#!/usr/local/bin/perl
print "Content-type: text/html\n\n";
sub h{
$p=$_[0];
if(defined($v{$p})&&($v{$p} ne '')) {print $v{$p};} else {print $p;}
}
sub n{
print "<BR>\n";
}
sub t1{
$v{'line'}='--------------';
h('line');
print ' 七度文庫 (なのたびぶんこ) 人妻編 官能\描写制限版 ';
h('line');
n();
}
sub t2{
$v{'システム初期化'}='システム初期化';
$v{'%システム初期化'}++;
t857();
$v{'下着'}='パンティー';
$v{'男根'}='熱い鉄柱';
$v{'オトコ'}='男';
$v{'服装'}='女子大生';
$v{'彼氏'}='旦那';
t16();
t18();
t41();
$v{'性行為意志'}='';
$v{'精液'}='樹液';
$v{'陰毛'}='アンダーヘアー';
$v{'クリトリス'}='花芯';
$v{'大陰唇'}='花園';
$v{'小陰唇'}='花びら';
$v{'膣'}='花園の入り口';
$v{'子宮'}='花園の奥';
$v{'最後の台詞'}='';
$v{'女性性器の愛称'}='オXXコ';
$v{'男性性器の愛称'}='オXンXン';
$v{'フェラチオ'}='フェ××オ';
$v{'アナル'}='ア×ル';
$v{'オナニー'}='オ×ニ×';
$v{'%射精'}='0';
$v{'%会話単位'}='0';
$v{'%章番号'}='0';
}
sub t3{
$v{'date'}='2003/3/30';
n();
print ' (完)';
n();
n();
h('line');
print ' Copy Right 七度 柚希 (なのたび ゆき) ';
h('date');
print ' Ver 1.05 ';
h('line');
n();
}
sub t4{
$v{'%章番号'}++;
n();
print ' (';
h('%章番号');
print ')';
n();
n();
t5();
}
sub t5{
}
sub t6{
$v{'私'}='私';
$v{'%私'}='1';
$v{'一人'}='一人';
$v{'この女'}='この女';
}
sub t7{
$v{'私'}='私達';
$v{'%私'}='2';
$v{'一人'}='二人';
$v{'この女'}='こいつら';
}
sub t8{
$v{'私'}='私達';
$v{'%私'}='3';
$v{'一人'}='三人';
$v{'この女'}='こいつら';
}
sub t9{
$v{'%私'}++;
$v{'一人'}='みんな';
}
sub t10{
$v{'%私'}--;
$v{'一人'}='みんな';
}
sub t11{
if($v{'%私'} == 1) { t7();}elsif($v{'%私'} == 2) { t8();}else {t9();}
}
sub t12{
if($v{'%私'} == 1) { t6();}elsif($v{'%私'} == 2) { t6();}elsif($v{'%私'} == 3) { t7();}elsif($v{''} eq '%私==4') { t8();}else {t10();}
}
sub t13{
t14();
$v{'男達'}='男達';
}
sub t14{
$v{'%男'}='1';
$v{'男'}='男';
$v{'達'}='';
}
sub t15{
$v{'%男'}='2';
$v{'男'}='男';
$v{'達'}='達';
}
sub t16{
t17();
}
sub t17{
$v{'私の愛称'}='有紀ちゃん';
$v{'私の自称'}='有紀';
$v{'私の卑称'}='有紀りん';
$v{'私の敬称'}='有紀さん';
$v{'私の劣称'}='有紀';
}
sub t18{
t19();
}
sub t19{
$v{'女友達'}='礼子さん';
$v{'女友達の愛称'}='礼子ちゃん';
$v{'女友達の自称'}='礼子';
$v{'女友達の卑称'}='礼ちゃん';
$v{'女友達の劣称'}='礼子';
$v{'女友達との関係'}='親友';
}
sub t20{
t45();
$v{'女友達'}='女の子';
}
sub t21{
$v{'続柄'}='長女';
$v{'性別'}='女';
$v{'性別愛称'}='女の子';
$v{'人物'}='姪';
t45();
t23();
}
sub t22{
$v{'続柄'}='次女';
$v{'性別'}='女';
$v{'性別愛称'}='女の子';
$v{'人物'}='妹さん';
$v{'人物の劣称'}='妹';
t23();
}
sub t23{
t24();
}
sub t24{
$r_t24=rand 3;
$i_t24=int($r_t24)+1;
if($i_t24==1){ t25(); }
if($i_t24==2){ t26(); }
if($i_t24==3){ t27(); }
}
sub t25{
$v{'体格'}='小柄';
$v{'胸'}='貧乳';
t28();
t31();
}
sub t26{
$v{'体格'}='小柄';
$v{'胸'}='巨乳';
t28();
t31();
}
sub t27{
$v{'体格'}='小牛';
$v{'胸'}='巨乳';
t28();
t31();
}
sub t28{
$r_t28=rand 2;
$i_t28=int($r_t28)+1;
if($i_t28==1){ t29(); }
if($i_t28==2){ t30(); }
}
sub t29{
$v{'顔つき'}='丸顔';
$v{'顔の雰囲気'}='童顔';
}
sub t30{
$v{'顔つき'}='面長';
$v{'顔の雰囲気'}='童顔';
}
sub t31{
$r_t31=rand 1;
$i_t31=int($r_t31)+1;
if($i_t31==1){ t32(); }
}
sub t32{
$v{'雰囲気'}='田舎の中学生風';
}
sub t33{
$v{'職業'}='人妻';
$v{'職業名'}='人妻';
$v{'職業一般名'}='主婦';
}
sub t34{
$v{'職業'}='OL';
$v{'職業名'}='OL';
$v{'職業一般名'}='OL';
}
sub t35{
$v{'職業'}='保母さん';
$v{'職業名'}='保母さん';
$v{'職業一般名'}='保母さん';
}
sub t36{
$v{'職業'}='女教師';
$v{'職業名'}='教師';
$v{'職業一般名'}='教師';
}
sub t37{
$v{'職業'}='人妻';
$v{'職業名'}='AV女優';
$v{'職業一般名'}='主婦';
}
sub t38{
$v{'女友達'}='女子高生';
$v{'女友達の愛称'}='女子高生';
$v{'女友達の自称'}='女子高生';
$v{'女友達の卑称'}='女子高生';
$v{'女友達の劣称'}='女子高生';
$v{'女友達との関係'}='他人';
}
sub t39{
$v{'女友達'}='お母さん';
$v{'女友達の愛称'}='お母さん';
$v{'女友達の自称'}='お母さん';
$v{'女友達の卑称'}='お母さん';
$v{'女友達の劣称'}='お母さん';
$v{'女友達との関係'}='他人';
}
sub t40{
t41();
}
sub t41{
$r_t41=rand 1;
$i_t41=int($r_t41)+1;
if($i_t41==1){ t42(); }
}
sub t42{
t43();
}
sub t43{
$v{'先輩'}='先輩';
$v{'先輩の愛称'}='百合絵さん';
$v{'先輩の自称'}='百合絵';
$v{'先輩の卑称'}='百合りん';
$v{'先輩の劣称'}='百合絵';
}
sub t44{
t45();
}
sub t45{
$r_t45=rand 1;
$i_t45=int($r_t45)+1;
if($i_t45==1){ t46(); }
}
sub t46{
t47();
}
sub t47{
$v{'女友達'}='芳恵さん';
$v{'女友達の愛称'}='芳恵ちゃん';
$v{'女友達の自称'}='芳恵';
$v{'女友達の卑称'}='芳りん';
$v{'女友達の劣称'}='芳恵';
}
sub t48{
$v{'女友達'}='指導員の女性';
}
sub t49{
$v{'女友達'}='販売員の女性';
}
sub t50{
$v{'女友達'}='販売員の女性';
}
sub t51{
t55();
t52();
t860();
}
sub t52{
$r_t52=rand 1;
$i_t52=int($r_t52)+1;
if($i_t52==1){ t53(); }
}
sub t53{
$v{'女友達'}='メアリー';
}
sub t54{
t55();
}
sub t55{
$r_t55=rand 1;
$i_t55=int($r_t55)+1;
if($i_t55==1){ t56(); }
}
sub t56{
$v{'男'}='ゴードン';
}
sub t57{
t45();
t61();
t59();
}
sub t58{
t61();
t59();
}
sub t59{
$r_t59=rand 1;
$i_t59=int($r_t59)+1;
if($i_t59==1){ t60(); }
}
sub t60{
$v{'男の自称'}='義則';
$v{'男の愛称'}='義ちゃん';
$v{'男'}='義則さん';
}
sub t61{
$r_t61=rand 1;
$i_t61=int($r_t61)+1;
if($i_t61==1){ t62(); }
}
sub t62{
$v{'男の名字'}='吉村さん';
$v{'男の名字の劣称'}='吉村';
$v{'男の名字の尊称'}='吉村先生';
}
sub t63{
$r_t63=rand 1;
$i_t63=int($r_t63)+1;
if($i_t63==1){ t64(); }
}
sub t64{
$v{'お笑いタレント3人組'}='ペンギンクラブ';
}
sub t65{
$r_t65=rand 1;
$i_t65=int($r_t65)+1;
if($i_t65==1){ t66(); }
}
sub t66{
$v{'お笑いタレント2人組'}='コンビニセール';
}
sub t67{
$r_t67=rand 1;
$i_t67=int($r_t67)+1;
if($i_t67==1){ t68(); }
}
sub t68{
$v{'ハンドル名'}='ケンシロー';
}
sub t69{
$v{'バイブレータ'}='';
$v{'バイブでオナニー'}='';
$v{'ポラロイド撮影'}='';
$v{'ビデオ撮影'}='';
}
sub t70{
$v{'場所'}='私の部屋';
}
sub t71{
$v{'場所'}='男のアパート';
}
sub t72{
$v{'乗り物'}='列車';
$v{'手をつく所'}='窓';
}
sub t73{
$v{'場所'}='展望台の上';
$v{'レイプの場所'}='展望台の上の手すり';
$v{'手をつく所'}='手すり';
}
sub t74{
$v{'場所'}='見晴らし台の上';
$v{'レイプの場所'}='見晴らし台の上の手すり';
$v{'手をつく所'}='手すり';
}
sub t75{
$v{'場所'}='歩道橋の上';
$v{'レイプの場所'}='歩道橋の上の手すり';
$v{'手をつく所'}='手すり';
}
sub t76{
$v{'場所'}='ホテルの非常階段';
}
sub t77{
$v{'場所'}='林の中の木';
$v{'手をつく所'}='木の幹';
$v{'床'}='地面';
}
sub t78{
$v{'場所'}='ラブホテル';
}
sub t79{
$r_t79=rand 2;
$i_t79=int($r_t79)+1;
if($i_t79==1){ t80(); }
if($i_t79==2){ t81(); }
}
sub t80{
$v{'公園'}='仲良し公園';
}
sub t81{
$v{'公園'}='銀杏公園';
}
sub t82{
$v{'場所'}='公園';
$v{'床'}='地面';
}
sub t83{
$v{'場所'}='女友達の部屋';
}
sub t84{
$v{'建物'}='更衣室';
}
sub t85{
$v{'建物'}='観光地';
}
sub t86{
$v{'建物'}='美術館';
}
sub t87{
$v{'場所'}='風呂場';
}
sub t88{
$v{'場所'}='風呂場';
}
sub t89{
$r_t89=rand 1;
$i_t89=int($r_t89)+1;
if($i_t89==1){ t90(); }
}
sub t90{
$v{'営業所の場所'}='名古屋';
}
sub t91{
$r_t91=rand 1;
$i_t91=int($r_t91)+1;
if($i_t91==1){ t92(); }
}
sub t92{
$v{'農協の場所'}='栃木';
}
sub t93{
t101();
}
sub t94{
t101();
$v{'店'}='カラオケ店';
$v{'サービス'}='歌い放題';
$v{'料金'}='500円';
$v{'飲み物'}='ジュース';
}
sub t95{
t96();
$v{'店'}='100円寿司店';
$v{'サービス'}='食べ放題';
$v{'料金'}='800円';
$v{'飲み物'}='お茶';
}
sub t96{
$r_t96=rand 1;
$i_t96=int($r_t96)+1;
if($i_t96==1){ t97(); }
}
sub t97{
$v{'店名'}='五右衛門寿司';
}
sub t98{
t99();
}
sub t99{
$r_t99=rand 1;
$i_t99=int($r_t99)+1;
if($i_t99==1){ t100(); }
}
sub t100{
$v{'店名'}='ラバーズ';
}
sub t101{
$r_t101=rand 1;
$i_t101=int($r_t101)+1;
if($i_t101==1){ t102(); }
}
sub t102{
$v{'店名'}='ブラックパンサー';
}
sub t103{
$v{'食べ物'}='お好み焼き';
$v{'食べ物屋'}='お好み焼屋';
$v{'地方の食べ物'}='広島風お好み焼き';
$v{'地方'}='広島';
}
sub t104{
$v{'食べ物'}='みそカツ';
$v{'食べ物屋'}='定食屋';
$v{'地方の食べ物'}='名古屋のみそカツ';
$v{'地方'}='名古屋';
}
sub t105{
$v{'食べ物'}='ラーメン';
$v{'食べ物屋'}='ラーメン屋';
$v{'地方の食べ物'}='博多ラーメン';
$v{'地方'}='博多';
}
sub t106{
$v{'催し物'}='映画の試写会';
$v{'催し物の略称'}='試写会';
}
sub t107{
$v{'催し物'}='ファッションショー';
$v{'催し物の略称'}='ショー';
}
sub t108{
$v{'クラブ種別'}='交際';
$v{'クラブ対象'}='既婚の方専用';
$v{'クラブ内容'}='不倫';
}
sub t109{
$v{'クラブ種別'}='SM';
$v{'クラブ対象'}='SMの方専用';
$v{'クラブ内容'}='調教プレー';
}
sub t110{
t111();
}
sub t111{
$r_t111=rand 1;
$i_t111=int($r_t111)+1;
if($i_t111==1){ t112(); }
}
sub t112{
$v{'ファーストフード店名'}='ロッテリア';
}
sub t113{
$r_t113=rand 1;
$i_t113=int($r_t113)+1;
if($i_t113==1){ t114(); }
}
sub t114{
$v{'暖かい飲み物'}='コーンクリームスープ';
$v{'暖かい飲み物の略称'}='スープ';
}
sub t115{
$r_t115=rand 1;
$i_t115=int($r_t115)+1;
if($i_t115==1){ t116(); }
}
sub t116{
$v{'ローン金額'}='60万円';
$v{'ローン期間'}='5年';
$v{'一月支払い'}='5千円';
$v{'一月利息'}='4万円';
$v{'利息込み一月支払い'}='4万5千';
}
sub t117{
$r_t117=rand 1;
$i_t117=int($r_t117)+1;
if($i_t117==1){ t118(); }
}
sub t118{
$v{'一日の売り上げ大'}='300万';
$v{'一日の売り上げ'}='200万';
$v{'一日の金額'}='20万';
$v{'契約の金額大'}='800万';
$v{'契約の金額'}='600万';
}
sub t119{
$r_t119=rand 1;
$i_t119=int($r_t119)+1;
if($i_t119==1){ t120(); }
}
sub t120{
$v{'借金の金額'}='100万';
$v{'棒引き後の借金の金額'}='50万';
$v{'利息で増えた借金の金額'}='150万';
}
sub t121{
$r_t121=rand 1;
$i_t121=int($r_t121)+1;
if($i_t121==1){ t122(); }
}
sub t122{
$v{'借金の金額'}='600万';
$v{'棒引き後の借金の金額'}='300万';
$v{'利息で増えた借金の金額'}='500万';
}
sub t123{
$r_t123=rand 1;
$i_t123=int($r_t123)+1;
if($i_t123==1){ t124(); }
}
sub t124{
$v{'借金の金額'}='1千万';
$v{'棒引き後の借金の金額'}='300万';
$v{'利息で増えた借金の金額'}='450万';
}
sub t125{
$r_t125=rand 1;
$i_t125=int($r_t125)+1;
if($i_t125==1){ t126(); }
}
sub t126{
$v{'契約金額'}='350億円';
}
sub t127{
$r_t127=rand 1;
$i_t127=int($r_t127)+1;
if($i_t127==1){ t128(); }
}
sub t128{
$v{'店舗数'}='300店舗';
$v{'取引額'}='6億円';
}
sub t129{
$r_t129=rand 1;
$i_t129=int($r_t129)+1;
if($i_t129==1){ t130(); }
}
sub t130{
$v{'中小企業'}='丸山商事';
}
sub t131{
$v{'%利益率'}='4';
$v{'%利益'}='40';
$v{'%販売代金'}='100';
$v{'%違約金'}='500';
$v{'%違約金倍率'}='5';
}
sub t132{
$r_t132=rand 1;
$i_t132=int($r_t132)+1;
if($i_t132==1){ t133(); }
}
sub t133{
t137();
$v{'パソ\コン量販店'}='ピックカメラ';
}
sub t134{
t101();
t135();
}
sub t135{
$r_t135=rand 1;
$i_t135=int($r_t135)+1;
if($i_t135==1){ t136(); }
}
sub t136{
$v{'カラオケ店の場所'}='池袋';
}
sub t137{
$r_t137=rand 1;
$i_t137=int($r_t137)+1;
if($i_t137==1){ t138(); }
}
sub t138{
$v{'パソ\コン量販店の場所'}='新宿';
}
sub t139{
$r_t139=rand 3;
$i_t139=int($r_t139)+1;
if($i_t139==1){ t140(); }
if($i_t139==2){ t141(); }
if($i_t139==3){ t142(); }
}
sub t140{
$v{'購入するソ\フト'}='在庫管理ソ\フト';
$v{'購入するソ\フトの目的'}='在庫管理';
}
sub t141{
$v{'購入するソ\フト'}='経理ソ\フト';
$v{'購入するソ\フトの目的'}='経理';
}
sub t142{
$v{'購入するソ\フト'}='顧客管理ソ\フト';
$v{'購入するソ\フトの目的'}='顧客管理';
}
sub t143{
$v{'出し物'}='外人の男性ストリップ';
}
sub t144{
$v{'出し物'}='SMショー';
}
sub t145{
$v{'話しの主'}='タクシーの運転手';
}
sub t146{
$v{'話しの主'}='テレビのワイドショー';
}
sub t147{
$r_t147=rand 1;
$i_t147=int($r_t147)+1;
if($i_t147==1){ t148(); }
}
sub t148{
$v{'%増えた体重'}='4';
}
sub t149{
$v{'出し物'}='ミュージカル';
t153();
}
sub t150{
$v{'出し物'}='カラオケコンテスト';
$v{'学園祭の仮装'}='学園祭の仮装';
t153();
}
sub t151{
$v{'コスプレ衣装'}='セーラー服';
}
sub t152{
$v{'コスプレ衣装'}='テニスウェア';
}
sub t153{
$r_t153=rand 4;
$i_t153=int($r_t153)+1;
if($i_t153==1){ t154(); }
if($i_t153==2){ t155(); }
if($i_t153==3){ t156(); }
if($i_t153==4){ t157(); }
}
sub t154{
$v{'学園祭の衣装'}='ウェディングドレス';
}
sub t155{
$v{'学園祭の衣装'}='黒の皮のミニスカート';
}
sub t156{
$v{'学園祭の衣装'}='チャイナドレス';
}
sub t157{
$v{'学園祭の衣装'}='エプロンドレス';
}
sub t158{
if($v{'学園祭の衣装'} eq 'ウェディングドレス') { t265();}elsif($v{'学園祭の衣装'} eq '黒の皮のミニスカート') { t278();}elsif($v{'学園祭の衣装'} eq 'チャイナドレス') { t266();}elsif($v{'学園祭の衣装'} eq 'エプロンドレス') { t267();}}
sub t159{
$r_t159=rand 2;
$i_t159=int($r_t159)+1;
if($i_t159==1){ t160(); }
if($i_t159==2){ t161(); }
}
sub t160{
$v{'資格'}='教員免許';
$v{'資格の正式名'}='家庭科の教員免許';
$v{'合格証'}='教員免許';
$v{'合格証の正式名'}='家庭科の教員免許証';
$v{'関連資格'}='栄養士';
$v{'関連学科'}='栄養科';
}
sub t161{
$v{'資格'}='教員免許';
$v{'資格の正式名'}='情報の教員免許';
$v{'合格証'}='教員免許';
$v{'合格証の正式名'}='情報の教員免許証';
$v{'関連資格'}='ソ\フトウェア開発技術者';
$v{'関連学科'}='情報科';
}
sub t162{
$r_t162=rand 2;
$i_t162=int($r_t162)+1;
if($i_t162==1){ t163(); }
if($i_t162==2){ t164(); }
}
sub t163{
$v{'資格'}='ソ\フトウェア開発技術者';
$v{'資格の正式名'}='情報処理試験のソ\フトウェア開発技術者';
$v{'合格証'}='合格証';
$v{'合格証の正式名'}='ソ\フトウェア開発技術者の合格証';
$v{'関連職種'}='システムエンジニア';
}
sub t164{
$v{'資格'}='ネットワークエンジニア';
$v{'資格の正式名'}='情報処理試験のネットワークエンジニア';
$v{'合格証'}='合格証';
$v{'合格証の正式名'}='ネットワークエンジニアの合格証';
$v{'関連職種'}='ネットワークエンジニア';
}
sub t165{
$r_t165=rand 1;
$i_t165=int($r_t165)+1;
if($i_t165==1){ t166(); }
}
sub t166{
$v{'会社の立場名称'}='富士通の子会社';
}
sub t167{
$r_t167=rand 1;
$i_t167=int($r_t167)+1;
if($i_t167==1){ t168(); }
}
sub t168{
$v{'品物'}='ティーカップのセット';
t169();
}
sub t169{
$r_t169=rand 1;
$i_t169=int($r_t169)+1;
if($i_t169==1){ t170(); }
}
sub t170{
$v{'品物の値段'}='500円';
}
sub t171{
$r_t171=rand 2;
$i_t171=int($r_t171)+1;
if($i_t171==1){ t172(); }
if($i_t171==2){ t173(); }
}
sub t172{
$v{'賭博器械'}='パチスロ';
}
sub t173{
$v{'賭博器械'}='パチンコ';
}
sub t174{
$r_t174=rand 1;
$i_t174=int($r_t174)+1;
if($i_t174==1){ t175(); }
}
sub t175{
$v{'タクシー料金'}='7万2千100円';
}
sub t176{
$r_t176=rand 3;
$i_t176=int($r_t176)+1;
if($i_t176==1){ t177(); }
if($i_t176==2){ t178(); }
if($i_t176==3){ t179(); }
}
sub t177{
$v{'高級料理店'}='フランス料理店';
}
sub t178{
$v{'高級料理店'}='イタリア料理店';
}
sub t179{
$v{'高級料理店'}='スペイン料理店';
}
sub t180{
$r_t180=rand 4;
$i_t180=int($r_t180)+1;
if($i_t180==1){ t181(); }
if($i_t180==2){ t182(); }
if($i_t180==3){ t183(); }
if($i_t180==4){ t184(); }
}
sub t181{
$v{'組事務所'}='神龍組事務所';
}
sub t182{
$v{'組事務所'}='黒金組事務所';
}
sub t183{
$v{'組事務所'}='白龍組事務所';
}
sub t184{
$v{'組事務所'}='黒神組事務所';
}
sub t185{
$v{'スポーツ施設'}='フィットネスクラブ';
}
sub t186{
$v{'スポーツ施設'}='アスレチッククラブ';
}
sub t187{
$v{'スポーツ種目'}='エアロビ';
}
sub t188{
$v{'スポーツ種目'}='自転車';
}
sub t189{
$v{'スポーツ種目'}='ジャズダンス';
}
sub t190{
$v{'チャット'}='ボイスチャット';
}
sub t191{
$v{'チャット'}='ビデオチャット';
}
sub t192{
$v{'秘密の約束'}='パーティーに出てね';
}
sub t193{
$v{'秘密の約束'}='一緒に麻雀してね';
}
sub t194{
$v{'秘密の約束'}='一緒にテニスしてね';
}
sub t195{
$v{'秘密の約束'}='一緒にボーリングしてね';
}
sub t196{
$v{'用事のあと'}='パソ\コンが動いた後';
}
sub t197{
t198();
$v{'用事のあと'}='本を受け取った後';
}
sub t198{
$r_t198=rand 6;
$i_t198=int($r_t198)+1;
if($i_t198==1){ t199(); }
if($i_t198==2){ t200(); }
if($i_t198==3){ t201(); }
if($i_t198==4){ t202(); }
if($i_t198==5){ t203(); }
if($i_t198==6){ t204(); }
}
sub t199{
$v{'借りた本'}='教育六法';
}
sub t200{
$v{'借りた本'}='心理学辞典';
}
sub t201{
$v{'借りた本'}='心理学用語辞典';
}
sub t202{
$v{'借りた本'}='教育用語辞典';
}
sub t203{
$v{'借りた本'}='教育年表\';
}
sub t204{
$v{'借りた本'}='教育必帯';
}
sub t205{
$r_t205=rand 4;
$i_t205=int($r_t205)+1;
if($i_t205==1){ t206(); }
if($i_t205==2){ t207(); }
if($i_t205==3){ t208(); }
if($i_t205==4){ t209(); }
}
sub t206{
$v{'アパート名'}='シルバーエステート';
}
sub t207{
$v{'アパート名'}='コスモスパレス';
}
sub t208{
$v{'アパート名'}='シャトースミレ';
}
sub t209{
$v{'アパート名'}='シャトールモール';
}
sub t210{
$r_t210=rand 2;
$i_t210=int($r_t210)+1;
if($i_t210==1){ t212(); }
if($i_t210==2){ t213(); }
}
sub t211{
$r_t211=rand 2;
$i_t211=int($r_t211)+1;
if($i_t211==1){ t212(); }
if($i_t211==2){ t213(); }
}
sub t212{
$v{'行事の季節'}='春先になって';
}
sub t213{
$v{'行事の季節'}='秋口の頃になって';
}
sub t214{
$r_t214=rand 3;
$i_t214=int($r_t214)+1;
if($i_t214==1){ t215(); }
if($i_t214==2){ t216(); }
if($i_t214==3){ t217(); }
}
sub t215{
$v{'出版社'}='文習社';
}
sub t216{
$v{'出版社'}='春院社';
}
sub t217{
$v{'出版社'}='読談社';
}
sub t218{
$r_t218=rand 4;
$i_t218=int($r_t218)+1;
if($i_t218==1){ t219(); }
if($i_t218==2){ t220(); }
if($i_t218==3){ t221(); }
if($i_t218==4){ t222(); }
}
sub t219{
$v{'ファッション雑誌'}='ミニレディー';
}
sub t220{
$v{'ファッション雑誌'}='ジュニアレディー';
}
sub t221{
$v{'ファッション雑誌'}='ジュニアモード';
}
sub t222{
$v{'ファッション雑誌'}='ミニモード';
}
sub t223{
$r_t223=rand 4;
$i_t223=int($r_t223)+1;
if($i_t223==1){ t224(); }
if($i_t223==2){ t225(); }
if($i_t223==3){ t226(); }
if($i_t223==4){ t227(); }
}
sub t224{
$v{'ホテル名'}='ミヤコホテル';
}
sub t225{
$v{'ホテル名'}='グランドホテル';
}
sub t226{
$v{'ホテル名'}='アークホテル';
}
sub t227{
$v{'ホテル名'}='ワシントンホテル';
}
sub t228{
t229();
t235();
}
sub t229{
$r_t229=rand 5;
$i_t229=int($r_t229)+1;
if($i_t229==1){ t230(); }
if($i_t229==2){ t231(); }
if($i_t229==3){ t232(); }
if($i_t229==4){ t233(); }
if($i_t229==5){ t234(); }
}
sub t230{
$v{'階'}='3';
}
sub t231{
$v{'階'}='4';
}
sub t232{
$v{'階'}='5';
}
sub t233{
$v{'階'}='6';
}
sub t234{
$v{'階'}='7';
}
sub t235{
$r_t235=rand 8;
$i_t235=int($r_t235)+1;
if($i_t235==1){ t236(); }
if($i_t235==2){ t237(); }
