#!/usr/local/bin/perl
print "Content-type: text/html\n\n";
sub h{
$p=$_[0];
if(defined($v{$p})&&($v{$p} ne '')) {print $v{$p};} else {print $p;}
}
sub n{
print "<BR>\n";
}
sub t1{
$v{'line'}='--------------';
h('line');
print ' 七度文庫 (なのたびぶんこ) 人妻編 官能\描写制限版 ';
h('line');
n();
}
sub t2{
$v{'システム初期化'}='システム初期化';
$v{'%システム初期化'}++;
t872();
$v{'下着'}='パンティー';
$v{'男根'}='熱い鉄柱';
$v{'オトコ'}='男';
$v{'服装'}='女子大生';
$v{'彼氏'}='旦那';
t16();
t18();
t41();
$v{'性行為意志'}='';
$v{'精液'}='樹液';
$v{'陰毛'}='アンダーヘアー';
$v{'クリトリス'}='花芯';
$v{'大陰唇'}='花園';
$v{'小陰唇'}='花びら';
$v{'膣'}='花園の入り口';
$v{'子宮'}='花園の奥';
$v{'最後の台詞'}='';
$v{'女性性器の愛称'}='オXXコ';
$v{'男性性器の愛称'}='オXンXン';
$v{'フェラチオ'}='フェ××オ';
$v{'アナル'}='ア×ル';
$v{'オナニー'}='オ×ニ×';
$v{'%射精'}='0';
$v{'%会話単位'}='0';
$v{'%章番号'}='0';
}
sub t3{
$v{'date'}='2003/3/30';
n();
print ' (完)';
n();
n();
h('line');
print ' Copy Right 七度 柚希 (なのたび ゆき) ';
h('date');
print ' Ver 1.05 ';
h('line');
n();
}
sub t4{
$v{'%章番号'}++;
n();
print ' (';
h('%章番号');
print ')';
n();
n();
t5();
}
sub t5{
}
sub t6{
$v{'私'}='私';
$v{'%私'}='1';
$v{'一人'}='一人';
$v{'この女'}='この女';
}
sub t7{
$v{'私'}='私達';
$v{'%私'}='2';
$v{'一人'}='二人';
$v{'この女'}='こいつら';
}
sub t8{
$v{'私'}='私達';
$v{'%私'}='3';
$v{'一人'}='三人';
$v{'この女'}='こいつら';
}
sub t9{
$v{'%私'}++;
$v{'一人'}='みんな';
}
sub t10{
$v{'%私'}--;
$v{'一人'}='みんな';
}
sub t11{
if($v{'%私'} == 1) { t7();}elsif($v{'%私'} == 2) { t8();}else {t9();}
}
sub t12{
if($v{'%私'} == 1) { t6();}elsif($v{'%私'} == 2) { t6();}elsif($v{'%私'} == 3) { t7();}elsif($v{''} eq '%私==4') { t8();}else {t10();}
}
sub t13{
t14();
$v{'男達'}='男達';
}
sub t14{
$v{'%男'}='1';
$v{'男'}='男';
$v{'達'}='';
}
sub t15{
$v{'%男'}='2';
$v{'男'}='男';
$v{'達'}='達';
}
sub t16{
t17();
}
sub t17{
$v{'私の愛称'}='有紀ちゃん';
$v{'私の自称'}='有紀';
$v{'私の卑称'}='有紀りん';
$v{'私の敬称'}='有紀さん';
$v{'私の劣称'}='有紀';
}
sub t18{
t19();
}
sub t19{
$v{'女友達'}='礼子さん';
$v{'女友達の愛称'}='礼子ちゃん';
$v{'女友達の自称'}='礼子';
$v{'女友達の卑称'}='礼ちゃん';
$v{'女友達の劣称'}='礼子';
$v{'女友達との関係'}='親友';
}
sub t20{
t45();
$v{'女友達'}='女の子';
}
sub t21{
$v{'続柄'}='長女';
$v{'性別'}='女';
$v{'性別愛称'}='女の子';
$v{'人物'}='姪';
t45();
t23();
}
sub t22{
$v{'続柄'}='次女';
$v{'性別'}='女';
$v{'性別愛称'}='女の子';
$v{'人物'}='妹さん';
$v{'人物の劣称'}='妹';
t23();
}
sub t23{
t24();
}
sub t24{
$r_t24=rand 3;
$i_t24=int($r_t24)+1;
if($i_t24==1){ t25(); }
if($i_t24==2){ t26(); }
if($i_t24==3){ t27(); }
}
sub t25{
$v{'体格'}='小柄';
$v{'胸'}='貧乳';
t28();
t31();
}
sub t26{
$v{'体格'}='小柄';
$v{'胸'}='巨乳';
t28();
t31();
}
sub t27{
$v{'体格'}='小牛';
$v{'胸'}='巨乳';
t28();
t31();
}
sub t28{
$r_t28=rand 2;
$i_t28=int($r_t28)+1;
if($i_t28==1){ t29(); }
if($i_t28==2){ t30(); }
}
sub t29{
$v{'顔つき'}='丸顔';
$v{'顔の雰囲気'}='童顔';
}
sub t30{
$v{'顔つき'}='面長';
$v{'顔の雰囲気'}='童顔';
}
sub t31{
$r_t31=rand 1;
$i_t31=int($r_t31)+1;
if($i_t31==1){ t32(); }
}
sub t32{
$v{'雰囲気'}='田舎の中学生風';
}
sub t33{
$v{'職業'}='人妻';
$v{'職業名'}='人妻';
$v{'職業一般名'}='主婦';
}
sub t34{
$v{'職業'}='OL';
$v{'職業名'}='OL';
$v{'職業一般名'}='OL';
}
sub t35{
$v{'職業'}='保母さん';
$v{'職業名'}='保母さん';
$v{'職業一般名'}='保母さん';
}
sub t36{
$v{'職業'}='女教師';
$v{'職業名'}='教師';
$v{'職業一般名'}='教師';
}
sub t37{
$v{'職業'}='人妻';
$v{'職業名'}='AV女優';
$v{'職業一般名'}='主婦';
}
sub t38{
$v{'女友達'}='女子高生';
$v{'女友達の愛称'}='女子高生';
$v{'女友達の自称'}='女子高生';
$v{'女友達の卑称'}='女子高生';
$v{'女友達の劣称'}='女子高生';
$v{'女友達との関係'}='他人';
}
sub t39{
$v{'女友達'}='お母さん';
$v{'女友達の愛称'}='お母さん';
$v{'女友達の自称'}='お母さん';
$v{'女友達の卑称'}='お母さん';
$v{'女友達の劣称'}='お母さん';
$v{'女友達との関係'}='他人';
}
sub t40{
t41();
}
sub t41{
$r_t41=rand 1;
$i_t41=int($r_t41)+1;
if($i_t41==1){ t42(); }
}
sub t42{
t43();
}
sub t43{
$v{'先輩'}='先輩';
$v{'先輩の愛称'}='百合絵さん';
$v{'先輩の自称'}='百合絵';
$v{'先輩の卑称'}='百合りん';
$v{'先輩の劣称'}='百合絵';
}
sub t44{
t45();
}
sub t45{
$r_t45=rand 1;
$i_t45=int($r_t45)+1;
if($i_t45==1){ t46(); }
}
sub t46{
t47();
}
sub t47{
$v{'女友達'}='芳恵さん';
$v{'女友達の愛称'}='芳恵ちゃん';
$v{'女友達の自称'}='芳恵';
$v{'女友達の卑称'}='芳りん';
$v{'女友達の劣称'}='芳恵';
}
sub t48{
$v{'女友達'}='指導員の女性';
}
sub t49{
$v{'女友達'}='販売員の女性';
}
sub t50{
$v{'女友達'}='販売員の女性';
}
sub t51{
t55();
t52();
t875();
}
sub t52{
$r_t52=rand 1;
$i_t52=int($r_t52)+1;
if($i_t52==1){ t53(); }
}
sub t53{
$v{'女友達'}='メアリー';
}
sub t54{
t55();
}
sub t55{
$r_t55=rand 1;
$i_t55=int($r_t55)+1;
if($i_t55==1){ t56(); }
}
sub t56{
$v{'男'}='ゴードン';
}
sub t57{
t45();
t61();
t59();
}
sub t58{
t61();
t59();
}
sub t59{
$r_t59=rand 1;
$i_t59=int($r_t59)+1;
if($i_t59==1){ t60(); }
}
sub t60{
$v{'男の自称'}='義則';
$v{'男の愛称'}='義ちゃん';
$v{'男'}='義則さん';
}
sub t61{
$r_t61=rand 1;
$i_t61=int($r_t61)+1;
if($i_t61==1){ t62(); }
}
sub t62{
$v{'男の名字'}='吉村さん';
$v{'男の名字の劣称'}='吉村';
$v{'男の名字の尊称'}='吉村先生';
}
sub t63{
$r_t63=rand 1;
$i_t63=int($r_t63)+1;
if($i_t63==1){ t64(); }
}
sub t64{
$v{'お笑いタレント3人組'}='ペンギンクラブ';
}
sub t65{
$r_t65=rand 1;
$i_t65=int($r_t65)+1;
if($i_t65==1){ t66(); }
}
sub t66{
$v{'お笑いタレント2人組'}='コンビニセール';
}
sub t67{
$r_t67=rand 1;
$i_t67=int($r_t67)+1;
if($i_t67==1){ t68(); }
}
sub t68{
$v{'ハンドル名'}='ケンシロー';
}
sub t69{
$v{'バイブレータ'}='';
$v{'バイブでオナニー'}='';
$v{'ポラロイド撮影'}='';
$v{'ビデオ撮影'}='';
}
sub t70{
$v{'場所'}='私の部屋';
}
sub t71{
$v{'場所'}='男のアパート';
}
sub t72{
$v{'乗り物'}='列車';
$v{'手をつく所'}='窓';
}
sub t73{
$v{'場所'}='展望台の上';
$v{'レイプの場所'}='展望台の上の手すり';
$v{'手をつく所'}='手すり';
}
sub t74{
$v{'場所'}='見晴らし台の上';
$v{'レイプの場所'}='見晴らし台の上の手すり';
$v{'手をつく所'}='手すり';
}
sub t75{
$v{'場所'}='歩道橋の上';
$v{'レイプの場所'}='歩道橋の上の手すり';
$v{'手をつく所'}='手すり';
}
sub t76{
$v{'場所'}='ホテルの非常階段';
}
sub t77{
$v{'場所'}='林の中の木';
$v{'手をつく所'}='木の幹';
$v{'床'}='地面';
}
sub t78{
$v{'場所'}='ラブホテル';
}
sub t79{
$r_t79=rand 2;
$i_t79=int($r_t79)+1;
if($i_t79==1){ t80(); }
if($i_t79==2){ t81(); }
}
sub t80{
$v{'公園'}='仲良し公園';
}
sub t81{
$v{'公園'}='銀杏公園';
}
sub t82{
$v{'場所'}='公園';
$v{'床'}='地面';
}
sub t83{
$v{'場所'}='女友達の部屋';
}
sub t84{
$v{'建物'}='更衣室';
}
sub t85{
$v{'建物'}='観光地';
}
sub t86{
$v{'建物'}='美術館';
}
sub t87{
$v{'場所'}='風呂場';
}
sub t88{
$v{'場所'}='風呂場';
}
sub t89{
$r_t89=rand 1;
$i_t89=int($r_t89)+1;
if($i_t89==1){ t90(); }
}
sub t90{
$v{'営業所の場所'}='名古屋';
}
sub t91{
$r_t91=rand 1;
$i_t91=int($r_t91)+1;
if($i_t91==1){ t92(); }
}
sub t92{
$v{'農協の場所'}='栃木';
}
sub t93{
t101();
}
sub t94{
t101();
$v{'店'}='カラオケ店';
$v{'サービス'}='歌い放題';
$v{'料金'}='500円';
$v{'飲み物'}='ジュース';
}
sub t95{
t96();
$v{'店'}='100円寿司店';
$v{'サービス'}='食べ放題';
$v{'料金'}='800円';
$v{'飲み物'}='お茶';
}
sub t96{
$r_t96=rand 1;
$i_t96=int($r_t96)+1;
if($i_t96==1){ t97(); }
}
sub t97{
$v{'店名'}='五右衛門寿司';
}
sub t98{
t99();
}
sub t99{
$r_t99=rand 1;
$i_t99=int($r_t99)+1;
if($i_t99==1){ t100(); }
}
sub t100{
$v{'店名'}='ラバーズ';
}
sub t101{
$r_t101=rand 1;
$i_t101=int($r_t101)+1;
if($i_t101==1){ t102(); }
}
sub t102{
$v{'店名'}='ブラックパンサー';
}
sub t103{
$v{'食べ物'}='お好み焼き';
$v{'食べ物屋'}='お好み焼屋';
$v{'地方の食べ物'}='広島風お好み焼き';
$v{'地方'}='広島';
}
sub t104{
$v{'食べ物'}='みそカツ';
$v{'食べ物屋'}='定食屋';
$v{'地方の食べ物'}='名古屋のみそカツ';
$v{'地方'}='名古屋';
}
sub t105{
$v{'食べ物'}='ラーメン';
$v{'食べ物屋'}='ラーメン屋';
$v{'地方の食べ物'}='博多ラーメン';
$v{'地方'}='博多';
}
sub t106{
$v{'催し物'}='映画の試写会';
$v{'催し物の略称'}='試写会';
}
sub t107{
$v{'催し物'}='ファッションショー';
$v{'催し物の略称'}='ショー';
}
sub t108{
$v{'クラブ種別'}='交際';
$v{'クラブ対象'}='既婚の方専用';
$v{'クラブ内容'}='不倫';
}
sub t109{
$v{'クラブ種別'}='SM';
$v{'クラブ対象'}='SMの方専用';
$v{'クラブ内容'}='調教プレー';
}
sub t110{
t111();
}
sub t111{
$r_t111=rand 1;
$i_t111=int($r_t111)+1;
if($i_t111==1){ t112(); }
}
sub t112{
$v{'ファーストフード店名'}='ロッテリア';
}
sub t113{
$r_t113=rand 1;
$i_t113=int($r_t113)+1;
if($i_t113==1){ t114(); }
}
sub t114{
$v{'暖かい飲み物'}='コーンクリームスープ';
$v{'暖かい飲み物の略称'}='スープ';
}
sub t115{
$r_t115=rand 1;
$i_t115=int($r_t115)+1;
if($i_t115==1){ t116(); }
}
sub t116{
$v{'ローン金額'}='60万円';
$v{'ローン期間'}='5年';
$v{'一月支払い'}='5千円';
$v{'一月利息'}='4万円';
$v{'利息込み一月支払い'}='4万5千';
}
sub t117{
$r_t117=rand 1;
$i_t117=int($r_t117)+1;
if($i_t117==1){ t118(); }
}
sub t118{
$v{'一日の売り上げ大'}='300万';
$v{'一日の売り上げ'}='200万';
$v{'一日の金額'}='20万';
$v{'契約の金額大'}='800万';
$v{'契約の金額'}='600万';
}
sub t119{
$r_t119=rand 1;
$i_t119=int($r_t119)+1;
if($i_t119==1){ t120(); }
}
sub t120{
$v{'借金の金額'}='100万';
$v{'棒引き後の借金の金額'}='50万';
$v{'利息で増えた借金の金額'}='150万';
}
sub t121{
$r_t121=rand 1;
$i_t121=int($r_t121)+1;
if($i_t121==1){ t122(); }
}
sub t122{
$v{'借金の金額'}='600万';
$v{'棒引き後の借金の金額'}='300万';
$v{'利息で増えた借金の金額'}='500万';
}
sub t123{
$r_t123=rand 1;
$i_t123=int($r_t123)+1;
if($i_t123==1){ t124(); }
}
sub t124{
$v{'借金の金額'}='1千万';
$v{'棒引き後の借金の金額'}='300万';
$v{'利息で増えた借金の金額'}='450万';
}
sub t125{
$r_t125=rand 1;
$i_t125=int($r_t125)+1;
if($i_t125==1){ t126(); }
}
sub t126{
$v{'契約金額'}='350億円';
}
sub t127{
$r_t127=rand 1;
$i_t127=int($r_t127)+1;
if($i_t127==1){ t128(); }
}
sub t128{
$v{'店舗数'}='300店舗';
$v{'取引額'}='6億円';
}
sub t129{
$r_t129=rand 1;
$i_t129=int($r_t129)+1;
if($i_t129==1){ t130(); }
}
sub t130{
$v{'中小企業'}='丸山商事';
}
sub t131{
$v{'%利益率'}='4';
$v{'%利益'}='40';
$v{'%販売代金'}='100';
$v{'%違約金'}='500';
$v{'%違約金倍率'}='5';
}
sub t132{
$r_t132=rand 1;
$i_t132=int($r_t132)+1;
if($i_t132==1){ t133(); }
}
sub t133{
t137();
$v{'パソ\コン量販店'}='ピックカメラ';
}
sub t134{
t101();
t135();
}
sub t135{
$r_t135=rand 1;
$i_t135=int($r_t135)+1;
if($i_t135==1){ t136(); }
}
sub t136{
$v{'カラオケ店の場所'}='池袋';
}
sub t137{
$r_t137=rand 1;
$i_t137=int($r_t137)+1;
if($i_t137==1){ t138(); }
}
sub t138{
$v{'パソ\コン量販店の場所'}='新宿';
}
sub t139{
$r_t139=rand 3;
$i_t139=int($r_t139)+1;
if($i_t139==1){ t140(); }
if($i_t139==2){ t141(); }
if($i_t139==3){ t142(); }
}
sub t140{
$v{'購入するソ\フト'}='在庫管理ソ\フト';
$v{'購入するソ\フトの目的'}='在庫管理';
}
sub t141{
$v{'購入するソ\フト'}='経理ソ\フト';
$v{'購入するソ\フトの目的'}='経理';
}
sub t142{
$v{'購入するソ\フト'}='顧客管理ソ\フト';
$v{'購入するソ\フトの目的'}='顧客管理';
}
sub t143{
$v{'出し物'}='外人の男性ストリップ';
}
sub t144{
$v{'出し物'}='SMショー';
}
sub t145{
$v{'話しの主'}='タクシーの運転手';
}
sub t146{
$v{'話しの主'}='テレビのワイドショー';
}
sub t147{
$r_t147=rand 1;
$i_t147=int($r_t147)+1;
if($i_t147==1){ t148(); }
}
sub t148{
$v{'%増えた体重'}='4';
}
sub t149{
$v{'出し物'}='ミュージカル';
t153();
}
sub t150{
$v{'出し物'}='カラオケコンテスト';
$v{'学園祭の仮装'}='学園祭の仮装';
t153();
}
sub t151{
$v{'コスプレ衣装'}='セーラー服';
}
sub t152{
$v{'コスプレ衣装'}='テニスウェア';
}
sub t153{
$r_t153=rand 4;
$i_t153=int($r_t153)+1;
if($i_t153==1){ t154(); }
if($i_t153==2){ t155(); }
if($i_t153==3){ t156(); }
if($i_t153==4){ t157(); }
}
sub t154{
$v{'学園祭の衣装'}='ウェディングドレス';
}
sub t155{
$v{'学園祭の衣装'}='黒の皮のミニスカート';
}
sub t156{
$v{'学園祭の衣装'}='チャイナドレス';
}
sub t157{
$v{'学園祭の衣装'}='エプロンドレス';
}
sub t158{
if($v{'学園祭の衣装'} eq 'ウェディングドレス') { t265();}elsif($v{'学園祭の衣装'} eq '黒の皮のミニスカート') { t278();}elsif($v{'学園祭の衣装'} eq 'チャイナドレス') { t266();}elsif($v{'学園祭の衣装'} eq 'エプロンドレス') { t267();}}
sub t159{
$r_t159=rand 2;
$i_t159=int($r_t159)+1;
if($i_t159==1){ t160(); }
if($i_t159==2){ t161(); }
}
sub t160{
$v{'資格'}='教員免許';
$v{'資格の正式名'}='家庭科の教員免許';
$v{'合格証'}='教員免許';
$v{'合格証の正式名'}='家庭科の教員免許証';
$v{'関連資格'}='栄養士';
$v{'関連学科'}='栄養科';
}
sub t161{
$v{'資格'}='教員免許';
$v{'資格の正式名'}='情報の教員免許';
$v{'合格証'}='教員免許';
$v{'合格証の正式名'}='情報の教員免許証';
$v{'関連資格'}='ソ\フトウェア開発技術者';
$v{'関連学科'}='情報科';
}
sub t162{
$r_t162=rand 2;
$i_t162=int($r_t162)+1;
if($i_t162==1){ t163(); }
if($i_t162==2){ t164(); }
}
sub t163{
$v{'資格'}='ソ\フトウェア開発技術者';
$v{'資格の正式名'}='情報処理試験のソ\フトウェア開発技術者';
$v{'合格証'}='合格証';
$v{'合格証の正式名'}='ソ\フトウェア開発技術者の合格証';
$v{'関連職種'}='システムエンジニア';
}
sub t164{
$v{'資格'}='ネットワークエンジニア';
$v{'資格の正式名'}='情報処理試験のネットワークエンジニア';
$v{'合格証'}='合格証';
$v{'合格証の正式名'}='ネットワークエンジニアの合格証';
$v{'関連職種'}='ネットワークエンジニア';
}
sub t165{
$r_t165=rand 1;
$i_t165=int($r_t165)+1;
if($i_t165==1){ t166(); }
}
sub t166{
$v{'会社の立場名称'}='富士通の子会社';
}
sub t167{
$r_t167=rand 1;
$i_t167=int($r_t167)+1;
if($i_t167==1){ t168(); }
}
sub t168{
$v{'品物'}='ティーカップのセット';
t169();
}
sub t169{
$r_t169=rand 1;
$i_t169=int($r_t169)+1;
if($i_t169==1){ t170(); }
}
sub t170{
$v{'品物の値段'}='500円';
}
sub t171{
$r_t171=rand 2;
$i_t171=int($r_t171)+1;
if($i_t171==1){ t172(); }
if($i_t171==2){ t173(); }
}
sub t172{
$v{'賭博器械'}='パチスロ';
}
sub t173{
$v{'賭博器械'}='パチンコ';
}
sub t174{
$r_t174=rand 1;
$i_t174=int($r_t174)+1;
if($i_t174==1){ t175(); }
}
sub t175{
$v{'タクシー料金'}='7万2千100円';
}
sub t176{
$r_t176=rand 3;
$i_t176=int($r_t176)+1;
if($i_t176==1){ t177(); }
if($i_t176==2){ t178(); }
if($i_t176==3){ t179(); }
}
sub t177{
$v{'高級料理店'}='フランス料理店';
}
sub t178{
$v{'高級料理店'}='イタリア料理店';
}
sub t179{
$v{'高級料理店'}='スペイン料理店';
}
sub t180{
$r_t180=rand 4;
$i_t180=int($r_t180)+1;
if($i_t180==1){ t181(); }
if($i_t180==2){ t182(); }
if($i_t180==3){ t183(); }
if($i_t180==4){ t184(); }
}
sub t181{
$v{'組事務所'}='神龍組事務所';
}
sub t182{
$v{'組事務所'}='黒金組事務所';
}
sub t183{
$v{'組事務所'}='白龍組事務所';
}
sub t184{
$v{'組事務所'}='黒神組事務所';
}
sub t185{
$v{'スポーツ施設'}='フィットネスクラブ';
}
sub t186{
$v{'スポーツ施設'}='アスレチッククラブ';
}
sub t187{
$v{'スポーツ種目'}='エアロビ';
}
sub t188{
$v{'スポーツ種目'}='自転車';
}
sub t189{
$v{'スポーツ種目'}='ジャズダンス';
}
sub t190{
$v{'チャット'}='ボイスチャット';
}
sub t191{
$v{'チャット'}='ビデオチャット';
}
sub t192{
$v{'秘密の約束'}='パーティーに出てね';
}
sub t193{
$v{'秘密の約束'}='一緒に麻雀してね';
}
sub t194{
$v{'秘密の約束'}='一緒にテニスしてね';
}
sub t195{
$v{'秘密の約束'}='一緒にボーリングしてね';
}
sub t196{
$v{'用事のあと'}='パソ\コンが動いた後';
}
sub t197{
t198();
$v{'用事のあと'}='本を受け取った後';
}
sub t198{
$r_t198=rand 6;
$i_t198=int($r_t198)+1;
if($i_t198==1){ t199(); }
if($i_t198==2){ t200(); }
if($i_t198==3){ t201(); }
if($i_t198==4){ t202(); }
if($i_t198==5){ t203(); }
if($i_t198==6){ t204(); }
}
sub t199{
$v{'借りた本'}='教育六法';
}
sub t200{
$v{'借りた本'}='心理学辞典';
}
sub t201{
$v{'借りた本'}='心理学用語辞典';
}
sub t202{
$v{'借りた本'}='教育用語辞典';
}
sub t203{
$v{'借りた本'}='教育年表\';
}
sub t204{
$v{'借りた本'}='教育必帯';
}
sub t205{
$r_t205=rand 4;
$i_t205=int($r_t205)+1;
if($i_t205==1){ t206(); }
if($i_t205==2){ t207(); }
if($i_t205==3){ t208(); }
if($i_t205==4){ t209(); }
}
sub t206{
$v{'アパート名'}='シルバーエステート';
}
sub t207{
$v{'アパート名'}='コスモスパレス';
}
sub t208{
$v{'アパート名'}='シャトースミレ';
}
sub t209{
$v{'アパート名'}='シャトールモール';
}
sub t210{
$r_t210=rand 2;
$i_t210=int($r_t210)+1;
if($i_t210==1){ t212(); }
if($i_t210==2){ t213(); }
}
sub t211{
$r_t211=rand 2;
$i_t211=int($r_t211)+1;
if($i_t211==1){ t212(); }
if($i_t211==2){ t213(); }
}
sub t212{
$v{'行事の季節'}='春先になって';
}
sub t213{
$v{'行事の季節'}='秋口の頃になって';
}
sub t214{
$r_t214=rand 3;
$i_t214=int($r_t214)+1;
if($i_t214==1){ t215(); }
if($i_t214==2){ t216(); }
if($i_t214==3){ t217(); }
}
sub t215{
$v{'出版社'}='文習社';
}
sub t216{
$v{'出版社'}='春院社';
}
sub t217{
$v{'出版社'}='読談社';
}
sub t218{
$r_t218=rand 4;
$i_t218=int($r_t218)+1;
if($i_t218==1){ t219(); }
if($i_t218==2){ t220(); }
if($i_t218==3){ t221(); }
if($i_t218==4){ t222(); }
}
sub t219{
$v{'ファッション雑誌'}='ミニレディー';
}
sub t220{
$v{'ファッション雑誌'}='ジュニアレディー';
}
sub t221{
$v{'ファッション雑誌'}='ジュニアモード';
}
sub t222{
$v{'ファッション雑誌'}='ミニモード';
}
sub t223{
$r_t223=rand 4;
$i_t223=int($r_t223)+1;
if($i_t223==1){ t224(); }
if($i_t223==2){ t225(); }
if($i_t223==3){ t226(); }
if($i_t223==4){ t227(); }
}
sub t224{
$v{'ホテル名'}='ミヤコホテル';
}
sub t225{
$v{'ホテル名'}='グランドホテル';
}
sub t226{
$v{'ホテル名'}='アークホテル';
}
sub t227{
$v{'ホテル名'}='ワシントンホテル';
}
sub t228{
t229();
t235();
}
sub t229{
$r_t229=rand 5;
$i_t229=int($r_t229)+1;
if($i_t229==1){ t230(); }
if($i_t229==2){ t231(); }
if($i_t229==3){ t232(); }
if($i_t229==4){ t233(); }
if($i_t229==5){ t234(); }
}
sub t230{
$v{'階'}='3';
}
sub t231{
$v{'階'}='4';
}
sub t232{
$v{'階'}='5';
}
sub t233{
$v{'階'}='6';
}
sub t234{
$v{'階'}='7';
}
sub t235{
$r_t235=rand 8;
$i_t235=int($r_t235)+1;
if($i_t235==1){ t236(); }
if($i_t235==2){ t237(); }
if($i_t235==3){ t238(); }
if($i_t235==4){ t239(); }
if($i_t235==5){ t240(); }
if($i_t235==6){ t241(); }
if($i_t235==7){ t242(); }
if($i_t235==8){ t243(); }
}
sub t236{
$v{'室'}='01';
}
sub t237{
$v{'室'}='02';
}
sub t238{
$v{'室'}='03';
}
sub t239{
$v{'室'}='04';
}
sub t240{
$v{'室'}='05';
}
sub t241{
$v{'室'}='06';
}
sub t242{
$v{'室'}='07';
}
sub t243{
$v{'室'}='08';
}
sub t244{
$v{'男根'}='焼けた鉄柱';
}
sub t245{
$v{'男根'}='太い張形';
}
sub t246{
$v{'精液'}='樹液';
}
sub t247{
$v{'男根'}='焼けた鉄柱';
}
sub t248{
$v{'精液'}='樹液';
}
sub t249{
$v{'最後の台詞'}='私は、旅先でこんなに素敵な出会いができて本当に幸せでした。';
}
sub t250{
t249();
}
sub t251{
$r_t251=rand 1;
$i_t251=int($r_t251)+1;
if($i_t251==1){ t277(); }
}
sub t252{
$r_t252=rand 1;
$i_t252=int($r_t252)+1;
if($i_t252==1){ t277(); }
}
sub t253{
$r_t253=rand 1;
$i_t253=int($r_t253)+1;
if($i_t253==1){ t277(); }
}
sub t254{
$v{'上の服装'}='ブラウスとブラジャー';
$v{'上の表\着'}='ブラウス';
}
sub t255{
$v{'上の服装'}='ジャージとブラジャー';
$v{'上の表\着'}='ジャージ';
}
sub t256{
$v{'上の服装'}='パジャマ';
$v{'上の表\着'}='パジャマ';
}
sub t257{
$v{'上の服装'}='テニスウェアとブラジャー';
$v{'上の表\着'}='テニスウェア';
}
sub t258{
$v{'下の衣類'}='スカートと下着';
$v{'下の表\着'}='スカート';
$v{'立位の脱衣'}='膝まで下げるかめくり上げる';
$v{'手を入れて花園にさわる服装'}='あり';
$v{'下の衣類の性交準備'}='着衣';
}
sub t259{
$v{'下の衣類'}='スカートと下着';
$v{'下の表\着'}='ミニスカート';
$v{'立位の脱衣'}='膝まで下げるかめくり上げる';
