#!/usr/local/bin/perl
print "Content-type: text/html\n\n";
sub h{
$p=$_[0];
if(defined($v{$p})&&($v{$p} ne '')) {print $v{$p};} else {print $p;}
}
sub n{
print "<BR>\n";
}
sub t1{
$v{'line'}='--------------';
h('line');
print ' 七度文庫 (なのたびぶんこ) 人妻編 官能\描写制限版 ';
h('line');
n();
}
sub t2{
$v{'システム初期化'}='システム初期化';
$v{'%システム初期化'}++;
t1046();
$v{'下着'}='パンティー';
$v{'男根'}='熱い鉄柱';
$v{'オトコ'}='男';
$v{'服装'}='女子大生';
$v{'彼氏'}='旦那';
t16();
t18();
t41();
$v{'性行為意志'}='';
$v{'精液'}='樹液';
$v{'陰毛'}='アンダーヘアー';
$v{'クリトリス'}='花芯';
$v{'大陰唇'}='花園';
$v{'小陰唇'}='花びら';
$v{'膣'}='花園の入り口';
$v{'子宮'}='花園の奥';
$v{'最後の台詞'}='';
$v{'女性性器の愛称'}='オXXコ';
$v{'男性性器の愛称'}='オXンXン';
$v{'フェラチオ'}='フェ××オ';
$v{'アナル'}='ア×ル';
$v{'オナニー'}='オ×ニ×';
$v{'%射精'}='0';
$v{'%会話単位'}='0';
$v{'%章番号'}='0';
}
sub t3{
$v{'date'}='2003/3/30';
n();
print ' (完)';
n();
n();
h('line');
print ' Copy Right 七度 柚希 (なのたび ゆき) ';
h('date');
print ' Ver 1.05 ';
h('line');
n();
}
sub t4{
$v{'%章番号'}++;
n();
print ' (';
h('%章番号');
print ')';
n();
n();
t5();
}
sub t5{
}
sub t6{
$v{'私'}='私';
$v{'%私'}='1';
$v{'一人'}='一人';
$v{'この女'}='この女';
}
sub t7{
$v{'私'}='私達';
$v{'%私'}='2';
$v{'一人'}='二人';
$v{'この女'}='こいつら';
}
sub t8{
$v{'私'}='私達';
$v{'%私'}='3';
$v{'一人'}='三人';
$v{'この女'}='こいつら';
}
sub t9{
$v{'%私'}++;
$v{'一人'}='みんな';
}
sub t10{
$v{'%私'}--;
$v{'一人'}='みんな';
}
sub t11{
if($v{'%私'} == 1) { t7();}elsif($v{'%私'} == 2) { t8();}else {t9();}
}
sub t12{
if($v{'%私'} == 1) { t6();}elsif($v{'%私'} == 2) { t6();}elsif($v{'%私'} == 3) { t7();}elsif($v{''} eq '%私==4') { t8();}else {t10();}
}
sub t13{
t14();
$v{'男達'}='男達';
}
sub t14{
$v{'%男'}='1';
$v{'男'}='男';
$v{'達'}='';
}
sub t15{
$v{'%男'}='2';
$v{'男'}='男';
$v{'達'}='達';
}
sub t16{
t17();
}
sub t17{
$v{'私の愛称'}='有紀ちゃん';
$v{'私の自称'}='有紀';
$v{'私の卑称'}='有紀りん';
$v{'私の敬称'}='有紀さん';
$v{'私の劣称'}='有紀';
}
sub t18{
t19();
}
sub t19{
$v{'女友達'}='礼子さん';
$v{'女友達の愛称'}='礼子ちゃん';
$v{'女友達の自称'}='礼子';
$v{'女友達の卑称'}='礼ちゃん';
$v{'女友達の劣称'}='礼子';
$v{'女友達との関係'}='親友';
}
sub t20{
t45();
$v{'女友達'}='女の子';
}
sub t21{
$v{'続柄'}='長女';
$v{'性別'}='女';
$v{'性別愛称'}='女の子';
$v{'人物'}='姪';
t45();
t23();
}
sub t22{
$v{'続柄'}='次女';
$v{'性別'}='女';
$v{'性別愛称'}='女の子';
$v{'人物'}='妹さん';
$v{'人物の劣称'}='妹';
t23();
}
sub t23{
t24();
}
sub t24{
$r_t24=rand 3;
$i_t24=int($r_t24)+1;
if($i_t24==1){ t25(); }
if($i_t24==2){ t26(); }
if($i_t24==3){ t27(); }
}
sub t25{
$v{'体格'}='小柄';
$v{'胸'}='貧乳';
t28();
t31();
}
sub t26{
$v{'体格'}='小柄';
$v{'胸'}='巨乳';
t28();
t31();
}
sub t27{
$v{'体格'}='小牛';
$v{'胸'}='巨乳';
t28();
t31();
}
sub t28{
$r_t28=rand 2;
$i_t28=int($r_t28)+1;
if($i_t28==1){ t29(); }
if($i_t28==2){ t30(); }
}
sub t29{
$v{'顔つき'}='丸顔';
$v{'顔の雰囲気'}='童顔';
}
sub t30{
$v{'顔つき'}='面長';
$v{'顔の雰囲気'}='童顔';
}
sub t31{
$r_t31=rand 1;
$i_t31=int($r_t31)+1;
if($i_t31==1){ t32(); }
}
sub t32{
$v{'雰囲気'}='田舎の中学生風';
}
sub t33{
$v{'職業'}='人妻';
$v{'職業名'}='人妻';
$v{'職業一般名'}='主婦';
}
sub t34{
$v{'職業'}='OL';
$v{'職業名'}='OL';
$v{'職業一般名'}='OL';
}
sub t35{
$v{'職業'}='保母さん';
$v{'職業名'}='保母さん';
$v{'職業一般名'}='保母さん';
}
sub t36{
$v{'職業'}='女教師';
$v{'職業名'}='教師';
$v{'職業一般名'}='教師';
}
sub t37{
$v{'職業'}='人妻';
$v{'職業名'}='AV女優';
$v{'職業一般名'}='主婦';
}
sub t38{
$v{'女友達'}='女子高生';
$v{'女友達の愛称'}='女子高生';
$v{'女友達の自称'}='女子高生';
$v{'女友達の卑称'}='女子高生';
$v{'女友達の劣称'}='女子高生';
$v{'女友達との関係'}='他人';
}
sub t39{
$v{'女友達'}='お母さん';
$v{'女友達の愛称'}='お母さん';
$v{'女友達の自称'}='お母さん';
$v{'女友達の卑称'}='お母さん';
$v{'女友達の劣称'}='お母さん';
$v{'女友達との関係'}='他人';
}
sub t40{
t41();
}
sub t41{
$r_t41=rand 1;
$i_t41=int($r_t41)+1;
if($i_t41==1){ t42(); }
}
sub t42{
t43();
}
sub t43{
$v{'先輩'}='先輩';
$v{'先輩の愛称'}='百合絵さん';
$v{'先輩の自称'}='百合絵';
$v{'先輩の卑称'}='百合りん';
$v{'先輩の劣称'}='百合絵';
}
sub t44{
t45();
}
sub t45{
$r_t45=rand 1;
$i_t45=int($r_t45)+1;
if($i_t45==1){ t46(); }
}
sub t46{
t47();
}
sub t47{
$v{'女友達'}='芳恵さん';
$v{'女友達の愛称'}='芳恵ちゃん';
$v{'女友達の自称'}='芳恵';
$v{'女友達の卑称'}='芳りん';
$v{'女友達の劣称'}='芳恵';
}
sub t48{
$v{'女友達'}='指導員の女性';
}
sub t49{
$v{'女友達'}='販売員の女性';
}
sub t50{
$v{'女友達'}='販売員の女性';
}
sub t51{
t55();
t52();
t1049();
}
sub t52{
$r_t52=rand 1;
$i_t52=int($r_t52)+1;
if($i_t52==1){ t53(); }
}
sub t53{
$v{'女友達'}='メアリー';
}
sub t54{
t55();
}
sub t55{
$r_t55=rand 1;
$i_t55=int($r_t55)+1;
if($i_t55==1){ t56(); }
}
sub t56{
$v{'男'}='ゴードン';
}
sub t57{
t45();
t61();
t59();
}
sub t58{
t61();
t59();
}
sub t59{
$r_t59=rand 1;
$i_t59=int($r_t59)+1;
if($i_t59==1){ t60(); }
}
sub t60{
$v{'男の自称'}='義則';
$v{'男の愛称'}='義ちゃん';
$v{'男'}='義則さん';
}
sub t61{
$r_t61=rand 1;
$i_t61=int($r_t61)+1;
if($i_t61==1){ t62(); }
}
sub t62{
$v{'男の名字'}='吉村さん';
$v{'男の名字の劣称'}='吉村';
$v{'男の名字の尊称'}='吉村先生';
}
sub t63{
$r_t63=rand 1;
$i_t63=int($r_t63)+1;
if($i_t63==1){ t64(); }
}
sub t64{
$v{'お笑いタレント3人組'}='ペンギンクラブ';
}
sub t65{
$r_t65=rand 1;
$i_t65=int($r_t65)+1;
if($i_t65==1){ t66(); }
}
sub t66{
$v{'お笑いタレント2人組'}='コンビニセール';
}
sub t67{
$r_t67=rand 1;
$i_t67=int($r_t67)+1;
if($i_t67==1){ t68(); }
}
sub t68{
$v{'ハンドル名'}='ケンシロー';
}
sub t69{
$v{'バイブレータ'}='';
$v{'バイブでオナニー'}='';
$v{'ポラロイド撮影'}='';
$v{'ビデオ撮影'}='';
}
sub t70{
$v{'場所'}='私の部屋';
}
sub t71{
$v{'場所'}='男のアパート';
}
sub t72{
$v{'乗り物'}='列車';
$v{'手をつく所'}='窓';
}
sub t73{
$v{'場所'}='展望台の上';
$v{'レイプの場所'}='展望台の上の手すり';
$v{'手をつく所'}='手すり';
}
sub t74{
$v{'場所'}='見晴らし台の上';
$v{'レイプの場所'}='見晴らし台の上の手すり';
$v{'手をつく所'}='手すり';
}
sub t75{
$v{'場所'}='歩道橋の上';
$v{'レイプの場所'}='歩道橋の上の手すり';
$v{'手をつく所'}='手すり';
}
sub t76{
$v{'場所'}='ホテルの非常階段';
}
sub t77{
$v{'場所'}='林の中の木';
$v{'手をつく所'}='木の幹';
$v{'床'}='地面';
}
sub t78{
$v{'場所'}='ラブホテル';
}
sub t79{
$r_t79=rand 2;
$i_t79=int($r_t79)+1;
if($i_t79==1){ t80(); }
if($i_t79==2){ t81(); }
}
sub t80{
$v{'公園'}='仲良し公園';
}
sub t81{
$v{'公園'}='銀杏公園';
}
sub t82{
$v{'場所'}='公園';
$v{'床'}='地面';
}
sub t83{
$v{'場所'}='女友達の部屋';
}
sub t84{
$v{'建物'}='更衣室';
}
sub t85{
$v{'建物'}='観光地';
}
sub t86{
$v{'建物'}='美術館';
}
sub t87{
$v{'場所'}='風呂場';
}
sub t88{
$v{'場所'}='風呂場';
}
sub t89{
$r_t89=rand 1;
$i_t89=int($r_t89)+1;
if($i_t89==1){ t90(); }
}
sub t90{
$v{'営業所の場所'}='名古屋';
}
sub t91{
$r_t91=rand 1;
$i_t91=int($r_t91)+1;
if($i_t91==1){ t92(); }
}
sub t92{
$v{'農協の場所'}='栃木';
}
sub t93{
t101();
}
sub t94{
t101();
$v{'店'}='カラオケ店';
$v{'サービス'}='歌い放題';
$v{'料金'}='500円';
$v{'飲み物'}='ジュース';
}
sub t95{
t96();
$v{'店'}='100円寿司店';
$v{'サービス'}='食べ放題';
$v{'料金'}='800円';
$v{'飲み物'}='お茶';
}
sub t96{
$r_t96=rand 1;
$i_t96=int($r_t96)+1;
if($i_t96==1){ t97(); }
}
sub t97{
$v{'店名'}='五右衛門寿司';
}
sub t98{
t99();
}
sub t99{
$r_t99=rand 1;
$i_t99=int($r_t99)+1;
if($i_t99==1){ t100(); }
}
sub t100{
$v{'店名'}='ラバーズ';
}
sub t101{
$r_t101=rand 1;
$i_t101=int($r_t101)+1;
if($i_t101==1){ t102(); }
}
sub t102{
$v{'店名'}='ブラックパンサー';
}
sub t103{
$v{'食べ物'}='お好み焼き';
$v{'食べ物屋'}='お好み焼屋';
$v{'地方の食べ物'}='広島風お好み焼き';
$v{'地方'}='広島';
}
sub t104{
$v{'食べ物'}='みそカツ';
$v{'食べ物屋'}='定食屋';
$v{'地方の食べ物'}='名古屋のみそカツ';
$v{'地方'}='名古屋';
}
sub t105{
$v{'食べ物'}='ラーメン';
$v{'食べ物屋'}='ラーメン屋';
$v{'地方の食べ物'}='博多ラーメン';
$v{'地方'}='博多';
}
sub t106{
$v{'催し物'}='映画の試写会';
$v{'催し物の略称'}='試写会';
}
sub t107{
$v{'催し物'}='ファッションショー';
$v{'催し物の略称'}='ショー';
}
sub t108{
$v{'クラブ種別'}='交際';
$v{'クラブ対象'}='既婚の方専用';
$v{'クラブ内容'}='不倫';
}
sub t109{
$v{'クラブ種別'}='SM';
$v{'クラブ対象'}='SMの方専用';
$v{'クラブ内容'}='調教プレー';
}
sub t110{
t111();
}
sub t111{
$r_t111=rand 1;
$i_t111=int($r_t111)+1;
if($i_t111==1){ t112(); }
}
sub t112{
$v{'ファーストフード店名'}='ロッテリア';
}
sub t113{
$r_t113=rand 1;
$i_t113=int($r_t113)+1;
if($i_t113==1){ t114(); }
}
sub t114{
$v{'暖かい飲み物'}='コーンクリームスープ';
$v{'暖かい飲み物の略称'}='スープ';
}
sub t115{
$r_t115=rand 1;
$i_t115=int($r_t115)+1;
if($i_t115==1){ t116(); }
}
sub t116{
$v{'ローン金額'}='60万円';
$v{'ローン期間'}='5年';
$v{'一月支払い'}='5千円';
$v{'一月利息'}='4万円';
$v{'利息込み一月支払い'}='4万5千';
}
sub t117{
$r_t117=rand 1;
$i_t117=int($r_t117)+1;
if($i_t117==1){ t118(); }
}
sub t118{
$v{'一日の売り上げ大'}='300万';
$v{'一日の売り上げ'}='200万';
$v{'一日の金額'}='20万';
$v{'契約の金額大'}='800万';
$v{'契約の金額'}='600万';
}
sub t119{
$r_t119=rand 1;
$i_t119=int($r_t119)+1;
if($i_t119==1){ t120(); }
}
sub t120{
$v{'借金の金額'}='100万';
$v{'棒引き後の借金の金額'}='50万';
$v{'利息で増えた借金の金額'}='150万';
}
sub t121{
$r_t121=rand 1;
$i_t121=int($r_t121)+1;
if($i_t121==1){ t122(); }
}
sub t122{
$v{'借金の金額'}='600万';
$v{'棒引き後の借金の金額'}='300万';
$v{'利息で増えた借金の金額'}='500万';
}
sub t123{
$r_t123=rand 1;
$i_t123=int($r_t123)+1;
if($i_t123==1){ t124(); }
}
sub t124{
$v{'借金の金額'}='1千万';
$v{'棒引き後の借金の金額'}='300万';
$v{'利息で増えた借金の金額'}='450万';
}
sub t125{
$r_t125=rand 1;
$i_t125=int($r_t125)+1;
if($i_t125==1){ t126(); }
}
sub t126{
$v{'契約金額'}='350億円';
}
sub t127{
$r_t127=rand 1;
$i_t127=int($r_t127)+1;
if($i_t127==1){ t128(); }
}
sub t128{
$v{'店舗数'}='300店舗';
$v{'取引額'}='6億円';
}
sub t129{
$r_t129=rand 1;
$i_t129=int($r_t129)+1;
if($i_t129==1){ t130(); }
}
sub t130{
$v{'中小企業'}='丸山商事';
}
sub t131{
$v{'%利益率'}='4';
$v{'%利益'}='40';
$v{'%販売代金'}='100';
$v{'%違約金'}='500';
$v{'%違約金倍率'}='5';
}
sub t132{
$r_t132=rand 1;
$i_t132=int($r_t132)+1;
if($i_t132==1){ t133(); }
}
sub t133{
t137();
$v{'パソ\コン量販店'}='ピックカメラ';
}
sub t134{
t101();
t135();
}
sub t135{
$r_t135=rand 1;
$i_t135=int($r_t135)+1;
if($i_t135==1){ t136(); }
}
sub t136{
$v{'カラオケ店の場所'}='池袋';
}
sub t137{
$r_t137=rand 1;
$i_t137=int($r_t137)+1;
if($i_t137==1){ t138(); }
}
sub t138{
$v{'パソ\コン量販店の場所'}='新宿';
}
sub t139{
$r_t139=rand 3;
$i_t139=int($r_t139)+1;
if($i_t139==1){ t140(); }
if($i_t139==2){ t141(); }
if($i_t139==3){ t142(); }
}
sub t140{
$v{'購入するソ\フト'}='在庫管理ソ\フト';
$v{'購入するソ\フトの目的'}='在庫管理';
}
sub t141{
$v{'購入するソ\フト'}='経理ソ\フト';
$v{'購入するソ\フトの目的'}='経理';
}
sub t142{
$v{'購入するソ\フト'}='顧客管理ソ\フト';
$v{'購入するソ\フトの目的'}='顧客管理';
}
sub t143{
$v{'出し物'}='外人の男性ストリップ';
}
sub t144{
$v{'出し物'}='SMショー';
}
sub t145{
$v{'話しの主'}='タクシーの運転手';
}
sub t146{
$v{'話しの主'}='テレビのワイドショー';
}
sub t147{
$r_t147=rand 1;
$i_t147=int($r_t147)+1;
if($i_t147==1){ t148(); }
}
sub t148{
$v{'%増えた体重'}='4';
}
sub t149{
$v{'出し物'}='ミュージカル';
t153();
}
sub t150{
$v{'出し物'}='カラオケコンテスト';
$v{'学園祭の仮装'}='学園祭の仮装';
t153();
}
sub t151{
$v{'コスプレ衣装'}='セーラー服';
}
sub t152{
$v{'コスプレ衣装'}='テニスウェア';
}
sub t153{
$r_t153=rand 4;
$i_t153=int($r_t153)+1;
if($i_t153==1){ t154(); }
if($i_t153==2){ t155(); }
if($i_t153==3){ t156(); }
if($i_t153==4){ t157(); }
}
sub t154{
$v{'学園祭の衣装'}='ウェディングドレス';
}
sub t155{
$v{'学園祭の衣装'}='黒の皮のミニスカート';
}
sub t156{
$v{'学園祭の衣装'}='チャイナドレス';
}
sub t157{
$v{'学園祭の衣装'}='エプロンドレス';
}
sub t158{
if($v{'学園祭の衣装'} eq 'ウェディングドレス') { t265();}elsif($v{'学園祭の衣装'} eq '黒の皮のミニスカート') { t278();}elsif($v{'学園祭の衣装'} eq 'チャイナドレス') { t266();}elsif($v{'学園祭の衣装'} eq 'エプロンドレス') { t267();}}
sub t159{
$r_t159=rand 2;
$i_t159=int($r_t159)+1;
if($i_t159==1){ t160(); }
if($i_t159==2){ t161(); }
}
sub t160{
$v{'資格'}='教員免許';
$v{'資格の正式名'}='家庭科の教員免許';
$v{'合格証'}='教員免許';
$v{'合格証の正式名'}='家庭科の教員免許証';
$v{'関連資格'}='栄養士';
$v{'関連学科'}='栄養科';
}
sub t161{
$v{'資格'}='教員免許';
$v{'資格の正式名'}='情報の教員免許';
$v{'合格証'}='教員免許';
$v{'合格証の正式名'}='情報の教員免許証';
$v{'関連資格'}='ソ\フトウェア開発技術者';
$v{'関連学科'}='情報科';
}
sub t162{
$r_t162=rand 2;
$i_t162=int($r_t162)+1;
if($i_t162==1){ t163(); }
if($i_t162==2){ t164(); }
}
sub t163{
$v{'資格'}='ソ\フトウェア開発技術者';
$v{'資格の正式名'}='情報処理試験のソ\フトウェア開発技術者';
$v{'合格証'}='合格証';
$v{'合格証の正式名'}='ソ\フトウェア開発技術者の合格証';
$v{'関連職種'}='システムエンジニア';
}
sub t164{
$v{'資格'}='ネットワークエンジニア';
$v{'資格の正式名'}='情報処理試験のネットワークエンジニア';
$v{'合格証'}='合格証';
$v{'合格証の正式名'}='ネットワークエンジニアの合格証';
$v{'関連職種'}='ネットワークエンジニア';
}
sub t165{
$r_t165=rand 1;
$i_t165=int($r_t165)+1;
if($i_t165==1){ t166(); }
}
sub t166{
$v{'会社の立場名称'}='富士通の子会社';
}
sub t167{
$r_t167=rand 1;
$i_t167=int($r_t167)+1;
if($i_t167==1){ t168(); }
}
sub t168{
$v{'品物'}='ティーカップのセット';
t169();
}
sub t169{
$r_t169=rand 1;
$i_t169=int($r_t169)+1;
if($i_t169==1){ t170(); }
}
sub t170{
$v{'品物の値段'}='500円';
}
sub t171{
$r_t171=rand 2;
$i_t171=int($r_t171)+1;
if($i_t171==1){ t172(); }
if($i_t171==2){ t173(); }
}
sub t172{
$v{'賭博器械'}='パチスロ';
}
sub t173{
$v{'賭博器械'}='パチンコ';
}
sub t174{
$r_t174=rand 1;
$i_t174=int($r_t174)+1;
if($i_t174==1){ t175(); }
}
sub t175{
$v{'タクシー料金'}='7万2千100円';
}
sub t176{
$r_t176=rand 3;
$i_t176=int($r_t176)+1;
if($i_t176==1){ t177(); }
if($i_t176==2){ t178(); }
if($i_t176==3){ t179(); }
}
sub t177{
$v{'高級料理店'}='フランス料理店';
}
sub t178{
$v{'高級料理店'}='イタリア料理店';
}
sub t179{
$v{'高級料理店'}='スペイン料理店';
}
sub t180{
$r_t180=rand 4;
$i_t180=int($r_t180)+1;
if($i_t180==1){ t181(); }
if($i_t180==2){ t182(); }
if($i_t180==3){ t183(); }
if($i_t180==4){ t184(); }
}
sub t181{
$v{'組事務所'}='神龍組事務所';
}
sub t182{
$v{'組事務所'}='黒金組事務所';
}
sub t183{
$v{'組事務所'}='白龍組事務所';
}
sub t184{
$v{'組事務所'}='黒神組事務所';
}
sub t185{
$v{'スポーツ施設'}='フィットネスクラブ';
}
sub t186{
$v{'スポーツ施設'}='アスレチッククラブ';
}
sub t187{
$v{'スポーツ種目'}='エアロビ';
}
sub t188{
$v{'スポーツ種目'}='自転車';
}
sub t189{
$v{'スポーツ種目'}='ジャズダンス';
}
sub t190{
$v{'チャット'}='ボイスチャット';
}
sub t191{
$v{'チャット'}='ビデオチャット';
}
sub t192{
$v{'秘密の約束'}='パーティーに出てね';
}
sub t193{
$v{'秘密の約束'}='一緒に麻雀してね';
}
sub t194{
$v{'秘密の約束'}='一緒にテニスしてね';
}
sub t195{
$v{'秘密の約束'}='一緒にボーリングしてね';
}
sub t196{
$v{'用事のあと'}='パソ\コンが動いた後';
}
sub t197{
t198();
$v{'用事のあと'}='本を受け取った後';
}
sub t198{
$r_t198=rand 6;
$i_t198=int($r_t198)+1;
if($i_t198==1){ t199(); }
if($i_t198==2){ t200(); }
if($i_t198==3){ t201(); }
if($i_t198==4){ t202(); }
if($i_t198==5){ t203(); }
if($i_t198==6){ t204(); }
}
sub t199{
$v{'借りた本'}='教育六法';
}
sub t200{
$v{'借りた本'}='心理学辞典';
}
sub t201{
$v{'借りた本'}='心理学用語辞典';
}
sub t202{
$v{'借りた本'}='教育用語辞典';
}
sub t203{
$v{'借りた本'}='教育年表\';
}
sub t204{
$v{'借りた本'}='教育必帯';
}
sub t205{
$r_t205=rand 4;
$i_t205=int($r_t205)+1;
if($i_t205==1){ t206(); }
if($i_t205==2){ t207(); }
if($i_t205==3){ t208(); }
if($i_t205==4){ t209(); }
}
sub t206{
$v{'アパート名'}='シルバーエステート';
}
sub t207{
$v{'アパート名'}='コスモスパレス';
}
sub t208{
$v{'アパート名'}='シャトースミレ';
}
sub t209{
$v{'アパート名'}='シャトールモール';
}
sub t210{
$r_t210=rand 2;
$i_t210=int($r_t210)+1;
if($i_t210==1){ t212(); }
if($i_t210==2){ t213(); }
}
sub t211{
$r_t211=rand 2;
$i_t211=int($r_t211)+1;
if($i_t211==1){ t212(); }
if($i_t211==2){ t213(); }
}
sub t212{
$v{'行事の季節'}='春先になって';
}
sub t213{
$v{'行事の季節'}='秋口の頃になって';
}
sub t214{
$r_t214=rand 3;
$i_t214=int($r_t214)+1;
if($i_t214==1){ t215(); }
if($i_t214==2){ t216(); }
if($i_t214==3){ t217(); }
}
sub t215{
$v{'出版社'}='文習社';
}
sub t216{
$v{'出版社'}='春院社';
}
sub t217{
$v{'出版社'}='読談社';
}
sub t218{
$r_t218=rand 4;
$i_t218=int($r_t218)+1;
if($i_t218==1){ t219(); }
if($i_t218==2){ t220(); }
if($i_t218==3){ t221(); }
if($i_t218==4){ t222(); }
}
sub t219{
$v{'ファッション雑誌'}='ミニレディー';
}
sub t220{
$v{'ファッション雑誌'}='ジュニアレディー';
}
sub t221{
$v{'ファッション雑誌'}='ジュニアモード';
}
sub t222{
$v{'ファッション雑誌'}='ミニモード';
}
sub t223{
$r_t223=rand 4;
$i_t223=int($r_t223)+1;
if($i_t223==1){ t224(); }
if($i_t223==2){ t225(); }
if($i_t223==3){ t226(); }
if($i_t223==4){ t227(); }
}
sub t224{
$v{'ホテル名'}='ミヤコホテル';
}
sub t225{
$v{'ホテル名'}='グランドホテル';
}
sub t226{
$v{'ホテル名'}='アークホテル';
}
sub t227{
$v{'ホテル名'}='ワシントンホテル';
}
sub t228{
t229();
t235();
}
sub t229{
$r_t229=rand 5;
$i_t229=int($r_t229)+1;
if($i_t229==1){ t230(); }
if($i_t229==2){ t231(); }
if($i_t229==3){ t232(); }
if($i_t229==4){ t233(); }
if($i_t229==5){ t234(); }
}
sub t230{
$v{'階'}='3';
}
sub t231{
$v{'階'}='4';
}
sub t232{
$v{'階'}='5';
}
sub t233{
$v{'階'}='6';
}
sub t234{
$v{'階'}='7';
}
sub t235{
$r_t235=rand 8;
$i_t235=int($r_t235)+1;
if($i_t235==1){ t236(); }
if($i_t235==2){ t237(); }
if($i_t235==3){ t238(); }
if($i_t235==4){ t239(); }
if($i_t235==5){ t240(); }
if($i_t235==6){ t241(); }
if($i_t235==7){ t242(); }
if($i_t235==8){ t243(); }
}
sub t236{
$v{'室'}='01';
}
sub t237{
$v{'室'}='02';
}
sub t238{
$v{'室'}='03';
}
sub t239{
$v{'室'}='04';
}
sub t240{
$v{'室'}='05';
}
sub t241{
$v{'室'}='06';
}
sub t242{
$v{'室'}='07';
}
sub t243{
$v{'室'}='08';
}
sub t244{
$v{'男根'}='焼けた鉄柱';
}
sub t245{
$v{'男根'}='太い張形';
}
sub t246{
$v{'精液'}='樹液';
}
sub t247{
$v{'男根'}='焼けた鉄柱';
}
sub t248{
$v{'精液'}='樹液';
}
sub t249{
$v{'最後の台詞'}='私は、旅先でこんなに素敵な出会いができて本当に幸せでした。';
}
sub t250{
t249();
}
sub t251{
$r_t251=rand 1;
$i_t251=int($r_t251)+1;
if($i_t251==1){ t277(); }
}
sub t252{
$r_t252=rand 1;
$i_t252=int($r_t252)+1;
if($i_t252==1){ t277(); }
}
sub t253{
$r_t253=rand 1;
$i_t253=int($r_t253)+1;
if($i_t253==1){ t277(); }
}
sub t254{
$v{'上の服装'}='ブラウスとブラジャー';
$v{'上の表\着'}='ブラウス';
}
sub t255{
$v{'上の服装'}='ジャージとブラジャー';
$v{'上の表\着'}='ジャージ';
}
sub t256{
$v{'上の服装'}='パジャマ';
$v{'上の表\着'}='パジャマ';
}
sub t257{
$v{'上の服装'}='テニスウェアとブラジャー';
$v{'上の表\着'}='テニスウェア';
}
sub t258{
$v{'下の衣類'}='スカートと下着';
$v{'下の表\着'}='スカート';
$v{'立位の脱衣'}='膝まで下げるかめくり上げる';
$v{'手を入れて花園にさわる服装'}='あり';
$v{'下の衣類の性交準備'}='着衣';
}
sub t259{
$v{'下の衣類'}='スカートと下着';
$v{'下の表\着'}='ミニスカート';
$v{'立位の脱衣'}='膝まで下げるかめくり上げる';
$v{'手を入れて花園にさわる服装'}='あり';
$v{'下の衣類の性交準備'}='着衣';
}
sub t260{
$v{'下の衣類'}='スコートとアンダースコートと下着';
$v{'下の表\着'}='スコート';
$v{'立位の脱衣'}='膝まで下げる';
$v{'手を入れて花園にさわる服装'}='あり';
$v{'下の衣類の性交準備'}='着衣';
}
sub t261{
$v{'下の衣類'}='ジャージと下着';
$v{'下の表\着'}='ジャージ';
$v{'立位の脱衣'}='膝まで下げる';
$v{'手を入れて花園にさわる服装'}='なし';
$v{'下の衣類の性交準備'}='着衣';
}
sub t262{
$v{'下の衣類'}='パジャマのズボンと下着';
$v{'下の表\着'}='パジャマのズボン';
$v{'立位の脱衣'}='膝まで下げる';
$v{'手を入れて花園にさわる服装'}='なし';
$v{'下の衣類の性交準備'}='着衣';
}
sub t263{
$v{'上の服装'}='ワンピースとブラジャー';
$v{'上の表\着'}='ワンピース';
$v{'下の衣類'}='ワンピースと下着';
$v{'下の表\着'}='ワンピース';
$v{'立位の脱衣'}='めくり上げる';
$v{'手を入れて花園にさわる服装'}='あり';
$v{'下の衣類の性交準備'}='着衣';
}
sub t264{
$v{'上の服装'}='レオタードとブラジャー';
$v{'上の表\着'}='レオタード';
$v{'下の衣類'}='レオタードと下着';
$v{'下の表\着'}='レオタード';
$v{'立位の脱衣'}='なし';
$v{'手を入れて花園にさわる服装'}='なし';
$v{'下の衣類の性交準備'}='着衣';
}
sub t265{
$v{'上の服装'}='ウェディングドレスとブラジャー';
$v{'上の表\着'}='ウェディングドレス';
$v{'下の衣類'}='ウェディングドレスと下着';
$v{'下の表\着'}='ウェディングドレス';
$v{'立位の脱衣'}='めくり上げる';
$v{'手を入れて花園にさわる服装'}='あり';
$v{'下の衣類の性交準備'}='着衣';
t299();
}
sub t266{
$v{'上の服装'}='チャイナドレスとブラジャー';
$v{'上の表\着'}='チャイナドレス';
$v{'下の衣類'}='チャイナドレスと下着';
$v{'下の表\着'}='チャイナドレス';
$v{'立位の脱衣'}='めくり上げる';
$v{'手を入れて花園にさわる服装'}='あり';
$v{'下の衣類の性交準備'}='着衣';
t299();
}
sub t267{
$v{'上の服装'}='エプロンドレスとブラジャー';
$v{'上の表\着'}='エプロンドレス';
$v{'下の衣類'}='エプロンドレスと下着';
$v{'下の表\着'}='エプロンドレス';
$v{'立位の脱衣'}='めくり上げる';
$v{'手を入れて花園にさわる服装'}='あり';
$v{'下の衣類の性交準備'}='着衣';
t299();
}
sub t268{
$v{'上の服装'}='セーラー服とブラウスとブラジャー';
$v{'上の表\着'}='セーラー服';
$v{'下の衣類'}='セーラー服のスカートと下着';
$v{'下の表\着'}='セーラー服のスカート';
$v{'立位の脱衣'}='めくり上げる';
$v{'手を入れて花園にさわる服装'}='あり';
$v{'下の衣類の性交準備'}='着衣';
$v{'服装'}='女子校生';
t299();
}
sub t269{
t268();
}
sub t270{
t268();
}
sub t271{
$v{'上の服装'}='セーラー服とブラウスとブラジャー';
$v{'上の表\着'}='セーラー服';
$v{'下の衣類'}='セーラー服のスカートとスパッツと下着';
$v{'下の表\着'}='セーラー服のスカート';
$v{'立位の脱衣'}='めくり上げる';
$v{'手を入れて花園にさわる服装'}='あり';
$v{'下の衣類の性交準備'}='着衣';
$v{'服装'}='女子校生';
}
sub t272{
$v{'上の服装'}='セーラー服と体操着とブラジャー';
$v{'上の表\着'}='セーラー服';
$v{'下の衣類'}='セーラー服のスカートとブルマーと下着';
$v{'下の表\着'}='セーラー服のスカート';
$v{'立位の脱衣'}='めくり上げる';
$v{'手を入れて花園にさわる服装'}='あり';
$v{'下の衣類の性交準備'}='着衣';
$v{'服装'}='女子校生';
t299();
}
sub t273{
$v{'上の服装'}='丹前と浴衣とブラジャー';
$v{'上の表\着'}='丹前';
$v{'下の衣類'}='丹前と浴衣と下着';
$v{'下の表\着'}='丹前';
$v{'立位の脱衣'}='めくり上げる';
$v{'手を入れて花園にさわる服装'}='あり';
$v{'下の衣類の性交準備'}='着衣';
}
sub t274{
$v{'上の服装'}='浴衣とブラジャー';
$v{'上の表\着'}='浴衣';
$v{'下の衣類'}='浴衣と下着';
$v{'下の表\着'}='浴衣';
$v{'立位の脱衣'}='めくり上げる';
$v{'手を入れて花園にさわる服装'}='あり';
$v{'下の衣類の性交準備'}='着衣';
}
sub t275{
$v{'上の服装'}='浴衣とブラジャー';
$v{'上の表\着'}='浴衣';
$v{'下の衣類'}='浴衣と下着';
$v{'下の表\着'}='浴衣';
$v{'立位の脱衣'}='めくり上げる';
$v{'手を入れて花園にさわる服装'}='あり';
$v{'下の衣類の性交準備'}='着衣';
}
sub t276{
$v{'上の服装'}='ネグリジェ';
$v{'上の表\着'}='ネグリジェ';
$v{'下の衣類'}='ネグリジェと下着';
$v{'下の表\着'}='ネグリジェ';
$v{'立位の脱衣'}='めくり上げる';
$v{'手を入れて花園にさわる服装'}='あり';
$v{'下の衣類の性交準備'}='着衣';
}
sub t277{
t254();
t258();
$v{'着衣の状態'}='着衣';
}
sub t278{
t254();
t259();
$v{'着衣の状態'}='着衣';
}
sub t279{
t257();
t260();
$v{'着衣の状態'}='着衣';
}
sub t280{
t255();
t261();
$v{'着衣の状態'}='着衣';
}
sub t281{
t256();
t262();
$v{'着衣の状態'}='着衣';
}
sub t282{
$v{'上の服装'}='';
$v{'上の表\着'}='';
$v{'下の衣類'}='';
$v{'下の表\着'}='';
$v{'立位の脱衣'}='';
$v{'着衣の状態'}='全裸';
$v{'下の衣類の性交準備'}='';
t1047();
}
sub t283{
$v{'上の服装'}='';
$v{'上の表\着'}='';
$v{'下の衣類'}='下着';
$v{'下の表\着'}='';
$v{'立位の脱衣'}='';
$v{'着衣の状態'}='下着';
$v{'下の衣類の性交準備'}='下着';
}
sub t284{
$v{'上の服装'}='バスタオル';
$v{'上の表\着'}='バスタオル';
$v{'下の衣類'}='バスタオル';
$v{'下の表\着'}='バスタオル';
$v{'立位の脱衣'}='はぎ取る';
