、私のお尻に誰かの手が押し当てられてきました。';
n();
}
sub t777{
print '私の様子をうかがいながら、手のひらを押し回すようにしてお尻を撫で続けてきました。';
n();
}
sub t778{
t777();
}
sub t779{
print '思いもかけない感触が私の体の芯から広がり、泉のように溢れだしました。';
n();
print '頭の中まで、熱い奔流が流れこみ、私は半分夢のなかにいるかのように体が重くなりました。';
n();
}
sub t780{
h('男');
print 'の手が私の膝に伸びると、私の膝頭の感触を楽しむように動き始めました。';
n();
print '微妙な感覚に、私の膝が震えると、';
h('男');
print 'の指先はさらに大胆に、巧みな動きを始めました。';
n();
t779();
}
sub t781{
print 'いやらしい目つきで私の体をなめ回すと、手のひらを押しつけるようにして、私の体を調べ始めました。';
n();
print 'もてあそぶように何度も同じ場所に手を押しつけられて、私の体は震えてきました。';
n();
}
sub t782{
print '私は信じられないような恥ずかしい姿勢をとらされていました。';
n();
}
sub t783{
$v{'ダミー'}='ダミー';
}
sub t784{
$v{'ダミー'}='ダミー';
}
sub t785{
$r_t785=rand 3;
$i_t785=int($r_t785)+1;
if($i_t785==1){ t786(); }
if($i_t785==2){ t787(); }
if($i_t785==3){ t791(); }
}
sub t786{
t795();
t802();
t809();
t811();
}
sub t787{
$r_t787=rand 3;
$i_t787=int($r_t787)+1;
if($i_t787==1){ t788(); }
if($i_t787==2){ t789(); }
if($i_t787==3){ t790(); }
}
sub t788{
t795();
t809();
t811();
}
sub t789{
t795();
t802();
t811();
}
sub t790{
t795();
t802();
t809();
}
sub t791{
$r_t791=rand 3;
$i_t791=int($r_t791)+1;
if($i_t791==1){ t792(); }
if($i_t791==2){ t793(); }
if($i_t791==3){ t794(); }
}
sub t792{
t795();
t802();
}
sub t793{
t795();
t809();
}
sub t794{
t795();
t811();
}
sub t795{
$r_t795=rand 6;
$i_t795=int($r_t795)+1;
if($i_t795==1){ t796(); }
if($i_t795==2){ t797(); }
if($i_t795==3){ t798(); }
if($i_t795==4){ t799(); }
if($i_t795==5){ t800(); }
if($i_t795==6){ t801(); }
}
sub t796{
print '欲望の嵐が激しい竜巻となって私の体に襲いかかってきました。';
n();
}
sub t797{
print '欲望の儀式が始まる予\感が、私の身体を襲いました。';
n();
}
sub t798{
print '熱く煮えたぎった欲望を前にして、私の心は逆らう気力を失いました。';
n();
}
sub t799{
print '私の身体を襲う欲望は、嵐のような激しさでした。';
n();
}
sub t800{
print '私の子宮は';
h('男');
print 'に乱暴\に扱われるのを待ち望んでいるように熱くなりました。';
n();
}
sub t801{
print '逃げられない時は従うしかないと、子宮が命じる声が私の身体に響いてきました。';
n();
}
sub t802{
$r_t802=rand 6;
$i_t802=int($r_t802)+1;
if($i_t802==1){ t803(); }
if($i_t802==2){ t804(); }
if($i_t802==3){ t805(); }
if($i_t802==4){ t806(); }
if($i_t802==5){ t807(); }
if($i_t802==6){ t808(); }
}
sub t803{
print '浜辺におしよせる波のように、欲望は繰り返し私の体に押し寄せては退いていきました。';
n();
}
sub t804{
print '私の身体を包み込んだ欲望の渦は、すぐには激しくならずに、私の感触を楽しんでいるようでした。';
n();
}
sub t805{
print '私の期待を裏切るように、ゆっくりとした波が私の感触を楽しむように打ち寄せてきました。';
n();
}
sub t806{
print '私の身体はゆっくりとした動きで、永遠の時の底に沈み始めました。';
n();
}
sub t807{
h('男');
print 'の欲望は、楽しみを先に延ばしたいかのように、私の身体ををじらしながら開いてきました。';
n();
}
sub t808{
print '私に抵抗する余裕を与えて、私を征服するのを楽しむかのように、';
h('男');
print 'はゆっくりと私の身体を開いてきました。';
n();
}
sub t809{
$r_t809=rand 1;
$i_t809=int($r_t809)+1;
if($i_t809==1){ t810(); }
}
sub t810{
print 'しだいに激しさを増す欲望には抵抗する気力もなくなるほどの荒々しさがありました。';
n();
}
sub t811{
$r_t811=rand 8;