$v{'手を入れて花園にさわる服装'}='あり';
$v{'下の衣類の性交準備'}='着衣';
}
sub t260{
$v{'下の衣類'}='スコートとアンダースコートと下着';
$v{'下の表\着'}='スコート';
$v{'立位の脱衣'}='膝まで下げる';
$v{'手を入れて花園にさわる服装'}='あり';
$v{'下の衣類の性交準備'}='着衣';
}
sub t261{
$v{'下の衣類'}='ジャージと下着';
$v{'下の表\着'}='ジャージ';
$v{'立位の脱衣'}='膝まで下げる';
$v{'手を入れて花園にさわる服装'}='なし';
$v{'下の衣類の性交準備'}='着衣';
}
sub t262{
$v{'下の衣類'}='パジャマのズボンと下着';
$v{'下の表\着'}='パジャマのズボン';
$v{'立位の脱衣'}='膝まで下げる';
$v{'手を入れて花園にさわる服装'}='なし';
$v{'下の衣類の性交準備'}='着衣';
}
sub t263{
$v{'上の服装'}='ワンピースとブラジャー';
$v{'上の表\着'}='ワンピース';
$v{'下の衣類'}='ワンピースと下着';
$v{'下の表\着'}='ワンピース';
$v{'立位の脱衣'}='めくり上げる';
$v{'手を入れて花園にさわる服装'}='あり';
$v{'下の衣類の性交準備'}='着衣';
}
sub t264{
$v{'上の服装'}='レオタードとブラジャー';
$v{'上の表\着'}='レオタード';
$v{'下の衣類'}='レオタードと下着';
$v{'下の表\着'}='レオタード';
$v{'立位の脱衣'}='なし';
$v{'手を入れて花園にさわる服装'}='なし';
$v{'下の衣類の性交準備'}='着衣';
}
sub t265{
$v{'上の服装'}='ウェディングドレスとブラジャー';
$v{'上の表\着'}='ウェディングドレス';
$v{'下の衣類'}='ウェディングドレスと下着';
$v{'下の表\着'}='ウェディングドレス';
$v{'立位の脱衣'}='めくり上げる';
$v{'手を入れて花園にさわる服装'}='あり';
$v{'下の衣類の性交準備'}='着衣';
t299();
}
sub t266{
$v{'上の服装'}='チャイナドレスとブラジャー';
$v{'上の表\着'}='チャイナドレス';
$v{'下の衣類'}='チャイナドレスと下着';
$v{'下の表\着'}='チャイナドレス';
$v{'立位の脱衣'}='めくり上げる';
$v{'手を入れて花園にさわる服装'}='あり';
$v{'下の衣類の性交準備'}='着衣';
t299();
}
sub t267{
$v{'上の服装'}='エプロンドレスとブラジャー';
$v{'上の表\着'}='エプロンドレス';
$v{'下の衣類'}='エプロンドレスと下着';
$v{'下の表\着'}='エプロンドレス';
$v{'立位の脱衣'}='めくり上げる';
$v{'手を入れて花園にさわる服装'}='あり';
$v{'下の衣類の性交準備'}='着衣';
t299();
}
sub t268{
$v{'上の服装'}='セーラー服とブラウスとブラジャー';
$v{'上の表\着'}='セーラー服';
$v{'下の衣類'}='セーラー服のスカートと下着';
$v{'下の表\着'}='セーラー服のスカート';
$v{'立位の脱衣'}='めくり上げる';
$v{'手を入れて花園にさわる服装'}='あり';
$v{'下の衣類の性交準備'}='着衣';
$v{'服装'}='女子校生';
t299();
}
sub t269{
t268();
}
sub t270{
t268();
}
sub t271{
$v{'上の服装'}='セーラー服とブラウスとブラジャー';
$v{'上の表\着'}='セーラー服';
$v{'下の衣類'}='セーラー服のスカートとスパッツと下着';
$v{'下の表\着'}='セーラー服のスカート';
$v{'立位の脱衣'}='めくり上げる';
$v{'手を入れて花園にさわる服装'}='あり';
$v{'下の衣類の性交準備'}='着衣';
$v{'服装'}='女子校生';
}
sub t272{
$v{'上の服装'}='セーラー服と体操着とブラジャー';
$v{'上の表\着'}='セーラー服';
$v{'下の衣類'}='セーラー服のスカートとブルマーと下着';
$v{'下の表\着'}='セーラー服のスカート';
$v{'立位の脱衣'}='めくり上げる';
$v{'手を入れて花園にさわる服装'}='あり';
$v{'下の衣類の性交準備'}='着衣';
$v{'服装'}='女子校生';
t299();
}
sub t273{
$v{'上の服装'}='丹前と浴衣とブラジャー';
$v{'上の表\着'}='丹前';
$v{'下の衣類'}='丹前と浴衣と下着';
$v{'下の表\着'}='丹前';
$v{'立位の脱衣'}='めくり上げる';
$v{'手を入れて花園にさわる服装'}='あり';
$v{'下の衣類の性交準備'}='着衣';
}
sub t274{
$v{'上の服装'}='浴衣とブラジャー';
$v{'上の表\着'}='浴衣';
$v{'下の衣類'}='浴衣と下着';
$v{'下の表\着'}='浴衣';
$v{'立位の脱衣'}='めくり上げる';
$v{'手を入れて花園にさわる服装'}='あり';
$v{'下の衣類の性交準備'}='着衣';
}
sub t275{
$v{'上の服装'}='浴衣とブラジャー';
$v{'上の表\着'}='浴衣';
$v{'下の衣類'}='浴衣と下着';
$v{'下の表\着'}='浴衣';
$v{'立位の脱衣'}='めくり上げる';
$v{'手を入れて花園にさわる服装'}='あり';
$v{'下の衣類の性交準備'}='着衣';
}
sub t276{
$v{'上の服装'}='ネグリジェ';
$v{'上の表\着'}='ネグリジェ';
$v{'下の衣類'}='ネグリジェと下着';
$v{'下の表\着'}='ネグリジェ';
$v{'立位の脱衣'}='めくり上げる';
$v{'手を入れて花園にさわる服装'}='あり';
$v{'下の衣類の性交準備'}='着衣';
}
sub t277{
t254();
t258();
$v{'着衣の状態'}='着衣';
}
sub t278{
t254();
t259();
$v{'着衣の状態'}='着衣';
}
sub t279{
t257();
t260();
$v{'着衣の状態'}='着衣';
}
sub t280{
t255();
t261();
$v{'着衣の状態'}='着衣';
}
sub t281{
t256();
t262();
$v{'着衣の状態'}='着衣';
}
sub t282{
$v{'上の服装'}='';
$v{'上の表\着'}='';
$v{'下の衣類'}='';
$v{'下の表\着'}='';
$v{'立位の脱衣'}='';
$v{'着衣の状態'}='全裸';
$v{'下の衣類の性交準備'}='';
t873();
}
sub t283{
$v{'上の服装'}='';
$v{'上の表\着'}='';
$v{'下の衣類'}='下着';
$v{'下の表\着'}='';
$v{'立位の脱衣'}='';
$v{'着衣の状態'}='下着';
$v{'下の衣類の性交準備'}='下着';
}
sub t284{
$v{'上の服装'}='バスタオル';
$v{'上の表\着'}='バスタオル';
$v{'下の衣類'}='バスタオル';
$v{'下の表\着'}='バスタオル';
$v{'立位の脱衣'}='はぎ取る';
$v{'下の衣類の性交準備'}='';
t873();
}
sub t285{
$v{'下の衣類'}='膝パジャマのズボンと下着';
$v{'下の表\着'}='膝パジャマのズボン';
$v{'立位の脱衣'}='';
$v{'下の衣類の性交準備'}='下着';
}
sub t286{
$v{'上の服装'}='半ブラウスと半ブラジャー';
$v{'上の表\着'}='半ブラウス';
}
sub t287{
$v{'上の服装'}='ブラジャー';
$v{'上の表\着'}='';
}
sub t288{
$v{'上の服装'}='半ブラジャー';
$v{'上の表\着'}='';
}
sub t289{
$v{'上の服装'}='';
$v{'上の表\着'}='';
}
sub t290{
if($v{'下の衣類'} eq 'スカートと下着') { t291();}elsif($v{'下の衣類'} eq 'スコートとアンダースコートと下着') { t292();}elsif($v{'下の衣類'} eq 'ワンピースと下着') { t293();}elsif($v{'下の衣類'} eq 'セーラー服とスパッツと下着') { t294();}elsif($v{'下の衣類'} eq 'セーラー服とブルマーと下着') { t294();}elsif($v{'下の衣類'} eq 'セーラー服と下着') { t294();}$v{'下の衣類の性交準備'}='下着';
t873();
}
sub t291{
$v{'下の衣類'}='スカート';
$v{'下の表\着'}='スカート';
}
sub t292{
$v{'下の衣類'}='スコート';
$v{'下の表\着'}='スコート';
}
sub t293{
$v{'上の服装'}='ワンピースとブラジャー';
$v{'上の表\着'}='ワンピース';
$v{'下の衣類'}='ワンピース';
$v{'下の表\着'}='ワンピース';
}
sub t294{
$v{'下の衣類'}='セーラー服のスカート';
$v{'下の表\着'}='セーラー服のスカート';
}
sub t295{
$v{'下の衣類の性交準備'}='下着';
}
sub t296{
$v{'パソ\コンショーの衣装'}='あり';
t297();
}
sub t297{
$r_t297=rand 1;
$i_t297=int($r_t297)+1;
if($i_t297==1){ t298(); }
}
sub t298{
$v{'上の服装'}='チャイナドレスとブラジャー';
$v{'上の表\着'}='チャイナドレス';
$v{'下の衣類'}='チャイナドレス';
$v{'下の表\着'}='チャイナドレス';
$v{'服装の説明'}='真っ赤なチャイナドレス';
$v{'服装のデザイン'}='丈は長めで横のスリットは腰のあたりまである大胆なデザイン';
}
sub t299{
$z{'KN638'} =1;
}
sub t300{
$r_t300=rand 1;
$i_t300=int($r_t300)+1;
if($i_t300==1){ t301(); }
}
sub t301{
$v{'ネグリジェの柄'}='ピンク色のフリルの一杯ついた';
$v{'お色気ネグリジェ'}='ネグリジェ';
}
sub t302{
$r_t302=rand 1;
$i_t302=int($r_t302)+1;
if($i_t302==1){ t303(); }
}
sub t303{
$v{'下着の柄'}='ピンク色のフリルの一杯ついた';
$v{'お色気下着'}='パンティー';
}
sub t304{
$v{'縛る行為'}='';
$v{'縛る道具'}='';
$v{'バイブレータ'}='';
$v{'バイブでオナニー'}='';
$v{'フェラチオ行為'}='';
$v{'クンニリングス'}='';
$v{'ポラロイド撮影'}='';
$v{'ビデオ撮影'}='';
$v{'鋭い凶器'}='';
$v{'友達に電話'}='';
$v{'フェラ輪姦'}='';
$v{'性行為意志'}='';
$v{'男性'}='';
}
sub t305{
$v{'男'}='女';
$v{'快感'}='異常感';
t245();
$v{'男性'}='レズ女';
$v{'言葉'}='女言葉';
t876();
t874();
}
sub t306{
$r_t306=rand 2;
$i_t306=int($r_t306)+1;
if($i_t306==1){ t307(); }
if($i_t306==2){ t308(); }
}
sub t307{
t304();
t309();
$v{'快感'}='異常感';
t247();
t248();
}
sub t308{
t304();
t310();
$v{'快感'}='異常感';
t247();
t248();
}
sub t309{
$v{'男性'}='好色男';
}
sub t310{
$v{'男性'}='SM男';
}
sub t311{
$r_t311=rand 2;
$i_t311=int($r_t311)+1;
if($i_t311==1){ t312(); }
if($i_t311==2){ t313(); }
}
sub t312{
t304();
$v{'快感'}='異常感';
t310();
$v{'性行為意志'}='脅迫';
t247();
t248();
}
sub t313{
t304();
$v{'快感'}='異常感';
t309();
$v{'性行為意志'}='脅迫';
t247();
t248();
}
sub t314{
t306();
$v{'男'}='男';
}
sub t315{
t306();
t58();
}
sub t316{
t306();
$v{'男'}='理事長さん';
$v{'男の劣称'}='理事長';
t91();
}
sub t317{
t306();
$v{'男'}='組合長さん';
$v{'男の劣称'}='組合長';
t91();
}
sub t318{
t306();
$v{'男'}='所長さん';
$v{'男の劣称'}='所長';
t89();
}
sub t319{
t324();
}
sub t320{
t306();
$v{'男'}='叔父';
}
sub t321{
t306();
$v{'男'}='社長さん';
$v{'男の劣称'}='社長';
}
sub t322{
t306();
$v{'男'}='男';
}
sub t323{
t306();
$v{'男'}='先生';
}
sub t324{
t306();
$v{'男'}='先生';
}
sub t325{
t306();
$v{'男'}='係長さん';
$v{'男の劣称'}='係長';
}
sub t326{
t306();
$v{'男'}='男';
$v{'性行為意志'}='脅迫';
}
sub t327{
t306();
$v{'性行為意志'}='同意';
$v{'男'}='男';
}
sub t328{
t306();
$v{'性行為意志'}='同意';
$v{'男'}='男';
}
sub t329{
t306();
$v{'性行為意志'}='同意';
$v{'男'}='男';
}
sub t330{
t311();
$v{'性行為意志'}='同意';
$v{'男'}='男';
}
sub t331{
t306();
$v{'性行為意志'}='脅迫';
$v{'男'}='男';
}
sub t332{
t306();
$v{'性行為意志'}='脅迫';
$v{'男'}='男';
}
sub t333{
t304();
$v{'快感'}='異常感';
$v{'男'}='痴漢';
$v{'男性'}='暴\行男';
}
sub t334{
t304();
$v{'快感'}='異常感';
$v{'男'}='客の男性';
$v{'男性'}='暴\行男';
}
sub t335{
t304();
$v{'快感'}='異常感';
$v{'男'}='運転手';
$v{'男性'}='暴\行男';
}
sub t336{
t304();
$v{'快感'}='異常感';
$v{'男'}='作業員';
$v{'男性'}='暴\行男';
}
sub t337{
t304();
$v{'快感'}='異常感';
$v{'男'}='団長';
$v{'男性'}='暴\行男';
}
sub t338{
t304();
$v{'快感'}='異常感';
$v{'男'}='組長';
$v{'男性'}='暴\行男';
}
sub t339{
t304();
$v{'快感'}='異常感';
$v{'男'}='編集長';
$v{'男性'}='好色男';
}
sub t340{
t304();
$v{'快感'}='異常感';
$v{'男'}='男の子';
$v{'男性'}='暴\行男';
}
sub t341{
t304();
$v{'快感'}='異常感';
$v{'男'}='男';
$v{'男性'}='暴\行男';
}
sub t342{
t304();
$v{'快感'}='異常感';
$v{'男性'}='暴\行男';
$v{'男'}='男の子';
$v{'男達'}='男の子達';
}
sub t343{
t304();
$v{'快感'}='異常感';
$v{'男性'}='暴\行男';
$v{'男'}='男';
$v{'男達'}='男達';
}
sub t344{
t304();
$v{'快感'}='異常感';
$v{'男'}='男の子';
$v{'男性'}='好色男';
}
sub t345{
t304();
$v{'快感'}='異常感';
t58();
$v{'男性'}='好色男';
}
sub t346{
t304();
$v{'快感'}='異常感';
$v{'男'}='男の子';
$v{'男性'}='好色男';
}
sub t347{
t304();
$v{'快感'}='異常感';
$v{'性行為意志'}='強制';
t247();
t248();
}
sub t348{
t304();
$v{'性行為意志'}='強制';
t244();
t246();
}
sub t349{
t304();
t307();
}
sub t350{
t306();
$v{'男'}='教授';
}
sub t351{
$v{'快感'}='異常感';
$v{'性行為意志'}='強制';
$v{'男'}='甥';
$v{'人物'}='甥';
$v{'続柄'}='長男';
$v{'男性'}='高校生';
$v{'性別'}='男';
$v{'性別愛称'}='男の子';
}
sub t352{
t306();
$v{'男'}='叔父';
}
sub t353{
t306();
t54();
}
sub t354{
t304();
$v{'性行為意志'}='同意';
t244();
t246();
}
sub t355{
t304();
t307();
$v{'男'}='マッサージ師';
}
sub t356{
t304();
t307();
$v{'男'}='マッサージ師';
$v{'性別'}='女';
}
sub t357{
t311();
$v{'男'}='運転手';
}
sub t358{
t311();
$v{'男'}='男';
}
sub t359{
t304();
$v{'男'}='社長さん';
$v{'男性'}='好色男';
}
sub t360{
t307();
$v{'男'}='男';
}
sub t361{
t394();
}
sub t362{
$r_t362=rand 3;
$i_t362=int($r_t362)+1;
if($i_t362==1){ t363(); }
if($i_t362==2){ t364(); }
if($i_t362==3){ t365(); }
}
sub t363{
print 'お中元の買い物のために久々に池袋のデパートまで出かけました。';
n();
print '旦那は、お中元くらいはインターネットで注文できると言うのですが、いつも家に閉じこもっていてたまには外に出る口実が欲しかったので、「実際に品物を見てみないと」と旦那に言い訳をしました。';
n();
print '売り場は混雑していて順番待ちで長い列ができていて、整理券をもらって順番が来るまでずいぶんと時間がかかりました。';
n();
print 'ようやく私の番になって品物を選んで発送の手続きを終えるとすっかり疲れてしまいました。';
n();
t110();
print 'ひとまずデパートのレストランで昼食を食べようとしたのですが、値段が高いのと行列の長さを見て近所の';
h('ファーストフード店名');
print 'で食事を済ませました。';
n();
print '店を出て帰ろうとすると、中年の女性に呼び止められました。';
n();
}
sub t364{
print '春先になって、大学のクラブの同窓会の通知が来ると私は気が重くなりました。';
n();
print '去年は通販で買ったスーツを着ていったのですが、うっかり「これ通販で買ったの」といつもの近所の奥さんにでも話すような調子で私が言うと、友達に「通販なんて買ってるの、私買ったことないは」と言われてさんざん馬鹿にされました。';
n();
print '今年は去年の通販のスーツを着ていく訳にもいかないし、かといって新しく買える余裕もなくて、私はインターネットでバーゲンの情報を探しました。';
n();
print 'ちょうど手頃なバーゲン情報があったので、私は池袋のマルイに行くことにしました。';
n();
print '旦那には適当に言い訳して、スーツの安いのをなんとか探しましたがやはりバーゲンでも高くてとても手がでませんでした。';
n();
print '私は諦めてマルイの店から出て、ひとまずお茶でも飲もうと思いました。';
n();
print 'どこかコーヒーの店でもないかと見回していると、中年の女性に声をかけられました。';
n();
}
sub t365{
t583();
t580();
t110();
print '狭い会場を一回りして絵を見た後、居合わせていた旧友と近所の';
h('ファーストフード店名');
print 'でしばらくおしゃべりを続けました。';
n();
print '大学時代に戻ったような気分で、時間のたつのを忘れていましたが、やがて一人が用事があるからと言って席を立ったのでお開きになりました。';
n();
print '私は帰りにどこかデパートにでも寄って行こうかしらと思って通りを歩きはじめました。';
n();
print 'そのとき、中年の女性が声をかけてきました。';
n();
}
sub t366{
t367();
t370();
}
sub t367{
$r_t367=rand 2;
$i_t367=int($r_t367)+1;
if($i_t367==1){ t368(); }
if($i_t367==2){ t369(); }
}
sub t368{
print '「すぐに済みますからアンケートをお願いできませんか、抽選で海外旅行が当ります、ぜひお願いします」と頼まれました。';
n();
print '抽選で海外旅行というのも気になったので、私はアンケートに答えることにしました。';
n();
}
sub t369{
print '「すぐに済みますからアンケートをお願いできませんか、図書券をお礼に差し上げますので」と頼まれました。';
n();
print 'どうせ500円の図書券だと思いましたが、もらえる物はもらっておこうと思い、アンケートに答えることにしました。';
n();
}
sub t370{
print '近くのビルの上の階に連れて行かれると小さな小部屋に通されました。';
n();
}
sub t371{
print '女性はアンケート用紙になにか書き込みながら「朝ご飯はいつも食べてますか」とか、';
n();
print '「野菜はどんなものが好きですか」とか食べ物の話しを色々と質問してきました。';
n();
print '一通りアンケートが済むと急に女性は口調を変えて「大変ですね、この食生活だとあと5年で肝臓病になりますよ、こんな結果の悪い人は始めてですね」と言い出しました。';
n();
print '私がびっくりして理由を聞くと、「あなたの、食生活はもう大変悪くて、これでは肝臓に負担がかかるんです今の内なんとかしないとホント大変ですよ」';
n();
print '「そうだ、ちょうどいいダイエットプログラムがありますからそれをしてみたらいいです、いえしなかったらもう間違いなく肝臓癌になりますからするしかないですよ」';
n();
print '「そうそう、いまこのクジ引いて下さいな、クジに当たると料金がただになるんですよ、ただですよ」';
n();
print 'と言われて私は差し出された箱から三角クジを一つ取り出して開けてみました。';
n();
print 'そこにはなにか記号で書いてありましたが、それがはずれなのか当たりなのか私には分かりませんでした。';
n();
print '「うわー、、たいへん当たりですよ、なんて運がいい方なんでしょう、当たった人は滅多にいなくて、今月はあなたで最初ですよ」と言われて私はなるほど本当に運良く肝臓病にならずに済んだと喜びました。';
n();
print 'よくよく説明を聞いてみると、ダイエットプログラムというのはお寺でやる断食修行のことで、一週間泊まり込みで断食をするという修行でした。';
n();
}
sub t372{
print '私は家に戻って旦那に「断食道場に友達に誘われたんだけど」と言ってみました。';
n();
print 'すると旦那は「俺だったらべつに気にしなくていいよ、行きたいならいっといで」とやけに物わかりのいい答えでした。';
n();
print '私は旦那の気分が変わらない内に断食道場に行くことにしました。';
n();
}
sub t373{
print '着替えを用意して当日、約束の場所に行くと車で山奥に案内されました。';
n();
print '民宿の様な建物があり、断食道場と看板がでていました。';
n();
print '中に入ってみると、建物は奧に続いていてかなり広い様子でした。';
n();
print '部屋に通されて着替えをすると、道場に案内されました。';
n();
print '大勢の男女が座って、一斉になにか唱えていました。';
n();
print '私はどうも断食のダイエット道場にしては変な気がしました。';
n();
print '小太りの男性が、正面に現れるとなにやら説法を始めました。';
n();
print '「断食をすれば、身体の汚れがみんなでていくんだよ、」';
n();
print '「ありがたいことだ、ありがたいことだ、汚れが綺麗になって、生まれたままになるんだ」';
n();
print 'と訳の分からない説法が続きました。';
n();
print '私はとんでもない所に来てしまったと思いました。';
n();
print '夜になって、女の子が数人部屋に来て、一緒に布団を敷き始めました。';
n();
print 'やや小柄の女の子の様子が見ていても少し変でした。';
n();
print 'どこか身体の具合が悪いらしくて、布団を敷き終わると眉をゆがめてしゃがみ込んでしまいました。';
n();
print '私はこれは大変だとほかの女の子達に言いましたが、全然相手にもしてくれませんでした。';
n();
print 'このままには出来ないと思い私は携帯電話で救急車を呼びました。';
n();
print '山の奥なので救急車が来るには時間がかかりましたが、しばらく待っていると救急車のサイレンの音がしました。';
n();
print 'しかし道場の入り口でなにやら様子が変でした。';
n();
print '道場の男の子達が救急車を囲んで、帰れといいながら小競り合いをしていました。';
n();
print '私は救急車の担架を部屋まで案内して、倒れ込んだままの女の子を連れていってもらいました。';
n();
print '救急車が帰ると、男の子達が「いったい誰が救急車なんか呼んだんだ、けしからん、修行中に救急車呼ぶなんてとんでもない」といってあちこちを探して回り始めました。';
n();
print '同じ部屋の女の子の一人が私が救急車を呼んだのをみていて、告げ口をしました。';
n();
print '私は男の子達に囲まれて、教祖の部屋に連れて行かれました。';
n();
print '「教えを汚す、とんでもない女だ、天罰を受けなさい、いますぐだ」と教祖が言うと男の子達が私を押し倒してきました。';
n();
t879();
}
sub t374{
print '着替えを用意して当日、約束の場所に行くと車で山奥に案内されました。';
n();
print 'お寺と聞いていたのですが、着いた場所は倉庫の様なプレハブの建物でした。';
n();
print '中に案内されると正面に大きな観音様の絵が掛けてあり、一応はお寺なのかと思いました。';
n();
print '着替えをしてから、すぐに道場に案内されました。';
n();
print '広い道場には畳の上に、大勢の信者らしい人が座って大きな声で呪文を唱えていました。';
n();
print '私もすぐに座って同じ呪文を大きな声で唱えるように指示されました。';
n();
print 'しばらく呪文を唱えると、教祖の男性が現れ、説法を始めました。';
n();
print '「世の中には男と女、これがすべての基本、これが定説」と話しが始まりました。';
n();
print '「女が男に仕える、これは世の中が始まったときから決まっている、これが定説」と訳のわからない説法が延々と続きました。';
n();
print '「女が幸せになるのは男に仕えるとき、そのときだけ、それを自覚したとき女は幸福を知る」';
n();
print '「どう女が男に仕えるのか、それはまずセックスが最初」';
n();
print '「セックスの快感を女が知るのが、世界平和の始まり、これが定説」';
n();
print '「どうやれば女がセックスを楽しめるのか、それは、誰とでもいやがらずセックスする、」';
n();
print '「求められれば、かならず応じる、それが女の幸せの始まり」';
n();
print 'とぼんやりと聞いていましたが、どうも話しは女とセックスの話しばかりでした。';
n();
print '夜になって、修行も終わるとようやく寝る時間になりました。';
n();
print '道場に敷き詰められた布団の一つに入ろうとすると、信者の人が呼びに来ました。';
n();
print '連れて行かれたのはさっきの教祖の男性の部屋でした。';
n();
print '「今夜、お前の身体を浄化する、浄化して綺麗になるんだ」と教祖が言い出しました。';
n();
print '「俺に抱かれると、抱かれた女は浄化されるんだ」と言われてどうやら、私は教祖の夜の相手をさせられるのだと分かりました。';
n();
print '私は逃げだそうとしましたが、すぐに押さえつけられました。';
n();
}
sub t375{
print '女性はアンケート用紙になにか書き込みながら、「ご結婚して何年ですか」';
n();
print 'とか「子供は何人ですか」とかアンケートを始めました。';
n();
print '「最近旦那さんとのセックスは週に何回くらいですか」と聞かれて、私はどうもこのアンケートはちょっとエッチな質問もあるらしいと気が付きました。';
n();
}
sub t376{
print '「ご主人とのセックスで十\分な喜びが得られますか」と聞かれて、私は素直に答えた方がいいと思い「いいえ」と答えました。';
n();
print 'すると「今までにセックスで十\分な喜びを感じた事がありますか」とまた聞かれました。';
n();
print '私は十\分な喜びというのがどのくらいの喜びなのかよく分からなかったのでそにも「いいえ」と答えました。';
n();
print 'アンケートの結果を何度か確かめるとアンケート係の女性は「奥さんは不感症ですね、間違いないです」と急に言われました。';
n();
print 'そう言えばそうかもしれないと何となく思っていると「不感症の方に是非ともご協力頂きたいのです、いえ当社では不感症治療器というのを開発いたしまして」';
n();
print '「是非ともモニターになって頂きたいのです」と熱心な口調で口説かれました。';
n();
print 'やっぱりなにか変な商品を売りつけるアンケートだと思って帰ろうとすると「モニターに協力して頂ければ謝礼を差し上げます」';
n();
print '「もちろんお客様はお金を払う必要はまったくないんですよ」';
n();
print '「あくまでも商品の効果を確かめる研究なんです、アメリカでの試験では大成功だったんで、日本でも有効かどうか臨床実験をする必要があるんです」となんだか訳の分からない説明を聞かされました。';
n();
print 'まあお金もかからないならいいやと思って、不感症治療器という小さな箱を受け取って帰りました。';
n();
}
sub t377{
h('女友達');
print 'が遊びに来たとき「ねね、不感症治療器ってのあるのよ」と話題を向けると「今夜使って見るからちょっと貸してよ、ほら旦那最近あましあっちの方は元気ないのよ」と言って箱を持って帰りました。';
n();
print '翌日の朝電話があって「昨日のあれね、効き目あるみたい、使ってみたんだけどさ、旦那に内緒にね」そしたらいつもと全然違っててね、もう行きまくっちゃってすごいの」';
n();
print '「旦那も喜んじゃって、朝起きてすぐにもう一回やっちゃったのよ」とずいぶんな話しでした。';
n();
print '昼過ぎに';
h('女友達');
print 'が不感症治療器を返しに来たので「どうやって使うの」と聞いてみると、「簡単なのよ両方の足首にね、このベルト巻くのね、ベルトに電極がついててさ自動的に電流が流れるんだって」';
n();
print '「そんでねちょうど子宮が収縮する信号が、流れてくるんだって、それも身体の抵抗を測定してね、感じてくると濡れるじゃない、そうすると電流が自動的に強くなるだって」';
n();
print '「これはノーベル賞ものね」と言って教えてくれました。';
n();
h('女友達');
print 'が帰ったあと試しにこっそりと両方の足首に教えられたように電極を巻き付けてスイッチを入れてみました。';
n();
print 'するとすぐに器械のランプが点灯して電流が流れ始めました。';
n();
print '小刻みに腿が震え出すと子宮の奧がきゅっとなって痺れるような感触が沸き上がってきました。';
n();
}
sub t378{
print 'そのときちょうどドアのベルの音がして、「宅急便です」と大きな声がドアの向こうから聞こえてきました。';
n();
print '私は慌てて立ち上がると機械のスイッチを切るのも忘れて部屋のドアから玄関を覗き込みました。';
n();
print 'さっき';
h('女友達');
print 'が帰ったときドアを閉めるのを忘れていたらしくてドアは半開きで、宅急便を手に持った男の人と目が合いました。';
n();
print '中年の背の低い太った男性は、見た目には男性的な風貌で私は一瞬こんな男性に抱かれてみたいと心の中に欲望がかすめました。';
n();
print 'そのとき急に機械の電流が子宮をめがけて流れ込み、私はその場でしゃがみ込んで立てなくなりました。';
n();
print '男は「どうしたんですか」と言って部屋に上がり込むと私の身体を起こそうと脇の下から抱え上げました。';
n();
print 'するとまた急に電流が強くなり私はたまらなくなって男にしがみつきました。';
n();
print '「奥さん感じてるじゃないか」と私の耳元で男がささやくと、私はもう頭の中が空っぽになって必死で男にしがみついて「お願い早く」と言ってしまいました。';
n();
print '男は部屋の中に私を戻すとすぐに押し倒して来ました。';
n();
t789();
}
sub t379{
t375();
print '「最近不倫なさったことはありますか」と聞かれて私はやっぱりと思いました。';
n();
print '「不倫したいと思うのはどんな時ですか」と聞かれて私は「今すぐでも不倫したいです」と試しに答えて見ました。';
n();
print 'すると「不倫クラブとかがあったら入会してみたいと思いますか」と私の様子をちらちら見ながら女性が聞いてきました。';
n();
print '私はその質問をするとき女性の声の調子が変わったのに気が付きました。';
n();
print 'なんのことはない、最初から不倫クラブの紹介のためのアンケートだったのです。';
n();
print '私はもしかして面白いことになるかもしれないと思い、「そうですね、あるんでしたら是非入ってみたいです」と答えて見ました。';
n();