$v{'下の衣類の性交準備'}='';
t1047();
}
sub t285{
$v{'下の衣類'}='膝パジャマのズボンと下着';
$v{'下の表\着'}='膝パジャマのズボン';
$v{'立位の脱衣'}='';
$v{'下の衣類の性交準備'}='下着';
}
sub t286{
$v{'上の服装'}='半ブラウスと半ブラジャー';
$v{'上の表\着'}='半ブラウス';
}
sub t287{
$v{'上の服装'}='ブラジャー';
$v{'上の表\着'}='';
}
sub t288{
$v{'上の服装'}='半ブラジャー';
$v{'上の表\着'}='';
}
sub t289{
$v{'上の服装'}='';
$v{'上の表\着'}='';
}
sub t290{
if($v{'下の衣類'} eq 'スカートと下着') { t291();}elsif($v{'下の衣類'} eq 'スコートとアンダースコートと下着') { t292();}elsif($v{'下の衣類'} eq 'ワンピースと下着') { t293();}elsif($v{'下の衣類'} eq 'セーラー服とスパッツと下着') { t294();}elsif($v{'下の衣類'} eq 'セーラー服とブルマーと下着') { t294();}elsif($v{'下の衣類'} eq 'セーラー服と下着') { t294();}$v{'下の衣類の性交準備'}='下着';
t1047();
}
sub t291{
$v{'下の衣類'}='スカート';
$v{'下の表\着'}='スカート';
}
sub t292{
$v{'下の衣類'}='スコート';
$v{'下の表\着'}='スコート';
}
sub t293{
$v{'上の服装'}='ワンピースとブラジャー';
$v{'上の表\着'}='ワンピース';
$v{'下の衣類'}='ワンピース';
$v{'下の表\着'}='ワンピース';
}
sub t294{
$v{'下の衣類'}='セーラー服のスカート';
$v{'下の表\着'}='セーラー服のスカート';
}
sub t295{
$v{'下の衣類の性交準備'}='下着';
}
sub t296{
$v{'パソ\コンショーの衣装'}='あり';
t297();
}
sub t297{
$r_t297=rand 1;
$i_t297=int($r_t297)+1;
if($i_t297==1){ t298(); }
}
sub t298{
$v{'上の服装'}='チャイナドレスとブラジャー';
$v{'上の表\着'}='チャイナドレス';
$v{'下の衣類'}='チャイナドレス';
$v{'下の表\着'}='チャイナドレス';
$v{'服装の説明'}='真っ赤なチャイナドレス';
$v{'服装のデザイン'}='丈は長めで横のスリットは腰のあたりまである大胆なデザイン';
}
sub t299{
$z{'KN812'} =1;
}
sub t300{
$r_t300=rand 1;
$i_t300=int($r_t300)+1;
if($i_t300==1){ t301(); }
}
sub t301{
$v{'ネグリジェの柄'}='ピンク色のフリルの一杯ついた';
$v{'お色気ネグリジェ'}='ネグリジェ';
}
sub t302{
$r_t302=rand 1;
$i_t302=int($r_t302)+1;
if($i_t302==1){ t303(); }
}
sub t303{
$v{'下着の柄'}='ピンク色のフリルの一杯ついた';
$v{'お色気下着'}='パンティー';
}
sub t304{
$v{'縛る行為'}='';
$v{'縛る道具'}='';
$v{'バイブレータ'}='';
$v{'バイブでオナニー'}='';
$v{'フェラチオ行為'}='';
$v{'クンニリングス'}='';
$v{'ポラロイド撮影'}='';
$v{'ビデオ撮影'}='';
$v{'鋭い凶器'}='';
$v{'友達に電話'}='';
$v{'フェラ輪姦'}='';
$v{'性行為意志'}='';
$v{'男性'}='';
}
sub t305{
$v{'男'}='女';
$v{'快感'}='異常感';
t245();
$v{'男性'}='レズ女';
$v{'言葉'}='女言葉';
t1050();
t1048();
}
sub t306{
$r_t306=rand 2;
$i_t306=int($r_t306)+1;
if($i_t306==1){ t307(); }
if($i_t306==2){ t308(); }
}
sub t307{
t304();
t309();
$v{'快感'}='異常感';
t247();
t248();
}
sub t308{
t304();
t310();
$v{'快感'}='異常感';
t247();
t248();
}
sub t309{
$v{'男性'}='好色男';
}
sub t310{
$v{'男性'}='SM男';
}
sub t311{
$r_t311=rand 2;
$i_t311=int($r_t311)+1;
if($i_t311==1){ t312(); }
if($i_t311==2){ t313(); }
}
sub t312{
t304();
$v{'快感'}='異常感';
t310();
$v{'性行為意志'}='脅迫';
t247();
t248();
}
sub t313{
t304();
$v{'快感'}='異常感';
t309();
$v{'性行為意志'}='脅迫';
t247();
t248();
}
sub t314{
t306();
$v{'男'}='男';
}
sub t315{
t306();
t58();
}
sub t316{
t306();
$v{'男'}='理事長さん';
$v{'男の劣称'}='理事長';
t91();
}
sub t317{
t306();
$v{'男'}='組合長さん';
$v{'男の劣称'}='組合長';
t91();
}
sub t318{
t306();
$v{'男'}='所長さん';
$v{'男の劣称'}='所長';
t89();
}
sub t319{
t324();
}
sub t320{
t306();
$v{'男'}='叔父';
}
sub t321{
t306();
$v{'男'}='社長さん';
$v{'男の劣称'}='社長';
}
sub t322{
t306();
$v{'男'}='男';
}
sub t323{
t306();
$v{'男'}='先生';
}
sub t324{
t306();
$v{'男'}='先生';
}
sub t325{
t306();
$v{'男'}='係長さん';
$v{'男の劣称'}='係長';
}
sub t326{
t306();
$v{'男'}='男';
$v{'性行為意志'}='脅迫';
}
sub t327{
t306();
$v{'性行為意志'}='同意';
$v{'男'}='男';
}
sub t328{
t306();
$v{'性行為意志'}='同意';
$v{'男'}='男';
}
sub t329{
t306();
$v{'性行為意志'}='同意';
$v{'男'}='男';
}
sub t330{
t311();
$v{'性行為意志'}='同意';
$v{'男'}='男';
}
sub t331{
t306();
$v{'性行為意志'}='脅迫';
$v{'男'}='男';
}
sub t332{
t306();
$v{'性行為意志'}='脅迫';
$v{'男'}='男';
}
sub t333{
t304();
$v{'快感'}='異常感';
$v{'男'}='痴漢';
$v{'男性'}='暴\行男';
}
sub t334{
t304();
$v{'快感'}='異常感';
$v{'男'}='客の男性';
$v{'男性'}='暴\行男';
}
sub t335{
t304();
$v{'快感'}='異常感';
$v{'男'}='運転手';
$v{'男性'}='暴\行男';
}
sub t336{
t304();
$v{'快感'}='異常感';
$v{'男'}='作業員';
$v{'男性'}='暴\行男';
}
sub t337{
t304();
$v{'快感'}='異常感';
$v{'男'}='団長';
$v{'男性'}='暴\行男';
}
sub t338{
t304();
$v{'快感'}='異常感';
$v{'男'}='組長';
$v{'男性'}='暴\行男';
}
sub t339{
t304();
$v{'快感'}='異常感';
$v{'男'}='編集長';
$v{'男性'}='好色男';
}
sub t340{
t304();
$v{'快感'}='異常感';
$v{'男'}='男の子';
$v{'男性'}='暴\行男';
}
sub t341{
t304();
$v{'快感'}='異常感';
$v{'男'}='男';
$v{'男性'}='暴\行男';
}
sub t342{
t304();
$v{'快感'}='異常感';
$v{'男性'}='暴\行男';
$v{'男'}='男の子';
$v{'男達'}='男の子達';
}
sub t343{
t304();
$v{'快感'}='異常感';
$v{'男性'}='暴\行男';
$v{'男'}='男';
$v{'男達'}='男達';
}
sub t344{
t304();
$v{'快感'}='異常感';
$v{'男'}='男の子';
$v{'男性'}='好色男';
}
sub t345{
t304();
$v{'快感'}='異常感';
t58();
$v{'男性'}='好色男';
}
sub t346{
t304();
$v{'快感'}='異常感';
$v{'男'}='男の子';
$v{'男性'}='好色男';
}
sub t347{
t304();
$v{'快感'}='異常感';
$v{'性行為意志'}='強制';
t247();
t248();
}
sub t348{
t304();
$v{'性行為意志'}='強制';
t244();
t246();
}
sub t349{
t304();
t307();
}
sub t350{
t306();
$v{'男'}='教授';
}
sub t351{
$v{'快感'}='異常感';
$v{'性行為意志'}='強制';
$v{'男'}='甥';
$v{'人物'}='甥';
$v{'続柄'}='長男';
$v{'男性'}='高校生';
$v{'性別'}='男';
$v{'性別愛称'}='男の子';
}
sub t352{
t306();
$v{'男'}='叔父';
}
sub t353{
t306();
t54();
}
sub t354{
t304();
$v{'性行為意志'}='同意';
t244();
t246();
}
sub t355{
t304();
t307();
$v{'男'}='マッサージ師';
}
sub t356{
t304();
t307();
$v{'男'}='マッサージ師';
$v{'性別'}='女';
}
sub t357{
t311();
$v{'男'}='運転手';
}
sub t358{
t311();
$v{'男'}='男';
}
sub t359{
t304();
$v{'男'}='社長さん';
$v{'男性'}='好色男';
}
sub t360{
t307();
$v{'男'}='男';
}
sub t361{
t388();
}
sub t362{
print '大学の後輩の結婚式に呼ばれて旦那と一緒に出かけることになりました。';
n();
print '私が色々と服を選んでいると、待っている旦那が不機嫌になってきました。';
n();
print '早くしないといけないと思うと気分が焦ってなかなか服が決まりませんでした。';
n();
print 'これ以上遅れると式に間に合わないというぎりぎりでようやく卒業式の謝恩会で着たグレーのスーツにすることにしました。';
n();
print '靴もどうするかいろいろ迷ったのですが、旦那の機嫌が悪くなると困るので、黒のブーツにしました。';
n();
print '一昔前の流行遅れのブーツは底が厚くてかかとも高く、歩くとアヒルのようなよちよち歩きしかできませんでした。';
n();
t764();
print '最後に引き出物を渡されましたが、大きな包みで持って帰るのが大変だと思いました。';
n();
print '披露宴には旦那の友達も何人か来ていて、一緒に飲みに誘われたようでした。';
n();
print '私もいっしょにつき合わないといけないのかと思いましたが「今日は遅くなるから、お前は先に帰ってたほうがいい」となんとなく邪魔にしている様子でした。';
n();
print '私はひとまず先に帰れるのでほっとしました。';
n();
print '「これ、持って帰ってくれないか」と旦那に引き出物を渡されて、私はやっかいな物を受け取ってしまったと思いました。';
n();
print 'ブーツが歩きにくくて引き出物を持って歩くのはとても大変でした。';
n();
}
sub t363{
print '地下鉄の階段を上がっていくとブーツのかかとが高いのがじゃまになって、歩きにくくて困りました。';
n();
print '学生の頃はよくこんな靴を履いていたのねと自分でも感心してきました。';
n();
print '地下鉄の駅の出口から暗い夜道を歩き始めて、最初の角をまがったとき、歩道の縁で足を踏み外しました。';
n();
print 'ブーツのかかとが横に倒れて、くるぶしがガクッとするのが分かりました。';
n();
print '私はそのまま歩道に座り込んで動けなくなりました。';
n();
}
sub t364{
t61();
print 'しばらく連絡のなかった';
h('女友達');
print 'から電話があって、ゼミの指導教官だった';
h('男の名字の尊称');
print 'が入院されたとの連絡でした。';
n();
print '「いちおうお見舞いに行った方がいいと思うんだけど」と';
h('女友達');
print 'に言われました。';
n();
print '私はゼミではあまりいい思い出はないので行きたくはなかったのですが、私だけお見舞いに行かないのもまずいので、';
h('女友達');
print 'と二人で行くことにしました。';
n();
print 'お見舞いと言うことなので、派手な服でもまずいしと思い';
h('女友達');
print 'とも相談して、卒業式の謝恩会できたグレーのスーツにすることにしました。';
n();
print '学生の頃よくはいていた、黒のブーツも久しぶりに奧からだしてみました。';
n();
print '一昔前の時代遅れのブーツはかかとが厚くて、学生の頃はよくこんなブーツを履いて大学に行けたものだと懐かしい気持ちがしました。';
n();
h('女友達');
print 'と待ち合わせて病院に行くと、お見舞いの帰り道に駅前のコーヒーショップに寄って昔話をいろいろしました。';
n();
h('女友達');
print 'は男友達はいろいろ居るようでしたがまだ結婚は考えていない様子で、雰囲気は学生時代の間までしたが、やはりいろいろあったらしくて話す口調は以前とはずいぶんと違っていました。';
n();
print '一通り昔話に花を咲かせてから、店をでて帰り道につきました。';
n();
}
sub t365{
t185();
t187();
print 'これではいけないと思い私は、体重を落とすためにエアロビを始めようと思いました。';
n();
t45();
print 'ちょうど近所の';
h('女友達');
print 'が駅前の';
h('スポーツ施設');
print 'でエアロビをしているので、一緒に行くことにしました。';
n();
t280();
print '小さい体育館くらいの部屋の正面は鏡が一面に張ってあり、教室に集まった女性がエアロビの衣装で準備体操を始めました。';
n();
print 'ラジカセの準備ができたらしく音楽が始まると、インストラクターの女性がかけ声をかけながらエアロビを始めました。';
n();
print '大学のとき授業でエアロビをやったことはあるのですが、随分前のことなので、インストラクターの動きに逢わせて動くのはとても大変でした。';
n();
}
sub t366{
t185();
t187();
print 'これではいけないと思い私は、体重を落とすためにエアロビを始めようと思いました。';
n();
t45();
print 'ちょうど近所の';
h('女友達');
print 'が駅前の';
h('スポーツ施設');
print 'でエアロビをしているので、一緒に行くことにしました。';
n();
t280();
print '受付でエアロビの申\し込みをしようとすると、「申\し訳ありませんが、いまエアロビは定員が一杯なんです」と受付の女の子に断られました。';
n();
h('女友達');
print 'が「あと一人くらだったらいいでしょう」と食い下がりましたが「人数が多いとぶつかって怪我をしたりするので、定員よりは入れられないんですよ、保健所からもそう指導されてるんですよ」';
n();
print '私はなんで保健所がでてくるのか分かりませんでしたが、どうもいくら言ってもだめなようでした。';
n();
print '「あ、ちょうどよかった、今の時間はちょうど太極拳教室もやっていて、そっちはまだ空きがありますよ。ひとまず太極拳教室に入ってエアロビに空きがでたら移るというのはどうでしょうか」と受付の奧から上司らしい男性がでてきて言ってくれました。';
n();
print '私は他にどうしようもないので、ひとまず太極拳をすることにしました。';
n();
print 'エアロビをやっている大きな部屋の奥に案内されると、小さなトレーニングルームがありそこで数人の人が輪になって太極拳をしていました。';
n();
print 'ゆっくりとした動きは盆踊りでも見ているようで、こんなので運動になるのかしらと思いましたが、仕方なく私も輪に加わりました。';
n();
print '簡単な動きを繰り返すだけでしたが、長い時間やっているとだんだん体が疲れてきました。';
n();
}
sub t367{
print '私はすぐに疲れて体が動かなくなり、あとは適当に体を動かすだけでした。';
n();
print 'インストラクターの女性がこちらに振り向いたので私はあわてて足を上げました。';
n();
print 'ちょうど右足を上げて降ろして、左足を上げようとしたとき足首がグキッとしました。';
n();
print '私は立っていることができずにそのまま座り込んでしまいました。';
n();
t58();
t368();
}
sub t368{
print '指導員の';
h('男');
print 'がすぐ駆けつけてきて、私を奧の部屋に運んで手当をしてくれました。';
n();
h('女友達');
print 'も心配そうに私の様子を見ていました。';
n();
print '歩いては帰れないからと';
h('男');
print 'が私を家まで車で送ってくれると言ってくれました。';
n();
print '私は「そうして頂けるととても助かります、どうもありがとうございます。」とお礼をいって車に運んでもらいました。';
n();
}
sub t369{
print '私は隣の';
h('女友達');
print 'とおしゃべりをしながら自転車を漕ぎ終わると、自転車を降りようとしました。';
n();
print '片足を床に突いたとき、';
h('女友達');
print 'がまたなにか話し始め気をとられた瞬間に足首がグキッとしました。';
n();
t368();
}
sub t370{
print 'これではいけないと思い、私は体重を落とすためにジョギングをしようと思い立ちました。';
n();
t280();
print '大学のとき体育の時間で着ていたジャージがまだ捨てずにとってありました。';
n();
print '私は久しぶりにジャージを着ると、運動靴を履いて外にでました。';
n();
print 'ひとまず近所の公園まで走ろうと思い、歩道を駆け足で走り始めました。';
n();
print 'もう3年も運動をしたことがないので、走っているとすぐに胸が苦しくなりました。';
n();
print 'しかし私はなんとか頑張ろうと思い公園まで走りました。';
n();
print '公園まで着くと、中を一回りしてまた帰り道を戻って走り続けました。';
n();
print 'ちょうど歩道の段差を乗り越えようとしたとき、くるぶしがガクッと曲がると痛みが走りました。';
n();
print '準備運動もせずにジョギングをしたので、足首を捻挫してしまったようでした。';
n();
print '私はそのまま道ばたに座り込んで動けなくなりました。';
n();
}
sub t371{
print 'ちょうど車が通りかかると男の子が二人降りてきて、「どうしたんですか、だいじょうぶですか」と話しかけてきました。';
n();
print '私は「大丈夫です」と答えましたが、座り込んだまま歩けませんでした。';
n();
print '「車で病院まで運びますから」と男の子が言うと私は、両肩を支えられて車に乗せられました。';
n();
}
sub t372{
print 'いったいどうしようかとしばらく動けないで座り込んでいると、ちょうど目の前でタクシーが止まって誰か客が降りてきました。';
n();
print '私はちょうどいいと思って片手をあげて精一杯大きな声をだしました。';
n();
print 'タクシーの運転手は私に気が付くと、車を私のすぐ横までつけてくれました。';
n();
}
sub t373{
print '「どうしたんです、病院まで運びましょうか」と聞かれて、私は「だいじょぶですから家まで運んでくれませんかと頼みました。';
n();
print '運転手は私の身体を後ろから抱え上げると車のシートに乗せてくれました。';
n();
}
sub t374{
print '車はしばらく走ると私の家の前まで来ました。';
n();
print '私は歩くことができないので';
h('男');
print 'に身体を支えてもらって部屋まで入りました。';
n();
print '私が寝室のベッドに横になると、';
h('男');
print 'は着替えたほうがいいですよと言って私の';
h('下の表\着');
print 'に手をかけてきました。';
n();
print '私はこれはいけないと思いましたが';
h('男');
print 'の力は私より強くて私の身体はベッドに押さえつけられました。';
n();
print '「奥さん素敵ですよ、ほんとに素敵だ」と';
h('男');
print 'が耳元でささやくと私は気が遠くなっていきました。';
n();
t963();
}
sub t375{
print '車は家とは別の方角に走りはじめました。';
n();
print '私は不安な気持ちになりましたが、車が着いたのは近所の整骨院でした。';
n();
print '白衣を着た先生が私の足を見てくれて、足首のあちこちを押して痛みを確かめていました。';
n();
print '「ただの捻挫ですね、骨折はしていないみたいです、この手当じゃだめだから、やり直したほうがいいですね」と言いながら';
h('男');
print 'が張ってくれたサロンパスを剥がしはじめました。';
n();
}
sub t376{
print '私はこれは時間がかかるからと、';
h('男');
print 'に「あとは旦那にきてもらいますから」と言って帰って貰いました。';
n();
print '湿布を貼\ってもらったあと旦那に電話してみると「今日はどうしても仕事で10時まで帰れないから」とあっさりと言われました。';
n();
print '私はしょうがないのでタクシーを呼んで貰って家まで帰る事にしました。';
n();
print 'タクシーが着くと接骨院の先生が私をタクシーまで肩を支えて運んでくれました。';
n();
}
sub t377{
t322();
print 'しばらく走ってタクシーが家に着くと、私はお金がないので部屋に行って取ってくると運転手に話しました。';
n();
print '運転手は私が足を怪我しているので、心配そうな顔つきで私の後から部屋に上がりました。';
n();
print '私が寝室の枕元の下に隠しているお財布を取ろうとしたとき、運転手の顔がゆがむんで笑みを浮かべるのが分かりました。';
n();
print '運転手の視線の先には私が朝脱いだネグリジェが丸まってベッドの上に放り出してありました。';
n();
print 'これはまずいと私が思った時にはもう運転手は私をベッドに押し倒していました。';
n();
t963();
}
sub t378{
t375();
t376();
t377();
}
sub t379{
t375();
print 'ひとまず治療が終わると私はまた';
h('男');
print 'さんの車に乗せられました。';
n();
t374();
}
sub t380{
$r_t380=rand 2;
$i_t380=int($r_t380)+1;
if($i_t380==1){ t382(); }
if($i_t380==2){ t383(); }
}
sub t381{
print '車がしばらく走ると着いたのはラブホテルでした。';
n();
t779();
}
sub t382{
t371();
t381();
}
sub t383{
t372();
t373();
t381();
}
sub t384{
$r_t384=rand 4;
$i_t384=int($r_t384)+1;
if($i_t384==1){ t381(); }
if($i_t384==2){ t374(); }
if($i_t384==3){ t378(); }
if($i_t384==4){ t379(); }
}
sub t385{
t4();
t147();
t710();
t4();
t370();
t380();
}
sub t386{
t4();
t362();
t363();
t380();
}
sub t387{
t4();
t364();
t363();
t380();
}
sub t388{
t4();
t147();
t710();
t4();
t365();
t367();
t384();
}
sub t389{
t4();
t147();
t710();
t4();
t720();
t367();
t384();
}
sub t390{
t4();
t147();
t710();
t4();
t366();
t367();
t384();
}
sub t391{
t4();
t147();
t710();
t4();
t721();
t369();
t384();
}
sub t392{
$r_t392=rand 4;
$i_t392=int($r_t392)+1;
if($i_t392==1){ t388(); }
if($i_t392==2){ t389(); }
if($i_t392==3){ t391(); }
if($i_t392==4){ t390(); }
}
sub t393{
$r_t393=rand 4;
$i_t393=int($r_t393)+1;
if($i_t393==1){ t385(); }
if($i_t393==2){ t392(); }
if($i_t393==3){ t386(); }
if($i_t393==4){ t387(); }
}
sub t394{
print '練習が終わったあとは、息が苦しくてしばらくは起きあがれませんでした。';
n();
print 'しばらく休んだあと、シャワールームに行ってシャワーを浴びて汗を流すことにしました。';
n();
print '私は着替え室でジャージを脱いで裸になりました。';
n();
print '女性用のシャワー室は小さな個室になっていて、出入り口は下半分中が見えるビニールのカーテンになっていました。';
n();
print '私は空いているシャワー室を探して入りました。';
n();
print 'お湯を流して温度を確かめてから汗を流すと、やっと気分が落ち着いてきました。';
n();
print '体を洗おうとすると、急に部屋が騒がしくなり女の子達が大勢入ってきました。';
n();
print 'ちょうど';
h('女友達');
print 'がすこし遅れて入ってくると、「ねえ、ちょっと一緒にシャワーに入れてくれない」';
n();
print '「今日は新人の娘が多くてね、シャワーが長いのよ、一度はいると30分くらいでてこないから、まったくどうゆうつもりなんでしょうね」とわざと他に聞こえるように大きな声でいいました。';
n();
print '私がカーテンを開けると';
h('女友達');
print 'すぐに狭いシャワールームに入ってきて、一緒にシャワーを浴びていると体がぶつかりそうでした。';
n();
h('女友達');
print 'が背中を私の方に向けたとき私は大変な事を見つけました。';
n();
}
sub t395{
print '10分ほど汗をかいてから外にでてシャワーを浴びていると私は大変な事を見つけました。';
n();
}
sub t396{
h('女友達');
print 'のお尻から太股にかけて紫色の打ち傷がまだらに広がってお尻全体が赤くあれ上がっていました。';
n();
print '私はびっくりして言葉も出ませんでした。';
n();
print 'すると';
h('女友達');
print '「ああこれ、いまつき合っている男がいるんだけどね、ちょっと変わった趣味なの」';
n();
print '私はそれを聞いてあの「SM」とか言うのに違いないと気が付きました。';
n();
}
sub t397{
print '「あなたも、縛られてぶたれたりとか経験あるんでしょう、経験ある同士ってすぐわかるのよね」と聞かれて私は';
h('女友達');
print 'になら話しを聞いてもらえると心を決めました。';
n();
print '「この間ね、親戚のお葬式のあとなんだけど、叔父に帰りを送ってもらったらね、ラブホテルに連れ込まれちゃったの」';
n();
print '「あ、やっぱり、それでどうだったの、縛られたの」と言われて。';
n();
print '「そうなの、なんだか手慣れてて、すぐ両手縛られちゃってね、そのあと両足も縛られて宙につり上げられちゃって」と半分作り話しも交えて';
h('女友達');
print 'とに話すと、「やっぱり良かったでしょう、一度経験するとやめられなくなるのよね、女の体ってそうゆうものなのよ。それでその後もつき合ってるんでしょう」と聞かれてました。';
n();
print '私ははっきり返事をせずに「ええまあ、と答えました」。';
n();
print 'すると「自分から頼まなきゃだめよつき合って下さいって、奴隷にして下さいって」と言うので「こんどそうして見るわね」と答えました。';
n();
}
sub t398{
print '帰りに';
h('女友達');
print 'に誘われて近くのファーストフード店に行きコーヒーを飲みました。';
n();
h('女友達');
print 'は窓際に座って大きく足を開いて、わざと外から見えるように座っていました。';
n();
print '「こうしろって命令されてるの私、言うとおりしないとお仕置きされちゃうから」と言いながら平気な顔でコーヒーを飲んでいました。';
n();
print 'ちょうど通りがかった男が';
h('女友達');
print 'に気が付くと、店に入ってきて隣に座り「フェラチオを5000円でしてくれる女がいるって聞いたけど、あんただろう、いつもここで足開いて男まってるそうじゃないか」といきなり言いだしました。';
n();
print '私はびっくりして、足が震えてきました。';
n();
t331();
h('女友達');
print 'は急に笑い出して「この人なの私がつき合ってるのは」と言い出して、私も調子を合わせて笑った振りをしました。';
n();
print 'これから公園に行くからと言われて、近くの公園まで来ると歩道橋の所で写真を撮り始めました。';
n();
h('女友達');
print 'は';
h('男');
print 'の指示でいろいろなポーズを取っていました。';
n();
h('男');
print 'は人が回りにいないのを確かめると、私が見ているのも気にせずに、スカートをたくし上げて信じられないようなボーズを取らせました。';
n();
print '私は側でみているだけでも足が震えてきました。';
n();
}
sub t399{
print 'そのあとは、近所の漫画喫茶に行きました。';
n();
print '漫画喫茶にはインターネットが使い放題になっていて、いま撮った写真を';
h('男');
print 'がホームページにアップロードしていました。';
n();
print 'ところで面白い写真があるんだけどと';
h('女友達');
print 'が言うので教えられたアイコンをクリックすると、サウナの写真がでてきました。';
n();
print 'さっき私が入ったときのサウナの写真に間違いありませんでした。';
n();
print '「こっちをクリックすると動画も見えるのよ」と';
h('女友達');
print 'が別のアイコンをクリックすると、さっきの';
h('女友達');
print 'と私の会話が画面から聞こえてきました。';
n();
print '「どう、よく撮れてるでしょう」と';
h('女友達');
print 'が耳元でささやくと私は体の震えが止まらなくなりました。';
n();
print '「さっきの話し旦那に聞かれたら困るんじゃないの、離婚されちゃうわよ。これで、あなたも私と同じよ、もうこの';
h('男');
print 'に逆らえないのよ」と言われて私は気が遠くなっていきました。';
n();
print '「じゃあ、トイレにきてもらおうか」と';
h('男');
print 'に言われて私は従うしかありませんでした。';
n();
print 'トイレのドアがしまると';
h('男');
print 'が私を押さえつけてきました。';
n();
t952();
}
sub t400{
print '帰り際に';
h('女友達');
print 'に買い物に行こうと誘われて、私は池袋までの地下鉄に乗りました。';
n();
print '窓際で真っ暗な外を眺めながら二人でおしゃべりをしていると急に';
h('女友達');
print 'の言葉がとぎれました。';
n();
h('女友達');
print 'のすぐ後ろに背の低い中年の男が腰を押しつけるようにして立っているのが見えました。';
n();
print 'いやがりながら苦しそうに眉をゆがめる';
h('女友達');
print 'の表\情で私はその男が痴漢に違いないと直感しました。';
n();
print '電車が乗り換え駅にで停車すると乗客が一斉に乗り込んできて、私は';
h('女友達');
print 'と一緒にドアの角に押し込まれました。';
n();
print '男の指が今度は私のスカートの下に入れられて来るのがわかりました。';
n();
print '私は怖くなって足ががたがた震えてきました。';
n();
print 'ようやく駅に着いたとき、私はやっとのことでホームに降りました。';
n();
t331();
h('女友達');
print 'の方を見るとその後ろにはさっきの男がぴったりと寄り添っていました。';
n();
print '私は思わず声を上げそうになったとき';
h('女友達');
print 'が「紹介するわね、いまつき合ってる人なの」と明るい声で私に言いました。';
n();
print 'それを聞いて私は体中の力が抜けていきました。';
n();
print 'なんのことはない彼氏と一緒に痴漢ゴッコをしていただけなのでした。';
n();
print '「ねっ、今の携帯で写真とってたのよ」と';
h('女友達');
print 'が言うと男が携帯の画面を見せてくれました。';
n();
print 'そこには今さっきの';
h('女友達');
print 'のスカートの下から撮った写真が表\示されていました。';
n();
print '私はあまりのバカバカしさに呆れてきました。';
n();
print 'こんなところで立ち話もできないと';
h('男');
print 'に言われて、私達は駅の階段を上がると外にでました。';
n();
}
sub t401{
print 'サウナを出ると';
h('女友達');
print 'は';
h('下着');
print 'を穿かずに短いミニのプリーツスカートに着替えていました。';
n();
print '私はいったいなんで';
h('下着');
print 'をはかないのだろうと不思議な気がしました。';
n();
print '外に出ると男友達らしい男性が待っていました。';
n();
t331();
print '「これからカラオケに行くから一緒に来ないと」';
h('女友達');
print 'に言われて私は断る理由もないので一緒に行くことにしました。';
n();
print 'ちょうど大通りにさしかかると';
h('男');
print 'は歩道橋を上がり始めました。';
n();
h('女友達');
print 'は後から階段を上がり始めましたが、膝が震えている様子で、ゆっくりとしか足が進みませんでした。';
n();
h('男');
print 'が回りに聞こえるような声で「下から丸見えだぜ」と階段の上から声をかけてきました。';
n();
print 'すると';
h('女友達');
print 'は足ががたがたに震えて階段の踊り場で動けなくなりました。';
n();
h('男');
print 'はさっさと向こう側までわたると歩道橋の下から私達を見上げました。';
n();
h('女友達');
print 'はなんとか足を動かすと、また震える足で歩道橋を渡り始めました。';
n();
print '私はどうして';
h('女友達');
print 'が';
h('下着');
print 'を穿かなかったのかやっと理由が分かってきました。';
n();
h('男');
print 'の命令に違いありませんでした。';
n();
print 'そして断ればあのみみず腫れのお仕置きがまっているに違いありませんでした。';
n();
}
sub t402{
t722();
t395();
t396();
}
sub t403{
t394();
t396();
}
sub t404{
$r_t404=rand 2;
$i_t404=int($r_t404)+1;
if($i_t404==1){ t402(); }
if($i_t404==2){ t403(); }
}
sub t405{
t4();
t147();
t710();
t4();
t721();
t402();
t401();
t683();
t685();
}
sub t406{
t4();
t147();
t710();
t4();
t721();
t402();
t397();
t398();
t399();
}
sub t407{
t4();
t147();
t710();
t4();
t721();
t402();
t397();
t400();
t399();
}
sub t408{
$r_t408=rand 3;
$i_t408=int($r_t408)+1;
if($i_t408==1){ t405(); }
if($i_t408==2){ t406(); }
if($i_t408==3){ t407(); }
}
sub t409{
print '世間話しをしているうち「ところで最近どう旦那とはうまくいってるの」と';
h('女友達');
print 'が聞いてきました。';
n();
print 'きっとエッチな話しを聞き出したいのに違いないと思い「ええまあ、なんとかね」と適当に答えました。';
n();
print 'するとやっぱり「あっちのほうはどうなのよ、お宅の旦那いつも帰りが遅いんでしょう、コンピュータの仕事だと頭使うから、あっちは全然じゃないの」と聞いてきました。';
n();
print '私が答えるのをためらっていると';
h('女友達');
print 'の指が私の膝の上に載せられてきました。';
n();
h('女友達');
print 'の指先が私の腿の間をゆっくりとくすぐるように動き始めると、私の体から力が抜けていきました。';
n();
print '「どう、男の人紹介してあげてもいいのよ、このまま女の喜びを知らないまま、年取ったらつまらないでしょう」';
n();
print '「女が男に可愛がられるって、どうゆうことなのか知りたいでしょう」';
n();
print '「ぴったしの男がいるのよ、私がつき合ってる男なんだけどね、背は低くはお腹はでてて、もう見た感じはこんな男とはそばにも寄りたくないって感じだけどね」';
n();
print '「そうゆう男の方が、女を喜ばせるにはどうしたらいいのかよく知ってるのよ」と耳元でささやきながら、指先を私の';
h('花園');
print 'に押し入れてきました。';
n();
print '「どう私の指と男の人の';
h('男性性器の愛称');
print 'とどっちがいいの、さあどっち」と言いながら指先を震わせながら感じるところを探り当ててきました。';
n();
print '私はもうどうにもならなくなって「';
h('男性性器の愛称');
print 'が欲しいです」と小さくつぶやきました。';
n();
t331();
}
sub t410{
print 'サウナを出てると、';
h('スポーツ施設');
print 'の前にはもう';
h('女友達');
print 'が話していた男が待っていました。';
n();
}
sub t411{
print '「まずは、カラオケでも行こうか」と男に言われて、私達は歩道橋を渡って向かいのカラオケ店に入りました。';
n();
print '店員がドアを閉めて出て行くと';
h('女友達');
print 'が「この娘ね';
h('男性性器の愛称');
print 'が、大好きなんだって」とわざと大きな声で男に言いました。';
n();
print 'ちょうどいい曲があるわよといいながら';
h('女友達');
print 'はマイクを取ると「オーオーチンチンチン」という変な出だしの曲を一人で歌い始めました。';
n();
h('女友達');
print 'が「一緒に歌いなさいよ、歌わないの。この娘ね、';
h('男性性器の愛称');
print 'がすぐ欲しいんだって今すぐ」とからかうような口調で言うと、男は私の体をソ\ファーに押し倒して来ました。';
n();
t952();
}
sub t412{
print '「この人ね、遊び慣れて手ね、あっちのほうは凄いのよ」と';
h('女友達');
print 'に紹介された男は確かに背も低く、お腹が大きく付きだしていて、一目みた感じは素敵な男性とは思えませんでした。';
n();
print 'しかしそれが逆に、もて遊ばれる快感を女の体に感じされるのだと私にもすぐ分かりました。';
n();
t111();
print '一緒に近くの';
h('ファーストフード店名');
print 'に入るといきなり男が「俺とつき合いたいのか、つき合いたくないのかどっちなんだ」といきなり低い声で脅すように言いました。';
n();
print '私はすぐに返事ができずにうつむきました。';
n();
print 'すると「さあ、いますぐ返事をするのよ、分かってるの今すぐ決めなさい」といいながら';
h('女友達');
print 'の指先がまた私の膝頭をくすぐりながら腿の内側へと動いてきました。';
n();
print 'このままだったら、さっきみたいにまた';