if($i_t235==3){ t238(); }
if($i_t235==4){ t239(); }
if($i_t235==5){ t240(); }
if($i_t235==6){ t241(); }
if($i_t235==7){ t242(); }
if($i_t235==8){ t243(); }
}
sub t236{
$v{'室'}='01';
}
sub t237{
$v{'室'}='02';
}
sub t238{
$v{'室'}='03';
}
sub t239{
$v{'室'}='04';
}
sub t240{
$v{'室'}='05';
}
sub t241{
$v{'室'}='06';
}
sub t242{
$v{'室'}='07';
}
sub t243{
$v{'室'}='08';
}
sub t244{
$v{'男根'}='焼けた鉄柱';
}
sub t245{
$v{'男根'}='太い張形';
}
sub t246{
$v{'精液'}='樹液';
}
sub t247{
$v{'男根'}='焼けた鉄柱';
}
sub t248{
$v{'精液'}='樹液';
}
sub t249{
$v{'最後の台詞'}='私は、旅先でこんなに素敵な出会いができて本当に幸せでした。';
}
sub t250{
t249();
}
sub t251{
$r_t251=rand 1;
$i_t251=int($r_t251)+1;
if($i_t251==1){ t277(); }
}
sub t252{
$r_t252=rand 1;
$i_t252=int($r_t252)+1;
if($i_t252==1){ t277(); }
}
sub t253{
$r_t253=rand 1;
$i_t253=int($r_t253)+1;
if($i_t253==1){ t277(); }
}
sub t254{
$v{'上の服装'}='ブラウスとブラジャー';
$v{'上の表\着'}='ブラウス';
}
sub t255{
$v{'上の服装'}='ジャージとブラジャー';
$v{'上の表\着'}='ジャージ';
}
sub t256{
$v{'上の服装'}='パジャマ';
$v{'上の表\着'}='パジャマ';
}
sub t257{
$v{'上の服装'}='テニスウェアとブラジャー';
$v{'上の表\着'}='テニスウェア';
}
sub t258{
$v{'下の衣類'}='スカートと下着';
$v{'下の表\着'}='スカート';
$v{'立位の脱衣'}='膝まで下げるかめくり上げる';
$v{'手を入れて花園にさわる服装'}='あり';
$v{'下の衣類の性交準備'}='着衣';
}
sub t259{
$v{'下の衣類'}='スカートと下着';
$v{'下の表\着'}='ミニスカート';
$v{'立位の脱衣'}='膝まで下げるかめくり上げる';
$v{'手を入れて花園にさわる服装'}='あり';
$v{'下の衣類の性交準備'}='着衣';
}
sub t260{
$v{'下の衣類'}='スコートとアンダースコートと下着';
$v{'下の表\着'}='スコート';
$v{'立位の脱衣'}='膝まで下げる';
$v{'手を入れて花園にさわる服装'}='あり';
$v{'下の衣類の性交準備'}='着衣';
}
sub t261{
$v{'下の衣類'}='ジャージと下着';
$v{'下の表\着'}='ジャージ';
$v{'立位の脱衣'}='膝まで下げる';
$v{'手を入れて花園にさわる服装'}='なし';
$v{'下の衣類の性交準備'}='着衣';
}
sub t262{
$v{'下の衣類'}='パジャマのズボンと下着';
$v{'下の表\着'}='パジャマのズボン';
$v{'立位の脱衣'}='膝まで下げる';
$v{'手を入れて花園にさわる服装'}='なし';
$v{'下の衣類の性交準備'}='着衣';
}
sub t263{
$v{'上の服装'}='ワンピースとブラジャー';
$v{'上の表\着'}='ワンピース';
$v{'下の衣類'}='ワンピースと下着';
$v{'下の表\着'}='ワンピース';
$v{'立位の脱衣'}='めくり上げる';
$v{'手を入れて花園にさわる服装'}='あり';
$v{'下の衣類の性交準備'}='着衣';
}
sub t264{
$v{'上の服装'}='レオタードとブラジャー';
$v{'上の表\着'}='レオタード';
$v{'下の衣類'}='レオタードと下着';
$v{'下の表\着'}='レオタード';
$v{'立位の脱衣'}='なし';
$v{'手を入れて花園にさわる服装'}='なし';
$v{'下の衣類の性交準備'}='着衣';
}
sub t265{
$v{'上の服装'}='ウェディングドレスとブラジャー';
$v{'上の表\着'}='ウェディングドレス';
$v{'下の衣類'}='ウェディングドレスと下着';
$v{'下の表\着'}='ウェディングドレス';
$v{'立位の脱衣'}='めくり上げる';
$v{'手を入れて花園にさわる服装'}='あり';
$v{'下の衣類の性交準備'}='着衣';
t299();
}
sub t266{
$v{'上の服装'}='チャイナドレスとブラジャー';
$v{'上の表\着'}='チャイナドレス';
$v{'下の衣類'}='チャイナドレスと下着';
$v{'下の表\着'}='チャイナドレス';
$v{'立位の脱衣'}='めくり上げる';
$v{'手を入れて花園にさわる服装'}='あり';
$v{'下の衣類の性交準備'}='着衣';
t299();
}
sub t267{
$v{'上の服装'}='エプロンドレスとブラジャー';
$v{'上の表\着'}='エプロンドレス';
$v{'下の衣類'}='エプロンドレスと下着';
$v{'下の表\着'}='エプロンドレス';
$v{'立位の脱衣'}='めくり上げる';
$v{'手を入れて花園にさわる服装'}='あり';
$v{'下の衣類の性交準備'}='着衣';
t299();
}
sub t268{
$v{'上の服装'}='セーラー服とブラウスとブラジャー';
$v{'上の表\着'}='セーラー服';
$v{'下の衣類'}='セーラー服のスカートと下着';
$v{'下の表\着'}='セーラー服のスカート';
$v{'立位の脱衣'}='めくり上げる';
$v{'手を入れて花園にさわる服装'}='あり';
$v{'下の衣類の性交準備'}='着衣';
$v{'服装'}='女子校生';
t299();
}
sub t269{
t268();
}
sub t270{
t268();
}
sub t271{
$v{'上の服装'}='セーラー服とブラウスとブラジャー';
$v{'上の表\着'}='セーラー服';
$v{'下の衣類'}='セーラー服のスカートとスパッツと下着';
$v{'下の表\着'}='セーラー服のスカート';
$v{'立位の脱衣'}='めくり上げる';
$v{'手を入れて花園にさわる服装'}='あり';
$v{'下の衣類の性交準備'}='着衣';
$v{'服装'}='女子校生';
}
sub t272{
$v{'上の服装'}='セーラー服と体操着とブラジャー';
$v{'上の表\着'}='セーラー服';
$v{'下の衣類'}='セーラー服のスカートとブルマーと下着';
$v{'下の表\着'}='セーラー服のスカート';
$v{'立位の脱衣'}='めくり上げる';
$v{'手を入れて花園にさわる服装'}='あり';
$v{'下の衣類の性交準備'}='着衣';
$v{'服装'}='女子校生';
t299();
}
sub t273{
$v{'上の服装'}='丹前と浴衣とブラジャー';
$v{'上の表\着'}='丹前';
$v{'下の衣類'}='丹前と浴衣と下着';
$v{'下の表\着'}='丹前';
$v{'立位の脱衣'}='めくり上げる';
$v{'手を入れて花園にさわる服装'}='あり';
$v{'下の衣類の性交準備'}='着衣';
}
sub t274{
$v{'上の服装'}='浴衣とブラジャー';
$v{'上の表\着'}='浴衣';
$v{'下の衣類'}='浴衣と下着';
$v{'下の表\着'}='浴衣';
$v{'立位の脱衣'}='めくり上げる';
$v{'手を入れて花園にさわる服装'}='あり';
$v{'下の衣類の性交準備'}='着衣';
}
sub t275{
$v{'上の服装'}='浴衣とブラジャー';
$v{'上の表\着'}='浴衣';
$v{'下の衣類'}='浴衣と下着';
$v{'下の表\着'}='浴衣';
$v{'立位の脱衣'}='めくり上げる';
$v{'手を入れて花園にさわる服装'}='あり';
$v{'下の衣類の性交準備'}='着衣';
}
sub t276{
$v{'上の服装'}='ネグリジェ';
$v{'上の表\着'}='ネグリジェ';
$v{'下の衣類'}='ネグリジェと下着';
$v{'下の表\着'}='ネグリジェ';
$v{'立位の脱衣'}='めくり上げる';
$v{'手を入れて花園にさわる服装'}='あり';
$v{'下の衣類の性交準備'}='着衣';
}
sub t277{
t254();
t258();
$v{'着衣の状態'}='着衣';
}
sub t278{
t254();
t259();
$v{'着衣の状態'}='着衣';
}
sub t279{
t257();
t260();
$v{'着衣の状態'}='着衣';
}
sub t280{
t255();
t261();
$v{'着衣の状態'}='着衣';
}
sub t281{
t256();
t262();
$v{'着衣の状態'}='着衣';
}
sub t282{
$v{'上の服装'}='';
$v{'上の表\着'}='';
$v{'下の衣類'}='';
$v{'下の表\着'}='';
$v{'立位の脱衣'}='';
$v{'着衣の状態'}='全裸';
$v{'下の衣類の性交準備'}='';
t858();
}
sub t283{
$v{'上の服装'}='';
$v{'上の表\着'}='';
$v{'下の衣類'}='下着';
$v{'下の表\着'}='';
$v{'立位の脱衣'}='';
$v{'着衣の状態'}='下着';
$v{'下の衣類の性交準備'}='下着';
}
sub t284{
$v{'上の服装'}='バスタオル';
$v{'上の表\着'}='バスタオル';
$v{'下の衣類'}='バスタオル';
$v{'下の表\着'}='バスタオル';
$v{'立位の脱衣'}='はぎ取る';
$v{'下の衣類の性交準備'}='';
t858();
}
sub t285{
$v{'下の衣類'}='膝パジャマのズボンと下着';
$v{'下の表\着'}='膝パジャマのズボン';
$v{'立位の脱衣'}='';
$v{'下の衣類の性交準備'}='下着';
}
sub t286{
$v{'上の服装'}='半ブラウスと半ブラジャー';
$v{'上の表\着'}='半ブラウス';
}
sub t287{
$v{'上の服装'}='ブラジャー';
$v{'上の表\着'}='';
}
sub t288{
$v{'上の服装'}='半ブラジャー';
$v{'上の表\着'}='';
}
sub t289{
$v{'上の服装'}='';
$v{'上の表\着'}='';
}
sub t290{
if($v{'下の衣類'} eq 'スカートと下着') { t291();}elsif($v{'下の衣類'} eq 'スコートとアンダースコートと下着') { t292();}elsif($v{'下の衣類'} eq 'ワンピースと下着') { t293();}elsif($v{'下の衣類'} eq 'セーラー服とスパッツと下着') { t294();}elsif($v{'下の衣類'} eq 'セーラー服とブルマーと下着') { t294();}elsif($v{'下の衣類'} eq 'セーラー服と下着') { t294();}$v{'下の衣類の性交準備'}='下着';
t858();
}
sub t291{
$v{'下の衣類'}='スカート';
$v{'下の表\着'}='スカート';
}
sub t292{
$v{'下の衣類'}='スコート';
$v{'下の表\着'}='スコート';
}
sub t293{
$v{'上の服装'}='ワンピースとブラジャー';
$v{'上の表\着'}='ワンピース';
$v{'下の衣類'}='ワンピース';
$v{'下の表\着'}='ワンピース';
}
sub t294{
$v{'下の衣類'}='セーラー服のスカート';
$v{'下の表\着'}='セーラー服のスカート';
}
sub t295{
$v{'下の衣類の性交準備'}='下着';
}
sub t296{
$v{'パソ\コンショーの衣装'}='あり';
t297();
}
sub t297{
$r_t297=rand 1;
$i_t297=int($r_t297)+1;
if($i_t297==1){ t298(); }
}
sub t298{
$v{'上の服装'}='チャイナドレスとブラジャー';
$v{'上の表\着'}='チャイナドレス';
$v{'下の衣類'}='チャイナドレス';
$v{'下の表\着'}='チャイナドレス';
$v{'服装の説明'}='真っ赤なチャイナドレス';
$v{'服装のデザイン'}='丈は長めで横のスリットは腰のあたりまである大胆なデザイン';
}
sub t299{
$z{'KN623'} =1;
}
sub t300{
$r_t300=rand 1;
$i_t300=int($r_t300)+1;
if($i_t300==1){ t301(); }
}
sub t301{
$v{'ネグリジェの柄'}='ピンク色のフリルの一杯ついた';
$v{'お色気ネグリジェ'}='ネグリジェ';
}
sub t302{
$r_t302=rand 1;
$i_t302=int($r_t302)+1;
if($i_t302==1){ t303(); }
}
sub t303{
$v{'下着の柄'}='ピンク色のフリルの一杯ついた';
$v{'お色気下着'}='パンティー';
}
sub t304{
$v{'縛る行為'}='';
$v{'縛る道具'}='';
$v{'バイブレータ'}='';
$v{'バイブでオナニー'}='';
$v{'フェラチオ行為'}='';
$v{'クンニリングス'}='';
$v{'ポラロイド撮影'}='';
$v{'ビデオ撮影'}='';
$v{'鋭い凶器'}='';
$v{'友達に電話'}='';
$v{'フェラ輪姦'}='';
$v{'性行為意志'}='';
$v{'男性'}='';
}
sub t305{
$v{'男'}='女';
$v{'快感'}='異常感';
t245();
$v{'男性'}='レズ女';
$v{'言葉'}='女言葉';
t861();
t859();
}
sub t306{
$r_t306=rand 2;
$i_t306=int($r_t306)+1;
if($i_t306==1){ t307(); }
if($i_t306==2){ t308(); }
}
sub t307{
t304();
t309();
$v{'快感'}='異常感';
t247();
t248();
}
sub t308{
t304();
t310();
$v{'快感'}='異常感';
t247();
t248();
}
sub t309{
$v{'男性'}='好色男';
}
sub t310{
$v{'男性'}='SM男';
}
sub t311{
$r_t311=rand 2;
$i_t311=int($r_t311)+1;
if($i_t311==1){ t312(); }
if($i_t311==2){ t313(); }
}
sub t312{
t304();
$v{'快感'}='異常感';
t310();
$v{'性行為意志'}='脅迫';
t247();
t248();
}
sub t313{
t304();
$v{'快感'}='異常感';
t309();
$v{'性行為意志'}='脅迫';
t247();
t248();
}
sub t314{
t306();
$v{'男'}='男';
}
sub t315{
t306();
t58();
}
sub t316{
t306();
$v{'男'}='理事長さん';
$v{'男の劣称'}='理事長';
t91();
}
sub t317{
t306();
$v{'男'}='組合長さん';
$v{'男の劣称'}='組合長';
t91();
}
sub t318{
t306();
$v{'男'}='所長さん';
$v{'男の劣称'}='所長';
t89();
}
sub t319{
t324();
}
sub t320{
t306();
$v{'男'}='叔父';
}
sub t321{
t306();
$v{'男'}='社長さん';
$v{'男の劣称'}='社長';
}
sub t322{
t306();
$v{'男'}='男';
}
sub t323{
t306();
$v{'男'}='先生';
}
sub t324{
t306();
$v{'男'}='先生';
}
sub t325{
t306();
$v{'男'}='係長さん';
$v{'男の劣称'}='係長';
}
sub t326{
t306();
$v{'男'}='男';
$v{'性行為意志'}='脅迫';
}
sub t327{
t306();
$v{'性行為意志'}='同意';
$v{'男'}='男';
}
sub t328{
t306();
$v{'性行為意志'}='同意';
$v{'男'}='男';
}
sub t329{
t306();
$v{'性行為意志'}='同意';
$v{'男'}='男';
}
sub t330{
t311();
$v{'性行為意志'}='同意';
$v{'男'}='男';
}
sub t331{
t306();
$v{'性行為意志'}='脅迫';
$v{'男'}='男';
}
sub t332{
t306();
$v{'性行為意志'}='脅迫';
$v{'男'}='男';
}
sub t333{
t304();
$v{'快感'}='異常感';
$v{'男'}='痴漢';
$v{'男性'}='暴\行男';
}
sub t334{
t304();
$v{'快感'}='異常感';
$v{'男'}='客の男性';
$v{'男性'}='暴\行男';
}
sub t335{
t304();
$v{'快感'}='異常感';
$v{'男'}='運転手';
$v{'男性'}='暴\行男';
}
sub t336{
t304();
$v{'快感'}='異常感';
$v{'男'}='作業員';
$v{'男性'}='暴\行男';
}
sub t337{
t304();
$v{'快感'}='異常感';
$v{'男'}='団長';
$v{'男性'}='暴\行男';
}
sub t338{
t304();
$v{'快感'}='異常感';
$v{'男'}='組長';
$v{'男性'}='暴\行男';
}
sub t339{
t304();
$v{'快感'}='異常感';
$v{'男'}='編集長';
$v{'男性'}='好色男';
}
sub t340{
t304();
$v{'快感'}='異常感';
$v{'男'}='男の子';
$v{'男性'}='暴\行男';
}
sub t341{
t304();
$v{'快感'}='異常感';
$v{'男'}='男';
$v{'男性'}='暴\行男';
}
sub t342{
t304();
$v{'快感'}='異常感';
$v{'男性'}='暴\行男';
$v{'男'}='男の子';
$v{'男達'}='男の子達';
}
sub t343{
t304();
$v{'快感'}='異常感';
$v{'男性'}='暴\行男';
$v{'男'}='男';
$v{'男達'}='男達';
}
sub t344{
t304();
$v{'快感'}='異常感';
$v{'男'}='男の子';
$v{'男性'}='好色男';
}
sub t345{
t304();
$v{'快感'}='異常感';
t58();
$v{'男性'}='好色男';
}
sub t346{
t304();
$v{'快感'}='異常感';
$v{'男'}='男の子';
$v{'男性'}='好色男';
}
sub t347{
t304();
$v{'快感'}='異常感';
$v{'性行為意志'}='強制';
t247();
t248();
}
sub t348{
t304();
$v{'性行為意志'}='強制';
t244();
t246();
}
sub t349{
t304();
t307();
}
sub t350{
t306();
$v{'男'}='教授';
}
sub t351{
$v{'快感'}='異常感';
$v{'性行為意志'}='強制';
$v{'男'}='甥';
$v{'人物'}='甥';
$v{'続柄'}='長男';
$v{'男性'}='高校生';
$v{'性別'}='男';
$v{'性別愛称'}='男の子';
}
sub t352{
t306();
$v{'男'}='叔父';
}
sub t353{
t306();
t54();
}
sub t354{
t304();
$v{'性行為意志'}='同意';
t244();
t246();
}
sub t355{
t304();
t307();
$v{'男'}='マッサージ師';
}
sub t356{
t304();
t307();
$v{'男'}='マッサージ師';
$v{'性別'}='女';
}
sub t357{
t311();
$v{'男'}='運転手';
}
sub t358{
t311();
$v{'男'}='男';
}
sub t359{
t304();
$v{'男'}='社長さん';
$v{'男性'}='好色男';
}
sub t360{
t307();
$v{'男'}='男';
}
sub t361{
print '「どうです奥さん試しにいま電話してみませんか、いや一度やると止められなくなりますよ」と言われて私は一応どんなものか知っておいた方がいいと思って、電話をかけて見る事にしました。';
n();
print '「こっちに用意してあるから」と小部屋に連れて行かれると、目の前に電話機がありました。';
n();
print '電話機を上げるともうすぐ繋がる仕掛けになっているらしくてすぐに男の声が聞こえてきました。';
n();
}
sub t362{
print '私は何でもいいやと思って旦那の話など適当に話しを作っては男に打ち明け話しをしました。';
n();
print '「ところで最近旦那とエッチはしてるの」と男が話しを切り出しました。';
n();
print '「浮気してるんじゃないの、体もてあましてるんじゃないの」と聞かれて、「浮気ならしてないけどセックスフレンドだったら一杯いるの、近所の奥さんの旦那さんなんだけどね」';
n();
print 'と適当に造り話しを続けているとなんだか自分でも面白くなってきて「';
h('女友達');
print 'て、言うんだけど、奥さんぜんぜん知らないのよ、馬鹿みたい」と作り話しを続けました。';
n();
print 'そろそろ切ろうと思っていると、急に男が「これから俺と浮気しようぜ、逆らえると思うなよ」と言い出しました。';
n();
}
sub t363{
print '私は何でもいいやと思って旦那の話など適当に話しを作っては男に打ち明け話しをしました。';
n();
print '「ところで最近旦那とエッチはしてるの」と男が話しを切り出しました。';
n();
print '「最近全然なんですよ」と真面目に答えると、男は「さあ、どんな男がタイプなの、もちろん不倫相手のタイプだけどさ。年下このみかな、それとも年上が好みなの」と聞き出そうとしてきました。';
n();
print '私は適当に答えればいいと思って「そうですね、やっぱ年上ですね、年上のほうがいろいろ話しも聞いてくれるし、頼りがいがあるから」と話しました。';
n();
print 'すると「あ、今の旦那は話しも聞いてくれないし、頼りがいもないんだ」と言われてしまいました。';
n();
print '私はそういえばまあそうなので「そうですね」と答えてしまいました。';
n();
print '「それで年上の男性と交際経験はあるの、」と聞かれて、私はどうせテレクラだからと思い大学の時にナンパされてカラオケに連れ込まれた時のことを思い出しました。';
n();
print '「ええ、一応は、あるんですが、」と私が言うと、「どの位年上なの」と聞かれました。';
n();
print '私はあのときはと思い出しながら「50代くらいだったかしら」と答えました。';
n();
print 'すると「年上好みなんだね、それでどんな感じだったの」と追求されて、「背が低くて、はげてて、お腹がでててね、見るからに田舎臭い人だったんですよ」とつい答えてしまいました。';
n();
print '「そうゆう男がいいんだ、そうゆう男に抱かれると感じるんだね」と言われたので「そうですね、こんな男性に体が感じちゃうのと思うとなんだか、それで体がぞくぞくって来ちゃうんです」とうっかり本当の事を答えてしまいました。';
n();
print '「どう、ぴったしのタイプの男性紹介しようか」と言われて私はこれ以上話しをつづけるのはまずいと気がついてきました。';
n();
}
sub t364{
print '私はこれはまずいことになりそうだと思って、事務所から出ようとドアの方に振り向きました。';
n();
print 'ちょうどそのとき、ドアがあいて中年の男が入ってきました。';
n();
print '「金払ったのに、女が逃げやがったんだ、金持ち逃げしやがった、どうしてくれるんだ」とすごい剣幕で怒鳴り始めました。';
n();
print '「お客さん、もうしわけありません」と受付の男がなんとかなだめようとして返事をしました。';
n();
print '男が部屋に入ると私は急にからだが震えてきました。';
n();
print 'その男はさっき私が言った通りの背の低い、はげ上がった、お腹の突き出た田舎臭い男でした。';
n();
print '受付の男は私の様子に気づいたようで「お客さん、お客さんにぴったしな女がいますぜ、どうですこの女」と私の方をあごでしゃくりました。';
n();
print '男はあらためて私の方をゆっくりと見上げると「いいだろう、この女でも、払った金の分はサービスしてもらうからな」と言い出しました。';
n();
print '「それはもうもちろんですお客さん」と言いながら受付の男は私の両手を後ろで縛り付けました。';
n();
print '私はそのまま床に押し倒されました。';
n();
t763();
}
sub t365{
print 'ちょうど隣の部屋のドアが開くと、中から男性が一人出てきました。';
n();
print '「組長、組長にぴったしな女がいますぜ」と男が声をかけました。';
n();
print '組長という言葉を聞いただけで私は足が震えてきました。';
n();
print 'よくよく男を見ると背が低く、お腹もでていて、頭もはげ上がってさっき私が話したタイプにそのままでした。';
n();
print '私はまずいことになったと後悔しましたが、もう手遅れでした。';
n();
t338();
h('男');
print 'は私を隣の部屋に引きずり込むと床に押し倒してきました。';
n();
t763();
}
sub t366{
print '私は平気な顔をして電話を切ると部屋を出ようとしました。';
n();
print 'すると、さっき受付をしていた男が私を呼び止めて、「奥さん、ここの電話は全部録音してあるんですぜ」と言い出しました。';
n();
print '私は慌てて余計な作り話をしたことを後悔しました。';
n();
print '「それにあの部屋の電話は全部俺が受けてるんですぜ奥さん」と言われて、どうりで声が似ていたのにやっと気が付きました。';
n();
}
sub t367{
print '「いまのテープ';
h('女友達');
print 'に聞かせましょうかね、それとも先にお嬢さんの方に聞かせたらいいですかね」と言われて私はようやく事情を飲み込めてきました。';
n();
print '私が呆然として立ちつくしていると、男は私の後ろに回り後ろから私の両胸に手を回してきました。';
n();
t763();
}
sub t368{
print '「奥さんにぴったしの男性を紹介しますからこれから行ってもらいますよ」と男に言われて、私はとても断れませんでした。';
n();
print '言われたとおりに近くの駅前まで行くと、男が来るのを待ちました。';
n();
print 'すぐに、背の低くてお腹の突き出た男がこちらに近づいて来るのがわかりました。';
n();
print 'この男だと思った瞬間に、足が震えてきました。';
n();
print 'しかし男に別の女性が近づいて行きました。';
n();
print 'よくよく見ると';
h('女友達');
print 'の娘さんでした。';
n();
print 'これは大変だと思って私は二人の後を追いかけました。';
n();
}
sub t369{
print 'すこし離れてしばらくついて行くと二人はラブホテルに入ろうとして入り口でなにやら言い争っていました。';
n();
print 'どうやら、いきなりラブホテルに行くのを娘さんが抵抗しているようでした。';
n();
print '私は今しかないと思い「あなたいったいなにやってるのよ」と声を掛けました。';
n();
print 'すると娘さんは私の顔を見るなり一目散に駆け出して逃げていきました。';
n();
}
sub t370{
print '「なんだお前は」と男が言うと、男は私の両腕を抱えてラブホテルに連れ込もうとしました。';
n();
print '私が必死で逃げようとすると今度は腕をねじ上げられました。';
n();
print '「大人しくしろ、腕を折られたいのか」と言われて私は暴\れるのを諦めました。';
n();
print '男は私を部屋に連れ込むと、ベッドに押し倒して来ました。';
n();
t763();
}
sub t371{
t4();
t45();
t514();
t497();
t4();
t361();
t362();
t366();
t367();
}
sub t372{
t4();
t45();
t514();
t497();
t4();
t361();
t363();
t366();
t365();
}
sub t373{
t4();
t45();
t514();
t497();
t4();
t361();
t363();
t366();
t364();
}
sub t374{
t4();
t45();
t514();
t497();
t4();
t361();
t363();
t366();
t368();
t369();
t370();
}
sub t375{
$r_t375=rand 4;
$i_t375=int($r_t375)+1;
if($i_t375==1){ t371(); }
if($i_t375==2){ t372(); }
if($i_t375==3){ t373(); }
if($i_t375==4){ t374(); }
}
sub t376{
t395();
}
sub t377{
t395();
}
sub t378{
t395();
}
sub t379{
print '終電に間に合うように店をでたのですが、地下鉄の乗り場を間違えたので、終電に乗り遅れてしまいました。';
n();
print '学生の時だったら、そのままどこかで朝まで過ごしたりしていたのですが、今は旦那が居るので朝帰りはとてもできませんでした。';
n();
print '私は駅前でタクシー乗り場に並ぶと、タクシーで帰ることにしました。';
n();
}
sub t380{
print '私はお酒が入っていたせいもあって「それが男性ストリップに出てるんですよ、その彼氏」と余計な話しまでしてしまいました。';
n();
}
sub t381{
print '私はお酒が入っていたせいもあって「あれがすごいらしくて、外国人だと」余計な話しをしてしまいました。';
n();
}
sub t382{
t322();
print 'タクシーの運転手は最初は無口で何もいいませんでしたが、私がうっかり「今日は大変だったの友達の彼氏紹介されて、それが外国人で」と話すと、「それは大変でしたね、外国人は日本の女性が好きだから、うらやましかったんじゃないですか」と返事が返ってきました。';
n();
if($v{'出し物'} eq '外人の男性ストリップ') { t380();}else {t381();}
print 'すると、「外人はおっきいからねあれが、外人の女もあれがおっきいから外人同士だとちょうどいいんですよ」';
n();
print '「でも日本の女はちいさいから、外人の男の';
h('男性性器の愛称');
print '入れられたらもうたまらんですよ、おっきくて」';
n();
print '「その友達もいっぱつやらたんでしょう、連中は手が早いから」とエッチな話しが始まりました。';
n();
print '「日本人でもね、あそこに真珠を入れると、外人のでかいのよりずっといいですよ」';
n();
print '「入ると抜けなくなるんですよ、真珠がちょうど引っかかってね、その引っかかり具合がまたよくてね、もう行きっぱなしになるんですよ、天国に」と言われて、確かにそんな話しをどこかで聞いたような気がしてきました。';
n();
print '「どうです、紹介しましょうか、真珠の入った男性を」と言われて、これはいいことを聞いたとぼんやりとした頭で思いました。';