print 'すると、「ちょうど、ぴったりの不倫クラブがあるんです、ほんとに奥様にぴったりなんですよ、もちろん女性は入会料も会費もいっさいかかりません、紹介した男性も気に入らなければ断っていただいて構\わないんですよ」と調子よく説明を始めました。';
n();
print '私はこれも話しの種に面白いかと思い、試しに入会してみることにしました。';
n();
}
sub t380{
print '一週間ほどして電話があり、交際したいとおっしゃる男性がいると言われました。';
n();
print '私は適当に言い訳をしてひとまず断りました。';
n();
print 'すると、次の日も電話があり是非お会いしたいと熱心な男性の方がおられて、おつき合いなさってみませんかとまた勧められました。';
n();
}
sub t381{
print '私はいつまでも言い訳は続かないと思い、一度くらいは会ってみようかと思いました。';
n();
print '約束の場所に行くと、やや初老くらいの中年の男性が私を待っていました。';
n();
print '私は適当に相手をして、話しだけ聞いて帰るつもりでした。';
n();
print 'ひとまず喫茶店でお茶を飲んでカラオケに誘われました。';
n();
print 'あまりはっきり断るのも悪いと思ってカラオケくらいは一緒に行っても構\わないと思いました。';
n();
print '近くのカラオケ店に行くと二人で部屋を取りました。';
n();
print '何曲か歌って喉が疲れて来ると私は一休みしました。';
n();
print 'すると喉にいい薬があると言われて小さな錠剤を渡されました。';
n();
print '私はジュースと一緒に薬を飲みました。';
n();
h('男');
print 'は一人で数曲歌うと私にマイクを渡してきました。';
n();
print '私がマイクを取ろうと席を立とうして半分立ち上がった途端に目眩がして私は床に尻餅をつきました。';
n();
print '体中が一気に熱くなると';
h('子宮');
print 'が痺れてくるのが分かりました。';
n();
print '私はさっき飲んだのが変な薬だったのにようやく気が付きました。';
n();
print 'しかしもう私の身体は重くなって動くことができませんでした。';
n();
h('男');
print 'は私を床に押し倒してきました。';
n();
t789();
}
sub t382{
print '私はいったいどうしようかと、';
h('女友達');
print 'が遊びに来たとき相談してみました。';
n();
print 'すると「あ、私が代わりに会ってあげる、それで断ればいいんでしょう、どんな男か位は見てみたいし」と言い出しました。';
n();
print '私はそうしてくれるならそのほうが助かると思い、待ち合わせの場所を';
h('女友達');
print 'に教えました。';
n();
}
sub t383{
print '当日は二人で待ち合わせの場所の近くまで行くと、';
h('女友達');
print 'が一人で待ち合わせ場所に立ち、近くで私が様子を見ていました。';
n();
print '中年の男性がしばらくして';
h('女友達');
print 'に声をかけると、二人で近くのゲームセンターに入ったのを見届けました。';
n();
}
sub t384{
print '近所の';
h('女友達');
print 'が遊びに来たとき、話しの種に不倫クラブに入会したことを話して会員証を見せました。';
n();
print '「ねえそれ面白そうね、その会員証私に貸してくれないかしら」と';
h('女友達');
print 'が言うので私は何も考えずに会員証を渡しました。';
n();
print '夕方になって';
h('女友達');
print 'から電話があり「ねえ、ちょっとこれから出てこれないかしら、カラオケ誘われてるんだけど、今日は旦那出張でいないんでしょう」と誘われました。';
n();
print '私はきっと';
h('女友達');
print 'が知り合いの誰かに誘われているんだと思って';
h('カラオケ店の場所');
print 'まで出かけることにしました。';
n();
h('カラオケ店の場所');
print 'の駅前に着いてもう一度';
h('女友達');
print 'に携帯で連絡してみると「あ、いまね、ちょっと';
h('店名');
print 'の裏にあるラブホテルにいるんだけどさ」';
n();
print '「結構\いい男なのよ、それも二人いてさ、私一人じゃもったいないからさ、';
h('私の愛称');
print 'も来るわよね」と言い出しました。';
n();
print '私はもしかして不倫クラブの男性に誘われたのかしらと思って「ねえ、やっぱり相手は不倫クラブの男性なの」と聞いてみました。';
n();
print '「そうよお、いい男なんだから、';
h('私の愛称');
print 'だってたまには遊んだ方がいいわよ」と';
h('女友達');
print 'と言うのでこれは大変だと思いました。';
n();
print '私は慌てて';
h('店名');
print 'まで駆け出して行くと、裏手にあるラブホテルの玄関から受付に入りました。';
n();
}
sub t385{
print '「男の子二人に女の子一人で入ってるお客さんいると思うんですけど」と私が慌てて聞くと「あ、そのお客さんならさっき出ましたよ」と言われて私はこれは大変だどこに行ったのだろうとすぐラブホテルを出て当たりを見回しました。';
n();
}
sub t386{
t385();
print 'すると、すこし先の路地に';
h('女友達');
print 'らしい人影が二人の男に両脇を抱えられて歩いているのを見つけました。';
n();
print '私が小走りに追いかけ行くと、路地を出た先は東急ハンズの大きな建物の入り口でした。';
n();
print 'いったいなんなのかしらと思って今度はこっそり後を付けていくと、3人は東急ハンズの店に入りエスカレータを昇っていきました。';
n();
print '私もすこし遅れてエスカレータに乗って上を見上げると大変なことに気が付きました。';
n();
h('女友達');
print 'は';
h('下着');
print 'を脱がされて下から見上げると';
h('花園');
print 'が丸見えでした。';
n();
print 'これは大変だと思いましたが私にはなにも出来ませんでした。';
n();
print '3人は今度はエレベータのホールでドアの前で並んでいました。';
n();
print 'エレベータが来ると私はこっそりと後から乗り込んで';
h('女友達');
print 'の様子を伺いました。';
n();
print 'ガラス張りのエレベータからは東急ハンズの反対側にあるゲームセンターのネオンが見えていました。';
n();
print '下に降りるとばかり思っていたエレベータはもう一階上に上がると乗客は全部降りてしまいエレベータには3人と私だけになってしまいました。';
n();
print 'ドアが閉まった瞬間に二人の男は';
h('女友達');
print 'から離れると私に飛びかかってきました。';
n();
print '逆らう暇もなく私は';
h('下着');
print 'を脱がされて';
h('女友達');
print 'のすぐ横に立たされました。';
n();
print '男の手が私の';
h('下の表\着');
print 'をめくり上げると私の';
h('花園');
print 'は下の道路から見上げると丸見えの位置でした。';
n();
print 'エレベータが下の階に降りるたびに私達の後ろからは客が乗り込んで身体を押しつけてきました。';
n();
print '一番下の階までエレベータが着いたとき私の膝はがたがたに震えて止まらなくなっていました。';
n();
print '東急ハンズを出ると私達はさっきのラブホテルに連れて行かれました。';
n();
t387();
t796();
}
sub t387{
print '「どうだ、帰ってもいいんだぜ、帰りたいなら帰れ」と男に言われて私も';
h('女友達');
print 'も何も言い返せませんでした。';
n();
print '「どうだ自分でちゃんと言うんだ、『今夜はめちゃくちゃにして下さい』ってちゃんと言え」と男に念を押されて私達はやっとのことで「お願いします」と答えました。';
n();
print 'ラブホテルに入ると男達はすぐに私達をベッドに押し倒してきました。';
n();
}
sub t388{
t385();
print 'ちょうどその時、目の前に車が止まり助手席から「ねえ、早く乗りなさいよ」と';
h('女友達');
print 'が声を掛けてきました。';
n();
print '「どこいくのよ」と私が不安な気持ちで問いただすと「それはこれから決めるのよ」と言ってすぐに後ろの席のドアが開いて男が出てきました。';
n();
print '私は';
h('女友達');
print 'だけ一人で行かせるわけにもいかないと思い、後ろの席に乗りました。';
n();
print '車はすぐに走り出して近くのインターから高速に乗りました。';
n();
print 'いったいどこまで行くのかしらと心配な気持ちで外の景色を見ていると横に座った男のてが私の膝の上に載せられてきました。';
n();
print 'やっぱりと私は思いましたが、大きな声を出す訳にもいかずだまってされるままになっていました。';
n();
t815();
print 'ちょうどそのとき私はすぐ窓の外に宅急便のトラックが並んで走っているのに気が付きました。';
n();
print '何気なく見上げてみると、助手席に座った男が私の方を見下ろしていやらしい顔で笑っているのが見えました。';
n();
print '私は急に恥ずかしくなって膝に載せられた手をどけようとしました。';
n();
print 'しかし男の手はいきなり私の';
h('下の表\着');
print 'が上までめくり上げ、';
h('下着');
print 'も膝まで押し下げてきました。';
n();
print '私は隣のトラックの視線を感じて急に体中が熱くなると、ガタガタと膝から頭のてっぺんまで震えだしました。';
n();
print 'やがて車は高速を降りると、山道を入ってラブホテルの並んでいる辺りにつきました。';
n();
print '紫色のネオンの出ている小さなラブホテルの前に車が止まると私達は玄関前で車から降りました。';
n();
t387();
t796();
}
sub t389{
t4();
t362();
t366();
t371();
t372();
t4();
t373();
t789();
}
sub t390{
t4();
t362();
t366();
t371();
t372();
t4();
t374();
t789();
}
sub t391{
t4();
t362();
t366();
t379();
t4();
t380();
t381();
}
sub t392{
t4();
t362();
t366();
t379();
t4();
t380();
t45();
t382();
t383();
t576();
}
sub t393{
$r_t393=rand 2;
$i_t393=int($r_t393)+1;
if($i_t393==1){ t386(); }
if($i_t393==2){ t388(); }
}
sub t394{
t4();
t251();
t362();
t366();
t379();
t4();
t45();
t134();
t384();
t393();
}
sub t395{
t4();
t251();
t362();
t366();
t376();
t4();
t45();
t377();
t378();
}
sub t396{
$r_t396=rand 6;
$i_t396=int($r_t396)+1;
if($i_t396==1){ t390(); }
if($i_t396==2){ t389(); }
if($i_t396==3){ t391(); }
if($i_t396==4){ t392(); }
if($i_t396==5){ t394(); }
if($i_t396==6){ t395(); }
}
sub t397{
t396();
}
sub t398{
t443();
}
sub t399{
t465();
}
sub t400{
t481();
}
sub t401{
t508();
}
sub t402{
t415();
}
sub t403{
$r_t403=rand 6;
$i_t403=int($r_t403)+1;
if($i_t403==1){ t396(); }
if($i_t403==2){ t443(); }
if($i_t403==3){ t465(); }
if($i_t403==4){ t481(); }
if($i_t403==5){ t508(); }
if($i_t403==6){ t415(); }
}
sub t404{
print '金曜の夜に、旦那の帰りが遅いと思っているとメールがありこれからすぐ飛行機で実家に帰ると連絡してきました。';
n();
print '旦那のひいおじいちゃんがなくなったのですぐに葬式に出かけなければならなくなったとメールで送って来たので私はすぐに支度をして、羽田に行きました。';
n();
print '旦那はもiモードを使って飛行機の切符を予\約してくれていたので、待つこともなくすぐに飛行機に乗りました。';
n();
print '旦那は、「iモードを使って電車の時間を調べてお前がいつ飛行場に着くか計算して、切符を予\約しておいたんだ」と自慢げに話してくれました。';
n();
print 'こんなときだけはやけに頼りがいがある旦那だと思いました。';
n();
}
sub t405{
print '実家に着くとあわただしく通夜が終わり、翌朝は告別式も済みました。';
n();
print '旦那は折り返し、飛行機で帰ることになりましたが、おかあさまが「せっかくだからあなただけでもすこしゆっくりしていらしたら」と言うので私は夕方まで残る事にしました。';
n();
}
sub t406{
t352();
print 'いろいろと話しもすんで帰ろうとすると、';
h('男');
print 'が東京までの夜行を予\約してあるので一緒に帰ろうと言い出しました。';
n();
print '私は断っても角が立つと思い、夜行で帰ることにしました。';
n();
print 'おかあさまが「これ頂き物なんだけど、家では使わないから」と高級タオルのセットや、インスタントコーヒーのセットをいろいろ持たせてくれました。';
n();
print '私は荷物になるのがいやでしたが、断る訳にはいきませんでした。';
n();
h('男');
print 'が荷物を持ってくれたので、東京までは無事になんとか着きました。';
n();
}
sub t407{
print '私が駅で';
h('男');
print 'と別れようとすると、私の荷物を見て「家まで送っていってあげよう、その荷物じゃとても疲れるよ」と言ってくれました。';
n();
print '私は家に来られても困ると思いましたが、この荷物を持って家まではとてもいけないので、来てもらう事にしました。';
n();
}
sub t408{
print 'ようやく家につくとそのまま帰ってもらう訳にもいかないので、「お茶を入れますから、一休みしていって下さいね」と言って居間に通しました。';
n();
print 'お茶を入れてから、寝室で着替えをしていると急に';
h('男');
print 'が部屋に入ってきました。';
n();
print '私はちょうど喪服を着替える所だったので、下着は黒のブラジャーと黒の';
h('下着');
print 'だけでした。';
n();
print '私は下着だけの姿を見られて、びっくりして声もだせませんでした。';
n();
h('男');
print 'は私の様子を見ると、急にいやらしい男の顔になりました。';
n();
print '旦那が「黒い下着は夜の女みたいで、男を誘ってるみたいだ」と言っていたのを思い出しました。';
n();
h('男');
print 'も同じ事を思っているのは目つきですぐ分かりました。';
n();
print '私はもうどうにもならないと気が付きました。';
n();
t778();
}
sub t409{
t352();
t21();
print '夕方になって、荷物をまとめて帰ろうとすると、';
h('男');
print 'が大事な話があると私を呼び止めました。';
n();
print '二人だけで奧の客間に入ると、';
h('男');
print 'は旦那が早く帰ったのは嘘で実は浮気をしているのだと話しを始めました。';
n();
print '相手は';
h('人物');
print 'でかなり以前からの仲だと言うことでした。';
n();
print '私はびっくりして話しを聞いていましたが思い当たる節もいろいろあり本当の話に違いないと思いました。';
n();
}
sub t410{
print 'これから二人がいつも使っているラブホテルに行って現場を押さえようと';
h('男');
print 'に言われて私は車に乗せられました。';
n();
print '山道をずっと登っていくと、ラブホテルらしい建物が見えてきました。';
n();
print '以前から旦那はこのラブホテルを使っているんだと言われて私は腹がたってきました。';
n();
print '車がホテルに入ると中は、一軒づつの別棟になっていて、棟ごとに駐車場がついていました。';
n();
h('男');
print 'は空いている駐車場に車を入れると、私を車から降ろしました。';
n();
print 'しかし私は駐車場が空いていれば、部屋に人がいるわけもなく、なんで空いている部屋に入るんだろうと不思議に思えました。';
n();
h('男');
print 'が私を部屋に連れ込もうとするので、私は「やめて下さい」と言って逃げようとしました。';
n();
print 'すると';
h('男');
print 'は私の手を引っ張り込んでねじり上げて、無理矢理部屋に連れ込みました。';
n();
print 'ベッドの上に押し倒されると「旦那が不倫してるんだから、お前は俺と不倫するんだ、それでおあいこだろう」と言い出しました。';
n();
print '私はようやくだまされたことに気が付きましたがもう逃げられませんでした。';
n();
t778();
}
sub t411{
t352();
t21();
print '夕方になって空港までのタクシーを呼ぼうとすると、';
h('人物');
print 'が車で送ってくれるというので一緒に車に乗りました。';
n();
print '空港までの車のなかで「どうしても相談したいことがあるんですが、聞いてくれますか」と';
h('人物');
print 'が言うので私はまた面倒なことにならなければいいと思いました。';
n();
print '「実はわたし初体験が中学の時で相手は';
h('男');
print 'なんです」と突然言い出されて私はびっくりしました。';
n();
print '「それで、中学の時からずっと呼び出されては交際を続けていたんですが、趣味がちょっと変わっていて、縛ったりするんです、アレするとき」と打ち明けてくれました。';
n();
print 'そういえば';
h('男');
print 'の態度はなにかと女性に優しい反面、見下したような態度でどうも変だと思っていましたが、やっぱりと思いました。';
n();
print '「今日も呼び出されてるんですが、私最近職場の男性にプロポーズされて、もうこんな関係止めたいんです」';
n();
print '「いつもお尻に蒼いアザができてたら、いまの彼と交際できないから。だから、今日';
h('男');
print 'にはっきり言って欲しいんです」';
n();
print '「こんなこと相談できる相手、誰もいないんです」と言うと涙を浮かべてすすり泣きを始めました。';
n();
print '私は「大丈夫私がついてるから」と言うしかありませんでした。';
n();
print '車は空港までの道をそれて山道に入ると坂を上っていき、ラブホテルに着きました。';
n();
h('人物');
print 'はまだ涙を浮かべていましたが、ようやく決心がついたようで部屋に入りました。';
n();
print '部屋では';
h('男');
print 'がガウン一枚でソ\ファーに座っていました。';
n();
h('男');
print 'は私が一緒に来たのに驚いた様子もなく、煙草を置きました。';
n();
print '私が「今日はどうしてもお話したいことがあるんです」と切り出すと「うるせえんだよ」と言うなり私の手を取って床に押し倒してきました。';
n();
h('人物');
print 'は私の両手を';
h('男');
print 'に渡された赤い縄で手早く縛りながら「ごめんなさい」と小さな声で言いました。';
n();
print '私はだまされたことに気が付きましたがもう遅すぎました。';
n();
t778();
}
sub t412{
t4();
t404();
t405();
t406();
t407();
t408();
}
sub t413{
t4();
t404();
t405();
t4();
t409();
t410();
}
sub t414{
t4();
t404();
t405();
t4();
t411();
}
sub t415{
$r_t415=rand 3;
$i_t415=int($r_t415)+1;
if($i_t415==1){ t412(); }
if($i_t415==2){ t413(); }
if($i_t415==3){ t414(); }
}
sub t416{
print '次の絵は、椅子に座った中年の男性の絵で、その前に女性が膝をついてかがみ込んでいるポーズでした。';
n();
print 'お尻はさっきの絵と同じように紫色に縞模様が入って彩色されていました。';
n();
}
sub t417{
print '私は男性の大きく脹れたお腹と、はげ上がった髪に見覚えがしあるのに気が付きました。';
n();
print '大学のとき合コンのあと終電に乗り遅れて、駅前をうろうろしているとき話しかけてきた男性によく似ていました。';
n();
print 'そのときは、カラオケに連れ込まれましたが、';
h('下着');
print 'を脱がされてお尻を酷く叩かれ、「フェラチオをやらせて下さい」と言わされたのをまだよく覚えていました。';
n();
print '結局その晩だけで、それっきりだと思っていたのですが、先輩はもしかしてあのあとつき合っていたのではと気になりました。';
n();
}
sub t418{
print 'ちょうど部屋に絵のモデルにそっくりの男性が入ってきて';
h('先輩');
print 'が丁寧にお辞儀を繰り返していました。';
n();
print '「ちょっと紹介するわね」と先輩が私に声を掛けました。';
n();
t317();
print '「';
h('農協の場所');
print 'の農協の組合長さんで、月に一度農協の会合で東京にきて、歌舞伎町で酒を飲んで帰るの」と先輩に紹介されました。';
n();
print '「この展覧会の経費をだしてもらってるの」と';
h('先輩');
print 'に言われて私は事情が飲み込めてきた。';
n();
h('男');
print 'はいきなり';
h('先輩');
print 'の';
h('下の表\着');
print 'をめくり上げました。';
n();
print '下には';
h('下着');
print 'がなく、お尻はみみず腫れに紫色になっていました。';
n();
print '私は';
h('男');
print 'に見覚えがあるような気がして遠い記憶をたぐりよせました。';
n();
print '大学の時、合コンの後に';
h('先輩');
print 'と終電に乗り遅れて駅前をうろうろしているとき声を掛けられてカラオケに誘われた男によく似ていると気が付きました。';
n();
print 'そのときは、お酒を飲んでいたせいもあって、二人揃って朝まで男にもてあそばれました。';
n();
h('フェラチオ');
print 'をさせられながら「逆らったらお仕置きだ」と何度も繰り返し言われてお尻を叩かれました。';
n();
h('先輩');
print 'が泣きじゃくりながら「許して下さい」と叫び続けた声が耳元によみがえってきました。';
n();
h('先輩');
print 'がそのあもとつき合っていたとしたら、そのあともずっとお仕置きを受けたのに間違いなかった。';
n();
print 'さっきの絵も、紫色の色調で描いたのではなく、先輩のお尻が実際に紫色に腫れ上がっているのを描いたのだと分かって体が震えてきました。';
n();
print 'そういえば先輩は卒業式のあと謝恩会に一人だけ出なかったことを思い出しました。';
n();
print '「お腹がいたいから」とか言って、言い訳をしていたそうですが、さっきの絵でようやく理由が分かってきました。';
n();
print '卒業式のあとも呼び出されて、お仕置きをされたのに違いないと思いました。';
n();
print '「ねえ、';
h('男');
print 'ね今夜の夜行で帰るんだけど、時間があるからカラオケでもやっていかない、」と';
h('先輩');
print 'が言いました。';
n();
h('先輩');
print 'は明るい口調で話しかけてるつもりのようでしたが、声が小刻みに震えているのに私は気が付きました。';
n();
print 'きっとお仕置きを受けて私を誘うように命令されたのだと私は気が付きました。';
n();
print '今見たばかりのお尻のあざはその時のお仕置きのあとに違いないないと思いました。';
n();
print '私が行かなかったら';
h('先輩');
print 'はもっと酷い目に遭うんだと私には心配になりました。';
n();
print '断ったら大変だ、でも一緒に行けば私も何をされるかわからない、そう思うと足が震えてきました。';
n();
print '会場を出ると';
h('男');
print 'はすぐに私のお尻に手を当ててきました。';
n();
t428();
print '私はあのときの男に間違いないと確信しました。';
n();
print 'タクシーで新橋のカラオケ店に行くと、部屋に入りました。';
n();
print '「どうだ、忘れられないだろう、あの時のこと」と言われて私は体中が震えてきました。';
n();
print '「お前を誘えと命令したら、いやだっていうんだあの女、だから昨日は徹底してお仕置きしてやったんだ」と';
h('男');
print 'に言われて';
h('先輩');
print 'のみみず腫れがやっぱりそうだったと分かりました。';
n();
print '「逆らったらお仕置きだ分かってるな、一言でも逆らえると思うなよ」と言うと';
h('男');
print 'は私を押し倒してきました。';
n();
t778();
}
sub t419{
print '会場で来客の応対で忙しそうにしている';
h('先輩');
print 'に軽く会釈をして、もってきたクッキーを受付の女性に渡しました。';
n();
print '名前を書いて下さいと言われて、ノートで作った名簿に名前を書いていると';
h('女友達');
print 'の名前も見つけました。';
n();
print 'しかしもう帰ったようで会場には見あたりませんでした。';
n();
}
sub t420{
print '一回り絵を見てから帰ろうと思って、ほかの客の中に混じって端から絵をみていきました。';
n();
h('先輩');
print 'の描く絵は人物画なのですが、正直いってあまりよくは分かりませんでした。';
n();
print '体の上半身にコートの様な袋をかぶせられて、その上から太い縄で縛られている絵がありました。';
n();
print '裸のお尻はこちらに向けられていて、横に縞模様のような紫色の彩色になっていました。';
n();
print 'なんだか見ていても気持ちが悪くなるような色でした。';
n();
print '「現代の束縛を象徴する絵だね」と側のカップルが談義をしているのを聞いてそうゆうものかと思いました。';
n();
}
sub t421{
print '数枚の似たような絵の後、男性が椅子に腰掛けて、女性が二人跪いて男の腰に頭を寄せている絵もありました。';
n();
print '妙なことに二人の女性の手は後ろで縛られていました。';
n();
print '「これは権威への従属という社会的なテーマなんだ」とさっきのカップルがなにやら話していました。';
n();
}
sub t422{
print '一番最後に両手を縛られた女性が大きく足を開いてしゃがみ込んでいる絵がありました。';
n();
print '両足を投げ出してこちらに向けていてずいぶんと恥ずかしいポーズでした。';
n();
print '私はそのモデルの顔が';
h('女友達');
print 'に良く似ているのに気が付きました。';
n();
print 'もしかして';
h('女友達');
print 'がモデルなのかもと思いましたが、芸術とは言え随分と大胆なポーズをするのねと感心しました。';
n();
}
sub t423{
print '最後の絵は、袴を着た女性の後ろ姿で、でちょうど卒業式に着る衣装によく似ていました。';
n();
print 'しかし、袴は膝まで降ろされ、着物もたくし上げられてお尻が丸見えになっているという絵でした。';
n();
print '最初にみた絵と同じように、お尻は縞模様に紫色で彩色されていました。';
n();
print '私は意味がよく分からなくてさっきのカップルの会話を聞こうと思いましたが、もう二人は受付の女性と話し込んでいました。';
n();
}
sub t424{
print '絵も見たことだしそろそろ帰ろうと受付に戻ると';
h('女友達');
print 'が中年の男性と一緒になにか話していました。';
n();
print '「あ、よかった、紹介するわね」と';
h('女友達');
print 'が私に気づいて声をだすと、そばの男性が私の方を見ました。';
n();
print '私つま先から頭のてっぺんまで目を走らす男の仕草はなにかいやな気分でした。';
n();
t319();
print '「この先生に、展覧会の費用をだしていただいてるのよ」と言われて私はようやく';
h('先輩');
print 'が展覧会を開いた理由が分かってきました。';
n();
print 'いくら絵が上手でも、';
h('先輩');
print 'が自分で展覧会を開ける訳がありませんでした。';
n();
}
sub t425{
print '私はいちおう聞いておいた方がいいと思って、「あの絵のモデル';
h('女友達の愛称');
print 'なの」とさっきの絵を指さしました。';
n();
print '「あ、そうよ」とあっさりと答えが返ってきて、拍子抜けでした。';
n();
print '「よかった';
h('私の愛称');
print 'もモデルにならない」と';
h('女友達');
print 'に言われて「あ、私でいいんだったら、お願いしますね、」と気軽に答えてしまいました。';
n();
print 'しかしさっきの';
h('女友達');
print 'がモデルの絵をもう一度見て、余計なこといっちゃったのかしらと後悔しました。';
n();
}
sub t426{
print '「';
h('男');
print 'はね月に一度くらい理事会の会合で上京なさるのよ、理事会は午後だから、時間つぶしにカラオケしていきましょうよ」と誘われました。';
n();
h('先輩');
print 'のパトロンの先生なら断ってあとで恨まれても困ると思い、カラオケくらいならと一緒に行くことにしました。';
n();
print '「この先ちょっと行くとカラオケの店あるから」と言われて私は3人で並んで大通りを歩き始めました。';
n();
}
sub t427{
print 'ちょうど突き当たりにデパートがあり、その前の大通りには歩道橋がありました。';
n();
print '歩道橋を上がり始めたとき私は';
h('女友達');
print 'の足取りがなにか変なのに気が付きました。';
n();
print '膝が震えたようになって、なかなか足を上げることができずにゆっくりとしか登ることができないようでした。';
n();
print '急に風が吹いて、';
h('女友達');
print 'の';
h('下の表\着');
print 'がめくれたとき私ははっとして息を飲みました。';
n();
print '短い';
h('下の表\着');
print 'の下に';
h('女友達');
print 'は何も着けていませんでした。';
n();
print '肌色のはずのお尻は、紫色に腫れ上がって縞模様のように見えました。';
n();
print '私はさっき見た絵のお尻が、紫色に見えた理由が分かってきました。';
n();
print 'デザインで紫色にしたのではなく、実際のモデルが紫色のお尻をしていたに違いありませんでした。';
n();
print 'そう思うと、座った男性の腰の前に女性が二人頭を埋めている絵も分かってきました。';
n();
print '先生に';
h('先輩');
print 'と';
h('女友達');
print 'が';
h('フェラチオ');
print 'をさせられている場面に違いないと思いました。';
n();
print '展覧会のお金をだしてもらうというのはそうゆう事だったのだと気が付くと私は体が震えてきました。';
n();
print '私もモデルにしてもらうと言ってしまったけれど、私も';
h('女友達');
print 'みたいにされるんだろうか。';
n();
print 'それとももっと酷いことをされるんだろうかと思うと体中が震えてきました。';
n();
}
sub t428{
print 'あのときも男はすぐにお尻に手を当てて下から押し上げるように撫でてきました。';
n();
print 'お尻の割れ目に巧みに指を入れてくる感触はあの時と同じでした。';
n();
}
sub t429{
h('男');
print 'は私と';
h('女友達');
print 'の間に入ると私のお尻に下から手をあてがってきました。';
n();
print 'ゆっくりと回すように指先が動いてきて私は思わず飛び上がりそうになりました。';
n();
print 'すると';
h('女友達');
print 'が「あなた、先生と初対面じゃないのよ」となにげなくつぶやきました。';
n();
print '初対面ではないと言われて、急に私には大学の時の思い出がよみがえってきました。';
n();
h('女友達');
print 'と合コンのあと帰りに電車がなくてふらふらしているとき声をかけてきた男性に';
h('男');
print 'がよく似ている気がしました。';
n();
t428();
print 'あのあと、カラオケに連れて行かれて縛られて、乱暴\された相手がこの男に違いないと気が付きました。';
n();
print 'お尻を酷く叩かれて、二人で「';
h('フェラチオ');
print 'させて下さい」と言わされたのが昨日の事のようでした。';
n();
print '翌日はお尻が腫れ上がって椅子に座れなくて、授業のとき後ろに立って授業を受けたのを思い出しました。';
n();
print 'あのあとも';
h('女友達');
print 'が交際を続けていたのは間違いありませんでした。';
n();
print 'さっきの絵の紫色の色合いは、本当にお尻が紫色に腫れ上がっているのだと気が付いて体が震えてきました。';
n();
print 'そういえば卒業式のあとも一人だけ';
h('女友達');
print 'が、謝恩会に出なかったのも理由が分かってきました。';
n();