h('花園');
print 'まで指を入れられると思い、私は「お付き合いしたいです」としかたなく答えました。';
n();
print 'すると「つき合いたいなら、俺の言うことには何でも従ってもらうからな、今すぐ';
h('下着');
print '脱ぐんだ」と言われて私は困ってしまいました。';
n();
print 'しかし';
h('女友達');
print 'の指先がスカートの奧から';
h('花園');
print 'まで届いてくると私はもう逆らえないと思いました。';
n();
print '思い切ってトイレに行って';
h('下着');
print 'を脱いで席に戻ると、私達は';
h('ファーストフード店名');
print 'から出ました。';
n();
print '少し歩くと歩道橋があり、その向かいにはカラオケ店の入ったビルが見えました。';
n();
print '「じゃ、ひとまずカラオケに行こうか」と男が言うと、私達は歩道橋を昇り始めました。';
n();
print '「下から丸見えよ」と';
h('女友達');
print 'が私の耳元でささやくと、私は体が震えだして歩けなくなりました。';
n();
print 'やっとのことで歩道橋を渡り道の反対側についたときは、私は腰が';
h('子宮');
print 'から痺れて震えが止まらなくなりました。';
n();
}
sub t413{
print 'カラオケのビルの横には細い道があり奧にラブホテルの看板が見えました。';
n();
print '「どうだ、カラオケがいいか、それともラブホテルがいいか、どっちに行きたいんだ」と男が私の耳たぶを舐めながらささやいてきました。';
n();
print '「今すぐ';
h('男性性器の愛称');
print '欲しいんでしょう、いますぐぶち込んでってお願いするのよ」といいながら';
h('女友達');
print 'が私のスカートの下から指を入れてきました。';
n();
print '「お願い、いますぐぶち込んで下さい」と私がやっとの事でいうと、男は私のお尻を後ろから撫でながら奧の道へと入っていきました。';
n();
print '「たっぷり可愛がってもらいなさいね」と';
h('女友達');
print 'が言うのが聞こえて私の体はまた震え始めました。';
n();
print 'ラブホテルに入ると私はもう待ちきれなくて男にしがみつきました。';
n();
t952();
}
sub t414{
print 'カラオケ店にはいると、部屋にはインターネットに繋がるパソ\コンが置いてありました。';
n();
}
sub t415{
print '「さあ、大変、このページをあなたの旦那が見たらどうゆうことになるのかしらね」と言われて私はとんでもないことになったとやっと気が付きました。';
n();
print '「じゃあ、あとは楽しみなさいね」と';
h('女友達');
print 'が言うと男が私をソ\ファーに押し倒してきました。';
n();
}
sub t416{
t414();
h('女友達');
print 'が「いま、面白いページ見せてあげるね」といいながらパソ\コンを操作すると歩道橋を歩く女性を下から隠し撮りした写真を何枚も掲載してあるページを見せてくれました。';
n();
print '「このページはね投稿写真のページで、誰でも投稿できるのよ、この写真はさっきの歩道橋の写真なの、よく見なさいね」と言われて、よくよく見ると確かにスカートは私の穿いているスカートと同じで、';
h('下着');
print 'も穿いていませんでした。';
n();
t415();
t952();
}
sub t417{
print '「じゃ、ひとまずカラオケでも行こうか」と男が言うので、私達は地下鉄で池袋のカラオケ店まで行くことになりました。';
n();
print '地下鉄に乗ると、男の手が私のスカートの上からお尻をなで回すように動き始めました。';
n();
print '男の手は次第に大胆になりスカートを上にたくし上げて、';
h('下着');
print 'を着けていないお尻を直に触り始めました。';
n();
print 'そのとき、私はお尻の間に別の感触があるのに気が付きました。';
n();
print '男のもう一方の手はつり革に捕まっていてるので、他に私のお尻を触っている別の男がいるのに違いないと気が付きました。';
n();
print '少し頭を後ろに回すと、横目で私の後ろに別の男がいて体を私の後ろから押しつけているのが分かりました。';
n();
print 'おかしな感触は、男の';
h('男性性器の愛称');
print 'が私のお尻に押しつけられている感触でした。';
n();
print '私は急に膝が震え出すと止まらなくなりました。';
n();
print '地下鉄が池袋に着くと私はやっとの事でホームに降りました。';
n();
}
sub t418{
t414();
h('女友達');
print 'が「いま、面白いページ見せてあげるね」といいながらパソ\コンを操作するとスカートの下から女性を隠し撮りした写真を何枚も掲載してあるページを見せてくれました。';
n();
print 'スカートの中には後ろから手が入れられていて、痴漢の写真の様でした。';
n();
print '「このページはね投稿写真のページで、誰でも投稿できるのよ、この写真はさっきの地下鉄の痴漢の写真なの、よく見なさいね」と言われて、よくよく見ると確かにスカートは私の穿いているスカートと同じで、';
h('下着');
print 'も穿いていませんでした。';
n();
t415();
t952();
}
sub t419{
t4();
t147();
t710();
t4();
t644();
t722();
t409();
t410();
t411();
}
sub t420{
t4();
t147();
t710();
t4();
t644();
t722();
t409();
t410();
t412();
t413();
}
sub t421{
t4();
t147();
t710();
t4();
t644();
t722();
t409();
t410();
t412();
t416();
}
sub t422{
t4();
t147();
t710();
t4();
t644();
t722();
t409();
t410();
t417();
t418();
}
sub t423{
$r_t423=rand 4;
$i_t423=int($r_t423)+1;
if($i_t423==1){ t419(); }
if($i_t423==2){ t420(); }
if($i_t423==3){ t421(); }
if($i_t423==4){ t422(); }
}
sub t424{
t504();
}
sub t425{
t504();
}
sub t426{
t504();
}
sub t427{
t504();
}
sub t428{
t504();
}
sub t429{
t504();
}
sub t430{
$z{'KN716'} =1;
t719();
t723();
}
sub t431{
print '大学の近くの駅で';
h('女友達');
print 'と待ち合わせしていつものテニスコートに行くと、まだ時間が早かったせいか、他の男の子達がテニスをしていました。';
n();
t433();
}
sub t432{
print '大学の近くの駅で';
h('女友達');
print 'と待ち合わせしていつものテニスコートに行くと、大学の時のコーラス部の男の子が二人待ち構\えていました。';
n();
print '二人とも大学院に進んだ後、大学の助手に採用されたと話してくれました。';
n();
print '「すごいのね」と私が言うと「いや、助手にはなれてもこの先助教授にはなれっこないからね、どっか地方の大学に行って講師でもするしかないよ」とあまり嬉しくないようすでした。';
n();
t433();
}
sub t433{
print 'さっそく';
h('更衣室');
print 'で着替えを済ませると私は';
h('女友達');
print 'のテニスウェア姿を見てびっくりしてしまいました。';
n();
t279();
print '生地が半分スケスケで下のブラジャーとアンダースコートがはっきり見えて、とても人前に出られるような服装ではありませんでした。';
n();
h('女友達');
print 'は私の視線に気が付くと「このテニスウェアねウィンブルドンで杉山愛が着てた最新モデルなのよ」と自慢そうにくるりと一回りしてみせました。';
n();
print '私は結婚してからは地味な服装ばかり着るようになりましたが、';
h('女友達');
print 'はまだ独身なので色気もまだムンムンなのねと思いました。';
n();
print 'それにしてもお色気がありすぎるのでスケスケのテニスウェア姿はちょっと心配でした。';
n();
}
sub t434{
print 'テニスコートに戻ってみるとまださっきの男の子達がテニスをしていました。';
n();
print 'コートを予\約していた時間が来ると私達はテニスコートに入って男の子達がテニスを止めるのを待ちました。';
n();
print 'しかし時間が過ぎても男の子達は平気な顔をして試合を続けて止める様子はありませんでした。';
n();
print '「私達甘く見られてるのよ」と';
h('女友達');
print 'が言うので私もそう思いましたが相手は男の子なのでとても強い事は言えないと「待つしかないわね」と答えました。';
n();
print 'すると';
h('女友達');
print 'は男の子達の方に近づいていくと「ちょっと、もう時間は過ぎてるのよ、さっさと止めてよね」と大きな声で怒鳴りました。';
n();
print '以前の';
h('女友達');
print 'だったらとてもこんな態度で怒鳴ったりはしないのにと私はびっくりして様子を見ていました。';
n();
print '「試合の途中なんだよ、試合が終わるまで待ってくれたっていいだろう」と男の子が言い返すと「試合なんか関係ないでしょうさっさと止めてよ」とまた';
h('女友達');
print 'が怒鳴りつけました。';
n();
print '男の子達も仕方ないといった様子で試合を止めて荷物を持ってコートから引き上げていきました。';
n();
}
sub t435{
h('女友達');
print 'が男の子の一人に「ねえ、車で送ってよ、いいでしょう」と可愛らしい口調でおねだりすると男の子もそのほうがよかったらしくて「あ、大学の裏門で待っててくれないかすぐ車回してくるから」と言って駆け出していきました。';
n();
h('女友達');
print 'と一緒に大学の裏門まで歩いてから、少し待っていると車がすぐに近くで止まりました。';
n();
}
sub t436{
print 'テニスが終わって更衣室に入ると、';
h('女友達');
print 'はさっきとは違うスカートに着替えていました。';
n();
print '「ほらテニスの後はまた別なのよ」と';
h('女友達');
print 'が言うので、私はずいぶん前とは変わったのねとつくづく思いました。';
n();
print '「せっかくのテニスなんだからこのまま真っ直ぐ帰るなんて、ないわよね」と';
h('女友達');
print 'が言い出すので、私はしかたなく黙って頷きました。';
n();
}
sub t437{
print 'テニスが終わって着替えようとすると着替え室には大勢の中学生らしい男の子が一杯でした。';
n();
print 'これからジュニアのテニス大会が始まるから更衣室が使えないと言われて私達はどうしようかと思いました。';
n();
print 'トイレで着替えればいいからと思ったのですが、女子トイレはかなり遠くに行かないとないし、休みの日なので建物がしまってるかもしれないと言われたのでどうにも困り果ててしまいました。';
n();
}
sub t438{
print '車が動き出すとすぐ近くのインターから高速に乗るので私はびっくりして「どこに行くんですか、高速に乗って」と聞くと男の子は「せっかくだからドライブしよう、いま紅葉が綺麗だし、コーヒーの美味しい店があるんだ」と男の子が言い出しました。';
n();
print '私はさっさと家まで送ってもらいたいだけでしたが、';
h('女友達');
print 'は誘われて嬉しいようなので、あまりはっきり断ってもまずいと思いました。';
n();
}
sub t439{
print '高速でしばらく走って奥多摩に入ると、インターチェンジで降りて近くの洒落た建物のコーヒー店に入りました。';
n();
}
sub t440{
h('女友達');
print 'のスケスケのテニスウェアは店にいたお客さんの視線を集めて、';
h('女友達');
print 'も恥ずかしそうにしていましたが、けっこう満足げでした。';
n();
}
sub t441{
print 'コーヒーを飲んだ後また車に乗りましたが、車は山道をさらに奧に入っていきました。';
n();
print 'そのとき急に';
h('女友達');
print 'が男の子に「ちょっとどこ連れてくのよ、なんのつもりなの」と大声を出しました。';
n();
print 'なんなのかしらと車の行く先を見てみるとラブホテルの看板が並んでいて、お城の様な形の建物が見えてきました。';
n();
h('女友達');
print 'が「なに考えてんのよ、車すぐ止めてよね」と怒鳴りつけると男の子は「うるせえんだよ、いやならすぐ車から降りろ」と言って車を止めました。';
n();
h('女友達');
print 'が怒って車から降りると、私も仕方なく';
h('女友達');
print 'の後から車を降りました。';
n();
print 'すると男の子達二人を乗せた車はすぐに私達を置き去りにして走り去ってしまいました。';
n();
h('女友達');
print 'はまだ怒っている様子で「あの二人なに考えてんのよ、女を馬鹿にして」と大きな声で私に食ってかかりました。';
n();
print 'そのとき私達のすぐ後ろに大きなワゴン車が止まって男の子が数人出てきました。';
n();
print 'さっきコーヒー店で近くの席に座っていた男の子達でした。';
n();
}
sub t442{
print '男の子達は私達をワゴン車の中に引きずり込みました。';
n();
print 'ワゴン車はそのままラブホテルの中に入ると、私達はラブホテルの部屋に連れ込まれました。';
n();
t1090();
}
sub t443{
print '男の子達は';
h('女友達');
print 'のスケスケのテニスウェアを指さして「あの女だ、男が欲しくてしょうがない女は」と言うと私達をワゴン車の中に引きずり込みました。';
n();
print 'ワゴン車はそのままラブホテルの中に入ると、私達はテニスウェアのままラブホテルの部屋に連れ込まれました。';
n();
t1090();
}
sub t444{
t441();
t443();
}
sub t445{
t441();
t442();
}
sub t446{
$r_t446=rand 1;
$i_t446=int($r_t446)+1;
if($i_t446==1){ t444(); }
}
sub t447{
$r_t447=rand 1;
$i_t447=int($r_t447)+1;
if($i_t447==1){ t445(); }
}
sub t448{
print 'テニスの前に準備運動をしたほうがいいと';
h('女友達');
print 'が言うので私も適当に身体を動かしたり、手を前に着いたりしてみました。';
n();
h('女友達');
print 'も前屈みに両手を地面に付けましたが後ろから見るとアンダースコートが丸見えで見ている私の方が恥ずかしくなりました。';
n();
}
sub t449{
print '手を振って身体を左右に動かしたとき、テニスコートの裏の金網に変な人が鞄をもってこちらの様子を伺っているのに気が付きました。';
n();
print '鞄を何度も持ち替えて変な仕草を繰り返す男はどうやら';
h('女友達');
print 'のテニスウェア姿を隠したカメラで撮影てしいるようでした。';
n();
print '私は';
h('女友達');
print 'になにか注意したほうがいいかとも思いましたが、せっかくテニスを楽しんでいるのに騒ぎになっても困るとおもいだまっていました。';
n();
}
sub t450{
print '予\約した時間ぎりぎりまでテニスをして着替えると男の子達はまだ実験の続きがあるからとすぐに大学の研究室に戻ってしまいました。';
n();
h('女友達');
print 'はちょっとがっかりした様子で「テニスの相手だけじゃね、その後のことも男の子なら考えておいてくれないと」と言って不満そうでした。';
n();
print '結局地下鉄の駅まで一緒に帰ることにして大学の裏門を通って小さな公園を通り抜けて近道をしました。';
n();
}
sub t451{
print 'ちょうど公園の出口の所に大きなワゴン車が止まっていて、なんだか変な雰囲気でした。';
n();
print 'ワゴン車のすぐ横を通り抜けようとすると急にワゴン車の後ろのドアが開いて男達がでてきました。';
n();
print '私はその顔を見てはっとしました。';
n();
print 'さっきテニスコートの裏で鞄を使って隠し撮りをしていた男でした。';
n();
print '私は';
h('女友達');
print 'に何か言おうとしましたが、その暇もなく私達はワゴン車の中に連れ込まれました。';
n();
print '「この女、男が欲しくてうずうずしてやがるんだぜ」と男が言うと、';
h('女友達');
print 'は私に身体をぴったりと寄せながらガタガタと震えだしました。';
n();
print '私も自分でもなにがなんだか分からずに身体が震えだして止まらなくなりました。';
n();
print 'ワゴン車が動き始めるとしばらくして車が坂を下ったあと止まりました。';
n();
print 'ドアが開くと、地下の駐車場の用でコンクリートで囲まれた壁の中に車が数台並んでいました。';
n();
print '「声をだしても無駄だぜ、ここなら誰にも聞こえないからな」と言うと男達は私と';
h('女友達');
print 'をコンクリートの床に押し倒してきました。';
n();
t1090();
}
sub t452{
print 'ウェイトレスがコーヒーを運んできたので私は砂糖とミルクを入れて';
h('女友達');
print 'にもミルクの入った小さな容器を渡そうとしました。';
n();
print 'しかし';
h('女友達');
print 'はうつむいて肩を震わせて今にも泣き出しそうな雰囲気でした。';
n();
print '私は隣の男の子が私に見えないようにテーブルの下で';
h('女友達');
print 'の膝の上に手を載せているらしいと気が付きました。';
n();
print 'どうしたらいいのかしらと思っていると隣に座った男の子が私の膝かしらに視線を向けるのが分かりました。';
n();
print 'もうどうなってもいいと思い私は膝を男の子の方に向けて座り直すと膝の間を握り拳が入るくらいに広げました。';
n();
t992();
h('女友達');
print 'ふいに立ち上がるとトイレに行って戻ってきました。';
n();
print 'テニスウェアの下のアンダースコートと';
h('下着');
print 'を自分で脱いできたらしく、黒い茂みがはっきりとスケスケのテニスウェアの下から見えていました。';
n();
print '「お前も脱いでくるんだ、さっさとトイレに行って脱いでこい」と耳元で囁かれて私の身体はもう逆らえなくなっていました。';
n();
print 'さっき';
h('女友達');
print 'が入ったトイレに行くと私も思いきってアンダースコートと';
h('下着');
print 'を脱ぎました。';
n();
print '席に戻ろうとしてトイレのドアを開けると私の身体は膝から震えだして止まらなくなりました。';
n();
}
sub t453{
print '私達はすぐに喫茶店を出ると、車は帰り道を急いで走り始めました。';
n();
print '高速道路に入ると、すぐよこを宅急便のトラックが並んで走り始めました。';
n();
print '「おい分かってるな」と男の子が言うと';
h('女友達');
print 'は自分で花園に指を使い始めました。';
n();
print 'すぐ横のトラックの助手席には運転手の助手らしい男が';
h('女友達');
print 'を見下ろしながらいやらしい顔で笑っていました。';
n();
}
sub t454{
print '車が途中のインターチェンジで高速道路から降りると、すぐ後ろからさっきの宅急便のトラックが着いてきました。';
n();
print '大きな広い通りの両脇にはラブホテルの看板が並んでいるのが見えました。';
n();
print '横道に入りラブホテルの前で車が止まると、すぐ後ろにさっきの宅急便のトラックが止まりました。';
n();
print '私達はラブホテルの部屋に連れ込まれて両手を縛られて恥ずかしい格好でベッドの上に転がされました。';
n();
print '男の子達がでていくと代わりに入ってきたのはさっきの宅急便のトラックの運転手と助手らしい男の子でした。';
n();
print '「男が欲しくてたまらないんだってな」と運転手に言われて私の身体はまた急に震えだして止まらなくなりました。';
n();
t1090();
}
sub t455{
print '車は高速の途中のサービスエリアで、売店の前の駐車場に入りました。';
n();
print 'すぐ後ろからさっきのトラックが追いかけてくると私達の車のすぐ横に止まりました。';
n();
print '運転席のドアが開くと運転手がこちらに向けて大きくなった';
h('男根');
print 'をズボン前を広げて腰を前に差し出すようにして見せつけてきました。';
n();
print '男の子に「おい、やるんだ」と言われて';
h('女友達');
print 'は車から降りて、トラックの運転席に座った男の腰に顔を埋めました。';
n();
print '反対側のドアから降りてきた助手の男が今度は';
h('女友達');
print 'の後ろに立つと腰を押さえて引きつけてきました。';
n();
print '男の腰の動きで';
h('女友達');
print 'が何されているのかはすぐ分かりました。';
n();
h('女友達');
print 'の反応を確かめながら男は腰を何度も突き上げました。';
n();
print '男が';
h('女友達');
print 'から手を離すと';
h('女友達');
print 'は駐車場のコンクリートの地面に座り込んで泣き崩れました。';
n();
print '腰が震えて立ち上がれない様子で';
h('女友達');
print 'は両足は大きく広げながら頭をしゃくり上げるようにして何度も仰け反りました。';
n();
print '「おい、次はお前だ」と男の子に言われて私はもう逆らえないと覚悟を決めて車から降りました。';
n();
print 'しゃがみ込んだままの';
h('女友達');
print 'の前に立つと、運転手が私の頭をつかんで引きつけてきました。';
n();
t1088();
}
sub t456{
print '着替えも済んでテニスコートに行ってみるとテニスコートの金網の中には、チァリーディングの衣装をつけた女の子達が大勢で応援の練習をしていました。';
n();
print '女の子達の前には学生服を着た男の子も並んでいて、両手を変な格好で叩きながら大きな声をだしていました。';
n();
print '私はいったいどうしたことかと';
h('女友達');
print 'の顔を伺いましたが、';
h('女友達');
print 'もきょとんとした顔で事情がさっぱり分からないようでした。';
n();
print 'ともかく相手は大勢だし、変に言い争いになっても困ると思い、私達は諦めてテニスコートの横の建物に向かって壁打ちをすることにしました。';
n();
}
sub t457{
print 'まあ壁打ちだけでも出来ただけいいかと思い';
h('女友達');
print 'と二人で一生懸命ラケットを振っていると、私の打った球が飛んでもない方向に飛んでいきました。';
n();
print 'まずいことをしたと思った瞬間に玉はテニスコートの金網の上を飛び越えてちょうどチァリーディングをしている女の子達の足元に落ちると、女の子の一人が玉に足を取られて転んでしまいました。';
n();
print '私達は慌ててテニスコートに入って、謝りながら玉を返してもらおうとしました。';
n();
print 'しかし女の子は足を捻挫したらしくてすぐには起きあがれないようでした。';
n();
}
sub t458{
print '「大丈夫ですか」と';
h('女友達');
print 'が声をかけると、応援団の男の子が「大丈夫なわけないだろ、明日チァリーディングの大会なんだ、お前らわざとやったんだろう」と言いながら怖い顔で私達につかみかかりました。';
n();
print '「なによこの女、こんな格好して、色キチガイじゃないの、やっちゃいなさいよ」とチアリーダーの女の子がけしかけると男の子達は私と';
h('女友達');
print 'をテニスコートに押し倒してきました。';
n();
t1090();
}
sub t459{
print '当日大学の裏門近くの地下鉄の駅で待ち合わせをして、大学へ通じる坂道を登っていくとなんだか様子が変でした。';
n();
print '大学の構\内から大きな音楽が流れてきて、ずいぶんと騒がしい様子でした。';
n();
print '裏門から構\内に入って中庭に出ると、模擬店が中庭の回りを取り囲んでいて、大学は学園祭の真っ最中でした。';
n();
print '私は';
h('女友達');
print 'に「ねえ、これって学園祭よね、これでテニスできるのかしら」と聞いてみました。';
n();
print 'すると';
h('女友達');
print 'は「へんねえ日にち間違えたのかしら、ともかくテニスコートまで行ってみましょうよ、もしかしたらテニスコートは使えるかも知れないから」と言い出しました。';
n();
}
sub t460{
print 'まあともかくテニスコートまで行ってみようと二人で相談して、中庭を抜けて階段を降りてみるとテニスコートでは';
h('クラブ');
print 'の女の子達が大勢いて練習をしていました。';
n();
print '「やっぱ無理みたいね」と私が言うと「そうね、しょうがないから';
h('クラブの公演');
print 'でも見ていきましょう」と';
h('女友達');
print 'も言うので私達はテニスコートに入りました。';
n();
print 'テニスコートには観客用にベンチが並んでいて男の子達が大勢座っていましたが、女の子の姿はありませんでした。';
n();
print 'ここの大学は工学部しかないので学生は大部分が男の子なので、';
h('クラブ');
print 'の女の子達は近所の女子大の女の子達のようでした。';
n();
$v{'そのあと'}='公演が終わった後';
}
sub t461{
$v{'クラブ'}='チァリーディング';
$v{'クラブの公演'}='チァリーディング';
t460();
}
sub t462{
$v{'クラブ'}='ダンス部';
$v{'クラブの公演'}='ダンス';
t460();
}
sub t463{
print 'まあともかくテニスコートまで行ってみようと二人で相談して、中庭を抜けて階段を降りてみるとテニスコートではフリーマーケットをやっている様子でした。';
n();
print '「やっぱ無理みたいね」と私が言うと「そうね、しょうがないからフリーマーケットでも見ていきましょう」と';
h('女友達');
print 'も言うので私達はテニスコートに入りました。';
n();
print 'テニスコートには男の子達が古着や参考書などを並べて店を作っていましたが、女物の古着は見当たりませんでした。';
n();
print 'ここの大学は工学部しかないので学生は大部分が男の子なので、女の子がフリーマーケットに出店していないのも仕方のない話しでした。';
n();
print 'パソ\コンのマニュアルを置いてある店があったので、使えそうなのがあるかしらと思って見ているとノートパソ\コンを安い値段で売っているのを見つけました。';
n();
print '売り手の男の子に声をかけようとすると、すぐ横から女子高生の二人連れに「そのノートパソ\コン動くんですか」と先に言われてしまいました。';
n();
print '「一応は動くんだけどね、CD−ROMが付いてないんだ、古いタイプだから」と言うので私は諦めました。';
n();
$v{'そのあと'}='フリーマーケットの会場を出てから';
}
sub t464{
h('そのあと');
print '、私達は中庭に戻ってクレープの屋台に並んでいましたがちょうどそのとき学生服を着た、応援団らしい男の子が「そこの可愛いお嬢さん、ミスコンにでてくれませんか」と声を掛けてきました。';
n();
print '「お嬢さん」と言われたのが気に入ったのか';
h('女友達');
print 'は急に笑い出しました。';
n();
print '「優勝するとシンガポールの旅行券があたるんですよ、どうです、是非出て下さい」と勧められて私達は勢いでミスコンに出ることにしました。';
n();
}
sub t465{
print '講堂に入ると、ミスコンには他にもさっきチァリーディングをしていた女の子が出るらしいと分かりました。';
n();
print 'チァリーディングの真っ赤な衣装でミスコンに出れば、きっと男の子に大人気に間違ないのでこれはとても勝てないなと思い私はがっかりしました。';
n();
}
sub t466{
print '講堂に入ると、ミスコンには他にもさっきのダンス部の女の子が出るらしいと分かりました。';
n();
print 'まだ入学したばかりの新入生の女の子がさっきダンスの時着ていた可愛い衣装で出れば、きっと男の子に大人気に間違ないのでこれはとても勝てないなと思い私はがっかりしました。';
n();
}
sub t467{
print '講堂に入ると、ミスコンには他にもさっきのフリーマーケットの会場でみた女子高生の子が出るらしいと分かりました。';
n();
print 'さっき見たときも短かったセーラー服のスカートを、もっと短くしていてお尻が半分見えてしまいそうな程でした。';
n();
print 'これでは男の子に大人気に間違ないので、とてもこの女子高生の子達には勝てないなと思い私はがっかりしました。';
n();
}
sub t468{
print '委員長らしい男の子が「せっかくテニスの用意してきてるんなら、テニスウェアで出場してくれませんか、その方が華があるから」と言うので私達は裏の控え室で着替えることにしました。';
n();
}
sub t469{
print 'ミスコンが始まり、';
h('女友達');
print 'が舞台に上がると会場は異様な雰囲気でもりあがり、男の子達が歓声を上げるのが聞こえました。';
n();
print '司会の男の子が声に変な調子をつけて女の子達の紹介を始めると会場はとてもまともな雰囲気ではありませんでした。';
n();
print '会場の拍手で最後にミスコンを選ぶ手順になり最後に';
h('女友達');
print 'が優勝してしまいました。';
n();
}
sub t470{
print '旅行券をもらって帰ろうとすると「ミスコンに優勝すると、次のカラオケコンテストで審査員をすることになってますから」と引き留められました。';
n();
print '舞台の一番前の正面の席に私と';
h('女友達');
print 'が座らされてカラオケコンテストが始まりました。';
n();
print '私はカラオケコンテストというからにはカラオケを歌うだけだと思っていたのですが、どのチームもダンスがあったり寸劇があったりと衣装もいろいろでミュージカル並でした。';
n();
}
sub t471{
print '昨年の優勝チームのテニス部が紹介されると会場が一斉に大騒ぎになりました。';
n();
print '始まった踊りは変な踊りで、いわゆる「下ネタ」の宴会芸のようなダンスでした。';
n();
print 'テニスウェアを着た女の子が舞台に引っ張り上げられ、大勢で押さえつけてその上で変な衣装の男の子が腰を上下に振り始めました。';
n();
print 'したの女の子もそれに合わせて腰を上下に振るのが見えましたが、よくよく見ると女装をした男の子でした。';
n();
print '私はとても見ていられなくて下を向いていました。';
n();
}
sub t472{
print '「私、もう帰るから」と言って';
h('女友達');
print 'が席を立とうとしたとき、舞台にいた男の子達が、一斉に';
h('女友達');
print 'に飛びかかってくると、胴上げをしながら舞台に上げました。';
n();
print '「やっちまえ、やっちまえ」と会場の男の子が大きな声で叫ぶのが聞こえました。';
n();
print 'さっきの変な衣装の男の子が今度はパンツを脱ぐと';
h('女友達');
print 'の上にのしかかってきました。';
n();
print '私が逃げ出そうとすると今度は私が舞台の上にひっぱり上げられました。';
n();
t1090();
}
sub t473{
print '一通りのチームが全部終わった後採点を集計して優勝したのはあの変な下ネタの踊りを披露したテニス部でした。';
n();
}
sub t474{
h('女友達');
print 'が舞台に立って、優勝のトロフィーと花束を渡すとまたさっきの音楽がなり始め下ネタのダンスがもう一度始まりました。';
n();
h('女友達');
print 'は困った顔をしながら、舞台の上でダンスを見ていましたが、客席から女装した女の子を引きずり上げるところで、男の子達は';
h('女友達');
print 'に襲いかかってきました。';
n();
print '私が逃げ出そうとする間もなく、私も';
h('女友達');
print 'のすぐ横に押し倒されました。';
n();
t1090();
}
sub t475{
h('女友達');
print 'が舞台に立って、優勝のトロフィーと花束を渡そうとすると他のチームが「おい、なんであんなのが優勝なんだ」と騒ぎ出しました。';
n();
print '「去年もテニス部が優勝だろう、おかしいじゃないか、インチキだ」と言って他のチームの男の子達が舞台に上がると、止めに入ったテニス部の男の子達と殴り合いの喧嘩になってしまいました。';
n();
}
sub t476{
print '私と';
h('女友達');
print 'は慌てて舞台から逃げて裏の控え室に入りました。';
n();
print 'ドアを閉めようとすると私達を追って男の子達が控え室になだれ込んできました。';
n();
print '「おい、やっちまえ」と誰かが叫ぶ声が聞こえました。';
n();
t1090();
}
sub t477{
print '私と';
h('女友達');
print 'は必死で舞台から飛び降りるとテニスウェアのまま講堂の外にでました。';
n();
print '外はもう暗くなっていて、講堂の前にある小さな池の周りでビールを飲みながら走り回っている男の子達が見えました。';
n();
print '私はやっかいな事にならなければいいと思いながら、男の子達の前を通り過ぎようとしました。';
n();
print '男の子の一人が裸になって池に飛び込むのが見えて私は、急いで走り出そうとしました。';
n();
print 'そのとき私の後ろから男の子が私に飛びかかってくると、私を池まで引きずり込んで池のなかに落としました。';
n();
print 'すぐ後から';
h('女友達');
print 'も他の男の子達に池に突き落とされてしまいました。';
n();
print 'びしょ濡れになったテニスウェアは透き通って下のブラジャーやアンダースコートが丸見えになってしまいました。';
n();
}
sub t478{
print '男の子達は訳の分からない叫び声を上げると私達に襲いかかってきました。';
n();
print '私は必死で腰まで冷たい水に浸かった体を起こすと、池の縁の石垣に両手を付いて池からあがろうとしました。';
n();
print 'なんとか足を、石垣に上げようとしたとき男の子が後ろから私の体に抱きついてきました。';
n();
print '目の前の石垣に立った男の子が私の両肩を押さえつけてくると、私は身動きができなくなりました。';
n();
$v{'手をつく所'}='池の縁石';
t342();
t954();
}
sub t479{
print '私達は必死で池から上がると、大学の裏口へと駆け出しました。';
n();
print '後ろから男の子達が追いかけてきましたが、酔っているせいかすぐには追いつけないようでした。';
n();
print '大学の裏門を出て、坂道を降りて公園までたどり着くと後から追いかけてくる様子はありませんでした。';
n();
}
sub t480{
print '私と';
h('女友達');
print 'はやっと一息付くと、公園のトイレで着替えることにしました。';
n();
print '男用と女用の間にある身体障害者用のトイレに入ろうとすると、公園の先の裏通りに人影が見えました。';
n();
print 'あわててトイレのドアを閉めて、テニスバッグから着替えを出していると急にトイレのドアがあいて男の子達が入ってきました。';
n();
h('女友達');
print 'はもうワンピースのテニスウェアを脱いでブラジャーと';
h('下着');
print 'だけの姿でした。';
n();
print '男の子達はすぐにドアを閉めて私達に襲いかかって来ました。';
n();
t1090();
}
sub t481{
print 'ちょうど公園の入り口近くにタクシーが止まっていたので、私達はすぐにタクシーに乗り込みました。';
n();
print '運転手に行き先を聞かれたのでひとまず';
h('女友達');
print 'のアパートまで行くことにしました。';
n();
}
sub t482{
print '大通りを抜けて交差点で止まったとき、すぐ横に大きなワゴン車が止まりました。';
n();
print 'ふと運転席を見上げると、助手席の男の子が';
h('女友達');
print 'の方も見下ろしていやらしい顔で笑っていました。';
n();
print 'タクシーが角を曲がって';
h('女友達');
print 'のアパートの前まで来ると、ワゴン車もタクシーの後ろから付いてきました。';
n();
}
sub t483{
h('女友達');
print 'がタクシー代を払って、階段を上がろうとするとワゴン車から男の子達が飛び降りてきて';
h('女友達');
print 'をワゴン車に引きずり込みました。';
n();
print '私は必死で逃げようとしましたが、すぐに取り押さえられて';
h('女友達');
print 'と一緒にワゴン車に連れ込まれました。';
n();
print 'しばらく走ってワゴン車が止まったのはラブホテルの駐車場でした。';
n();
print 'すぐに部屋に連れ込まれて私達はもう逃げられませんでした。';
n();
t1090();
}
sub t484{
t470();
t471();
t472();
}
sub t485{
t470();
t471();
t473();
t474();
}
sub t486{
t470();
t471();
t473();
t475();
t476();
}
sub t487{
t470();
t471();
t473();
t475();
t477();
t478();
}
sub t488{
t470();
t471();
t473();
t475();
t477();
t479();
t480();
}
sub t489{
t470();
t471();
t473();
t475();
t477();
t479();
t481();
t482();
t483();
}
sub t490{
print '一通り準備運動も終わって一時間ほど打ち合ってから更衣室に戻ることにしまた。';
n();
print 'テニスコートの脇の道をしばらくいって角を曲がって更衣室のある建物の前まで来ると、すこし先に人影がありました。';
n();
print '遠くからはよく分かりませんでしたが、さっき盗撮をしていた男が先回りしてカメラを構\えて待ち構\えているようでした。';
n();
}
sub t491{
print '「気を付けた方がいいわよ、さっきもテニスコートの横で写真とってた人だから」と私が言うと「裏から入りましょう、ここの建物裏口から入れるはずだから」と';
h('女友達');
print 'も不安な口調で言い出しました。';
n();
print '男の待ち構\えている入口の手前で道を曲がって建物の裏に出ると、裏口から廊下にはいろうとしました。';
n();
print 'そのとき、横の階段の上からカメラを構\えた男が私達を見つけてシャッターを押す音が聞こえました。';
n();
}
sub t492{
print '慌てて戻ろうとすると、裏口には人相の悪い男が二人道を塞いでいました。';
n();
print '今度は廊下の方に走り出そうとしましたが、すぐに追いかけてきた男に取り押さえられてしまいました。';
n();
print '階段の上からはさっきの男がカメラのシャッターを押し続けていました。';
n();
t1090();
}
sub t493{
t4();
t147();
t430();
t4();
t432();
t436();
t435();
t438();
t439();
t447();
}
sub t494{
t4();
t147();
t430();
t4();
t432();
t437();
t435();
t438();
t439();
t440();
t446();
}
sub t495{
t4();
t147();
t430();
t4();
t432();
t448();
t449();
t450();
t451();
}
sub t496{
t4();
t147();
t430();
t4();
t543();
t433();
t448();
t449();
t490();
t491();
t492();
}
sub t497{
$r_t497=rand 2;
$i_t497=int($r_t497)+1;
if($i_t497==1){ t495(); }
if($i_t497==2){ t496(); }
}
sub t498{
t4();
t147();
t430();
t4();
t432();
t437();
t435();
t438();
t439();
t452();
t453();
t454();
}
sub t499{
t4();
t147();
t430();
t4();
t432();
t437();
t435();
t438();
t439();
t452();
t453();
t455();
}
sub t500{
$r_t500=rand 2;
$i_t500=int($r_t500)+1;
if($i_t500==1){ t494(); }