$i_t811=int($r_t811)+1;
if($i_t811==1){ t812(); }
if($i_t811==2){ t813(); }
if($i_t811==3){ t814(); }
if($i_t811==4){ t815(); }
if($i_t811==5){ t816(); }
if($i_t811==6){ t817(); }
if($i_t811==7){ t818(); }
if($i_t811==8){ t819(); }
}
sub t812{
print 'これが運命の決めた時だとあきらめの気持ちは、やがてあふれ出る泉を呼び起こしました。';
n();
}
sub t813{
print '逆らう気持ちが、諦めの気持ちに変わったとき、ふいに体中が喜びで震えてきました。';
n();
}
sub t814{
print '支配者に従順に従うことだけが、私に許された快感だと心の底から思えてきました。';
n();
}
sub t815{
print '許されない喜びの深い淵に私の体は沈み込んで戻ることができなくなりました。';
n();
}
sub t816{
print '支配者の欲望に従順に従うことだけが、私に許された最後の希望でした。';
n();
}
sub t817{
print '支配者の許しがなければ、私は涙を流すことさえできなくなりました。';
n();
}
sub t818{
print '今誰が私を支配しているのか、それだけが私の涙を誘う喜びでした。';
n();
}
sub t819{
print '終わることのない永遠の時が、私の支配者に与えられた時間でした。';
n();
}
sub t820{
if($v{'立位の脱衣'} eq 'めくり上げる') { t821();}else {t823();}
}
sub t821{
t824();
}
sub t822{
t824();
}
sub t823{
t824();
}
sub t824{
print 'なにげなく、';
h('下の表\着');
print 'の上から軽く触れていたり離れたりしていた手が、今度は私のお尻をくすぐるようになで始めました。';
n();
print '私はどうしようもなくて、じっと我慢していました。';
n();
print 'ようやく';
h('男');
print 'の手がお尻から離れたとき私はほっとしました。';
n();
}
sub t825{
$v{'ダミー'}='ダミー';
}
sub t826{
$v{'ダミー'}='ダミー';
}
sub t827{
$z{'KN662'} =1;
}
sub t828{
$v{'ダミー'}='ダミー';
}
sub t829{
$v{'ダミー'}='ダミー';
}
sub t830{
$v{'ダミー'}='ダミー';
}
sub t831{
print '私は頭の中が半分眠ったようになると、体が芯から熱くなってきました。';
n();
}
sub t832{
t833();
}
sub t833{
$r_t833=rand 3;
$i_t833=int($r_t833)+1;
if($i_t833==1){ t834(); }
if($i_t833==2){ t835(); }
if($i_t833==3){ t838(); }
}
sub t834{
t842();
t850();
t853();
t856();
t859();
}
sub t835{
$r_t835=rand 2;
$i_t835=int($r_t835)+1;
if($i_t835==1){ t836(); }
if($i_t835==2){ t837(); }
}
sub t836{
t842();
t850();
t856();
t859();
}
sub t837{
t842();
t850();
t853();
t859();
}
sub t838{
$r_t838=rand 3;
$i_t838=int($r_t838)+1;
if($i_t838==1){ t839(); }
if($i_t838==2){ t840(); }
if($i_t838==3){ t841(); }
}
sub t839{
t842();
t850();
t859();
}
sub t840{
t842();
t853();
t859();
}
sub t841{
t842();
t856();
t859();
}
sub t842{
$r_t842=rand 3;
$i_t842=int($r_t842)+1;
if($i_t842==1){ t843(); }
if($i_t842==2){ t848(); }
if($i_t842==3){ t849(); }
}
sub t843{
t844();
t846();
}
sub t844{
$r_t844=rand 1;
$i_t844=int($r_t844)+1;
if($i_t844==1){ t845(); }
}
sub t845{
print '燃えるような欲望が私をなぎ倒すと、';
}
sub t846{
$r_t846=rand 1;
$i_t846=int($r_t846)+1;
if($i_t846==1){ t847(); }
}
sub t847{
print '強い風が私の体を巻き上げるように吹き付けてきました。';
n();
}
sub t848{
print '真夜中の嵐の中に浮かぶ小舟のように、私の肉体は波の間に真っ逆さまに落ちていきました。';
n();
}
sub t849{
print '私は逆らう余裕などあるはずもないとすぐに分かりました。';
n();
}
sub t850{
$r_t850=rand 2;
$i_t850=int($r_t850)+1;
if($i_t850==1){ t851(); }
if($i_t850==2){ t852(); }
}
sub t851{
print '時間が止まったまま、征服の杭が私の体をもてあそび続けました。';
n();
}
sub t852{