print '卒業式のあと袴を着たまま酷い目に遭わされたのに間違いありませんでした。';
n();
print '私は急に怖くなって体中が震えてきました。';
n();
print 'このままついて行ったらなにをされるか分からない。';
n();
print 'でもどうやって逃げ出せばいいのと自分に問いかけても答えはでませんでした。';
n();
print 'カラオケ店までの短い道のりが、限りなく遠い時間に感じられました。';
n();
print '店員に案内されて部屋に入ると';
h('男');
print 'はカバンから縄を取り出しました。';
n();
print 'なにをされるのかはすぐ分かりましたが体が震えて逃げ出せませんでした。';
n();
}
sub t430{
print '「これでよろしいでしょうか」と';
h('女友達');
print 'が丁寧な口調で';
h('男');
print 'に言うと、「お前まだ言うことがあるだろう」と';
h('男');
print 'が厳しい口調で責め立てました。';
n();
print '「お許し下さいませご主人様、';
h('私の愛称');
print 'を展覧会に誘うのを断りましたことを心からお詫び申\し上げます、どうぞ思う存分お仕置きしてくださいませ」と言うと';
h('女友達');
print 'は床に四つん這いになって、';
h('下の表\着');
print 'をめくりお尻をむき出しにしました。';
n();
print '下着を着けていないお尻は、あの展覧会の絵のように紫色にみみず腫れの色が浮き上がっていました。';
n();
h('男');
print 'が鞭をしならせて、';
h('女友達');
print 'のお尻に打ち下ろすと、';
h('女友達');
print 'は悲鳴も出せずに体中ががたがた震えていました。';
n();
print 'どうして逆らえないのかしら、どうして';
h('女友達');
print 'は言いなりになっているのかしらと私は不思議な気がしてきました。';
n();
h('女友達');
print 'が急に声をださずに動かなくなりました。';
n();
print '息はしていましたが、痛さのあまり失神してしまったようでした。';
n();
print 'ここまで打ちのめされるのはどんな気持ちなのだろうかと';
h('女友達');
print 'がうらやましい気がしてきました。';
n();
}
sub t431{
h('男');
print 'の鞭は間をおかずにすぐに私のお尻に打ち下ろされてきました。';
n();
print '私は痛みが次第に強くなっていくのを必死で耐えました。';
n();
print 'この痛みが快感になるのね、';
h('女友達');
print 'みたいに喜びの痛みになるのねと思うと嬉しくて涙がわき上がってきました。';
n();
t778();
}
sub t432{
h('女友達');
print 'から電話があって、今度コーラス部の';
h('先輩');
print 'だったが絵の個展をするので一緒に見に行きましょうと誘われました。';
n();
}
sub t433{
h('女友達');
print 'と少し並んでいる絵を見ていると、もう50代くらいの男性が「絵はお好きですか」と声を掛けてきました。';
n();
t323();
print '「私は、女性の絵を描くのが好きでね、お嬢さんみたいな顔立ちのはっきりした人はモデルにぴったしですよ、是非描かせて下さい」と言われて私はすこし嬉しくなりました。';
n();
print 'しかし私の絵なんか描いてもしょうがないし、ただのおせいじだと思い直しました。';
n();
print 'ちょうど側に居合わせた女性が、「先生お越しになってたんですか」と男性に声をかけてきたので、私はその場を離れて、';
h('女友達');
print 'の所に行くと「私、絵のモデルに誘われちゃった」と自慢げに報告しました。';
n();
print 'すると';
h('女友達');
print 'は「そう、よかったじゃないの、それで誰なのその物好きな絵描きさん」と私に悪戯っぽくいいました。';
n();
print '「あの人、ほらあそこの」と私が目で合図すると、急に';
h('女友達');
print 'の顔色が変わり、引きつった表\情にこわばると、膝が震えだすのが分かりました。';
n();
}
sub t434{
print '私はただごとではないと思って、';
h('女友達');
print 'をお茶に誘いました。';
n();
t110();
print '近所の';
h('ファーストフード店名');
print 'に入ると私は';
h('女友達');
print 'になんとか事情を聞き出そうとしました。';
n();
print 'すると';
h('女友達');
print 'は、まだ膝が震え続けたままで「私もモデルに誘われたことがあるの、さっきの先生じゃないんだけどね」';
n();
print '「でも、雰囲気があまりにそっくりなので、怖くなって」と';
h('女友達');
print 'がやっとの事で話しを始めました。';
n();
print '「ぜったいだめよ、ぜったいモデルになったりしたら。」そう言うと';
h('女友達');
print 'の目には涙がこぼれて止まらなくなりました。';
n();
print '私はいったい';
h('女友達');
print 'に何があったのかとても聞き出せませんでした。';
n();
}
sub t435{
h('女友達');
print 'を先に帰すと、私は';
h('先輩');
print 'のいる会場に戻りました。';
n();
print '私は';
h('先輩');
print 'に「';
h('女友達');
print 'が、絵のモデルになったことあるって本当ですか」と聞いてみました。';
n();
print 'すると「あ、あの話し、もともと';
h('女友達');
print 'が自分から言い出したのよ」';
n();
print '「知り合いの画家の人だけど、趣味でちょっと変わった絵もかいててね、その話したら、描いてもらいたいって言い出して」';
n();
print '私が「それでどうゆう絵なんですかと」聞き出そうとすると「だからさあ、ちょっと変わった絵なのよ、本人も承知で描いてもらってね、感謝してますって';
h('女友達');
print 'も言ってるのよ」と言う答えなので、私には事情がよく分からなくなりました。';
n();
print 'それで、その画家の先生って誰なんですかと私が聞くと';
h('先輩');
print 'はさっき私に話しかけた男性を指さしました。';
n();
print '「あなたは、別にあんな絵描いて欲しいなんて言い出さないわよね、もう結婚してるんだし」と';
h('先輩');
print 'に言われて私はますます興味がわいてきました。';
n();
}
sub t436{
print '私はまだ他の女性と話しをしているさっきの男性の所に戻ると、「私の絵描いていただけるんですか」と聞いてみました。';
n();
print 'すると「もちろんですよ、お嬢さん、素敵な絵がかけますよ」と答えが返って来ました。';
n();
print '私は「どんな絵が得意なんですか」と聞いてみました。';
n();
print '画家の男性は私の顔を見ながら足の下から頭の上までなで回すように見て、「いや、素敵な絵ですよ、素敵な絵、よかったらこれから見に来ませんか」と誘われました。';
n();
print '私はいったい';
h('女友達');
print 'がどんな絵を描いてもらったのか見せてもらえると思って、アトリエに行って見る事にしました。';
n();
}
sub t437{
print '広いアトリエで最初にデッサンを見せてもらいました。';
n();
h('女友達');
print 'が黒いガーターとストッキングを着けているデッサンでした。';
n();
print '上は裸で、パンティーも着けていませんでした。';
n();
print 'ちょっと変わった絵というのはこれなのかしらと私はすこし安心しました。';
n();
print '最近の油絵も見せてあげるといって大きな布のかけてあるキャンバスを見せられました。';
n();
print 'やはり黒のガーターとストッキングを着けていましたが、指を胸と花園に押し当てて眉をゆがめている絵でした。';
n();
h('オナニー');
print 'をしている所の絵だと気が付いて私ははっとしました。';
n();
h('女友達');
print 'がどうしてこんな絵をかかせたのか私は訳が分からなくなりました。';
n();
print '「どうだ君にもこの同じポーズとってもらうからね」と言われて私は返事ができなくなりました。';
n();
print '「いやならいやといいなさい、それでもいいんだよ」と言われて、私は「遠慮させていただきます」と答えました。';
n();
}
sub t438{
print 'もう一枚あるから見てみるかね、と言われた絵は後ろ向きに十\字架のように両手を広げて縛りつけられ、お尻にはみみず腫れのあとが紫色に広がっていました。';
n();
print '「モデルには自分でポーズを選ぶ権利はないんだ、もし逆らえばお仕置きを受けてもらうからね、」';
n();
print '「どうだねこの肌の色、この紫色、一時間鞭で打ち続けるとこの色がでるんだ。これが芸術だよ、いや実にいい色だ、この色を出せるのは俺一人だ」と';
h('男');
print 'が自慢を始めました。';
n();
print '「君の肌にも、このすばらしい紫色になってもらうからね、」と言うと';
h('男');
print 'は私に近づいてきました。';
n();
print '私は足が震えて逃げることもできませんでした。';
n();
print '私は十\字架に縛りつけられました。';
n();
print '鞭の響く音が背中ごしに聞こえてくると気が遠くなっていきました。';
n();
t778();
}
sub t439{
t4();
t251();
t40();
t583();
t580();
t420();
t416();
t423();
t4();
t418();
}
sub t440{
t4();
t251();
t40();
t432();
t580();
t433();
t434();
t435();
t436();
t4();
t437();
t438();
}
sub t441{
t4();
t251();
t40();
t583();
t580();
t419();
t420();
t421();
t422();
t424();
t425();
t4();
t426();
t427();
t509();
t511();
}
sub t442{
t4();
t251();
t40();
t583();
t580();
t419();
t420();
t421();
t423();
t424();
t425();
t4();
t426();
t429();
t510();
t430();
t431();
}
sub t443{
$r_t443=rand 4;
$i_t443=int($r_t443)+1;
if($i_t443==1){ t439(); }
if($i_t443==2){ t440(); }
if($i_t443==3){ t441(); }
if($i_t443==4){ t442(); }
}
sub t444{
$r_t444=rand 2;
$i_t444=int($r_t444)+1;
if($i_t444==1){ t446(); }
if($i_t444==2){ t447(); }
}
sub t445{
print '3日という予\定だったが、帰れなくなったと電話がありました。';
n();
print 'いつ帰れるのかと聞いてみると、いつ帰れるか分からないということでした。';
n();
print '下請けに出したプログラムが動かなくて、修正はいつできあがるか分からないといいだしました。';
n();
print '動いたときに帰れるが、動くまでは帰れないとたよりない口調で言い訳がつづきました。';
n();
print 'まったくなんて会社だと思ったが、旦那もとても身体がつらそうな口調でした。';
n();
print '私はともかく早く帰ってねと愛想良く返事をしました。';
n();
}
sub t446{
print '正月を過ぎるころから旦那の帰りが遅くなり、徹夜の泊まり込みも多くなりました。';
n();
print '3月頃になってようやく一段落したらしいのですが、今度は現地に行かされかもしれないと言い出しました。';
n();
print 'プログラマーの一人が、体調を崩して退社してしまい、その分が旦那に回ってきたということでした。';
n();
print '結局土壇場になって、旦那が九州の小倉に出張に行くことになりました。';
n();
t445();
}
sub t447{
print '夕方にスーパーで買い物をしていると、旦那からメールが入りました。';
n();
print '「今日、急に九州に出張に行くことになったから夕食はいらない」と言うので、私はいったいどうゆうことなのかメールを返信して問いつめました。';
n();
print 'すると旦那の会社が納めたシステムが急に動かなくなって、担当者は先月退社したばかりだと返事が返ってきました。';
n();
print '私はいきなり出張に行かせるなんてとんでもない会社だと腹がたってきました。';
n();
t445();
}
sub t448{
print '夕食は出来合のおかずを買って済ませようと思ってスーパーに行きました。';
n();
print 'すると、近所の旦那さんが買い物をしていのを見つけました。';
n();
print '家の旦那が、よくいっしょにゴルフに行く仲間の';
h('男');
print 'でした。';
n();
print '嫁さんが出産のために実家に帰っていて、当分は一人暮らしだと言います。';
n();
print 'このところ、売ってるおかずばかりで食べ飽きたと愚痴をこぼされました。';
n();
}
sub t449{
print '夕食は出来合のおかずを買って済ませようと思ってスーパーに行きました。';
n();
print 'すると、近所の奥さんが買い物をしていのを見つけました。';
n();
t57();
print '旦那が、よくいっしょにゴルフに行く仲間の';
h('男の名字');
print 'の奥さんの';
h('女友達');
print 'でした。';
n();
print '「内の旦那出張でいつか帰ってくるのかわからないのよ」と私が話しかけると、「内の旦那もそうなのよ、コンピュータの仕事してるでしょう、仕事がいつ終わるか分からないんだって、そんな馬鹿な話しあるわけないわよね」と言い出しました。';
n();
print '「こないだもね、なかなか帰って来ないから、会社に電話したら、もう出張はからはとっくに帰っていて、途中でどっか旅行して遊んでたのよ」';
n();
print '「きっと女と一緒に決まってるわよ、本当に頭きゃうんだから」と言うので、もしかして私の旦那も誰か会社の女の子と遊んでるのかと気になりました。';
n();
print '「ねね、どうせだから、私達もちょっとくらい遊びましょうよ、カラオケくらいしたって、全然かまわないわよね」と';
h('女友達');
print 'が誘うので私は一緒にカラオケに行くことにしました。';
n();
print '「割引券もらったのよ、新装開店の店でね歌い放題なのよ」と言われてわざわざ池袋まで地下鉄に乗って出かけました。';
n();
}
sub t450{
print '二人でカラオケを歌いながら、お酒も入って気分が大きくなる「ねえあなたも浮気くらいしたことあるんでしょう」とエッチな話題になりました。';
n();
print '私はすっかり気がゆるんで、「まだ女子大生だったときなんだけどね、合コンのあと駅で最終電車に乗り遅れたとき、声を掛けられてね」';
n();
print '「それが、すごい年上で、背は低くて、そんでお腹も出ててね、禿げてて、がに股なのよ、それでもどうせ暇だからと思って、カラオケつき合ったらね」';
n();
print '「なんか、いつの間にかソ\ファーに寝かされてて、足広げてあそこなめられちゃったのよ」';
n();
print '「もう、なんでこうなるのってくらい、手順がうまくてね」';
n();
print '「そんで結局ラブホテルまで連れてかれてね、それがまた、ねちねちと上手いのよ」';
n();
print '「もう朝まで行かされまくりなの」と話すのが止まらなくなってしまいました。';
n();
h('女友達');
print 'もすっかり調子に乗って「そそ、私もね、不倫するなら絶対年上ね、それもお腹でてる人ってすごい恰幅がいいって言うか、男が据わって言うか、それに上手だしね」';
n();
print 'とすっかり意気投合してしまいました。';
n();
print '「あの、大きなお腹で上からのしかかられると感じちゃうのよ、中には';
h('男性性器の愛称');
print 'でしょう、それに上からお腹で押さえられるとすごくて」と';
h('女友達');
print 'が言うので、「そうよね、やっぱそうよ、旦那なんてもういらないわよね」と私もついつい言ってしまいました。';
n();
print '「そろそろ時間です」と店の男の子が伝票を持ってドアを開けて入ってきたので、私達はまだ飲み足りない気がしましたが、ひとまで店を出ることにしました。';
n();
}
sub t451{
print 'カラオケ店を出ると、私達は池袋の駅まで歩いて行きました。';
n();
print 'お酒のせいでいい気持ちになってすぐには帰りたくない気分でした。';
n();
print '駅前広場のベンチにひとまず座って一休みしていると、サラリーマンらしい男の子の二人組が声をかけてきました。';
n();
h('女友達');
print 'が「私達は、若い子は間に合ってるの、若い子は下手でしょう、それにすぐ終わっちゃうし」と大声で笑いました。';
n();
print '二人はしきりに誘いの言葉を掛けてきましたが、すぐに隣にいた女子高生に声をかけ始めました。';
n();
print 'やっぱり男の人は若い子がいいのねと思って見ていると、「奥さん、暇そうにしてるね、今晩つき合わないか」という低い声がすぐ耳元で響いてきました。';
n();
print '向き直ってみると、もう50代くらいの背の低いお腹の大きく付きだした男性が二人、私達の前に立っていました。';
n();
t329();
print 'さっき私が話した男性となにからなにまでぴったしの二人組でした。';
n();
print '私は急に体が震えてくるともうなにがなんだか分からなくなりました。';
n();
print '「いいわよ、私達ね年上の男性に可愛がってもらいたくて、旦那が同い年だと物足りなくて、やっぱ」';
n();
print '「女の喜びを味わいたければやっぱり経験豊富な熟年がいいんですって」と言いうと';
h('女友達');
print 'もうベンチから立ち上がっていました。';
n();
print '私も慌てて立ち上がると男の手が私のお尻に回されてきました。';
n();
print '男達に両側を挟まれて歩きながら、私達はラブホテルに連れて行かれました。';
n();
t634();
}
sub t452{
print 'それだったら、すき焼きくらいだったら私作りますよと、愛想を振りまいておこうと話しかけると、じゃあ今夜すき焼き作って下さいと言い出します。';
n();
print '私はおせいじで言っただけなのに、と思いましたが本気らしいのでしかたなく二人ですき焼きの材料を買いました。';
n();
print '台所ですき焼きの支度をしていると、なにか手伝うことはないかと言って';
h('男');
print 'が台所に入ってきました。';
n();
print 'いいですからテレビでも見て手下さいと言おうとしたとき、';
h('男');
print 'は後ろから身体を寄せてきました。';
n();
print '私はこれはまずいと思いましたが';
h('男');
print 'の力は以外と強くて逆らえませんでした。';
n();
t780();
}
sub t453{
print '数日たって、夕食の支度に買い物に行こうとすると、旦那の会社から電話がありました。';
n();
print '旦那が仕事場から帰る途中に事故にあって入院しているとの連絡でした。';
n();
print '「命に別状はない」と聞いて私はホットしましたが、すぐに現地に行くことにしました。';
n();
print '簡単に荷物をまとめると銀行で当面必要なお金をおろして新幹線に乗りました。';
n();
print '新幹線に乗っている間も旦那のことが心配で、ほとんど食事もできませんでした。';
n();
}
sub t454{
print '駅からタクシーに乗って救急病院まで駆けつけると、旦那はまだ集中治療室で寝ていました。';
n();
print '昼休みに自転車を借りて、お弁当を買いに行ったとき、車とぶつかったと旦那の同僚の';
h('男');
print 'が話してくれました。';
n();
print '足の骨を折ったので、当分は動けないらしいと分かって私はいったいどうしようかと目が回りそうな気分でした。';
n();
print '旦那は、痛み止めの麻酔のため寝たままで話しもできませんでした。';
n();
print '私は担当医の説明を聞いた後、しばらく旦那の側にいましたが、私にはすることがありませんでした。';
n();
}
sub t455{
print '駅からタクシーに乗って救急病院まで駆けつけると、すぐに集中治療室に案内されました。';
n();
print 'ベッドの側に会社の同僚らしい男が会社の作業着を着て立っていました。';
n();
print 'その後ろ姿は旦那そっくりでした。';
n();
print '私はもしやと思って声をかけてみると、やはり旦那でした。';
n();
print '私は「怪我をしたって聞いてたのにいったいどうしたのよ」と大声をだしてしまいました。';
n();
print 'どうも旦那の話では怪我をしたのは旦那の同僚の方で、会社に連絡が行ったとき誰かが間違えたようでした。';
n();
print '私はほっとして急に涙がでてきました。';
n();
print 'ひとまず今日は旦那の泊まっているホテルに行くことにして、私達は病院を出ました。';
n();
print 'ホテルでシングルの部屋をツインに替えてもらってから、私達は食事をしにホテルから出ました。';
n();
print 'ホテルは繁華街の真ん中で、すぐ近くにはけばけばしいネオンの店がたくさん並んでいました。';
n();
print 'しばらく歩くと、旦那がいつも夕食を食べている定食屋さんに案内されました。';
n();
print '旦那は私が来たせいか気分がゆるんで、ビールを何倍も頼んではおいしそうに飲み干しました。';
n();
print '食事のあとホテルに戻ろうとしましたが、私には道順が分かりませんでした。';
n();
print '旦那はすっかり酔ってしまって足下がはっきりしませんでした。';
n();
print '人相の悪い二人組の男性がちょうどこちらに歩いて来るのが見えました。';
n();
print '私はいやな予\感がしましたが、一人がわざと旦那にぶつかると因縁を付けてきました。';
n();
print '旦那がなにか言い返した途端に、旦那が地面に膝をついて倒れこみました。';
n();
print '私はなにがあったのか分かりませんでしたが、男が旦那のお腹をなぐりつけた様子でした。';
n();
print 'もう一人の男がすぐに私の腕をつかむとすぐ近くのラブホテルにひきずるようにして入っていきました。';
n();
print '私は怖くてとても逆らえませんでした。';
n();
print 'ホテルの部屋に入ると私はベッドに押し倒されました。';
n();
t789();
}
sub t456{
print 'いつまでも病院には居られないので、私はどこかに泊まることにしました。';
n();
print '私はどこに部屋をとったらいいのか分からなくて、電話帳でホテルを探し始めました。';
n();
print '「旦那がホテルにとってある部屋に泊まればいいよ」と側で見ていた';
h('男');
print 'に言われて、私は';
h('男');
print 'とタクシーを呼んでホテルに行くことにしました。';
n();
print '病院の待合室の公衆電話には、タクシー会社の番号が大きく張り出してありました。';
n();
h('男');
print 'がタクシーを呼ぶと、しばらく待ってタクシーのクラクションの音が病院の外で聞こえました。';
n();
print '私は';
h('男');
print 'と一緒にタクシーに乗り込みました。';
n();
}
sub t457{
print 'タクシーがしばらく走るとホテルに着きました。';
n();
}
sub t458{
t456();
t457();
print 'タクシーは、ホテルの入り口から奧に入ると建物のすぐ横の小さなドアまで車を付けました。';
n();
print 'ドアを開けて入るとそこにはもうベッドがあって、部屋にはピンクのカーテンがかけてありました。';
n();
print '私は一瞬自分がどこにいるのか分からなくなりましたが、気が付いてみるとラブホテルに間違いありませんでした。';
n();
print '私が逃げだそうとすると';
h('男');
print 'がすぐに私をベッドに押し倒して来ました。';
n();
t789();
}
sub t459{
t456();
t457();
print 'ホテルの建物はまだ新しくて、普通のビジネスホテルでした。';
n();
print 'ホテルのレストランで';
h('男');
print 'と一緒に食事をすると、気分が落ち着くからと言われてワインを勧められました。';
n();
print '私は断っても悪いと思ってワインを飲みました。';
n();
print '食事のあと部屋に戻ろうとして立ち上がろうとしましたが、足下がふらついてしっかりとは立てませんでした。';
n();
h('男');
print 'に身体を支えられて部屋まで戻ると、ドアの前でいきなり';
h('男');
print 'が私の身体を抱きしめてきました。';
n();
print '私は頭が半分ぼんやりとして自分がなにをしているのか分からなくなりました。';
n();
h('男');
print 'は私を抱きしめたまま部屋に入ると、私をベッドに押し倒しました。';
n();
t789();
}
sub t460{
$r_t460=rand 2;
$i_t460=int($r_t460)+1;
if($i_t460==1){ t459(); }
if($i_t460==2){ t458(); }
}
sub t461{
t4();
t58();
t444();
t4();
t448();
t452();
}
sub t462{
t4();
t58();
t444();
t4();
t453();
t454();
t460();
}
sub t463{
t4();
t58();
t444();
t4();
t453();
t455();
}
sub t464{
t4();
t58();
t444();
t4();
t449();
t450();
t451();
}
sub t465{
$r_t465=rand 4;
$i_t465=int($r_t465)+1;
if($i_t465==1){ t461(); }
if($i_t465==2){ t462(); }
if($i_t465==3){ t463(); }
if($i_t465==4){ t464(); }
}
sub t466{
print '休みの日に';
h('旦那');
print 'が珍しく朝早く起きると買い物に行ってくると言って出て行こうとしました。';
n();
print '私が「なに買ってくるの」と聞いてみると、「あ、車買ってくる」と返事が返ってきました。';
n();
print '私は車を買うというのでびっくりしましたが、';
h('旦那');
print 'の機嫌を悪くするといけないと思い、何も言いませんでした。';
n();
h('旦那');
print 'は、「昼には帰るけど昼飯は食べてくる」と言って出て行きました。';
n();
print '昼頃、いつもの';
h('女友達');
print 'が遊びに来ると「ところで旦那さん、まだ寝てるの」と聞かれました。';
n();
print '「';
h('旦那');
print 'なら、車買いにいったの」と答えると、「あ、どんな車買うの、もう決めたの」と問いつめられました。';
n();
print '「いつも';
h('旦那');
print 'が決めてるから」と私が言うと、「そんなのだめよ、私この近所の車の販売店の人知ってるから言っておくわね、すごい親切だしいろいろ相談に乗ってくれるから」と言ってくれました。';
n();
h('旦那');
print 'が帰って来てから、一応話した方がいいと思って、「車買うなら一応、予\算もあるから私にも一言相談してね」と言ってみると、「あ、今日買ってきたのはプラモデルだぜ、お前もなにか好きな車あれば買ってきてやるけど」言われました。';
n();
print '私はプラモデルの車と言われて、';
h('女友達');
print 'に余計なことを言ってしまったと後悔しました。';
n();
}
sub t467{
print '翌日、旦那を会社に送り出した後ドアのチャイムがなりました。';
n();
print '見慣れない男性は近所の車の販売店の係長さんでした。';
n();
h('女友達');
print 'に紹介されて、車の話しをしにきたと言われました。';
n();
print '私は旦那はプラモデルの車を買ってきたとは言えなかったので、一応居間に上がってもらって、いろいろと話しを聞きました。';
n();
print '旦那に見せるようにとカタログをいろいろ貰いました。';
n();
print '夜になって旦那が会社から帰ってきて、居間に置いてある車のカタログを見ると、「ずいぶんと気が利くじゃないか」と言われました。';
n();
print 'なんでも、プラモデルに塗る色の参考になるらしくて旦那は大喜びでカタログを見ていました。';
n();
}
sub t468{
print '翌日また販売店の男が来ると、「旦那さんとは、ご相談していただけましたか」と聞かれて「ええまあ、」と適当に答えました。';
n();
print 'すると「今日は是非お勧めしたい車があって、奥様に試乗していただきたいんです、きっと気に入られますよ、いやもう私が保証します、旦那さんも一目で気に入っていただけます」';
n();
print 'と調子よく話しを向けられました。';
n();
print '私はこれはちょっと断れそうにないと思い、車の試乗はすることにしました。';
n();
print '男と家を出ると、マンションの前に高級な車が置いてありました。';
n();
print 'まさかこの車のはずはないと思っていると、男はその車のドアを開けました。';
n();
print '私は助手席に載せられて、ドライブに行くことになりました。';
n();
}
sub t469{
print '車はしばらく走ると高速に乗り、ぐいぐいと速度を上げました。';
n();
print '私は怖くなって体が震えてきました。';
n();
print '「あまりスピード出さないで下さい」と私が言うと、「じゃあ、山道に入りましょう、景色が綺麗ですよ」と言って高速を降りてまた走りだしました。';
n();
print '細い山道は、くねくねと曲がりながら山沿いを続いていました。';
n();
print 'ちょうど向かい側から数台の車が降りてきました。';
n();
print '山道は狭くて、私達が乗っている大型の車ではとてもすれ違うことできませんでした。';
n();
print 'すこし手前で向こうから来た車が止まると、運転手が怖い顔でこちらを見ているのが分かりました。';
n();
print '私は困ったことにならなければいいのにと心配になりました。';
n();
print 'しばらく車が向かい合ったまま止まっていると急に向かい側の車から数人の男達が降りてきました。';
n();
h('男');
print 'は車からでると、なにか話しかけようとしました。';
n();
print 'しかしその瞬間に男達が';
h('男');
print 'に飛びかかると、殴りかかってきました。';
n();
print '私はすぐに車からひきずり降ろされて、地面に押し倒されました。';
n();
print '危ないと思って私は必死で起きあがると、下り坂を一気に駆け出しました。';
n();
print '男達もすぐに私の後を追いかけてきました。';
n();
print '私の腰をめがけて男の一人がラクビーのタックルのように飛びかかってきました。';
n();
print '地面に体ごと叩きつけられて私はもう逃げられないと思いました。';
n();
t879();
}
sub t470{
print '車は小道しばらく走ると大きな通りを進み、高速道路に乗りました。';
n();
print '男がアクセルを踏むと車はぐいぐいと速度を上げて他の車を追い抜いて走り続けました。';
n();
print '「どうです、この加速、この車はすごいんですよ、まだもっと早く走れるんですよ」';
n();
print 'と言われて私は怖くなって、「そんなに急がなくていいです、ゆっくりで」と言うと、「そうですかゆっくりの方がいいですか、どこかでゆっくりしましょうか」と言い出しました。';
n();
print '私はそんなつもりではないと言おうとしましたが、男は勝手になにか思いこんだようで急に車の速度を落とすと高速道路から降りて山道に入っていきました。';
n();
print '峠にさしかかると急に視界が開けて深い谷間が見え、左右には絶壁のような山が立ち並んでいました。';
n();
print '「どうです綺麗でしょう、いや奥さんにはぴったりだ、綺麗な奥さんに綺麗な景色」';
n();
}
sub t471{
print '車は峠をすぎると細い山道を登り始めました。';
n();
}
sub t472{
print '「ところで、最近旦那との仲は、コンピューターの仕事なさってるんでしょう」';
n();
print '「旦那がコンピュータの仕事してると、セックスレスになることが多いみたいでね」';
n();
print '「奥さんの所はどうですか」と言い出すので、やっぱりと思いました。';
n();
print 'これは、不倫のお誘いに間違いないようでした。';
n();
}
sub t473{
print '左右にはラブホテルがたくさん並んでいました。';
n();
print '誘われたら、相手をしてもいいかなと思いながら私は男が切り出すのを待ちました。';
n();
print 'すると、「どうです、ちょっと一休みしていきませんか」とやっぱりお誘いの言葉が来ました。';
n();
print '「そうですね、はい、おまかせします」と私が返事をすると、車はラブホテルの一つに入っていきました。';
n();
$v{'ラブホテル種別'}='旅先でドライブして入るラブホテル';
}
sub t474{
print '5月の連休が終わった頃、突然旦那が車を買いたいと言い出しました。';
n();
print '貯金もしないといけないし、子供が出来たらお金がかかると私はいい張りましたが、';
n();
print '子供のおもちゃのようなもので、旦那は言い出したら聞きませんでした。';
n();
print 'いったい欲しい車がいくらかかるのか分かれば、買いたいなんて言い出さないと思い、';
n();
print '近所の車の販売店に二人で行きました。';
n();
print '車を買いたいと係の女性に旦那が言うと、すぐにコーヒーが出てきて旦那は上機嫌でした。';
n();
print '旦那が欲しい車に案内されて値段を聞くと、やはり400万近くて、とても買えるわけがありませんでした。';