n();
}
sub t383{
print '「家に着いたらお金がたりないって言い出すんでね、それで俺はピント来たね『残りは身体で払ってもらいおうか』とすこし脅すような口調で言うと、『そうさせて頂きます』と言うからね。」';
n();
print '「返事が違うだろう、『お願いいたします、身体で払わせて下さい』だろうって言ってやると、泣き出しやがってね。」';
n();
print '「『ちゃんと言え、言うんだよ』と言うと『お願いいたします、身体で払わせていただきますから、よろしくお願いします』と言い出してね」';
n();
print '「そんで朝まで天国に行かせてやったんだ」と得意げに言います。';
n();
}
sub t384{
print '「それでどうしたと思いますお客さん」と聞かれて私は答えようがありませんでしたが、「夜這いプレーって知ってますか」と話しが続きました。';
n();
print '「部屋のドアを開けてね、待ってるんですよ男が来るのを」';
n();
print '「その女の時は、本人が縛って欲しいというんで両手を縛ったんですがね」';
n();
print '「縛るといっても、お芝居で縛るんだから、ちょっと両手に紐を巻き付けるくらいなんですが」';
n();
print '「それでも、縛られてるという気分がいいらしくてね、縛られてるから逆らえないという気持ちが感じるらしくて」';
n();
print '「いつくるか分からないし、誰が来るかも分からない、なにをされるかもわからない」';
n();
print '「そう思うと、待ってる間に、身体がガタガタ震えてくるそうですよ」';
n();
print '「そんときは、事務所に帰って運転手仲間4人で麻雀してね、勝ったやつがその女の家に夜這いしたんですよ」';
n();
print '「そいつは、あそこに真珠の入った男でね」';
n();
print '「女はもう朝まで行きっぱなしでね、奥さんどうですやってみませんか」と言われました。';
n();
}
sub t385{
print '私は運転手の話を聞いているちに、私もそんな目にあったらどんなだろうと思いました。';
n();
print 'すると、身体の芯から急に熱くなると腰から膝が震えてきました。';
n();
print '私はもうこのままでは家に戻ってもとても朝まで身体が我慢できないと自分でもわかりました。';
n();
print '家に着いたとき、財布の中にはタクシー代に十\分なお金はありませんでした。';
n();
print '私はこれで、いい口実ができると思うとまた膝が震えてきました。';
n();
print '「あの、お金がたりないんですけど」と私が言うと、運転手は「足りないじゃ困るんですよ奥さん」と冷たい口調でいいます。';
n();
print '私は部屋にもどって、旦那が夜勤でもう家をでているのを確かめてたらタクシーに戻ると「お金ないんです、ホントです、どうしたらいいですか」と運転手に言いました。';
n();
print 'すると運転手は「どうするかは自分で決めるんだな、自分の身体に聞いてみろ」と言いながら私の腿の間に指先を滑らせてきました。';
n();
print '私はもう我慢するのも限界で「私の身体で払わせて下さい、お願いします、お願いします」と何度も言いました。';
n();
print '運転手は気乗りがしない様子でしたが指先はしっかりと私の腿の内側を動き続けていました。';
n();
print '「こまるんですよ、お客さん」という言葉で、わざと私をじらしてるのがすぐ分かりました。';
n();
print '私がもう一度「お願いします、私の身体で払います、ホントですお願い」と言うとやっと、車を降りてきました。';
n();
print '私は運転手を寝室に案内するとベッドに横になりました。';
n();
}
sub t386{
print '「ところで奥さん最近旦那とはどうですか」と今度は私の事を聞かれました。';
n();
print '私が「ええまあ、」と答えると「最近してないんでしょう、そうゆう夫婦多いんですよ」';
n();
print '「このあいだ乗せたお客さんもそうでね、それでね、今夜帰っても旦那がいないからって言うんですよ」';
n();
print '「いろいろ話しを聞くと、やっぱり今夜誰かに誘われたいってて話しでね」';
n();
print '「それでね、私はテクニックには自信ありますよっていったらね、『おまかせします』と言われてね」';
n();
}
sub t387{
print '「どうです、奥さんも私になら『お任せします』言われたいね」';
n();
print '「天国まで百往復ぐらいさせますよ、私だったら、旦那と比べてごらんなさいよ」';
n();
print '「旦那とは体験できない、別の世界があるって教えてあげますよ、その身体に」';
n();
print '「身体もてあましてるんでしょう、もう長いこと」';
n();
print '「もったいないじゃないですかせっかく女に生まれて、その身体をもてあましてたら」';
n();
print '「女の身体は観音様ですよ、観音様になりたいでしょう、その身体」';
n();
print 'と口説き言葉を言い続けながら、タクシーはタクシー会社の事務所に入っていきました。';
n();
print '事務所の奧には別の建物があり運転手の休憩室のようでした。';
n();
print 'タクシーが止まると私は休憩室のなかに連れ込まれました。';
n();
print '部屋には誰もいなく、奧の仮眠室には小さなベッドがありました。';
n();
print '私はそのベッドに押し倒されました。';
n();
t774();
}
sub t388{
print '男はそばにあった私のストッキングで私の両手を縛ると部屋をでてきいました。';
n();
print '私はこれから夜這いプレーが始まるのだと分かって身体が震えてきました。';
n();
print '外で車の音が聞こえたり、近くを通る人の声が聞こえるたびに私の身体は引きつって震えだしました。';
n();
print '私は待っているうちにいつの間にか寝入っていました。';
n();
print 'もう夜明け近くになって私の身体におぼろげな感触があた私は目をさました。';
n();
print '私の上に、のしかかるような人影を見て私は体中が震えてきました。';
n();
}
sub t389{
$r_t389=rand 2;
$i_t389=int($r_t389)+1;
if($i_t389==1){ t390(); }
if($i_t389==2){ t454(); }
}
sub t390{
t455();
print '私は帰りが遅くなると旦那の機嫌が悪くなるので、なんとか先に帰らせてもらおうとしました。';
n();
print 'しかし';
h('女友達');
print 'に「まだいいでしょう」引き留められてなかなか席を立てませんでした。';
n();
h('女友達');
print 'はまだ独身なので、結婚すると夜遅くまではお酒を飲んだりできのを分かってはいない様子でした。';
n();
print '終電が近い時間になって、私はようやく先に店をでて一人で帰る事にしました。';
n();
}
sub t391{
t389();
t379();
t382();
t386();
t383();
t385();
t774();
}
sub t392{
t389();
t379();
t382();
t386();
t384();
t385();
t388();
t774();
}
sub t393{
t389();
t379();
t382();
t386();
t387();
}
sub t394{
$r_t394=rand 3;
$i_t394=int($r_t394)+1;
if($i_t394==1){ t391(); }
if($i_t394==2){ t392(); }
if($i_t394==3){ t393(); }
}
sub t395{
t4();
t451();
t452();
t4();
t394();
}
sub t396{
print '駅前のスーパーで買い物をしたあと、枕カバーを買おうと思っていつもは通らない裏道にはいると、目の前に見慣れた服を着た女性が、中年の男性と歩いていました。';
n();
print '間違いなく';
h('女友達');
print 'に違いないとすぐ分かりました。';
n();
print '二人はちょうどラブホテルから出てきたところで、';
h('女友達');
print 'が駅前で男と別れると、男は私の方に向かって歩いてきました。';
n();
print '背も低くて、お腹の出ている中年の男は、いつも';
h('女友達');
print 'が言っている好みの男性とはかけ離れた風体でした。';
n();
}
sub t397{
print '次の日曜日に';
h('女友達');
print 'が近所の公園でフリーマーケットを出店するので、私は一緒に売り子に並びました。';
n();
print '出店時間の朝10時には人通りもなく、公園の中は出店している人が他の人の店を見て回るだけでした。';
n();
print '私は何気ないそぶりで、「ねね、浮気するならどんな男性が好みなの」と聞いてみました。';
n();
print 'すると、「そうね、とんでもないドスケベな男で、声をかけてくきて、もうすぐラブホテルまで連れ込んじゃうような男の方が遊ぶにはいいわよね」';
n();
print '「好きとか嫌いとかの話しになると、いろいろ面倒でしょう」';
n();
print '「もうお互いに体目当てで遊ぶだけというのが、浮気するなら一番いいわよ」と言い出しました。';
n();
}
sub t398{
print '「声をかけられて5分後にはもうラブホテルに女を連れ込んでるような凄腕の男もいるそうよ、そうゆう男の方が女の扱いはなれなるから」と言うので、私はためしに「いま、つき合ってる男の人もそうゆう人なの」と聞いてみました。';
n();
}
sub t399{
print '「声をかけられて5分後にはもうフェラチオさせてるような凄腕の男もいるそうよ、そうゆう男の方が女の扱いはなれなるから」と言うので、私はためしに「いま、つき合ってる男の人もそうゆう人なの」と聞いてみました。';
n();
}
sub t400{
print 'すると「いやねえ、もしもの話しよ、そんなことあるわけないじゃないの」と向きになって怒り出しました。';
n();
print '私はそれでも「中年の男性で背が低くて、お腹でてたりして、その上禿げてたりしたらやっぱやでしょう」と聞いてみました。';
n();
print '「男と女というのはね、そう簡単じゃないのよ、こんな人絶対いやと思うような人とつき合うと、それが逆に感じて来ちゃうこともあるんだって」といろいろ教えてくれました。';
n();
print '私はそんなものかと思いましたが、それ以上追求するのはやめました。';
n();
print '午後になって客ももう来なくなって、時間前に他の店は片付けを始めました。';
n();
print '私達の店だけ開けているわけにもいかずに、店をたたむと';
h('女友達');
print 'の旦那さんに携帯をかけて車で来てもらいました。';
n();
print '私は夕ご飯の買い物があるからと、駅のスーパーに行きました。';
n();
}
sub t401{
print '「声をかけられたら、すぐにラブホテル」という';
h('女友達');
print 'の言葉が耳に残っていました。';
n();
}
sub t402{
print 'ちょうど店を出てきたとき、自動販売機で煙草を買おうとしている男の顔を見て、私は息を飲みました。';
n();
print '昨日';
h('女友達');
print 'と一緒にラブホテルからでてきた男に間違いありませんでした。';
n();
}
sub t403{
print '「声をかけて5分後にはもうトイレで';
h('フェラチオ');
print '」という';
h('女友達');
print 'の言葉が耳に残っていました。';
n();
}
sub t404{
print 'ちょうど店を出てきたとき、自動販売機で煙草を買おうとしている男の顔を見て、私は息を飲みました。';
n();
h('女友達');
print 'がつき合っている男性に間違いありませんでした。';
n();
}
sub t405{
print 'いつものように夕食の買い物をしてスーパーを出ようとすると、入り口の煙草の自動販売機で煙草を買おうしている男性が私の道を遮りました。';
n();
print '男の目がふと横をみて私の顔を覗き込んだとき私の体が急に震えだしました。';
n();
}
sub t406{
print '私が立ちすくんでいると不意に男が「この販売機故障かな、出てこないよ、誰か呼んできてよ」と声を掛けて来ました。';
n();
print '私は急に足ががたがた震えてきました。';
n();
print '男は私のそぶりに気が付いたらしくて、どこかで会ったような気がしたらしく、「あ、ひさしぶりだね、最近どうしてるの」と声をかけてきました。';
n();
print '「名前なんていったっけ、随分ひさしぶりだけど元気だった」と聞かれて、私は「あのお名前なんておっしゃいましたっけ」と聞いてみました。';
n();
t61();
t331();
print 'すると「';
h('男の名字の劣称');
print 'だよ、';
h('男の名字の劣称');
print '」と大きな声で返事が返ってきました。';
n();
}
sub t407{
print '私はこのまま通り過ぎたらもう二度とチャンスはないと思い「あ';
h('男の名字');
print 'ですか、その節はお世話になりました」とすこし遅れて返事をしました。';
n();
}
sub t408{
print '私はあの時の男性のはずはないしと思い直しました。。';
n();
print 'しかし目の前の大きく前に突きだしたお腹をみると、あの時のお腹の重みを体が思い出して震えてきました。';
n();
print 'あの時は';
h('女友達');
print 'と私が交互に男に責められて、「あの時上からのしかかってきたお腹の重みは今でも思い出すと体が震えて来るの」と';
h('女友達');
print 'が事ある毎に口にするくらいでした。';
n();
print 'あの大きなお腹が上から私の体を押しつぶすように重なる感触は、今の旦那では絶対に味わえない快感でした。';
n();
}
sub t409{
print 'すると「ま、いいや、これから飲みにでもいこうや」と言うなり男の手がいきなり私のお尻の後ろに押し当てられてきました。';
n();
print 'その瞬間に体中につま先から頭のてっぺんまで電流が流れて子宮が痺れました。';
n();
print 'もうさからえない、もうなにをされても逆らえないと私は覚悟を決めました。';
n();
}
sub t410{
print '近くの居酒屋で二人で入ると、カウンターの席で私はチューハイを頼みました。';
n();
print '男もチューハイを頼むと、「俺はね、女を喜ばすのが上手でね」';
n();
print '「一度でも抱かれた女は、生まれて初めて女の喜びを知りましたっていってみんな感謝感激でね」と自慢話しを始めました。';
n();
print '私は試しに「昨日も、人妻ナンパしたんでしょう」と言ってみました。';
n();
print 'すると「昨日の女はすごかったぜ、こんなの初めてとかいって泣き出してね、もうしがみついてくるんだ、よっぽど旦那が下手なんだな」とかまた自慢をしました。';
n();
print '私は昨日';
h('女友達');
print 'が味わった喜びがどんなにすごかったのかとそればかりが気になりました。そろそろ出ようかと言われて、半分よろめきながら私は席を立ちました。';
n();
print '男が会計を済ませると、男に体を支えられて店を出ました。';
n();
print '男は私の耳元で「どう、すこし休んでいこうか、酔いをさましたほうがいいよ」とささやいてきました。';
n();
print '私のお尻をなで回しながら「それに、いい思いがしたいだろう、どうなんだ、天国に100往復くらいさせてやるぜ」とずいぶんとストレートな誘い文句で口説いてきました。';
n();
print '「夫婦の間じゃね、お互い遠慮があるから、本当の女の喜びを味わうのはできないんだ」';
n();
print '「会ったばかりで相手の事を何も知らないとね、女の体は一番感じるんだ」';
n();
print '「女の体はもともとそう神様が作ったんだから、神様には逆らえないんだよ」と勝手な事を言い出しました。';
n();
h('女友達');
print 'もきっと同じ事を言われたのねと思うと、私が断る理由はない気がしてきました。';
n();
print '私は男に半分抱きかかえられながら、ラブホテルの部屋に連れ込まれました。';
n();
t763();
}
sub t411{
print 'お酒を飲まされた後カラオケ店に誘われました。';
n();
print '近くのカラオケ店に行くまで男の手は私のお尻をゆっくりと何度も撫で上げてきました。';
n();
print '私は頭がからっぼになって、立っているのもできないくらいでした。';
n();
print '部屋に入ると、男はカラオケの曲を選ぶ振りをしながら私の腿の間に手を差し入れてきました。';
n();
print '私は学生のときと同じだと思うと、体が痺れたように動けなくなりました。';
n();
print 'すこしづつ指先を奧に進めながら私の反応を確かめると男は私をソ\ファーに横に寝かせました。';
n();
print '男が上着を脱ぐと、大きなお腹がすぐ目に入ってきました。';
n();
print '私はなにも考えずに目を閉じました。';
n();
t774();
}
sub t412{
h('女友達');
print 'に「どう最近旦那とはうまく行ってるの」と話しを切り出されて、私はエッチな話しを始めるに違いないと思ってドキドキしてきました。';
n();
print '「不倫くらいだれだってしてるのよ、あなたはどうなの」と言われて私ははっきりとは返事をしませんでした。';
n();
print '「私ねえ、つき合ってる人いるんだけど、よかったら貸してあげましょうか」と言う話しになって、私はどんな人とつき合ってるのかと気になりました。';
n();
print '「それがねえ、アレがすごくてね、一度経験したらもう、他の男性じゃ満足できなくなっちゃうの」';
n();
print '「それにね、経験豊富でね、毎晩ナンパしては違う女を抱いてるのよ」';
n();
print '「ともかくナンパがうまくて、声をかけて5分後にはもうトイレで';
h('フェラチオ');
print 'させてるのよ」と男の話が続きました。';
n();
print '私は「あなたも5分で';
h('フェラチオ');
print 'したの」と聞いてみました。';
n();
print 'すると';
h('女友達');
print 'は「えへっ、分かった、そうなのよ、口説かれて見ればわかるわよ」と舌を出して笑いました。';
n();
}
sub t413{
print 'サウナを出て着替えを済ませて私達は出口まで一緒に降りました。';
n();
print 'ちょうどドアを出ようとするとガラス戸の向かい側に中年の男性が立っていて、こちらに手を振るのが見えました。';
n();
h('女友達');
print 'の不倫の相手というのは、この男性の用でした。';
n();
print '背も低くてお腹もでていて、どうみても田舎臭いおじさんにしか見えない男でした。';
n();
print 'こんな男性とつき合っているなんて、よっぽどアレが上手なのかしらと私はさっきの話しを思い出しました。';
n();
}
sub t414{
print '翌日、駅前で一通り夕食の買い物をすませると、本屋で料理の本を立ち読みしました。';
n();
}
sub t415{
print '翌日、駅前で一通り夕食の買い物をすませると、本屋で料理の本を立ち読みしました。';
n();
}
sub t416{
print '翌日、駅前のスーパーで一通り夕食の買い物をすませると、店の外に出ました。';
n();
}
sub t417{
t331();
print '本屋をでて帰ろうとすると、昨日の男性とすれ違いました。';
n();
print '私は一瞬どうしたらいいのか思いつきませんでしたが、振り返って男の後ろ姿を見ました。';
n();
}
sub t418{
print '男はすぐ先の銀行に行くと中に入りました。';
n();
print '私はそのままどうしていいのか分からずに、立ちつくしたまま男を待ちました。';
n();
}
sub t419{
print 'しばらく待って男が出てくると、今度は私の方に帰り道を歩いてきました。';
n();
print 'ちょうどすれ違おうとしたとき、私は今しかチャンスはないと思いました。';
n();
print '「あのこのへんに銀行ありませんか」と私は男の前に立ちふさがって声をかけました。';
n();
print 'すると男は、私の顔をゆっくりと見てから「あ、すぐ近くですよ、よかったら僕が案内しますよいやよかった、僕もいまその銀行に行くところだったんですよ」と調子のいい返事で答えました。';
n();
}
sub t420{
print 'コーヒーをの飲みながら「いや、奥さん素敵だね。モデルさんなさってたんでしょう、いやスタイルもいいし、笑顔が素敵だ」と早速口説きモードに入ったようでした。';
n();
print '私はこのあとどんな風に口説かれるのかしらとドキドキしてきました。';
n();
h('男');
print 'はすぐに私の膝の上に手を載せてくると、話しを続けながら膝頭をくすぐるようになで始めました。';
n();
print '私は急に膝が震えてくると、もうなにがなんだか分からなくなってきました。';
n();
h('男');
print 'は私の膝の間に手を差し入れると、私の手を';
h('男');
print 'の股間に触らせました。';
n();
print '「このドスケベ女、男が欲しくてたまらないんだろう」';
n();
print '「旦那が相手じゃ、とても我慢できなくて、男が欲しくて欲しくてたまらないんだろう。その唇は';
h('フェラチオ');
print 'したくてたまらない唇だぜ」といきなり酷い言葉を言われて私は体が震えてきました。';
n();
print '「どうだいますぐしゃぶらせてやるぜ、しゃぶりたいんだろ」と言われて私は思わず涙がこみ上げてきました。';
n();
h('男');
print 'の指は私の感じる所を責めると、奧まで入ってきました。';
n();
print '私はもう';
h('男');
print 'に逆らえなくなっていました。';
n();
print '私は';
h('男');
print 'に連れられて席を立つとトイレに連れて行かれました。';
n();
t633();
}
sub t421{
print '「いや久しぶりだね」と男が言葉を返すと「ちょっとお茶でも飲んでいきましょうよ、いやすぐ近くにおいしいコーヒーの店があるんですよ」と誘われました。';
n();
print '手が早いとは聞いていたのですがやっぱりと思いました。';
n();
}
sub t422{
print '銀行から出ると、「ちょっとお茶でも飲んでいきましょうよ、いやすぐ近くにおいしいコーヒーの店があるんですよ」と誘われました。';
n();
print '手が早いとは聞いていたのですがやっぱりと思いました。';
n();
}
sub t423{
print '銀行から出ると、「ちょっとお茶でも飲んでいきましょうよ、いやすぐ近くに気の利いた店があるんですよ、きっと気に入りますよ」と誘われました。';
n();
print '手が早いとは聞いていたのですがやっぱりと思いました。';
n();
}
sub t424{
print '午後になって買い物に行こうと家を出ようとしたとき、旦那から携帯にメールが入りました。';
n();
print '「今夜は遅くなるから食事はいらない」といつものメッセージが入っていました。';
n();
print 'このところ夜遅くて残業が多くて夕食を一緒に食べる機会はほとんどありませんでした。';
n();
print '私は夕食を作っても余るだけだと思い、夜は久しぶりに外食にすることにしました。';
n();
print 'このないだ録画しておいたビデオを見た後、私は夕方に近くのファミリーレストランに行ってみました。';
n();
}
sub t425{
print '席に案内されてメニューを見ていると近所の';
h('女友達');
print 'がウェイトレスの服装でお盆をもって忙しそうにしていました。';
n();
}
sub t426{
h('女友達');
print 'は奧のテーブルに座った男性の注文を取りに私のすぐ前を通り過ぎました。';
n();
print '注文を取った後戻るとき声をかけようと思って見ていると男の手が';
h('女友達');
print 'のお尻に当てられてスカートの奧まで手を差し入れるのが見えました。';
n();
print '私はびっくりして声もでませんでしたが、';
h('女友達');
print 'は平気な様子で注文の確認をしていました。';
n();
}
sub t427{
print '食事の後、レジの前で順番を待っているとちょうど';
h('女友達');
print 'が食事を下げる所でした。';
n();
print '私は「あのさ、さっきのあの男の人だれ」と聞いてみました。';
n();
print '「ああ、さっきの、あの人ね、別につき合ってる訳じゃないのよ」と';
h('女友達');
print 'が言い訳しました。';
n();
print '私は怪しいと思って「ホントなの、なんかなか良さそうだったじゃない」と言ってみると、「あの男ね、来るたびに違う女性連れてくるのよ、それも50代くらいのおばさんから、女子高生までなんでもありなのよ」';
n();
print '「おまけにこないだね、人妻にトイレで';
h('フェラチオ');
print 'させてたのよ。それも声かけてから5分もたたないうちなのよ」と言い出すので私はびっくりしました。';
n();
print '「声をかけられたりしても、ついて行ったらだめよともかく手が早いんだから」と言われて私はちょっと興味が沸いてきました。';
n();
}
sub t428{
t416();
t404();
t403();
t406();
t421();
t420();
}
sub t429{
t414();
t417();
t403();
t418();
t419();
t422();
t420();
}
sub t430{
$r_t430=rand 2;
$i_t430=int($r_t430)+1;
if($i_t430==1){ t428(); }
if($i_t430==2){ t429(); }
}
sub t431{
t402();
t401();
t406();
t407();
t410();
}
sub t432{
t415();
t417();
t401();
t418();
t419();
t423();
t410();
}
sub t433{
$r_t433=rand 2;
$i_t433=int($r_t433)+1;
if($i_t433==1){ t431(); }
if($i_t433==2){ t432(); }
}
sub t434{
t402();
t403();
t406();
t421();
t420();
}
sub t435{
t415();
t417();
t403();
t418();
t419();
t422();
t420();
}
sub t436{
$r_t436=rand 2;
$i_t436=int($r_t436)+1;
if($i_t436==1){ t434(); }
if($i_t436==2){ t435(); }
}
sub t437{
t4();
t405();
t535();
t406();
t408();
t407();
t409();
t411();
}
sub t438{
t4();
t45();
t396();
t397();
t399();
t400();
t4();
t436();
}
sub t439{
t4();
t45();
t396();
t397();
t398();
t400();
t4();
t433();
}
sub t440{
$r_t440=rand 2;
$i_t440=int($r_t440)+1;
if($i_t440==1){ t438(); }
if($i_t440==2){ t439(); }
}
sub t441{
t4();
t147();
t521();
t4();
t532();
t533();
t412();
t413();
t4();
t430();
}
sub t442{
t4();
t45();
t424();
t425();
t426();
t427();
t4();
t430();
}
sub t443{
$r_t443=rand 4;
$i_t443=int($r_t443)+1;
if($i_t443==1){ t437(); }
if($i_t443==2){ t441(); }
if($i_t443==3){ t442(); }
if($i_t443==4){ t440(); }
}
sub t444{
t459();
}
sub t445{
t459();
}
sub t446{
t459();
}
sub t447{
h('女友達');
print 'に誘われて';
h('催し物');
print 'に行くことになりました。';
n();
print '当日銀座で待ち合わせして、会場に行くとテレビの取材の大きなトラックが何台もならっていました。';
n();
print '会場に入る受付には取材のカメラと芸能\レポーターが陣取っていて、私達が受け付けを通るときも、カメラが向けられていました。';
n();
print '私達のすぐあとから、有名な姉妹が派手な衣装で現れると、レポーターが一斉に駆け寄っていました。';
n();
print '席に着くと、一番前のすこし横の席でしたが隣には芸能\人らしい人が座って、カメラのフラッシュもまぶしいくらい何度も光りました。';
n();
}
sub t448{
t107();
t447();
h('催し物の略称');
print 'が始まると、会場一杯に音楽が鳴り響き、次から次へとモデルの女性がキャットウォークを行ったり来たりしました。';
n();
print '私は大学の時に学園祭でやったファッションショーを思い出しましたが、こんなに本物は違うのかとびっくりしました。';
n();
h('催し物の略称');
print 'が終わると、';
h('女友達');
print 'が少し離れた席に座っていた外国人の男性を紹介してくれました。';
n();
print 'この';
h('催し物の略称');
print 'のデザイナーの親友で、そのせいで普通ではとても手に入らない';
h('催し物の略称');
print 'の招待券が手に入ったのと説明してくれました。';
n();
print 'どうりで、芸能\人が来るような';
h('催し物の略称');
print 'に私達みたいなのが入れるはずないのにと分かりました。';
n();
}
sub t449{
t106();
t447();
print '舞台には出演者が勢揃いしてインタビューが始まると会場は騒然としした雰囲気でした。';
n();
print '外国の映画スターが、なにか冗談をいったらしくて場内には大きな声が響きました。';
n();
print 'やがて挨拶も終わると映画が始まりました。';
n();
print 'なにか恋愛映画らしくて、ダンスの場面が続いた後こんどはエッチなシーンの連続でした。';
n();
print '映画が終わると、';
h('女友達');
print 'が少し離れた席に座っていた外国人の男性を紹介してくれました。';
n();
print 'この映画にダンサー役で出演していて、そのせいで普通ではとても手に入らない試写会の招待券が手に入ったのと説明してくれました。';
n();
print 'どうりで、芸能\人が来るような';
h('催し物の略称');
print 'に私達みたいなのが入れるはずないのにと分かりました。';
n();
}
sub t450{
h('女友達');
print 'から電話がかかってきて、コーラス部でやる学園祭のコンサートを聴きにきて欲しいと頼まれました。';
n();
print '大学を卒業してからはありま学園祭にはいったことがなかったのですが、';
h('女友達');
print 'がどうしてもと言うので行くことにしました。';
n();
print '土曜の10時にいつもの講堂に行くと、広い会場にはわずか数人しか観客が居ませんでした。';
n();
print 'いつものことだとは思いましたが、毎年観客が少なくなっているのは間違いありませんでした。';
n();
print 'すこし遅れてコンサートが始まると、舞台には女の子達が黒い長いスカート姿で並びました。';
n();
print '私も学生の頃はああやって、黒のスカートで舞台に立ったのだと思うと涙がこみ上げそうになりました。';