if($i_t500==2){ t493(); }
}
sub t501{
$r_t501=rand 2;
$i_t501=int($r_t501)+1;
if($i_t501==1){ t498(); }
if($i_t501==2){ t499(); }
}
sub t502{
t4();
t147();
t430();
t4();
t431();
t456();
t457();
t458();
}
sub t503{
$r_t503=rand 1;
$i_t503=int($r_t503)+1;
if($i_t503==1){ t502(); }
}
sub t504{
t4();
t147();
t430();
t4();
t459();
t461();
t464();
t465();
t468();
$v{'更衣室'}='控え室';
t433();
t469();
t507();
}
sub t505{
t4();
t147();
t430();
t4();
t459();
t462();
t464();
t466();
t468();
$v{'更衣室'}='控え室';
t433();
t469();
t507();
}
sub t506{
t4();
t147();
t430();
t4();
t459();
t463();
t464();
t467();
t468();
$v{'更衣室'}='控え室';
t433();
t469();
t507();
}
sub t507{
$r_t507=rand 6;
$i_t507=int($r_t507)+1;
if($i_t507==1){ t484(); }
if($i_t507==2){ t485(); }
if($i_t507==3){ t486(); }
if($i_t507==4){ t487(); }
if($i_t507==5){ t488(); }
if($i_t507==6){ t489(); }
}
sub t508{
$r_t508=rand 3;
$i_t508=int($r_t508)+1;
if($i_t508==1){ t504(); }
if($i_t508==2){ t505(); }
if($i_t508==3){ t506(); }
}
sub t509{
$r_t509=rand 3;
$i_t509=int($r_t509)+1;
if($i_t509==1){ t500(); }
if($i_t509==2){ t497(); }
if($i_t509==3){ t501(); }
}
sub t510{
$r_t510=rand 2;
$i_t510=int($r_t510)+1;
if($i_t510==1){ t503(); }
if($i_t510==2){ t508(); }
}
sub t511{
$r_t511=rand 2;
$i_t511=int($r_t511)+1;
if($i_t511==1){ t509(); }
if($i_t511==2){ t510(); }
}
sub t512{
print '一通り練習もすませて、ゲームをしよう男の子達が言いだしたとき';
h('女友達');
print 'の携帯電話の呼び出し音が聞こえてきました。';
n();
h('女友達');
print 'が出てみると、私にかかって来たと言って携帯を渡してくれました。';
n();
print '「大変なんです、ご主人が、仕事中に事故で怪我をして、いま';
h('ホテル名');
print 'の';
h('階');
h('室');
print '号室にいます、すぐ来て下さい」と旦那の会社の人らしい男の声が聞こえてきました。';
n();
print '私は慌てて「すぐ行きます」と答えると、携帯はすぐ切れてしまいました。';
n();
print '「大変なの、旦那が怪我をしたんだって、';
h('ホテル名');
print 'の';
h('階');
h('室');
print '号室なんだって」と私が叫び声を上げると、男の子達はゲームを止めて駆け寄ってきました。';
n();
print '「車で行こう、すぐ近くだから」と男の子が言うので私達はテニスウェアのまますぐ駐車場まで駆け出すと車に飛び乗りました。';
n();
}
sub t513{
print '大学の門をでて坂を下って、しばらく走ると';
h('ホテル名');
print 'の前に来ました。';
n();
print '駐車場で車を止めると私は';
h('階');
h('室');
print '号室に急ぎました。';
n();
h('女友達');
print 'も慌てて私の後ろから小走りに着いてきました。';
n();
print '部屋のドアが開くと、私はすぐに中に入って部屋を見渡しました。';
n();
print 'しかし旦那の姿はベッドの上にもなく、浴室かも知れないと思いドアに向き直りました。';
n();
print 'すると男の子達がドアから入ってきて';
h('女友達');
print 'を抱きかかえて押し倒してきました。';
n();
print '「こんな時になにやってるってすか」と私が大声をだすと「旦那がこんなところで怪我するわけないだろう」と男の子が';
h('女友達');
print 'の上にまたがったまま吐き出すように言いました。';
n();
print '私はだまされた事にやっと気が付きましたがもう手遅れでした。';
n();
print '「こんな格好しやがって男が欲しいんだろう」と言いながら男の子が';
h('女友達');
print 'のアンダースコートと';
h('下着');
print 'をはぎ取りました。';
n();
t970();
}
sub t514{
print '大学の門を出てしばらく走ると、車は急に地下に降りていく坂を下り広い駐車場に入りました。';
n();
print '私はなんだか病院の駐車場にしては様子が変だと思い、辺りを見回しました。';
n();
print '男の子達はドアを開けて私達を車から外に連れ出しました。';
n();
print '私が「ここどこなんですか、病院に連れてって下さい」と叫ぶと男の子達は「うるせんだよ、どこだっていいだろう」と怒鳴りつけてきました。';
n();
h('女友達');
print 'が逃げだそうとすると男の子達はすぐに';
h('女友達');
print 'を取り押さえてコンクリートの床に押し倒してきました。';
n();
print '「こんな格好しやがって男が欲しいんだろう」と言いながら男の子が';
h('女友達');
print 'のアンダースコートと';
h('下着');
print 'をはぎ取りました。';
n();
t970();
}
sub t515{
print '大学の門をでて坂を下ると、細い裏道から大通りへ出ようと角を曲がりました。';
n();
print 'その途端にちょうど角を曲がってくる大きなワゴン車とはちあわせになり危なく衝突するところでした。';
n();
print '相手の車から男が出てくると「なにしてやがんだ、てめえ」と怖い顔で怒鳴りつけてきました。';
n();
print '男の子が「急いでるんです、どいて下さい」と言い返すと車からは他に男の子が数人でてきて、私達を車から引きずり出しました。';
n();
print '「こいつら、男が欲しくてたまらないんだろう、いい格好してるじゃないか」と男の子が言うと私と';
h('女友達');
print 'は、大きなワゴン車の後ろの扉から中に押し込められました。';
n();
print 'ワゴン車はすぐに動き出して、どこを走っているのかは分かりませんでした。';
n();
print '車が止まって外に連れ出されるとそこは、ラブホテルの部屋で大きな丸いベッドが部屋の中央に置いてあるのが見えました。';
n();
print '「かまわねえから、やっちまえ」と言う声が聞こえて私は身体が震えだしました。';
n();
t970();
}
sub t516{
print '時間いっぱいまでゲームをしてこれで最後の一球にしようと男の子が言い出しました。';
n();
print '男の子がサーブをして打ち返したボールは';
h('女友達');
print 'のすぐ前に飛んでいきました。';
n();
print '前に出ようとしたとき急に';
h('女友達');
print 'は悲鳴を上げてしゃがみ込んでしまいました。';
n();
print '男の子達が慌てて駆けつけると「足が痛くて」と';
h('女友達');
print 'は顔を歪めて泣き出しそうでした。';
n();
print '「どうしたんだ、捻挫か」と言いながら男の子達が';
h('女友達');
print 'の足首を調べると困った顔をしていました。';
n();
}
sub t517{
print '簡単に練習をすませるとゲームをしようと男の子達が言うので、私と';
h('女友達');
print 'はネットの前で反対側のコートに立ちました。';
n();
}
sub t518{
t517();
t516();
}
sub t519{
print 'しばらく二人でボールを打ち合って練習していると、隣のコートで練習していた男の子の二人組に「いっしょにダブルスでゲームをしませんか、よかったら」と誘われました。';
n();
h('女友達');
print 'はさっそく誘いがかかったと嬉しそうな雰囲気で「お願いします」と可愛らしく返事をしました。';
n();
}
sub t520{
print '「ひとまず守衛さんの所に連れて行こう、救急箱くらいは用意してあるはずだから」と男の子達は';
h('女友達');
print 'の両脇を肩で支えながら正門の守衛室まで連れて行きました。';
n();
print '入り口の受付に座っていた守衛さんは私達を見つけると、奧の控え室に案内して';
h('女友達');
print 'を休ませました。';
n();
print '「あとは、お願いします、僕たちはまだ実験が残っているので、手が離せないんです」と言うと男の子達はすぐに守衛室から出て行ってしまいました。';
n();
print 'なんという薄情な男の子達なんだろうと私は思いましたが、文句を言うことも出来ませんでした。';
n();
}
sub t521{
print '守衛さんが救急箱から湿布を取りだすと、';
h('女友達');
print 'の足首に貼\り付けていました。';
n();
print '巡回から帰ってきたもう一人の守衛さんが、';
h('女友達');
print 'の足首を何度も曲げたり押したりしていましたが「おい、怪我なんかしていないぜ、怪我した振りしてるだけだこの女」と急に言い出しました。';
n();
print '「こんな格好しやがって男が欲しいんだろう」と言うと守衛さんは';
h('女友達');
print 'の両足を押さえてアンダースコートと';
h('下着');
print 'をひっぱってはぎ取りました。';
n();
t970();
}
sub t522{
print 'ちょうど門を通りかかった車を守衛さんが止めました。';
n();
print '中からは若い男の子が二人でてきました。';
n();
print '二人はお医者さんらしくて守衛さんに事情説明されて';
h('女友達');
print 'の足首の様子を確かめていました。';
n();
print '「近くに救急病院があるからそこにこの車で連てってあげるから、だけどその前に着替えた方がいいなその格好じゃね」と言われて確かに私もその通りだと思いました。';
n();
print 'ひとまず';
h('女友達');
print 'のアパートに寄ることにして、私達は車に乗せてもらいました。';
n();
}
sub t523{
print 'すぐ近くのアパートまで来ると先生に身体支えてもらって';
h('女友達');
print 'の部屋に入りました。';
n();
print '部屋は散らかっていてコンビニのお弁当のパックが床に置き捨ててあるままでした。';
n();
print '私が着替えの服を出そうとして押入を開けると、ピンクのネグリジェやガーターなどのお色気下着がいっぱい見えました。';
n();
print '私が慌てて押し入れを閉めようとしたときお';
h('男');
print 'の一人が「この女、ドスケベ女だぜ、男が欲しくてたまらないんだろう、こんな格好しやがって」と言うのが聞こえました。';
n();
print '私が慌てて振り向くとすぐに私の身体は床に押し倒されました。';
n();
t1090();
}
sub t524{
print '「大丈夫ですホントに大丈夫です」と';
h('女友達');
print 'が言うのでひとまず着替えを済ませようと更衣室まで男の子達に連れて行ってもらう事にしました。';
n();
print '男の子が';
h('女友達');
print 'の両方の肩を支えて歩き始めると、なんとか歩けるようなので私はホットしました。';
n();
print '更衣室のある建物の近くまで来ると、建物の前の広場にはスケボーをしている男の子達がこちらを見てなにか言っていました。';
n();
h('女友達');
print 'に肩を貸している男の子がいやな顔をして「裏から入ろう」と言い出しました。';
n();
print '私もその方がいいような気がして、あとから荷物を持って付いていきました。';
n();
print 'ちょうど建物の裏口を入ろうとしたとき、建物の中でさっきの男の子達が待ち構\えているのが見えました。';
n();
print '「裏に回って、なにゴソ\ゴソ\してやがんだ」と誰かが言うと';
h('女友達');
print 'を連れてきた男の子は二人ともすぐに殴り倒されてしまいました。';
n();
print '私と';
h('女友達');
print 'はすぐにその場に押し倒されて、上から押さえつけられました。';
n();
t1090();
}
sub t525{
print 'しばらくテニスをしていると急に空の雲行きが怪しくなってきました。';
n();
print 'せっかく借りられたコートなので時間いっぱいまでテニスをしていると急に大粒の土砂降りの雨が降り出してきました。';
n();
}
sub t526{
print 'これはとてもテニスどころではないと慌てて更衣室まで駆け出して逃げると、';
h('女友達');
print 'のテニスウェアは下のブラジャーと';
h('下着');
print 'までずぶ濡れで、乳輪や下のヘアーまで丸見えになっていました。';
n();
}
sub t527{
print '私達が更衣室に入ろうとすると男の子達もすぐ後から入ってきました。';
n();
print 'なんで男の子が入って来るのかしらと思って「着替えますから出て行って下さい」と私が大声をだすと「この女、男が欲しくてたまらないんだろう、こんな格好しやがって」と怒鳴りつけてきました。';
n();
t1090();
}
sub t528{
print '私達が更衣室に入ってドアを閉めようとすると、すぐ後ろから男が二人ドアの間から入ってきました。';
n();
print '黒っぽい服装をした二人はさっきテニスコートで盗撮をしていた男のようでした。';
n();
print '「こいつら、男が欲しくてたまらないんだろう、こんな格好しやがって」と男の一人が怒鳴ると';
h('女友達');
print 'を床に押し倒してきました。';
n();
t1090();
}
sub t529{
print '私達が更衣室に入ってドアを閉めようとすると、すぐ後ろから男が二人ドアの間から入ってきました。';
n();
print '白いテニスウェア姿の二人はさっきテニスコートで';
h('女友達');
print 'と言い争いした男のようでした。';
n();
print '「このクソ\生意気な女、ホントは男が欲しくてたまらないんだろう、こんな格好しやがって」と男の一人が怒鳴ると';
h('女友達');
print 'を床に押し倒してきました。';
n();
t1090();
}
sub t530{
print 'ひとまずお互いに打ち返しの練習をしていると、私がラケットを振った拍子にラケットの枠にボールが当たってとんでもない方向にボールが飛んでいってしまいました。';
n();
print '私が回りを見回してもボールが見つからなくて困っていると';
h('女友達');
print 'が「ほら、そこのコートの裏の茂みのあたりに飛んでいっちゃった見たい」と言い出しました。';
n();
print 'どうやらボールはテニスコートの金網を越えて外に飛び出したようなので、私はコートの出入り口からボールを探しに外にでました。';
n();
}
sub t531{
print '裏の茂みに入ってみるとその先は坂になっていて薄暗い木々の中に一段低くなった池が見えました。';
n();
h('女友達');
print 'も私の後からコートをでて来ると「池にはいっちゃったのかしらね」と言いながら危ない足元を池の側まで降りていきました。';
n();
print '「あ、あった、あれよね」と言いながら手を伸ばすと池の縁のコケの生えた地面に足を滑らせて半分池の中に落ちてしまいました。';
n();
print '浅い池の周りには、低い杭が並んでロープが張り巡らせてありましたが';
h('女友達');
print 'の足がちょうどたるんだロープに絡みついてしまいました。';
n();
h('女友達');
print 'は腰まで池に浸かりながら何とか起きあがろうとしましたが、絡みついたロープはすぐには外れそうにありませんでした。';
n();
}
sub t532{
print 'すぐに助けなければ大変な事になると思い私はテニスウェアのまま池に入って、';
h('女友達');
print 'の足に絡みついたロープを何とか外そうとしました。';
n();
print 'しかし足元が滑って私も、池の中に腰まで使ってしまいました。';
n();
print '池の中でもがいている内に私のテニスウェアも泥だらけになっていました。';
n();
print 'なんとか';
h('女友達');
print 'のロープを外すと私はまた滑って転んでしまいました。';
n();
t533();
print 'これではとてもテニスどころではないので私達は着替えをするために更衣室に戻る事にしました。';
n();
}
sub t533{
print '池から出た';
h('女友達');
print 'は腰から胸の辺りまでがびしょぬれで、スケスケのテニスウェアの下のブラジャーからは乳輪がはっきりと見えて、アンダースコートの下の茂みもはっきりと黒々と浮かび上がっていました。';
n();
}
sub t534{
h('男達');
print 'は池の中に入ると';
h('女友達');
print 'の身体を抱え上げながら絡んだロープを外してやっとのことで池から出してくれました。';
n();
}
sub t535{
print '私は慌ててコートに戻ると近くにいた男の子に助けを呼びました。';
n();
t534();
t533();
}
sub t536{
print '私は慌てて「誰か来て下さい」と大きな声をだしました。';
n();
print '黒い服を着た';
h('男');
print 'が二人池まで駆けつけてくれたので私は「大変なんです、助けて下さい」と頼みました。';
n();
t534();
t533();
}
sub t537{
print '「この女、男が欲しくてたまらないんだろう、こんな格好しやがって」と';
h('男');
print 'が言うと、いきなり、いきなり';
h('女友達');
print 'を池の浅瀬にまた突き落としました。';
n();
print '私はやっと';
h('男');
print 'がさっきテニスコートで盗撮をしていた';
h('男');
print 'だと気が付きました。';
n();
t1090();
}
sub t538{
print '「このクソ\生意気な女、ホントは男が欲しくてたまらないんだろう、こんな格好しやがって」';
n();
print 'と';
h('男');
print 'が言うと、いきなり';
h('女友達');
print 'を池の浅瀬にまた突き落としました。';
n();
print '私はやっとさっき言い争いをした男の子達を呼んでしまったことに気が付きました。';
n();
t1090();
}
sub t539{
print '私達が更衣室に入ろうとするとドアには鍵がかかっていてどうにも開けることが出来ませんでした。';
n();
print 'ちょうど男の子が男子用の更衣室から出てきたので「鍵が開かないんです」と聞いてみると「ああ、裏から回れば入れるから」と言ってくれました。';
n();
print 'なるほどそうなってるのかと思い男の子達に案内されて更衣室のある建物の裏に回ると確かにドアが開いていました。';
n();
print '「ここから入れば更衣室に入れるんだ」と男の子が言うのでさっそくドアの中に入ると、汚れた部屋にはラクビーのボールが籠に入れてあり、奧は行き止まりにでした。';
n();
print '「この生意気な女、男が欲しくてたまらないんだぜ」と男の子が言うのが聞こえて私は男の子達がさっき';
h('女友達');
print 'と言い争いをした男の子達だと気が付きました。';
n();
t1090();
}
sub t540{
print '更衣室を出てテニスコートに行こうとすると、ちょうど更衣室の横の広場で男の子達がスケボーをしていました。';
n();
print '男の子の一人が';
h('女友達');
print 'のテニスウェアに気が付いて口笛を吹いたので私は恥ずかしくなって下を向いて歩きました。';
n();
}
sub t541{
print 'テニスも終えて更衣室に戻ってみると、バックに入れて置いておいた着替えが見当たりませんでした。';
n();
print '更衣室をあちこち探しましたがバッグはどこにも見つからなくて私達は困り果ててしまいました。';
n();
print '「ちょっとさっきの男の子に聞いてみましょうよ」と';
h('女友達');
print 'が言うので私は更衣室の横でスケボーをしている男の子達に聞いてみました。';
n();
print '「さっき変な男が、バッグもってそこの裏口に入っていったぜ」と男の子が言うので私と';
h('女友達');
print 'は言われたドアを開けて中を覗いてみました。';
n();
print '中は暗くて古いマットが置いてあって倉庫の用でした。';
n();
print '部屋の奥にバッグが転がっているのが見えました。';
n();
print '男の子達が先に中に入ってくれたので私達もバッグを確かめようと中に入りました。';
n();
print 'すると急にドアが後ろで閉まると「おい、やっちまえ」と男の子の声が聞こえてきました。';
n();
t1090();
}
sub t542{
print 'テニスも終えて、着替えの為に更衣室に戻ろうとするとちょうど更衣室から見たことのあるような服装の女性が出てくるのが見えました。';
n();
print 'さっきまで';
h('女友達');
print 'が来ていた真っ赤なミニスカートと同じような服装でややがに股出歩く姿勢はなんだか変な気がしました。';
n();
print '更衣室に入ってみると';
h('女友達');
print 'のスカートがなくなっているのが分かりました。';
n();
print 'さっきの女性がここで着替えて盗んでいったのに違いないとすぐ気が付きました。';
n();
print '「まだ近くにいるかもしれないから、探してみましょう、そんな遠くにはいってないはずだから」と';
h('女友達');
print 'が言うので私達は慌てて更衣室を出ました。';
n();
print '大学の裏口近くまで駈けていくと、ちょうどさっきの女が裏口から出て行くのを見つけました。';
n();
print '私と';
h('女友達');
print 'は気づかれないように、女の後を追って裏口から出ました。';
n();
print '坂を下ってすぐにある小さな公園に向かって女が歩いていくのが見えました。';
n();
print '女は私達が後を付けているのに気が付いたのか、公園のトイレに入って行きました。';
n();
print '私達はこっそりと女の入ったトイレの前まで行ってみました。';
n();
print 'すると急に男子トイレと女子トイレの間にある身体障害者用のトイレのドアが開きました。';
n();
print '中からは真っ赤なミニスカートの女が飛び出してくると私と';
h('女友達');
print 'の手をつかんでトイレの中に引きずり込んできました。';
n();
print '女の力は強くてすぐに私達はトイレの中に連れ込まれてしまいました。';
n();
print 'やけに力が強い女だと思って女の顔をよくよく確かめて見ると、女だと思っていたのは化粧をして女装した男でした。';
n();
t1090();
}
sub t543{
print '大学の近くの駅で';
h('女友達');
print 'と待ち合わせをして、大学の正門まで行くと守衛さんにテニスコートと更衣室の鍵を借りました。';
n();
print '「いまちょうど更衣室が工事中でね、ちょっと場所がかわったからね」と守衛さんが紙切れに書いた地図を渡してくれました。';
n();
print '地図を頼りに更衣室を探してみましたが、ずいぶんと分かりずらい地図だったのですっかり時間がかかってしまいました。';
n();
}
sub t544{
print 'テニスも終えてさっきの更衣室に戻ろうとすると、更衣室前の広場で男の子達がスケボーをしているのが見えました。';
n();
print 'なんだか雰囲気の悪い男の子達で';
h('女友達');
print 'もなんだかいやな顔をしていました。';
n();
print '「裏から入りましょうよ、きっと裏からでも入れるから」と';
h('女友達');
print 'が言うので、私達は建物の裏に回ってみました。';
n();
print '裏口らしいドアから中に入ってみると中は薄暗くて、どこから更衣室に行けばいいのかすぐには分かりませんでした。';
n();
h('女友達');
print 'が構\わず建物の中に入って行くので私も後からついていきました。';
n();
}
sub t545{
print 'ちょうどさっきの更衣室の前に出たので私達はドアを開けました。';
n();
print 'すると中からさっきスケボーをしていた男の子達が飛び出してくると私と';
h('女友達');
print 'を更衣室の中に引きずり込みました。';
n();
t1090();
}
sub t546{
print '更衣室をさがしてあちこち歩いていると、向かい側のドアからさっきの男の子達が入ってきました。';
n();
print '私はいやな予\感がして道を戻ろうとしました。';
n();
print '急に男の子達が私達めがけて飛びかかってきました。';
n();
h('女友達が');
print 'すぐ横ににある階段を降りていくので、私も慌てて階段を駆け下りました。';
n();
print '階段の下には左右にドアがあるだけで、行き止まりでした。';
n();
h('女友達');
print 'が右側のドアを開けて中に入ると、薄暗い部屋には汚れたマットが置いてありました。';
n();
print '回りには古いストーブや、着古したジャージが置きっぱなしになっていて倉庫かなにかの部屋のようでした。';
n();
print '男の子達がすぐにドアを開けて入ってきました。';
n();
t1090();
}
sub t547{
print '薄暗い通路の正面に、反対側から入ってきたらしい男の子達がこちらを向いて何か言っているのが聞こえました。';
n();
h('女友達');
print 'は慌てて引き返すと、私も一緒に建物の外にでました。';
n();
print '男の子達が後を追って来るので必死で逃げようとしましたがすぐに取り押さえられてしまいました。';
n();
print 'ちょうど建物の裏には水道の蛇口がいくつも並んでいて水場になっていました。';
n();
print '男の子がホースを持ち上げて、';
h('女友達');
print 'に向けて水を噴き出しました。';
n();
h('女友達');
print 'のテニスウェアが水で濡れると下のブラジャーやアンダースコートも透き通って見えて、乳輪やアンダーヘアーが丸見えになりました。';
n();
print '「この女、男が欲しくてこんな格好してやがるんだ」と男の子が言うの、私にも水が浴びせられました。';
n();
t1090();
}
sub t548{
t4();
t147();
t430();
t4();
t432();
t518();
t520();
t521();
}
sub t549{
$r_t549=rand 2;
$i_t549=int($r_t549)+1;
if($i_t549==1){ t523(); }
if($i_t549==2){ t515(); }
}
sub t550{
t4();
t147();
t430();
t4();
t432();
t518();
t520();
t522();
t549();
}
sub t551{
t4();
t147();
t430();
t4();
t543();
t433();
t519();
t516();
t524();
}
sub t552{
$r_t552=rand 3;
$i_t552=int($r_t552)+1;
if($i_t552==1){ t513(); }
if($i_t552==2){ t514(); }
if($i_t552==3){ t515(); }
}
sub t553{
t4();
t147();
t430();
t4();
t432();
t223();
t228();
t512();
t552();
}
sub t554{
t4();
t147();
t430();
t4();
t432();
t525();
t526();
t527();
}
sub t555{
t4();
t147();
t430();
t4();
t431();
t448();
t449();
t525();
t526();
t528();
}
sub t556{
t4();
t147();
t430();
t4();
t431();
t434();
t525();
t526();
t529();
}
sub t557{
t4();
t147();
t430();
t4();
t431();
t434();
t525();
t526();
t539();
}
sub t558{
t4();
t147();
t430();
t4();
t431();
t434();
t448();
t530();
t531();
t535();
t538();
}
sub t559{
t4();
t147();
t430();
t4();
t431();
t434();
t448();
t530();
t531();
t532();
t539();
}
sub t560{
t4();
t147();
t430();
t4();
t431();
t448();
t449();
t530();
t531();
t536();
t537();
}
sub t561{
t4();
t147();
t430();
t4();
t431();
t540();
t448();
t541();
}
sub t562{
t4();
t147();
t430();
t4();
t431();
t448();
t542();
}
sub t563{
t4();
t147();
t430();
t4();
t543();
t433();
t544();
t545();
}
sub t564{
t4();
t147();
t430();
t4();
t543();
t433();
t544();
t546();
}
sub t565{
t4();
t147();
t430();
t4();
t543();
t433();
t544();
t547();
}
sub t566{
$r_t566=rand 3;
$i_t566=int($r_t566)+1;
if($i_t566==1){ t563(); }
if($i_t566==2){ t564(); }
if($i_t566==3){ t565(); }
}
sub t567{
$r_t567=rand 3;
$i_t567=int($r_t567)+1;
if($i_t567==1){ t548(); }
if($i_t567==2){ t550(); }
if($i_t567==3){ t551(); }
}
sub t568{
$r_t568=rand 4;
$i_t568=int($r_t568)+1;
if($i_t568==1){ t554(); }
if($i_t568==2){ t555(); }
if($i_t568==3){ t556(); }
if($i_t568==4){ t557(); }
}
sub t569{
$r_t569=rand 3;
$i_t569=int($r_t569)+1;
if($i_t569==1){ t558(); }
if($i_t569==2){ t559(); }
if($i_t569==3){ t560(); }
}
sub t570{
$r_t570=rand 2;
$i_t570=int($r_t570)+1;
if($i_t570==1){ t561(); }
if($i_t570==2){ t562(); }
}
sub t571{
$r_t571=rand 3;
$i_t571=int($r_t571)+1;
if($i_t571==1){ t567(); }
if($i_t571==2){ t553(); }
if($i_t571==3){ t568(); }
}
sub t572{
$r_t572=rand 3;
$i_t572=int($r_t572)+1;
if($i_t572==1){ t569(); }
if($i_t572==2){ t570(); }
if($i_t572==3){ t566(); }
}
sub t573{
$r_t573=rand 2;
$i_t573=int($r_t573)+1;
if($i_t573==1){ t571(); }
if($i_t573==2){ t572(); }
}
sub t574{
$r_t574=rand 3;
$i_t574=int($r_t574)+1;
if($i_t574==1){ t576(); }
if($i_t574==2){ t577(); }
if($i_t574==3){ t575(); }
}
sub t575{
print '春先になって、いつもはなかなか電話をよこさない父から電話がありました。';
n();
print '親類に今度東京の大学を受験する';
h('人物');
print 'が居るので私の所に泊めて欲しいという連絡でした。';
n();
print '父から言われて断る訳にもいかないので、全然構\いませんよとひとまず返事をしました。';
n();
print '試験の数日前に高校の制服を着た';
h('性別愛称');
print 'が来ました。';
n();
}
sub t576{
print '春先になって、親戚から電話がありました。';
n();
print '今度大学の入学試験を受験する';
h('続柄');
print 'を泊めてやって欲しいという話しでした。';
n();
print '親戚なので、もう泊めてくれるのが当たり前という口調なのが、腹が立ちました。';
n();
print 'しかし泊めないわけにも行かないので、全然かまいませんよと返事をしました。';
n();
print '試験の数日前に高校の制服を着た';
h('性別愛称');
print 'が来ました。';
n();
}
sub t577{
print '旦那の仕事がずっと忙しくて、土日が休めない週が続いていたのですが、ようやく納品が済んだというので土日に休みが取れる事になりました。';
n();
print '旦那は前々から行きたかったディズニーシーに行こうと言い出して手回しも良く前売り券をインターネットオークションで安く買って上機嫌でした。';
n();
print '明日いよいよディズニーシーに行くという金曜に、親戚から電話がありました。';
n();
print '親友のお父さんが急病で亡くなったのでこれからお通夜にいって、葬式の手伝いをしてくるといいます。';
n();
print '「頼みたいことがあるんだけれど」と言われて私は葬式に呼び出されるのはかなわないと思いましたが、頼み事はそれではありませんでした。';
n();
print 'ちょうど私の';
h('人物');
print 'が大学受験のために今日これから新幹線で東京駅に着くと言われました。';
n();
print '試験の間中';
h('人物');
print 'を私の家に泊めて面倒を見て欲しいという頼みでした。';
n();
print '私は断る訳にもいかずに引き受けるしかありませんでした。';
n();
print '旦那に携帯の電子メールで事情を説明すると、折り返しメールが来て、「ディズニーシーの入場券は会社の友達にプレゼントしたから」と返事が来ました。';
n();
print '私は旦那の機嫌が悪くならずに済んだらいしのでほっとしました。';
n();
print '夕方近くに近所の地下鉄の駅で待っていると高校の制服を着た';
h('性別愛称');
print 'が来ました。';
n();
}
sub t578{
if($v{'顔つき'} eq '丸顔') { t579();}elsif($v{'顔つき'} eq '面長') { t580();}else {t579();}
}
sub t579{
if($v{'顔の雰囲気'} eq '童顔') { t581();}else {t581();}
}
sub t580{
if($v{'顔の雰囲気'} eq '童顔') { t582();}else {t582();}
}
sub t581{
print '顔立ちは私の母に似てやや丸顔で、高校生の割にはまだ幼い雰囲気が残っていました。';
n();
}
sub t582{
print '顔立ちは私の祖母に似て面長で、高校生の割にはまだ幼い雰囲気が残っていました。';
n();
}
sub t583{
if($v{'性別'} eq '男') { t584();}elsif($v{'性別'} eq '女') { t585();}}
sub t584{
print '背の低くて小柄な男の子は、中学生くらいにしか見えませんでした。';
n();
}
sub t585{
t578();
print '東京ではまだ中学生くらいの女の子にしか見られないような仕草で、表\情も田舎の女の子らしくて純朴な感じでした。';
n();
print '私も高校生の時はこんなだったのかしらと、胸が熱くなりました。';
n();
print '小柄な体の割には胸は人並み以上に大きくて、幼さの残る顔とは不釣り合いな気がしました。';
n();
}
sub t586{
print '私のいた高校の制服だったので、すっかりなつかしい気持ちがこみ上げてきました。';
n();
t583();
h('人物');
print 'は通学用のカバンに受験用の参考書をたくさん入れて持ってきたようですが、他に着替えらしい荷物は見あたりませんでした。';
n();
print '数日は泊まることになるので、着替えくらいは持ってきたほうがよかったのにと思いましたが、何も言わないことにしました。';
n();
print '旦那の部屋に通して、荷物を置かせてひとまずお茶を飲ませました。';
n();
h('人物');
print 'は落ち着かない様子で、受験会場の場所を確かめたいと言っていました。';
n();
print '私は地図を出してきて、場所を教えて電車の道順も何度も教えました。';
n();
h('人物');
print 'は東京には慣れていないので、朝起きる時間を何時にすればいいのか分からないので困った様子でした。';
n();
print 'ひとまず落ち着くと';
h('人物');
print 'はカバンから参考書をだして、旦那の机に広げて勉強を始めました。';
n();
print '私は邪魔をしてもいけないと思い、旦那が帰るまでそっとしておく事にしました。';
n();
}
sub t587{
print '私のいた高校の制服だったので、すっかりなつかしい気持ちがこみ上げてきました。';
n();
print 'しかしよくよく見るとその側に同じ制服姿の';
h('性別愛称');
print 'が立っていました。';
n();
h('人物');
print 'の話しでは高校の同級生で';
h('人物');
print 'が一緒に来るように誘ったと言っていました。';
n();
print '私は一人だけだと話しを聞いていたので、一瞬とまどいましたがまあ一人も二人も同じだと思い直しました。';
n();
print '二人を家に連れて帰ると、部屋に案内しました。';
n();
print '荷物を確かめてみると、持ってきたのは受験参考書だけのようでした。';
n();
print '二人は部屋で参考書を広げて勉強を始めました。';
n();
}
sub t588{
print '旦那が帰ってくると、食事のあとに、「いいもの買ってきたんだ、これで合格絶対間違いなしだ」と言って';
h('人物');
print 'に東急ハンズの包みを渡しました。';
n();
h('人物');
print 'が開けてみると、合格セットという大きな文字の入った包みに、お守りと鉢巻きとそれに英単語のたくさん印刷してあるハンカチが入っていました。';
n();
h('人物');
print 'が手にとって広げてみるとハンカチだと思っていたのは実は';
h('下着');
print 'で、受験の英単語が一杯印刷してありました。';
n();
print 'こんなものいったいどうするのだろうかと思いましたが旦那は得意そうでした。';
n();
h('人物');
print 'は恥ずかしそうに赤くなり、困った様子でしたが礼を言って包みをしまい直していました。';
n();
}
sub t589{
print '旦那が帰ってくると、一緒に食事をしながら旦那が色々と受験のアドバイスをしてくれました。';
n();
print '食事のあと';
h('人物');
print 'の気持ちもすこしくつろいだ頃、旦那の携帯に電話がありました。';
n();
print '客先のシステムに障害がでたから、すぐ来るようにとの会社からの呼び出しでした。';
n();
print '障害がでたのは旦那の受け持ち分ではないのですが、頭数を揃えないと、客が怒るからとの呼び出しでした。';
n();
}
sub t590{
print '旦那が家をでたあと、私が歯を磨いていると、どうも';
h('人物');
print 'は歯ブラシを持ってきていないらしいのに気が付きました。';
n();
print '私は近くのコンビニに歯ブラシを買いにいきました。';
n();
}
sub t591{
print '家に戻ってみると、旦那の部屋から大きな音がしてきます。';
n();
print '大きな泣き声はアダルトビデオから聞こえる声に間違いありませんでした。';
n();
print '私が慌てて旦那の部屋に入ってみると、旦那自慢のシアターセットにはアダルトビデオが流れていました。';
n();
h('人物');
print 'は、私を見ると押し倒そうと手をひっぱりました。';
n();
print '私はこれはまずいと思いましたが';
h('人物');
print 'の力は以外と強くて逆らえませんでした。';
n();
t963();
}
sub t592{
print '翌日の朝早くに家を出て夕方には無事に一日目の試験も終わって戻ってきました。';