n();
print 'それでも旦那は、ローンで月々いくらかかるとか、ボーナス払いはいくらになるのかとか、いろいろ相談していました。';
n();
}
sub t475{
print '係の女性に試しに試乗してはと言われて、旦那はすっかり乗り気になりました。';
n();
print 'しかし、旦那は学生時代に免許をとってから車には乗ったことがありませんでした。';
n();
print '「こういった車の運転なさったことありますか」と係の女性に聞かれて、「あ、その」と要領の得ない答えしか返せませんでした。';
n();
print '係の女性は、上司の男性となにか話していると、男性がこちらに来て「私が運転しますから、いえ、お客さんにももちろん運転していただきますが、なにぶん車高が高い車で、運転に慣れていないと、車の出し入れとかちょっと難しいものですから。」と旦那に話しました。';
n();
print 'どうやら旦那が全然車の運転をしたことがないと見抜かれたようでした。';
n();
print '旦那が助手席に座って説明を受けながら、私は後ろの席で話しを聞いていました。';
n();
print '近所を一回りするだけと思っていたのですが、車はすぐに高速に乗ると、';
n();
print '一気に加速して山が近くに見えるまで走り続けました。';
n();
print '小一時間ほどして帰ると旦那は車に乗れたことで満足したらしくもう車の話しはしませんでした。';
n();
}
sub t476{
print '翌日旦那を送り出して買い物に行こうと用意をしていると玄関のチャイムがなりました。';
n();
print '昨日の男でした。';
n();
print '「いや、昨日は奥さんには助手席で説明がよくできなかったものですから、よろしければ、今日はゆっくり話しを聞いていただけたら、いま昨日の車で来てるんです」と男が話し始めた。';
n();
print '私は随分と商売熱心なのねと思い、気を悪くされても困るので、車に乗ることにしました。';
n();
print '車は昨日と同じようにすぐ高速にでると、一気に加速して走り出しました。';
n();
print 'しかし昨日帰った場所くらいをすぎても、どんどんと走り続け道は山の間を抜けて走り続けました。';
n();
print '「どうです気持ちがいいでしょう、景色は最高だし、奥さんは綺麗だし」と男は話し始めました。';
n();
}
sub t477{
print '私が適当に話しの相手をしていると、車は高速道路を降りて、急な山道に入り始めました。';
n();
}
sub t478{
t4();
t45();
t466();
t4();
t467();
t468();
t470();
t472();
t471();
t473();
t605();
}
sub t479{
t4();
t45();
t466();
t4();
t467();
t468();
t469();
}
sub t480{
t4();
t474();
t475();
t4();
t476();
t472();
t477();
t473();
t605();
}
sub t481{
$r_t481=rand 3;
$i_t481=int($r_t481)+1;
if($i_t481==1){ t478(); }
if($i_t481==2){ t480(); }
if($i_t481==3){ t479(); }
}
sub t482{
$r_t482=rand 2;
$i_t482=int($r_t482)+1;
if($i_t482==1){ t484(); }
if($i_t482==2){ t483(); }
}
sub t483{
print '四月になって、新入社員が入社したあとに、旦那のいる開発部でお花見をすることになりました。';
n();
print '毎年上野でやっている恒例のお花見でしたが、いつも新入社員がお酒を飲まされて酔いつぶれるので迷惑な行事でした。';
n();
print '旦那が入社したときの花見も、ずいぶんと酒を飲んだらしくて、翌日はデートの約束をすっぽかされた覚えがありました。';
n();
print '今年はあまり飲み過ぎないでねと釘を刺しておきましたがあまり効き目なさそうでした。';
n();
print '旦那は誘われると断れないらしくて、3次会までつき合うのが恒例でした。';
n();
}
sub t484{
print '4月の始めの朝、会社で新入社員歓迎の飲み会があると旦那に言われました。';
n();
print '今年は新入社員の配属が少なくて、歓迎会といっても、飲み会の口実だけでした。';
n();
print '飲み会で帰りが遅くなると嫁さんが機嫌が悪いので、なにか都合のいい口実を作っては遅くまで飲み明かすのが旦那の職場では慣例のようになっていました。';
n();
}
sub t485{
print 'いつもの事なので気にはしていませんでしたが「いつ帰るの」と何度電子メールを入れても、返事は「もう少し」という返事しか帰って来ませんでした。';
n();
print '終電が終わる頃になってようやくこれから帰るというメールが来ました。';
n();
print '私はパジャマに着替えて、先に布団に入って旦那の帰りを待ちました。';
n();
print '半分寝入った頃に、ドアのチャイムが鳴りました。';
n();
print '勝手に入ればいいのにと思っていましたが、チャイムが何度も鳴るので玄関まで行って外の様子を伺いました。';
n();
}
sub t486{
print '4月になって、旦那の課の新任の課長が大阪から転勤してきたと旦那が話してくれました。';
n();
print '「出身が九州なんだ」と旦那はいやな顔で言います。';
n();
print '「九州じゃ困るの」と私が聞いてみると、「大学の時もそうだし、会社に入ってからもそうなんだが、九州出身と男性はどうも好きになれない、自己中心的なんだよ」と言います。';
n();
print '私は旦那の方がよっぽど自己中心的な気がしましたが何も言わない方がいいと思って黙っていました。';
n();
print '「それに今度の上司は、大阪でいろいろ問題があったらしくて、いわば左遷されて東京に来た訳なんだ」と旦那が言います。';
n();
print '「内の会社は京都に本社があるから、東京に来るというのはどっちかというと左遷になるんだ」と旦那がわざわざ解説してくれました。';
n();
print '今日は課長の歓迎会だから、すこし遅くなると言って家を出て行きました。';
n();
print '歓迎会だけだったらそんなに遅くはならないと思って一人で夕食を済ませてテレビを見ながら旦那の帰りを待ちました。';
n();
}
sub t487{
print '男の声が騒がしく聞こえるので、他の社員も一緒のようでした。。';
n();
print 'ドアを開けると、旦那の後ろに女子社員が一人、男の子に両脇を抱えられてやっとの事で立っていました。';
n();
t20();
print '旦那の話では3人とも新人で、女の子が酔いつぶれてこのまま帰しても途中の帰り道が危ないから家まで連れてきたと言います。';
n();
print '私は入社早々先輩に手間をかけるなど、とんでもない女子社員だと思いましたが何もいいませんでした。';
n();
print '女子社員を私と一緒の寝室に寝かせると、旦那はほかの新入社員2人と旦那の部屋で寝てもらいました。';
n();
print '私は服を脱がさなければいけないとおもい、女社員のスーツを脱がすと、ブラウスのボタンを外しました。';
n();
print 'その下には、水商売の女でも着るのかと思うような花柄のピンクのブラジャーが見えました。';
n();
print '私はとても全部は脱がせられないとブラジャーを脱がすのは諦めました。';
n();
print '旦那の部屋に入った男の子達はしばらくは大騒ぎをしていましたがやがて静かになりました。';
n();
}
sub t488{
print '翌朝になると、旦那は仕事があるからと朝早く家をでていきました。';
n();
print '後に残った新入社員3人は、旦那が「あいつら、ほっとけ、寝かせけばいいから」と言うのでそのままにしておきました。';
n();
print 'お昼頃になって、';
h('女友達');
print 'が起き出してくると風呂場で洗濯をしている私の所にきました。';
n();
print 'スカートは昨日のままでブラウスもまだ半分私が脱がせたまま、下のブラジャーが見えていました。';
n();
print '「ピアスがないんですが知りませんか」と';
h('女友達');
print 'に言われて、私は面倒くさいので「その辺探してみれば」と適当に返事をしました。';
n();
h('女友達');
print 'は頭が痛くて気分が悪い様子で、不機嫌な顔をしながら、居間の絨毯の上をあちこち探し始めました。';
n();
print '朝掃除機をかけたので絨毯の上を探してもあるはずはないのですが、私はなにも言いませんでした。';
n();
print 'そのうち諦めたのか、今度は寝室に戻りました。';
n();
print '私が洗濯物干そうと思ってベランダに出ていると部屋から大きな声が聞こえてきました。';
n();
print 'さっきの';
h('女友達');
print 'がなにか叫んでいるようでした。';
n();
print 'ゴキブリでも見つけたのかしらと思って部屋に戻ると、声は男の子達が居る部屋からでした。';
n();
print '私は慌てて部屋に入ると、二人の男の子が';
h('女友達');
print 'を押さえつけていました。';
n();
t677();
}
sub t489{
print '男の声が騒がしく聞こえるので、ほかの会社の同僚も一緒のようでした。';
n();
print 'ドアを開けると、いつも遊びにくる同僚の男性と旦那が、まだ子供みたいな男の子を両側から支えています。';
n();
print '「こいつ新人なんだけど、初めての飲み会で飲みつぶれてね、アパートも分からないから連れてきたんだ」と言います。';
n();
t347();
print 'まあしょうがない人達ねと思いながら、旦那には男3人で旦那のパソ\コンをおいてある部屋で寝てもらいました。';
n();
}
sub t490{
print '翌朝旦那と、会社の同僚はなんとか眠気をこらえて置きましたが、新人の';
h('男');
print 'はどうも体調が悪そうでとても朝早くには起きられる様子ではありませんでした。';
n();
print '旦那と、同僚は私に後を任せて、先に会社に行きました。';
n();
print '私はどうしていいのか分かりませんでしたが、ひとまずほっておこうと思って、部屋には入りませんでした。';
n();
print '昼近くになって、旦那の部屋のドアが開くと、ズボンを脱いで下はパンツ一枚で、';
n();
print '上にはグレーのシャツを着た';
h('男');
print 'が出てきました。';
n();
h('男');
print 'は昨日なにがあったのか、思い出そうとしているようですがまだ頭がはっきりしない様子でした。';
n();
print '部屋の中を見回すと、部屋に干したままになっている私のネグリジェに視線が向けられました。';
n();
h('男');
print 'の男根がパンツの下から盛り上がってくるのが見え、私はこれはまずいととっさに思いました。';
n();
h('男');
print 'は部屋のなかで私を追いつめると私を押し倒してきました。';
n();
t789();
}
sub t491{
print 'いつもは帰る時間の前に電子メールが来るのですが、いつまで待ってもメールは来ませんでした。';
n();
print 'もう終電も終わってしまうし、タクシーで来るとお金がかかるからと思っているとようやく玄関のチャイムがなりました。';
n();
print '私はどうしてこんなに遅くなったのと、問いつめてやろうと思ってドアを開けました。';
n();
print '「なにやってんのよ、こんなに遅くまで、」と私が言うと、旦那はすまなそうな顔をして「上司と一緒なんだ」と言ってすぐ後ろからついてきた男を玄関に入れました。';
n();
print '男はすっかり酔いつぶれたようで立っているのが精一杯のようでした。';
n();
print '私は上司と一緒なら怒鳴りつける訳にもいかないと思い、旦那と一緒に男を部屋に入れました。';
n();
print '寝室に寝かせるわけにも行かないので、旦那の部屋に布団をしいて男を寝かせました。';
n();
print '服を脱がせないといけないので、旦那に手伝ってもらって、上着を脱がせネクタイも外しました。';
n();
print '旦那に腰を持ち上げてもらって、ズボンも脱がせました。';
n();
print 'すててこのようなパンツの下には、大きなものがはっきりと見えて私は目のやり場に困りました。';
n();
print 'あとは適当に布団を掛けてやっと寝かせると旦那は風呂に入ると言い出しました。';
n();
print '私は機嫌が悪かったので「勝手に入ってよ」と言うと旦那は仕方なく自分で支度を始めました。';
n();
}
sub t492{
print '翌朝の土曜日に、旦那は仕事があるからと朝早く起きて出かける支度を始めました。';
n();
print '私は上司の男のために朝ご飯の支度を始めました。';
n();
print '出かける前に旦那が私をこっそり呼びつけると「あの男には気を付けるんだ。ともかく手が早いんだ。女だったら見境ない、それで前の職場から転勤になったんだ。」';
n();
print '「なんでも、あれがでかいのが自慢らしくて、あのでかいのでやられたら女は誰でもめろめろだそうだ、ホントに気を付けるんだ」と言い残すと出かけて行きました。';
n();
}
sub t493{
print '男は昼近くになって起き出すと、ステテコにランニングシャツのまま起き出しました。';
n();
print '私は旦那のガウンを渡して着てもらうことにしました。';
n();
print '男はガウンを着慣れてないらしくてガウンの前をきちんと閉じてはくれませんでした。';
n();
print 'まるで自慢でもするようにガウンの間から男の巨根が見え隠れして、私は目のやり場に困りました。';
n();
print '九州の人だというので食事は和食を用意したのですが、気に入ってくれたらしくて「いやオタクの旦那さんは幸せ者だ、食事は和食にかぎる」と言い出しました。';
n();
print '私は家では食事は作らずにカロリーメイトのゼリー飲料だけだとはとても言えませんでした。';
n();
print 'ひとまずお風呂に勧めた方がいいと思って「お風呂ができてますからどうぞ」と言うと男は喜んで風呂場に行きました。';
n();
print '私はタオルを忘れていたのでお客さんようの高級なタオルを奧からだしてきて、お風呂場のドアを開けました。';
n();
print 'ちょうど男がこちらに手を伸ばすと下半身の巨根が目に入りました。';
n();
print '私はそれをみて足が震えてきました。';
n();
print '旦那とはくらべようがないその貫禄\はただ唖然とするばかりでした。';
n();
print '私にはどうして女性がすぐ口説かれるのか理由が分かりました。';
n();
print '男はタオルを受け取るとタオル掛けに掛けて風呂に入り始めました。';
n();
print '私はお風呂場の前で体が震え始めました。';
n();
print '今しかない、チャンスは今しかないと思うと、私は服を脱いでタオルを巻きました。';
n();
print '恐る恐る風呂場のドアを開けて、「お体、お流ししますね」と言いながら風呂場に入りました。';
n();
print '私は男の背に立つと「私ね、アルバイトしてたことあるんですよ、結婚前なんですが」と言ってみました。';
n();
print 'すると、「ああ、お風呂のアルバイトね、俺もよくお風呂には通ってるんですよ、なにしろ単身赴任なんでね、いやお風呂はいいからね」と言うなり私の手を引き寄せました。';
n();
t778();
}
sub t494{
print 'ドアがあくと旦那が同僚の';
h('男の名字');
print 'の体を肩で支えながらやっとのことで立っていました。';
n();
print '「悪いけどタクシー代払ってくれないか」と旦那が言うので、私は財布をもって下で待っているタクシーの所まで行きました。';
n();
print 'タクシーの運転手にお金を払うと「奥さん、タクシー汚されて困るんだよ、掃除が大変なんだから」と文句を言われました。';
n();
print '部屋に戻ってみると旦那が';
h('男の名字');
print 'を旦那の部屋に運んでネクタイを外して服を脱がせていました。';
n();
print '私も手伝って服を脱がせると、布団を寝室から持ってきて、';
h('男の名字');
print 'を寝かせました。';
n();
print '「ねえ、奥さんに電話しといたほうがいいんじゃないの」と私は旦那に聞いてみました。';
n();
print 'すると「そうだね、言わない方がいいんだが、かといって黙ってるわけにもいかないし、まあ家に来てることだけは言った方がいいだろうけど」とはっきりしない返事でした。';
n();
print '私は';
h('男の名字');
print 'の奥さんの';
h('女友達');
print 'に電話すると「ご主人家にきてますから、今日は家に泊まります」と言いました。';
n();
print 'すると「やっぱり酔ってるんですか」と聞かれたので「ええまあ、」とだけ答えました。';
n();
}
sub t495{
print '翌朝旦那が朝早く仕事だと言って出かけていきました。';
n();
print '「あいつは、ほっといて寝かせとけばいいから」と旦那が言うので、私は';
h('男の名字');
print 'の寝ている部屋にも掃除には入りませんでした。';
n();
print '旦那が出て行ってからしばらくしてドアのチャイムがなるので、旦那が忘れ物をしたのかしらと思って出てみると';
h('男の名字');
print 'の奥さんの';
h('女友達');
print 'でした。';
n();
print '「うちの来てますか」と言うので私は部屋に案内しました。';
n();
h('男の名字');
print 'はまだ部屋で寝ている様子でしたが、';
h('女友達');
print 'が布団を剥がすと下半身に目がいきました。';
n();
print '下着の上からも巨大な物がはっきりと分かって私は目のやり場に困りました。';
n();
h('女友達');
print 'はいきなり';
h('男の名字');
print 'の';
h('男根');
print 'をつかむと、「あんたまた浮気したんでしょう、これが証拠よ」と怒鳴り始めました。';
n();
h('男の名字');
print 'は目を開けるといったい何が起きたのか訳が分からない様子でしたが「うるせんだ、このドスケベ女」と言い出しました。';
n();
}
sub t496{
print 'どうも自分の家で寝ていると思いこんで居るようで、自分がまずい状況に置かれているのを理解していない様子でした。';
n();
print '「今度、浮気したら離婚だって私が言ったのもう忘れたの、いったいどうゆうつもりなのよ」と';
h('男の名字');
print 'は少しずつ、昨日の事を思い出してきたようでした。';
n();
print '「俺はなにもしてない、なにもしてない」と今度は言い訳を始めましたが、逆に';
h('女友達');
print 'の怒りに火を付けただけでした。';
n();
h('女友達');
print 'は怒って立ち上がると「実家に帰らせていただきます、離婚届は郵便で送りますから」と言って出て行ってしまいました。';
n();
}
sub t497{
print '私は台所に行って';
h('男の名字');
print 'に冷たい水をコップに入れてもってきました。';
n();
h('男の名字');
print 'は私が部屋に入るといきなり「お前が余計なこと言ったんだろう、お前が悪いんだ、責任とってもらうからな」と言い出すと私を布団に押し倒してきました。';
n();
t778();
}
sub t498{
$r_t498=rand 2;
$i_t498=int($r_t498)+1;
if($i_t498==1){ t499(); }
if($i_t498==2){ t501(); }
}
sub t499{
t495();
t496();
t497();
}
sub t500{
print '二人とも何を言っているのか分からないような大声の言い争いを続けると、';
h('男');
print 'は身支度を整えて「これから会社だ」と言って出て行ってしまいました。';
n();
print 'ドタンと大きな音がしてドアが閉まると';
h('女友達');
print 'はそのまましゃがみ込んで泣き出しました。';
n();
print '私はいったいどうしていいのか分からずに側で立ち尽くすしかなにもできませんでした。';
n();
print 'しばらくして';
h('女友達');
print 'が顔を上げると「ちょっとあんた電話借りるわよ」と言って居間の電話をかけ始めました。';
n();
print 'しばらく話してから「これから車が迎えに来るからちょっと行ってくるわね」と言って部屋から出ようとしました。';
n();
print '旦那さんが車で迎えに来るはずないと思い「誰が迎えに来るんですか」と恐る恐る聞いてみると「そんなの知らないわよ、テレクラに電話したんだから、アホらしくてこのまま家になんか帰れるわけないでしょう」と言い出しました。';
n();
print 'クラクションの音が聞こえて';
h('女友達');
print 'は涙を拭きながら部屋を出て行こうとしました。';
n();
print '私はびっくりしてどうしていいのか分からずに';
h('女友達');
print 'の後から外にでました。';
n();
print 'ちょうどマンションの玄関先に大きなワゴン車が止まっていて、運転手の男が手を振るのが見えました。';
n();
h('女友達');
print 'が助手席に乗り込もうとするので「だめよ、';
h('女友達の愛称');
print '行っちゃだめ」と私は慌てて止めようとしました。';
n();
print 'すると、ワゴン車の後ろのドアが急に開いて数人の男の子達が私に飛びかかってきました。';
n();
h('女友達');
print 'と私はすぐに後ろのドアからワゴン車の大きな荷台に押し込められました。';
n();
}
sub t501{
t495();
t500();
t502();
}
sub t502{
$r_t502=rand 1;
$i_t502=int($r_t502)+1;
if($i_t502==1){ t503(); }
}
sub t503{
print '車はすぐに動き出すと、しばらく走って止まりました。';
n();
print '荷台のドアが開くと、目の前にはコンクリートの壁しか有りませんでした。';
n();
print '床もコンクリートのむき出しで、車が入ったのはどこかのマンションの駐車場のようでした。';
n();
print '「いい思いさせてやるぜ」と誰かが叫ぶと男達は一斉に私と';
h('女友達');
print 'につかみかかってきました。';
n();
t916();
}
sub t504{
t4();
t482();
t485();
t489();
t4();
t490();
}
sub t505{
t4();
t482();
t485();
t487();
t4();
t488();
}
sub t506{
t4();
t482();
t485();
t57();
t494();
t4();
t498();
}
sub t507{
t4();
t486();
t491();
t4();
t492();
t493();
}
sub t508{
$r_t508=rand 4;
$i_t508=int($r_t508)+1;
if($i_t508==1){ t504(); }
if($i_t508==2){ t505(); }
if($i_t508==3){ t507(); }
if($i_t508==4){ t506(); }
}
sub t509{
print 'カラオケ店に入ると私達は部屋に案内されました。';
n();
print '案内してきた店員がドアを閉めてでていくと、「さっきは階段で止まったな、止まらずにわたれと命令したはずだ」と';
h('男');
print 'が言い出しました。';
n();
print '「どうぞ思う存分お仕置きをしてください」と言うなり、';
h('女友達');
print 'は床に四つん這いになり、スカートをめくって紫色に晴れ上がったお尻をむき出しにしました。';
n();
print '「お願い助けてあげて、これ以上はだめ」と私が慌てて叫びました。';
n();
print 'すると、「それなら、お前が替わりにお仕置きをうけるんだ、」と言って';
h('男');
print 'は私を床に押し倒しました。';
n();
}
sub t510{
h('女友達');
print 'は';
h('男');
print 'に渡された縄を手に取ると私の両手と両足を縛り始めました。';
n();
print '「ごめんなさいね」と小さく私の耳元でささやく声が聞こえましたが、縛り方は手慣れた様子で、私は足首と手首をきっちり縛り付けられて動けませんでした。';
n();
}
sub t511{
t510();
h('男');
print 'がボリュームを操作してカラオケの音楽を部屋一杯の大音量にすると私は耳が痛くなりました。';
n();
h('男');
print 'が鞭を使っても、私の悲鳴は自分の耳にさえ聞こえませんでした。';
n();
t778();
}
sub t512{
print '前もって電話を入れて「アルバイトのことでお聞きしたいんですが」と約束をしてビラに書いてある住所に行くと、やっぱりテレクラの看板がかかったビルの3階でした。';
n();
print '部屋に案内されていろいろ話しを聞くと、やっぱりテレクラのサクラのバイトでした。';
n();
print '私はこんな話してとも';
h('女友達');
print 'に言えないとすっかり考えこんでしまいました。';
n();
}
sub t513{
print '年の割には大柄で見た感じはもう大学生くらいに見える元気なお嬢さんでした。';
n();
print '時々見せる子供っぽい仕草が、やはりまだ高校生らしくまだ体つきとは不釣り合いな感じがしました。';
n();
}
sub t514{
print '年の割には大柄で親譲りで胸も大きく見た感じはもう大学生くらいに見える元気なお嬢さんでしたが、雰囲気はまだ高校生らしい所が残っていて不釣り合いな感じがしまた。';
n();
}
sub t515{
print 'まだ高校生なので体つきはまだ小柄でしたが、顔は目鼻立ちも整っていてすっかり大人びていてるお嬢さんでした。';
n();
}
sub t516{
print 'まだ高校生なので体つきはまだ小柄でしたが、胸は親譲りでもう女子大生並に大きくて、雰囲気だけはすっかり大人びていてるお嬢さんでした。';
n();
}
sub t517{
$r_t517=rand 4;
$i_t517=int($r_t517)+1;
if($i_t517==1){ t513(); }
if($i_t517==2){ t514(); }
if($i_t517==3){ t515(); }
if($i_t517==4){ t516(); }
}
sub t518{
h('女友達');
print 'のお嬢さんはついこのないだまで中学生で今年の4月に高校生になったばかりでした。';
n();
print '私も進学祝いにと、靴下をプレゼントしたのでよく覚えていました。';
n();
}
sub t519{
h('女友達');
print 'のお嬢さんは去年高校生になったばかりで今はまだ高校二年生でした。';
n();
print '私も進学祝いにと、靴下をプレゼントしたのでよく覚えていました。';
n();
}
sub t520{
$r_t520=rand 2;
$i_t520=int($r_t520)+1;
if($i_t520==1){ t518(); }
if($i_t520==2){ t519(); }
}
sub t521{
print '「最近娘が高校生になったばかりなんだけど、どうも洋服かったり、化粧品買ったりしてね」';
n();
print '「それで変だと思って問いつめたら、アルバイトしてるっていうのよ」';
n();
}
sub t522{
print '「最近よく新聞のビラに入ってるでしょう、テレホンアポインターっていうの、家でできる簡単な仕事っていうのね、それを近所の電話ボックスからしてるっていうんだけど、どう考えたった変でしょう」';
n();
print '私が「たしかにちょっと変ね」と相づちを打つと、「ね、ちょっとこの店に調べに行ってみてくれないどんな仕事なのか」';
n();
print '「私が行くとさ、また娘が余計なことしたって怒り出すから、このところ反抗期なのよ」と言われて私は';
h('女友達');
print 'のために一肌脱ぐことにしました。';
n();
}
sub t523{
print '近所の';
h('女友達');
print 'が遊びに来たとき、「ちょっと相談したいことがあるの」と話しを切り出しました。';
n();
print '「実は娘のことなんだけど」と';
h('女友達');
print 'が心配そうに口を開きました。';
n();
t520();
t517();
t521();
t522();
}
sub t524{
h('女友達');
print 'が遊びに来たとき一緒にテレビを見ているとワイドショーでテレクラの特集をしていて、高校生がバイトをしているとか放送していました。';
n();
h('女友達');
print 'はテレビを見ながら不安な顔をして、内の子大丈夫かしらと言い出しました。';
n();
t520();
t517();
t521();
t522();
}
sub t525{
print '夕方の買い物をしていてスーパーを出てから、近所に出来たコーヒー店に行ってみようと少し回り道をして帰ることにしました。';
n();
print 'ちょうど地下鉄の駅の出口の前を通りかかると、ミニスカートの小柄な女の子が中年の男性と手をつないで出てくるのが見えました。';
n();
print 'どこかで見た顔だと思いでして見ると、いつも遊びに来る';
h('女友達');
print 'のお嬢さんだと思い出しました。';
n();
}
sub t526{
print '相手の男性はおじいちゃんか誰かしらと思いましたが、なんだか手を繋いで歩くのも変な気がしました。';
n();
print '気になって後ろからこっそり着いていくと、私が行くつもりだったコーヒー店に二人で入って行くのが見えました。';
n();
print '窓際の席に二人で座ると、男がお嬢さんの膝の上に手を載せるのが見えました。';
n();
print 'やっぱり変だと思って見ているとお嬢さんが席を立ち、戻って来たときに手にしたハンカチの様な物を男に渡しました。';
n();
print 'すると男は財布からお金をだしてお札を数枚お嬢さんに渡していました。';
n();
print '男がまたお嬢さんの膝の上に手を載せると、わざと膝の間を開けさせて外からスカートの中が見えるまで広げました。';
n();
print '私はお嬢さんが下に';
h('下着');
print 'を付けていないのが見えてびっくりしました。';
n();
print 'やがて男が席を立つとコーヒー店から出て行くのが見えました。';
n();
}
sub t527{
print '私はびっくりして、';
h('女友達');
print 'に携帯で電話しましたが何と話していいのか分かりませんでした。';
n();
print '「ちょっと相談したいことあるんだけど来てもらえないかしら」と私がコーヒー店の名前を言うと「あ、最近できた店ね、ちょっと行ってみたかったのよ」と';
h('女友達');
print 'は呑気な返事でした。';
n();
h('女友達');
print 'がコーヒー店まで来たとき、お嬢さんはもう入れ違いでどこかに行ってしまいましたが、今の出来事を報告しないといけないとおもい、私は';
h('女友達');
print 'とコーヒー店に入りました。';
n();
print '「ねえ、お宅の娘さんだけど、なんか変なアルバイトしてるんじゃないの」とそれとなく私から話しを切り出しました。';
n();
print 'すると';
h('女友達');
print 'は急に顔色が変わって、思い詰めたような様子で姪の事を話し始めました。';
n();
}
sub t528{
t525();
t520();
t517();
t526();
t527();
t521();
t522();
}
sub t529{
$r_t529=rand 3;
$i_t529=int($r_t529)+1;
if($i_t529==1){ t523(); }
if($i_t529==2){ t524(); }
if($i_t529==3){ t528(); }
}
sub t530{
print '旦那が、忘年会の余興でセーラー服姿で踊るといいだしました。';
n();
print 'いつものことですが、馬鹿げた余興を毎年考えるのが旦那の趣味なので、好きなようにやらせることにしました。';
n();
print 'セーラー服をどっかから借りてきてと言われましたが、もう高校の時の友達も制服などはみんな捨ててしまっているので、いまさら借りるわけにも行きませんでした。';
n();
print '私はインターネットで調べてコスプレ衣装専門店を見つけてセーラー服を借りに行きました。';
n();
print '池袋の裏手にある、コスプレ衣装専門店にに行くと看護婦や婦人警官など旦那の喜びそうな衣装が一杯ありました。';
n();
print '忘年会のシーズンは混んでいて、一日だけ借りるのは無理なようなので、ちょうど中古で安売りをしていたセーラー服を一着買いました。';
n();
print '包んでもらって帰ろうとすると、店の人に呼び止められました。';
n();
print '「あの、アルバイトしませんか」と言われて話しを聞いてみると、「この地下にコスプレ喫茶があって、そこでいろいろと衣装を着て頂けると大変ありがたいんですが」とやけに丁寧な言い方でした。';
n();
print '「本当は、実際の女子高生を雇いたいんですが、なにぶん子供なので、お客さんがちょっとエッチな事いったり、お尻さわったりすると、セクハラだとか言い出すので」';
n();
print '「いちおう、触ったりはしないことになってるんですが、それでも何気なくお尻を触るくらいはまあこうゆう店では仕方ないんですが」';
n();
print '「適当に男性をあしらえる女性にアルバイトしていただけると大変ありがたいんです」と店長も出てきて頼まれました。';
n();
print '時給もそこそこいいので、ひとまず試しに店に出てみることにしました。';
n();
print '翌日旦那が出張でいないので、午後アルバイトに店にでて、着替えようとするとちょうど電気工事の人が着替え室に来ていました。';
n();
t268();
print 'これはしょうがないと思い、家にもどって着替えればいいと思って衣装のセーラー服のまま店をでました。';
n();
}
sub t531{
t45();
h('女友達');
print 'が遊びに来ると、「どうしても頼みたいことがあるの」と言い出しました。';
n();
print 'なんでも弟さんがバンドをやっていてこんどヤマハバンドコンテストに出場することになったと言います。';
n();
print '予\選は通って、今度は2次予\選だそうでした。';
n();
print 'しかし友達の二人が大学の後期試験と重なって出場できないと言います。';
n();