n();
print '無事にコンサートも終わると、';
h('女友達');
print 'は私に男性を一人紹介してくれました。';
n();
print 'いま交際中のカナダ人だとの事です。';
n();
}
sub t451{
$r_t451=rand 3;
$i_t451=int($r_t451)+1;
if($i_t451==1){ t450(); }
if($i_t451==2){ t449(); }
if($i_t451==3){ t448(); }
}
sub t452{
t353();
h('男');
print 'はもう日本に長くて、日本語は普通にしゃべれるからと';
h('女友達');
print 'が言います。';
n();
print 'たしかに、片言の日本語ではなくて、ちゃんとしたしゃべり方をするので私はびっくりして聞いていました。';
n();
print 'これは、結婚間近なのだなと思い、結婚式はいつの予\定ですかと聞いてみると、';
h('女友達');
print 'は笑いながら私たちそうゆう古い考え方はしないのよと';
h('男');
print 'となにか英語で話しました。';
n();
}
sub t453{
print 'よかったら銀座で食事をしていきましょうと';
h('女友達');
print 'に誘われました。';
n();
print '食事のあとお酒を飲むことにしました。';
n();
print '学生の頃は全然お酒を飲んだこともない';
h('女友達');
print 'がおいしそうにお酒を飲むので私はびっくりしてしまいました。';
n();
print 'しかしお酒に弱いのはあいかわらずのようで子供みたいなしゃべり方を始めました。';
n();
print '「';
h('男');
print 'はすごいのよあれが、ほんとすごいのよ、あなたも試して見れば」と言い出すので私はびっくりして聞いていました。';
n();
print 'もうそろそろ帰った方がいいと思ったころ、携帯がなって';
h('女友達');
print 'は急用だといって席を立ってしまいました。';
n();
print '私は';
h('男');
print 'と二人でお酒を飲み続けました。';
n();
print '久しぶりにすっかり酔ってしまい、自分がどこにいるかも分からないくらいにふらふらになりました。';
n();
print '店を出ると、';
h('男');
print 'はちょっと休んで行こうと私を誘いました。';
n();
print '私は、なんのお誘いかはすぐ分かりましたがもう身体が逆らえませんでした。';
n();
print 'タクシーを拾ってしばらく走ると、ラブホテルに入りました。';
n();
t590();
}
sub t454{
t144();
print '「これから一緒に食事でもしていかない、面白い店があるから」と誘われて私達は池袋まで出ました。';
n();
print '大通りから裏道にはいるとけばけばしいネオンの明かりの看板がならんだ路地に来ました。';
n();
print '小さな入り口から中にはいってエレベータで上がると、店はかなり広くて、中央にステージもありました。';
n();
print 'すぐに女性の店員にテーブルに案内されましたが、店員の服装は奇妙な感じがしました。';
n();
print '皮で出来たぴったりしたミニのワンピースに手首には皮の手枷のようなものが巻き付けられ、銀色の鎖で両手がつながれていました。';
n();
print 'お酒を飲みながら食事をしていると、場内にのステージに照明がついてマイクの声も聞こえてきました。';
n();
print 'どうやらショータイムが始まる様子でした。';
n();
print '上半身に皮のブラジャーを着けた女の子達が変な格好で踊り始めると、やがて黒い皮の衣装をつけたお腹のでた男性がステージに上がりました。';
n();
print '顔には三角帽子のような変な覆面を付けていました。';
n();
print '手にした鞭を何度もぴしぴしと響かせると、ウェイトレスの女性を呼びつけ、「なんださっき、ビールをお客さんにこぼしただろう」とどなり付けました。';
n();
print 'ウェイトレスの女性は、半分泣き声で「おゆるし下さい、どうかお慈悲を」と芝居じみた口調で答えました。';
n();
print 'すると、踊り子の女性達が、ウェイトレスの女性を取り押さえて縛り始めました。';
n();
print 'ミニスカートの前を足をひらいてこちらに向けた姿勢で縛りあげられると、男が鞭で叩き始めました。';
n();
print '「どう、あなたも、あんな風にされたいでしょう」と';
h('女友達');
print 'に言われて、私は下を向いてステージから目をそらせました。';
n();
print 'しかし、鞭で叩かれるウェイトレスの女性の悲鳴のような叫び声はいつまでも私の耳に響き続けました。';
n();
print 'やがてショーも終わると';
h('女友達');
print 'にカラオケに誘われました。';
n();
print '3人でカラオケルームに入ってしばらく歌っていると、急に';
h('女友達');
print 'が';
h('男');
print 'の足下に膝をつくと、口を使い始めました。';
n();
print '私はびっくりして成り行きを見ていました。';
n();
h('男');
print 'が';
h('女友達');
print 'のスカートを裏返しにしながら、めくり上げるとその下には赤い縄が何本も';
n();
h('女友達');
print 'の';
h('花園');
print 'に食い込んでいるのが目に入りました。';
n();
print '私はようやくどうしてさっきの店に連れていかれたのかが分かってきました。';
n();
h('男');
print 'は縄に指を絡ませるとねじり上げてきました。';
n();
h('女友達');
print 'の声が部屋一杯に響き始めると私はどうしていいのか分からなくなりました。';
n();
print '私はもう終電の時間だと気が付いて「おさきに失礼します」とだけ言ってカラオケルームを出ました。';
n();
}
sub t455{
t143();
print '「これから六本木に遊びにいきましょう、';
h('男');
print 'がアルバイトで出てる店があるのと」と';
h('女友達');
print 'に言われて、私たちは地下鉄に乗りました。';
n();
h('女友達');
print 'と一緒に店にはいると、';
h('男');
print 'は仕事があるからと、店の奥に入りました。';
n();
print '店は中央にステージがあり、ステージを囲んで丸いテーブルがたくさんならんでいました。';
n();
print 'ボーイさんは全部外国人の男性で、客はほとんどが中年くらいの女性でした。';
n();
print 'なんだか変な店ねと思いましたが、出てきたのは普通の食事でした。';
n();
print 'しばらくお酒を飲んで話しをしていると、ショータイムが始まりました。';
n();
print '店のボーイをしていた男性がステージで変なポーズを取りながら服を脱ぎ始めました。';
n();
print 'ステージの右端には';
h('男');
print 'もいて、水兵のような衣装でした。';
n();
print '一人一人の踊りらしいものが終わって、男達は下着一枚で一列に並びました。';
n();
print '下着の下に大きく盛り上がっているものがはっきり見えて、場内は異様な熱気でした。';
n();
print 'やがて';
h('男');
print 'が、あちこちのテーブルを回ってお客さんからお金をもらって歩くと、';
n();
h('女友達');
print 'の手をとってステージに上げました。';
n();
h('男');
print 'が';
h('女友達');
print 'に膝を突かせるとパンツを下げて、';
h('女友達');
print 'の口を塞ぎました。';
n();
h('女友達');
print 'が、頭を上下左右に回しているのが見えました。';
n();
print 'なんのことはない、';
h('女友達');
print 'はこれを私に見せたかったのに違いありませんでした。';
n();
h('女友達');
print 'がテーブルに戻ってくると「どう、あなたもしてみたいでしょ、」と言い出すので私は呆れて言葉を返せませんでした。';
n();
}
sub t456{
t455();
print '食事も終わって店を出ようとすると、';
h('女友達');
print 'は「';
h('男');
print 'とこれから二人で帰るから」と言い出します。';
n();
print '私は一人で地下鉄の駅まで歩きました。';
n();
print 'しかし、このままとても一人で帰れるわけがありませんでした。';
n();
print '私は、すぐ目に入ったショットバーの看板のある店に入りました。';
n();
print '細長い店には、男性が数人カウンターに立って酒を飲んでいました。';
n();
print '私は「カクテルなんでもいいから」と言って注文すると、「じゃ、ブルーグラスにしませんか、おいしいですよ」と隣の男性が声をかけてきました。';
n();
t329();
print '「じゃそれお願いします」と私が返事をすると、「今日はお一人ですか」と隣の男性がまた話しを続けようとしてきました。';
n();
print '私は誘われてもいいいと思って、いかにも気があるような口調で返事をしました。';
n();
print 'しばらく話しを続けてから「そろそろ出ませんか」と誘われました。';
n();
print 'あとは、ラブホテルに誘われるだけねと私は期待して店を出ました。';
n();
print '店の前でタクシーを拾うと、男が運転手に言ったのは近くのラブホテルの名前のようでした。';
n();
t590();
}
sub t457{
t455();
print '「ね、';
h('男');
print 'の隣に金髪の男の子いるでしょう」';
n();
t353();
print '「';
h('男');
print 'っていう名前なんだけど、あなたのこと気に入ってるそうよ」';
n();
print '「この次にあなたを舞台に上げてもらうように頼んどいたから」と';
h('女友達');
print 'に言われて私はいったいどうしようかと胸がドキドキしてきました。';
n();
print '私を気に入った男の子ってどんな男の子かしらと思ってよく見ると、肩から胸にかけての筋肉が逞しくて下半身はすらりとしていてギリシャ彫刻のようでした。';
n();
print '私はこんな身体の男性に抱きしめられたらどんなだろうと思って身体が熱くなりました。';
n();
print '踊りが一通りまた区切りがつくと、こんどは';
h('男');
print 'が客席を回って舞台に上げる女の子を捜し始めました。';
n();
print 'きっと私の所に来るに違いないと思って、私は胸が膨らみました。';
n();
h('男');
print 'が私達のテーブルに来ると英語でなにか言いました。';
n();
print '「いってらっしゃいよ、チャンスは今しかないのよ、さあ」と';
h('女友達');
print 'に言われて、私は舞台に上がりました。';
n();
print '私はさっき';
h('女友達');
print 'がしたように';
h('男');
print 'に口を使いました。';
n();
h('男');
print 'は小さい声で私に何か言いました。';
n();
print '私はショーのあとで待っていてくれと言っているのだと思いました。';
n();
print 'ショーが終わると私と';
h('女友達');
print 'は楽屋の出口で二人を待ちました。';
n();
print 'すこし待ってから男の子達がでてくると、';
h('女友達');
print 'は「じゃあ、楽しんでね、」というと二人で先に行ってしまいました。';
n();
print '私は';
h('男');
print 'に近くのラブホテルに連れて行かれました。';
n();
t590();
}
sub t458{
$r_t458=rand 3;
$i_t458=int($r_t458)+1;
if($i_t458==1){ t453(); }
if($i_t458==2){ t456(); }
if($i_t458==3){ t457(); }
}
sub t459{
t4();
t451();
t452();
t4();
t458();
}
sub t460{
print 'しばらくして書店の文芸誌に';
h('先輩');
print 'の名前があり受賞作と書いてあるので買ってきて読んでみると、大学の時の研究室の事がいろいろ書いてありました。';
n();
print '私の事も書いてあって、いまの旦那と知り合ういきさつなども嘘や本当を取り混ぜて書いてありました。';
n();
print '私はこれだったら自分にでも書けると思い立つと、旦那のパソ\コンで大学の時のコーラス部のことをいろいろと書き始めました。';
n();
print '入学してから卒業するまでのコーラス部での出来事をもっともらしく小説にまとめて賞をとった友達に見てもらうことにしました。';
n();
}
sub t461{
print '原稿を書き留めで送って数日たつと';
h('先輩');
print 'から電話があり、自分では読んでもわからないから、審査員の先生に見てもらうよう頼んでおいたと言われました。';
n();
t324();
}
sub t462{
print '早速、その';
h('男');
print 'に電話してみると読んでおくから今度の日曜日にでも遊びに来なさいと言われました。';
n();
print 'これで私も小説家になれると思うと私は嬉しくて涙が出そうになりました。';
n();
print '約束の日曜日に';
h('男');
print 'の所へ、手みやげのケーキを持って伺うと';
h('男');
print 'はまだ眠そうな顔で私を迎えてくれました。';
n();
print '「うん、読んでみたけどなかなかいいよ、ちょっと手直しすれば、入選は間違いない、どこを手直しすればいいか教えるから」と言って奧に案内されました。';
n();
print 'しかし連れて行かれた部屋は書斎ではなく、お布団が敷いたままの寝室でした。';
n();
print '「僕の言うとおりにすれば、新人賞は取れるから」と言いながら';
h('男');
print 'は私をお布団に押し倒してきました。';
n();
t774();
}
sub t463{
print 'しかし原稿を送ったあとも';
h('先輩');
print 'からは何の連絡もなく、やっぱり私の書いた小説などだめだったんだと諦めていました。';
n();
print '3ヶ月ほどたって、突然聞いたこともない出版社から電話があり新人賞を受賞しましたとお祝いの言葉を言われました。';
n();
print '私は賞に応募した覚えもないので';
h('先輩');
print 'に電話して聞いてみました。';
n();
t324();
print 'すると';
h('先輩');
print 'は私の小説を読んで、これでも新人賞がとれそうな賞の審査員に送ってみると、その審査員の';
h('男');
print 'が勝手に賞に応募したことにしてしまったらしいという話しでした。';
n();
print '数日たって、その審査員の';
h('男');
print 'から電話があり、「一応新人賞ということにしたけれど、出版の前に多少手直しがいるから、どこを直せばいいのかは僕が教えるから」と連絡が来ました。';
n();
print '手みやげのケーキを持って';
h('男');
print 'の所にいくと、「原稿をあずかってるから、直す所を教える、そこを直せば、だれが見ても恥ずかしくない新人賞だ」と言われて奧の部屋に案内されました。';
n();
print 'しかしそこは書斎ではなくお布団の敷いてある寝室でした。';
n();
print '「なにからなにまで、僕の言うとおりにするんだわかったね」と言うと';
h('男');
print 'は私はお布団に押し倒してきました。';
n();
t774();
}
sub t464{
print '乾杯のあと料理を食べていると';
h('先輩');
print 'が私を手招きして呼んでくれました。';
n();
t324();
print '中年のやや小太りの男性が先輩のそばにいて、私に名刺を渡してくれました。';
n();
print '「どんな本を書いてるんですか」と聞かれて、「まだ書いてないんですが」と返事をすると、「じゃあ出来たら是非見せて下さいな、いや楽しみだ」と言われました。';
n();
print '「';
h('男');
print 'どうです';
h('私の愛称');
print '小説家になれますか、';
h('男');
print 'だったら顔をみただけで才能\がおわかりでしょう」と';
h('先輩');
print 'がすこし意地悪っぽくいいました。';
n();
print 'すると';
h('男');
print 'は「いや、僕が指導すれば新人賞くらいすぐ取れますよ」と思いがけない返事でした。';
n();
print '「じゃあ';
h('私の愛称');
print '、弟子にしてもらいなさいな、よかったわね」と言われて、私はいつの間にか弟子にされてしまってびっくりしました。';
n();
print 'しかし、新人賞くらいはすぐ取れるという言葉を聞いて、私も小説家になれるのかと思うと気分は有頂天でした。';
n();
print '「今度の日曜日にでも遊びに来なさい」と言われて断る訳にもいきませんでした。';
n();
}
sub t465{
print 'さっそく、駅前でケーキを買って先生のマンションに行くと「まずは小説の書き方の基本から覚えないといけないから」';
n();
print '「そのためにはね、資料探しというのを最初にやってもらうよ。」';
n();
print '「小説の題材になる資料を自分で探せるようにならないと小説は書けないからね。」';
n();
print '「ひとまず、この本を探してきてくれないか、神田の古本屋には行ったことあるね。」とメモ用紙に書いた本のリストを渡されました。';
n();
print '私は地図を書いてもらって、神田の古本屋街まで行くと、一軒ずつ回っては必死で探しました。';
n();
print 'ほとんど丸一日かかっても、一冊も見つからずに私は疲れた足を引きずって家に帰りました。';
n();
print 'もう夕食近くになって、食事の支度もしていないので、私は出前を頼んで一休みしました。';
n();
print '旦那が帰ってくると、料理が出来てないのに不機嫌な顔をしましたが、何も言わずに食べてくれました。';
n();
print '私がほっとしていると食事のあと「今日はいったいなにしてたんだ」と言われて私は心臓が止まりそうになりました。';
n();
print '私は仕方なく事情を話すと、「そのリストを見せてみろ」と言います。';
n();
print 'メモ用紙を渡すと旦那は部屋にこもって一時間ほど出てきませんでした。';
n();
print 'ようやく部屋をでてきた旦那は、「全部インターネットで注文したから、2、3日たてば宅急便で届く」と言って寝室に行くと布団を敷き始めました。';
n();
print '私は旦那の機嫌が悪くなったけれど、資料探しを手伝ってくれてホットしました。';
n();
print '次の週に宅急便で届いた本を持って';
h('男');
print 'のマンションに行きました。';
n();
print '男はびっくりした様子で私の持ってきた本を一冊ずつたしかめると「いったいどうやって探したんだ、俺が頼んだのは手に入るはずのない本なんだ、探しだって見つかるはずない、それがどうやってここにあるんだ」と言い出しました。';
n();
print '私はどうやら探しても見つかるはずのない本を探せと命じられたらしくて、すこし腹がたってきました。';
n();
print '「旦那がインターネットで探してくれたんです、」と言うと';
h('男');
print 'は顔色を変えるといきなり怒鳴り始めました。';
n();
print '「俺は古本屋で探せと言ったはずだ、古本屋を一軒ずつ探すのが修行なんだ、絶対見つからない本を探して回るのが小説家になる修行なんだ、それをなんだ、お前はインターネットかなんかで探して来て得意になってる、それじゃあ修行にならないだろう、いったいどうゆうつもりなんだ。」';
n();
print '私はなんと言い返していいのか分からずに黙っているしかありませんでした。';
n();
print '「小説家になるというのはな、言われた事を言われた通り、なんの疑問も感じずに言われたとおりする気持ちが大事なんだ、その気持ちがなければ小説家になんかなれないんだ分かってるのか」と言われて私は、小さい声で「はい分かってます」と返事をしました。';
n();
print 'すると、「じゃあ言われたとおり何でもしてもらうからな、今すぐ服を脱いで裸になれ」と怒鳴りつけられました。';
n();
print '「なんで裸になんかならないといけないんですか」と私が言うと、「なにも疑わずにただ言われたとおりするその気持ちが大事なんだ、それが出来るかいま試してるんだ、そんな事も分からないのか」とまた怒鳴られました。';
n();
print '私はもう裸になるしかないと思い服を脱ぎ始めました。';
n();
print 'すると男は満足そうな顔で「そうだ、小説家になろうと思ったらその気持ちを忘れるな」とまた私に説教を続けました。';
n();
print '私が服を全部脱ぐと、床に横になるように指示してきました。';
n();
print 'やっぱりこうゆうことなのねと私は思いましたがもう逆らえるはずはありませんでした';
n();
t763();
}
sub t466{
print 'さっそく、駅前でケーキを買って先生のマンションに行くと「まずは小説の書き方の基本から覚えないといけないから」';
n();
print '「文学の勉強にはいろいろあるが、僕が学生の頃やったのは、名作を筆写することだね」';
n();
print '「書き写していくうちに、だんだんと文章の書き方が分かってくるんだ」';
n();
print '「まず最初に勉強してもらうのは、川端康成先生の小説だね、これを手書きで原稿用紙に写すんだ」と伊豆の踊子を渡されました。';
n();
print '私は家に帰ってから、食事の後かたづけのあと、居間のテーブルで筆写を始めました。';
n();
print 'すると旦那が「お前なにやってんだ」と興味ありげに話しかけてきました。';
n();
print '私が事情を話すと、「そんなの真面目にやってたら馬鹿みたいだ、いまどき本を手書きで写して勉強するなんて、時代遅れじゃないか」と言い出しました。';
n();
print '「俺がやってやるから、お前はテレビでも見てろ」と言うので私は旦那の機嫌を悪くしても困ると思い旦那に任せることにしました。';
n();
print '一時間もしないうちに旦那が部屋から出てくると「どうだこれで」と得意そうに言います。';
n();
print '旦那が見せてくれたのは手書きで書いた、伊豆の踊り子の一冊分の原稿でした。';
n();
print 'いったいどうやったのかと思っていると「手書き文字フォントを使ったんだ、どうだこれで誰が見ても手で書いたように見えるだろう」と旦那が説明してくれました。';
n();
print '私は手書きで一冊写すのも面倒なので、旦那がプリントしてくれた原稿を先生に持っていくことにしました。';
n();
print '次の日曜日に先生の所にもっていくと「ずいぶん早かったね、一月はかかると思ったのに、一日12時間は書かないとこんなに早くはできない、いや感心だ、それだけやる気があるってことだ」と上機嫌でした。';
n();
print '次に渡された「雪国」も私は旦那に頼むことにしました。';
n();
print '旦那はすっかり上機嫌でインターネットから雪国の原稿を探すと手書き文字で印字してくれました。';
n();
print '私は次の日曜日に旦那が印字してくれた原稿を持って先生の所にいきました。';
n();
print '先生は「また随分早く終わったね」と言いながら今度はすこし怪訝そうな顔で原稿をよく見ました。';
n();
print '「こんなに早くできるはずないし、なにか変だねこの原稿。手書きみたいに見えるけど、よくよく見るとどの文字も同じ字だ」';
n();
print '「いったいどうゆうことなんだね、おかしいじゃないか、どうしてみんな同じ字でこんなに綺麗に書いてあるんだ」と先生が言い出しました。';
n();
print '私が黙って下を向いていると先生は急に私の髪をつかんでひっぱりながら「白状するんだ、こんな字がかけるわけないだろう、どうゆうことなんだ」と怒鳴りつけてきました。';
n();
print '私はこれはまずいと思いましたがとても本当の事は言い出せませんでした。';
n();
print 'すると先生は私を床にひきずり倒して、私の体に馬乗りになり「白状するんだ、この女、人を馬鹿にしやがって、このままですむと思うのか」とカンカンになって怒り出しました。';
n();
print '「旦那にやってもらったんです、旦那が手書き文字フォントで印刷してくれたんです」と私が白状すると、先生はなおも怒り狂って、「馬鹿にしやがって、どんなめに会うのかわかってるのか」と言うなり私の上に体を押しつけてきました。';
n();
t763();
}
sub t467{
print 'ともかく書いた物を見てもらった方がいいと思って、原稿用紙で数枚の短編を書いて、当日先生の家まで行きました。';
n();
print '途中でケーキ屋があったので、お土産を買っていったほうがいいと思って、ショートケーキを4つ程買いました。';
n();
print 'ドアのベルを鳴らすと、お嬢さんらしい人がでてきました。';
n();
print 'しかし様子ではお手伝いの人のようでお嬢さんではないようでした。';
n();
print '書斎に通されると、先生はまだ寝てるからといってずいぶんと待たされました。';
n();
print '何時頃いつも起きられるのですかと聞いてみると、昨日は友達とお酒を飲んだので今日は何時に起きられるのか分かりませんと言われました。';
n();
print 'こんなことならもっと遅く来れば良かったと思いました。';
n();
print 'ようやく午後おそくに先生が起きてくると私はさっそく書いてきた短編を読んでもらおうと鞄から出して先生に渡そうとしました。';
n();
print 'しかし先生は、見なくても分かるからと、手に取ろうとさえしませんでした。';
n();
print '「小説家になりたいの、どうなの、小説家になりたいという覚悟はあるの」と先生がいきなり聞いてきました。';
n();
print '私はそんな言い方をされてもどう答えていいのか分からずに、「はい、覚悟はしてます」といいかげんな気持ちで適当にいいました。';
n();
print '「じゃあ、明日から毎日朝6時に来なさい」と言うと部屋をでてどこかに行ってしまいました。';
n();
print '私が部屋をでて帰ろうとするとさっきの女性が「なんて言われたんですか」と聞いてきました。';
n();
print '「明日朝6時に来るように言われたんですが、先生は6時にはまだ寝てるんでしょう」と聞いてみました。';
n();
}
sub t468{
print 'すると「弟子の人は、かならず最初の一月はやらされるんですよ、先生は根性を見るんだとか言ってるんですが、いちおう運動靴で来て下さいね」と言われました。';
n();
print '私は訳もわからず、家に帰ると旦那に一応報告しました。';
n();
print 'すると旦那は「朝体力づくりにジョギングでもするんじゃないか、お前ダイエットしたいって言ってたからちょうどいいじゃないか」と言って笑っていました。';
n();
print '私は先生と一緒に朝ジョギングするのもかなわないと思いましたが、一応は運動靴とジャージを用意して翌朝先生の家に行きました。';
n();
print 'ベルを鳴らすと昨日の女の子がでてきて、「こちらです」と裏の庭に案内されました。';
n();
print 'そこには大きな犬小屋があり、犬が2頭私にしっぽを振ってほえかかってきました。';
n();
print '二頭とも私を見てすっかり喜んでいる様子で、半分立ち上がって私を迎えてくれました。';
n();
print '「道順はこの紙に書いてありますから、こっから近所の公園にいって、公園の中を一回りして、帰って来て下さいね、大体30分くらいですみますから」と女の子に言われて、どうやら訳が分かってきました。';
n();
print '弟子にしてもらうというのはこうゆうことなのかと思いましたがまあ最初は仕方ないと思い諦めて犬を連れて外に出ました。';
n();
print '最初は地図を頼りに道を探しては角を曲がって進んだのですが犬はもう道順を覚えているらしくて、勝手にどんどん先にいこうとします。';
n();
print 'どうも地図はみなくて良さそうなので、犬が進む方向にそのまま行くことにしました。';
n();
print '2頭とも元気が良くてどんどん先に進むので私は半分小走りについていくのがやっとでした。';
n();
print '角を曲がって細い道を上がると、公園が見えてきました。';
n();
print 'どうやら女の子が言っていたのはこの公園のようでした。';
n();
print '入り口は小さかったのですか奧に入ると随分と広い公園でした。';
n();
print '公園を一回りして帰ればいいと思ったのですが、犬は公園が楽しくてしょうがないらしくて、同じ所を何度もぐるぐる回って帰ろうとはしませんでした。';
n();
print 'そのうちお腹がぐるぐると音がしてきました。';
n();
print '今朝ベーコンエッグを朝食に食べてきたのですが、朝早く食事するのは滅多にないので、お腹が下ってしまったようでした。';
n();
print '私はトイレの前に通りかかったときに、犬をトイレの前の手すりにつないでトイレに入りました。';
n();
print 'しばらくトイレでお腹が痛むのを我慢してから外にでてみると犬は二頭とも見当たりませんでした。';
n();
print '私はびっくりしてあたりを探してみましたがどこにも姿は見えませんでした。';
n();
print 'これは大変なことになったと思いましたがどうにもなりませんでした。';
n();
print '公園の中には見当たらないので公園の入り口近くまで戻ってみると、学生風の男達が数人公園の前で缶コーヒーを飲んでいました。';
n();
print '私はちょうどよかったと思って、「犬を二頭見ませんでしたか」と聞いてみました。';
n();
print 'すると「あ、犬ならこっちに行ったよ、この先だ」と答えが返ってきました。';
n();
print '私はようやく気持ちが安心して、「こっちですか」と言いながら男の子達が教えてくれた方向に歩き始めました。';
n();
print 'すると男の子達は「この先のマンションに入っていったの見たから」と言って一緒に犬を探して歩き始めました。';
n();
print 'ちょうど中古のマンションの裏手に来ると、マンションは取り壊しの工事中でした。';
n();
print '「さっきこの裏から、犬の声がしたからきっと、この部屋のどこかだぜ」と男の子の一人が言うので、私は部屋の一つに入ってみました。';
n();
print '取り壊し中のマンションはもう家具も置いてなくて、コンクリーの壁がむき出しになっていました。';
n();
print 'こんなところに犬が迷い込むはずはないと思って外にでようとすると、入り口には男の子達が立ちふさがっていました。';
n();
print '私は「ちょっとどいて下さい」と言ってみましたが、男の子達はすぐに私に襲いかかってきました。';
n();
t864();
}
sub t469{
print 'すると「先生は朝の5時くらいまで原稿書いてて、朝刊を読んでくらいに寝られるんですよ」と言われてびっくりしました。';
n();
print '「ほかに何か言われましたか」と聞かれて「いいえ何も」と答えると、「たぶん先生が書いた原稿をワープロで入力してもらうんだと思います、ワープロ出来ますよね」と言われました。';
n();
print '私はパソ\コンのワープロなら一応使えるので、「ええまあ、得意ですけど」と返事をしました。';
n();
print '翌朝朝早く起きて先生の所にいってみると、先生は疲れ切った様子で新聞を読んでいました。';
n();
print '「これ、今日中にワープロに入れてくれるかな、印刷してもらえば、それに手直しするから、」と言われて原稿を渡されました。';
n();
print '女の子にワープロのおいてある部屋に案内されると、私は困ったことになったと思いました。';
n();
print 'おいてあるのはパソ\コンではなく、もう10年前くらいの旧式のワープロでした。';
n();
print 'おまけに入力は親指シフトで私には打てませんでした。';
n();