n();
h('人物');
print 'は、とても疲れた様子でほとんど一言も口を開きませんでした。';
n();
print '私はあまり気分を刺激しないほうがいいと思って試験の事は聞かないように気を使いました。';
n();
print 'しかし食事の時もなにか様子が変なので、「今日はどうだった」と試しに聞いてきました。';
n();
}
sub t593{
print 'すると「東京の電車って混んでるんですね、それに変な人もいるし」とようやく口を開いてくれました。';
n();
print '私はもしかしてと思い「それで、変なことされたの」と聞いてみました。';
n();
print 'やっぱり私の心配が当たったらしくて';
h('人物');
print 'はそのまま黙り込んでしまいました。';
n();
print '「明日は私が一緒に行ってあげるから、それにもっと早い時間ならそんなに混まないし」と私が言ってあげると';
h('人物');
print 'は「お願いしますと」と答えてくれて、ようやく気持ちがすこし落ち着いたようでした。';
n();
}
sub t594{
print '試験の朝、私は心配だったので試験会場まで一緒に行くことにしました。';
n();
print '会場までの地下鉄の道順を何度も確かめて朝早めに';
h('人物');
print 'と一緒に家を出ました。';
n();
h('人物');
print 'の表\情は不安が一杯で、朝の寒さのせいもあって身体も堅くなっている様子でした。';
n();
print '私は自動販売機で二人分の切符を買うと、地下鉄のホームで';
h('人物');
print 'と乗りました。';
n();
print '車内には受験生らしい女の子もいて、参考書を広げて勉強をしているのが目に入りました。';
n();
}
sub t595{
print '翌日の朝私は、すこし早めの時間に';
h('人物');
print 'と乗りました。';
n();
print 'しかし、電車は思っていたより混んでいて、昨日の方がまだ空いていたと';
h('人物');
print 'が言います。';
n();
print 'ホームには女子校の制服を着た女の子達が大勢並んでいて、ちょうど近所の女子校の登校時間に重なってしまったようでした。';
n();
print '私達は電車に乗り込むと、ほかの女子校生達も一斉に電車に乗り込んできました。';
n();
print 'これでは、かえって痴漢の多い時間に乗り込んでしまったような気がして私は心配になりました。';
n();
}
sub t596{
print 'あと数駅で降りる駅と言うとき、急に混雑が激しくなり、';
h('人物');
print 'がドアの角に押しつぶされそうになりました。';
n();
print 'そのとき';
h('人物');
print 'の視線が私に向けられて助けを求めるように半分泣き出しそうな顔をしました。';
n();
h('人物');
print 'のすぐ後ろに身体をぴったりと押しつけている男性が目に入りました。';
n();
}
sub t597{
print '私はまた痴漢に狙われていると思い、なんとか';
h('人物');
print 'の側に身体を押しつけると痴漢と';
h('人物');
print 'の間に割って入りました。';
n();
h('人物');
print 'は、すこし落ち着いた表\情を取り戻しましたが、今度は痴漢の手が私の胸に回されると後ろからねじり上げるように押し回してきました。';
n();
print '私は声を上げれば';
h('人物');
print 'が無事試験場に時間前に付けなくなると思い、必死で声をださないよう我慢しました。';
n();
print 'すると痴漢の手は今度は私の';
h('下の表\着');
print 'の下からお尻を触ってきました。';
n();
print '私はなんとか';
h('人物');
print 'を無事に試験場に行かせた一心で必死で我慢を続けました。';
n();
}
sub t598{
print '痴漢は私には何をしても大丈夫と思ったのか私の';
h('下着');
print 'の間から指をくぐらせて、';
h('アナル');
print 'に親指をねじ込むように押し入れてきました。';
n();
print '私は悲鳴を上げそうになりましたが、必死でこらえました。';
n();
h('人物');
print 'は無事に大学のある駅で降りましたが、私は身体の芯を押さえつけられ身動きできませんでした。';
n();
print '終点まで電車が着くまで、時間が止まったように限りなく長い時間がかかりました。';
n();
print '私が押し込められているドアとは反対側のドアが開きました。';
n();
print '電車から一斉に乗客が降りていくのをみて、私はこれで助かったと思いました。';
n();
print 'しかし、私の身体は数人の男に取り囲まれて、電車に取り残されました。';
n();
print '電車の中が一瞬誰もいなくなった隙に、男達は私の身体を押さえ付けたまま私の';
h('下着');
print 'を膝まで降ろしました。';
n();
print '他の男が手早くハサミで';
h('下着');
print 'を切り取ると手早くポケットにしまいました。';
n();
print '私はなにがあったのか訳が分からなくなりました。';
n();
}
sub t599{
print 'その途端に今度は乗客が一斉に乗り込んできました。';
n();
print '男達はさっきと同じように私をドアの角に押しつけると一人がすぐ横で椅子に座りました。';
n();
print '椅子に座った男は手を上に差し出すと私の花園に指を押し入れてきました。';
n();
print '別の男がさっきと同じように';
h('アナル');
print 'に親指を差し入れてきました。';
n();
print '私は膝ががたがた震えると頭が空っぽになったようになにも考えられなくなりました。';
n();
print '指が巧みに小刻みに震えると、身体を包む熱い噴水が沸き上がりました。';
n();
print '私は自分がなにをしているのかもうなにも分からなくて、前と後ろから動き続ける太い指の動きの感触だけが私を包み込んでいました。';
n();
print '終点の駅まで来ると男達はようやく私から離れました。';
n();
}
sub t600{
print '私は震える足でやっとホームに降りました。';
n();
print 'このあとどうすればいいのか私には頭が空っぽになってなにがなんだか分かりませんでした。';
n();
print '「まだ続きがあるんだ、どうだ一緒に来て貰おうか」と男の一人に耳元でささやかれて私は小さくうなずきました。';
n();
print '改札口を男達に前と後ろを挟まれて外にでました。';
n();
print '大通りをしばらく歩くと横道があり、細い道を何度か曲がるとラブホテルが数件ならんでいました。';
n();
print '「どうだいやなら、帰っていいんだぜ、どうだこのまま帰りたいのか、」と言われて私は「意地悪言わないで下さい」と小さく言い返しました。';
n();
print '「いいんだな、はっきり言うんだ」と問いつめられて「お願い早くして」と私は叫び声を上げました。';
n();
print '男達はようやく私の背中を押してラブホテルに連れ込みました。';
n();
t1053();
}
sub t601{
print '私はその顔に見覚えがあるような気がしました。';
n();
print '男も私に気が付いたらしくて私と目が合うと口元にいやらしい笑みを浮かべました。';
n();
print 'その顔は、私がまだ大学生だったときコーラス部で一緒だった東大の';
h('男');
print 'に間違いありませんでした。';
n();
print '大学の時からオタクっぽくて人気のない男の子でしたが、やっぱり痴漢まがいのことをしているのだと分かると腹が立ってきました。';
n();
print '私がにらみつけると';
h('男');
print 'は顔をそらせました。';
n();
print '大学のある駅で降りると';
h('男');
print 'も一緒に電車を降りるのが分かりました。';
n();
}
sub t602{
print '私は心配だったので大学の正門まで';
h('人物');
print 'について行きました。';
n();
print '正門前には守衛の人が小さな入り口で、受験票を確認しては受験生だけを中に通していました。';
n();
print '私は';
h('人物');
print 'が中に入るのを確かめて、帰り道につくことにしました。';
n();
}
sub t603{
$r_t603=rand 2;
$i_t603=int($r_t603)+1;
if($i_t603==1){ t604(); }
if($i_t603==2){ t605(); }
}
sub t604{
print 'ちょうど振り返ったとき、「';
h('私の愛称');
print 'でしょう」と話しかけられました。';
n();
print '大学の時の同級生の';
h('女友達');
print 'でした。';
n();
print '私達は嬉しくて、ほとんど抱き合いそうになって喜びました。';
n();
print '「';
h('私の愛称');
print 'も受験の付き添いで来たんでしょう、私もなの」と';
h('女友達');
print 'が話しを始めました。';
n();
print 'ちょうど地下鉄の駅へ曲がる角まで歩いてきたとき、学生の時いつも来ていた、喫茶店が目に入りました。';
n();
print '大学に通っていた当時は、授業のあとはよく友達とコーヒーを飲みながら時間をつぶしていたのを思い出して懐かしくてたまらなくなりました。';
n();
h('女友達');
print 'も同じ気持ちらしくて、私の手を取って「';
h('私の愛称');
print '、ちょっとコーヒー飲んで行きましょうよ」とドアの方に引っ張りました。';
n();
print '喫茶店の中は、なにもかもが大学当時のままで私達はいつも座っていた奧のテーブルに座りました。';
n();
print 'アルバイトの女の子はもう見慣れない別の子でしたが、それでも渡されたメニューは当時のままで、値段表\にシールが張ってありました。';
n();
print 'コーヒーの値段は以前より値上げしてあったのがちょっと残念な気もしました。';
n();
}
sub t605{
print 'ちょうど駅の手前に懐かしい喫茶店がまだあるのを見つけて私はついつい懐かしくてコーヒーを飲んでいく事にしました。';
n();
print '大学の帰りに友達とよると、クラブの誰かがいつもいていつまでもおしゃべりをしたものでした。';
n();
print 'ちょうど店の奥を覗き込むと、信じられないことに懐かしい顔がいつもの席に座っていました。';
n();
print '私は思わず側まで行くと「どう、テストはどうだった落第しないといいけど」と少しおどけて話しかけました。';
n();
h('女友達');
print 'も驚いた顔で私を見上げると「だいじょぶよ、色気でごまかせばなんとかなるわ」と言い返して、笑顔を見せました。';
n();
h('女友達');
print 'もやはり私と同じで、親戚の子の受験に付き添いで来たという話しでした。';
n();
print '「家が遠いでしょう往復すると4時間かかるから、受験が終わるまで待ってようと思って」というので私は';
h('女友達');
print 'と一緒に久しぶりにおしゃべりで時間を過ごすことにしました。';
n();
}
sub t606{
print 'もう試験が始まる頃になると、';
h('女友達');
print 'の携帯に「もうすぐ試験開始です、もう死にそう」と受験生の女の子が電子メールを入れてきました。';
n();
print '私は最近の受験生はずいぶんと私の頃とは違うのねと思って感心しました。';
n();
print '試験が始まった頃に私の携帯にもメールがあり画像が送られてきました。';
n();
print '表\示してみると、受験生の女の子の顔が映りました。';
n();
h('人物');
print 'の顔に間違いありませんでしたが、携帯など持ってないはずなのにどうしたのかしらと思いました。';
n();
print 'すると、次の写真が送られてきて、';
h('人物');
print 'のスカートの下から下着を撮した写真でした。';
n();
print '私はいったいなんの事かわからなくなりました。';
n();
print 'しかし電子メールで「この女、カンニングしてやがる、パンティーに文字が書いてあるぜ」と送られてきました。';
n();
print '私はようやく、電子メールを送ってきているのが';
h('男');
print 'だと気が付きました。';
n();
print '確か';
h('男');
print 'はどこかの大学の助手になったと聞いていたのですが、今度の試験の試験官をしているようでした。';
n();
print '「昼休みに、大学の裏門の花園公園に来い、でなければこの女はカンニングで捕まえてやる」」とメールが来て、私はとても逆らえないと思いました。';
n();
}
sub t607{
print '「私、そろそろ帰るわね、夕方迎えにまた来るから」と';
h('女友達');
print 'に言うと私は店を出ました。';
n();
print '花園公園のベンチで昼休みまで時間をつぶしていると、裏門から';
h('男');
print 'が出てくるのが見えました。';
n();
print '私は急に足が震えて立ち上がることもできなくなりました。';
n();
}
sub t608{
h('男');
print 'は私に気が付くとゆっくりとした足取りで私に近づいてきました。';
n();
print '小脇には青いファイルを抱えて、大事そうに手を添えていました。';
n();
print '私の座ったベンチまで来ると、私のすぐ横に座ってファイルを広げて私に見せました。';
n();
print '大きく引き延ばした写真はデジカメで撮ったのをプリンターで印刷したようで、一目見ただけでは何の写真かは分かりませんでした。';
n();
print 'しかしよくよく見ると、それはスカートを下から盗み撮りした写真で、昨日';
h('人物');
print 'が痴漢にあったときの写真でした。';
n();
print '「どうだ、俺に逆らえると思うなよ、逆らったらどうなるのか、インターネットで公開してやるぜ、写真は他にもあるんだぜ」と';
h('男');
print 'は脅す様な口調で私の耳元でささやいてきました。';
n();
}
sub t609{
h('男');
print 'の指先が私の膝の上に載せられてきました。';
n();
t993();
h('男');
print 'は私の手を取ると私を公園のトイレに連れ込みました。';
n();
t983();
}
sub t610{
print '「いますぐ';
h('下着');
print 'を脱ぐんだ、今すぐだ」と';
h('男');
print '言われて、私はベンチから立ち上がって';
h('下着');
print 'を脱いで渡しました。';
n();
}
sub t611{
print '「じゃあ、来て貰おうか」と言われて私は足が震えて歩けなくなりましたが、';
h('男');
print 'は無理矢理に私を引きずるようにして歩かせました。';
n();
t110();
print '公園を出ると大学の裏通りにでて';
h('ファーストフード店名');
print 'の前まで来ました。';
n();
print '「この店で、外から見える席に座るんだいいな」と';
h('男');
print 'が言われて私は一人で店に入りました。';
n();
print 'コーヒーを頼んでガラス越しに外が見える席に座りました。';
n();
h('男');
print 'は歩道橋を渡って大通りの反対側の歩道に出ると、すぐに携帯電話を掛けてきました。';
n();
print '「足を開くんだ、もっと開いて見えるようにしろ」と電話の声が聞こえてきました。';
n();
print '「分かってるのか逆らえると思うなよ、どうなるかわかってるのか」と声が聞こえて、私は仕方なく外から見えるように足を開きました。';
n();
print '私は腰が震え始めてもうとても動けなくなりました。';
n();
t330();
print '目の前を通り過ぎる男性の一人が私に気が付くと店に入ってきて隣に座りました。';
n();
print '「インターネットで見たよ、トイレで';
h('フェラチオ');
print 'してくれるそうじゃないか、」と言いながら男は一万円札を一枚私に差し出しました。';
n();
print '「人妻なんだってな、';
h('フェラチオ');
print 'が好きでいつもここで商売してるんだってな、早速やってもらおうか」と男が耳元でささやきました。';
n();
print '私は男に促されてトイレに立ちました。';
n();
print 'ドアを閉めようとすると、男が入ってきました。';
n();
t822();
}
sub t612{
t110();
print '地下鉄の階段を上がって駅の外に出ると、すぐ近くに学生の頃よく来ていた';
h('ファーストフード店名');
print 'が目に入りました。';
n();
print 'まだ試験の始めるまで一時間ぐらい余裕があったので、';
h('人物');
print 'の気持ちが落ち着くようにと、コーヒーを飲んでいく事にしました。';
n();
t113();
h('人物');
print 'は、コーヒーはあまり飲んだことがないと言って';
h('暖かい飲み物');
print 'を頼んでいました。';
n();
print '私は';
h('人物');
print 'を励まそうと何度か声を掛けてみましたが';
h('人物');
print 'はうなずくだけでほとんど返事をしてくれませんでした。';
n();
print '「なにかあったらすぐ連絡してね、」と言って私は携帯の番号を紙に書いて渡しました。';
n();
h('人物');
print 'は紙を受け取ると、筆入れの消しゴムの下にしまいました。';
n();
print '私は';
h('人物');
print 'が';
h('暖かい飲み物の略称');
print 'を飲み終わってから大学の門まで送って行きました。';
n();
}
sub t613{
print '門の前では守衛さんが受験生の受験票を確認して、一人づつ中に入れていました。';
n();
print '付き添いは中に入れないので、私は門の前で';
h('人物');
print 'と分かれて家に帰りました。';
n();
}
sub t614{
print '夕方になってもう試験も終わった頃';
h('人物');
print 'から私の携帯に電話がかかってきました。';
n();
print '「済みません、気分が悪くなって、大学の近くで休んでるんです、迎えに来て下さい。」と';
n();
h('人物');
print 'の小さな声が聞こえました。';
n();
}
sub t615{
$r_t615=rand 2;
$i_t615=int($r_t615)+1;
if($i_t615==1){ t616(); }
if($i_t615==2){ t617(); }
}
sub t616{
t614();
print '場所を確かめると、大学の裏門の側の公園のトイレにいるらしいのが分かりました。';
n();
print 'どうも朝飲んだ';
h('暖かい飲み物');
print 'が身体に合わなかったのかもしれないと、救急箱から胃の薬を探し出してバッグに入れ、私は家を出ました。';
n();
print '途中地下鉄に乗って大学まで行く間も、試験はどうだったんだろう、お腹が痛くてろくに答えが書けなかったのではと不安な気持ちがどんどん大きくなっていきました。';
n();
print '大学の裏手に回って公園のトイレを探しましたが、';
h('人物');
print 'らしい人影は見あたりませんでした。';
n();
print '私は別の公園だったのかしらと頭を巡らせましたが、ほかにトイレのある公園は思い浮かびませんでした。';
n();
print '私はもしやと思って身障者用のトイレのドアをノックしてみました。';
n();
print 'すると、ドアの自動ドアがすっと空いて中の様子が見えました。';
n();
print '両側に手すりのついた便器に';
h('人物');
print 'が座っているのが見えました。';
n();
print 'しかし口には猿轡のようなものが押し込まれて、両手は手すりに縛られていました。';
n();
print '私はこれは大変だと思って、中に入りました。';
n();
print 'するとすぐにドアが閉まり、ドアの陰に立っていた男が私を床に押し倒しました。';
n();
print '私は男を蹴飛ばして立ち上がるとドアから出ようとしました。';
n();
print 'しかしドアの前には男が立ちはだかって、私はもう逃げ出すところがありませんでした。';
n();
print '私は男の顔に見覚えがあるのに気が付いてはっとしました。';
n();
print '朝地下鉄で一緒だった';
h('男');
print 'に間違いありませんでした。';
n();
h('男');
print 'は私が一瞬動きを止めた隙を見逃しませんでした。';
n();
print '私の腰にめがけて';
h('男');
print 'が身体ごとぶつかってくると私は床に押し倒されました。';
n();
t963();
}
sub t617{
t614();
h('人物');
print 'がいる場所を確かめると大学の近くのホテルでした。';
n();
print 'なんでホテルなんかで休んでいるんだろうと不思議な気がしましたが、これは大変だと思って私はすぐにタクシーを呼びました。';
n();
print 'タクシーがホテルの入り口に着くと私は教えてもらった番号の部屋に行ってみました。';
n();
print '私が慌ててドアをノックするとすぐにドアが開いて私の目の前には背の高い男性が立っていました。';
n();
print '私はこの男性が';
h('人物');
print 'を助けてホテルの部屋で休ませてくれたと思い、「どうもありがとうございます。」と言ってみました。';
n();
print 'しかし男は何も言わずに私の手を取って中に入れるとすぐにドアを閉めました。';
n();
print '奧のベッドに案内されると、';
h('人物');
print 'は両手を縛られて口には猿轡らしい器具がはめ込んでありました。';
n();
print '私はようやく男が朝の';
h('男');
print 'であるのに気が付きました。';
n();
print 'だまされた、だまされて呼び出されたんだ、と気が付いた時はもう手遅れでした。';
n();
print '私はすぐに縛られた';
h('人物');
print 'の上に押し倒されました。';
n();
t868();
}
sub t618{
print 'しばらくして部屋から小声で話す声が聞こえてきました。';
n();
print '友達と電話をしているようでしたが、なにか様子が変な気がしました。';
n();
print '私は悪いとは思いながらも、親子電話の受話器を上げてこっそりと話しを聞きました。';
n();
print '電話の相手はやっぱり男の子で、話しは';
h('フェラチオ');
print 'の事でした。';
n();
print '「やり方が分からなくてホントに困ってて、誰も教えてくれないの」と';
h('人物');
print 'が言うと、';
n();
print '男の子が「俺が教えてやるよ」と親切そうに答えていました。';
n();
print '「直接会って教えてやるから」と言って男の子は';
h('人物');
print 'と会う約束をしていました。';
n();
print 'この近くに';
h('人物');
print 'の友達がいるはずがないと思ってよくよく話しを聞いていると、電話の先はテレクラのようでした。';
n();
print 'これから近くのコンビニまで迎えに来るという話しなので私はびっくりしました。';
n();
print '電話が済むと';
h('人物');
print 'が「消しゴム買ってきますから」と言って部屋を出て行こうとしました。';
n();
}
sub t619{
print '私は慌てて「消しゴムなら私が買ってくるからあなたは部屋にいなさい」ときつくいって、家をでました。';
n();
print '近所のコンビニに迎えに来るはずだと思い、私は約束のコンビニに急いで行くと店の前で男の子を待ち構\えました。';
n();
print 'もし男の子が来たら、怒鳴りつけてやるつもりでした。';
n();
print 'しかしいつまでたってもそれらしい男の子は着ませんでした。';
n();
print '私はもしやと思って、今度は急いで家に戻りました。';
n();
print '部屋を確かめてみるとやっぱり';
h('人物');
print 'は部屋にはいませんでした。';
n();
print '私はしまったと思いましたが、もうどうにもなりませんでした。';
n();
print '私は試しに電話をリダイアルしてみました。';
n();
print 'するとやっぱり出たのはさっきの男の子でした。';
n();
print '今どこにいるのと私は聞いてみました。';
n();
print 'すると、「いま、、公園だ、トイレの側に滑り台があるだろうその前にいる」と返事が帰ってきました。';
n();
print '私はこれはうまいこと場所を聞き出せたと思い近所の公園まで小走りで急ぎました。';
n();
print 'しかし公園の滑り台の前を探しても誰も見あたりませんでした。';
n();
print '私は近くにトイレがあると言っていたのを思い出して、トイレを見てみましが、人影は見あたりませんでした';
n();
print '私は女性用と男性用のトイレの間にある身障者用のトイレを開けようとしました。';
n();
print 'しかしドアには鍵がかかっていて、開きませんでした。';
n();
print '私は';
h('人物');
print 'がここに連れ込まれたに違いないと思い、ドンドンとドアを叩きました。';
n();
print 'するとドアが開いて、中にはやっぱり';
h('人物');
print 'が便器に座っていました。';
n();
print '私が中に入るとすぐにドアが閉まって、私の両脇を男の子が数人取り囲みました。';
n();
print 'ドアの裏に隠れていたのだと気が付いたときはもう手遅れでした。';
n();
t1053();
}
sub t620{
print 'しかし何度聞いてもはっきりとした返事は返ってきませんでした。';
n();
print '食事のあと、';
h('人物');
print 'が部屋に入るとどこかに電話をかけている様子でした。';
n();
print '小声で話す会話ははっきりとは分かりませんでしたが今日の試験の事のようでした。';
n();
print '私は悪いとは思いながらも、親子電話の受話器を上げてこっそりと話しを聞きました。';
n();
print 'すると、やはり今日の朝痴漢にあって困ったと';
h('人物');
print 'が電話で話していました。';
n();
print '男性が「これから会おう迎えに行くから」と誘うと、';
h('人物');
print 'は近所のコンビニの前で会う約束をして電話を切りました。';
n();
print '電話のあと';
h('人物');
print 'は「ちょっと消しゴム買いに行ってきます」と行って出て行きました。';
n();
print '私はボーイフレンドに会うくらいは、ほっておいたほうがいいと思い、何も言いませんでした。';
n();
print 'しかし、よくよく考えてみれば';
h('人物');
print 'と近くのコンビニで待ち合わせするようなボーイフレンドがいるのも変な話しだと気が付きました。';
n();
print '親戚の誰かに違いないと思いましたが、痴漢に会った話しを親戚の男の子にするのもやっぱり変だと思いました。';
n();
print '私は';
h('人物');
print 'がかけた電話にリダイアルしてみました。';
n();
print 'するとすぐに男がでて「ねえ、歳いくつ」と聞いてきました。';
n();
print '「学生、それとも人妻」と話しを切り出されて、私は';
h('人物');
print 'が電話していたのはテレクラだと気が付きました。';
n();
print 'これは大変なことになると思い、私はあわてて家をでて、近くのコンビニまで行きました。';
n();
print 'ちょうどコンビニの横の駐車場には黒い車が止まっていて、';
h('人物');
print 'がその前で数人の男の子達と話しをしていました。';
n();
print '私は';
h('人物');
print 'の手を取ると家に連れ帰ろうとしました。';
n();
print 'そのとき男の子達が私を取り囲んで押さえつけて車にひきずりこみました。';
n();
print '車はすぐに動き始めました。';
n();
print '車内には学生服を着た';
h('人物');
print 'も連れ込まれて私は怖くて体が震えてきました。';
n();
print '乱暴\な運転で車がしばらく走り続けると、急な坂道を登ってまた、降りていくのが分かりました。';
n();
print '車のドアが開いたとき、目の前には広い川の流れが見えるだけでした。';
n();
print 'さっき車が上ったのは遠くに見える川の土手のようでした。';
n();
print '「いくら騒いでも、誰もこないからな」と男の一人が大きな声で叫びました。';
n();
print '私はもう逃げられないと分かって気が遠くなっていきました。';
n();
t1053();
}
sub t621{
print '翌朝二人揃って朝早く試験を受けに行って、夕方帰ってきました。';
n();
print '二人の様子では';
h('人物');
print 'の方はそこそこの出来のようでしたが友達はあまりよくなかった用です。';
n();
print '私はあまりあれこれ言って気分を悪くされても困るので、なにも言わずに二人が試験問題の答えを話すのを聞いていました。';
n();
print '旦那からは今日も客先に泊まりこみで帰ってこれないと連絡が来ていたので先に二人にお風呂に入ってもらう事にしました。';
n();
print '一人づつお風呂に入るとばかり思っていたのですが、二人が一緒にお風呂に入るのを見て私はびっくりしてしまいました。';
n();
print 'しかしまだ高校生だし、修学旅行の時はお風呂は一緒だからとあまり気にしないようにしました。';
n();
print 'パジャマに着替えると、二人は部屋に入りましたが二人の話し声は夜遅くまで聞こえてきました。';
n();
print '私も高校の時は、友達の所に勉強すると言って泊まりにいった事もあるので、高校生の時代が懐かしく思い出されました。';
n();
print '深夜遅くに、どこからかうめき声のような小さな声が響いてきました。';
n();
print '時々他の夫婦の寝室の声が聞こえる事があるのでそれかと思っていましたが、やっぱりなにか変でした。';
n();
print '私は二人の寝ている部屋の前まで来ると、耳をそばだてました。';
n();
print 'やっぱり声が聞こえて来るのは、二人の寝ている部屋でした。';
n();
print '私はこっそりと部屋のドアを開けると中の様子をうかがいました。';
n();
print 'やっぱり声が漏れてくるのはこの部屋で、さっきの怪しげな声がはっきりと聞こえてきました。';
n();
print '暗い部屋に目が慣れてくると、人影が二つ抱き合って重なっているのが見えました。';
n();
print 'よくよく見ると下の人影は、胸に黒のブラジャーを着けていて、';
h('下着');
print 'もやはり黒のレース模様でした。';
n();
print 'しかしこの部屋に女性がいるはずもなく、ブラジャーも';
h('下着');
print 'も私が喪服の下に着るようにタンスの奧にしまってあるものに間違いありませんでした。';
n();
print 'ブラジャーを着けて下になっているのは、受験生の男の子に違いありませんでした。';
n();
print '私は思わず「あなたち、なにやってるの」と大きな声をだしてしまいました。';
n();
h('人物');
print 'は振り向くと、すばやく私に飛びかかりパジャマを引っ張りながら押さえつけてきました。';
n();
print 'ブラジャーを着けた男の子は私の足を押さえつけると強引に開かせてきました。';
n();
print '私は自分がなにをされるのか気がついて、必死で抵抗しようとしましたが、高校生二人の男の子の力には逆らえませんでした。';
n();
t1053();
}
sub t622{
print '夕方になって私は旦那が帰って来るまで、居間でテレビを見ていました。';
n();
print '部屋で勉強していた';
h('人物');
print 'が参考書らしい本を持って私の所にきて「どうしても、教えて欲しい事があるんですが、」と話しを切り出しました。';
n();
print '「';
h('フェラチオ');
print 'ってどうやればいいんですか、読んでも分からないんです」と';
h('人物');
print 'が言い出すので私はびっくりしてしまいました。';
n();
print 'どうも、つき合っている彼氏に気に入られたくて';
h('フェラチオ');
print 'すればいいと友達に勧められたそうです。';
n();
h('人物');
print 'が持ってきた本は、女性週間誌の綴じ込み付録で';
h('フェラチオ');
print 'のやり方がいろいろ書いてありました。';
n();
print 'しかし、肝心の男性の絵がごまかして書いてあるので、どうも';
h('人物');
print 'には納得が行かない様子でした。';
n();
print '私は試験前にこんなことを教えてもしかたないと思い「私も知らないから、やったことないし」と適当にごまかしました。';
n();
h('人物');
print 'は何度か「どうしても教えて欲しいんです」と私に迫りましたが、結局諦めたようで部屋に戻りました。';
n();
}
sub t623{
print '夕方になって旦那が帰ってくると、「旦那さまのおかりえだー」と大きな声で居間に入ってきました。';
n();
print '私は受験生がいるのにと注意しようとすると、旦那の後ろからもう一人男性が入ってきました。';
n();
print '近所の';
h('男の名字');
print 'でした。';
n();
print '二人は駅前でたまたま一緒になり、駅前のカラオケで一杯飲みながらカラオケをしてきたと言います。';
n();
print 'カラオケをする前に二人ともどこかで飲んできたらしくて、すっかり酔いが回っている様子でした。';
n();
h('人物');
print 'もすっかりあきれ果てて二人の様子を見ていました。';
n();
h('男の名字');
print 'が突然';
h('人物');
print 'に「これ';
h('女友達の愛称');
print 'にお土産」と言って小さな包みを渡しました。';
n();
print 'なんだろうと思っていると';
h('人物');
print 'が包みを開けて広げて中身を確かめていました。';
n();
t300();
print 'それは';
h('ネグリジェの柄');
print 'ネグリジェでした。';
n();
print '駅前のアダルトショップかどこかで買ってきた、ずいぶんとお色気のあるネグリジェで、';
h('人物');
print 'もちょっと困った顔をしていました。';
n();
print '「';
h('女友達の愛称');
print '、すぐ着替えてね、これから朝まで子造りしましょう、排卵日きょうだったよね」と言い出して';
h('人物');
print 'も返答に困っていました。';
n();
print '私はこれではしょうがないと思い';
h('男の名字');
print 'の奥さんの';
h('女友達');
print 'に迎えにきてもらう事にしました。';
n();
print '電話をかけると「すぐ行きます」と';
h('女友達');
print 'が言ってくれたので私はひとまず';
h('女友達');
print 'が来るまでなんとか二人をなだめて待ちました。';
n();
h('女友達');
print 'は勝手にドアをあけて居間に入ってくると「いま何時だと思ってるのよ」と怒鳴り始めました。';
n();
h('男の名字');
print 'が「お前はいつもうるせんだよ、男のつき合いだ、どこが悪いんだ、女にはつき合いなんかないんだろう」と言い返してきました。';
n();
print 'これはまずいと思いましたが言い争いは酷くなるばかりでとうとう';
h('女友達');
print 'は「私もう我慢できません、実家に帰らせてもらいます」と言うなり出て行ってしまいました。';
n();
h('男の名字');
print 'も「勝手にしろ、離婚だ、こんな女かわいくもない、今すぐ離婚だ」と言い出しました。';
n();
print '旦那も調子にのって、「あんな生意気な女、離婚んだ離婚」とわめきちらします。';
n();
print '私はもうどうしようもないと思い、冷蔵庫からブランデーを持ってくると二人に飲ませました。';
n();
print 'すると酔いが回ってきたのか、二人は酔いつぶれて居間のソ\ファーに横になりました。';
n();
print '私はこれでなんとか静かになったと二人に毛布を掛けて、';
h('人物');
print 'を部屋に案内して私のパジャマを渡しました。';
n();
print 'すると';
h('人物');
print 'が「これ着てみてもいいですか」とさっき';
h('男の名字');
print 'に渡されたネグリジェを手に持って私に言いました。';
n();
print '私は年頃の女の子なんだし、こうゆうネグリジェも着てみたい気持ちも分かるようなきがして、私のパジャマはタンスにしまい直しました。';
n();
print '今日は大変な一日だったとつくづく思いながら夜寝ていると、夜中に変な物音がしてきました。';
n();
print '「';
h('女友達の劣称');
print '、出て行かないでくれ、俺が悪かったから」という声が';
h('人物');
print 'の寝ているはずの部屋から聞こえ、それと一緒に女性の泣く声もしてきました。';
n();
print '私はそんなはずはないと思い';
h('人物');
print 'の寝ている部屋に入ると、';
h('人物');
print 'の上に';
h('男の名字');
print 'の体が覆い被さり、腰を上下に激しく動かしていました。';
n();
h('人物');
print 'の口元からは悲鳴のような泣き声が私の耳に響いてきました。';
n();
h('男の名字');
print 'が酔って';
h('人物');
print 'を自分の嫁さんの';
h('女友達');
print 'だと思いこんでいるようでした。';
n();
h('人物');
print 'のネグリジェは胸の上までたくし上げられて、両膝がネグリジェに絡みつくまで押さえ込まれていました。';
n();
print '私は';
h('男の名字');
print 'の両方の方を後ろからつかんで引き起こそうとしました。';
n();
print 'しかし';
h('男の名字');
print 'の体は重くて私の力ではどうにもなりませんでした。';
n();
print 'これはどうにもならないと思って私は';
h('男の名字');
print 'の横腹をつま先で蹴り上げました。';
n();
print 'すると';
h('男の名字');
print 'は横に転がるように倒れ込みました。';
n();
h('男の名字');
print 'が起きあがろうとするので、私は';
h('男の名字');
print 'の上に馬乗りになりました。';
n();
print 'しかしそれはとんでもない失敗で、';
h('男の名字');
print 'は私の両足首をつかむとすぐに体を入れ替えてきました。';
n();
print '私は両足を大きく広げた姿勢で、';
h('男の名字');
print 'に上から押さえ込まれてしまいました。';
n();
print 'いつの間にか私のパジャマも膝まで降ろされて、私は無防備の姿勢で逆らえなくなりました。';
n();
t963();
}
sub t624{
t4();
t351();
t574();
t586();
t589();
t590();
t591();
}
sub t625{
t4();
t251();
t21();
t574();
t586();
t4();
t592();
t593();
t4();
t595();
t596();
t597();
t598();
t599();
t600();
}
sub t626{
t4();
t251();
t21();
t59();
t574();
t586();
t588();
t4();
t592();
t593();
t4();
t595();
t596();
t601();
t602();
t603();
t606();
t607();
t608();
t609();
}
sub t627{
t4();
t251();
t21();
t59();
t574();
t586();
t588();
t4();
t592();
t593();
t4();
t595();
t596();
t601();
t602();
t603();
t606();
t607();
t608();
t610();
t611();
}
sub t628{
t4();
t251();
t21();
t59();
t574();
t586();
t4();
t594();
t596();
t601();
t612();
t613();
t4();
t615();
}
sub t629{
t4();
t251();
t21();
t59();
t574();
t586();
t4();
t592();
t620();
}
sub t630{
t4();
t351();
t574();
t587();
t589();
t4();
t621();
}
sub t631{
t4();
t251();
t21();
t59();
t574();
t586();
t4();
t622();
t618();
t619();
}
sub t632{
t4();
t251();
t21();
t57();
t574();
t586();
t4();
t623();
}
sub t633{
$r_t633=rand 4;
$i_t633=int($r_t633)+1;
if($i_t633==1){ t626(); }
if($i_t633==2){ t627(); }
if($i_t633==3){ t625(); }
if($i_t633==4){ t628(); }
}
sub t634{
$r_t634=rand 5;
$i_t634=int($r_t634)+1;
if($i_t634==1){ t631(); }