print '二人とも留年していて、こんど単位を落とすと卒業できないのだそうです。';
n();
print 'アマチュアバンドでコンテストに入賞するか、大学を卒業するかの選択はやはり大学卒業を選ぶしかないと言われたそうです。';
n();
print 'それでバンドの人数が足りないので、私と';
h('女友達');
print 'にバンドのメンバーとして出場して欲しいというお願いでした。';
n();
print 'なんでも演奏は前もってテープに取っておくから、私はキーボードの前に座って、弾いている振りだけしてればいいとの事でした。';
n();
print '旦那に相談してみると、「';
h('女友達');
print 'の旦那も職場では仲良くしていなければいけない相手なので、一応頼まれたら断らないようにしてほしい」と言われました。';
n();
print '数日前に打ち合わせでコンテストのスタッフと打ち合わせをすると、「ともかく何でもいいから、目立つようにして下さい」ときつく言われました。';
n();
print 'それで私は';
h('女友達');
print 'は女子校のセーラー服を着て短いスカートで舞台に立つことにしました。';
n();
t268();
print '当日無事演奏も済むと、弟さんは打ち上げの飲み会をすると言って';
h('女友達');
print 'やバンドの他のメンバーを誘っていました。';
n();
print '私も誘われましたが、お酒は苦手なので断りました。';
n();
print '控え室は混雑しているので、セーラー服のまま会場を出ました。';
n();
}
sub t532{
h('女友達');
print 'が遊びに来ると、「どうしても頼みたいことがあるの」と言い出しました。';
n();
print '弟さんがテレビの音楽番組に出演することが決まったのと話しを始めました。';
n();
print 'パソ\コンを使って打ち込みで作った曲のテープを送ったら、テレビ出演が決まったということでした。';
n();
print 'しかし、弟さん一人でテレビにでても絵にならないので、なんか人数を集めてバンド演奏にしてほしいとテレビ局の人に言われたそうでした。';
n();
print '弟さんはいま大学4年で、他の学生は就職活動が忙しくてとてもテレビ出演をしている暇はないし、そもそも頼めるような友達もいないということでした。';
n();
h('女友達');
print 'の話しでは弟さんは高校の時からもうずっと引きこもりで、大学に入学はしたものの、クラブにも入らず友達も全然いないという話しでした。';
n();
print '毎日部屋に閉じこもってパソ\コンで音楽を作って大学生らしいことは何もしていないと言います。';
n();
print '私はせっかくのチャンスだしなんとかしてあげたいと思って、テレビに出演することにしました。';
n();
print '打ち合わせでスタッフの人と相談すると、「なんでもいいから、ともかく目立つようにしてください」と強く言われました。';
n();
print 'それで私と';
h('女友達');
print 'は高校のセーラー服に短いスカート姿でテレビに出演することにしました。';
n();
t268();
print '無事収録も終わって、私だけ先に帰る事にしました。';
n();
print '控え室は他の出演者で混雑していてとても着替えが出来そうにはありませんでした。';
n();
}
sub t533{
h('女友達');
print 'が遊びに来ると、「どうしても頼みたいことがあるの」と言い出しました。';
n();
print '弟さんが学園祭用の、ビデオ映画を作っているのですが、最後のシーンがまだ撮れていないので手伝って欲しいという話しでした。';
n();
print 'ホコ天で映画の主人公がバンド演奏をしていて、女子高生が花束を渡したあと主人公がナイフで刺されて死ぬというシーンだそうです。';
n();
print '当日私と';
h('女友達');
print 'がセーラー服姿で観客に混じって、その後花束を渡すと';
h('女友達');
print 'がナイフで刺す手順でした。';
n();
t268();
print 'バンド演奏はカセットで音楽を流すだだったので立ち止まる人もいなくて、撮影はどうしようかと思いました。';
n();
print '弟さんとその友達が、漫才のような一発芸を繰り出してなんとか人が集まりました。';
n();
h('女友達');
print 'がナイフで弟さんを刺すと、一瞬回りの観客がシーンとしましたが、弟さんの苦しむ様子はどうみてもお笑い芸人なので、すぐに笑いが起きました。';
n();
print 'まあどうせ学園祭でやるビデオ映画なのでこれでもいいと私は思いました。';
n();
print '撮影も終わって、私だけ先に帰る事にしました。';
n();
print '近くのトイレで着替えようと思いましたが、トイレは混んでいてとても着替えはできそうにありませんでした。';
n();
}
sub t534{
print '結婚式の招待状らしい手紙が届いたので開けてみると高校の先輩の結婚式でした。';
n();
print '先輩とは英会話のクラブで一緒でしたが、大学は別だったので高校を卒業してからはあまり会ったことがありませんでした。';
n();
print '高校の時のクラブの友達も大勢集まる事になっていたので、久しぶりに懐かしい気がしました。';
n();
print '友達といろいろ相談して、披露宴の余興に高校の時のセーラー服を着てみんなで学園祭の時歌った英語の歌を歌おうということになりました。';
n();
print 'もう友達は高校の時のセーラー服は持っていなかったのですが、式に出席する担任の先生に頼んで何着か借りてきました。';
n();
print '披露宴で高校のセーラー服姿の女の子達が学園祭の英語劇の時の歌を歌うと、私も懐かしくて涙がでてきそうになりました。。';
n();
print '着替えの控え室に行ってセーラー服を着替えると次の余興が見られないので、すこしでも余計に披露宴の様子を見ようと思ってしばらくセーラー服姿のまま席に着きつました。';
n();
print 'ほかの女の子達も、高校の制服を着るのがなつかしいせいかセーラー服のままでした。';
n();
t268();
print '披露宴も終わって着替えようと思うと、もう次の披露宴の準備が始まって着替え室には入れませんでした。';
n();
}
sub t535{
$r_t535=rand 5;
$i_t535=int($r_t535)+1;
if($i_t535==1){ t530(); }
if($i_t535==2){ t531(); }
if($i_t535==3){ t532(); }
if($i_t535==4){ t533(); }
if($i_t535==5){ t534(); }
}
sub t536{
$z{'KN544'} =1;
t545();
}
sub t537{
print '春先になって、大学の後輩の結婚式に招待されました。';
n();
print '旦那といっしょに結婚式に出かける当日、私はお気に入りのピンクのスーツを押し入れから出しました。';
n();
print '大学の卒業式の謝恩会で着て以来ずっとしまったままにしておいた服でした。';
n();
print 'ハンガーから降ろしてスカートを着てみましたが困った事になりました。';
n();
print 'スカートのウエストがきつくてどうしてもホックを止められないのです。';
n();
print '他に着ていく服もないし、私はいったいどうしようかと困り果てました。';
n();
print '旦那は私がなかなか支度がすまないので機嫌が悪くなってきました。';
n();
print '私は仕方なく、上着を脱がなければいいと思って、ウェストを安全ピンで留めました。';
n();
t590();
print 'なんとか結婚式は無事に済んだのですが、ウエストの安全ピンが気になって、料理も食べれませんでした。';
n();
t543();
}
sub t538{
print '秋になって旦那の会社で大運動会に出ることになりました。';
n();
print '今時会社で運動会をやること自体珍しいのですが、旦那の会社は古い会社なので、昔からの恒例で社員の家族総出で運動会をやるのが恒例になっていました。';
n();
print '前の日に、お弁当の材料を買いそろえたり、体操着のジャージを揃えたりといろいろと大変でしたが、中学生の頃の運動会の前の日のような気分でした。';
n();
print '会社のグランドは府中にあって、普段は会社のラクビー部が使っている広大な敷地でした。';
n();
print '石灰でグランドには丸い競技場の形が書かれていて、部ごとに縄を張った一角に座りました。';
n();
print '子供達を連れてきている家族もいて、子供をしかりつける声も聞こえて大変な騒ぎでした。';
n();
print '私は旦那と二人三脚に出ることになりました。';
n();
print '二人三脚など中学の運動会以来だったので、なんだか懐かしい気分になりました。';
n();
print '私は中学の時も走るのはそんなには速くはなかったのですが、今でもそこそこは走れると思って、スタートの合図を待ちました。';
n();
print 'ピストルの音で一斉にレースが始まると、他のカップルはどんどん私達の前を走りだしました。';
n();
print '私は思うように足が前にでなくて、結局一番ビリになってしまいました。';
n();
print '旦那は、みっともないと言って不機嫌でした。';
n();
print '「お前太りすぎなんだよ、そんなに重くて走れるわけないだろう」と旦那に言われて私も少し腹が立ちました。';
n();
t543();
}
sub t539{
print '旦那が珍しく二人で今度芝居を見に行こうと言い出しました。';
n();
print '大学の時の友達が劇団に入っていて、今度公演があるので誘われたそうです。';
n();
print '私も何度か会ったことのある男の子なので、なるほどあの子が劇団に入って役者になったのねと思い一緒に見に行くことにしました。';
n();
print '芝居が始まってみると、舞台は女装した男性の話で、出演者の男性はみな素敵なワンピース姿でした。';
n();
print '芝居はコミカルに進んで、女装の男性が、男装の女性と結婚するという結末でした。';
n();
print '最後にウェディングドレスの花嫁を、両手で抱えて花婿が舞台から下に消えていく場面がありました。';
n();
print '家に帰ってから、旦那が「俺あれ一度やってみたかったんだ」と言い出しました。';
n();
print 'なんの事かと思って聞き直すと「花嫁を両手で抱えて、それでベッドまで運ぶのやってみたかったんだ」と言います。';
n();
print '「ちょっとやらせろよ」と言うので私は寝室で旦那の首に両腕を回しました。';
n();
print '旦那が私の背中に右手を回して、もう一方の手を足の下に通して持ち上げようとしました。';
n();
print 'どうにか私が旦那の首にぶら下がって旦那が立ち上がりましたが、「これはだめだ」と言ってすぐに私を降ろしてしまいました。';
n();
print '「お前重すぎる、前はもっと軽かったのに、太ったんじゃないか」と言って機嫌が悪くなりました。';
n();
t543();
}
sub t540{
print '土曜の夜に珍しく旦那が早く帰ってくると食事の後「お前、大学の時、チアリーダーしたことあるって言ってたよな」と言い出しました。';
n();
print '確かに女子大の時に、人数が足りないからと頼まれて、チアリーダーの衣装でサッカーの応援に行ったことが何度かあるので「あるけど、それがどうかしたの」と答えました。';
n();
print 'すると「内の会社にラクビー部あったの知ってるだろう、会社のリストラで廃部が決まってね、それで一緒にチアリーダーのチームも解散したんだ」';
n();
print '「大学でチアリーダーやってた女の子を特別に集めて作ったチームだから、みんな他の会社のチアリーダーのチームに移ってね」';
n();
print '「そしたらラクビー部の最後の試合で、優勝しちゃってね」';
n();
print '「今度は学生チャンピオンとの対戦があってそれが最後の試合になるんだが、もうチアリーダーのチームは解散してしまって応援がいないんだ」';
n();
print '「なにしろテレビ中継もあるのに、チアリーダーがいなければ格好が付かないだろう」';
n();
print '「体格が小柄でないと、衣装が入らないから、お前大丈夫だよな」と言われて、テレビに映るならと思い、オッケーすることにしました。';
n();
print '翌日旦那に連れられて競技場に行くと、会社の女子社員の女の子達がかき集められたようで、みんなで着替えをしていました。';
n();
print '私もチアリーダーの真っ赤なミニスカートの衣装を渡されて、着替えを始めましたが、どうしても背中のチャックが閉まりませんでした。';
n();
print '「ちょっとお、小柄でないと、衣装着られないっていっておいたでしょう、あなた何キロあるの」と言われても私は答えられませんでした。';
n();
print '旦那は私が着替えもせずに戻ってきたので酷く機嫌が悪くて口をきいてくれませんでした。';
n();
t543();
}
sub t541{
print '夏になると、旦那の会社でテニス大会をするから私もペアで出場するようにと旦那が言い出しました。';
n();
print '私はどうも話しが変だと思って、会社の同僚の奥さんに聞いてみると、旦那は同じ課の女子社員にペアを組もうと申\し込んで、「奥さんとペアを組んで下さい」とやんわりと断られたそうでした。';
n();
print 'それであとに引けなくて私にペアを組もうと言い出したらしいのです。';
n();
print '私はアホらしくて呆れてきましたが、旦那の顔も立てないといけないのでテニス大会にでる事にしました。';
n();
}
sub t542{
t541();
print '大学の時体育のテニスの授業で使っていた、テニスウェアを押入の奧からだして、穿いてみました。';
n();
print 'すると、スコートのウェストがきつくてとても入りませんでした。';
n();
print '大学の時は楽々だったのにいったいどうしたのかしらと思いました。';
n();
print 'テニス大会は会社のグランド脇のテニスコートで開催されました。';
n();
print '私はテニスのスコートが着れないので、いつものスェットを穿いてでました。';
n();
print '旦那は私の格好を見て「会社のみんなが見ているのにその格好はなんだ」と言ってひどく不機嫌でした。';
n();
print '旦那は試合もやる気がないらしくて一回戦で負けてしまいました。';
n();
print '結局優勝したのは旦那が誘った同じ課の女の子でした。';
n();
print '家に帰ってからも旦那は不機嫌で、夜も寝るとき私に背を向けて寝ました。';
n();
t543();
}
sub t543{
print '翌日私は体重計を買ってきて、体重を量ってみました。';
n();
print '大学の時より';
h('%D増えた体重');
print 'キロも増えていて、私はどうしようもなく愕然とするだけでした。';
n();
}
sub t544{
if ($z{'KN544'} ==1 ) { return };
t541();
print 'テニスをするのは久しぶりなので一度練習しておいたほうがいいと思い、学生時代によく一緒にテニスをしていた';
h('女友達');
print 'に電話してみました。';
n();
print 'さっそくいつも借りていた大学の職員用コートで練習することになり私は大学のテニスの授業の時着ていたテニスウェアを押入の奧からひっぱりだしました。';
n();
$z{'KN549'} =1;
}
sub t545{
$r_tt545=6;
if($z{'KN544'}==1) {$r_tt545--;}
$r_t545=rand $r_tt545;
$i_t545=int($r_t545)+1;
if(($i_t545>=3)&&($z{'KN544'}==1)) {$i_t545++;}
if($i_t545==1){ t537(); }
if($i_t545==2){ t542(); }
if($i_t545==3){ t544(); }
if($i_t545==4){ t539(); }
if($i_t545==5){ t538(); }
if($i_t545==6){ t540(); }
}
sub t546{
t185();
t189();
print 'これではいけないと思い私は、体重を落とすために何か運動を始めようと思いました。';
n();
t45();
print 'ちょうど近所の';
h('女友達');
print 'が駅前の';
h('スポーツ施設');
print 'でジャズダンスをしているので、一緒に行くことにしました。';
n();
t280();
print '女子大では体育の授業でジャズダンスもやっていたので、';
h('女友達');
print 'よりは上手に踊れるとばかり思っていたのですが、すっかり体が硬くなっていて思うように動けませんでした。';
n();
print '先生の動きにやっとのことでついていくのが精一杯で、すぐに息が苦しくなり思ったよりはかなり大変でした。';
n();
print '前はこのくらい全然平気だったのにと思いましたが、やはり大学を出てからは全然運動をしていないので仕方ないと諦めた気持ちでした。';
n();
}
sub t547{
print 'これではいけないと思い私は、体重を落とすためになんとかしようと思いました。';
n();
t45();
t186();
print 'ちょうど近所の';
h('女友達');
print 'が駅前の';
h('スポーツ施設');
print 'に通っているので、一緒に行くことにしました。';
n();
t58();
t280();
print '受付で入会の手続きをすると、指導員の';
h('男');
print 'を紹介されました。';
n();
print '最初に簡単な体力測定をしたあと、一月に1キロづつ無理なく痩せた方がいいと、パソ\コンに向かいました。';
n();
print 'なんでパソ\コンなんか使うのかしらと思っていると、すぐに練習メニューがプリンターから出てきました。';
n();
print '用紙には私の名前も入っていてずいぶんと便利になったのだと感心しました。';
n();
t188();
print 'さっそく';
h('女友達');
print 'と一緒に準備体操をしたあと、';
h('スポーツ種目');
print 'に10分乗る事にしました。';
n();
print '普段なら';
h('スポーツ種目');
print 'で10分走るのはなんともないのですが、部屋の中で漕ぐ';
h('スポーツ種目');
print 'はなんの楽しさもなく、10分間が一時間くらいにも感じました。';
n();
}
sub t548{
print '練習が終わったあとは、息が苦しくてしばらくは起きあがれませんでした。';
n();
print 'しばらく休んだあと、一緒に練習をしていた';
h('女友達');
print 'に一緒にサウナに入っていきましょう誘われました。';
n();
print '私は着替え室でジャージを脱いで裸になりました。';
n();
print 'タオルを巻いてサウナにはいるとすぐに体中が汗で一杯になりました。';
n();
}
sub t549{
if ($z{'KN549'} ==1 ) { return };
print '私はなんとか運動をして体重を減らさなければと思い、大学の時の友達の';
h('女友達');
print 'に電話してみました。';
n();
print '大学の時よく練習した職員用のテニスコートでテニスをする話しがまとまり私はほっとしました。';
n();
}
sub t550{
print 'まだ私が大学生の頃、合コンのあと';
h('女友達');
print 'と帰ろうとして終電に乗り遅れて、駅前でふらふらしている時カラオケに誘われた中年の男性にそっくりでした。';
n();
print '頭は半分はげ上がって、背は低く、手足は痩せているのにお腹だけは以上に突き出た格好がまだ目に浮かんできます。';
n();
print 'いかにも田舎臭い風体で、がに股であるく姿もなにもかもが瓜二つでした。';
n();
print 'あのときカラオケに誘われた後、ラブホテルまで連れ込まれていいように遊ばれた記憶が私に戻ってきました。';
n();
print 'あの重いお腹にのしかかられて身動きがとれないまま、天国に行かされた思いは決して忘れられるものではありませんでした。';
n();
print '女の子だったら誰でも近づきたいとさえ思わない男性に、体の芯から行かされて泣きじゃくった思いは今でも忘れられませんでした。';
n();
print '名前も電話番号も聞かなかったので、一度きりになってしまった経験が、当時は悔しくてなりませんでした。';
n();
print 'もう二度と経験することがないと思っていたあの感触がまた私のからだによみがえってきました。';
n();
}
sub t551{
t564();
t558();
}
sub t552{
print '旦那が夕食のあと部屋でパソ\コンをいじっていると急に大喜びして部屋をでてきました。';
n();
print 'インターネットの懸賞でハワイ旅行が当たったというのです。';
n();
print 'なんでも、普通の値段の3割引だと言うのです。';
n();
print '私は、「それはただ売れ残りの切符を安く売ってるだけじゃないの」と言ってみたんですが、旦那は「懸賞にあたったんだ」と言い張るので私は諦めました。';
n();
print 'どうせ誰でもあたるインチキな懸賞に違いないのですが、旦那が喜んでいるのでそれ以上は言わない事にしました。';
n();
print '懸賞に当たったのは一人分だけだったので、旦那は一人でハワイに二泊3日の旅行に出かけました。';
n();
print '旅行から帰って来ると、こっそりカバンから草の乾燥させたものを取り出しました。';
n();
print '「これすごいんだぞ、これを飲むと感じるんだ、それも女専用の奴だ」と旦那が言い出します。';
n();
print '「効き目がすごいんだぞ」と言うのですが、どうも言うことが怪しくて現地の風俗の女性かなにかに貰った様子でした。';
n();
print '「それで、どうしてよく効くって分かるの、誰かに飲ませたの」と私が問いただすと、これはまずい展開になったと思ったのかそれ以上は白状しませんでした。';
n();
t554();
print '私は旦那がハワイから持ってきた草をセールスマンに見せて、「この草なんの草だか分かりますか」と聞いてみました。';
n();
print '「旦那がハワイから持ってきたんですが、なにかの薬らしいんですが」と言ってみると、セールスマンは笑いながら「あ、これはただの雑草ですよ、ハワイでは観光客相手に雑草を薬だといって売りつける連中がいるんですよ」と答えてくれました。';
n();
print '「それでこの薬なんの薬だといって買ってきたんですか」と聞かれて、「女性によく効く薬だそうです」と言うと、「ああ、じぁあっちのコールガールにだまされたんでしょう、薬飲んで自分で薬が効いたように演技するんですよ」';
n();
print '「ところで、本当に効く薬ならありますけど、試して見ますか、バイアグラなんですけどね、アメリカからの平行輸入品でね、こっちは本当にききますよ」と勧められました。';
n();
}
sub t553{
print '旦那が休みの日にゴルフの練習場に行くので私が「ちょっと買い物ぐらいつき合ってよね」と言うと「今度会社でゴルフのコンペがあるんだ、商品がデジタルカメラだから欲しくてね」と言い返されました。';
n();
print '旦那のゴルフの腕前では優勝するわけはないのですが、それでも旦那はパットの練習もしておいたほうがいいとかで、リビングの絨毯の上でパットの練習を始めました。';
n();
print '私が寝室でお布団の用意をしていると、今度はバンカーの練習だといって布団の上にゴルフボールを置いて練習を始めました。';
n();
print '私はどうせ旦那は夢中になってもすぐ飽きるからとほって置くことにしました。';
n();
print 'コンペの当日は朝早くでたのですが、帰りは夜遅くになりました。';
n();
print '「ほら、商品とってきたぞ」と旦那が言うのでデジカメを取ってきたものとばかり思って開けてみると、小さな薬の瓶が入っているだけでした。';
n();
print '私はなんの薬か問いただそうとしましたが、旦那はダイエットかなにかの薬だろうと言うだけではっきりしませんでした。';
n();
print '私はあまり追求しても旦那の機嫌が悪くなると思い、ひとまず旦那に今晩はどうするか聞いてみると、疲れたので寝るというので布団の支度をしました。';
n();
print '翌朝、旦那はいつもよりも早く起きると会社に出かけました。';
n();
}
sub t554{
print '居間でお茶を飲んでいると、富山の置き薬のセールスマンから電話があり、これから集金に来るといいます。';
n();
print '私は押入から置き薬の箱をだして、玄関に用意しました。';
n();
print 'すこし待つと、セールスマンがチャイムを鳴らす音がしました。';
n();
print 'セールスマンは私が待っている間に、薬を調べて金額を合計していました。';
n();
}
sub t555{
print '私はお金を払ったあと、さっきの薬をセールスマンに見せて、「あの、この薬なんだか分かりますか、旦那が注文したらしいんですが」と聞いてみました。';
n();
t556();
}
sub t556{
print 'するとセールスマンはすこし口元をゆがめて笑いながら「ああこれはバイアグラですよ、あの男性の勃起をさせる」とはずかしげもなく言いました。';
n();
print '私は思わず笑い出すと、次の瞬間に恥ずかしくて顔が赤くなりました。';
n();
}
sub t557{
print '私はお金を払ったあと、コンペで貰った薬をセールスマンに見せて、「あの、この薬なんだか分かりますか、旦那がコンペで貰って来たらしいんですが」と聞いてみました。';
n();
t556();
}
sub t558{
print '「それで、効くんですか、バイアグラって」と試しに効いてみると、「そりゃあききますよ、元気な人が飲んだら一晩たちっぱなしですよ」と言ってまた笑いました。';
n();
print '「そうだ奥さん、バイアグラは男性用なんだけど、女性用もあるんですよ、」';
n();
print '「普段はお客さんには見せないんだけどね、いろいろあるんですよ」とカバンの中から、小さな薬を数錠だしてきました。';
n();
print '「よかったら今晩試してみませんか旦那が喜びますよ、いや内緒ですよ、内緒」と言いながら私の手に薬を2つほど渡してくれました。';
n();
}
sub t559{
t563();
t554();
t555();
}
sub t560{
t553();
t554();
t557();
}
sub t561{
t579();
print 'それで会社では、同僚で金を出し合って、いい物を買ってプレゼントすることにしたんだといいます。';
n();
print '私はいい物ってなんなのと聞いてみましたが、それは秘密だといって教えてくれませんでした。';
n();
print '旦那は部屋にこもるとインターネットでなにかやっていました。';
n();
}
sub t562{
print '数日たって、午後宅急便が届くと、包みには英語が書いてありました。';
n();
print '宛名は確かに旦那の名前でしたが、一応は中身を確かめたほうがいいと思って、包みをほどいてみました。';
n();
print 'すると中からでてきたのは小さな薬の瓶でした。';
n();
print 'なんの薬か分かりませんでしたが、旦那が帰ってきたら聞いてみようと思って玄関に置いたままにしておきました。';
n();
}
sub t563{
t561();
t562();
}
sub t564{
$r_t564=rand 3;
$i_t564=int($r_t564)+1;
if($i_t564==1){ t559(); }
if($i_t564==2){ t560(); }
if($i_t564==3){ t552(); }
}
sub t565{
print 'セールスマンが帰った後、いつも遊びにきている';
h('女友達');
print 'が訪ねてきました。';
n();
print '実家から柿を送ってきたからお裾分けにもってきたからと、大きな手提げバッグに柿をいっぱい届けにきたのでした。';
n();
}
sub t566{
print '私はちょっと悪戯に';
h('女友達');
print 'に、さっきの女性用バイアグラを飲ませてみようと思いつきました。';
n();
print '柿を一つ切って、一緒にだす紅茶に薬を混ぜてテーブルに載せました。';
n();
h('女友達');
print 'は柿を食べながら紅茶を飲み始めました。';
n();
print 'しかし紅茶を全部飲んでもなにも様子は変わりありませんでした。';
n();
print '私はクッキーを勧めると、もう一杯紅茶に薬を入れて勧めました。';
n();
}
sub t567{
h('女友達');
print 'は紅茶を飲み干すと「そろそろ旦那が帰ってくるから」と言って帰っていきました。';
n();
print 'どうも、あまり効かない薬らしいと私はがっかりしました。';
n();
}
sub t568{
print '紅茶のカップを台所でかたづけていると、ふいに身体の芯が痺れてくるのが分かりました。';
n();
print '懐炉を入れたように熱くなると頭がぼんやりとしてきました。';
n();
print '私はさっき間違えて友達に飲ませるバイアグラを自分で飲んでしまったらしいのに気が付きました。';
n();
t569();
}
sub t569{
print '急に身体の芯から痺れる感触が広がると、体中が一気に熱くなってきました。';
n();
h('子宮');
print 'から熱い溶岩が吹き上がるような感触と一緒に、腰全体が震えてきました。';
n();
print '女性用のバイアグラが効いてきたんだと私は気が付きました。';
n();
print '頭が熱くなると、なにも考えることができなくなり、';
h('子宮');
print 'が男を欲しがってる叫び声が頭のなかに溢れてきました。';
n();
print '「もうだめ、このままじゃどうにもならない、早く誰か天国に連れてって」と';
h('子宮');
print 'が叫び続けました。';
n();
}
sub t570{
print 'いつものように朝旦那を送り出して、洗濯と掃除を始めると、ドアのチャイムがなりました。';
n();
print '誰だろうと思って出てみると、中年の女性が立っていました。';
n();
print '「バスコントロール普及会の者で、保健所に頼まれて回ってるんです、」と言いながら身分証明書を見せてくれました。';
n();
print 'バスコントロールなんとか協会の指導員という肩書きがプラスティックのカードに書いてありました。';
n();
t48();
print '私はてっきり保健所の人だと思いこんでしまいました。';
n();
print '「いま、避妊とかどんな方法でやってらっしゃいますか」、と聞かれて、「最近あっちは全然してなくてと」つい余計なことを言ってしまいました。';
n();
print 'すると、「ご主人のお仕事コンピュータでしょう、最近そうゆうひと多いんですよ。」';
n();
print 'でも大丈夫いい薬があるんですと言いながら、なにやら高そうなドリンク剤の瓶を取り出すと、「これねバイアグラとかああゆうお薬とは違うんですよ、漢方薬だから副作用はないし、女性にも効くんですよ、どう効き目試してみませんか」と言いながらもう勝手に瓶を開けて、私に差し出してきました。';
n();
print '私はもう瓶を開けてしまったからには、飲まないわけにはいかないと思って、言われるままに小さい瓶を一本飲み干しました。';
n();
print '漢方薬らしく少し苦みがありました。';
n();
print '飲んだ次の瞬間に、お腹の中が熱くなるのがわかり目眩がしてきました。';
n();
print '「どうですよく効くでしょう」と言いながら、「コンドームといってもね、いろいろあるんですよ」といろいろな形のコンドームを目の前に並べ始めました。';
n();
print '中には奇妙な形をしたものもあって、不思議な気がしました。';
n();
print '「これどうしてイボイボが付いてるんですか」と試しに効いてみると、「いいところに気が付きますね、このイボイボがいいんです、女性の身体も刺激するし、男性のあれも刺激するんですよ」と言いながらいやらしい顔で笑ってみせました。';
n();
print '「奥さんこうゆうのもあるんですよ、」と言って取り出したのは、紫色の変な形をした道具でした。';
n();
print '私にはすぐにバイブレータとか言う物だと分かりました。';
n();
print '結局はこれを売りに来たのねといまさらになって気が付きましたが、身体が動かなくなっていました。';
n();
print 'さっきの薬は随分と効き目が強いようで、体中が熱くなり痺れたように動けませんでした。';
n();
print '「どうです試してみません、気持ちいいんですよこれ」と言いながらは';
h('女友達');
print '私の背後に立つと、私の脇腹をそっと撫で上げながら、もう一方の手でバイブを私の閉じた股の間に押し入れてきました。';
n();
print '私は何度もため息をつきましたが、ここちよい感触にもう逆らえませんでした。';
n();
}
sub t571{
h('女友達');
print 'は何度か訪ねてきて、その度にかなり高額な商品を買わされました。';
n();
print '4度目に来たとき、いろいろと世間話しをしたあと、アルバイトをしないかと勧められました。';
n();
print '「簡単なことなの、私と一緒にお客さんを回って、いろいろ指導しながら、説明を手伝ってくれればいいのよ」と言われてどうしようかと考えました。';
n();
print '一応';
h('旦那');
print 'に相談してみると、「あ、やってみてもいんじゃない、べつにかまわないけど」とほとんど話しを聞いてくれませんでした。';
n();
print '私は';
h('旦那');
print 'が無関心なのに腹が立って、アルバイトをすることにしました。';
n();
}
sub t572{
h('女友達');
print 'と近くのマンションを訪ねて歩くと、常連のお客さんらしい部屋に入りました。';
n();
}
sub t573{
print '「どうこないだ頼んだの持ってきてくれた」と';
h('男');
print 'に催促されて、';
h('女友達');
print 'は、「どうです、これなんかよく売れてますよ」と黒い皮で出来た物を取り出しました。';
n();
print '「これ試しに使ってみていいかな」と';
h('男');
print 'が言うと、「あ、もちろん、使って見て下さい」と';
h('女友達');
print 'が返事をしました。';
n();
print 'すると';
h('男');
print 'は私の手をとると、黒い皮の道具を私の両手に巻き付けてきました。';
n();
print 'それは、皮で出来た手錠のような手枷で、私の両手はしっかりと結びつけられて身動きできなくなりました。';
n();
$v{'両手'}='縛られる';
print 'すると、「次はこれを使って下さい」と';
h('女友達');
print 'が別の道具をバッグから取り出しました。';