print '先生が書いた原稿はたったの数枚でしたが私は一枚打つのに30分くらいかかってしまいました。';
n();
print 'ようやくマニュアルを見ながら、プリントアウトして先生に渡して、女の子が入れてくれたお茶を飲んで帰してもらいました。';
n();
print '私はこれはとてもやってられないと思い、';
h('女友達');
print 'に電話してみました。';
n();
print 'すると、大学の後輩でワープロなら親指打ち、ローマ字打ちと両方できる女の子がいるとちょうどいい話しを聞きました。';
n();
h('女友達');
print 'に電話番号を聞いて、電話してみると「将来は小説家になりたくて、小説を書くなら親指シフトだと本に書いてあったので親にワープロ買ってもらって高校の時から練習したんです」と言います。';
n();
print '私はこれは都合がいいと思い「小説家の先生に弟子にしてもらえるから、その替わりワープロを打ってくれないかしら」と言ってみました。';
n();
print 'すると「ホントですか、すごいホントに小説家の先生の原稿打たせてもらるんですか」と後輩は感激したようすでした。';
n();
print '私はこれで自分が小説家になる夢はひとまず消えたけれど、あの古くさいワープロをもう見なくて済むと思いほっとしました。';
n();
print '一月ほどたって朝早く電話がかかってきて、ででみると後輩の母親からでした。';
n();
print '「昨日卒業式なんですが、娘がまだ家に帰ってこないんです」という話しでした。';
n();
print '「謝恩会にでたのでしょう」と聞いてみましたが、「謝恩会には出なかったそうなんです」と返事が返ってきました。';
n();
print '「それに最近様子が変で、就職が決まっていたのに、就職を断ったらしいんですが、何か知りませんでしょうか」と言われて私は思い当たる事がありました。';
n();
print 'もしかして後輩は小説家になるつもりで、就職を断ったのかもしれない。';
n();
print 'そうだとすればきっと先生の所に居るはずだと私は心配になりました。';
n();
print '今の時間ならまだ先生は起きてるはずだと思い、私はすぐに電話してみました。';
n();
print '電話にでたのはお手伝いの女の子でした。';
n();
print '「ああ、昨日からいらしてますよ、いま先生と一緒です」とすぐに教えてくれました。';
n();
print '「あの電話代わってもらえますか」と私が頼むと、しばらくごたごた音がして「私なら大丈夫ですから心配しないで下さい」と後輩の声がかすかに聞こえてきましたが、声は半分泣き声で震えていました。';
n();
print '私はこれはきっとなにかあったに違いないと思いすぐに先生の家まで出かけることにしました。';
n();
print '急いで支度をして、先生の家まで来ると、お手伝いの女の子が「あ、いらしたんですか、話しを聞いてなかったんですか」と不思議な顔をして書斎に案内してくれました。';
n();
print '先生は「なんで、来たんだ、よけいな事するんじゃない」と怒った顔をしていました。';
n();
print '「じゃましないで、お願いすぐ帰って」と後輩の声が聞こえるので、応接セットの方を見ると、後輩は卒業式の袴姿のまま椅子に縛られてお尻が丸出しにされていました。';
n();
print '「私、小説家になるんです、小説家になるためにはなんでもさせていただきます」と泣きながら叫ぶ後輩の様子を見て私は事情が分かってきました。';
n();
print '「どうゆうつもりなんですか」と私が怒鳴ると、先生は「お前も同じ目にあわしてやる、お前も小説家になりたいんだろう」と言いながら私を押し倒してきました。';
n();
t763();
}
sub t470{
t4();
t40();
t569();
t572();
t460();
t461();
t462();
}
sub t471{
t4();
t40();
t569();
t572();
t460();
t463();
}
sub t472{
t4();
t40();
t569();
t572();
t464();
t465();
}
sub t473{
t4();
t40();
t569();
t572();
t464();
t466();
}
sub t474{
t4();
t40();
t569();
t572();
t464();
t467();
t468();
}
sub t475{
t4();
t40();
t569();
t572();
t464();
t467();
t469();
}
sub t476{
$r_t476=rand 6;
$i_t476=int($r_t476)+1;
if($i_t476==1){ t470(); }
if($i_t476==2){ t471(); }
if($i_t476==3){ t472(); }
if($i_t476==4){ t473(); }
if($i_t476==5){ t474(); }
if($i_t476==6){ t475(); }
}
sub t477{
print '旦那が珍しく温泉旅行に私を連れて行くと言い出しました。';
n();
print 'しかしよく聞いてみると、経費は私の分まで会社持ちで接待旅行でした。';
n();
print '旦那の会社の提携先のアメリカの会社の会長が日本に来て、契約のあと日本見物をしていくことになったそうでした。';
n();
}
sub t478{
print '夫婦が新幹線に乗りたいというので東京駅から、早朝の東北新幹線に乗りました。';
n();
print '二人は契約も終わってくつろいだ様子でファーストネームで、';
h('男');
print '、';
h('女友達');
print 'と呼ぶように言われました。';
n();
}
sub t479{
print '昼前には温泉に着いたのですが、予\定ではお祭りを見に行くことになっていました。';
n();
print 'タクシーを呼んで、目的地の神社に行くと、ちょうどお祭りの御神輿がでてくるところでした。';
n();
print 'しかしその御神輿をみて私はあやうくひっくり返りそうになりました。';
n();
print '2メートルもある巨大な男根が御神輿の上に載っていたのです。';
n();
print '夫婦は顔中に満面の笑みを浮かべて喜んでいました。';
n();
print '巫女さんがまた一抱えもある男根をかかえて行列を作って通りかかりました。';
n();
print '見聞の人はその先端を手のひらでなで回しています。';
n();
print 'なにか御利益でもあるそうでした。';
n();
print '夫婦も喜んでその大きな先端をなで回すと';
h('女友達');
print 'はキスまでしていました。';
n();
}
sub t480{
print '昼前に温泉のホテルに着くと、近くにある秘宝館を見物することになりました。';
n();
print '私は秘宝館と名前があるので、宝石や高価な焼き物でも置いてあるのかと思いました。';
n();
print 'しかし、ちかくまで来ると建物の外側にはなにやら変な飾りがついていました。';
n();
print '私はなんだか変だと思いましたが、中に入ってみるとやっぱり怪しげな民芸品がたくさんならんでいました。';
n();
print '天狗のお面は鼻の先が奇妙な形をしていて、鼻の根本も大きな二つの玉が着いていました。';
n();
print '巨大なこけしもやっぱり先端が変な形でした。';
n();
print '大きなバイブレータをたくさん並べた展示台もあり、こんな所に連れてきて大丈夫なのかしらと私は不安な気持ちでした。';
n();
print 'しかし外国人にはこうゆう見せ物は面白いらしくて二人は満面の笑みを浮かべて楽しそうに見学していました。';
n();
}
sub t481{
print 'ホテルに行くと、ツインの部屋が二部屋用意してありました。';
n();
print '夕食を食べた後部屋に戻ると、夫婦が旦那となにか部屋で話していました。';
n();
print '旦那はなにかずいぶんと困惑した様子でしたが、やがて私の所に来ると「夫婦交換をしたいと二人がいってるんだが、お前どうする、接待だから断るわけにもいかないし」';
n();
print '「ここで二人に機嫌悪くされると、俺も会社で立場がないから、なんとか我慢してくれないか」と言い出しました。';
n();
print '私もこれは旦那のためにとても断れないと覚悟を決めました。';
n();
h('女友達');
print 'が私達の部屋に来ると私は入れ替わりに';
h('男');
print 'が待っている部屋にいきました。';
n();
print '私はベッドに横になり';
h('男');
print 'を待ちました。';
n();
t774();
}
sub t482{
print '昼間は近所の観光名所をいろいろ見て回り夜旅館に帰りました。';
n();
print '旦那は接待ということでいろいろ気を使っているようで「マッサージを呼んだらどうだろうか、」と私に相談してきました。';
n();
print '私がなにも考えずに「そうね、いいアイデアだと思うけど」と答えると、旦那はすぐに電話してマッサージを二人分電話で頼みました。';
n();
print '少し待っていると白衣を着たマッサージ師が男女二人が部屋にきました。';
n();
print '二人ともアジア系の外国人のようで、英語でなにやら話しをしていました。';
n();
print 'しかしなにか様子が変で、';
h('男');
print 'のマッサージは女性が';
h('女友達');
print 'のマッサージは男性が始めました。';
n();
print 'やがて';
h('女友達');
print 'が変な声を出し始めたので私は旦那と顔を見合わせました。';
n();
print '「風呂に行こうか、」と旦那が言い出したので、私達は部屋を出ました。';
n();
print '「やっぱ、マッサージ頼まなければよかったみたいね」と私が言うと、「お前がいいアイデアだと言ったんじゃないか」と旦那は私のせいにしてきました。';
n();
print '私は口をすぼめて不満そうな顔をしましたが、旦那も余計な事を言ったと気が付いたようであとは何も言いませんでした。';
n();
}
sub t483{
print 'お風呂場まで来ると「奧に露天風呂があるから二人で入ろうか」と旦那が言い出しました。';
n();
print '「男女混浴」という看板が目に入りましたが、せっかく温泉に来たんだから旦那と一緒に入るのもいいかと思いました。';
n();
print 'しばらく二人で黙ってお湯に浸かっていると、';
h('男');
print 'と';
h('女友達');
print 'も露天風呂に入ってきました。';
n();
print '私はさっきのマッサージがすぐに終わったらしいのでホットしました。';
n();
print '二人は露天風呂には慣れていない様子で、なにやら落ち着かない様子でした。';
n();
print '「そろそろ出ませんか」と旦那が';
h('男');
print 'に声を掛けると、';
h('男');
print 'は困った様子で、腰のタオルを押さえていました。';
n();
print 'タオルの下に巨大なものがあるのがはっきりと分かりました。';
n();
print '旦那もなんと言っていいのか分からない様子で「じゃあ、先に行ってます」と言って温泉から出て行きました。';
n();
}
sub t484{
print '私は';
h('女友達');
print 'と一緒に温泉から出ると、二人で着替えをしました。';
n();
print '「';
h('男');
print 'が、今夜あなたを欲しいっていってるんだけど、どう」と';
h('女友達');
print 'が突然言い出したので私はびっくりしました。';
n();
print '「';
h('男');
print 'はね、一度大きくなると、だめなのよ、今夜あなたが欲しいって言ってるの、私は全然構\わないのよ」と言いうので、私はどう断っていいのか分からずに「旦那と相談してみます」と返事をしました。';
n();
print 'ひとまず着替えもすんで、部屋に戻ることになり私はなんとかごまかせたと思いました。';
n();
}
sub t485{
print '部屋に戻る';
h('女友達');
print 'が旦那に何か話しかけていましたが、旦那は意味が分からなかったようで「イエス、イエス」と答えてごまかしていました。';
n();
print '明日の予\定を説明した後、私達は電気を消して、布団に入りました。';
n();
print '夜中近くになって、私の布団の横に誰かが入ってきました。';
n();
print '旦那が私を求めて布団に入ることなどあるわけないので私は一瞬心臓が止まりそうになりました。';
n();
h('男');
print 'は「旦那はイエスと言ってたよ」と言うなり、私の上にのしかかってきました。';
n();
t763();
}
sub t486{
t4();
t477();
t51();
t253();
t478();
t479();
t481();
}
sub t487{
t4();
t477();
t51();
t253();
t478();
t480();
t481();
}
sub t488{
t4();
t477();
t51();
t253();
t478();
t482();
t483();
t484();
t485();
}
sub t489{
$r_t489=rand 3;
$i_t489=int($r_t489)+1;
if($i_t489==1){ t486(); }
if($i_t489==2){ t487(); }
if($i_t489==3){ t488(); }
}
sub t490{
t476();
}
sub t491{
t459();
}
sub t492{
t489();
}
sub t493{
t395();
}
sub t494{
t375();
}
sub t495{
t443();
}
sub t496{
$r_t496=rand 6;
$i_t496=int($r_t496)+1;
if($i_t496==1){ t476(); }
if($i_t496==2){ t459(); }
if($i_t496==3){ t489(); }
if($i_t496==4){ t395(); }
if($i_t496==5){ t375(); }
if($i_t496==6){ t443(); }
}
sub t497{
print '前もって電話を入れて「アルバイトのことでお聞きしたいんですが」と約束をしてビラに書いてある住所に行くと、やっぱりテレクラの看板がかかったビルの3階でした。';
n();
print '部屋に案内されていろいろ話しを聞くと、やっぱりテレクラのサクラのバイトでした。';
n();
print '私はこんな話してとも';
h('女友達');
print 'に言えないとすっかり考えこんでしまいました。';
n();
}
sub t498{
print '年の割には大柄で見た感じはもう大学生くらいに見える元気なお嬢さんでした。';
n();
print '時々見せる子供っぽい仕草が、やはりまだ高校生らしくまだ体つきとは不釣り合いな感じがしました。';
n();
}
sub t499{
print '年の割には大柄で親譲りで胸も大きく見た感じはもう大学生くらいに見える元気なお嬢さんでしたが、雰囲気はまだ高校生らしい所が残っていて不釣り合いな感じがしまた。';
n();
}
sub t500{
print 'まだ高校生なので体つきはまだ小柄でしたが、顔は目鼻立ちも整っていてすっかり大人びていてるお嬢さんでした。';
n();
}
sub t501{
print 'まだ高校生なので体つきはまだ小柄でしたが、胸は親譲りでもう女子大生並に大きくて、雰囲気だけはすっかり大人びていてるお嬢さんでした。';
n();
}
sub t502{
$r_t502=rand 4;
$i_t502=int($r_t502)+1;
if($i_t502==1){ t498(); }
if($i_t502==2){ t499(); }
if($i_t502==3){ t500(); }
if($i_t502==4){ t501(); }
}
sub t503{
h('女友達');
print 'のお嬢さんはついこのないだまで中学生で今年の4月に高校生になったばかりでした。';
n();
print '私も進学祝いにと、靴下をプレゼントしたのでよく覚えていました。';
n();
}
sub t504{
h('女友達');
print 'のお嬢さんは去年高校生になったばかりで今はまだ高校二年生でした。';
n();
print '私も進学祝いにと、靴下をプレゼントしたのでよく覚えていました。';
n();
}
sub t505{
$r_t505=rand 2;
$i_t505=int($r_t505)+1;
if($i_t505==1){ t503(); }
if($i_t505==2){ t504(); }
}
sub t506{
print '「最近娘が高校生になったばかりなんだけど、どうも洋服かったり、化粧品買ったりしてね」';
n();
print '「それで変だと思って問いつめたら、アルバイトしてるっていうのよ」';
n();
}
sub t507{
print '「最近よく新聞のビラに入ってるでしょう、テレホンアポインターっていうの、家でできる簡単な仕事っていうのね、それを近所の電話ボックスからしてるっていうんだけど、どう考えたった変でしょう」';
n();
print '私が「たしかにちょっと変ね」と相づちを打つと、「ね、ちょっとこの店に調べに行ってみてくれないどんな仕事なのか」';
n();
print '「私が行くとさ、また娘が余計なことしたって怒り出すから、このところ反抗期なのよ」と言われて私は';
h('女友達');
print 'のために一肌脱ぐことにしました。';
n();
}
sub t508{
print '近所の';
h('女友達');
print 'が遊びに来たとき、「ちょっと相談したいことがあるの」と話しを切り出しました。';
n();
print '「実は娘のことなんだけど」と';
h('女友達');
print 'が心配そうに口を開きました。';
n();
t505();
t502();
t506();
t507();
}
sub t509{
h('女友達');
print 'が遊びに来たとき一緒にテレビを見ているとワイドショーでテレクラの特集をしていて、高校生がバイトをしているとか放送していました。';
n();
h('女友達');
print 'はテレビを見ながら不安な顔をして、内の子大丈夫かしらと言い出しました。';
n();
t505();
t502();
t506();
t507();
}
sub t510{
print '夕方の買い物をしていてスーパーを出てから、近所に出来たコーヒー店に行ってみようと少し回り道をして帰ることにしました。';
n();
print 'ちょうど地下鉄の駅の出口の前を通りかかると、ミニスカートの小柄な女の子が中年の男性と手をつないで出てくるのが見えました。';
n();
print 'どこかで見た顔だと思いでして見ると、いつも遊びに来る';
h('女友達');
print 'のお嬢さんだと思い出しました。';
n();
}
sub t511{
print '相手の男性はおじいちゃんか誰かしらと思いましたが、なんだか手を繋いで歩くのも変な気がしました。';
n();
print '気になって後ろからこっそり着いていくと、私が行くつもりだったコーヒー店に二人で入って行くのが見えました。';
n();
print '窓際の席に二人で座ると、男がお嬢さんの膝の上に手を載せるのが見えました。';
n();
print 'やっぱり変だと思って見ているとお嬢さんが席を立ち、戻って来たときに手にしたハンカチの様な物を男に渡しました。';
n();
print 'すると男は財布からお金をだしてお札を数枚お嬢さんに渡していました。';
n();
print '男がまたお嬢さんの膝の上に手を載せると、わざと膝の間を開けさせて外からスカートの中が見えるまで広げました。';
n();
print '私はお嬢さんが下に';
h('下着');
print 'を付けていないのが見えてびっくりしました。';
n();
print 'やがて男が席を立つとコーヒー店から出て行くのが見えました。';
n();
}
sub t512{
print '私はびっくりして、';
h('女友達');
print 'に携帯で電話しましたが何と話していいのか分かりませんでした。';
n();
print '「ちょっと相談したいことあるんだけど来てもらえないかしら」と私がコーヒー店の名前を言うと「あ、最近できた店ね、ちょっと行ってみたかったのよ」と';
h('女友達');
print 'は呑気な返事でした。';
n();
h('女友達');
print 'がコーヒー店まで来たとき、お嬢さんはもう入れ違いでどこかに行ってしまいましたが、今の出来事を報告しないといけないとおもい、私は';
h('女友達');
print 'とコーヒー店に入りました。';
n();
print '「ねえ、お宅の娘さんだけど、なんか変なアルバイトしてるんじゃないの」とそれとなく私から話しを切り出しました。';
n();
print 'すると';
h('女友達');
print 'は急に顔色が変わって、思い詰めたような様子で姪の事を話し始めました。';
n();
}
sub t513{
t510();
t505();
t502();
t511();
t512();
t506();
t507();
}
sub t514{
$r_t514=rand 3;
$i_t514=int($r_t514)+1;
if($i_t514==1){ t508(); }
if($i_t514==2){ t509(); }
if($i_t514==3){ t513(); }
}
sub t515{
print '旦那が、忘年会の余興でセーラー服姿で踊るといいだしました。';
n();
print 'いつものことですが、馬鹿げた余興を毎年考えるのが旦那の趣味なので、好きなようにやらせることにしました。';
n();
print 'セーラー服をどっかから借りてきてと言われましたが、もう高校の時の友達も制服などはみんな捨ててしまっているので、いまさら借りるわけにも行きませんでした。';
n();
print '私はインターネットで調べてコスプレ衣装専門店を見つけてセーラー服を借りに行きました。';
n();
print '池袋の裏手にある、コスプレ衣装専門店にに行くと看護婦や婦人警官など旦那の喜びそうな衣装が一杯ありました。';
n();
print '忘年会のシーズンは混んでいて、一日だけ借りるのは無理なようなので、ちょうど中古で安売りをしていたセーラー服を一着買いました。';
n();
print '包んでもらって帰ろうとすると、店の人に呼び止められました。';
n();
print '「あの、アルバイトしませんか」と言われて話しを聞いてみると、「この地下にコスプレ喫茶があって、そこでいろいろと衣装を着て頂けると大変ありがたいんですが」とやけに丁寧な言い方でした。';
n();
print '「本当は、実際の女子高生を雇いたいんですが、なにぶん子供なので、お客さんがちょっとエッチな事いったり、お尻さわったりすると、セクハラだとか言い出すので」';
n();
print '「いちおう、触ったりはしないことになってるんですが、それでも何気なくお尻を触るくらいはまあこうゆう店では仕方ないんですが」';
n();
print '「適当に男性をあしらえる女性にアルバイトしていただけると大変ありがたいんです」と店長も出てきて頼まれました。';
n();
print '時給もそこそこいいので、ひとまず試しに店に出てみることにしました。';
n();
print '翌日旦那が出張でいないので、午後アルバイトに店にでて、着替えようとするとちょうど電気工事の人が着替え室に来ていました。';
n();
t268();
print 'これはしょうがないと思い、家にもどって着替えればいいと思って衣装のセーラー服のまま店をでました。';
n();
}
sub t516{
t45();
h('女友達');
print 'が遊びに来ると、「どうしても頼みたいことがあるの」と言い出しました。';
n();
print 'なんでも弟さんがバンドをやっていてこんどヤマハバンドコンテストに出場することになったと言います。';
n();
print '予\選は通って、今度は2次予\選だそうでした。';
n();
print 'しかし友達の二人が大学の後期試験と重なって出場できないと言います。';
n();
print '二人とも留年していて、こんど単位を落とすと卒業できないのだそうです。';
n();
print 'アマチュアバンドでコンテストに入賞するか、大学を卒業するかの選択はやはり大学卒業を選ぶしかないと言われたそうです。';
n();
print 'それでバンドの人数が足りないので、私と';
h('女友達');
print 'にバンドのメンバーとして出場して欲しいというお願いでした。';
n();
print 'なんでも演奏は前もってテープに取っておくから、私はキーボードの前に座って、弾いている振りだけしてればいいとの事でした。';
n();
print '旦那に相談してみると、「';
h('女友達');
print 'の旦那も職場では仲良くしていなければいけない相手なので、一応頼まれたら断らないようにしてほしい」と言われました。';
n();
print '数日前に打ち合わせでコンテストのスタッフと打ち合わせをすると、「ともかく何でもいいから、目立つようにして下さい」ときつく言われました。';
n();
print 'それで私は';
h('女友達');
print 'は女子校のセーラー服を着て短いスカートで舞台に立つことにしました。';
n();
t268();
print '当日無事演奏も済むと、弟さんは打ち上げの飲み会をすると言って';
h('女友達');
print 'やバンドの他のメンバーを誘っていました。';
n();
print '私も誘われましたが、お酒は苦手なので断りました。';
n();
print '控え室は混雑しているので、セーラー服のまま会場を出ました。';
n();
}
sub t517{
h('女友達');
print 'が遊びに来ると、「どうしても頼みたいことがあるの」と言い出しました。';
n();
print '弟さんがテレビの音楽番組に出演することが決まったのと話しを始めました。';
n();
print 'パソ\コンを使って打ち込みで作った曲のテープを送ったら、テレビ出演が決まったということでした。';
n();
print 'しかし、弟さん一人でテレビにでても絵にならないので、なんか人数を集めてバンド演奏にしてほしいとテレビ局の人に言われたそうでした。';
n();
print '弟さんはいま大学4年で、他の学生は就職活動が忙しくてとてもテレビ出演をしている暇はないし、そもそも頼めるような友達もいないということでした。';
n();
h('女友達');
print 'の話しでは弟さんは高校の時からもうずっと引きこもりで、大学に入学はしたものの、クラブにも入らず友達も全然いないという話しでした。';
n();
print '毎日部屋に閉じこもってパソ\コンで音楽を作って大学生らしいことは何もしていないと言います。';
n();
print '私はせっかくのチャンスだしなんとかしてあげたいと思って、テレビに出演することにしました。';
n();
print '打ち合わせでスタッフの人と相談すると、「なんでもいいから、ともかく目立つようにしてください」と強く言われました。';
n();
print 'それで私と';
h('女友達');
print 'は高校のセーラー服に短いスカート姿でテレビに出演することにしました。';
n();
t268();
print '無事収録も終わって、私だけ先に帰る事にしました。';
n();
print '控え室は他の出演者で混雑していてとても着替えが出来そうにはありませんでした。';
n();
}
sub t518{
h('女友達');
print 'が遊びに来ると、「どうしても頼みたいことがあるの」と言い出しました。';
n();
print '弟さんが学園祭用の、ビデオ映画を作っているのですが、最後のシーンがまだ撮れていないので手伝って欲しいという話しでした。';
n();
print 'ホコ天で映画の主人公がバンド演奏をしていて、女子高生が花束を渡したあと主人公がナイフで刺されて死ぬというシーンだそうです。';
n();
print '当日私と';
h('女友達');
print 'がセーラー服姿で観客に混じって、その後花束を渡すと';
h('女友達');
print 'がナイフで刺す手順でした。';
n();
t268();
print 'バンド演奏はカセットで音楽を流すだだったので立ち止まる人もいなくて、撮影はどうしようかと思いました。';
n();
print '弟さんとその友達が、漫才のような一発芸を繰り出してなんとか人が集まりました。';
n();
h('女友達');
print 'がナイフで弟さんを刺すと、一瞬回りの観客がシーンとしましたが、弟さんの苦しむ様子はどうみてもお笑い芸人なので、すぐに笑いが起きました。';
n();
print 'まあどうせ学園祭でやるビデオ映画なのでこれでもいいと私は思いました。';
n();
print '撮影も終わって、私だけ先に帰る事にしました。';
n();
print '近くのトイレで着替えようと思いましたが、トイレは混んでいてとても着替えはできそうにありませんでした。';
n();
}
sub t519{
print '結婚式の招待状らしい手紙が届いたので開けてみると高校の先輩の結婚式でした。';
n();
print '先輩とは英会話のクラブで一緒でしたが、大学は別だったので高校を卒業してからはあまり会ったことがありませんでした。';
n();
print '高校の時のクラブの友達も大勢集まる事になっていたので、久しぶりに懐かしい気がしました。';
n();
print '友達といろいろ相談して、披露宴の余興に高校の時のセーラー服を着てみんなで学園祭の時歌った英語の歌を歌おうということになりました。';
n();
print 'もう友達は高校の時のセーラー服は持っていなかったのですが、式に出席する担任の先生に頼んで何着か借りてきました。';
n();
print '披露宴で高校のセーラー服姿の女の子達が学園祭の英語劇の時の歌を歌うと、私も懐かしくて涙がでてきそうになりました。。';
n();
print '着替えの控え室に行ってセーラー服を着替えると次の余興が見られないので、すこしでも余計に披露宴の様子を見ようと思ってしばらくセーラー服姿のまま席に着きつました。';
n();
print 'ほかの女の子達も、高校の制服を着るのがなつかしいせいかセーラー服のままでした。';
n();
t268();
print '披露宴も終わって着替えようと思うと、もう次の披露宴の準備が始まって着替え室には入れませんでした。';
n();
}
sub t520{
$r_t520=rand 5;
$i_t520=int($r_t520)+1;
if($i_t520==1){ t515(); }
if($i_t520==2){ t516(); }
if($i_t520==3){ t517(); }
if($i_t520==4){ t518(); }
if($i_t520==5){ t519(); }
}
sub t521{
$z{'KN529'} =1;
t530();
}
sub t522{
print '春先になって、大学の後輩の結婚式に招待されました。';
n();
print '旦那といっしょに結婚式に出かける当日、私はお気に入りのピンクのスーツを押し入れから出しました。';
n();
print '大学の卒業式の謝恩会で着て以来ずっとしまったままにしておいた服でした。';
n();
print 'ハンガーから降ろしてスカートを着てみましたが困った事になりました。';
n();
print 'スカートのウエストがきつくてどうしてもホックを止められないのです。';
n();
print '他に着ていく服もないし、私はいったいどうしようかと困り果てました。';
n();
print '旦那は私がなかなか支度がすまないので機嫌が悪くなってきました。';
n();
print '私は仕方なく、上着を脱がなければいいと思って、ウェストを安全ピンで留めました。';
n();
t575();
print 'なんとか結婚式は無事に済んだのですが、ウエストの安全ピンが気になって、料理も食べれませんでした。';
n();
t528();
}
sub t523{
print '秋になって旦那の会社で大運動会に出ることになりました。';
n();
print '今時会社で運動会をやること自体珍しいのですが、旦那の会社は古い会社なので、昔からの恒例で社員の家族総出で運動会をやるのが恒例になっていました。';
n();
print '前の日に、お弁当の材料を買いそろえたり、体操着のジャージを揃えたりといろいろと大変でしたが、中学生の頃の運動会の前の日のような気分でした。';