if($i_t634==2){ t624(); }
if($i_t634==3){ t630(); }
if($i_t634==4){ t629(); }
if($i_t634==5){ t632(); }
}
sub t635{
$r_t635=rand 2;
$i_t635=int($r_t635)+1;
if($i_t635==1){ t633(); }
if($i_t635==2){ t634(); }
}
sub t636{
$r_t636=rand 2;
$i_t636=int($r_t636)+1;
if($i_t636==1){ t511(); }
if($i_t636==2){ t573(); }
}
sub t637{
$r_t637=rand 3;
$i_t637=int($r_t637)+1;
if($i_t637==1){ t408(); }
if($i_t637==2){ t423(); }
if($i_t637==3){ t393(); }
}
sub t638{
$r_t638=rand 2;
$i_t638=int($r_t638)+1;
if($i_t638==1){ t663(); }
if($i_t638==2){ t682(); }
}
sub t639{
t635();
}
sub t640{
t636();
}
sub t641{
t637();
}
sub t642{
t638();
}
sub t643{
$r_t643=rand 4;
$i_t643=int($r_t643)+1;
if($i_t643==1){ t635(); }
if($i_t643==2){ t636(); }
if($i_t643==3){ t637(); }
if($i_t643==4){ t638(); }
}
sub t644{
$r_t644=rand 3;
$i_t644=int($r_t644)+1;
if($i_t644==1){ t365(); }
if($i_t644==2){ t720(); }
if($i_t644==3){ t721(); }
}
sub t645{
t192();
print '「この間パーティーがあってね、そのときやられたの、男の人5人で取り囲まれてね、';
n();
print 'あんまりすごいんで気絶しそうになっちゃった。」';
n();
print '「よかったらあなたも呼んでもらうよう頼んでおきましょうか」と言われて私はどう答えていいのか分からなくなって「考えておきますね」と当たり障りのない答えをしました。';
n();
}
sub t646{
t193();
print '「この間、旅行に行ったんだけどね。そのとき麻雀の賞品になって、一晩抱かれろとかいわれちゃってさ。私『そんなのいやだ』っていったらね『俺に逆らうのか』とか言われてやられちゃったのよ」と笑いながら言いました。';
n();
print '「あなたも、好きみたいね、こうゆうの。今度頼んであげましょうか、私と同じにされたい人妻がいるって」と言ってまた笑いました。';
n();
print '私は笑って話すようなことでもないと思い、返事をしませんでした。';
n();
}
sub t647{
t194();
print '「この間ね、テニスしたんだけどね、そんときアンダースコート穿くなって命令されてね。そんで私が『そんなのいやだ』っていったらね『俺に逆らうのか』とか言われてやられちゃったのよ」と笑いながら言いました。';
n();
print '「あなたも、好きみたいね、こうゆうの。今度頼んであげましょうか、一緒にテニスがしたい人妻がいるって」と言ってまた笑いました。';
n();
print '私は笑って話すようなことでもないと思い、返事をしませんでした。';
n();
}
sub t648{
t195();
print '「この間ね、ボーリングしたんだけどね、そんときミニスカートの下に';
h('下着');
print '穿くなって命令されてね。そんで私が『そんなのいやだ』っていったらね『俺に逆らうのか』とか言われてやられちゃったのよ」と笑いながら言いました。';
n();
print '「あなたも、好きみたいね、こうゆうの。今度頼んであげましょうか、一緒にボーリングがしたい人妻がいるって」と言ってまた笑いました。';
n();
print '私は笑って話すようなことでもないと思い、返事をしませんでした。';
n();
}
sub t649{
$r_t649=rand 4;
$i_t649=int($r_t649)+1;
if($i_t649==1){ t645(); }
if($i_t649==2){ t646(); }
if($i_t649==3){ t647(); }
if($i_t649==4){ t648(); }
}
sub t650{
t316();
print '家に帰って食事の支度をしても旦那の帰りは遅くて夜中になりました。';
n();
print 'なんでも、接待で遅くなったと理由をつけて客先の茨城の農協の';
h('男');
print 'が一緒でした。';
n();
h('男');
print 'を寝室に通すと旦那が私をこっそり呼びつけて「ちょっと困ってるんだが、この';
h('男');
print '趣味が変わっててね、なんというかSMてやつなんだ」';
n();
print '「部長の話では仕事を取るには誰かSMの相手する女紹介しないといけないんだが、今日銀座でいつも接待に使ってるクラブのママに紹介してって頼んだら、内はそうゆう店じゃありませんて、けんもほろろでね、俺はそうゆうのってよくわかんないんだよ」と言います。';
n();
print '私は';
h('女友達');
print 'の事を思い出して相談してみると「あ、じゃ私がその人の相手を今夜するから、その代わりあなたが今度';
h('秘密の約束');
print 'それならいいでしょう」と言われました。';
n();
print '私はもう他にどうしようもないと思って、「かならずそうするから今夜は助けてね」と約束しました。';
n();
h('女友達');
print 'は車ですぐ私の家に来ると、「ご主人さま宜しくお願いいたします」と';
h('男');
print 'の足下に跪いて両手を床について、頭を床に押しつけてお辞儀をしました。';
n();
h('男');
print 'は気分がよくなったらしくて、上機嫌でした。';
n();
}
sub t651{
print '二人は';
h('女友達');
print 'の車で出かけると帰って来たのは朝方でした。';
n();
print '旦那がちょうど出かけるとき、私は';
h('男');
print 'に朝の食事を作っていました。';
n();
print '「これから記念パーティーがあるんですよ、よかったら奥さんも出てくれませんか」と';
h('男');
print 'が旦那に頼んでいました。';
n();
print '旦那は、自分がでられない替わりに私に出てくれるよう頼まれたと思ったらしく「あ、いいですよ、どうぞ連れて行って下さい、役には立ちませんが」と返事をしました。';
n();
print '私は一応はパーティーだからとおしゃれをして';
h('男');
print 'と出かけることにしました。';
n();
print '新橋近くのマンションに入るとずっと上の階の部屋に案内されました。';
n();
print '随分変わったところでパーティーをやるのねと思っていると、部屋の中は改装してあって、入り口に受付がありなかは広い部屋になっていました。';
n();
print 'さっそく案内されて中にはいると、部屋にはもう数人の男性が飲み物を口にしていて、部屋には';
h('女友達');
print 'もいました。';
n();
print '私はなんで';
h('女友達');
print 'が部屋にいるのかしらと思って聞いてみると「きまってるじゃないの、今日のパーティーの主賓はあなたなのよ」と言われてびっくりしました。';
n();
print '「今夜はあなたが奴隷になる記念パーティーなのよ」と言われて私はあらためて部屋にいる面々の顔を確かめました。';
n();
print '「パーティーに出てもらうからって私言ったでしょ、これがそのパーティーなの」と言われて私は事情が飲み込めてきました。';
n();
print '見慣れない顔はみな、いやらしそうな顔で私を見つめ返してきました。';
n();
print '「では、始めましょうか」と誰かが言うと、床に四つん這いに押し倒されました。';
n();
print '最初に鞭を降ろして来たのは';
h('男');
print 'でした。';
n();
t952();
}
sub t652{
print '「どうぞなんなりとお申\し付け下さい」と';
h('女友達');
print 'に言われて、「じゃあまず口でやってもらおうかと」';
h('男');
print 'がいいだしたので、旦那はとても見ていられないという様子で部屋を出て行きました。';
n();
h('女友達');
print 'は必死で口を使い始めましたが';
h('男');
print 'が急に「なんだ下手くそだ、いったいなんだと思ってるんだ」と怒鳴りはじめました。';
n();
print 'すると';
h('女友達');
print 'は、泣きそうな声で「お許しくださいませ、どうかお許しを」と何度も言いました。';
n();
}
sub t653{
print '私はもうとても見ていられなくて、部屋を出ました。';
n();
print '隣の寝室では旦那がもう布団に入って寝ていました。';
n();
print '私も隣のお布団に入ると、目を閉じました。';
n();
print 'ゆっくりと息をすると、静かな夜の音の中に隣の部屋から聞こえてくる';
h('女友達');
print 'の泣き叫ぶ声が聞こえてきました。';
n();
print '私は急にからだが熱くなってどうにもならない気持ちになり、指使い始めました。';
n();
print '自分が';
h('女友達');
print 'のように鞭で叩かれるのを想像して私の体は燃え上がりました。';
n();
}
sub t654{
print '不意に隣の部屋が静かになり、';
h('女友達');
print 'の声も聞こえなくなりました。';
n();
print '私は指を止めて、しばらく様子をうかがいました。';
n();
print '夜の静けさは、物音一つたてずに静まりかえっていました。';
n();
print '私は心配になって、旦那を起こさないように気を付けて起きあがるとこっそり隣の部屋のドアを開けました。';
n();
print '中は真っ暗で様子も分からなかったので、私はドアの隙間から中に入りました。';
n();
print '目が慣れてくると、';
h('女友達');
print 'のかすかな息音が聞こえてきました。';
n();
print '暗い床を見ると、';
h('女友達');
print 'は口に猿轡をはめられて体には縄が巻き付いていました。';
n();
print 'ふと後ろから「お前、隣の部屋でなにしてたんだ、ちゃんと分かってるんだ」';
n();
print '「隣から変な声が聞こえるから、この女を縛り付けて、様子を見に行ったらやっぱりだ」';
n();
print '「布団の下で腰が動いてたのは、なんなんだ、白状するんだ」と言いわれて私は体が凍り付いて動けなくなりました。';
n();
h('男');
print 'の鞭が私のお尻にめがけて飛んで来ると私は、悲鳴を押し殺して耐えました。';
n();
t952();
}
sub t655{
print '翌朝旦那が起きるとすぐに食事も取らずに会社にでていきました。';
n();
print '遅く起きてきた';
h('女友達');
print 'はお風呂に入ってから、裸のまま出てきました。';
n();
print 'お尻には昨日の鞭のあとがくっきりと残っていました。';
n();
print '私が';
h('男');
print 'のために朝の食事を作っていると、';
h('男');
print 'も起きてきました。';
n();
h('男');
print 'は、';
h('女友達');
print 'に裸で食事の給仕をさせて満足そうな様子でした。';
n();
h('男');
print 'が帰った後私は';
h('女友達');
print 'に「パーティーって今度いつやるんですか」と恐る恐る聞いてみました。';
n();
print 'すると「そうね、早いほうがいいでしょう、」と言いながらいきなり、私の両手をつかむと後ろにねじ上げて動けなくしました。';
n();
print 'そのまま床に押し倒すと、両手をストッキングで手際よく縛り上げてました。';
n();
print '私はあっけにとられて何がなんだかわかりませんでした。';
n();
print '「パーティーはもう始まってるのよ」と言いながら';
h('女友達');
print 'は携帯電話を取り出して、「これから始めるから」と誰かに電話していました。';
n();
print '「すぐ近くに車で待っててもらってるの、私のつき合ってる人なんだけどね。すぐ来てもらうからね、こうゆうプレーって結構\あぶないから、いつも近くに車で待ってもらってるのよ」と';
h('女友達');
print 'に言われて私は事情が飲み込めてきました。';
n();
t331();
h('男');
print 'が入ってくると「これからは、なにがあっても逆らいませんと約束してもらおうか」と強い口調でどなりつけてきました。';
n();
print '私が断ると最初の鞭が私のお尻に打ち下ろされてきました。';
n();
t952();
}
sub t656{
print '隣の部屋の声は朝方まで続き私はほとんど寝ることもできずに、指を使い続けました。';
n();
print 'ようやく静かになると、私はすこし早めに起きて食事の支度をしました。';
n();
h('男');
print 'に出す食事は和食にしないといけないと旦那に言われていたので手間がかかって大変でした。';
n();
print '食事のあと';
h('女友達');
print 'は旦那がもうすぐ帰るからその前に家に戻ると言って帰っていきました。';
n();
h('男');
print 'が今でテレビを見ながらお茶を飲んでいるとき私は昨日';
h('男');
print 'と';
h('女友達');
print 'が一夜をすごした部屋のお布団を片付けていました。';
n();
print '枕元には';
h('女友達');
print 'が持ってきた鞭を置き忘れていきました。';
n();
print '鞭はちょうど競馬の騎手が使うような長さで先が細長く割れていました。';
n();
print '私は鞭を手に持った瞬間に体がぞくぞくと震えてきました。';
n();
print 'この鞭で叩かれたらどんな気持ちなのかしら、叩かれてみないと分からないのねとの思いがこみ上げてきました。';
n();
print 'もうとてもこの気持ちからは逃げられないと自分でも分かりました。';
n();
print '部屋の戸口に';
h('男');
print 'がこちらの様子をうかがっているのが見えました。';
n();
print '私が';
h('男');
print 'の目を見つめると';
h('男');
print 'も私の気持ちがわかったようでした。';
n();
print '私は';
h('男');
print 'に鞭を渡すと、';
h('男');
print 'に背を向けてスカートを脱ぎました。';
n();
print '「なにをして欲しいんだ、自分でちゃんと言いなさい」と';
h('男');
print 'が私の耳元でささやきました。';
n();
print '後ろ向きのままで「お願いします、」と震える声で言うと、涙がこみ上げてきました。';
n();
print '「いいんだね、一度味わったらもう後には戻れないんだよ」と';
h('男');
print 'の低い声が私の耳に響きました。';
n();
print '私はもう一度大きな声で「お願い早くして」と叫びました。';
n();
h('男');
print 'が鞭を打ちつけてきた瞬間私の体は喜びで震え上がりました。';
n();
print 'やがて';
h('男');
print 'は鞭を置くと私を床に押し倒してきました。';
n();
t952();
}
sub t657{
print 'すると今度は私に向かって「代わりにお前がやるんだ」と言い出しました。';
n();
print '私が返事をする間もなく、';
h('男');
print 'は私を床に押し倒しお尻を膝に載せて手を押し当てると力強く叩いてきました。';
n();
print '私は悲鳴を上げて旦那に助けを求めようとしましたが旦那は部屋に入ってはきませんでした。';
n();
print 'お前も手伝えと言われて';
h('女友達');
print 'は私の頭を両手で床に押さえつけてきました。';
n();
print '苦しくて悲鳴もあげられずに、';
h('男');
print 'の手は私のお尻に打ち下ろされてきました。';
n();
print 'もういいだろうと';
h('男');
print 'が言うと後ろから私にのしかかってきました。';
n();
t952();
}
sub t658{
t4();
t147();
t710();
t4();
t644();
t404();
t649();
t4();
t650();
t652();
t657();
}
sub t659{
t4();
t147();
t710();
t4();
t644();
t404();
t645();
t4();
t650();
t651();
}
sub t660{
t4();
t147();
t710();
t4();
t404();
t649();
t4();
t650();
t653();
t656();
}
sub t661{
t4();
t147();
t710();
t4();
t644();
t404();
t649();
t4();
t650();
t653();
t655();
}
sub t662{
t4();
t147();
t710();
t4();
t644();
t404();
t649();
t4();
t650();
t653();
t654();
}
sub t663{
$r_t663=rand 5;
$i_t663=int($r_t663)+1;
if($i_t663==1){ t658(); }
if($i_t663==2){ t659(); }
if($i_t663==3){ t660(); }
if($i_t663==4){ t661(); }
if($i_t663==5){ t662(); }
}
sub t664{
t316();
print '夕御飯の支度をしていると旦那からメールがあり「接待で遅くなる」と連絡してきました。';
n();
print '私は作りかけていた料理をどうしようと思いながら、旦那の帰りを待ちました。';
n();
print 'もう終電も終わった頃ようやく旦那が帰ってきましたが、接待の相手の農協の';
h('男');
print 'が一緒でした。';
n();
}
sub t665{
t45();
h('男');
print 'に手を引かれて女性が一人入ってきました。';
n();
print 'いつか、会社の運動会で紹介されたことのある総務の';
h('女友達');
print 'でした。';
n();
h('男');
print 'は';
h('女友達');
print 'の事が気に入った様子で、しきりに手を引き寄せてはお尻を触っていました。';
n();
print '旦那はひとまず客間に';
h('男');
print 'を案内して着替えのパジャマを用意するよう私に言いました。';
n();
t125();
print 'そのあと、旦那は息を大きく吸い込んでから床に座り込み土下座をして「頼む、今晩';
h('男');
print 'の相手をしてくれ、そうしないと契約が取れないんだ、今度の契約は総額';
h('契約金額');
print 'なんだ、たのむ会社のためなんだ」と';
h('女友達');
print 'に頼み始めました。';
n();
h('女友達');
print 'は、口元をふるわせて半分泣き顔になっていましたが、断るわけにはいかないと覚悟をきめたようでした。';
n();
}
sub t666{
h('女友達');
print 'は諦めて';
h('男');
print 'の待っている客間に入りました。';
n();
print 'しかしほんの数分たっただけで、';
h('女友達');
print 'が泣きながら客間から飛び出してきました。';
n();
print '上着が脱がされてブラウスのボタンが弾けとんでブラジャーが見えていました。';
n();
print '「私、いや、絶対いや、」と';
h('女友達');
print 'が泣き崩れると「会社のためだ、';
h('契約金額');
print 'なんだ」と旦那がなおも説得しようとしました。';
n();
print 'しかし';
h('女友達');
print 'は泣き続けるだけで、もう手のほどこしようはありませんでした。';
n();
print 'いくら';
h('契約金額');
print 'のためとはいえ、こんな事をやらせるとは旦那はいったいどうゆうつもりなのだろうと腹が立ってきました。';
n();
}
sub t667{
print 'そのとき私はいいアイデアが浮かびました。';
n();
print '「私がやります、私が';
h('契約金額');
print 'の契約取ってきます」と私は旦那に言い放ちました。';
n();
print 'これで旦那は自分のやってることの馬鹿さ加減に気が付くとばかり思っていました。';
n();
print 'しかし私の言葉を聞くと旦那は口元をふるわせながら目がうつろになりそのまま何も言えなくなりました。';
n();
print '私はもう一度「私が接待します、それでいいでしょう」と言ってみると、旦那は「すまないな、きっと埋め合わせはするから、我慢してくれ」と言い出しました。';
n();
print '私は旦那の言葉にばからしくなってもう自分がどうでもよくなりました。';
n();
print 'タンスの置くから、特別に取っておいたお色気ネグリジェを取り出すと私は旦那の見てる前で着替えました。';
n();
print '旦那は半分泣き出しそうな顔をしながらも、私を引き留める様子はありませんでした。';
n();
print '私は今夜どうなっても、もうどうでもいいんだと腹を決めました。';
n();
print 'ネグリジェの前を半分開けたまま私は客間のドアを開けました。';
n();
h('男');
print 'はすぐに私を布団の上に押し倒してきました。';
n();
t952();
}
sub t668{
print '旦那は';
h('男');
print 'を客間に案内すると、「こないだ郵便受けに入ってた風俗のビラあるだろう、あれどこにあるんだ」と言い出しました。';
n();
print '私は「もうゴミ箱にいれたけど」と答えると旦那は「どこのゴミ箱だそれ、あの';
h('男');
print 'は女癖が悪くて、女の体を提供しないと契約が取れないんだ」';
n();
print '「いつも接待で使ってる銀座のクラブのママに相談したら、『うちはそうゆう店じゃありません』とけんもほろろなんだ。」';
n();
print '「それで、今度は嫁さん紹介しろって言い出して、言い出したらきかないんだ、お前に相手をさせるわけいかないだろう」と言い出すので私は一緒になって風俗のビラを探しました。';
n();
print '寝室のゴミ箱から取り出したビラを旦那に渡すと携帯の番号に電話をして、「ちょっと太めの女性で経験豊富な娘お願いします」と頼んでいました。';
n();
print '「どうせなら、お前に似た女がいいだろう、どうせ酔ってるから、明日の朝になれば誰が相手をしたかなんて覚えてないんだ、お前が相手をしたことにすればいいだろう」と旦那が言い出すので、「私ちょっと太めなんかじゃないけど、それに経験豊富でもないし」と言い返すと、「今はそんなこと言ってる暇ないだろう」と言われました。';
n();
print 'しばらくして、ドアを叩く音がして背の低い少し太めの女性が立っていました。';
n();
print '化粧はそれほど濃くもなく、近所の奥さんといった感じの女性でしたが、あまりかわいらしい雰囲気ではありませんでした。';
n();
print '「これはちょうどいいや、お前のパジャマあるだろういつもの、あれ着てもらえ」と旦那が言うので、いつものパジャマを女性に渡しました。';
n();
print 'こっちで着替えて下さいねと言って寝室に案内して、髪も後ろできつくゆわいてもらいました。';
n();
}
sub t669{
print '女性が部屋に入ると、「いや、奥さん綺麗だね、いい体してるじゃないか」と';
h('男');
print 'が言う声が聞こえてきました。';
n();
print 'やっぱり旦那が思った通り、その女性を私だと思いこんでいるようでした。';
n();
print 'しばらく静かになったと思うと、女性の喘ぐ声が聞こえてきました。';
n();
print 'やがて声は大きくなったり小さくなったりと波が繰り返すように続くと、急に泣き声になりました。';
n();
print '私はその声を聞いた途端に体が震えて止まらなくなりました。';
n();
print '旦那にしてもらうときは、ほんの数分だけで、女性の体がこんなにも感じて反応するなんて私の全くしらない世界でした。';
n();
print '自分でもどうしていいのか分からないまま、私は自分で指を使っていました。';
n();
print '何度も繰り返される女性の叫び声をきいて、私もこんな体験ができたらどんなにいいだろうと心の底から思えてきました。';
n();
}
sub t670{
print 'ようやく部屋から聞こえる声が静かになり、女性のすすり泣きだけが深夜に響いてきました。';
n();
print 'ようやく気分が落ち着いたらしくて女性は部屋から出てくると、私のパジャマを脱ぎ始めました。';
n();
print '旦那は飲み慣れない酒を飲み過ぎたせいか、ぐっすりと寝込んで起きる様子はありませんでした。';
n();
print '女性に渡されたパジャマを確かめるとズボンは股のところがすっかり女性の愛液でびしょ濡れになっていました。';
n();
print 'こんな風にびしょ濡れになるまで可愛がられたい、そう思うと私はもう体が止まらなくなっていました。';
n();
print '「こんなすごい人はじめて、あれがすごくて、」と思わず女性が小さい声でつぶやく声を聞いて私は心を決めました。';
n();
print '女性が着替えを済ませてドアからでていくと、車の音がして家の前に止まり、すぐまた走り去って行きました。';
n();
print '私は女性から受け取ったパジャマを着るとなんども大きく息をつきました。';
n();
print 'パジャマにはいつもの私とは違った、女の匂いが強く染みついて私は目眩がしそうになりました。';
n();
print '私はもうこれしかないと何度も自分に言い聞かせながら、';
h('男');
print 'の寝ている部屋のに入りました。';
n();
h('男');
print 'の横に自分の体を滑り込ませると「お願い、もう一度いいでしょう、」と';
h('男');
print 'の耳元でささやきました。';
n();
print '私が';
h('男');
print 'の体に抱きつくと';
h('男');
print 'は力強く抱き返してきました。';
n();
t952();
}
sub t671{
print 'ちょうど一時間たって料金分の時間がすぎたらしくて女性は部屋を出ると玄関から出ていきました。';
n();
print '外では車が待っていたようで、車が近づいて女性を乗せて遠ざかる音が聞こえました。';
n();
}
sub t672{
print '翌朝旦那はいつもの時間に仕事があると言って出かけていきました。';
n();
print '私は';
h('男');
print 'に朝食を用意すると、昨日の事を聞いてみました。';
n();
print 'すると「ああ、あの女なら、俺の事を忘れられなくしてやったよ」と得意そうに自慢話しを始めました。';
n();
print '私はそんな話しは聞きたくないので、「今日はいい天気になりそうですね」と話題を変えようとしました。';
n();
print 'しかし';
h('男');
print 'は「あの女『こんなすごいの初めてっていって、泣き出しやがって』」とまだ話しを続けていました。';
n();
print '私は知らん顔をして返事をしませんでした。';
n();
h('男');
print 'が「これから会議があるんだ、まだゆっくりしたいんだが、失礼させてもらうよ」と言ったので私はほっとしました。';
n();
h('男');
print 'が出て行ったあと、お昼のワイドショーを見ていると電話がありました。';
n();
print '「クレジットカードがどうしても見つからないんだが、置き忘れてはないかな、ちょっと見てくれないか」という';
h('男');
print 'からの電話でした。';
n();
print '私は昨日の客間を何度か探して見ましたがクレジットカードは見つかりませんでした。';
n();
}
sub t673{
print 'もしかしてと思い私は昨日の風俗のビラの番号に電話してみました。';
n();
print '「もしかして、クレジットカードを間違って持ち帰ってないか調べてみてくれませんか」と遠回しに言ってみると「調べてみます」と言う返事が返ってきました。';
n();
print '私は少し不安な気持ちで返事を待っていると「うちの娘が、間違ってもって来てるみたいなんで、これから返しに行きます」と折り返し連絡があり私はやれやれと思いました。';
n();
print 'しばらく待っていると昨日の女性がやってきました。';
n();
print 'クレジットカードを渡してくれてこれで一安心と思っていると「ねえ奥さん、アルバイトしてみない」と女性が言い出しました。';
n();
print '「どう奥さん旦那さんが相手してくれてないでしょう、刺激が欲しいんじゃない、奥さんにぴったりのアルバイトなのよ」と言うので危ないアルバイトだというのはすぐ分かりました。';
n();
print '私が断ろうとすると「奥さん、仕事取るのに女で接待する会社ってどんな会社なのかしらね、週刊誌で記事にでもなったら旦那さん困るんじゃない」と言い出しました。';
n();
print '「どう、アルバイトしてみる、それとも週刊誌の記事で旦那さんが困るのとどっちがいいのかしらね」と女性が言うので、私はやっと女性の言う意味が分かりました。';
n();
print '「今ね、ちょうど人妻と交際したいっていう男性が近くまで来てるのよ、これから来てもらいますからね」と言われて私は足が震えてきました。';
n();
print '女性が携帯を取り出してなにか話しをするとすぐにドアが開いて男が入ってきました。';
n();
print '最初から男がドアの外で待っていたのに違いありませんでした。';
n();
print '私はもう逃げられないと思い、体中が震えて動けなくなりました。';
n();
print '男は私に近づくとソ\ファーに私の体を押し倒して来ました。';
n();
t952();
}
sub t674{
h('女友達');
print 'が客間に入るとしばらくしてすすり泣く声がきこてきました。';
n();
print '声は少しずつ大きくなり、泣き叫ぶような絶叫が繰り返えされるとやがて静かになりました。';
n();
print 'しかしすぐにまたすすり泣きが聞こえてくると、また叫び声に代わりました。';
n();
print '何度も繰り返しすすり泣きと絶叫が繰り返されるうちにとうとう最後の悲鳴が聞こえてきました。';
n();
print '私が味わったことのないような喜びの声が私の耳に響くと私は耳を塞ぎたくなりました。';
n();
}
sub t675{
print 'やがて声の調子がすこしづつ落ち着くと、';
h('女友達');
print 'がトイレに立つのが分かりました。';
n();
h('女友達');
print 'がトイレからなかなか出てこないので私は心配になってトイレにいってみました。';
n();
print 'するとトイレの中からは';
h('女友達');
print 'がすすり泣きを続ける声が聞こえてきました。';
n();
print '私はトイレをノックして「ごめんなさい、こんな目に遭わせて」と声をかけてみました。';
n();
print 'すると「いえ、悲しくてないてるんじゃないんです、良かったから、こんな良かったの初めて、信じられなくて、本当にこんなにすごかったの初めてだから」と';
h('女友達');
print 'が言い出すのでびっくりしました。';
n();
print '「それで、どこがどう、よかったの」と私は余計なことだとは思いましたが聞かずには居られませんでした。';
n();
print 'すると「入った感じが全然違うの、ホントに今までの経験が嘘みたい、」と言いながら';
h('女友達');
print 'は「本当に幸せ、こんな幸せ初めて、これが女の幸せなのね、生まれて初めて」と言葉を続けました。';
n();
}
sub t676{
print '私はしばらくこのままにしておいたほうがいいと思ってトイレから出ると客間の前まで戻りました。';
n();
print '旦那の居る寝室に戻ろうとした瞬間に「もし、私がこのまま客間に入って';
h('男');
print 'に女の幸せを教えてもらったら、どんな気持ちだろう」という考えが頭に浮かびました。';
n();
print 'その途端に私の足が震え出すと、頭のてっぺんまで震えだしました。';
n();
print '私はもう自分の体を止められないと思い覚悟を決めました。';
n();
print '客間のドアを開けると';
h('男');
print 'が半分寝息をたてていました。';
n();
print '私は';
h('男');
print 'の横に体を滑り込ませると';
h('男');
print 'に抱きつきました。';
n();
print 'すぐに';
h('男');
print 'は私の体を抱き返してきました。';
n();
t952();
}
sub t677{
t4();
t664();
t668();
t669();
t670();
}
sub t678{
t4();
t664();
t668();
t669();
t671();
t4();
t672();
t673();
}
sub t679{
t4();
t664();
t665();
t666();
t667();
}
sub t680{
t4();
t664();
t665();
t674();
t4();
print '翌朝私はすこし早めに起きると朝ご飯の支度を始めました。';
n();
print '旦那は会社があるのでいつもの時間に起きてくると、';
h('女友達');
print 'も';
h('男');
print 'と一緒に起きてきました。';
n();
print '私が';
h('男');
print 'に用意した、朝食を出そうとすると';
h('女友達');
print 'が「私がやります」と言って、お皿を持っていきました。';
n();
h('男');
print 'は、当たり前のような顔で';
h('女友達');
print 'の運んでくるお皿を受け取ると、';
h('女友達');
print 'のお尻に手をあてがって、「どうだ、まだ感じてるだろう」と意地悪そうに言いました。';
n();
h('女友達');
print 'は、わざと色気たっぷりの言い方で「いやん、だめったら」と応じていました。';
n();
print '私はその言い方で、昨日なにがあったのかはっきりと分かりました。';
n();
print '私が経験したことのない、女の喜びを教えられたのに違いないとそれしか思い当たりませんでした。';
n();
print '私は急に';
h('女友達');
print 'の事がうらやましくなり、女の喜びを教えてもらうのが私だったらよかったのにと思えてきました。';
n();
print '旦那と';
h('女友達');
print 'が早めに家をでて会社に行くと、私は今しかチャンスはないと思いました。';
n();
print '私は';
h('男');
print 'に風呂を勧めると、服を脱がすのを手伝いました。';
n();
h('男');
print 'の';
h('男根');
print 'が大きくそそりたっているのが目に入り私はもう自分の気持ちを抑えられなくなりました。';
n();
h('男');
print 'が風呂に入ると、私は服を脱いでタオルを体に巻き、「背中お流ししますね、と言って風呂場に入りました。';
n();
print '背中を流し終わると';
h('男');
print 'は振り向いて私のタオルをはぎ取りました。';
n();
print '「奥さん、いいからだしてるじゃないか、」と言う';
h('男');
print 'の言葉に私は目眩がしてきました。';
n();
t952();
}
sub t681{
t4();
t664();
t665();
t674();
t675();
t676();
}
sub t682{
$r_t682=rand 5;
$i_t682=int($r_t682)+1;
if($i_t682==1){ t677(); }
if($i_t682==2){ t678(); }
if($i_t682==3){ t679(); }
if($i_t682==4){ t680(); }
if($i_t682==5){ t681(); }
}
sub t683{
print 'カラオケ店に入ると私達は部屋に案内されました。';
n();
print '案内してきた店員がドアを閉めてでていくと、「さっきは階段で止まったな、止まらずにわたれと命令したはずだ」と';
h('男');
print 'が言い出しました。';
n();
print '「どうぞ思う存分お仕置きをしてください」と言うなり、';
h('女友達');
print 'は床に四つん這いになり、スカートをめくって紫色に晴れ上がったお尻をむき出しにしました。';
n();
print '「お願い助けてあげて、これ以上はだめ」と私が慌てて叫びました。';
n();
print 'すると、「それなら、お前が替わりにお仕置きをうけるんだ、」と言って';
h('男');
print 'は私を床に押し倒しました。';
n();
}
sub t684{
h('女友達');
print 'は';
h('男');
print 'に渡された縄を手に取ると私の両手と両足を縛り始めました。';
n();
print '「ごめんなさいね」と小さく私の耳元でささやく声が聞こえましたが、縛り方は手慣れた様子で、私は足首と手首をきっちり縛り付けられて動けませんでした。';
n();
}
sub t685{
t684();
h('男');
print 'がボリュームを操作してカラオケの音楽を部屋一杯の大音量にすると私は耳が痛くなりました。';
n();
h('男');
print 'が鞭を使っても、私の悲鳴は自分の耳にさえ聞こえませんでした。';
n();
t952();
}
sub t686{
print '前もって電話を入れて「アルバイトのことでお聞きしたいんですが」と約束をしてビラに書いてある住所に行くと、やっぱりテレクラの看板がかかったビルの3階でした。';
n();
print '部屋に案内されていろいろ話しを聞くと、やっぱりテレクラのサクラのバイトでした。';
n();
print '私はこんな話してとも';
h('女友達');
print 'に言えないとすっかり考えこんでしまいました。';
n();
}
sub t687{
print '年の割には大柄で見た感じはもう大学生くらいに見える元気なお嬢さんでした。';
n();
print '時々見せる子供っぽい仕草が、やはりまだ高校生らしくまだ体つきとは不釣り合いな感じがしました。';
n();
}
sub t688{
print '年の割には大柄で親譲りで胸も大きく見た感じはもう大学生くらいに見える元気なお嬢さんでしたが、雰囲気はまだ高校生らしい所が残っていて不釣り合いな感じがしまた。';
n();
}
sub t689{
print 'まだ高校生なので体つきはまだ小柄でしたが、顔は目鼻立ちも整っていてすっかり大人びていてるお嬢さんでした。';
n();
}
sub t690{
print 'まだ高校生なので体つきはまだ小柄でしたが、胸は親譲りでもう女子大生並に大きくて、雰囲気だけはすっかり大人びていてるお嬢さんでした。';
n();
}
sub t691{
$r_t691=rand 4;
$i_t691=int($r_t691)+1;
if($i_t691==1){ t687(); }
if($i_t691==2){ t688(); }
if($i_t691==3){ t689(); }
if($i_t691==4){ t690(); }
}
sub t692{
h('女友達');
print 'のお嬢さんはついこのないだまで中学生で今年の4月に高校生になったばかりでした。';
n();
print '私も進学祝いにと、靴下をプレゼントしたのでよく覚えていました。';
n();
}
sub t693{
h('女友達');
print 'のお嬢さんは去年高校生になったばかりで今はまだ高校二年生でした。';
n();
print '私も進学祝いにと、靴下をプレゼントしたのでよく覚えていました。';
n();
}
sub t694{
$r_t694=rand 2;
$i_t694=int($r_t694)+1;
if($i_t694==1){ t692(); }
if($i_t694==2){ t693(); }
}
sub t695{
print '「最近娘が高校生になったばかりなんだけど、どうも洋服かったり、化粧品買ったりしてね」';
n();
print '「それで変だと思って問いつめたら、アルバイトしてるっていうのよ」';
n();
}
sub t696{
print '「最近よく新聞のビラに入ってるでしょう、テレホンアポインターっていうの、家でできる簡単な仕事っていうのね、それを近所の電話ボックスからしてるっていうんだけど、どう考えたった変でしょう」';
n();
print '私が「たしかにちょっと変ね」と相づちを打つと、「ね、ちょっとこの店に調べに行ってみてくれないどんな仕事なのか」';
n();
print '「私が行くとさ、また娘が余計なことしたって怒り出すから、このところ反抗期なのよ」と言われて私は';
h('女友達');
print 'のために一肌脱ぐことにしました。';
n();
}
sub t697{
print '近所の';
h('女友達');
print 'が遊びに来たとき、「ちょっと相談したいことがあるの」と話しを切り出しました。';
n();
print '「実は娘のことなんだけど」と';
h('女友達');
print 'が心配そうに口を開きました。';
n();
t694();
t691();
t695();
t696();
}
sub t698{
h('女友達');
print 'が遊びに来たとき一緒にテレビを見ているとワイドショーでテレクラの特集をしていて、高校生がバイトをしているとか放送していました。';
n();
h('女友達');
print 'はテレビを見ながら不安な顔をして、内の子大丈夫かしらと言い出しました。';
n();
t694();