print '許しを請う時も与えられずに、私の体は征服者に汚されました。';
n();
}
sub t853{
$r_t853=rand 2;
$i_t853=int($r_t853)+1;
if($i_t853==1){ t854(); }
if($i_t853==2){ t855(); }
}
sub t854{
print '繰り返される律動は、やがて稲妻にかわり私の体を引き裂きました。';
n();
}
sub t855{
print '激しさと優しさを繰り返しながら、征服される喜びが体に流し込まれてきました。';
n();
}
sub t856{
$r_t856=rand 2;
$i_t856=int($r_t856)+1;
if($i_t856==1){ t857(); }
if($i_t856==2){ t858(); }
}
sub t857{
print '満足する間もなくすぐに次の杭が私に打ち込まれ、また今度も激しい律動が私の体を突き抜けました。';
n();
}
sub t858{
print '体の震えが止まらなくなると、すぐに次の杭が打ち込まれてきました。';
n();
}
sub t859{
$r_t859=rand 2;
$i_t859=int($r_t859)+1;
if($i_t859==1){ t860(); }
if($i_t859==2){ t866(); }
}
sub t860{
print 'いつ終わるのかわからない儀式は、';
t861();
}
sub t861{
$r_t861=rand 4;
$i_t861=int($r_t861)+1;
if($i_t861==1){ t862(); }
if($i_t861==2){ t863(); }
if($i_t861==3){ t864(); }
if($i_t861==4){ t865(); }
}
sub t862{
print '私にとっては永遠の時のように思えました。';
n();
}
sub t863{
print '何度も繰り返しては私の身体を引き裂きました。';
n();
}
sub t864{
print '繰り返すたびに私を快楽の底に沈めていきました。';
n();
}
sub t865{
print '時の流れが止まったように終わることがありませんでした。';
n();
}
sub t866{
print '繰り返される欲望の儀式は、';
t861();
}
sub t867{
t832();
}
sub t868{
print '私は膝をついて四つんばいにさせられました。';
n();
print '後ろから欲望の嵐が私の中に入って来ました。';
n();
print '私の口もそそり立った欲望ですぐに塞がれました。';
n();
t773();
}
sub t869{
t832();
t870();
}
sub t870{
$r_t870=rand 1;
$i_t870=int($r_t870)+1;
if($i_t870==1){ t871(); }
}
sub t871{
t872();
t875();
}
sub t872{
$r_t872=rand 2;
$i_t872=int($r_t872)+1;
if($i_t872==1){ t873(); }
if($i_t872==2){ t874(); }
}
sub t873{
h('女友達');
print 'の泣き叫ぶ声はやがて私の耳から遠ざかり、';
}
sub t874{
h('女友達');
print 'の助けを求める声はやがて喜びの声に変わり、';
}
sub t875{
$r_t875=rand 3;
$i_t875=int($r_t875)+1;
if($i_t875==1){ t876(); }
if($i_t875==2){ t877(); }
if($i_t875==3){ t878(); }
}
sub t876{
print '私の周囲は暗黒の世界が支配しつづけました。';
n();
}
sub t877{
print '支配される屈辱は燃え上がる快感となって私の身体を満たしまた。';
n();
}
sub t878{
print '信じられないような喜びが私の身体の奧から溢れでて止まらなくなりました。';
n();
}
sub t879{
h('男');
print 'の一人がトイレに座るとその上に私を載せました。';
n();
print '前に立った';
h('男');
print 'はそそりたった欲望を私の口に押し込んできました。';
n();
print '下からも突き上げるように欲望の嵐が私を襲ってきました。';
n();
t773();
}
print "<HTML>\n";
print "<HEAD>\n";
print '<meta http-equiv=Content-Type content="text/html; charset=Shift_JIS">';
print "\n";
print '<META name="keywords" content="Novel,generator,7thnovels">';;
print "\n";
print "<TITLE>Novel generator 7thnovels</TITLE>\n";
print "</HEAD>\n";
print "<BODY>\n";
t1();
t2();
print '<form action="7th_index.cgi" method="POST">';
print '<input type="submit" value="更新">';
print '</form>';
$r=rand 7;
$i=int($r)+1;
if($i==1){ t373(); }
if($i==2){ t374(); }
if($i==3){ t375(); }
if($i==4){ t376(); }
if($i==5){ t377(); }
if($i==6){ t378(); }
if($i==7){ t379(); }
t3();
print "</BODY>\n";
print "</HTML>\n";