n();
print '会社のグランドは府中にあって、普段は会社のラクビー部が使っている広大な敷地でした。';
n();
print '石灰でグランドには丸い競技場の形が書かれていて、部ごとに縄を張った一角に座りました。';
n();
print '子供達を連れてきている家族もいて、子供をしかりつける声も聞こえて大変な騒ぎでした。';
n();
print '私は旦那と二人三脚に出ることになりました。';
n();
print '二人三脚など中学の運動会以来だったので、なんだか懐かしい気分になりました。';
n();
print '私は中学の時も走るのはそんなには速くはなかったのですが、今でもそこそこは走れると思って、スタートの合図を待ちました。';
n();
print 'ピストルの音で一斉にレースが始まると、他のカップルはどんどん私達の前を走りだしました。';
n();
print '私は思うように足が前にでなくて、結局一番ビリになってしまいました。';
n();
print '旦那は、みっともないと言って不機嫌でした。';
n();
print '「お前太りすぎなんだよ、そんなに重くて走れるわけないだろう」と旦那に言われて私も少し腹が立ちました。';
n();
t528();
}
sub t524{
print '旦那が珍しく二人で今度芝居を見に行こうと言い出しました。';
n();
print '大学の時の友達が劇団に入っていて、今度公演があるので誘われたそうです。';
n();
print '私も何度か会ったことのある男の子なので、なるほどあの子が劇団に入って役者になったのねと思い一緒に見に行くことにしました。';
n();
print '芝居が始まってみると、舞台は女装した男性の話で、出演者の男性はみな素敵なワンピース姿でした。';
n();
print '芝居はコミカルに進んで、女装の男性が、男装の女性と結婚するという結末でした。';
n();
print '最後にウェディングドレスの花嫁を、両手で抱えて花婿が舞台から下に消えていく場面がありました。';
n();
print '家に帰ってから、旦那が「俺あれ一度やってみたかったんだ」と言い出しました。';
n();
print 'なんの事かと思って聞き直すと「花嫁を両手で抱えて、それでベッドまで運ぶのやってみたかったんだ」と言います。';
n();
print '「ちょっとやらせろよ」と言うので私は寝室で旦那の首に両腕を回しました。';
n();
print '旦那が私の背中に右手を回して、もう一方の手を足の下に通して持ち上げようとしました。';
n();
print 'どうにか私が旦那の首にぶら下がって旦那が立ち上がりましたが、「これはだめだ」と言ってすぐに私を降ろしてしまいました。';
n();
print '「お前重すぎる、前はもっと軽かったのに、太ったんじゃないか」と言って機嫌が悪くなりました。';
n();
t528();
}
sub t525{
print '土曜の夜に珍しく旦那が早く帰ってくると食事の後「お前、大学の時、チアリーダーしたことあるって言ってたよな」と言い出しました。';
n();
print '確かに女子大の時に、人数が足りないからと頼まれて、チアリーダーの衣装でサッカーの応援に行ったことが何度かあるので「あるけど、それがどうかしたの」と答えました。';
n();
print 'すると「内の会社にラクビー部あったの知ってるだろう、会社のリストラで廃部が決まってね、それで一緒にチアリーダーのチームも解散したんだ」';
n();
print '「大学でチアリーダーやってた女の子を特別に集めて作ったチームだから、みんな他の会社のチアリーダーのチームに移ってね」';
n();
print '「そしたらラクビー部の最後の試合で、優勝しちゃってね」';
n();
print '「今度は学生チャンピオンとの対戦があってそれが最後の試合になるんだが、もうチアリーダーのチームは解散してしまって応援がいないんだ」';
n();
print '「なにしろテレビ中継もあるのに、チアリーダーがいなければ格好が付かないだろう」';
n();
print '「体格が小柄でないと、衣装が入らないから、お前大丈夫だよな」と言われて、テレビに映るならと思い、オッケーすることにしました。';
n();
print '翌日旦那に連れられて競技場に行くと、会社の女子社員の女の子達がかき集められたようで、みんなで着替えをしていました。';
n();
print '私もチアリーダーの真っ赤なミニスカートの衣装を渡されて、着替えを始めましたが、どうしても背中のチャックが閉まりませんでした。';
n();
print '「ちょっとお、小柄でないと、衣装着られないっていっておいたでしょう、あなた何キロあるの」と言われても私は答えられませんでした。';
n();
print '旦那は私が着替えもせずに戻ってきたので酷く機嫌が悪くて口をきいてくれませんでした。';
n();
t528();
}
sub t526{
print '夏になると、旦那の会社でテニス大会をするから私もペアで出場するようにと旦那が言い出しました。';
n();
print '私はどうも話しが変だと思って、会社の同僚の奥さんに聞いてみると、旦那は同じ課の女子社員にペアを組もうと申\し込んで、「奥さんとペアを組んで下さい」とやんわりと断られたそうでした。';
n();
print 'それであとに引けなくて私にペアを組もうと言い出したらしいのです。';
n();
print '私はアホらしくて呆れてきましたが、旦那の顔も立てないといけないのでテニス大会にでる事にしました。';
n();
}
sub t527{
t526();
print '大学の時体育のテニスの授業で使っていた、テニスウェアを押入の奧からだして、穿いてみました。';
n();
print 'すると、スコートのウェストがきつくてとても入りませんでした。';
n();
print '大学の時は楽々だったのにいったいどうしたのかしらと思いました。';
n();
print 'テニス大会は会社のグランド脇のテニスコートで開催されました。';
n();
print '私はテニスのスコートが着れないので、いつものスェットを穿いてでました。';
n();
print '旦那は私の格好を見て「会社のみんなが見ているのにその格好はなんだ」と言ってひどく不機嫌でした。';
n();
print '旦那は試合もやる気がないらしくて一回戦で負けてしまいました。';
n();
print '結局優勝したのは旦那が誘った同じ課の女の子でした。';
n();
print '家に帰ってからも旦那は不機嫌で、夜も寝るとき私に背を向けて寝ました。';
n();
t528();
}
sub t528{
print '翌日私は体重計を買ってきて、体重を量ってみました。';
n();
print '大学の時より';
h('%D増えた体重');
print 'キロも増えていて、私はどうしようもなく愕然とするだけでした。';
n();
}
sub t529{
if ($z{'KN529'} ==1 ) { return };
t526();
print 'テニスをするのは久しぶりなので一度練習しておいたほうがいいと思い、学生時代によく一緒にテニスをしていた';
h('女友達');
print 'に電話してみました。';
n();
print 'さっそくいつも借りていた大学の職員用コートで練習することになり私は大学のテニスの授業の時着ていたテニスウェアを押入の奧からひっぱりだしました。';
n();
$z{'KN534'} =1;
}
sub t530{
$r_tt530=6;
if($z{'KN529'}==1) {$r_tt530--;}
$r_t530=rand $r_tt530;
$i_t530=int($r_t530)+1;
if(($i_t530>=3)&&($z{'KN529'}==1)) {$i_t530++;}
if($i_t530==1){ t522(); }
if($i_t530==2){ t527(); }
if($i_t530==3){ t529(); }
if($i_t530==4){ t524(); }
if($i_t530==5){ t523(); }
if($i_t530==6){ t525(); }
}
sub t531{
t185();
t189();
print 'これではいけないと思い私は、体重を落とすために何か運動を始めようと思いました。';
n();
t45();
print 'ちょうど近所の';
h('女友達');
print 'が駅前の';
h('スポーツ施設');
print 'でジャズダンスをしているので、一緒に行くことにしました。';
n();
t280();
print '女子大では体育の授業でジャズダンスもやっていたので、';
h('女友達');
print 'よりは上手に踊れるとばかり思っていたのですが、すっかり体が硬くなっていて思うように動けませんでした。';
n();
print '先生の動きにやっとのことでついていくのが精一杯で、すぐに息が苦しくなり思ったよりはかなり大変でした。';
n();
print '前はこのくらい全然平気だったのにと思いましたが、やはり大学を出てからは全然運動をしていないので仕方ないと諦めた気持ちでした。';
n();
}
sub t532{
print 'これではいけないと思い私は、体重を落とすためになんとかしようと思いました。';
n();
t45();
t186();
print 'ちょうど近所の';
h('女友達');
print 'が駅前の';
h('スポーツ施設');
print 'に通っているので、一緒に行くことにしました。';
n();
t58();
t280();
print '受付で入会の手続きをすると、指導員の';
h('男');
print 'を紹介されました。';
n();
print '最初に簡単な体力測定をしたあと、一月に1キロづつ無理なく痩せた方がいいと、パソ\コンに向かいました。';
n();
print 'なんでパソ\コンなんか使うのかしらと思っていると、すぐに練習メニューがプリンターから出てきました。';
n();
print '用紙には私の名前も入っていてずいぶんと便利になったのだと感心しました。';
n();
t188();
print 'さっそく';
h('女友達');
print 'と一緒に準備体操をしたあと、';
h('スポーツ種目');
print 'に10分乗る事にしました。';
n();
print '普段なら';
h('スポーツ種目');
print 'で10分走るのはなんともないのですが、部屋の中で漕ぐ';
h('スポーツ種目');
print 'はなんの楽しさもなく、10分間が一時間くらいにも感じました。';
n();
}
sub t533{
print '練習が終わったあとは、息が苦しくてしばらくは起きあがれませんでした。';
n();
print 'しばらく休んだあと、一緒に練習をしていた';
h('女友達');
print 'に一緒にサウナに入っていきましょう誘われました。';
n();
print '私は着替え室でジャージを脱いで裸になりました。';
n();
print 'タオルを巻いてサウナにはいるとすぐに体中が汗で一杯になりました。';
n();
}
sub t534{
if ($z{'KN534'} ==1 ) { return };
print '私はなんとか運動をして体重を減らさなければと思い、大学の時の友達の';
h('女友達');
print 'に電話してみました。';
n();
print '大学の時よく練習した職員用のテニスコートでテニスをする話しがまとまり私はほっとしました。';
n();
}
sub t535{
print 'まだ私が大学生の頃、合コンのあと';
h('女友達');
print 'と帰ろうとして終電に乗り遅れて、駅前でふらふらしている時カラオケに誘われた中年の男性にそっくりでした。';
n();
print '頭は半分はげ上がって、背は低く、手足は痩せているのにお腹だけは以上に突き出た格好がまだ目に浮かんできます。';
n();
print 'いかにも田舎臭い風体で、がに股であるく姿もなにもかもが瓜二つでした。';
n();
print 'あのときカラオケに誘われた後、ラブホテルまで連れ込まれていいように遊ばれた記憶が私に戻ってきました。';
n();
print 'あの重いお腹にのしかかられて身動きがとれないまま、天国に行かされた思いは決して忘れられるものではありませんでした。';
n();
print '女の子だったら誰でも近づきたいとさえ思わない男性に、体の芯から行かされて泣きじゃくった思いは今でも忘れられませんでした。';
n();
print '名前も電話番号も聞かなかったので、一度きりになってしまった経験が、当時は悔しくてなりませんでした。';
n();
print 'もう二度と経験することがないと思っていたあの感触がまた私のからだによみがえってきました。';
n();
}
sub t536{
t549();
t543();
}
sub t537{
print '旦那が夕食のあと部屋でパソ\コンをいじっていると急に大喜びして部屋をでてきました。';
n();
print 'インターネットの懸賞でハワイ旅行が当たったというのです。';
n();
print 'なんでも、普通の値段の3割引だと言うのです。';
n();
print '私は、「それはただ売れ残りの切符を安く売ってるだけじゃないの」と言ってみたんですが、旦那は「懸賞にあたったんだ」と言い張るので私は諦めました。';
n();
print 'どうせ誰でもあたるインチキな懸賞に違いないのですが、旦那が喜んでいるのでそれ以上は言わない事にしました。';
n();
print '懸賞に当たったのは一人分だけだったので、旦那は一人でハワイに二泊3日の旅行に出かけました。';
n();
print '旅行から帰って来ると、こっそりカバンから草の乾燥させたものを取り出しました。';
n();
print '「これすごいんだぞ、これを飲むと感じるんだ、それも女専用の奴だ」と旦那が言い出します。';
n();
print '「効き目がすごいんだぞ」と言うのですが、どうも言うことが怪しくて現地の風俗の女性かなにかに貰った様子でした。';
n();
print '「それで、どうしてよく効くって分かるの、誰かに飲ませたの」と私が問いただすと、これはまずい展開になったと思ったのかそれ以上は白状しませんでした。';
n();
t539();
print '私は旦那がハワイから持ってきた草をセールスマンに見せて、「この草なんの草だか分かりますか」と聞いてみました。';
n();
print '「旦那がハワイから持ってきたんですが、なにかの薬らしいんですが」と言ってみると、セールスマンは笑いながら「あ、これはただの雑草ですよ、ハワイでは観光客相手に雑草を薬だといって売りつける連中がいるんですよ」と答えてくれました。';
n();
print '「それでこの薬なんの薬だといって買ってきたんですか」と聞かれて、「女性によく効く薬だそうです」と言うと、「ああ、じぁあっちのコールガールにだまされたんでしょう、薬飲んで自分で薬が効いたように演技するんですよ」';
n();
print '「ところで、本当に効く薬ならありますけど、試して見ますか、バイアグラなんですけどね、アメリカからの平行輸入品でね、こっちは本当にききますよ」と勧められました。';
n();
}
sub t538{
print '旦那が休みの日にゴルフの練習場に行くので私が「ちょっと買い物ぐらいつき合ってよね」と言うと「今度会社でゴルフのコンペがあるんだ、商品がデジタルカメラだから欲しくてね」と言い返されました。';
n();
print '旦那のゴルフの腕前では優勝するわけはないのですが、それでも旦那はパットの練習もしておいたほうがいいとかで、リビングの絨毯の上でパットの練習を始めました。';
n();
print '私が寝室でお布団の用意をしていると、今度はバンカーの練習だといって布団の上にゴルフボールを置いて練習を始めました。';
n();
print '私はどうせ旦那は夢中になってもすぐ飽きるからとほって置くことにしました。';
n();
print 'コンペの当日は朝早くでたのですが、帰りは夜遅くになりました。';
n();
print '「ほら、商品とってきたぞ」と旦那が言うのでデジカメを取ってきたものとばかり思って開けてみると、小さな薬の瓶が入っているだけでした。';
n();
print '私はなんの薬か問いただそうとしましたが、旦那はダイエットかなにかの薬だろうと言うだけではっきりしませんでした。';
n();
print '私はあまり追求しても旦那の機嫌が悪くなると思い、ひとまず旦那に今晩はどうするか聞いてみると、疲れたので寝るというので布団の支度をしました。';
n();
print '翌朝、旦那はいつもよりも早く起きると会社に出かけました。';
n();
}
sub t539{
print '居間でお茶を飲んでいると、富山の置き薬のセールスマンから電話があり、これから集金に来るといいます。';
n();
print '私は押入から置き薬の箱をだして、玄関に用意しました。';
n();
print 'すこし待つと、セールスマンがチャイムを鳴らす音がしました。';
n();
print 'セールスマンは私が待っている間に、薬を調べて金額を合計していました。';
n();
}
sub t540{
print '私はお金を払ったあと、さっきの薬をセールスマンに見せて、「あの、この薬なんだか分かりますか、旦那が注文したらしいんですが」と聞いてみました。';
n();
t541();
}
sub t541{
print 'するとセールスマンはすこし口元をゆがめて笑いながら「ああこれはバイアグラですよ、あの男性の勃起をさせる」とはずかしげもなく言いました。';
n();
print '私は思わず笑い出すと、次の瞬間に恥ずかしくて顔が赤くなりました。';
n();
}
sub t542{
print '私はお金を払ったあと、コンペで貰った薬をセールスマンに見せて、「あの、この薬なんだか分かりますか、旦那がコンペで貰って来たらしいんですが」と聞いてみました。';
n();
t541();
}
sub t543{
print '「それで、効くんですか、バイアグラって」と試しに効いてみると、「そりゃあききますよ、元気な人が飲んだら一晩たちっぱなしですよ」と言ってまた笑いました。';
n();
print '「そうだ奥さん、バイアグラは男性用なんだけど、女性用もあるんですよ、」';
n();
print '「普段はお客さんには見せないんだけどね、いろいろあるんですよ」とカバンの中から、小さな薬を数錠だしてきました。';
n();
print '「よかったら今晩試してみませんか旦那が喜びますよ、いや内緒ですよ、内緒」と言いながら私の手に薬を2つほど渡してくれました。';
n();
}
sub t544{
t548();
t539();
t540();
}
sub t545{
t538();
t539();
t542();
}
sub t546{
t564();
print 'それで会社では、同僚で金を出し合って、いい物を買ってプレゼントすることにしたんだといいます。';
n();
print '私はいい物ってなんなのと聞いてみましたが、それは秘密だといって教えてくれませんでした。';
n();
print '旦那は部屋にこもるとインターネットでなにかやっていました。';
n();
}
sub t547{
print '数日たって、午後宅急便が届くと、包みには英語が書いてありました。';
n();
print '宛名は確かに旦那の名前でしたが、一応は中身を確かめたほうがいいと思って、包みをほどいてみました。';
n();
print 'すると中からでてきたのは小さな薬の瓶でした。';
n();
print 'なんの薬か分かりませんでしたが、旦那が帰ってきたら聞いてみようと思って玄関に置いたままにしておきました。';
n();
}
sub t548{
t546();
t547();
}
sub t549{
$r_t549=rand 3;
$i_t549=int($r_t549)+1;
if($i_t549==1){ t544(); }
if($i_t549==2){ t545(); }
if($i_t549==3){ t537(); }
}
sub t550{
print 'セールスマンが帰った後、いつも遊びにきている';
h('女友達');
print 'が訪ねてきました。';
n();
print '実家から柿を送ってきたからお裾分けにもってきたからと、大きな手提げバッグに柿をいっぱい届けにきたのでした。';
n();
}
sub t551{
print '私はちょっと悪戯に';
h('女友達');
print 'に、さっきの女性用バイアグラを飲ませてみようと思いつきました。';
n();
print '柿を一つ切って、一緒にだす紅茶に薬を混ぜてテーブルに載せました。';
n();
h('女友達');
print 'は柿を食べながら紅茶を飲み始めました。';
n();
print 'しかし紅茶を全部飲んでもなにも様子は変わりありませんでした。';
n();
print '私はクッキーを勧めると、もう一杯紅茶に薬を入れて勧めました。';
n();
}
sub t552{
h('女友達');
print 'は紅茶を飲み干すと「そろそろ旦那が帰ってくるから」と言って帰っていきました。';
n();
print 'どうも、あまり効かない薬らしいと私はがっかりしました。';
n();
}
sub t553{
print '紅茶のカップを台所でかたづけていると、ふいに身体の芯が痺れてくるのが分かりました。';
n();
print '懐炉を入れたように熱くなると頭がぼんやりとしてきました。';
n();
print '私はさっき間違えて友達に飲ませるバイアグラを自分で飲んでしまったらしいのに気が付きました。';
n();
t554();
}
sub t554{
print '急に身体の芯から痺れる感触が広がると、体中が一気に熱くなってきました。';
n();
h('子宮');
print 'から熱い溶岩が吹き上がるような感触と一緒に、腰全体が震えてきました。';
n();
print '女性用のバイアグラが効いてきたんだと私は気が付きました。';
n();
print '頭が熱くなると、なにも考えることができなくなり、';
h('子宮');
print 'が男を欲しがってる叫び声が頭のなかに溢れてきました。';
n();
print '「もうだめ、このままじゃどうにもならない、早く誰か天国に連れてって」と';
h('子宮');
print 'が叫び続けました。';
n();
}
sub t555{
print 'いつものように朝旦那を送り出して、洗濯と掃除を始めると、ドアのチャイムがなりました。';
n();
print '誰だろうと思って出てみると、中年の女性が立っていました。';
n();
print '「バスコントロール普及会の者で、保健所に頼まれて回ってるんです、」と言いながら身分証明書を見せてくれました。';
n();
print 'バスコントロールなんとか協会の指導員という肩書きがプラスティックのカードに書いてありました。';
n();
t48();
print '私はてっきり保健所の人だと思いこんでしまいました。';
n();
print '「いま、避妊とかどんな方法でやってらっしゃいますか」、と聞かれて、「最近あっちは全然してなくてと」つい余計なことを言ってしまいました。';
n();
print 'すると、「ご主人のお仕事コンピュータでしょう、最近そうゆうひと多いんですよ。」';
n();
print 'でも大丈夫いい薬があるんですと言いながら、なにやら高そうなドリンク剤の瓶を取り出すと、「これねバイアグラとかああゆうお薬とは違うんですよ、漢方薬だから副作用はないし、女性にも効くんですよ、どう効き目試してみませんか」と言いながらもう勝手に瓶を開けて、私に差し出してきました。';
n();
print '私はもう瓶を開けてしまったからには、飲まないわけにはいかないと思って、言われるままに小さい瓶を一本飲み干しました。';
n();
print '漢方薬らしく少し苦みがありました。';
n();
print '飲んだ次の瞬間に、お腹の中が熱くなるのがわかり目眩がしてきました。';
n();
print '「どうですよく効くでしょう」と言いながら、「コンドームといってもね、いろいろあるんですよ」といろいろな形のコンドームを目の前に並べ始めました。';
n();
print '中には奇妙な形をしたものもあって、不思議な気がしました。';
n();
print '「これどうしてイボイボが付いてるんですか」と試しに効いてみると、「いいところに気が付きますね、このイボイボがいいんです、女性の身体も刺激するし、男性のあれも刺激するんですよ」と言いながらいやらしい顔で笑ってみせました。';
n();
print '「奥さんこうゆうのもあるんですよ、」と言って取り出したのは、紫色の変な形をした道具でした。';
n();
print '私にはすぐにバイブレータとか言う物だと分かりました。';
n();
print '結局はこれを売りに来たのねといまさらになって気が付きましたが、身体が動かなくなっていました。';
n();
print 'さっきの薬は随分と効き目が強いようで、体中が熱くなり痺れたように動けませんでした。';
n();
print '「どうです試してみません、気持ちいいんですよこれ」と言いながらは';
h('女友達');
print '私の背後に立つと、私の脇腹をそっと撫で上げながら、もう一方の手でバイブを私の閉じた股の間に押し入れてきました。';
n();
print '私は何度もため息をつきましたが、ここちよい感触にもう逆らえませんでした。';
n();
}
sub t556{
h('女友達');
print 'は何度か訪ねてきて、その度にかなり高額な商品を買わされました。';
n();
print '4度目に来たとき、いろいろと世間話しをしたあと、アルバイトをしないかと勧められました。';
n();
print '「簡単なことなの、私と一緒にお客さんを回って、いろいろ指導しながら、説明を手伝ってくれればいいのよ」と言われてどうしようかと考えました。';
n();
print '一応';
h('旦那');
print 'に相談してみると、「あ、やってみてもいんじゃない、べつにかまわないけど」とほとんど話しを聞いてくれませんでした。';
n();
print '私は';
h('旦那');
print 'が無関心なのに腹が立って、アルバイトをすることにしました。';
n();
}
sub t557{
h('女友達');
print 'と近くのマンションを訪ねて歩くと、常連のお客さんらしい部屋に入りました。';
n();
}
sub t558{
print '「どうこないだ頼んだの持ってきてくれた」と';
h('男');
print 'に催促されて、';
h('女友達');
print 'は、「どうです、これなんかよく売れてますよ」と黒い皮で出来た物を取り出しました。';
n();
print '「これ試しに使ってみていいかな」と';
h('男');
print 'が言うと、「あ、もちろん、使って見て下さい」と';
h('女友達');
print 'が返事をしました。';
n();
print 'すると';
h('男');
print 'は私の手をとると、黒い皮の道具を私の両手に巻き付けてきました。';
n();
print 'それは、皮で出来た手錠のような手枷で、私の両手はしっかりと結びつけられて身動きできなくなりました。';
n();
$v{'両手'}='縛られる';
print 'すると、「次はこれを使って下さい」と';
h('女友達');
print 'が別の道具をバッグから取り出しました。';
n();
print 'それはすこし長めの棒の両端に皮の手錠がついている道具でした。';
n();
h('男');
print 'は私の足を開かせて、足首を皮の手錠で縛り着けました。';
n();
print '手錠についている棒のがつっかえ棒になり私の両足はいっぱいに開かせられました。';
n();
}
sub t559{
print 'すると';
h('男');
print 'は腰に黒い皮のパンティーのようなものを巻きつけました。';
n();
print 'ちょうど腰の下のところに、大きなものがついていました。';
n();
print 'それはあのバイブレータと同じ形をしていて色は、肌色に近くて本物そっくりでした。';
n();
print '私はその';
h('男');
print 'がこれから何をしようとしているのかすぐ分かりました。';
n();
print 'そのためにわざわざ私にアルバイトを勧めて、一緒に連れてきたのに間違いありませんでした。';
n();
print '道理でこのアルバイトがいい金になるはずだと分かって私は、愕然としました。';
n();
t775();
}
sub t560{
t4();
t555();
t556();
t557();
t305();
t558();
t559();
}
sub t561{
print '私はゲームセンターの外で二人が出てくるのを待ちましたが、いつまで立ってもでてくる様子はありませんでした。';
n();
print '不安な気持ちになって、ゲームセンターの中に入って';
h('女友達');
print 'を探しましたが、どの階を見てもそれらしい女性は見つかりませんでした。';
n();
print '私はゲームセンターから出ようとして一階に戻ると、大変なことに気が付きました。';
n();
print 'ゲームセンターには裏口があり、そこからも出入りができるようになっていました。';
n();
print '小さな裏口をくぐると細い道の両側にはラブホテルが並んでいました。';
n();
print 'もしかして、このラブホテルのどこかに連れ込まれたのではと思いましたが、どうやって探していいのか分かりませんでした。';
n();
print 'そのとき、携帯電話が鳴り出てみると';
h('女友達');
print 'でした。';
n();
print '「お願いすぐに助けにきて、殺されちゃう」と必死の声が聞こえてきたので、私はすぐに教えられたラブホテルの部屋に飛び込みました。';
n();
print 'ドアを開けると部屋のベッドの上には';
h('女友達');
print 'が裸にされて縛られているのが見えました。';
n();
print '私が';
h('女友達');
print 'の側に駆け寄ろうとすると、ドアの陰に隠れていた男が私の後ろから抱きついてきました。';
n();
print '私はそのまま';
h('女友達');
print 'の上に押し倒されました。';
n();
t679();
}
sub t562{
t211();
h('行事の季節');
print '、大学のときのコーラス部の同窓会の通知がきました。';
n();
print '大学の新入生の歓迎コンパをかねた同窓会で、私は大学のとき、旦那とコーラス部で知り合ったので毎年行かない訳にはいきませんでした。';
n();
print '旦那も一緒に行く予\定だったのですが、当日になって急な出張が入って行かれないと携帯にメールが来ました。';
n();
print '池袋の大きな飲み屋をほとんど貸し切りにして、いろいろな大学のコーラス部の卒業生が集まりました。';
n();
}
sub t563{
print 'コーラス部は女の子の方が人数がおおいいので、男の子達は角に固まっておしゃべりをしていました。';
n();
print '女の子だけで集まるとエッチな話しになることも多いのですが、男の子がいたのでエッチの話しもあまり盛り上がらず、私は一安心しました。';
n();
print '以前は合コンの時泣き出す女の子がいたり、喧嘩を始める男の子がいたりで大変な騒ぎになったこともありましたが、みな社会人になったせいか無難な話しに始終しました。';
n();
}
sub t564{
print '旦那が珍しく、会社の同僚の噂\話しを私に聞かせてくれました。';
n();
print '結婚してもう5年立って、奥さんは子供が欲しくししょうがなくて、';
n();
print 'それで産婦人科まで行って、旦那も調べてもらったらしいとの話しでした。';
n();
print '結局、奥さんも旦那も、二人とも異常はなくてどうもタイミングというか、';
n();
print 'やり方が下手なんではという話しだったそうです。';
n();
}
sub t565{
print '大学を卒業したあと、絵を描き始めた事は聞いていたのですが、銀座で個展と聞いてびっくりしてしまいました。';
n();
print '当日、近くのデパートでクッキーの詰め合わせを買って会場に行きました。';
n();
print '展覧会の会場には、大学の時のコーラス部の同級生が大勢詰めかけていました。';
n();
}
sub t566{
print '大学の時のクラブの';
h('先輩');
print 'から電話があり「今度展覧会やるんだけど、見に来てくれないかしら、」と誘われました。';
n();
}
sub t567{
print '買い物の帰りに、郵便受けを見ると見かけない葉書が入っていました。';
n();
print '居間でお茶を飲みながらよくよく見ると、絵の展覧会の招待状でした。';
n();
print 'どうして私の所にこんな葉書が来るのかしらと思ってよくよく名前を見ると、大学の時の';