t691();
t695();
t696();
}
sub t699{
print '夕方の買い物をしていてスーパーを出てから、近所に出来たコーヒー店に行ってみようと少し回り道をして帰ることにしました。';
n();
print 'ちょうど地下鉄の駅の出口の前を通りかかると、ミニスカートの小柄な女の子が中年の男性と手をつないで出てくるのが見えました。';
n();
print 'どこかで見た顔だと思いでして見ると、いつも遊びに来る';
h('女友達');
print 'のお嬢さんだと思い出しました。';
n();
}
sub t700{
print '相手の男性はおじいちゃんか誰かしらと思いましたが、なんだか手を繋いで歩くのも変な気がしました。';
n();
print '気になって後ろからこっそり着いていくと、私が行くつもりだったコーヒー店に二人で入って行くのが見えました。';
n();
print '窓際の席に二人で座ると、男がお嬢さんの膝の上に手を載せるのが見えました。';
n();
print 'やっぱり変だと思って見ているとお嬢さんが席を立ち、戻って来たときに手にしたハンカチの様な物を男に渡しました。';
n();
print 'すると男は財布からお金をだしてお札を数枚お嬢さんに渡していました。';
n();
print '男がまたお嬢さんの膝の上に手を載せると、わざと膝の間を開けさせて外からスカートの中が見えるまで広げました。';
n();
print '私はお嬢さんが下に';
h('下着');
print 'を付けていないのが見えてびっくりしました。';
n();
print 'やがて男が席を立つとコーヒー店から出て行くのが見えました。';
n();
}
sub t701{
print '私はびっくりして、';
h('女友達');
print 'に携帯で電話しましたが何と話していいのか分かりませんでした。';
n();
print '「ちょっと相談したいことあるんだけど来てもらえないかしら」と私がコーヒー店の名前を言うと「あ、最近できた店ね、ちょっと行ってみたかったのよ」と';
h('女友達');
print 'は呑気な返事でした。';
n();
h('女友達');
print 'がコーヒー店まで来たとき、お嬢さんはもう入れ違いでどこかに行ってしまいましたが、今の出来事を報告しないといけないとおもい、私は';
h('女友達');
print 'とコーヒー店に入りました。';
n();
print '「ねえ、お宅の娘さんだけど、なんか変なアルバイトしてるんじゃないの」とそれとなく私から話しを切り出しました。';
n();
print 'すると';
h('女友達');
print 'は急に顔色が変わって、思い詰めたような様子で姪の事を話し始めました。';
n();
}
sub t702{
t699();
t694();
t691();
t700();
t701();
t695();
t696();
}
sub t703{
$r_t703=rand 3;
$i_t703=int($r_t703)+1;
if($i_t703==1){ t697(); }
if($i_t703==2){ t698(); }
if($i_t703==3){ t702(); }
}
sub t704{
print '旦那が、忘年会の余興でセーラー服姿で踊るといいだしました。';
n();
print 'いつものことですが、馬鹿げた余興を毎年考えるのが旦那の趣味なので、好きなようにやらせることにしました。';
n();
print 'セーラー服をどっかから借りてきてと言われましたが、もう高校の時の友達も制服などはみんな捨ててしまっているので、いまさら借りるわけにも行きませんでした。';
n();
print '私はインターネットで調べてコスプレ衣装専門店を見つけてセーラー服を借りに行きました。';
n();
print '池袋の裏手にある、コスプレ衣装専門店にに行くと看護婦や婦人警官など旦那の喜びそうな衣装が一杯ありました。';
n();
print '忘年会のシーズンは混んでいて、一日だけ借りるのは無理なようなので、ちょうど中古で安売りをしていたセーラー服を一着買いました。';
n();
print '包んでもらって帰ろうとすると、店の人に呼び止められました。';
n();
print '「あの、アルバイトしませんか」と言われて話しを聞いてみると、「この地下にコスプレ喫茶があって、そこでいろいろと衣装を着て頂けると大変ありがたいんですが」とやけに丁寧な言い方でした。';
n();
print '「本当は、実際の女子高生を雇いたいんですが、なにぶん子供なので、お客さんがちょっとエッチな事いったり、お尻さわったりすると、セクハラだとか言い出すので」';
n();
print '「いちおう、触ったりはしないことになってるんですが、それでも何気なくお尻を触るくらいはまあこうゆう店では仕方ないんですが」';
n();
print '「適当に男性をあしらえる女性にアルバイトしていただけると大変ありがたいんです」と店長も出てきて頼まれました。';
n();
print '時給もそこそこいいので、ひとまず試しに店に出てみることにしました。';
n();
print '翌日旦那が出張でいないので、午後アルバイトに店にでて、着替えようとするとちょうど電気工事の人が着替え室に来ていました。';
n();
t268();
print 'これはしょうがないと思い、家にもどって着替えればいいと思って衣装のセーラー服のまま店をでました。';
n();
}
sub t705{
t45();
h('女友達');
print 'が遊びに来ると、「どうしても頼みたいことがあるの」と言い出しました。';
n();
print 'なんでも弟さんがバンドをやっていてこんどヤマハバンドコンテストに出場することになったと言います。';
n();
print '予\選は通って、今度は2次予\選だそうでした。';
n();
print 'しかし友達の二人が大学の後期試験と重なって出場できないと言います。';
n();
print '二人とも留年していて、こんど単位を落とすと卒業できないのだそうです。';
n();
print 'アマチュアバンドでコンテストに入賞するか、大学を卒業するかの選択はやはり大学卒業を選ぶしかないと言われたそうです。';
n();
print 'それでバンドの人数が足りないので、私と';
h('女友達');
print 'にバンドのメンバーとして出場して欲しいというお願いでした。';
n();
print 'なんでも演奏は前もってテープに取っておくから、私はキーボードの前に座って、弾いている振りだけしてればいいとの事でした。';
n();
print '旦那に相談してみると、「';
h('女友達');
print 'の旦那も職場では仲良くしていなければいけない相手なので、一応頼まれたら断らないようにしてほしい」と言われました。';
n();
print '数日前に打ち合わせでコンテストのスタッフと打ち合わせをすると、「ともかく何でもいいから、目立つようにして下さい」ときつく言われました。';
n();
print 'それで私は';
h('女友達');
print 'は女子校のセーラー服を着て短いスカートで舞台に立つことにしました。';
n();
t268();
print '当日無事演奏も済むと、弟さんは打ち上げの飲み会をすると言って';
h('女友達');
print 'やバンドの他のメンバーを誘っていました。';
n();
print '私も誘われましたが、お酒は苦手なので断りました。';
n();
print '控え室は混雑しているので、セーラー服のまま会場を出ました。';
n();
}
sub t706{
h('女友達');
print 'が遊びに来ると、「どうしても頼みたいことがあるの」と言い出しました。';
n();
print '弟さんがテレビの音楽番組に出演することが決まったのと話しを始めました。';
n();
print 'パソ\コンを使って打ち込みで作った曲のテープを送ったら、テレビ出演が決まったということでした。';
n();
print 'しかし、弟さん一人でテレビにでても絵にならないので、なんか人数を集めてバンド演奏にしてほしいとテレビ局の人に言われたそうでした。';
n();
print '弟さんはいま大学4年で、他の学生は就職活動が忙しくてとてもテレビ出演をしている暇はないし、そもそも頼めるような友達もいないということでした。';
n();
h('女友達');
print 'の話しでは弟さんは高校の時からもうずっと引きこもりで、大学に入学はしたものの、クラブにも入らず友達も全然いないという話しでした。';
n();
print '毎日部屋に閉じこもってパソ\コンで音楽を作って大学生らしいことは何もしていないと言います。';
n();
print '私はせっかくのチャンスだしなんとかしてあげたいと思って、テレビに出演することにしました。';
n();
print '打ち合わせでスタッフの人と相談すると、「なんでもいいから、ともかく目立つようにしてください」と強く言われました。';
n();
print 'それで私と';
h('女友達');
print 'は高校のセーラー服に短いスカート姿でテレビに出演することにしました。';
n();
t268();
print '無事収録も終わって、私だけ先に帰る事にしました。';
n();
print '控え室は他の出演者で混雑していてとても着替えが出来そうにはありませんでした。';
n();
}
sub t707{
h('女友達');
print 'が遊びに来ると、「どうしても頼みたいことがあるの」と言い出しました。';
n();
print '弟さんが学園祭用の、ビデオ映画を作っているのですが、最後のシーンがまだ撮れていないので手伝って欲しいという話しでした。';
n();
print 'ホコ天で映画の主人公がバンド演奏をしていて、女子高生が花束を渡したあと主人公がナイフで刺されて死ぬというシーンだそうです。';
n();
print '当日私と';
h('女友達');
print 'がセーラー服姿で観客に混じって、その後花束を渡すと';
h('女友達');
print 'がナイフで刺す手順でした。';
n();
t268();
print 'バンド演奏はカセットで音楽を流すだだったので立ち止まる人もいなくて、撮影はどうしようかと思いました。';
n();
print '弟さんとその友達が、漫才のような一発芸を繰り出してなんとか人が集まりました。';
n();
h('女友達');
print 'がナイフで弟さんを刺すと、一瞬回りの観客がシーンとしましたが、弟さんの苦しむ様子はどうみてもお笑い芸人なので、すぐに笑いが起きました。';
n();
print 'まあどうせ学園祭でやるビデオ映画なのでこれでもいいと私は思いました。';
n();
print '撮影も終わって、私だけ先に帰る事にしました。';
n();
print '近くのトイレで着替えようと思いましたが、トイレは混んでいてとても着替えはできそうにありませんでした。';
n();
}
sub t708{
print '結婚式の招待状らしい手紙が届いたので開けてみると高校の先輩の結婚式でした。';
n();
print '先輩とは英会話のクラブで一緒でしたが、大学は別だったので高校を卒業してからはあまり会ったことがありませんでした。';
n();
print '高校の時のクラブの友達も大勢集まる事になっていたので、久しぶりに懐かしい気がしました。';
n();
print '友達といろいろ相談して、披露宴の余興に高校の時のセーラー服を着てみんなで学園祭の時歌った英語の歌を歌おうということになりました。';
n();
print 'もう友達は高校の時のセーラー服は持っていなかったのですが、式に出席する担任の先生に頼んで何着か借りてきました。';
n();
print '披露宴で高校のセーラー服姿の女の子達が学園祭の英語劇の時の歌を歌うと、私も懐かしくて涙がでてきそうになりました。。';
n();
print '着替えの控え室に行ってセーラー服を着替えると次の余興が見られないので、すこしでも余計に披露宴の様子を見ようと思ってしばらくセーラー服姿のまま席に着きつました。';
n();
print 'ほかの女の子達も、高校の制服を着るのがなつかしいせいかセーラー服のままでした。';
n();
t268();
print '披露宴も終わって着替えようと思うと、もう次の披露宴の準備が始まって着替え室には入れませんでした。';
n();
}
sub t709{
$r_t709=rand 5;
$i_t709=int($r_t709)+1;
if($i_t709==1){ t704(); }
if($i_t709==2){ t705(); }
if($i_t709==3){ t706(); }
if($i_t709==4){ t707(); }
if($i_t709==5){ t708(); }
}
sub t710{
$z{'KN718'} =1;
t719();
}
sub t711{
print '春先になって、大学の後輩の結婚式に招待されました。';
n();
print '旦那といっしょに結婚式に出かける当日、私はお気に入りのピンクのスーツを押し入れから出しました。';
n();
print '大学の卒業式の謝恩会で着て以来ずっとしまったままにしておいた服でした。';
n();
print 'ハンガーから降ろしてスカートを着てみましたが困った事になりました。';
n();
print 'スカートのウエストがきつくてどうしてもホックを止められないのです。';
n();
print '他に着ていく服もないし、私はいったいどうしようかと困り果てました。';
n();
print '旦那は私がなかなか支度がすまないので機嫌が悪くなってきました。';
n();
print '私は仕方なく、上着を脱がなければいいと思って、ウェストを安全ピンで留めました。';
n();
t764();
print 'なんとか結婚式は無事に済んだのですが、ウエストの安全ピンが気になって、料理も食べれませんでした。';
n();
t717();
}
sub t712{
print '秋になって旦那の会社で大運動会に出ることになりました。';
n();
print '今時会社で運動会をやること自体珍しいのですが、旦那の会社は古い会社なので、昔からの恒例で社員の家族総出で運動会をやるのが恒例になっていました。';
n();
print '前の日に、お弁当の材料を買いそろえたり、体操着のジャージを揃えたりといろいろと大変でしたが、中学生の頃の運動会の前の日のような気分でした。';
n();
print '会社のグランドは府中にあって、普段は会社のラクビー部が使っている広大な敷地でした。';
n();
print '石灰でグランドには丸い競技場の形が書かれていて、部ごとに縄を張った一角に座りました。';
n();
print '子供達を連れてきている家族もいて、子供をしかりつける声も聞こえて大変な騒ぎでした。';
n();
print '私は旦那と二人三脚に出ることになりました。';
n();
print '二人三脚など中学の運動会以来だったので、なんだか懐かしい気分になりました。';
n();
print '私は中学の時も走るのはそんなには速くはなかったのですが、今でもそこそこは走れると思って、スタートの合図を待ちました。';
n();
print 'ピストルの音で一斉にレースが始まると、他のカップルはどんどん私達の前を走りだしました。';
n();
print '私は思うように足が前にでなくて、結局一番ビリになってしまいました。';
n();
print '旦那は、みっともないと言って不機嫌でした。';
n();
print '「お前太りすぎなんだよ、そんなに重くて走れるわけないだろう」と旦那に言われて私も少し腹が立ちました。';
n();
t717();
}
sub t713{
print '旦那が珍しく二人で今度芝居を見に行こうと言い出しました。';
n();
print '大学の時の友達が劇団に入っていて、今度公演があるので誘われたそうです。';
n();
print '私も何度か会ったことのある男の子なので、なるほどあの子が劇団に入って役者になったのねと思い一緒に見に行くことにしました。';
n();
print '芝居が始まってみると、舞台は女装した男性の話で、出演者の男性はみな素敵なワンピース姿でした。';
n();
print '芝居はコミカルに進んで、女装の男性が、男装の女性と結婚するという結末でした。';
n();
print '最後にウェディングドレスの花嫁を、両手で抱えて花婿が舞台から下に消えていく場面がありました。';
n();
print '家に帰ってから、旦那が「俺あれ一度やってみたかったんだ」と言い出しました。';
n();
print 'なんの事かと思って聞き直すと「花嫁を両手で抱えて、それでベッドまで運ぶのやってみたかったんだ」と言います。';
n();
print '「ちょっとやらせろよ」と言うので私は寝室で旦那の首に両腕を回しました。';
n();
print '旦那が私の背中に右手を回して、もう一方の手を足の下に通して持ち上げようとしました。';
n();
print 'どうにか私が旦那の首にぶら下がって旦那が立ち上がりましたが、「これはだめだ」と言ってすぐに私を降ろしてしまいました。';
n();
print '「お前重すぎる、前はもっと軽かったのに、太ったんじゃないか」と言って機嫌が悪くなりました。';
n();
t717();
}
sub t714{
print '土曜の夜に珍しく旦那が早く帰ってくると食事の後「お前、大学の時、チアリーダーしたことあるって言ってたよな」と言い出しました。';
n();
print '確かに女子大の時に、人数が足りないからと頼まれて、チアリーダーの衣装でサッカーの応援に行ったことが何度かあるので「あるけど、それがどうかしたの」と答えました。';
n();
print 'すると「内の会社にラクビー部あったの知ってるだろう、会社のリストラで廃部が決まってね、それで一緒にチアリーダーのチームも解散したんだ」';
n();
print '「大学でチアリーダーやってた女の子を特別に集めて作ったチームだから、みんな他の会社のチアリーダーのチームに移ってね」';
n();
print '「そしたらラクビー部の最後の試合で、優勝しちゃってね」';
n();
print '「今度は学生チャンピオンとの対戦があってそれが最後の試合になるんだが、もうチアリーダーのチームは解散してしまって応援がいないんだ」';
n();
print '「なにしろテレビ中継もあるのに、チアリーダーがいなければ格好が付かないだろう」';
n();
print '「体格が小柄でないと、衣装が入らないから、お前大丈夫だよな」と言われて、テレビに映るならと思い、オッケーすることにしました。';
n();
print '翌日旦那に連れられて競技場に行くと、会社の女子社員の女の子達がかき集められたようで、みんなで着替えをしていました。';
n();
print '私もチアリーダーの真っ赤なミニスカートの衣装を渡されて、着替えを始めましたが、どうしても背中のチャックが閉まりませんでした。';
n();
print '「ちょっとお、小柄でないと、衣装着られないっていっておいたでしょう、あなた何キロあるの」と言われても私は答えられませんでした。';
n();
print '旦那は私が着替えもせずに戻ってきたので酷く機嫌が悪くて口をきいてくれませんでした。';
n();
t717();
}
sub t715{
print '夏になると、旦那の会社でテニス大会をするから私もペアで出場するようにと旦那が言い出しました。';
n();
print '私はどうも話しが変だと思って、会社の同僚の奥さんに聞いてみると、旦那は同じ課の女子社員にペアを組もうと申\し込んで、「奥さんとペアを組んで下さい」とやんわりと断られたそうでした。';
n();
print 'それであとに引けなくて私にペアを組もうと言い出したらしいのです。';
n();
print '私はアホらしくて呆れてきましたが、旦那の顔も立てないといけないのでテニス大会にでる事にしました。';
n();
}
sub t716{
if ($z{'KN716'} ==1 ) { return };
t715();
print '大学の時体育のテニスの授業で使っていた、テニスウェアを押入の奧からだして、穿いてみました。';
n();
print 'すると、スコートのウェストがきつくてとても入りませんでした。';
n();
print '大学の時は楽々だったのにいったいどうしたのかしらと思いました。';
n();
print 'テニス大会は会社のグランド脇のテニスコートで開催されました。';
n();
print '私はテニスのスコートが着れないので、いつものスェットを穿いてでました。';
n();
print '旦那は私の格好を見て「会社のみんなが見ているのにその格好はなんだ」と言ってひどく不機嫌でした。';
n();
print '旦那は試合もやる気がないらしくて一回戦で負けてしまいました。';
n();
print '結局優勝したのは旦那が誘った同じ課の女の子でした。';
n();
print '家に帰ってからも旦那は不機嫌で、夜も寝るとき私に背を向けて寝ました。';
n();
t717();
}
sub t717{
print '翌日私は体重計を買ってきて、体重を量ってみました。';
n();
print '大学の時より';
h('%D増えた体重');
print 'キロも増えていて、私はどうしようもなく愕然とするだけでした。';
n();
}
sub t718{
if ($z{'KN718'} ==1 ) { return };
t715();
print 'テニスをするのは久しぶりなので一度練習しておいたほうがいいと思い、学生時代によく一緒にテニスをしていた';
h('女友達');
print 'に電話してみました。';
n();
print 'さっそくいつも借りていた大学の職員用コートで練習することになり私は大学のテニスの授業の時着ていたテニスウェアを押入の奧からひっぱりだしました。';
n();
$z{'KN723'} =1;
}
sub t719{
$r_tt719=6;
if($z{'KN716'}==1) {$r_tt719--;}
if($z{'KN718'}==1) {$r_tt719--;}
$r_t719=rand $r_tt719;
$i_t719=int($r_t719)+1;
if(($i_t719>=2)&&($z{'KN716'}==1)) {$i_t719++;}
if(($i_t719>=3)&&($z{'KN718'}==1)) {$i_t719++;}
if($i_t719==1){ t711(); }
if($i_t719==2){ t716(); }
if($i_t719==3){ t718(); }
if($i_t719==4){ t713(); }
if($i_t719==5){ t712(); }
if($i_t719==6){ t714(); }
}
sub t720{
t185();
t189();
print 'これではいけないと思い私は、体重を落とすために何か運動を始めようと思いました。';
n();
t45();
print 'ちょうど近所の';
h('女友達');
print 'が駅前の';
h('スポーツ施設');
print 'でジャズダンスをしているので、一緒に行くことにしました。';
n();
t280();
print '女子大では体育の授業でジャズダンスもやっていたので、';
h('女友達');
print 'よりは上手に踊れるとばかり思っていたのですが、すっかり体が硬くなっていて思うように動けませんでした。';
n();
print '先生の動きにやっとのことでついていくのが精一杯で、すぐに息が苦しくなり思ったよりはかなり大変でした。';
n();
print '前はこのくらい全然平気だったのにと思いましたが、やはり大学を出てからは全然運動をしていないので仕方ないと諦めた気持ちでした。';
n();
}
sub t721{
print 'これではいけないと思い私は、体重を落とすためになんとかしようと思いました。';
n();
t45();
t186();
print 'ちょうど近所の';
h('女友達');
print 'が駅前の';
h('スポーツ施設');
print 'に通っているので、一緒に行くことにしました。';
n();
t58();
t280();
print '受付で入会の手続きをすると、指導員の';
h('男');
print 'を紹介されました。';
n();
print '最初に簡単な体力測定をしたあと、一月に1キロづつ無理なく痩せた方がいいと、パソ\コンに向かいました。';
n();
print 'なんでパソ\コンなんか使うのかしらと思っていると、すぐに練習メニューがプリンターから出てきました。';
n();
print '用紙には私の名前も入っていてずいぶんと便利になったのだと感心しました。';
n();
t188();
print 'さっそく';
h('女友達');
print 'と一緒に準備体操をしたあと、';
h('スポーツ種目');
print 'に10分乗る事にしました。';
n();
print '普段なら';
h('スポーツ種目');
print 'で10分走るのはなんともないのですが、部屋の中で漕ぐ';
h('スポーツ種目');
print 'はなんの楽しさもなく、10分間が一時間くらいにも感じました。';
n();
}
sub t722{
print '練習が終わったあとは、息が苦しくてしばらくは起きあがれませんでした。';
n();
print 'しばらく休んだあと、一緒に練習をしていた';
h('女友達');
print 'に一緒にサウナに入っていきましょう誘われました。';
n();
print '私は着替え室でジャージを脱いで裸になりました。';
n();
print 'タオルを巻いてサウナにはいるとすぐに体中が汗で一杯になりました。';
n();
}
sub t723{
if ($z{'KN723'} ==1 ) { return };
print '私はなんとか運動をして体重を減らさなければと思い、大学の時の友達の';
h('女友達');
print 'に電話してみました。';
n();
print '大学の時よく練習した職員用のテニスコートでテニスをする話しがまとまり私はほっとしました。';
n();
}
sub t724{
print 'まだ私が大学生の頃、合コンのあと';
h('女友達');
print 'と帰ろうとして終電に乗り遅れて、駅前でふらふらしている時カラオケに誘われた中年の男性にそっくりでした。';
n();
print '頭は半分はげ上がって、背は低く、手足は痩せているのにお腹だけは以上に突き出た格好がまだ目に浮かんできます。';
n();
print 'いかにも田舎臭い風体で、がに股であるく姿もなにもかもが瓜二つでした。';
n();
print 'あのときカラオケに誘われた後、ラブホテルまで連れ込まれていいように遊ばれた記憶が私に戻ってきました。';
n();
print 'あの重いお腹にのしかかられて身動きがとれないまま、天国に行かされた思いは決して忘れられるものではありませんでした。';
n();
print '女の子だったら誰でも近づきたいとさえ思わない男性に、体の芯から行かされて泣きじゃくった思いは今でも忘れられませんでした。';
n();
print '名前も電話番号も聞かなかったので、一度きりになってしまった経験が、当時は悔しくてなりませんでした。';
n();
print 'もう二度と経験することがないと思っていたあの感触がまた私のからだによみがえってきました。';
n();
}
sub t725{
t738();
t732();
}
sub t726{
print '旦那が夕食のあと部屋でパソ\コンをいじっていると急に大喜びして部屋をでてきました。';
n();
print 'インターネットの懸賞でハワイ旅行が当たったというのです。';
n();
print 'なんでも、普通の値段の3割引だと言うのです。';
n();
print '私は、「それはただ売れ残りの切符を安く売ってるだけじゃないの」と言ってみたんですが、旦那は「懸賞にあたったんだ」と言い張るので私は諦めました。';
n();
print 'どうせ誰でもあたるインチキな懸賞に違いないのですが、旦那が喜んでいるのでそれ以上は言わない事にしました。';
n();
print '懸賞に当たったのは一人分だけだったので、旦那は一人でハワイに二泊3日の旅行に出かけました。';
n();
print '旅行から帰って来ると、こっそりカバンから草の乾燥させたものを取り出しました。';
n();
print '「これすごいんだぞ、これを飲むと感じるんだ、それも女専用の奴だ」と旦那が言い出します。';
n();
print '「効き目がすごいんだぞ」と言うのですが、どうも言うことが怪しくて現地の風俗の女性かなにかに貰った様子でした。';
n();
print '「それで、どうしてよく効くって分かるの、誰かに飲ませたの」と私が問いただすと、これはまずい展開になったと思ったのかそれ以上は白状しませんでした。';
n();
t728();
print '私は旦那がハワイから持ってきた草をセールスマンに見せて、「この草なんの草だか分かりますか」と聞いてみました。';
n();
print '「旦那がハワイから持ってきたんですが、なにかの薬らしいんですが」と言ってみると、セールスマンは笑いながら「あ、これはただの雑草ですよ、ハワイでは観光客相手に雑草を薬だといって売りつける連中がいるんですよ」と答えてくれました。';
n();
print '「それでこの薬なんの薬だといって買ってきたんですか」と聞かれて、「女性によく効く薬だそうです」と言うと、「ああ、じぁあっちのコールガールにだまされたんでしょう、薬飲んで自分で薬が効いたように演技するんですよ」';
n();
print '「ところで、本当に効く薬ならありますけど、試して見ますか、バイアグラなんですけどね、アメリカからの平行輸入品でね、こっちは本当にききますよ」と勧められました。';
n();
}
sub t727{
print '旦那が休みの日にゴルフの練習場に行くので私が「ちょっと買い物ぐらいつき合ってよね」と言うと「今度会社でゴルフのコンペがあるんだ、商品がデジタルカメラだから欲しくてね」と言い返されました。';
n();
print '旦那のゴルフの腕前では優勝するわけはないのですが、それでも旦那はパットの練習もしておいたほうがいいとかで、リビングの絨毯の上でパットの練習を始めました。';
n();
print '私が寝室でお布団の用意をしていると、今度はバンカーの練習だといって布団の上にゴルフボールを置いて練習を始めました。';
n();
print '私はどうせ旦那は夢中になってもすぐ飽きるからとほって置くことにしました。';
n();
print 'コンペの当日は朝早くでたのですが、帰りは夜遅くになりました。';
n();
print '「ほら、商品とってきたぞ」と旦那が言うのでデジカメを取ってきたものとばかり思って開けてみると、小さな薬の瓶が入っているだけでした。';
n();
print '私はなんの薬か問いただそうとしましたが、旦那はダイエットかなにかの薬だろうと言うだけではっきりしませんでした。';
n();
print '私はあまり追求しても旦那の機嫌が悪くなると思い、ひとまず旦那に今晩はどうするか聞いてみると、疲れたので寝るというので布団の支度をしました。';
n();
print '翌朝、旦那はいつもよりも早く起きると会社に出かけました。';
n();
}
sub t728{
print '居間でお茶を飲んでいると、富山の置き薬のセールスマンから電話があり、これから集金に来るといいます。';
n();
print '私は押入から置き薬の箱をだして、玄関に用意しました。';
n();
print 'すこし待つと、セールスマンがチャイムを鳴らす音がしました。';
n();
print 'セールスマンは私が待っている間に、薬を調べて金額を合計していました。';
n();
}
sub t729{
print '私はお金を払ったあと、さっきの薬をセールスマンに見せて、「あの、この薬なんだか分かりますか、旦那が注文したらしいんですが」と聞いてみました。';
n();
t730();
}
sub t730{
print 'するとセールスマンはすこし口元をゆがめて笑いながら「ああこれはバイアグラですよ、あの男性の勃起をさせる」とはずかしげもなく言いました。';
n();
print '私は思わず笑い出すと、次の瞬間に恥ずかしくて顔が赤くなりました。';
n();
}
sub t731{
print '私はお金を払ったあと、コンペで貰った薬をセールスマンに見せて、「あの、この薬なんだか分かりますか、旦那がコンペで貰って来たらしいんですが」と聞いてみました。';
n();
t730();
}
sub t732{
print '「それで、効くんですか、バイアグラって」と試しに効いてみると、「そりゃあききますよ、元気な人が飲んだら一晩たちっぱなしですよ」と言ってまた笑いました。';
n();
print '「そうだ奥さん、バイアグラは男性用なんだけど、女性用もあるんですよ、」';
n();
print '「普段はお客さんには見せないんだけどね、いろいろあるんですよ」とカバンの中から、小さな薬を数錠だしてきました。';
n();
print '「よかったら今晩試してみませんか旦那が喜びますよ、いや内緒ですよ、内緒」と言いながら私の手に薬を2つほど渡してくれました。';
n();
}
sub t733{
t737();
t728();
t729();
}
sub t734{
t727();
t728();
t731();
}
sub t735{
t753();
print 'それで会社では、同僚で金を出し合って、いい物を買ってプレゼントすることにしたんだといいます。';
n();
print '私はいい物ってなんなのと聞いてみましたが、それは秘密だといって教えてくれませんでした。';
n();
print '旦那は部屋にこもるとインターネットでなにかやっていました。';
n();
}
sub t736{
print '数日たって、午後宅急便が届くと、包みには英語が書いてありました。';
n();
print '宛名は確かに旦那の名前でしたが、一応は中身を確かめたほうがいいと思って、包みをほどいてみました。';
n();
print 'すると中からでてきたのは小さな薬の瓶でした。';
n();
print 'なんの薬か分かりませんでしたが、旦那が帰ってきたら聞いてみようと思って玄関に置いたままにしておきました。';
n();
}
sub t737{
t735();
t736();
}
sub t738{
$r_t738=rand 3;
$i_t738=int($r_t738)+1;
if($i_t738==1){ t733(); }
if($i_t738==2){ t734(); }
if($i_t738==3){ t726(); }
}
sub t739{
print 'セールスマンが帰った後、いつも遊びにきている';
h('女友達');
print 'が訪ねてきました。';
n();
print '実家から柿を送ってきたからお裾分けにもってきたからと、大きな手提げバッグに柿をいっぱい届けにきたのでした。';
n();
}
sub t740{
print '私はちょっと悪戯に';
h('女友達');
print 'に、さっきの女性用バイアグラを飲ませてみようと思いつきました。';
n();
print '柿を一つ切って、一緒にだす紅茶に薬を混ぜてテーブルに載せました。';
n();
h('女友達');
print 'は柿を食べながら紅茶を飲み始めました。';
n();
print 'しかし紅茶を全部飲んでもなにも様子は変わりありませんでした。';
n();
print '私はクッキーを勧めると、もう一杯紅茶に薬を入れて勧めました。';
n();
}
sub t741{
h('女友達');
print 'は紅茶を飲み干すと「そろそろ旦那が帰ってくるから」と言って帰っていきました。';
n();
print 'どうも、あまり効かない薬らしいと私はがっかりしました。';
n();
}
sub t742{
print '紅茶のカップを台所でかたづけていると、ふいに身体の芯が痺れてくるのが分かりました。';
n();
print '懐炉を入れたように熱くなると頭がぼんやりとしてきました。';
n();
print '私はさっき間違えて友達に飲ませるバイアグラを自分で飲んでしまったらしいのに気が付きました。';
n();
t743();
}
sub t743{
print '急に身体の芯から痺れる感触が広がると、体中が一気に熱くなってきました。';
n();
h('子宮');
print 'から熱い溶岩が吹き上がるような感触と一緒に、腰全体が震えてきました。';
n();
print '女性用のバイアグラが効いてきたんだと私は気が付きました。';
n();
print '頭が熱くなると、なにも考えることができなくなり、';
h('子宮');
print 'が男を欲しがってる叫び声が頭のなかに溢れてきました。';
n();
print '「もうだめ、このままじゃどうにもならない、早く誰か天国に連れてって」と';
h('子宮');
print 'が叫び続けました。';
n();
}
sub t744{
print 'いつものように朝旦那を送り出して、洗濯と掃除を始めると、ドアのチャイムがなりました。';
n();
print '誰だろうと思って出てみると、中年の女性が立っていました。';
n();
print '「バスコントロール普及会の者で、保健所に頼まれて回ってるんです、」と言いながら身分証明書を見せてくれました。';
n();
print 'バスコントロールなんとか協会の指導員という肩書きがプラスティックのカードに書いてありました。';
n();
t48();
print '私はてっきり保健所の人だと思いこんでしまいました。';
n();
print '「いま、避妊とかどんな方法でやってらっしゃいますか」、と聞かれて、「最近あっちは全然してなくてと」つい余計なことを言ってしまいました。';
n();
print 'すると、「ご主人のお仕事コンピュータでしょう、最近そうゆうひと多いんですよ。」';
n();
print 'でも大丈夫いい薬があるんですと言いながら、なにやら高そうなドリンク剤の瓶を取り出すと、「これねバイアグラとかああゆうお薬とは違うんですよ、漢方薬だから副作用はないし、女性にも効くんですよ、どう効き目試してみませんか」と言いながらもう勝手に瓶を開けて、私に差し出してきました。';
n();
print '私はもう瓶を開けてしまったからには、飲まないわけにはいかないと思って、言われるままに小さい瓶を一本飲み干しました。';
n();
print '漢方薬らしく少し苦みがありました。';
n();
print '飲んだ次の瞬間に、お腹の中が熱くなるのがわかり目眩がしてきました。';
n();
print '「どうですよく効くでしょう」と言いながら、「コンドームといってもね、いろいろあるんですよ」といろいろな形のコンドームを目の前に並べ始めました。';
n();
print '中には奇妙な形をしたものもあって、不思議な気がしました。';
n();
print '「これどうしてイボイボが付いてるんですか」と試しに効いてみると、「いいところに気が付きますね、このイボイボがいいんです、女性の身体も刺激するし、男性のあれも刺激するんですよ」と言いながらいやらしい顔で笑ってみせました。';
n();
print '「奥さんこうゆうのもあるんですよ、」と言って取り出したのは、紫色の変な形をした道具でした。';
n();
print '私にはすぐにバイブレータとか言う物だと分かりました。';
n();
print '結局はこれを売りに来たのねといまさらになって気が付きましたが、身体が動かなくなっていました。';
n();
print 'さっきの薬は随分と効き目が強いようで、体中が熱くなり痺れたように動けませんでした。';
n();
print '「どうです試してみません、気持ちいいんですよこれ」と言いながらは';
h('女友達');
print '私の背後に立つと、私の脇腹をそっと撫で上げながら、もう一方の手でバイブを私の閉じた股の間に押し入れてきました。';
n();
print '私は何度もため息をつきましたが、ここちよい感触にもう逆らえませんでした。';
n();
}
sub t745{
h('女友達');
print 'は何度か訪ねてきて、その度にかなり高額な商品を買わされました。';
n();
print '4度目に来たとき、いろいろと世間話しをしたあと、アルバイトをしないかと勧められました。';
n();
print '「簡単なことなの、私と一緒にお客さんを回って、いろいろ指導しながら、説明を手伝ってくれればいいのよ」と言われてどうしようかと考えました。';
n();
print '一応';
h('旦那');
print 'に相談してみると、「あ、やってみてもいんじゃない、べつにかまわないけど」とほとんど話しを聞いてくれませんでした。';
n();
print '私は';
h('旦那');
print 'が無関心なのに腹が立って、アルバイトをすることにしました。';
n();
}
sub t746{
h('女友達');
print 'と近くのマンションを訪ねて歩くと、常連のお客さんらしい部屋に入りました。';
n();
}
sub t747{
print '「どうこないだ頼んだの持ってきてくれた」と';
h('男');
print 'に催促されて、';
h('女友達');
print 'は、「どうです、これなんかよく売れてますよ」と黒い皮で出来た物を取り出しました。';
n();
print '「これ試しに使ってみていいかな」と';
h('男');
print 'が言うと、「あ、もちろん、使って見て下さい」と';
h('女友達');
print 'が返事をしました。';
n();
print 'すると';
h('男');
print 'は私の手をとると、黒い皮の道具を私の両手に巻き付けてきました。';
n();
print 'それは、皮で出来た手錠のような手枷で、私の両手はしっかりと結びつけられて身動きできなくなりました。';
n();
$v{'両手'}='縛られる';
print 'すると、「次はこれを使って下さい」と';
h('女友達');
print 'が別の道具をバッグから取り出しました。';
n();
print 'それはすこし長めの棒の両端に皮の手錠がついている道具でした。';
n();
h('男');
print 'は私の足を開かせて、足首を皮の手錠で縛り着けました。';
n();
print '手錠についている棒のがつっかえ棒になり私の両足はいっぱいに開かせられました。';
n();
}
sub t748{
print 'すると';
h('男');
print 'は腰に黒い皮のパンティーのようなものを巻きつけました。';
n();
print 'ちょうど腰の下のところに、大きなものがついていました。';
n();
print 'それはあのバイブレータと同じ形をしていて色は、肌色に近くて本物そっくりでした。';
n();
print '私はその';
h('男');
print 'がこれから何をしようとしているのかすぐ分かりました。';
n();
print 'そのためにわざわざ私にアルバイトを勧めて、一緒に連れてきたのに間違いありませんでした。';
n();
print '道理でこのアルバイトがいい金になるはずだと分かって私は、愕然としました。';
n();
t964();
}
sub t749{
t4();
t744();
t745();
t746();
t305();
t747();