n();
print 'それはすこし長めの棒の両端に皮の手錠がついている道具でした。';
n();
h('男');
print 'は私の足を開かせて、足首を皮の手錠で縛り着けました。';
n();
print '手錠についている棒のがつっかえ棒になり私の両足はいっぱいに開かせられました。';
n();
}
sub t574{
print 'すると';
h('男');
print 'は腰に黒い皮のパンティーのようなものを巻きつけました。';
n();
print 'ちょうど腰の下のところに、大きなものがついていました。';
n();
print 'それはあのバイブレータと同じ形をしていて色は、肌色に近くて本物そっくりでした。';
n();
print '私はその';
h('男');
print 'がこれから何をしようとしているのかすぐ分かりました。';
n();
print 'そのためにわざわざ私にアルバイトを勧めて、一緒に連れてきたのに間違いありませんでした。';
n();
print '道理でこのアルバイトがいい金になるはずだと分かって私は、愕然としました。';
n();
t790();
}
sub t575{
t4();
t570();
t571();
t572();
t305();
t573();
t574();
}
sub t576{
print '私はゲームセンターの外で二人が出てくるのを待ちましたが、いつまで立ってもでてくる様子はありませんでした。';
n();
print '不安な気持ちになって、ゲームセンターの中に入って';
h('女友達');
print 'を探しましたが、どの階を見てもそれらしい女性は見つかりませんでした。';
n();
print '私はゲームセンターから出ようとして一階に戻ると、大変なことに気が付きました。';
n();
print 'ゲームセンターには裏口があり、そこからも出入りができるようになっていました。';
n();
print '小さな裏口をくぐると細い道の両側にはラブホテルが並んでいました。';
n();
print 'もしかして、このラブホテルのどこかに連れ込まれたのではと思いましたが、どうやって探していいのか分かりませんでした。';
n();
print 'そのとき、携帯電話が鳴り出てみると';
h('女友達');
print 'でした。';
n();
print '「お願いすぐに助けにきて、殺されちゃう」と必死の声が聞こえてきたので、私はすぐに教えられたラブホテルの部屋に飛び込みました。';
n();
print 'ドアを開けると部屋のベッドの上には';
h('女友達');
print 'が裸にされて縛られているのが見えました。';
n();
print '私が';
h('女友達');
print 'の側に駆け寄ろうとすると、ドアの陰に隠れていた男が私の後ろから抱きついてきました。';
n();
print '私はそのまま';
h('女友達');
print 'の上に押し倒されました。';
n();
t694();
}
sub t577{
t211();
h('行事の季節');
print '、大学のときのコーラス部の同窓会の通知がきました。';
n();
print '大学の新入生の歓迎コンパをかねた同窓会で、私は大学のとき、旦那とコーラス部で知り合ったので毎年行かない訳にはいきませんでした。';
n();
print '旦那も一緒に行く予\定だったのですが、当日になって急な出張が入って行かれないと携帯にメールが来ました。';
n();
print '池袋の大きな飲み屋をほとんど貸し切りにして、いろいろな大学のコーラス部の卒業生が集まりました。';
n();
}
sub t578{
print 'コーラス部は女の子の方が人数がおおいいので、男の子達は角に固まっておしゃべりをしていました。';
n();
print '女の子だけで集まるとエッチな話しになることも多いのですが、男の子がいたのでエッチの話しもあまり盛り上がらず、私は一安心しました。';
n();
print '以前は合コンの時泣き出す女の子がいたり、喧嘩を始める男の子がいたりで大変な騒ぎになったこともありましたが、みな社会人になったせいか無難な話しに始終しました。';
n();
}
sub t579{
print '旦那が珍しく、会社の同僚の噂\話しを私に聞かせてくれました。';
n();
print '結婚してもう5年立って、奥さんは子供が欲しくししょうがなくて、';
n();
print 'それで産婦人科まで行って、旦那も調べてもらったらしいとの話しでした。';
n();
print '結局、奥さんも旦那も、二人とも異常はなくてどうもタイミングというか、';
n();
print 'やり方が下手なんではという話しだったそうです。';
n();
}
sub t580{
print '大学を卒業したあと、絵を描き始めた事は聞いていたのですが、銀座で個展と聞いてびっくりしてしまいました。';
n();
print '当日、近くのデパートでクッキーの詰め合わせを買って会場に行きました。';
n();
print '展覧会の会場には、大学の時のコーラス部の同級生が大勢詰めかけていました。';
n();
}
sub t581{
print '大学の時のクラブの';
h('先輩');
print 'から電話があり「今度展覧会やるんだけど、見に来てくれないかしら、」と誘われました。';
n();
}
sub t582{
print '買い物の帰りに、郵便受けを見ると見かけない葉書が入っていました。';
n();
print '居間でお茶を飲みながらよくよく見ると、絵の展覧会の招待状でした。';
n();
print 'どうして私の所にこんな葉書が来るのかしらと思ってよくよく名前を見ると、大学の時の';
h('先輩');
print 'の名前でした。';
n();
}
sub t583{
$r_t583=rand 2;
$i_t583=int($r_t583)+1;
if($i_t583==1){ t581(); }
if($i_t583==2){ t582(); }
}
sub t584{
$r_t584=rand 2;
$i_t584=int($r_t584)+1;
if($i_t584==1){ t586(); }
if($i_t584==2){ t585(); }
}
sub t585{
print '朝旦那を送り出した後、掃除と洗濯をして、その後お茶を飲みながらテレビを見ていると、テレビにどっかで見たような顔が映っていました。';
n();
print '文学賞を獲った新人作家の女性で、大胆な性描写が話題になっているとかアナウンサーが解説しているのを聞いて、よくよく顔を見ると、大学の時の';
h('先輩');
print 'でした。';
n();
print '大学の時には全然目立たなくて、男の子とのつき合いも全然なかったはずなのに、大胆な性描写などどうやって出来るのかしらと興味津々でテレビを見続けました。';
n();
print 'テレビのあと';
h('女友達');
print 'から電話があり、やっぱり';
h('先輩');
print 'が文学賞を獲ったという話しでした。';
n();
print '「受賞パーティーに誘われてるんだけれど';
h('私の愛称');
print 'もでてくれないかしら」と言われて、「私はそんなに親しくしてたわけでもないから」と一応は断って見ましたが「親しい友達とかいなかったでしょう、だから';
h('私の愛称');
print 'でいいのよ、ともかく人数揃えないとみっともないから」と言われてしまいました。';
n();
}
sub t586{
print '大学の時の';
h('先輩');
print 'から電話がかかってきて、文学賞の受賞パーティーに出て欲しいと言われました。';
n();
print '突然のことで事情が分かりませんでしたが、友達が有名な文学賞を受賞したらしくて、その受賞記念パーティーを開くということでした。';
n();
print '私は遠慮した方がいいのかもと思いましたが、「人数が揃わなくて困ってるの、ともかく誰でもいいから大学の時の友達誘って来てくれる、そうしてくれるととてもありがたいの」と言われて断るわけにもいかなくなりました。';
n();
}
sub t587{
print '受賞パーティーには、審査員や文学賞の事務担当のスタッフなどにたくさん招待状を出したのですが、来てくれる人が少なくて、困っているということでした。';
n();
print '私は人数が足りないのでかり出されるだけのようでしたが、一流のホテルで料理が食べられるので行くことにしました。';
n();
}
sub t588{
t110();
print 'どこか近くに';
h('ファーストフード店名');
print 'があったはずだから、そこのトイレで着替えをしようと思い駅前で手頃な店を探しました。';
n();
print 'ちょうど横道の先に';
h('ファーストフード店名');
print 'の看板が見えたのでそこに入ることにしました。';
n();
print '店は混んでいて女子高生達がいっぱいレジに並んでいました。';
n();
print '私もレジに並んでコーヒーを頼んで、席を探すとちょうど他の女子高生が席を立った所でした。';
n();
print '私がトレーを持って席に着くと、すぐに後ろから「ここ一緒でもいいですよね」と女の子の声が聞こえました。';
n();
t38();
print '振り返って見ると';
h('女友達');
print 'がコーヒーの載ったトレーを持っていました。';
n();
print '私はその';
h('女友達');
print 'が私と同じ制服を着ているのに気づくのにすこし時間がかかりました。';
n();
print 'その間にもう';
h('女友達');
print 'は席に座っていました。';
n();
print 'どうもその';
h('女友達');
print 'は、自分と同じ学校の生徒だと私の事を思いこんでいるようでした。';
n();
}
sub t589{
print 'すぐに中年の男性の二人組が私達に声をかけてきました。';
n();
print '「いやあ、混んでるね、その席一緒にしていいかな、いや二人ともかわいいね」と言いながら勝手にもう私達の隣に座り込んでいました。';
n();
}
sub t590{
print '式場はずいぶんと立派なホテルで、ホテルの中の教会で式が始まりました。';
n();
print '天井が高くて、ステンドグラスも立派で私の時よりもずっと素敵な教会でした。';
n();
print '私はこんな教会で式を挙げたかったと思いましたが、旦那も私の気持ちが分かった様子で、「俺たちの時も、ここにすればよかったな」と言ってくれました。';
n();
print '披露宴はホテルの会場で私達の時の倍くらいはある広い会場で料理も豪華でした。';
n();
print '花嫁さんも何度もお色直しを繰り返して、まるで芸能\人の結婚式のようでした。';
n();
print '余興の出し物も終わって、ようやく式も終わって私はホットしました。';
n();
}
sub t591{
print 'カメラマンの男は慣れた様子で「いや、可愛いねほんとに何着ても似合うね、サイコーだよ、可愛い写真とってあげるからね」としきりに二人に声をかけながらカメラのシャッターの音をバチャバチャさせました。';
n();
}
sub t592{
t594();
}
sub t593{
t594();
}
sub t594{
print '小さい路地をしばらくあるくと、紫色の看板のでている建物の前につきました。';
n();
print 'ラブホテルに間違いありませんでした。';
n();
}
sub t595{
t4();
t307();
t787();
}
sub t596{
t4();
t307();
t788();
}
sub t597{
t4();
print ' 車は、しばらく走るとラブホテルに入っていきました。';
n();
t605();
}
sub t598{
t4();
print '「せっかく旅行にきたんだから、帰りは景色のいいところをドライブして帰りましょうよ。」と';
h('男');
print 'に言われて、私は断るのもいけないと思って同意しました。';
n();
print '車は大通りから観光用の高速道路にはいると、速度をあげて走り始めました。';
n();
print 'あたりは、林や森だけで見るような所もないような気がしましたが、';
h('男');
print 'は「どうです、この辺景色がいいでしょう。」と一人で喜んでいました。';
n();
print 'やがて山頂近くになると、道は大きく左右に曲がって坂を上り始めました。';
n();
print '旅の疲れもでて少し眠くなると、車のゆれのせいか気分が少し悪くなってきました。';
n();
h('男');
print 'は私の様子に気が付く気配もなく、車のハンドルを精一杯回していました。';
n();
print '私が、仕方なく「気分が少し悪いんです。」と言うと、「ああそれならちょうどいい、この先に休むところがあるから。」と言われました。';
n();
print '私はてっきり休憩所でもあると思って、「じゃあお願いします。」と答えました。';
n();
print 'しばらく走ると、左右に建物が何軒か立ち並ぶ通りにでました。';
n();
print 'よくみると、それはラブホテルでした。';
n();
print '私はこれはちょっと困ったことになりそうだと、気になりました。';
n();
print 'すると、車は私の心配した通りにラブホテルに入っていきました。';
n();
print '私はなんとか断ろうとしましたが、';
h('男');
print 'は「ちょっと一休みするだけだから。」と言って構\わずに駐車場に車を入れると、私の手を引っ張って中の部屋にひっぱり込みました。';
n();
$v{'ラブホテル種別'}='旅先でドライブして入るラブホテル';
t599();
t605();
}
sub t599{
if($v{'ラブホテル種別'} eq '旅先でドライブして入るラブホテル') { t600();}}
sub t600{
h('男');
print 'は私の手を取るとそのまま、ダブルベッドまで引きずるようにして押し倒して来ました。';
n();
print 'ベッドはとても柔らかくて、私の体はベッドに沈むと、';
h('男');
print 'が上からのしかかって来ました。';
n();
}
sub t601{
t604();
print '私は、このまま帰ったらまた大変な目に遭わされると思い、';
h('男');
print 'の後に続きました。';
n();
t605();
}
sub t602{
print 'ラブホテルに入ると、私はあわてて';
h('女友達');
print 'の居る部屋に行きました。';
n();
h('女友達');
print 'は大きなベッドの上に仰向けに横になり、手と足を縛られていました。';
n();
h('男達');
print 'は私をすぐに取り押されると、';
h('女友達');
print 'の上に放り投げるように身体を重ねました。';
n();
t704();
}
sub t603{
t604();
print '私は、このまま中にはいったら大変なことになると思い、あわてて走って逃げ出しました。';
n();
print 'しかし、すぐに私は両脇を男達に取り押さえられました。';
n();
print '私は後をつけられていたようでした。';
n();
print 'すぐに私はさっきの事務所に連れ戻されました。';
n();
}
sub t604{
h('男');
print 'は私の手を取ると、引きずるようにして近くの路地に連れ込みました。';
n();
print '薄暗い通りには、紫色の看板が小さくでていました。';
n();
print '一番奥まで来ると、そこは小さな入り口でした。';
n();
print '入り口の中は、小さなホテルのような建物がありました。';
n();
print '間違いなくラブホテルでした。';
n();
h('男');
print 'は、入り口でいったん立ち止まると、「いやなら帰りなさい、帰っていいんだよ」といいながら私を一人おいて中にはいっていきました。';
n();
}
sub t605{
$v{'場所'}='ラブホテル';
t607();
}
sub t606{
t616();
print 'ベッドの上には男がもう裸になって腰掛けていました。';
n();
print '私は服を脱いで、男の後ろに横になり男を待ちました。';
n();
t282();
t778();
}
sub t607{
t616();
t778();
}
sub t608{
t616();
t778();
}
sub t609{
$r_t609=rand 2;
$i_t609=int($r_t609)+1;
if($i_t609==1){ t610(); }
if($i_t609==2){ t611(); }
}
sub t610{
print '「いやなら帰っていいんだぞ」と';
h('男');
print 'に言われました。';
n();
print '私は、一瞬このまま、走って逃げ出そうと思いました。';
n();
print 'しかし、きっと捕まえられて今度はもっと痛い目に遭わされるに違いないと思いました。';
n();
print '私は、';
h('男');
print 'にお尻をおされるようにして中に入りました。';
n();
}
sub t611{
print '「いやならやめてもいいんだぜ」と';
h('男');
print 'に言われましたが、私は逃げたらまた大変な目にあわされると思いました。';
n();
h('男');
print 'にうながされて、私は中に入りました。';
n();
}
sub t612{
$r_t612=rand 2;
$i_t612=int($r_t612)+1;
if($i_t612==1){ t613(); }
if($i_t612==2){ t614(); }
}
sub t613{
print '「いやなら帰っていいんだぞ」と言われて私は';
h('男');
print 'のあとについて中にはいりました。';
n();
}
sub t614{
print '「いやなら帰っていいんだぞ」と言われて私は';
h('男');
print 'のあとについて中にはいりました。';
n();
}
sub t615{
print '「いやなら帰っていいんだぞ」と言われて';
h('女友達');
print 'は「さっき見たいな目にあうくらいだったら、もうどんなことされてもいいよね」と私に言います。';
n();
print '「今夜は好きなようにしていただいてかまいません、どうかよろしくお願いします」と言って';
h('男');
print 'の腕にしがみつきました。';
n();
print '私は、';
h('女友達');
print '一人を行かせられないと思い、もう一人の';
h('男');
print 'の腕によりそいました。';
n();
}
sub t616{
if($v{'ラブホテル種別'} eq '旅先でドライブして入るラブホテル') { t617();}else {t618();}
}
sub t617{
print '部屋の中はかなり広くて、ベッドは信じられないほどの大きなダブルベッドがおいてありました。';
n();
}
sub t618{
$r_t618=rand 3;
$i_t618=int($r_t618)+1;
if($i_t618==1){ t619(); }
if($i_t618==2){ t620(); }
if($i_t618==3){ t621(); }
}
sub t619{
t622();
t625();
t628();
}
sub t620{
t622();
t625();
t628();
}
sub t621{
t622();
t625();
t628();
}
sub t622{
$r_t622=rand 2;
$i_t622=int($r_t622)+1;
if($i_t622==1){ t623(); }
if($i_t622==2){ t624(); }
}
sub t623{
print '中に入ると部屋の真ん中に大きなダブルベッドがおいてありました。';
n();
}
sub t624{
print '中に入ると部屋の真ん中には丸い形をした大きなベッドがありました。';
n();
}
sub t625{
$r_t625=rand 2;
$i_t625=int($r_t625)+1;
if($i_t625==1){ t626(); }
if($i_t625==2){ t627(); }
}
sub t626{
print 'ベッドの上には、ピンク色のレース模様のシーツがかけられていました。';
n();
}
sub t627{
print 'ベッドの上には、薄紫色のレース模様のシーツがかけられていました。';
n();
}
sub t628{
$r_t628=rand 3;
$i_t628=int($r_t628)+1;
if($i_t628==1){ t629(); }
if($i_t628==2){ t630(); }
if($i_t628==3){ t631(); }
}
sub t629{
print '部屋全体が紫色の照明で薄暗くてらされていました。';
n();
}
sub t630{
print '天井にはシャンデリアがあって明かりがキラキラ輝いていました。';
n();
}
sub t631{
print 'ベッドの上で紫色の照明が輝いていました。';
n();
}
sub t632{
t616();
t633();
t643();
}
sub t633{
print 'ドアが開くと、さっき逃げた';
h('女友達');
print 'が、男に腕を捕まれて入ってきました。';
n();
h('女友達');
print 'はもう諦めきった様子で、されるままになっていました。';
n();
}
sub t634{
$r_tt634=3;
if($z{'KN638'}==1) {$r_tt634--;}
$r_t634=rand $r_tt634;
$i_t634=int($r_t634)+1;
if(($i_t634>=2)&&($z{'KN638'}==1)) {$i_t634++;}
if($i_t634==1){ t636(); }
if($i_t634==2){ t638(); }
if($i_t634==3){ t642(); }
}
sub t635{
print 'ベッドのすぐ隣は大きなバスルームになっていました。';
n();
print 'しかし、壁はガラスでベッドからは丸見えでした。';
n();
h('女友達');
print 'はすぐにバスルームに入るとお湯を出し始めました。';
n();
h('男達');
print 'は冷蔵庫からビールを出すと、煙草を吸いながら、ビールを飲み始めました。';
n();
h('女友達');
print 'は';
h('男達');
print 'の機嫌を取るように床に膝をついて、ソ\ファーに座った';
h('男達');
print 'にビールのお酌を始めました。';
n();
print '私もお酌をしないといけないと思い、もう一人の男の横に膝をついて座りました。';
n();
print '男の手が';
h('女友達');
print 'の腰にのばされると';
h('女友達');
print 'は、いやがるように腰をねじりました。';
n();
print 'しかしいやがっているわけではないのは私にも分かりました。';
n();
print 'お風呂のお湯が半分くらいまで入ったとき、私は';
h('女友達');
print 'はお風呂に入りますと言って、立ち上がりました。';
n();
print 'わざと見えるようにしながら、じらすような仕草で';
h('女友達');
print 'が服を脱ぎ始めました。';
n();
print '私も同じように';
h('女友達');
print 'の横で服を脱ぎました。';
n();
t282();
print 'お風呂に入ってお湯に浸かると、';
h('女友達');
print 'はすぐに上がって、身体を洗い始めました。';
n();
print 'わざと';
h('男達');
print 'に見えるようにじらしながら、くねくねといやらしいポーズを取って身体を洗うのが見えました。';
n();
print '私も身体を洗おうと上がってしゃがみ込むと';
h('女友達');
print 'が後ろから抱きついてきました。';
n();
print '両腕を後ろから回して私の胸を包み込むようにしてこね回してきました。';
n();
h('男達');
print 'にわざと見えるようにサービスしているのが私にも分かりました。';
n();
h('女友達');
print 'は私の両足をいっぱいに開かせて、';
h('花園');
print 'に指を使い始めました。';
n();
print '私はどうしたらいいのか分からずされるままになっていました。';
n();
}
sub t636{
t616();
t635();
print '風呂を出ると私と';
h('女友達');
print 'は二人で並んで大きなベッドに横になり';
h('男達');
print 'を待ちました。';
n();
t643();
}
sub t637{
print '壁際に大きな洋服かけがあり、いろいろな服がたくさん掛けてありました。';
n();
print 'よくよくみると、セーラー服や、チャイナ服や、テニスウェアやスチュワーデスの制服など男の人が喜びそうな衣装でいっぱいでした。';
n();
}
sub t638{
if ($z{'KN638'} ==1 ) { return };
$r_t638=rand 2;
$i_t638=int($r_t638)+1;
if($i_t638==1){ t640(); }
if($i_t638==2){ t639(); }
}
sub t639{
t616();
t637();
h('男達');
print 'は服をいろいろ品定めして、今日はこれでやってみようとテニスウェアを2着選んで私達に渡しました。';
n();
print 'アンダースコートはピンク色のフリルが一杯ついたかわいらしいデザインでした。';
n();
t279();
print '私達がテニスウェアに着替えると';
h('男達');
print 'は満足した様子で、デジカメを撮り始めました。';
n();
print 'アンダースコートが見えるようにいろいろポーズを取らされた後、私と';
h('女友達');
print 'はベッドで横になるように命じられました。';
n();
print '私と';
h('女友達');
print 'は二人で並んで大きなベッドに横になり';
h('男達');
print 'を待ちました。';
n();
t643();
}
sub t640{
t616();
t637();
h('男達');
print 'は、服をいろいろ品定めして、今日はこれでやってみようとセーラー服を2着選んで私達に渡しました。';
n();
print '一口にセーラー服といっても男達にはいろいろとこだわりがあるようで、どこか有名なお嬢さん学校の制服だとか話していました。';
n();
print 'スカートは、とんでもない短いスカートで、お尻が見えてしまいそうな丈でした。';
n();
t268();
print '私達がセーラー服に着替えると';
h('男達');
print 'は満足した様子で、デジカメを撮り始めました。';
n();
print 'いろいろポーズを取らされた後、私と';
h('女友達');
print 'はベッドで横になるように命じられました。';
n();
print '私と';
h('女友達');
print 'は二人で並んで大きなベッドに横になり';
h('男達');
print 'を待ちました。';
n();
t643();
}
sub t641{
print 'ラブホテルの受付で空き部屋を選ぶと、私達は中に通されました。';
n();
t616();
t644();
t796();
}
sub t642{
t616();
t644();
t796();
}
sub t643{
t796();
}
sub t644{
h('男達');
print 'は私と';
h('女友達');
print 'に服を脱ぐように命じました。';
n();
print '私たちは言われたとうり二人とも服を脱いで、ベッドの上に並んで寝て';
h('男達');
print 'を待ちました。';
n();
t282();
h('男達');
print 'は冷蔵庫からビールを出していっぱい飲みながら服を脱いでいました。';
n();
print 'どっちにすると、';
h('男達');
print 'は相談しているようでした。';
n();
h('女友達');
print 'は不安そうに天井のシャンデリアやベッドの周りの鏡を見ていました。';
n();
print 'やがて、';
h('男達');
print 'は私と';
h('女友達');
print 'の両脇に腰を落として座りました。';
n();
h('女友達');
print 'は覚悟を決めたように膝をたてて足を広げてると目をつむりました。';
n();
print '私の上に';
h('男');
print 'がかがみ込んできました。';
n();
}
sub t645{
h('男');
print 'は鞄から何か出すと「これ使って見ませんか」と言って私の目の前に差し出しました。';
n();
print '私はそれを見てバイブレーターとか言うものだと分かりました。';
n();
print '「どうですとっても気持ちいいですよ、やってみたら分かりますよ、本当に最高だから」と言って勧められて私は「お願いします」と答えました。';
n();
h('男');
print 'がバイブレーターの先を私の腿に当てるとスイッチを入れました。';
n();
print '細かい振動が私の腿を揺すって、くすぐったいような熱い感触が広がっていきました。';
n();
print '私は信じられないような感触に腰が震えると、たまらずに目に涙がいっぱいに浮かんできました。';
n();
}
sub t646{
t654();
}
sub t647{
t650();
}
sub t648{
print '私にはなにをすればいいのかすぐに気がつきました。';
n();
t650();
}
sub t649{
print '支配される快感がやがて私の体中を満たして、次の瞬間にあふれ出てきました。';
n();
}
sub t650{
print '甘い舌触りを楽しむように';
h('男');
print 'の欲望は満足を求めて堅くなりました。';
n();
print '舌先にからみつくように征服する楽しみを';
h('男');
print 'は追い続けました。';
n();
print '緊張から張りつめた気分がやがてなま暖かい感触に変わり、律動が加わりながら激しさが増して行きました。';
n();
t649();
}
sub t651{
print '私と';
h('女友達');
print 'は、二人で奪いあうように、';
h('男');
print 'の欲望を舌にからませました。';
n();
print '激しい律動が私の口を征服すると私の目からも涙が止まらなくなりました。';
n();
h('女友達');
print 'の甘い音色が私のすぐ横で耳をくすぐりました。';
n();
t649();
}
sub t652{
h('女友達');
print 'もうとても我慢できないという様子で、舌を';
h('男');
print 'の欲望に絡ませては、息を吸い込んでいました。';
n();
print '甘い息音が、舌の音にかさなって、支配者を歓迎する音色を奏でつづけました。';
n();
h('男');
print 'の律動が激しくなるにつれて';
h('女友達');
print 'の目からは苦しげな涙が溢れてきました。';
n();
}
sub t653{
print '私はトイレの便器に倒れ込むようにして座っていました。';
n();
h('男');
print 'は私をもう一度立たせると今度は便器に座らせてきました。';
n();
print '私の目の前には、いまさっき私を後ろから責めてきた';
h('男');
print 'の';
h('男根');
print 'がありました。';
n();
}
sub t654{
$r_t654=rand 2;
$i_t654=int($r_t654)+1;
if($i_t654==1){ t655(); }
if($i_t654==2){ t656(); }
}
sub t655{
t659();
t664();
t670();
}
sub t656{
$r_t656=rand 2;
$i_t656=int($r_t656)+1;
if($i_t656==1){ t657(); }
if($i_t656==2){ t658(); }
}
sub t657{
t659();
t664();
}
sub t658{
t659();
t670();
}
sub t659{
$r_t659=rand 4;
$i_t659=int($r_t659)+1;
if($i_t659==1){ t660(); }
if($i_t659==2){ t661(); }
if($i_t659==3){ t662(); }
if($i_t659==4){ t663(); }
}
sub t660{
print '竜巻のような激しい勢いで吹き抜ける嵐の中では、もう逃げることもできませんでした。';
n();
}
sub t661{
print '激しい渦の流れに私の体は飲み込まれ、体ごと深く沈み込んで浮き上がる望みもなくりました。';
n();
}
sub t662{
print '私の体は空高く放り上げられたまま、落ちることを許されずに回り続けました。';
n();
}
sub t663{
print '逃げることの出来ない、快楽の時が始まったことを、私は思い知らされました。';
n();
}
sub t664{
$r_t664=rand 5;
$i_t664=int($r_t664)+1;
if($i_t664==1){ t665(); }
if($i_t664==2){ t666(); }
if($i_t664==3){ t667(); }
if($i_t664==4){ t668(); }
if($i_t664==5){ t669(); }
}
sub t665{
print '抵抗する気力もないくらいに私の体はもてあそばれました。';
n();
}
sub t666{
print '私の体は意志のない人形のように、もてあそばれて引き裂かれました。';
n();
}
sub t667{
print '子宮からあふれる潮の流れが、つま先から頭のてっぺんまでを奔流となって走り抜けていきました。';
n();
}
sub t668{
print '私の体中に、欲望の電流が流し込まれて止まらなくなり、体中が許しを求めて震え始めました。';
n();
}
sub t669{
print '信じられない感触が私の体中に広がると、許しを請うことさえできなくなりました。';
n();
}
sub t670{
$r_t670=rand 5;
$i_t670=int($r_t670)+1;
if($i_t670==1){ t671(); }
if($i_t670==2){ t672(); }
if($i_t670==3){ t673(); }
if($i_t670==4){ t674(); }
if($i_t670==5){ t675(); }
}
sub t671{
print 'いつまで続くともわからない時間が私の心の中で凍り付いていました。';
n();
}
sub t672{
print '時計の針が止まると、永遠の時間が私の体を支配していました。';
n();
}
sub t673{
print '私に許されたのは、望みを捨てて従属する快感に身をゆだねることだけでした。';
n();
}
sub t674{
print '意志を失った人形の体を、女の宿命が支配し続けました。';
n();
}
sub t675{
print '支配者に従属するのが女の宿命だと、私は心のそこから思い知らされました。';
n();
}