h('先輩');
print 'の名前でした。';
n();
}
sub t568{
$r_t568=rand 2;
$i_t568=int($r_t568)+1;
if($i_t568==1){ t566(); }
if($i_t568==2){ t567(); }
}
sub t569{
$r_t569=rand 2;
$i_t569=int($r_t569)+1;
if($i_t569==1){ t571(); }
if($i_t569==2){ t570(); }
}
sub t570{
print '朝旦那を送り出した後、掃除と洗濯をして、その後お茶を飲みながらテレビを見ていると、テレビにどっかで見たような顔が映っていました。';
n();
print '文学賞を獲った新人作家の女性で、大胆な性描写が話題になっているとかアナウンサーが解説しているのを聞いて、よくよく顔を見ると、大学の時の';
h('先輩');
print 'でした。';
n();
print '大学の時には全然目立たなくて、男の子とのつき合いも全然なかったはずなのに、大胆な性描写などどうやって出来るのかしらと興味津々でテレビを見続けました。';
n();
print 'テレビのあと';
h('女友達');
print 'から電話があり、やっぱり';
h('先輩');
print 'が文学賞を獲ったという話しでした。';
n();
print '「受賞パーティーに誘われてるんだけれど';
h('私の愛称');
print 'もでてくれないかしら」と言われて、「私はそんなに親しくしてたわけでもないから」と一応は断って見ましたが「親しい友達とかいなかったでしょう、だから';
h('私の愛称');
print 'でいいのよ、ともかく人数揃えないとみっともないから」と言われてしまいました。';
n();
}
sub t571{
print '大学の時の';
h('先輩');
print 'から電話がかかってきて、文学賞の受賞パーティーに出て欲しいと言われました。';
n();
print '突然のことで事情が分かりませんでしたが、友達が有名な文学賞を受賞したらしくて、その受賞記念パーティーを開くということでした。';
n();
print '私は遠慮した方がいいのかもと思いましたが、「人数が揃わなくて困ってるの、ともかく誰でもいいから大学の時の友達誘って来てくれる、そうしてくれるととてもありがたいの」と言われて断るわけにもいかなくなりました。';
n();
}
sub t572{
print '受賞パーティーには、審査員や文学賞の事務担当のスタッフなどにたくさん招待状を出したのですが、来てくれる人が少なくて、困っているということでした。';
n();
print '私は人数が足りないのでかり出されるだけのようでしたが、一流のホテルで料理が食べられるので行くことにしました。';
n();
}
sub t573{
t110();
print 'どこか近くに';
h('ファーストフード店名');
print 'があったはずだから、そこのトイレで着替えをしようと思い駅前で手頃な店を探しました。';
n();
print 'ちょうど横道の先に';
h('ファーストフード店名');
print 'の看板が見えたのでそこに入ることにしました。';
n();
print '店は混んでいて女子高生達がいっぱいレジに並んでいました。';
n();
print '私もレジに並んでコーヒーを頼んで、席を探すとちょうど他の女子高生が席を立った所でした。';
n();
print '私がトレーを持って席に着くと、すぐに後ろから「ここ一緒でもいいですよね」と女の子の声が聞こえました。';
n();
t38();
print '振り返って見ると';
h('女友達');
print 'がコーヒーの載ったトレーを持っていました。';
n();
print '私はその';
h('女友達');
print 'が私と同じ制服を着ているのに気づくのにすこし時間がかかりました。';
n();
print 'その間にもう';
h('女友達');
print 'は席に座っていました。';
n();
print 'どうもその';
h('女友達');
print 'は、自分と同じ学校の生徒だと私の事を思いこんでいるようでした。';
n();
}
sub t574{
print 'すぐに中年の男性の二人組が私達に声をかけてきました。';
n();
print '「いやあ、混んでるね、その席一緒にしていいかな、いや二人ともかわいいね」と言いながら勝手にもう私達の隣に座り込んでいました。';
n();
}
sub t575{
print '式場はずいぶんと立派なホテルで、ホテルの中の教会で式が始まりました。';
n();
print '天井が高くて、ステンドグラスも立派で私の時よりもずっと素敵な教会でした。';
n();
print '私はこんな教会で式を挙げたかったと思いましたが、旦那も私の気持ちが分かった様子で、「俺たちの時も、ここにすればよかったな」と言ってくれました。';
n();
print '披露宴はホテルの会場で私達の時の倍くらいはある広い会場で料理も豪華でした。';
n();
print '花嫁さんも何度もお色直しを繰り返して、まるで芸能\人の結婚式のようでした。';
n();
print '余興の出し物も終わって、ようやく式も終わって私はホットしました。';
n();
}
sub t576{
print 'カメラマンの男は慣れた様子で「いや、可愛いねほんとに何着ても似合うね、サイコーだよ、可愛い写真とってあげるからね」としきりに二人に声をかけながらカメラのシャッターの音をバチャバチャさせました。';
n();
}
sub t577{
t579();
}
sub t578{
t579();
}
sub t579{
print '小さい路地をしばらくあるくと、紫色の看板のでている建物の前につきました。';
n();
print 'ラブホテルに間違いありませんでした。';
n();
}
sub t580{
t4();
t307();
t772();
}
sub t581{
t4();
t307();
t773();
}
sub t582{
t4();
print ' 車は、しばらく走るとラブホテルに入っていきました。';
n();
t590();
}
sub t583{
t4();
print '「せっかく旅行にきたんだから、帰りは景色のいいところをドライブして帰りましょうよ。」と';
h('男');
print 'に言われて、私は断るのもいけないと思って同意しました。';
n();
print '車は大通りから観光用の高速道路にはいると、速度をあげて走り始めました。';
n();
print 'あたりは、林や森だけで見るような所もないような気がしましたが、';
h('男');
print 'は「どうです、この辺景色がいいでしょう。」と一人で喜んでいました。';
n();
print 'やがて山頂近くになると、道は大きく左右に曲がって坂を上り始めました。';
n();
print '旅の疲れもでて少し眠くなると、車のゆれのせいか気分が少し悪くなってきました。';
n();
h('男');
print 'は私の様子に気が付く気配もなく、車のハンドルを精一杯回していました。';
n();
print '私が、仕方なく「気分が少し悪いんです。」と言うと、「ああそれならちょうどいい、この先に休むところがあるから。」と言われました。';
n();
print '私はてっきり休憩所でもあると思って、「じゃあお願いします。」と答えました。';
n();
print 'しばらく走ると、左右に建物が何軒か立ち並ぶ通りにでました。';
n();
print 'よくみると、それはラブホテルでした。';
n();
print '私はこれはちょっと困ったことになりそうだと、気になりました。';
n();
print 'すると、車は私の心配した通りにラブホテルに入っていきました。';
n();
print '私はなんとか断ろうとしましたが、';
h('男');
print 'は「ちょっと一休みするだけだから。」と言って構\わずに駐車場に車を入れると、私の手を引っ張って中の部屋にひっぱり込みました。';
n();
$v{'ラブホテル種別'}='旅先でドライブして入るラブホテル';
t584();
t590();
}
sub t584{
if($v{'ラブホテル種別'} eq '旅先でドライブして入るラブホテル') { t585();}}
sub t585{
h('男');
print 'は私の手を取るとそのまま、ダブルベッドまで引きずるようにして押し倒して来ました。';
n();
print 'ベッドはとても柔らかくて、私の体はベッドに沈むと、';
h('男');
print 'が上からのしかかって来ました。';
n();
}
sub t586{
t589();
print '私は、このまま帰ったらまた大変な目に遭わされると思い、';
h('男');
print 'の後に続きました。';
n();
t590();
}
sub t587{
print 'ラブホテルに入ると、私はあわてて';
h('女友達');
print 'の居る部屋に行きました。';
n();
h('女友達');
print 'は大きなベッドの上に仰向けに横になり、手と足を縛られていました。';
n();
h('男達');
print 'は私をすぐに取り押されると、';
h('女友達');
print 'の上に放り投げるように身体を重ねました。';
n();
t689();
}
sub t588{
t589();
print '私は、このまま中にはいったら大変なことになると思い、あわてて走って逃げ出しました。';
n();
print 'しかし、すぐに私は両脇を男達に取り押さえられました。';
n();
print '私は後をつけられていたようでした。';
n();
print 'すぐに私はさっきの事務所に連れ戻されました。';
n();
}
sub t589{
h('男');
print 'は私の手を取ると、引きずるようにして近くの路地に連れ込みました。';
n();
print '薄暗い通りには、紫色の看板が小さくでていました。';
n();
print '一番奥まで来ると、そこは小さな入り口でした。';
n();
print '入り口の中は、小さなホテルのような建物がありました。';
n();
print '間違いなくラブホテルでした。';
n();
h('男');
print 'は、入り口でいったん立ち止まると、「いやなら帰りなさい、帰っていいんだよ」といいながら私を一人おいて中にはいっていきました。';
n();
}
sub t590{
$v{'場所'}='ラブホテル';
t592();
}
sub t591{
t601();
print 'ベッドの上には男がもう裸になって腰掛けていました。';
n();
print '私は服を脱いで、男の後ろに横になり男を待ちました。';
n();
t282();
t763();
}
sub t592{
t601();
t763();
}
sub t593{
t601();
t763();
}
sub t594{
$r_t594=rand 2;
$i_t594=int($r_t594)+1;
if($i_t594==1){ t595(); }
if($i_t594==2){ t596(); }
}
sub t595{
print '「いやなら帰っていいんだぞ」と';
h('男');
print 'に言われました。';
n();
print '私は、一瞬このまま、走って逃げ出そうと思いました。';
n();
print 'しかし、きっと捕まえられて今度はもっと痛い目に遭わされるに違いないと思いました。';
n();
print '私は、';
h('男');
print 'にお尻をおされるようにして中に入りました。';
n();
}
sub t596{
print '「いやならやめてもいいんだぜ」と';
h('男');
print 'に言われましたが、私は逃げたらまた大変な目にあわされると思いました。';
n();
h('男');
print 'にうながされて、私は中に入りました。';
n();
}
sub t597{
$r_t597=rand 2;
$i_t597=int($r_t597)+1;
if($i_t597==1){ t598(); }
if($i_t597==2){ t599(); }
}
sub t598{
print '「いやなら帰っていいんだぞ」と言われて私は';
h('男');
print 'のあとについて中にはいりました。';
n();
}
sub t599{
print '「いやなら帰っていいんだぞ」と言われて私は';
h('男');
print 'のあとについて中にはいりました。';
n();
}
sub t600{
print '「いやなら帰っていいんだぞ」と言われて';
h('女友達');
print 'は「さっき見たいな目にあうくらいだったら、もうどんなことされてもいいよね」と私に言います。';
n();
print '「今夜は好きなようにしていただいてかまいません、どうかよろしくお願いします」と言って';
h('男');
print 'の腕にしがみつきました。';
n();
print '私は、';
h('女友達');
print '一人を行かせられないと思い、もう一人の';
h('男');
print 'の腕によりそいました。';
n();
}
sub t601{
if($v{'ラブホテル種別'} eq '旅先でドライブして入るラブホテル') { t602();}else {t603();}
}
sub t602{
print '部屋の中はかなり広くて、ベッドは信じられないほどの大きなダブルベッドがおいてありました。';
n();
}
sub t603{
$r_t603=rand 3;
$i_t603=int($r_t603)+1;
if($i_t603==1){ t604(); }
if($i_t603==2){ t605(); }
if($i_t603==3){ t606(); }
}
sub t604{
t607();
t610();
t613();
}
sub t605{
t607();
t610();
t613();
}
sub t606{
t607();
t610();
t613();
}
sub t607{
$r_t607=rand 2;
$i_t607=int($r_t607)+1;
if($i_t607==1){ t608(); }
if($i_t607==2){ t609(); }
}
sub t608{
print '中に入ると部屋の真ん中に大きなダブルベッドがおいてありました。';
n();
}
sub t609{
print '中に入ると部屋の真ん中には丸い形をした大きなベッドがありました。';
n();
}
sub t610{
$r_t610=rand 2;
$i_t610=int($r_t610)+1;
if($i_t610==1){ t611(); }
if($i_t610==2){ t612(); }
}
sub t611{
print 'ベッドの上には、ピンク色のレース模様のシーツがかけられていました。';
n();
}
sub t612{
print 'ベッドの上には、薄紫色のレース模様のシーツがかけられていました。';
n();
}
sub t613{
$r_t613=rand 3;
$i_t613=int($r_t613)+1;
if($i_t613==1){ t614(); }
if($i_t613==2){ t615(); }
if($i_t613==3){ t616(); }
}
sub t614{
print '部屋全体が紫色の照明で薄暗くてらされていました。';
n();
}
sub t615{
print '天井にはシャンデリアがあって明かりがキラキラ輝いていました。';
n();
}
sub t616{
print 'ベッドの上で紫色の照明が輝いていました。';
n();
}
sub t617{
t601();
t618();
t628();
}
sub t618{
print 'ドアが開くと、さっき逃げた';
h('女友達');
print 'が、男に腕を捕まれて入ってきました。';
n();
h('女友達');
print 'はもう諦めきった様子で、されるままになっていました。';
n();
}
sub t619{
$r_tt619=3;
if($z{'KN623'}==1) {$r_tt619--;}
$r_t619=rand $r_tt619;
$i_t619=int($r_t619)+1;
if(($i_t619>=2)&&($z{'KN623'}==1)) {$i_t619++;}
if($i_t619==1){ t621(); }
if($i_t619==2){ t623(); }
if($i_t619==3){ t627(); }
}
sub t620{
print 'ベッドのすぐ隣は大きなバスルームになっていました。';
n();
print 'しかし、壁はガラスでベッドからは丸見えでした。';
n();
h('女友達');
print 'はすぐにバスルームに入るとお湯を出し始めました。';
n();
h('男達');
print 'は冷蔵庫からビールを出すと、煙草を吸いながら、ビールを飲み始めました。';
n();
h('女友達');
print 'は';
h('男達');
print 'の機嫌を取るように床に膝をついて、ソ\ファーに座った';
h('男達');
print 'にビールのお酌を始めました。';
n();
print '私もお酌をしないといけないと思い、もう一人の男の横に膝をついて座りました。';
n();
print '男の手が';
h('女友達');
print 'の腰にのばされると';
h('女友達');
print 'は、いやがるように腰をねじりました。';
n();
print 'しかしいやがっているわけではないのは私にも分かりました。';
n();
print 'お風呂のお湯が半分くらいまで入ったとき、私は';
h('女友達');
print 'はお風呂に入りますと言って、立ち上がりました。';
n();
print 'わざと見えるようにしながら、じらすような仕草で';
h('女友達');
print 'が服を脱ぎ始めました。';
n();
print '私も同じように';
h('女友達');
print 'の横で服を脱ぎました。';
n();
t282();
print 'お風呂に入ってお湯に浸かると、';
h('女友達');
print 'はすぐに上がって、身体を洗い始めました。';
n();
print 'わざと';
h('男達');
print 'に見えるようにじらしながら、くねくねといやらしいポーズを取って身体を洗うのが見えました。';
n();
print '私も身体を洗おうと上がってしゃがみ込むと';
h('女友達');
print 'が後ろから抱きついてきました。';
n();
print '両腕を後ろから回して私の胸を包み込むようにしてこね回してきました。';
n();
h('男達');
print 'にわざと見えるようにサービスしているのが私にも分かりました。';
n();
h('女友達');
print 'は私の両足をいっぱいに開かせて、';
h('花園');
print 'に指を使い始めました。';
n();
print '私はどうしたらいいのか分からずされるままになっていました。';
n();
}
sub t621{
t601();
t620();
print '風呂を出ると私と';
h('女友達');
print 'は二人で並んで大きなベッドに横になり';
h('男達');
print 'を待ちました。';
n();
t628();
}
sub t622{
print '壁際に大きな洋服かけがあり、いろいろな服がたくさん掛けてありました。';
n();
print 'よくよくみると、セーラー服や、チャイナ服や、テニスウェアやスチュワーデスの制服など男の人が喜びそうな衣装でいっぱいでした。';
n();
}
sub t623{
if ($z{'KN623'} ==1 ) { return };
$r_t623=rand 2;
$i_t623=int($r_t623)+1;
if($i_t623==1){ t625(); }
if($i_t623==2){ t624(); }
}
sub t624{
t601();
t622();
h('男達');
print 'は服をいろいろ品定めして、今日はこれでやってみようとテニスウェアを2着選んで私達に渡しました。';
n();
print 'アンダースコートはピンク色のフリルが一杯ついたかわいらしいデザインでした。';
n();
t279();
print '私達がテニスウェアに着替えると';
h('男達');
print 'は満足した様子で、デジカメを撮り始めました。';
n();
print 'アンダースコートが見えるようにいろいろポーズを取らされた後、私と';
h('女友達');
print 'はベッドで横になるように命じられました。';
n();
print '私と';
h('女友達');
print 'は二人で並んで大きなベッドに横になり';
h('男達');
print 'を待ちました。';
n();
t628();
}
sub t625{
t601();
t622();
h('男達');
print 'は、服をいろいろ品定めして、今日はこれでやってみようとセーラー服を2着選んで私達に渡しました。';
n();
print '一口にセーラー服といっても男達にはいろいろとこだわりがあるようで、どこか有名なお嬢さん学校の制服だとか話していました。';
n();
print 'スカートは、とんでもない短いスカートで、お尻が見えてしまいそうな丈でした。';
n();
t268();
print '私達がセーラー服に着替えると';
h('男達');
print 'は満足した様子で、デジカメを撮り始めました。';
n();
print 'いろいろポーズを取らされた後、私と';
h('女友達');
print 'はベッドで横になるように命じられました。';
n();
print '私と';
h('女友達');
print 'は二人で並んで大きなベッドに横になり';
h('男達');
print 'を待ちました。';
n();
t628();
}
sub t626{
print 'ラブホテルの受付で空き部屋を選ぶと、私達は中に通されました。';
n();
t601();
t629();
t781();
}
sub t627{
t601();
t629();
t781();
}
sub t628{
t781();
}
sub t629{
h('男達');
print 'は私と';
h('女友達');
print 'に服を脱ぐように命じました。';
n();
print '私たちは言われたとうり二人とも服を脱いで、ベッドの上に並んで寝て';
h('男達');
print 'を待ちました。';
n();
t282();
h('男達');
print 'は冷蔵庫からビールを出していっぱい飲みながら服を脱いでいました。';
n();
print 'どっちにすると、';
h('男達');
print 'は相談しているようでした。';
n();
h('女友達');
print 'は不安そうに天井のシャンデリアやベッドの周りの鏡を見ていました。';
n();
print 'やがて、';
h('男達');
print 'は私と';
h('女友達');
print 'の両脇に腰を落として座りました。';
n();
h('女友達');
print 'は覚悟を決めたように膝をたてて足を広げてると目をつむりました。';
n();
print '私の上に';
h('男');
print 'がかがみ込んできました。';
n();
}
sub t630{
h('男');
print 'は鞄から何か出すと「これ使って見ませんか」と言って私の目の前に差し出しました。';
n();
print '私はそれを見てバイブレーターとか言うものだと分かりました。';
n();
print '「どうですとっても気持ちいいですよ、やってみたら分かりますよ、本当に最高だから」と言って勧められて私は「お願いします」と答えました。';
n();
h('男');
print 'がバイブレーターの先を私の腿に当てるとスイッチを入れました。';
n();
print '細かい振動が私の腿を揺すって、くすぐったいような熱い感触が広がっていきました。';
n();
print '私は信じられないような感触に腰が震えると、たまらずに目に涙がいっぱいに浮かんできました。';
n();
}
sub t631{
t639();
}
sub t632{
t635();
}
sub t633{
print '私にはなにをすればいいのかすぐに気がつきました。';
n();
t635();
}
sub t634{
print '支配される快感がやがて私の体中を満たして、次の瞬間にあふれ出てきました。';
n();
}
sub t635{
print '甘い舌触りを楽しむように';
h('男');
print 'の欲望は満足を求めて堅くなりました。';
n();
print '舌先にからみつくように征服する楽しみを';
h('男');
print 'は追い続けました。';
n();
print '緊張から張りつめた気分がやがてなま暖かい感触に変わり、律動が加わりながら激しさが増して行きました。';
n();
t634();
}
sub t636{
print '私と';
h('女友達');
print 'は、二人で奪いあうように、';
h('男');
print 'の欲望を舌にからませました。';
n();
print '激しい律動が私の口を征服すると私の目からも涙が止まらなくなりました。';
n();
h('女友達');
print 'の甘い音色が私のすぐ横で耳をくすぐりました。';
n();
t634();
}
sub t637{
h('女友達');
print 'もうとても我慢できないという様子で、舌を';
h('男');
print 'の欲望に絡ませては、息を吸い込んでいました。';
n();
print '甘い息音が、舌の音にかさなって、支配者を歓迎する音色を奏でつづけました。';
n();
h('男');
print 'の律動が激しくなるにつれて';
h('女友達');
print 'の目からは苦しげな涙が溢れてきました。';
n();
}
sub t638{
print '私はトイレの便器に倒れ込むようにして座っていました。';
n();
h('男');
print 'は私をもう一度立たせると今度は便器に座らせてきました。';
n();
print '私の目の前には、いまさっき私を後ろから責めてきた';
h('男');
print 'の';
h('男根');
print 'がありました。';
n();
}
sub t639{
$r_t639=rand 2;
$i_t639=int($r_t639)+1;
if($i_t639==1){ t640(); }
if($i_t639==2){ t641(); }
}
sub t640{
t644();
t649();
t655();
}
sub t641{
$r_t641=rand 2;
$i_t641=int($r_t641)+1;
if($i_t641==1){ t642(); }
if($i_t641==2){ t643(); }
}
sub t642{
t644();
t649();
}
sub t643{
t644();
t655();
}
sub t644{
$r_t644=rand 4;
$i_t644=int($r_t644)+1;
if($i_t644==1){ t645(); }
if($i_t644==2){ t646(); }
if($i_t644==3){ t647(); }
if($i_t644==4){ t648(); }
}
sub t645{
print '竜巻のような激しい勢いで吹き抜ける嵐の中では、もう逃げることもできませんでした。';
n();
}
sub t646{
print '激しい渦の流れに私の体は飲み込まれ、体ごと深く沈み込んで浮き上がる望みもなくりました。';
n();
}
sub t647{
print '私の体は空高く放り上げられたまま、落ちることを許されずに回り続けました。';
n();
}
sub t648{
print '逃げることの出来ない、快楽の時が始まったことを、私は思い知らされました。';
n();
}
sub t649{
$r_t649=rand 5;
$i_t649=int($r_t649)+1;
if($i_t649==1){ t650(); }
if($i_t649==2){ t651(); }
if($i_t649==3){ t652(); }
if($i_t649==4){ t653(); }
if($i_t649==5){ t654(); }
}
sub t650{
print '抵抗する気力もないくらいに私の体はもてあそばれました。';
n();
}
sub t651{
print '私の体は意志のない人形のように、もてあそばれて引き裂かれました。';
n();
}
sub t652{
print '子宮からあふれる潮の流れが、つま先から頭のてっぺんまでを奔流となって走り抜けていきました。';
n();
}
sub t653{
print '私の体中に、欲望の電流が流し込まれて止まらなくなり、体中が許しを求めて震え始めました。';
n();
}
sub t654{
print '信じられない感触が私の体中に広がると、許しを請うことさえできなくなりました。';
n();
}
sub t655{
$r_t655=rand 5;
$i_t655=int($r_t655)+1;
if($i_t655==1){ t656(); }
if($i_t655==2){ t657(); }
if($i_t655==3){ t658(); }
if($i_t655==4){ t659(); }
if($i_t655==5){ t660(); }
}
sub t656{
print 'いつまで続くともわからない時間が私の心の中で凍り付いていました。';
n();
}
sub t657{
print '時計の針が止まると、永遠の時間が私の体を支配していました。';
n();
}
sub t658{
print '私に許されたのは、望みを捨てて従属する快感に身をゆだねることだけでした。';
n();
}
sub t659{
print '意志を失った人形の体を、女の宿命が支配し続けました。';
n();
}
sub t660{
print '支配者に従属するのが女の宿命だと、私は心のそこから思い知らされました。';
n();
}
sub t661{
t679();
}
sub t662{
$v{'生贄にされる'}='生贄にされる';
t672();
t664();
t679();
}
sub t663{
h('男達');
print 'は';
h('女友達');
print 'を仰向けに寝かせると、その上に私を4つんばいにさせました。';
n();
}
sub t664{
t665();
t669();
}
sub t665{
$r_t665=rand 3;
$i_t665=int($r_t665)+1;
if($i_t665==1){ t667(); }
if($i_t665==2){ t666(); }
if($i_t665==3){ t668(); }
}
sub t666{
h('女友達');
print 'が天国至福への階段を登りつめると、';
}
sub t667{
h('女友達');
print 'の肉体に欲望の激流を吐き出すと、';
}
sub t668{
h('女友達');
print 'が腰を震わせて泣きじゃくりながらとどめの一撃を受け止めると、';
}
sub t669{
$r_t669=rand 2;
$i_t669=int($r_t669)+1;
if($i_t669==1){ t670(); }
if($i_t669==2){ t671(); }
}
sub t670{
print '次は私が';
h('生贄にされる');
print '番でした。';
n();
}
sub t671{
print '次に私が';
h('生贄にされる');
print '期待で身が震えて止まらなくなりました。';
n();
}
sub t672{
t673();
t674();
}
sub t673{
print '逆らうこともできずに';
h('女友達');
print 'は';
}
sub t674{
$r_t674=rand 4;
$i_t674=int($r_t674)+1;
if($i_t674==1){ t675(); }
if($i_t674==2){ t676(); }
if($i_t674==3){ t677(); }
if($i_t674==4){ t678(); }
}
sub t675{
print '欲望に汚されつづけました。';
n();
}
sub t676{
print '欲望の激流を浴び続けました。';
n();
}
sub t677{
print 'もう燃え上がる快楽に逆らうことはできませんでした。';
n();
}
sub t678{
print '奈落の底まで落とされ続けました。';
n();
}
sub t679{
t680();
t639();
t694();
}
sub t680{
$r_t680=rand 1;
$i_t680=int($r_t680)+1;
if($i_t680==1){ t681(); }
}
sub t681{
t682();
t685();
}
sub t682{
$r_t682=rand 2;
$i_t682=int($r_t682)+1;
if($i_t682==1){ t683(); }
if($i_t682==2){ t684(); }
}
sub t683{
h('男');
print 'は私の背後から';
}
sub t684{
print '私の腰を引きつけると';
h('男');
print 'は';
}
sub t685{
$r_t685=rand 2;
$i_t685=int($r_t685)+1;
if($i_t685==1){ t686(); }
if($i_t685==2){ t687(); }
}
sub t686{
print '押し込んできました。';
n();
}
sub t687{
print '力任せに攻め始めました。';
n();
}
sub t688{
h('男達');
print 'は私を';
h('女友達');
print 'の上に押し倒して四つん這いにさせました。';
n();
h('女友達');
print 'は縛り付けられたまま何も言わずに私を見上げました。';
n();
t689();
}
sub t689{
t662();
}
sub t690{
$v{'ダミー'}='ダミー';
}
sub t691{
$v{'ダミー'}='ダミー';
}
sub t692{
$v{'ダミー'}='ダミー';
}
sub t693{
t746();
t748();
}
sub t694{
if ($z{'KN694'} ==1 ) { return };
t693();
t695();
t718();
}
sub t695{
$r_t695=rand 4;
$i_t695=int($r_t695)+1;
if($i_t695==1){ t696(); }
if($i_t695==2){ t699(); }
if($i_t695==3){ t702(); }
if($i_t695==4){ t710(); }
}
sub t696{
t697();
t698();
}
sub t697{
print 'このままずっと責め続けられたら、';
}
sub t698{
print '私はもう支配者に屈服するよりないと覚悟を決めました。';
n();
}
sub t699{
t700();
t701();
}
sub t700{
print '支配者が最後の快楽の時を告げるのを待つしか';
}
sub t701{
print 'もう望みはなくなりました。';
n();
}
sub t702{
t703();
t706();
}
sub t703{
$r_t703=rand 2;
$i_t703=int($r_t703)+1;
if($i_t703==1){ t704(); }
if($i_t703==2){ t705(); }
}
sub t704{
print '至上の楽園にめがけて放り上げられた私の身体は、';
}
sub t705{
print '天高くまで舞い上がった私の身体は、';
}
sub t706{
$r_t706=rand 3;
$i_t706=int($r_t706)+1;
if($i_t706==1){ t707(); }
if($i_t706==2){ t708(); }
if($i_t706==3){ t709(); }
}
sub t707{
print '最後の瞬間を求めて宙を舞い続けました。';
n();
}
sub t708{
print '燃え尽きるまで宙をさまよい続けました。';
n();
}
sub t709{
print '至福の快楽を目指して昇り続けました。';
n();
}
sub t710{
t711();
t714();
}
sub t711{
$r_t711=rand 2;
$i_t711=int($r_t711)+1;
if($i_t711==1){ t712(); }
if($i_t711==2){ t713(); }
}
sub t712{
h('男');
print 'の繰り返すが刻む律動は最後の瞬間が近いことを私の身体に告げると、';
}
sub t713{
print '予\期しない突然の緊張が私の身体を捕らえると、';
}
sub t714{
$r_t714=rand 3;
$i_t714=int($r_t714)+1;
if($i_t714==1){ t715(); }
if($i_t714==2){ t716(); }
if($i_t714==3){ t717(); }
}
sub t715{
print '私の奧で痙攣を小刻みに繰り返しました。';
n();
}
sub t716{
print '震えながらしっかりと奧まで届いてきました。';
n();
}
sub t717{
print 'すぐに奧までしっかりと届いてきました。';
n();
}
sub t718{
$r_t718=rand 7;
$i_t718=int($r_t718)+1;
if($i_t718==1){ t719(); }
if($i_t718==2){ t720(); }
if($i_t718==3){ t723(); }
if($i_t718==4){ t731(); }
if($i_t718==5){ t735(); }
if($i_t718==6){ t742(); }
if($i_t718==7){ t750(); }
}
sub t719{
h('男');
print 'の欲望は私の体を十\分に楽しむと、ようやく最後の一撃で私を打ち砕きました。';
n();
}
sub t720{
t721();
t722();
}
sub t721{
h('男');
print 'は私の身体を至福の楽園まで投げ上げると、';
}
sub t722{
print '快楽を楽しむ間も与えずに絶望の淵に突き落としました。';
n();
}
sub t723{
t724();
t726();
}
sub t724{
$r_t724=rand 1;
$i_t724=int($r_t724)+1;
if($i_t724==1){ t725(); }
}
sub t725{
h('男');
print 'は私の身体を一撃で貫き通すと、';
}
sub t726{
$r_t726=rand 5;
$i_t726=int($r_t726)+1;
if($i_t726==1){ t727(); }
if($i_t726==2){ t728(); }
if($i_t726==3){ t733(); }
if($i_t726==4){ t729(); }
if($i_t726==5){ t730(); }
}
sub t727{
print '最後の砦を打ち破って果てました。';
n();
}
sub t728{
print '最後の欲望を果たしました。';
n();
}
sub t729{
print '私の身体は永遠の時に震え続けました。';
n();
}
sub t730{
print '私の目からは涙が溢れだして止まらなくなりました。';
n();
}
sub t731{
h('男');
print 'は私の身体を征服すると';
t732();
}
sub t732{
$r_t732=rand 5;
$i_t732=int($r_t732)+1;
if($i_t732==1){ t733(); }
if($i_t732==2){ t728(); }
if($i_t732==3){ t729(); }
if($i_t732==4){ t729(); }
if($i_t732==5){ t730(); }
}
sub t733{
print '最後の望みを打ち砕きました。';
n();
}
sub t734{
t746();
t748();
t742();
}
sub t735{
t736();
t739();
}
sub t736{
$r_t736=rand 2;
$i_t736=int($r_t736)+1;
if($i_t736==1){ t737(); }
if($i_t736==2){ t738(); }
}
sub t737{
print '廃墟';
h('となった');
print '私の身体に、';
}
sub t738{
print '心を';
h('失った');
print '私の身体に、';
}
sub t739{
$r_t739=rand 1;
$i_t739=int($r_t739)+1;
if($i_t739==1){ t740(); }
}
sub t740{
h('男');
print 'は支配者の刃を誇らしげに打ち込み続けました。';
n();
}
sub t741{
t746();
t748();
t742();
}
sub t742{
t745();
t743();
}
sub t743{
$r_t743=rand 1;
$i_t743=int($r_t743)+1;
if($i_t743==1){ t744(); }
}
sub t744{
h('男');
print 'は最後の一撃きで貫きました。';
n();
}
sub t745{
$r_t745=rand 2;
$i_t745=int($r_t745)+1;
if($i_t745==1){ t747(); }
if($i_t745==2){ t749(); }
}
sub t746{
$v{'となった'}='となって崩れ落ちた';
}
sub t747{
print '廃墟';
h('となった');
print '私の身体を、';
}
sub t748{
$v{'失った'}='失って震え続ける';
}
sub t749{
print '心を';
h('失った');
print '私の身体を、';
}
sub t750{
t755();
t751();
}
sub t751{
$r_t751=rand 3;
$i_t751=int($r_t751)+1;
if($i_t751==1){ t752(); }
if($i_t751==2){ t753(); }
if($i_t751==3){ t754(); }
}
sub t752{
h('男');
print 'の最後の一撃を浴びて砕け散りました。';
n();
}
sub t753{
print '至福の喜びで一気に満たされました。';
n();
}
sub t754{
print '最後の快楽を一杯に受け止めました。';
n();
}
sub t755{
$r_t755=rand 2;
$i_t755=int($r_t755)+1;
if($i_t755==1){ t756(); }
if($i_t755==2){ t757(); }
}
sub t756{
print '暗闇のなかで泣き叫ぶ私の身体は、';
}
sub t757{
print '望みを失って震えが止まらなくなった私の身体は、';
}
sub t758{
print '気持ちのよくなるマッサージがあるからして見ませんかと';
h('男');
print 'に言われました。';
n();
print '私は軽い気持ちで「じゃお願いしますね」と答えました。';
n();
print '私はうつぶせに寝かされて、腰の後ろに';
h('男');
print 'が座りました。';
n();
print '指は激しく動いたかと思うと、不意に動きをとめ、またしばらくゆっくり動いたかと思うと、突然激しくなりました。';
n();
print '私は思いがけない、指の動きに腰ががたがたになるほど、震えてきました。';
n();
}
sub t759{
print 'もう息が苦しくてとてもだめと思ったころ、';
h('男');
print 'は私の体から手を離しました。';
n();
}
sub t760{
t761();
print 'やがて静寂がおとずれたとき、私は半分泣きながら寝椅子の上で震えていました。';
n();
}
sub t761{
print 'マッサージ師さんの大きな手がゆっくりとした動きで私の胸をくすぐりながら揉み始めました。';
n();
}
sub t762{
t781();
}
sub t763{
t774();
}
sub t764{
t817();
t639();
t694();
}
sub t765{
t764();
}
sub t766{
t764();
}
sub t767{
t764();
}
sub t768{
print '梯子を半分ほど降りて、あと数歩で床に足がつきそうになったとき、急に私の腿の間に';
h('男');
print 'の手が差し入れられてきました。';
n();
t811();
}
sub t769{
t817();
}
sub t770{
t764();
}
sub t771{
t817();
}
sub t772{
$v{'ダミー'}='ダミー';
}
sub t773{
$v{'ダミー'}='ダミー';
}
sub t774{
t764();
}
sub t775{
t764();
}
sub t776{
t694();
}
sub t777{
t817();
}
sub t778{
t639();
t694();
}
sub t779{
t764();
}
sub t780{
t764();
}
sub t781{
t764();
}
sub t782{
t764();
}
sub t783{
t764();
}
sub t784{
t694();
}
sub t785{
t764();
}
sub t786{
t764();
}
sub t787{
t764();
}
sub t788{
$r_t788=rand 2;
$i_t788=int($r_t788)+1;
if($i_t788==1){ t789(); }
if($i_t788==2){ t790(); }
}
sub t789{
t662();
}
sub t790{
t662();
}
sub t791{
t864();
}
sub t792{
t764();
}
sub t793{
t764();
}
sub t794{
t764();
}
sub t795{
t764();
}
sub t796{
h('男');
print 'は私の体を後ろから抱え込んで押さえつけてきました。';
n();
}
sub t797{
h('男');
print 'の指先が私の腿をそっと撫でながら痛むところをやさしく撫でながらもんでくれました。';
n();
print '私はせっかく親切にしてくれているのだからと、されるままになっていました。';
n();
print 'くすぐるような感触が私の腿にしこしづつ広がっていきました。';
n();
print 'なで回すように指先が動くと私の体に熱い感触がわき上がって膝が震えてきました。';
n();
}
sub t798{
t812();
}
sub t799{
t812();
}
sub t800{
t812();
}
sub t801{
t812();
}
sub t802{
t812();
}
sub t803{
t812();
}
sub t804{
t812();
print 'まだ満足しきれない指先は、さらに私の敏感なところを直接とらえようと大胆に動いてきました。';
n();
print '直接指先から電流が流れ込むと、その瞬間私の体は激しく震えて止まらなくなりました。';
n();
}
sub t805{
print '思う存分欲望を満たすと、男達は私の体に最後の一撃を打ち下ろしました。';
n();
print '私は体中がふるえ続けて止まらなくなっていました。';
n();
}
sub t806{
t817();
}
sub t807{
t812();
}
sub t808{
print '屈み込んだ姿勢の後ろから、私のお尻に誰かの手が押し当てられてきました。';
n();
}
sub t809{
print '私の様子をうかがいながら、手のひらを押し回すようにしてお尻を撫で続けてきました。';
n();
}
sub t810{
t809();
}
sub t811{
print '思いもかけない感触が私の体の芯から広がり、泉のように溢れだしました。';
n();
print '頭の中まで、熱い奔流が流れこみ、私は半分夢のなかにいるかのように体が重くなりました。';
n();
}
sub t812{
h('男');
print 'の手が私の膝に伸びると、私の膝頭の感触を楽しむように動き始めました。';
n();
print '微妙な感覚に、私の膝が震えると、';
h('男');
print 'の指先はさらに大胆に、巧みな動きを始めました。';
n();
t811();
}
sub t813{
print 'いやらしい目つきで私の体をなめ回すと、手のひらを押しつけるようにして、私の体を調べ始めました。';
n();
print 'もてあそぶように何度も同じ場所に手を押しつけられて、私の体は震えてきました。';
n();
}
sub t814{
print '私は信じられないような恥ずかしい姿勢をとらされていました。';
n();
}
sub t815{
$v{'ダミー'}='ダミー';
}
sub t816{
$v{'ダミー'}='ダミー';
}
sub t817{
$r_t817=rand 3;
$i_t817=int($r_t817)+1;
if($i_t817==1){ t818(); }
if($i_t817==2){ t819(); }
if($i_t817==3){ t823(); }
}
sub t818{
t827();
t834();
t841();
t843();
}
sub t819{
$r_t819=rand 3;
$i_t819=int($r_t819)+1;
if($i_t819==1){ t820(); }
if($i_t819==2){ t821(); }
if($i_t819==3){ t822(); }
}
sub t820{
t827();
t841();
t843();
}
sub t821{
t827();
t834();
t843();
}
sub t822{
t827();
t834();
t841();
}
sub t823{
$r_t823=rand 3;
$i_t823=int($r_t823)+1;
if($i_t823==1){ t824(); }
if($i_t823==2){ t825(); }
if($i_t823==3){ t826(); }
}
sub t824{
t827();
t834();
}
sub t825{
t827();
t841();
}
sub t826{
t827();
t843();
}
sub t827{
$r_t827=rand 6;
$i_t827=int($r_t827)+1;
if($i_t827==1){ t828(); }
if($i_t827==2){ t829(); }
if($i_t827==3){ t830(); }
if($i_t827==4){ t831(); }
if($i_t827==5){ t832(); }
if($i_t827==6){ t833(); }
}
sub t828{
print '欲望の嵐が激しい竜巻となって私の体に襲いかかってきました。';
n();
}
sub t829{
print '欲望の儀式が始まる予\感が、私の身体を襲いました。';
n();
}
sub t830{
print '熱く煮えたぎった欲望を前にして、私の心は逆らう気力を失いました。';
n();
}
sub t831{
print '私の身体を襲う欲望は、嵐のような激しさでした。';
n();
}
sub t832{
print '私の子宮は';
h('男');
print 'に乱暴\に扱われるのを待ち望んでいるように熱くなりました。';
n();
}
sub t833{
print '逃げられない時は従うしかないと、子宮が命じる声が私の身体に響いてきました。';
n();
}
sub t834{
$r_t834=rand 6;
$i_t834=int($r_t834)+1;
if($i_t834==1){ t835(); }
if($i_t834==2){ t836(); }
if($i_t834==3){ t837(); }
if($i_t834==4){ t838(); }
if($i_t834==5){ t839(); }
if($i_t834==6){ t840(); }
}
sub t835{
print '浜辺におしよせる波のように、欲望は繰り返し私の体に押し寄せては退いていきました。';
n();
}
sub t836{
print '私の身体を包み込んだ欲望の渦は、すぐには激しくならずに、私の感触を楽しんでいるようでした。';
n();
}
sub t837{
print '私の期待を裏切るように、ゆっくりとした波が私の感触を楽しむように打ち寄せてきました。';
n();
}
sub t838{
print '私の身体はゆっくりとした動きで、永遠の時の底に沈み始めました。';
n();
}
sub t839{
h('男');
print 'の欲望は、楽しみを先に延ばしたいかのように、私の身体ををじらしながら開いてきました。';
n();
}
sub t840{
print '私に抵抗する余裕を与えて、私を征服するのを楽しむかのように、';
h('男');
print 'はゆっくりと私の身体を開いてきました。';
n();
}
sub t841{
$r_t841=rand 1;
$i_t841=int($r_t841)+1;
if($i_t841==1){ t842(); }
}
sub t842{
print 'しだいに激しさを増す欲望には抵抗する気力もなくなるほどの荒々しさがありました。';
n();
}
sub t843{
$r_t843=rand 8;
$i_t843=int($r_t843)+1;
if($i_t843==1){ t844(); }
if($i_t843==2){ t845(); }
if($i_t843==3){ t846(); }
if($i_t843==4){ t847(); }
if($i_t843==5){ t848(); }
if($i_t843==6){ t849(); }
if($i_t843==7){ t850(); }
if($i_t843==8){ t851(); }
}
sub t844{
print 'これが運命の決めた時だとあきらめの気持ちは、やがてあふれ出る泉を呼び起こしました。';
n();
}
sub t845{
print '逆らう気持ちが、諦めの気持ちに変わったとき、ふいに体中が喜びで震えてきました。';
n();
}
sub t846{
print '支配者に従順に従うことだけが、私に許された快感だと心の底から思えてきました。';
n();
}
sub t847{
print '許されない喜びの深い淵に私の体は沈み込んで戻ることができなくなりました。';
n();
}
sub t848{
print '支配者の欲望に従順に従うことだけが、私に許された最後の希望でした。';
n();
}
sub t849{
print '支配者の許しがなければ、私は涙を流すことさえできなくなりました。';
n();
}
sub t850{
print '今誰が私を支配しているのか、それだけが私の涙を誘う喜びでした。';
n();
}
sub t851{
print '終わることのない永遠の時が、私の支配者に与えられた時間でした。';
n();
}
sub t852{
if($v{'立位の脱衣'} eq 'めくり上げる') { t853();}else {t855();}
}
sub t853{
t856();
}
sub t854{
t856();
}
sub t855{
t856();
}
sub t856{
print 'なにげなく、';
h('下の表\着');
print 'の上から軽く触れていたり離れたりしていた手が、今度は私のお尻をくすぐるようになで始めました。';
n();
print '私はどうしようもなくて、じっと我慢していました。';
n();
print 'ようやく';
h('男');
print 'の手がお尻から離れたとき私はほっとしました。';
n();
}
sub t857{
$v{'ダミー'}='ダミー';
}
sub t858{
$v{'ダミー'}='ダミー';
}
sub t859{
$z{'KN694'} =1;
}
sub t860{
$v{'ダミー'}='ダミー';
}
sub t861{
$v{'ダミー'}='ダミー';
}
sub t862{
$v{'ダミー'}='ダミー';
}
sub t863{
print '私は頭の中が半分眠ったようになると、体が芯から熱くなってきました。';
n();
}
sub t864{
t865();
}
sub t865{
$r_t865=rand 3;
$i_t865=int($r_t865)+1;
if($i_t865==1){ t866(); }
if($i_t865==2){ t867(); }
if($i_t865==3){ t870(); }
}
sub t866{
t874();
t882();
t885();
t888();
t891();
}
sub t867{
$r_t867=rand 2;
$i_t867=int($r_t867)+1;
if($i_t867==1){ t868(); }
if($i_t867==2){ t869(); }
}
sub t868{
t874();
t882();
t888();
t891();
}
sub t869{
t874();
t882();
t885();
t891();
}
sub t870{
$r_t870=rand 3;
$i_t870=int($r_t870)+1;
if($i_t870==1){ t871(); }
if($i_t870==2){ t872(); }
if($i_t870==3){ t873(); }
}
sub t871{
t874();
t882();
t891();
}
sub t872{
t874();
t885();
t891();
}
sub t873{
t874();
t888();
t891();
}
sub t874{
$r_t874=rand 3;
$i_t874=int($r_t874)+1;
if($i_t874==1){ t875(); }
if($i_t874==2){ t880(); }
if($i_t874==3){ t881(); }
}
sub t875{
t876();
t878();
}
sub t876{
$r_t876=rand 1;
$i_t876=int($r_t876)+1;
if($i_t876==1){ t877(); }
}
sub t877{
print '燃えるような欲望が私をなぎ倒すと、';
}
sub t878{
$r_t878=rand 1;
$i_t878=int($r_t878)+1;
if($i_t878==1){ t879(); }
}
sub t879{
print '強い風が私の体を巻き上げるように吹き付けてきました。';
n();
}
sub t880{
print '真夜中の嵐の中に浮かぶ小舟のように、私の肉体は波の間に真っ逆さまに落ちていきました。';
n();
}
sub t881{
print '私は逆らう余裕などあるはずもないとすぐに分かりました。';
n();
}
sub t882{
$r_t882=rand 2;
$i_t882=int($r_t882)+1;
if($i_t882==1){ t883(); }
if($i_t882==2){ t884(); }
}
sub t883{
print '時間が止まったまま、征服の杭が私の体をもてあそび続けました。';
n();
}
sub t884{
print '許しを請う時も与えられずに、私の体は征服者に汚されました。';
n();
}
sub t885{
$r_t885=rand 2;
$i_t885=int($r_t885)+1;
if($i_t885==1){ t886(); }
if($i_t885==2){ t887(); }
}
sub t886{
print '繰り返される律動は、やがて稲妻にかわり私の体を引き裂きました。';
n();
}
sub t887{
print '激しさと優しさを繰り返しながら、征服される喜びが体に流し込まれてきました。';
n();
}
sub t888{
$r_t888=rand 2;
$i_t888=int($r_t888)+1;
if($i_t888==1){ t889(); }
if($i_t888==2){ t890(); }
}
sub t889{
print '満足する間もなくすぐに次の杭が私に打ち込まれ、また今度も激しい律動が私の体を突き抜けました。';
n();
}
sub t890{
print '体の震えが止まらなくなると、すぐに次の杭が打ち込まれてきました。';
n();
}
sub t891{
$r_t891=rand 2;
$i_t891=int($r_t891)+1;
if($i_t891==1){ t892(); }
if($i_t891==2){ t898(); }
}
sub t892{
print 'いつ終わるのかわからない儀式は、';
t893();
}
sub t893{
$r_t893=rand 4;
$i_t893=int($r_t893)+1;
if($i_t893==1){ t894(); }
if($i_t893==2){ t895(); }
if($i_t893==3){ t896(); }
if($i_t893==4){ t897(); }
}
sub t894{
print '私にとっては永遠の時のように思えました。';
n();
}
sub t895{
print '何度も繰り返しては私の身体を引き裂きました。';
n();
}
sub t896{
print '繰り返すたびに私を快楽の底に沈めていきました。';
n();
}
sub t897{
print '時の流れが止まったように終わることがありませんでした。';
n();
}
sub t898{
print '繰り返される欲望の儀式は、';
t893();
}
sub t899{
t864();
}
sub t900{
print '私は膝をついて四つんばいにさせられました。';
n();
print '後ろから欲望の嵐が私の中に入って来ました。';
n();
print '私の口もそそり立った欲望ですぐに塞がれました。';
n();
t805();
}
sub t901{
t864();
t902();
}
sub t902{
$r_t902=rand 1;
$i_t902=int($r_t902)+1;
if($i_t902==1){ t903(); }
}
sub t903{
t904();
t907();
}
sub t904{
$r_t904=rand 2;
$i_t904=int($r_t904)+1;
if($i_t904==1){ t905(); }
if($i_t904==2){ t906(); }
}
sub t905{
h('女友達');
print 'の泣き叫ぶ声はやがて私の耳から遠ざかり、';
}
sub t906{
h('女友達');
print 'の助けを求める声はやがて喜びの声に変わり、';
}
sub t907{
$r_t907=rand 3;
$i_t907=int($r_t907)+1;
if($i_t907==1){ t908(); }
if($i_t907==2){ t909(); }
if($i_t907==3){ t910(); }
}
sub t908{
print '私の周囲は暗黒の世界が支配しつづけました。';
n();
}
sub t909{
print '支配される屈辱は燃え上がる快感となって私の身体を満たしまた。';
n();
}
sub t910{
print '信じられないような喜びが私の身体の奧から溢れでて止まらなくなりました。';
n();
}
sub t911{
h('男');
print 'の一人がトイレに座るとその上に私を載せました。';
n();
print '前に立った';
h('男');
print 'はそそりたった欲望を私の口に押し込んできました。';
n();
print '下からも突き上げるように欲望の嵐が私を襲ってきました。';
n();
t805();
}
print "<HTML>\n";
print "<HEAD>\n";
print '<meta http-equiv=Content-Type content="text/html; charset=Shift_JIS">';
print "\n";
print '<META name="keywords" content="Novel,generator,7thnovels">';;
print "\n";
print "<TITLE>Novel generator 7thnovels</TITLE>\n";
print "</HEAD>\n";
print "<BODY>\n";
t1();
t2();
print '<form action="7th_index.cgi" method="POST">';
print '<input type="submit" value="更新">';
print '</form>';
$r=rand 6;
$i=int($r)+1;
if($i==1){ t490(); }
if($i==2){ t491(); }
if($i==3){ t492(); }
if($i==4){ t493(); }
if($i==5){ t494(); }
if($i==6){ t495(); }
t3();
print "</BODY>\n";
print "</HTML>\n";