sub t676{
t694();
}
sub t677{
$v{'生贄にされる'}='生贄にされる';
t687();
t679();
t694();
}
sub t678{
h('男達');
print 'は';
h('女友達');
print 'を仰向けに寝かせると、その上に私を4つんばいにさせました。';
n();
}
sub t679{
t680();
t684();
}
sub t680{
$r_t680=rand 3;
$i_t680=int($r_t680)+1;
if($i_t680==1){ t682(); }
if($i_t680==2){ t681(); }
if($i_t680==3){ t683(); }
}
sub t681{
h('女友達');
print 'が天国至福への階段を登りつめると、';
}
sub t682{
h('女友達');
print 'の肉体に欲望の激流を吐き出すと、';
}
sub t683{
h('女友達');
print 'が腰を震わせて泣きじゃくりながらとどめの一撃を受け止めると、';
}
sub t684{
$r_t684=rand 2;
$i_t684=int($r_t684)+1;
if($i_t684==1){ t685(); }
if($i_t684==2){ t686(); }
}
sub t685{
print '次は私が';
h('生贄にされる');
print '番でした。';
n();
}
sub t686{
print '次に私が';
h('生贄にされる');
print '期待で身が震えて止まらなくなりました。';
n();
}
sub t687{
t688();
t689();
}
sub t688{
print '逆らうこともできずに';
h('女友達');
print 'は';
}
sub t689{
$r_t689=rand 4;
$i_t689=int($r_t689)+1;
if($i_t689==1){ t690(); }
if($i_t689==2){ t691(); }
if($i_t689==3){ t692(); }
if($i_t689==4){ t693(); }
}
sub t690{
print '欲望に汚されつづけました。';
n();
}
sub t691{
print '欲望の激流を浴び続けました。';
n();
}
sub t692{
print 'もう燃え上がる快楽に逆らうことはできませんでした。';
n();
}
sub t693{
print '奈落の底まで落とされ続けました。';
n();
}
sub t694{
t695();
t654();
t709();
}
sub t695{
$r_t695=rand 1;
$i_t695=int($r_t695)+1;
if($i_t695==1){ t696(); }
}
sub t696{
t697();
t700();
}
sub t697{
$r_t697=rand 2;
$i_t697=int($r_t697)+1;
if($i_t697==1){ t698(); }
if($i_t697==2){ t699(); }
}
sub t698{
h('男');
print 'は私の背後から';
}
sub t699{
print '私の腰を引きつけると';
h('男');
print 'は';
}
sub t700{
$r_t700=rand 2;
$i_t700=int($r_t700)+1;
if($i_t700==1){ t701(); }
if($i_t700==2){ t702(); }
}
sub t701{
print '押し込んできました。';
n();
}
sub t702{
print '力任せに攻め始めました。';
n();
}
sub t703{
h('男達');
print 'は私を';
h('女友達');
print 'の上に押し倒して四つん這いにさせました。';
n();
h('女友達');
print 'は縛り付けられたまま何も言わずに私を見上げました。';
n();
t704();
}
sub t704{
t677();
}
sub t705{
$v{'ダミー'}='ダミー';
}
sub t706{
$v{'ダミー'}='ダミー';
}
sub t707{
$v{'ダミー'}='ダミー';
}
sub t708{
t761();
t763();
}
sub t709{
if ($z{'KN709'} ==1 ) { return };
t708();
t710();
t733();
}
sub t710{
$r_t710=rand 4;
$i_t710=int($r_t710)+1;
if($i_t710==1){ t711(); }
if($i_t710==2){ t714(); }
if($i_t710==3){ t717(); }
if($i_t710==4){ t725(); }
}
sub t711{
t712();
t713();
}
sub t712{
print 'このままずっと責め続けられたら、';
}
sub t713{
print '私はもう支配者に屈服するよりないと覚悟を決めました。';
n();
}
sub t714{
t715();
t716();
}
sub t715{
print '支配者が最後の快楽の時を告げるのを待つしか';
}
sub t716{
print 'もう望みはなくなりました。';
n();
}
sub t717{
t718();
t721();
}
sub t718{
$r_t718=rand 2;
$i_t718=int($r_t718)+1;
if($i_t718==1){ t719(); }
if($i_t718==2){ t720(); }
}
sub t719{
print '至上の楽園にめがけて放り上げられた私の身体は、';
}
sub t720{
print '天高くまで舞い上がった私の身体は、';
}
sub t721{
$r_t721=rand 3;
$i_t721=int($r_t721)+1;
if($i_t721==1){ t722(); }
if($i_t721==2){ t723(); }
if($i_t721==3){ t724(); }
}
sub t722{
print '最後の瞬間を求めて宙を舞い続けました。';
n();
}
sub t723{
print '燃え尽きるまで宙をさまよい続けました。';
n();
}
sub t724{
print '至福の快楽を目指して昇り続けました。';
n();
}
sub t725{
t726();
t729();
}
sub t726{
$r_t726=rand 2;
$i_t726=int($r_t726)+1;
if($i_t726==1){ t727(); }
if($i_t726==2){ t728(); }
}
sub t727{
h('男');
print 'の繰り返すが刻む律動は最後の瞬間が近いことを私の身体に告げると、';
}
sub t728{
print '予\期しない突然の緊張が私の身体を捕らえると、';
}
sub t729{
$r_t729=rand 3;
$i_t729=int($r_t729)+1;
if($i_t729==1){ t730(); }
if($i_t729==2){ t731(); }
if($i_t729==3){ t732(); }
}
sub t730{
print '私の奧で痙攣を小刻みに繰り返しました。';
n();
}
sub t731{
print '震えながらしっかりと奧まで届いてきました。';
n();
}
sub t732{
print 'すぐに奧までしっかりと届いてきました。';
n();
}
sub t733{
$r_t733=rand 7;
$i_t733=int($r_t733)+1;
if($i_t733==1){ t734(); }
if($i_t733==2){ t735(); }
if($i_t733==3){ t738(); }
if($i_t733==4){ t746(); }
if($i_t733==5){ t750(); }
if($i_t733==6){ t757(); }
if($i_t733==7){ t765(); }
}
sub t734{
h('男');
print 'の欲望は私の体を十\分に楽しむと、ようやく最後の一撃で私を打ち砕きました。';
n();
}
sub t735{
t736();
t737();
}
sub t736{
h('男');
print 'は私の身体を至福の楽園まで投げ上げると、';
}
sub t737{
print '快楽を楽しむ間も与えずに絶望の淵に突き落としました。';
n();
}
sub t738{
t739();
t741();
}
sub t739{
$r_t739=rand 1;
$i_t739=int($r_t739)+1;
if($i_t739==1){ t740(); }
}
sub t740{
h('男');
print 'は私の身体を一撃で貫き通すと、';
}
sub t741{
$r_t741=rand 5;
$i_t741=int($r_t741)+1;
if($i_t741==1){ t742(); }
if($i_t741==2){ t743(); }
if($i_t741==3){ t748(); }
if($i_t741==4){ t744(); }
if($i_t741==5){ t745(); }
}
sub t742{
print '最後の砦を打ち破って果てました。';
n();
}
sub t743{
print '最後の欲望を果たしました。';
n();
}
sub t744{
print '私の身体は永遠の時に震え続けました。';
n();
}
sub t745{
print '私の目からは涙が溢れだして止まらなくなりました。';
n();
}
sub t746{
h('男');
print 'は私の身体を征服すると';
t747();
}
sub t747{
$r_t747=rand 5;
$i_t747=int($r_t747)+1;
if($i_t747==1){ t748(); }
if($i_t747==2){ t743(); }
if($i_t747==3){ t744(); }
if($i_t747==4){ t744(); }
if($i_t747==5){ t745(); }
}
sub t748{
print '最後の望みを打ち砕きました。';
n();
}
sub t749{
t761();
t763();
t757();
}
sub t750{
t751();
t754();
}
sub t751{
$r_t751=rand 2;
$i_t751=int($r_t751)+1;
if($i_t751==1){ t752(); }
if($i_t751==2){ t753(); }
}
sub t752{
print '廃墟';
h('となった');
print '私の身体に、';
}
sub t753{
print '心を';
h('失った');
print '私の身体に、';
}
sub t754{
$r_t754=rand 1;
$i_t754=int($r_t754)+1;
if($i_t754==1){ t755(); }
}
sub t755{
h('男');
print 'は支配者の刃を誇らしげに打ち込み続けました。';
n();
}
sub t756{
t761();
t763();
t757();
}
sub t757{
t760();
t758();
}
sub t758{
$r_t758=rand 1;
$i_t758=int($r_t758)+1;
if($i_t758==1){ t759(); }
}
sub t759{
h('男');
print 'は最後の一撃きで貫きました。';
n();
}
sub t760{
$r_t760=rand 2;
$i_t760=int($r_t760)+1;
if($i_t760==1){ t762(); }
if($i_t760==2){ t764(); }
}
sub t761{
$v{'となった'}='となって崩れ落ちた';
}
sub t762{
print '廃墟';
h('となった');
print '私の身体を、';
}
sub t763{
$v{'失った'}='失って震え続ける';
}
sub t764{
print '心を';
h('失った');
print '私の身体を、';
}
sub t765{
t770();
t766();
}
sub t766{
$r_t766=rand 3;
$i_t766=int($r_t766)+1;
if($i_t766==1){ t767(); }
if($i_t766==2){ t768(); }
if($i_t766==3){ t769(); }
}
sub t767{
h('男');
print 'の最後の一撃を浴びて砕け散りました。';
n();
}
sub t768{
print '至福の喜びで一気に満たされました。';
n();
}
sub t769{
print '最後の快楽を一杯に受け止めました。';
n();
}
sub t770{
$r_t770=rand 2;
$i_t770=int($r_t770)+1;
if($i_t770==1){ t771(); }
if($i_t770==2){ t772(); }
}
sub t771{
print '暗闇のなかで泣き叫ぶ私の身体は、';
}
sub t772{
print '望みを失って震えが止まらなくなった私の身体は、';
}
sub t773{
print '気持ちのよくなるマッサージがあるからして見ませんかと';
h('男');
print 'に言われました。';
n();
print '私は軽い気持ちで「じゃお願いしますね」と答えました。';
n();
print '私はうつぶせに寝かされて、腰の後ろに';
h('男');
print 'が座りました。';
n();
print '指は激しく動いたかと思うと、不意に動きをとめ、またしばらくゆっくり動いたかと思うと、突然激しくなりました。';
n();
print '私は思いがけない、指の動きに腰ががたがたになるほど、震えてきました。';
n();
}
sub t774{
print 'もう息が苦しくてとてもだめと思ったころ、';
h('男');
print 'は私の体から手を離しました。';
n();
}
sub t775{
t776();
print 'やがて静寂がおとずれたとき、私は半分泣きながら寝椅子の上で震えていました。';
n();
}
sub t776{
print 'マッサージ師さんの大きな手がゆっくりとした動きで私の胸をくすぐりながら揉み始めました。';
n();
}
sub t777{
t796();
}
sub t778{
t789();
}
sub t779{
t832();
t654();
t709();
}
sub t780{
t779();
}
sub t781{
t779();
}
sub t782{
t779();
}
sub t783{
print '梯子を半分ほど降りて、あと数歩で床に足がつきそうになったとき、急に私の腿の間に';
h('男');
print 'の手が差し入れられてきました。';
n();
t826();
}
sub t784{
t832();
}
sub t785{
t779();
}
sub t786{
t832();
}
sub t787{
$v{'ダミー'}='ダミー';
}
sub t788{
$v{'ダミー'}='ダミー';
}
sub t789{
t779();
}
sub t790{
t779();
}
sub t791{
t709();
}
sub t792{
t832();
}
sub t793{
t654();
t709();
}
sub t794{
t779();
}
sub t795{
t779();
}
sub t796{
t779();
}
sub t797{
t779();
}
sub t798{
t779();
}
sub t799{
t709();
}
sub t800{
t779();
}
sub t801{
t779();
}
sub t802{
t779();
}
sub t803{
$r_t803=rand 2;
$i_t803=int($r_t803)+1;
if($i_t803==1){ t804(); }
if($i_t803==2){ t805(); }
}
sub t804{
t677();
}
sub t805{
t677();
}
sub t806{
t879();
}
sub t807{
t779();
}
sub t808{
t779();
}
sub t809{
t779();
}
sub t810{
t779();
}
sub t811{
h('男');
print 'は私の体を後ろから抱え込んで押さえつけてきました。';
n();
}
sub t812{
h('男');
print 'の指先が私の腿をそっと撫でながら痛むところをやさしく撫でながらもんでくれました。';
n();
print '私はせっかく親切にしてくれているのだからと、されるままになっていました。';
n();
print 'くすぐるような感触が私の腿にしこしづつ広がっていきました。';
n();
print 'なで回すように指先が動くと私の体に熱い感触がわき上がって膝が震えてきました。';
n();
}
sub t813{
t827();
}
sub t814{
t827();
}
sub t815{
t827();
}
sub t816{
t827();
}
sub t817{
t827();
}
sub t818{
t827();
}
sub t819{
t827();
print 'まだ満足しきれない指先は、さらに私の敏感なところを直接とらえようと大胆に動いてきました。';
n();
print '直接指先から電流が流れ込むと、その瞬間私の体は激しく震えて止まらなくなりました。';
n();
}
sub t820{
print '思う存分欲望を満たすと、男達は私の体に最後の一撃を打ち下ろしました。';
n();
print '私は体中がふるえ続けて止まらなくなっていました。';
n();
}
sub t821{
t832();
}
sub t822{
t827();
}
sub t823{
print '屈み込んだ姿勢の後ろから、私のお尻に誰かの手が押し当てられてきました。';
n();
}
sub t824{
print '私の様子をうかがいながら、手のひらを押し回すようにしてお尻を撫で続けてきました。';
n();
}
sub t825{
t824();
}
sub t826{
print '思いもかけない感触が私の体の芯から広がり、泉のように溢れだしました。';
n();
print '頭の中まで、熱い奔流が流れこみ、私は半分夢のなかにいるかのように体が重くなりました。';
n();
}
sub t827{
h('男');
print 'の手が私の膝に伸びると、私の膝頭の感触を楽しむように動き始めました。';
n();
print '微妙な感覚に、私の膝が震えると、';
h('男');
print 'の指先はさらに大胆に、巧みな動きを始めました。';
n();
t826();
}
sub t828{
print 'いやらしい目つきで私の体をなめ回すと、手のひらを押しつけるようにして、私の体を調べ始めました。';
n();
print 'もてあそぶように何度も同じ場所に手を押しつけられて、私の体は震えてきました。';
n();
}
sub t829{
print '私は信じられないような恥ずかしい姿勢をとらされていました。';
n();
}
sub t830{
$v{'ダミー'}='ダミー';
}
sub t831{
$v{'ダミー'}='ダミー';
}
sub t832{
$r_t832=rand 3;
$i_t832=int($r_t832)+1;
if($i_t832==1){ t833(); }
if($i_t832==2){ t834(); }
if($i_t832==3){ t838(); }
}
sub t833{
t842();
t849();
t856();
t858();
}
sub t834{
$r_t834=rand 3;
$i_t834=int($r_t834)+1;
if($i_t834==1){ t835(); }
if($i_t834==2){ t836(); }
if($i_t834==3){ t837(); }
}
sub t835{
t842();
t856();
t858();
}
sub t836{
t842();
t849();
t858();
}
sub t837{
t842();
t849();
t856();
}
sub t838{
$r_t838=rand 3;
$i_t838=int($r_t838)+1;
if($i_t838==1){ t839(); }
if($i_t838==2){ t840(); }
if($i_t838==3){ t841(); }
}
sub t839{
t842();
t849();
}
sub t840{
t842();
t856();
}
sub t841{
t842();
t858();
}
sub t842{
$r_t842=rand 6;
$i_t842=int($r_t842)+1;
if($i_t842==1){ t843(); }
if($i_t842==2){ t844(); }
if($i_t842==3){ t845(); }
if($i_t842==4){ t846(); }
if($i_t842==5){ t847(); }
if($i_t842==6){ t848(); }
}
sub t843{
print '欲望の嵐が激しい竜巻となって私の体に襲いかかってきました。';
n();
}
sub t844{
print '欲望の儀式が始まる予\感が、私の身体を襲いました。';
n();
}
sub t845{
print '熱く煮えたぎった欲望を前にして、私の心は逆らう気力を失いました。';
n();
}
sub t846{
print '私の身体を襲う欲望は、嵐のような激しさでした。';
n();
}
sub t847{
print '私の子宮は';
h('男');
print 'に乱暴\に扱われるのを待ち望んでいるように熱くなりました。';
n();
}
sub t848{
print '逃げられない時は従うしかないと、子宮が命じる声が私の身体に響いてきました。';
n();
}
sub t849{
$r_t849=rand 6;
$i_t849=int($r_t849)+1;
if($i_t849==1){ t850(); }
if($i_t849==2){ t851(); }
if($i_t849==3){ t852(); }
if($i_t849==4){ t853(); }
if($i_t849==5){ t854(); }
if($i_t849==6){ t855(); }
}
sub t850{
print '浜辺におしよせる波のように、欲望は繰り返し私の体に押し寄せては退いていきました。';
n();
}
sub t851{
print '私の身体を包み込んだ欲望の渦は、すぐには激しくならずに、私の感触を楽しんでいるようでした。';
n();
}
sub t852{
print '私の期待を裏切るように、ゆっくりとした波が私の感触を楽しむように打ち寄せてきました。';
n();
}
sub t853{
print '私の身体はゆっくりとした動きで、永遠の時の底に沈み始めました。';
n();
}
sub t854{
h('男');
print 'の欲望は、楽しみを先に延ばしたいかのように、私の身体ををじらしながら開いてきました。';
n();
}
sub t855{
print '私に抵抗する余裕を与えて、私を征服するのを楽しむかのように、';
h('男');
print 'はゆっくりと私の身体を開いてきました。';
n();
}
sub t856{
$r_t856=rand 1;
$i_t856=int($r_t856)+1;
if($i_t856==1){ t857(); }
}
sub t857{
print 'しだいに激しさを増す欲望には抵抗する気力もなくなるほどの荒々しさがありました。';
n();
}
sub t858{
$r_t858=rand 8;
$i_t858=int($r_t858)+1;
if($i_t858==1){ t859(); }
if($i_t858==2){ t860(); }
if($i_t858==3){ t861(); }
if($i_t858==4){ t862(); }
if($i_t858==5){ t863(); }
if($i_t858==6){ t864(); }
if($i_t858==7){ t865(); }
if($i_t858==8){ t866(); }
}
sub t859{
print 'これが運命の決めた時だとあきらめの気持ちは、やがてあふれ出る泉を呼び起こしました。';
n();
}
sub t860{
print '逆らう気持ちが、諦めの気持ちに変わったとき、ふいに体中が喜びで震えてきました。';
n();
}
sub t861{
print '支配者に従順に従うことだけが、私に許された快感だと心の底から思えてきました。';
n();
}
sub t862{
print '許されない喜びの深い淵に私の体は沈み込んで戻ることができなくなりました。';
n();
}
sub t863{
print '支配者の欲望に従順に従うことだけが、私に許された最後の希望でした。';
n();
}
sub t864{
print '支配者の許しがなければ、私は涙を流すことさえできなくなりました。';
n();
}
sub t865{
print '今誰が私を支配しているのか、それだけが私の涙を誘う喜びでした。';
n();
}
sub t866{
print '終わることのない永遠の時が、私の支配者に与えられた時間でした。';
n();
}
sub t867{
if($v{'立位の脱衣'} eq 'めくり上げる') { t868();}else {t870();}
}
sub t868{
t871();
}
sub t869{
t871();
}
sub t870{
t871();
}
sub t871{
print 'なにげなく、';
h('下の表\着');
print 'の上から軽く触れていたり離れたりしていた手が、今度は私のお尻をくすぐるようになで始めました。';
n();
print '私はどうしようもなくて、じっと我慢していました。';
n();
print 'ようやく';
h('男');
print 'の手がお尻から離れたとき私はほっとしました。';
n();
}
sub t872{
$v{'ダミー'}='ダミー';
}
sub t873{
$v{'ダミー'}='ダミー';
}
sub t874{
$z{'KN709'} =1;
}
sub t875{
$v{'ダミー'}='ダミー';
}
sub t876{
$v{'ダミー'}='ダミー';
}
sub t877{
$v{'ダミー'}='ダミー';
}
sub t878{
print '私は頭の中が半分眠ったようになると、体が芯から熱くなってきました。';
n();
}
sub t879{
t880();
}
sub t880{
$r_t880=rand 3;
$i_t880=int($r_t880)+1;
if($i_t880==1){ t881(); }
if($i_t880==2){ t882(); }
if($i_t880==3){ t885(); }
}
sub t881{
t889();
t897();
t900();
t903();
t906();
}
sub t882{
$r_t882=rand 2;
$i_t882=int($r_t882)+1;
if($i_t882==1){ t883(); }
if($i_t882==2){ t884(); }
}
sub t883{
t889();
t897();
t903();
t906();
}
sub t884{
t889();
t897();
t900();
t906();
}
sub t885{
$r_t885=rand 3;
$i_t885=int($r_t885)+1;
if($i_t885==1){ t886(); }
if($i_t885==2){ t887(); }
if($i_t885==3){ t888(); }
}
sub t886{
t889();
t897();
t906();
}
sub t887{
t889();
t900();
t906();
}
sub t888{
t889();
t903();
t906();
}
sub t889{
$r_t889=rand 3;
$i_t889=int($r_t889)+1;
if($i_t889==1){ t890(); }
if($i_t889==2){ t895(); }
if($i_t889==3){ t896(); }
}
sub t890{
t891();
t893();
}
sub t891{
$r_t891=rand 1;
$i_t891=int($r_t891)+1;
if($i_t891==1){ t892(); }
}
sub t892{
print '燃えるような欲望が私をなぎ倒すと、';
}
sub t893{
$r_t893=rand 1;
$i_t893=int($r_t893)+1;
if($i_t893==1){ t894(); }
}
sub t894{
print '強い風が私の体を巻き上げるように吹き付けてきました。';
n();
}
sub t895{
print '真夜中の嵐の中に浮かぶ小舟のように、私の肉体は波の間に真っ逆さまに落ちていきました。';
n();
}
sub t896{
print '私は逆らう余裕などあるはずもないとすぐに分かりました。';
n();
}
sub t897{
$r_t897=rand 2;
$i_t897=int($r_t897)+1;
if($i_t897==1){ t898(); }
if($i_t897==2){ t899(); }
}
sub t898{
print '時間が止まったまま、征服の杭が私の体をもてあそび続けました。';
n();
}
sub t899{
print '許しを請う時も与えられずに、私の体は征服者に汚されました。';
n();
}
sub t900{
$r_t900=rand 2;
$i_t900=int($r_t900)+1;
if($i_t900==1){ t901(); }
if($i_t900==2){ t902(); }
}
sub t901{
print '繰り返される律動は、やがて稲妻にかわり私の体を引き裂きました。';
n();
}
sub t902{
print '激しさと優しさを繰り返しながら、征服される喜びが体に流し込まれてきました。';
n();
}
sub t903{
$r_t903=rand 2;
$i_t903=int($r_t903)+1;
if($i_t903==1){ t904(); }
if($i_t903==2){ t905(); }
}
sub t904{
print '満足する間もなくすぐに次の杭が私に打ち込まれ、また今度も激しい律動が私の体を突き抜けました。';
n();
}
sub t905{
print '体の震えが止まらなくなると、すぐに次の杭が打ち込まれてきました。';
n();
}
sub t906{
$r_t906=rand 2;
$i_t906=int($r_t906)+1;
if($i_t906==1){ t907(); }
if($i_t906==2){ t913(); }
}
sub t907{
print 'いつ終わるのかわからない儀式は、';
t908();
}
sub t908{
$r_t908=rand 4;
$i_t908=int($r_t908)+1;
if($i_t908==1){ t909(); }
if($i_t908==2){ t910(); }
if($i_t908==3){ t911(); }
if($i_t908==4){ t912(); }
}
sub t909{
print '私にとっては永遠の時のように思えました。';
n();
}
sub t910{
print '何度も繰り返しては私の身体を引き裂きました。';
n();
}
sub t911{
print '繰り返すたびに私を快楽の底に沈めていきました。';
n();
}
sub t912{
print '時の流れが止まったように終わることがありませんでした。';
n();
}
sub t913{
print '繰り返される欲望の儀式は、';
t908();
}
sub t914{
t879();
}
sub t915{
print '私は膝をついて四つんばいにさせられました。';
n();
print '後ろから欲望の嵐が私の中に入って来ました。';
n();
print '私の口もそそり立った欲望ですぐに塞がれました。';
n();
t820();
}
sub t916{
t879();
t917();
}
sub t917{
$r_t917=rand 1;
$i_t917=int($r_t917)+1;
if($i_t917==1){ t918(); }
}
sub t918{
t919();
t922();
}
sub t919{
$r_t919=rand 2;
$i_t919=int($r_t919)+1;
if($i_t919==1){ t920(); }
if($i_t919==2){ t921(); }
}
sub t920{
h('女友達');
print 'の泣き叫ぶ声はやがて私の耳から遠ざかり、';
}
sub t921{
h('女友達');
print 'の助けを求める声はやがて喜びの声に変わり、';
}
sub t922{
$r_t922=rand 3;
$i_t922=int($r_t922)+1;
if($i_t922==1){ t923(); }
if($i_t922==2){ t924(); }
if($i_t922==3){ t925(); }
}
sub t923{
print '私の周囲は暗黒の世界が支配しつづけました。';
n();
}
sub t924{
print '支配される屈辱は燃え上がる快感となって私の身体を満たしまた。';
n();
}
sub t925{
print '信じられないような喜びが私の身体の奧から溢れでて止まらなくなりました。';
n();
}
sub t926{
h('男');
print 'の一人がトイレに座るとその上に私を載せました。';
n();
print '前に立った';
h('男');
print 'はそそりたった欲望を私の口に押し込んできました。';
n();
print '下からも突き上げるように欲望の嵐が私を襲ってきました。';
n();
t820();
}
print "<HTML>\n";
print "<HEAD>\n";
print '<meta http-equiv=Content-Type content="text/html; charset=Shift_JIS">';
print "\n";
print '<META name="keywords" content="Novel,generator,7thnovels">';;
print "\n";
print "<TITLE>Novel generator 7thnovels</TITLE>\n";
print "</HEAD>\n";
print "<BODY>\n";
t1();
t2();
print '<form action="7th_index.cgi" method="POST">';
print '<input type="submit" value="更新">';
print '</form>';
$r=rand 6;
$i=int($r)+1;
if($i==1){ t397(); }
if($i==2){ t398(); }
if($i==3){ t399(); }
if($i==4){ t400(); }
if($i==5){ t401(); }
if($i==6){ t402(); }
t3();
print "</BODY>\n";
print "</HTML>\n";