t748();
}
sub t750{
print '私はゲームセンターの外で二人が出てくるのを待ちましたが、いつまで立ってもでてくる様子はありませんでした。';
n();
print '不安な気持ちになって、ゲームセンターの中に入って';
h('女友達');
print 'を探しましたが、どの階を見てもそれらしい女性は見つかりませんでした。';
n();
print '私はゲームセンターから出ようとして一階に戻ると、大変なことに気が付きました。';
n();
print 'ゲームセンターには裏口があり、そこからも出入りができるようになっていました。';
n();
print '小さな裏口をくぐると細い道の両側にはラブホテルが並んでいました。';
n();
print 'もしかして、このラブホテルのどこかに連れ込まれたのではと思いましたが、どうやって探していいのか分かりませんでした。';
n();
print 'そのとき、携帯電話が鳴り出てみると';
h('女友達');
print 'でした。';
n();
print '「お願いすぐに助けにきて、殺されちゃう」と必死の声が聞こえてきたので、私はすぐに教えられたラブホテルの部屋に飛び込みました。';
n();
print 'ドアを開けると部屋のベッドの上には';
h('女友達');
print 'が裸にされて縛られているのが見えました。';
n();
print '私が';
h('女友達');
print 'の側に駆け寄ろうとすると、ドアの陰に隠れていた男が私の後ろから抱きついてきました。';
n();
print '私はそのまま';
h('女友達');
print 'の上に押し倒されました。';
n();
t868();
}
sub t751{
t211();
h('行事の季節');
print '、大学のときのコーラス部の同窓会の通知がきました。';
n();
print '大学の新入生の歓迎コンパをかねた同窓会で、私は大学のとき、旦那とコーラス部で知り合ったので毎年行かない訳にはいきませんでした。';
n();
print '旦那も一緒に行く予\定だったのですが、当日になって急な出張が入って行かれないと携帯にメールが来ました。';
n();
print '池袋の大きな飲み屋をほとんど貸し切りにして、いろいろな大学のコーラス部の卒業生が集まりました。';
n();
}
sub t752{
print 'コーラス部は女の子の方が人数がおおいいので、男の子達は角に固まっておしゃべりをしていました。';
n();
print '女の子だけで集まるとエッチな話しになることも多いのですが、男の子がいたのでエッチの話しもあまり盛り上がらず、私は一安心しました。';
n();
print '以前は合コンの時泣き出す女の子がいたり、喧嘩を始める男の子がいたりで大変な騒ぎになったこともありましたが、みな社会人になったせいか無難な話しに始終しました。';
n();
}
sub t753{
print '旦那が珍しく、会社の同僚の噂\話しを私に聞かせてくれました。';
n();
print '結婚してもう5年立って、奥さんは子供が欲しくししょうがなくて、';
n();
print 'それで産婦人科まで行って、旦那も調べてもらったらしいとの話しでした。';
n();
print '結局、奥さんも旦那も、二人とも異常はなくてどうもタイミングというか、';
n();
print 'やり方が下手なんではという話しだったそうです。';
n();
}
sub t754{
print '大学を卒業したあと、絵を描き始めた事は聞いていたのですが、銀座で個展と聞いてびっくりしてしまいました。';
n();
print '当日、近くのデパートでクッキーの詰め合わせを買って会場に行きました。';
n();
print '展覧会の会場には、大学の時のコーラス部の同級生が大勢詰めかけていました。';
n();
}
sub t755{
print '大学の時のクラブの';
h('先輩');
print 'から電話があり「今度展覧会やるんだけど、見に来てくれないかしら、」と誘われました。';
n();
}
sub t756{
print '買い物の帰りに、郵便受けを見ると見かけない葉書が入っていました。';
n();
print '居間でお茶を飲みながらよくよく見ると、絵の展覧会の招待状でした。';
n();
print 'どうして私の所にこんな葉書が来るのかしらと思ってよくよく名前を見ると、大学の時の';
h('先輩');
print 'の名前でした。';
n();
}
sub t757{
$r_t757=rand 2;
$i_t757=int($r_t757)+1;
if($i_t757==1){ t755(); }
if($i_t757==2){ t756(); }
}
sub t758{
$r_t758=rand 2;
$i_t758=int($r_t758)+1;
if($i_t758==1){ t760(); }
if($i_t758==2){ t759(); }
}
sub t759{
print '朝旦那を送り出した後、掃除と洗濯をして、その後お茶を飲みながらテレビを見ていると、テレビにどっかで見たような顔が映っていました。';
n();
print '文学賞を獲った新人作家の女性で、大胆な性描写が話題になっているとかアナウンサーが解説しているのを聞いて、よくよく顔を見ると、大学の時の';
h('先輩');
print 'でした。';
n();
print '大学の時には全然目立たなくて、男の子とのつき合いも全然なかったはずなのに、大胆な性描写などどうやって出来るのかしらと興味津々でテレビを見続けました。';
n();
print 'テレビのあと';
h('女友達');
print 'から電話があり、やっぱり';
h('先輩');
print 'が文学賞を獲ったという話しでした。';
n();
print '「受賞パーティーに誘われてるんだけれど';
h('私の愛称');
print 'もでてくれないかしら」と言われて、「私はそんなに親しくしてたわけでもないから」と一応は断って見ましたが「親しい友達とかいなかったでしょう、だから';
h('私の愛称');
print 'でいいのよ、ともかく人数揃えないとみっともないから」と言われてしまいました。';
n();
}
sub t760{
print '大学の時の';
h('先輩');
print 'から電話がかかってきて、文学賞の受賞パーティーに出て欲しいと言われました。';
n();
print '突然のことで事情が分かりませんでしたが、友達が有名な文学賞を受賞したらしくて、その受賞記念パーティーを開くということでした。';
n();
print '私は遠慮した方がいいのかもと思いましたが、「人数が揃わなくて困ってるの、ともかく誰でもいいから大学の時の友達誘って来てくれる、そうしてくれるととてもありがたいの」と言われて断るわけにもいかなくなりました。';
n();
}
sub t761{
print '受賞パーティーには、審査員や文学賞の事務担当のスタッフなどにたくさん招待状を出したのですが、来てくれる人が少なくて、困っているということでした。';
n();
print '私は人数が足りないのでかり出されるだけのようでしたが、一流のホテルで料理が食べられるので行くことにしました。';
n();
}
sub t762{
t110();
print 'どこか近くに';
h('ファーストフード店名');
print 'があったはずだから、そこのトイレで着替えをしようと思い駅前で手頃な店を探しました。';
n();
print 'ちょうど横道の先に';
h('ファーストフード店名');
print 'の看板が見えたのでそこに入ることにしました。';
n();
print '店は混んでいて女子高生達がいっぱいレジに並んでいました。';
n();
print '私もレジに並んでコーヒーを頼んで、席を探すとちょうど他の女子高生が席を立った所でした。';
n();
print '私がトレーを持って席に着くと、すぐに後ろから「ここ一緒でもいいですよね」と女の子の声が聞こえました。';
n();
t38();
print '振り返って見ると';
h('女友達');
print 'がコーヒーの載ったトレーを持っていました。';
n();
print '私はその';
h('女友達');
print 'が私と同じ制服を着ているのに気づくのにすこし時間がかかりました。';
n();
print 'その間にもう';
h('女友達');
print 'は席に座っていました。';
n();
print 'どうもその';
h('女友達');
print 'は、自分と同じ学校の生徒だと私の事を思いこんでいるようでした。';
n();
}
sub t763{
print 'すぐに中年の男性の二人組が私達に声をかけてきました。';
n();
print '「いやあ、混んでるね、その席一緒にしていいかな、いや二人ともかわいいね」と言いながら勝手にもう私達の隣に座り込んでいました。';
n();
}
sub t764{
print '式場はずいぶんと立派なホテルで、ホテルの中の教会で式が始まりました。';
n();
print '天井が高くて、ステンドグラスも立派で私の時よりもずっと素敵な教会でした。';
n();
print '私はこんな教会で式を挙げたかったと思いましたが、旦那も私の気持ちが分かった様子で、「俺たちの時も、ここにすればよかったな」と言ってくれました。';
n();
print '披露宴はホテルの会場で私達の時の倍くらいはある広い会場で料理も豪華でした。';
n();
print '花嫁さんも何度もお色直しを繰り返して、まるで芸能\人の結婚式のようでした。';
n();
print '余興の出し物も終わって、ようやく式も終わって私はホットしました。';
n();
}
sub t765{
print 'カメラマンの男は慣れた様子で「いや、可愛いねほんとに何着ても似合うね、サイコーだよ、可愛い写真とってあげるからね」としきりに二人に声をかけながらカメラのシャッターの音をバチャバチャさせました。';
n();
}
sub t766{
t768();
}
sub t767{
t768();
}
sub t768{
print '小さい路地をしばらくあるくと、紫色の看板のでている建物の前につきました。';
n();
print 'ラブホテルに間違いありませんでした。';
n();
}
sub t769{
t4();
t307();
t961();
}
sub t770{
t4();
t307();
t962();
}
sub t771{
t4();
print ' 車は、しばらく走るとラブホテルに入っていきました。';
n();
t779();
}
sub t772{
t4();
print '「せっかく旅行にきたんだから、帰りは景色のいいところをドライブして帰りましょうよ。」と';
h('男');
print 'に言われて、私は断るのもいけないと思って同意しました。';
n();
print '車は大通りから観光用の高速道路にはいると、速度をあげて走り始めました。';
n();
print 'あたりは、林や森だけで見るような所もないような気がしましたが、';
h('男');
print 'は「どうです、この辺景色がいいでしょう。」と一人で喜んでいました。';
n();
print 'やがて山頂近くになると、道は大きく左右に曲がって坂を上り始めました。';
n();
print '旅の疲れもでて少し眠くなると、車のゆれのせいか気分が少し悪くなってきました。';
n();
h('男');
print 'は私の様子に気が付く気配もなく、車のハンドルを精一杯回していました。';
n();
print '私が、仕方なく「気分が少し悪いんです。」と言うと、「ああそれならちょうどいい、この先に休むところがあるから。」と言われました。';
n();
print '私はてっきり休憩所でもあると思って、「じゃあお願いします。」と答えました。';
n();
print 'しばらく走ると、左右に建物が何軒か立ち並ぶ通りにでました。';
n();
print 'よくみると、それはラブホテルでした。';
n();
print '私はこれはちょっと困ったことになりそうだと、気になりました。';
n();
print 'すると、車は私の心配した通りにラブホテルに入っていきました。';
n();
print '私はなんとか断ろうとしましたが、';
h('男');
print 'は「ちょっと一休みするだけだから。」と言って構\わずに駐車場に車を入れると、私の手を引っ張って中の部屋にひっぱり込みました。';
n();
$v{'ラブホテル種別'}='旅先でドライブして入るラブホテル';
t773();
t779();
}
sub t773{
if($v{'ラブホテル種別'} eq '旅先でドライブして入るラブホテル') { t774();}}
sub t774{
h('男');
print 'は私の手を取るとそのまま、ダブルベッドまで引きずるようにして押し倒して来ました。';
n();
print 'ベッドはとても柔らかくて、私の体はベッドに沈むと、';
h('男');
print 'が上からのしかかって来ました。';
n();
}
sub t775{
t778();
print '私は、このまま帰ったらまた大変な目に遭わされると思い、';
h('男');
print 'の後に続きました。';
n();
t779();
}
sub t776{
print 'ラブホテルに入ると、私はあわてて';
h('女友達');
print 'の居る部屋に行きました。';
n();
h('女友達');
print 'は大きなベッドの上に仰向けに横になり、手と足を縛られていました。';
n();
h('男達');
print 'は私をすぐに取り押されると、';
h('女友達');
print 'の上に放り投げるように身体を重ねました。';
n();
t878();
}
sub t777{
t778();
print '私は、このまま中にはいったら大変なことになると思い、あわてて走って逃げ出しました。';
n();
print 'しかし、すぐに私は両脇を男達に取り押さえられました。';
n();
print '私は後をつけられていたようでした。';
n();
print 'すぐに私はさっきの事務所に連れ戻されました。';
n();
}
sub t778{
h('男');
print 'は私の手を取ると、引きずるようにして近くの路地に連れ込みました。';
n();
print '薄暗い通りには、紫色の看板が小さくでていました。';
n();
print '一番奥まで来ると、そこは小さな入り口でした。';
n();
print '入り口の中は、小さなホテルのような建物がありました。';
n();
print '間違いなくラブホテルでした。';
n();
h('男');
print 'は、入り口でいったん立ち止まると、「いやなら帰りなさい、帰っていいんだよ」といいながら私を一人おいて中にはいっていきました。';
n();
}
sub t779{
$v{'場所'}='ラブホテル';
t781();
}
sub t780{
t790();
print 'ベッドの上には男がもう裸になって腰掛けていました。';
n();
print '私は服を脱いで、男の後ろに横になり男を待ちました。';
n();
t282();
t952();
}
sub t781{
t790();
t952();
}
sub t782{
t790();
t952();
}
sub t783{
$r_t783=rand 2;
$i_t783=int($r_t783)+1;
if($i_t783==1){ t784(); }
if($i_t783==2){ t785(); }
}
sub t784{
print '「いやなら帰っていいんだぞ」と';
h('男');
print 'に言われました。';
n();
print '私は、一瞬このまま、走って逃げ出そうと思いました。';
n();
print 'しかし、きっと捕まえられて今度はもっと痛い目に遭わされるに違いないと思いました。';
n();
print '私は、';
h('男');
print 'にお尻をおされるようにして中に入りました。';
n();
}
sub t785{
print '「いやならやめてもいいんだぜ」と';
h('男');
print 'に言われましたが、私は逃げたらまた大変な目にあわされると思いました。';
n();
h('男');
print 'にうながされて、私は中に入りました。';
n();
}
sub t786{
$r_t786=rand 2;
$i_t786=int($r_t786)+1;
if($i_t786==1){ t787(); }
if($i_t786==2){ t788(); }
}
sub t787{
print '「いやなら帰っていいんだぞ」と言われて私は';
h('男');
print 'のあとについて中にはいりました。';
n();
}
sub t788{
print '「いやなら帰っていいんだぞ」と言われて私は';
h('男');
print 'のあとについて中にはいりました。';
n();
}
sub t789{
print '「いやなら帰っていいんだぞ」と言われて';
h('女友達');
print 'は「さっき見たいな目にあうくらいだったら、もうどんなことされてもいいよね」と私に言います。';
n();
print '「今夜は好きなようにしていただいてかまいません、どうかよろしくお願いします」と言って';
h('男');
print 'の腕にしがみつきました。';
n();
print '私は、';
h('女友達');
print '一人を行かせられないと思い、もう一人の';
h('男');
print 'の腕によりそいました。';
n();
}
sub t790{
if($v{'ラブホテル種別'} eq '旅先でドライブして入るラブホテル') { t791();}else {t792();}
}
sub t791{
print '部屋の中はかなり広くて、ベッドは信じられないほどの大きなダブルベッドがおいてありました。';
n();
}
sub t792{
$r_t792=rand 3;
$i_t792=int($r_t792)+1;
if($i_t792==1){ t793(); }
if($i_t792==2){ t794(); }
if($i_t792==3){ t795(); }
}
sub t793{
t796();
t799();
t802();
}
sub t794{
t796();
t799();
t802();
}
sub t795{
t796();
t799();
t802();
}
sub t796{
$r_t796=rand 2;
$i_t796=int($r_t796)+1;
if($i_t796==1){ t797(); }
if($i_t796==2){ t798(); }
}
sub t797{
print '中に入ると部屋の真ん中に大きなダブルベッドがおいてありました。';
n();
}
sub t798{
print '中に入ると部屋の真ん中には丸い形をした大きなベッドがありました。';
n();
}
sub t799{
$r_t799=rand 2;
$i_t799=int($r_t799)+1;
if($i_t799==1){ t800(); }
if($i_t799==2){ t801(); }
}
sub t800{
print 'ベッドの上には、ピンク色のレース模様のシーツがかけられていました。';
n();
}
sub t801{
print 'ベッドの上には、薄紫色のレース模様のシーツがかけられていました。';
n();
}
sub t802{
$r_t802=rand 3;
$i_t802=int($r_t802)+1;
if($i_t802==1){ t803(); }
if($i_t802==2){ t804(); }
if($i_t802==3){ t805(); }
}
sub t803{
print '部屋全体が紫色の照明で薄暗くてらされていました。';
n();
}
sub t804{
print '天井にはシャンデリアがあって明かりがキラキラ輝いていました。';
n();
}
sub t805{
print 'ベッドの上で紫色の照明が輝いていました。';
n();
}
sub t806{
t790();
t807();
t817();
}
sub t807{
print 'ドアが開くと、さっき逃げた';
h('女友達');
print 'が、男に腕を捕まれて入ってきました。';
n();
h('女友達');
print 'はもう諦めきった様子で、されるままになっていました。';
n();
}
sub t808{
$r_tt808=3;
if($z{'KN812'}==1) {$r_tt808--;}
$r_t808=rand $r_tt808;
$i_t808=int($r_t808)+1;
if(($i_t808>=2)&&($z{'KN812'}==1)) {$i_t808++;}
if($i_t808==1){ t810(); }
if($i_t808==2){ t812(); }
if($i_t808==3){ t816(); }
}
sub t809{
print 'ベッドのすぐ隣は大きなバスルームになっていました。';
n();
print 'しかし、壁はガラスでベッドからは丸見えでした。';
n();
h('女友達');
print 'はすぐにバスルームに入るとお湯を出し始めました。';
n();
h('男達');
print 'は冷蔵庫からビールを出すと、煙草を吸いながら、ビールを飲み始めました。';
n();
h('女友達');
print 'は';
h('男達');
print 'の機嫌を取るように床に膝をついて、ソ\ファーに座った';
h('男達');
print 'にビールのお酌を始めました。';
n();
print '私もお酌をしないといけないと思い、もう一人の男の横に膝をついて座りました。';
n();
print '男の手が';
h('女友達');
print 'の腰にのばされると';
h('女友達');
print 'は、いやがるように腰をねじりました。';
n();
print 'しかしいやがっているわけではないのは私にも分かりました。';
n();
print 'お風呂のお湯が半分くらいまで入ったとき、私は';
h('女友達');
print 'はお風呂に入りますと言って、立ち上がりました。';
n();
print 'わざと見えるようにしながら、じらすような仕草で';
h('女友達');
print 'が服を脱ぎ始めました。';
n();
print '私も同じように';
h('女友達');
print 'の横で服を脱ぎました。';
n();
t282();
print 'お風呂に入ってお湯に浸かると、';
h('女友達');
print 'はすぐに上がって、身体を洗い始めました。';
n();
print 'わざと';
h('男達');
print 'に見えるようにじらしながら、くねくねといやらしいポーズを取って身体を洗うのが見えました。';
n();
print '私も身体を洗おうと上がってしゃがみ込むと';
h('女友達');
print 'が後ろから抱きついてきました。';
n();
print '両腕を後ろから回して私の胸を包み込むようにしてこね回してきました。';
n();
h('男達');
print 'にわざと見えるようにサービスしているのが私にも分かりました。';
n();
h('女友達');
print 'は私の両足をいっぱいに開かせて、';
h('花園');
print 'に指を使い始めました。';
n();
print '私はどうしたらいいのか分からずされるままになっていました。';
n();
}
sub t810{
t790();
t809();
print '風呂を出ると私と';
h('女友達');
print 'は二人で並んで大きなベッドに横になり';
h('男達');
print 'を待ちました。';
n();
t817();
}
sub t811{
print '壁際に大きな洋服かけがあり、いろいろな服がたくさん掛けてありました。';
n();
print 'よくよくみると、セーラー服や、チャイナ服や、テニスウェアやスチュワーデスの制服など男の人が喜びそうな衣装でいっぱいでした。';
n();
}
sub t812{
if ($z{'KN812'} ==1 ) { return };
$r_t812=rand 2;
$i_t812=int($r_t812)+1;
if($i_t812==1){ t814(); }
if($i_t812==2){ t813(); }
}
sub t813{
t790();
t811();
h('男達');
print 'は服をいろいろ品定めして、今日はこれでやってみようとテニスウェアを2着選んで私達に渡しました。';
n();
print 'アンダースコートはピンク色のフリルが一杯ついたかわいらしいデザインでした。';
n();
t279();
print '私達がテニスウェアに着替えると';
h('男達');
print 'は満足した様子で、デジカメを撮り始めました。';
n();
print 'アンダースコートが見えるようにいろいろポーズを取らされた後、私と';
h('女友達');
print 'はベッドで横になるように命じられました。';
n();
print '私と';
h('女友達');
print 'は二人で並んで大きなベッドに横になり';
h('男達');
print 'を待ちました。';
n();
t817();
}
sub t814{
t790();
t811();
h('男達');
print 'は、服をいろいろ品定めして、今日はこれでやってみようとセーラー服を2着選んで私達に渡しました。';
n();
print '一口にセーラー服といっても男達にはいろいろとこだわりがあるようで、どこか有名なお嬢さん学校の制服だとか話していました。';
n();
print 'スカートは、とんでもない短いスカートで、お尻が見えてしまいそうな丈でした。';
n();
t268();
print '私達がセーラー服に着替えると';
h('男達');
print 'は満足した様子で、デジカメを撮り始めました。';
n();
print 'いろいろポーズを取らされた後、私と';
h('女友達');
print 'はベッドで横になるように命じられました。';
n();
print '私と';
h('女友達');
print 'は二人で並んで大きなベッドに横になり';
h('男達');
print 'を待ちました。';
n();
t817();
}
sub t815{
print 'ラブホテルの受付で空き部屋を選ぶと、私達は中に通されました。';
n();
t790();
t818();
t970();
}
sub t816{
t790();
t818();
t970();
}
sub t817{
t970();
}
sub t818{
h('男達');
print 'は私と';
h('女友達');
print 'に服を脱ぐように命じました。';
n();
print '私たちは言われたとうり二人とも服を脱いで、ベッドの上に並んで寝て';
h('男達');
print 'を待ちました。';
n();
t282();
h('男達');
print 'は冷蔵庫からビールを出していっぱい飲みながら服を脱いでいました。';
n();
print 'どっちにすると、';
h('男達');
print 'は相談しているようでした。';
n();
h('女友達');
print 'は不安そうに天井のシャンデリアやベッドの周りの鏡を見ていました。';
n();
print 'やがて、';
h('男達');
print 'は私と';
h('女友達');
print 'の両脇に腰を落として座りました。';
n();
h('女友達');
print 'は覚悟を決めたように膝をたてて足を広げてると目をつむりました。';
n();
print '私の上に';
h('男');
print 'がかがみ込んできました。';
n();
}
sub t819{
h('男');
print 'は鞄から何か出すと「これ使って見ませんか」と言って私の目の前に差し出しました。';
n();
print '私はそれを見てバイブレーターとか言うものだと分かりました。';
n();
print '「どうですとっても気持ちいいですよ、やってみたら分かりますよ、本当に最高だから」と言って勧められて私は「お願いします」と答えました。';
n();
h('男');
print 'がバイブレーターの先を私の腿に当てるとスイッチを入れました。';
n();
print '細かい振動が私の腿を揺すって、くすぐったいような熱い感触が広がっていきました。';
n();
print '私は信じられないような感触に腰が震えると、たまらずに目に涙がいっぱいに浮かんできました。';
n();
}
sub t820{
t828();
}
sub t821{
t824();
}
sub t822{
print '私にはなにをすればいいのかすぐに気がつきました。';
n();
t824();
}
sub t823{
print '支配される快感がやがて私の体中を満たして、次の瞬間にあふれ出てきました。';
n();
}
sub t824{
print '甘い舌触りを楽しむように';
h('男');
print 'の欲望は満足を求めて堅くなりました。';
n();
print '舌先にからみつくように征服する楽しみを';
h('男');
print 'は追い続けました。';
n();
print '緊張から張りつめた気分がやがてなま暖かい感触に変わり、律動が加わりながら激しさが増して行きました。';
n();
t823();
}
sub t825{
print '私と';
h('女友達');
print 'は、二人で奪いあうように、';
h('男');
print 'の欲望を舌にからませました。';
n();
print '激しい律動が私の口を征服すると私の目からも涙が止まらなくなりました。';
n();
h('女友達');
print 'の甘い音色が私のすぐ横で耳をくすぐりました。';
n();
t823();
}
sub t826{
h('女友達');
print 'もうとても我慢できないという様子で、舌を';
h('男');
print 'の欲望に絡ませては、息を吸い込んでいました。';
n();
print '甘い息音が、舌の音にかさなって、支配者を歓迎する音色を奏でつづけました。';
n();
h('男');
print 'の律動が激しくなるにつれて';
h('女友達');
print 'の目からは苦しげな涙が溢れてきました。';
n();
}
sub t827{
print '私はトイレの便器に倒れ込むようにして座っていました。';
n();
h('男');
print 'は私をもう一度立たせると今度は便器に座らせてきました。';
n();
print '私の目の前には、いまさっき私を後ろから責めてきた';
h('男');
print 'の';
h('男根');
print 'がありました。';
n();
}
sub t828{
$r_t828=rand 2;
$i_t828=int($r_t828)+1;
if($i_t828==1){ t829(); }
if($i_t828==2){ t830(); }
}
sub t829{
t833();
t838();
t844();
}
sub t830{
$r_t830=rand 2;
$i_t830=int($r_t830)+1;
if($i_t830==1){ t831(); }
if($i_t830==2){ t832(); }
}
sub t831{
t833();
t838();
}
sub t832{
t833();
t844();
}
sub t833{
$r_t833=rand 4;
$i_t833=int($r_t833)+1;
if($i_t833==1){ t834(); }
if($i_t833==2){ t835(); }
if($i_t833==3){ t836(); }
if($i_t833==4){ t837(); }
}
sub t834{
print '竜巻のような激しい勢いで吹き抜ける嵐の中では、もう逃げることもできませんでした。';
n();
}
sub t835{
print '激しい渦の流れに私の体は飲み込まれ、体ごと深く沈み込んで浮き上がる望みもなくりました。';
n();
}
sub t836{
print '私の体は空高く放り上げられたまま、落ちることを許されずに回り続けました。';
n();
}
sub t837{
print '逃げることの出来ない、快楽の時が始まったことを、私は思い知らされました。';
n();
}
sub t838{
$r_t838=rand 5;
$i_t838=int($r_t838)+1;
if($i_t838==1){ t839(); }
if($i_t838==2){ t840(); }
if($i_t838==3){ t841(); }
if($i_t838==4){ t842(); }
if($i_t838==5){ t843(); }
}
sub t839{
print '抵抗する気力もないくらいに私の体はもてあそばれました。';
n();
}
sub t840{
print '私の体は意志のない人形のように、もてあそばれて引き裂かれました。';
n();
}
sub t841{
print '子宮からあふれる潮の流れが、つま先から頭のてっぺんまでを奔流となって走り抜けていきました。';
n();
}
sub t842{
print '私の体中に、欲望の電流が流し込まれて止まらなくなり、体中が許しを求めて震え始めました。';
n();
}
sub t843{
print '信じられない感触が私の体中に広がると、許しを請うことさえできなくなりました。';
n();
}
sub t844{
$r_t844=rand 5;
$i_t844=int($r_t844)+1;
if($i_t844==1){ t845(); }
if($i_t844==2){ t846(); }
if($i_t844==3){ t847(); }
if($i_t844==4){ t848(); }
if($i_t844==5){ t849(); }
}
sub t845{
print 'いつまで続くともわからない時間が私の心の中で凍り付いていました。';
n();
}
sub t846{
print '時計の針が止まると、永遠の時間が私の体を支配していました。';
n();
}
sub t847{
print '私に許されたのは、望みを捨てて従属する快感に身をゆだねることだけでした。';
n();
}
sub t848{
print '意志を失った人形の体を、女の宿命が支配し続けました。';
n();
}
sub t849{
print '支配者に従属するのが女の宿命だと、私は心のそこから思い知らされました。';
n();
}
sub t850{
t868();
}
sub t851{
$v{'生贄にされる'}='生贄にされる';
t861();
t853();
t868();
}
sub t852{
h('男達');
print 'は';
h('女友達');
print 'を仰向けに寝かせると、その上に私を4つんばいにさせました。';
n();
}
sub t853{
t854();
t858();
}
sub t854{
$r_t854=rand 3;
$i_t854=int($r_t854)+1;
if($i_t854==1){ t856(); }
if($i_t854==2){ t855(); }
if($i_t854==3){ t857(); }
}
sub t855{
h('女友達');
print 'が天国至福への階段を登りつめると、';
}
sub t856{
h('女友達');
print 'の肉体に欲望の激流を吐き出すと、';
}
sub t857{
h('女友達');
print 'が腰を震わせて泣きじゃくりながらとどめの一撃を受け止めると、';
}
sub t858{
$r_t858=rand 2;
$i_t858=int($r_t858)+1;
if($i_t858==1){ t859(); }
if($i_t858==2){ t860(); }
}
sub t859{
print '次は私が';
h('生贄にされる');
print '番でした。';
n();
}
sub t860{
print '次に私が';
h('生贄にされる');
print '期待で身が震えて止まらなくなりました。';
n();
}
sub t861{
t862();
t863();
}
sub t862{
print '逆らうこともできずに';
h('女友達');
print 'は';
}
sub t863{
$r_t863=rand 4;
$i_t863=int($r_t863)+1;
if($i_t863==1){ t864(); }
if($i_t863==2){ t865(); }
if($i_t863==3){ t866(); }
if($i_t863==4){ t867(); }
}
sub t864{
print '欲望に汚されつづけました。';
n();
}
sub t865{
print '欲望の激流を浴び続けました。';
n();
}
sub t866{
print 'もう燃え上がる快楽に逆らうことはできませんでした。';
n();
}
sub t867{
print '奈落の底まで落とされ続けました。';
n();
}
sub t868{
t869();
t828();
t883();
}
sub t869{
$r_t869=rand 1;
$i_t869=int($r_t869)+1;
if($i_t869==1){ t870(); }
}
sub t870{
t871();
t874();
}
sub t871{
$r_t871=rand 2;
$i_t871=int($r_t871)+1;
if($i_t871==1){ t872(); }
if($i_t871==2){ t873(); }
}
sub t872{
h('男');
print 'は私の背後から';
}
sub t873{
print '私の腰を引きつけると';
h('男');
print 'は';
}
sub t874{
$r_t874=rand 2;
$i_t874=int($r_t874)+1;
if($i_t874==1){ t875(); }
if($i_t874==2){ t876(); }
}
sub t875{
print '押し込んできました。';
n();
}
sub t876{
print '力任せに攻め始めました。';
n();
}
sub t877{
h('男達');
print 'は私を';
h('女友達');
print 'の上に押し倒して四つん這いにさせました。';
n();
h('女友達');
print 'は縛り付けられたまま何も言わずに私を見上げました。';
n();
t878();
}
sub t878{
t851();
}
sub t879{
$v{'ダミー'}='ダミー';
}
sub t880{
$v{'ダミー'}='ダミー';
}
sub t881{
$v{'ダミー'}='ダミー';
}
sub t882{
t935();
t937();
}
sub t883{
if ($z{'KN883'} ==1 ) { return };
t882();
t884();
t907();
}
sub t884{
$r_t884=rand 4;
$i_t884=int($r_t884)+1;
if($i_t884==1){ t885(); }
if($i_t884==2){ t888(); }
if($i_t884==3){ t891(); }
if($i_t884==4){ t899(); }
}
sub t885{
t886();
t887();
}
sub t886{
print 'このままずっと責め続けられたら、';
}
sub t887{
print '私はもう支配者に屈服するよりないと覚悟を決めました。';
n();
}
sub t888{
t889();
t890();
}
sub t889{
print '支配者が最後の快楽の時を告げるのを待つしか';
}
sub t890{
print 'もう望みはなくなりました。';
n();
}
sub t891{
t892();
t895();
}
sub t892{
$r_t892=rand 2;
$i_t892=int($r_t892)+1;
if($i_t892==1){ t893(); }
if($i_t892==2){ t894(); }
}
sub t893{
print '至上の楽園にめがけて放り上げられた私の身体は、';
}
sub t894{
print '天高くまで舞い上がった私の身体は、';
}
sub t895{
$r_t895=rand 3;
$i_t895=int($r_t895)+1;
if($i_t895==1){ t896(); }
if($i_t895==2){ t897(); }
if($i_t895==3){ t898(); }
}
sub t896{
print '最後の瞬間を求めて宙を舞い続けました。';
n();
}
sub t897{
print '燃え尽きるまで宙をさまよい続けました。';
n();
}
sub t898{
print '至福の快楽を目指して昇り続けました。';
n();
}
sub t899{
t900();
t903();
}
sub t900{
$r_t900=rand 2;
$i_t900=int($r_t900)+1;
if($i_t900==1){ t901(); }
if($i_t900==2){ t902(); }
}
sub t901{
h('男');
print 'の繰り返すが刻む律動は最後の瞬間が近いことを私の身体に告げると、';
}
sub t902{
print '予\期しない突然の緊張が私の身体を捕らえると、';
}
sub t903{
$r_t903=rand 3;
$i_t903=int($r_t903)+1;
if($i_t903==1){ t904(); }
if($i_t903==2){ t905(); }
if($i_t903==3){ t906(); }
}
sub t904{
print '私の奧で痙攣を小刻みに繰り返しました。';
n();
}
sub t905{
print '震えながらしっかりと奧まで届いてきました。';
n();
}
sub t906{
print 'すぐに奧までしっかりと届いてきました。';
n();
}
sub t907{
$r_t907=rand 7;
$i_t907=int($r_t907)+1;
if($i_t907==1){ t908(); }
if($i_t907==2){ t909(); }
if($i_t907==3){ t912(); }
if($i_t907==4){ t920(); }
if($i_t907==5){ t924(); }
if($i_t907==6){ t931(); }
if($i_t907==7){ t939(); }
}
sub t908{
h('男');
print 'の欲望は私の体を十\分に楽しむと、ようやく最後の一撃で私を打ち砕きました。';
n();
}
sub t909{
t910();
t911();
}
sub t910{
h('男');
print 'は私の身体を至福の楽園まで投げ上げると、';
}
sub t911{
print '快楽を楽しむ間も与えずに絶望の淵に突き落としました。';
n();
}
sub t912{
t913();
t915();
}
sub t913{
$r_t913=rand 1;
$i_t913=int($r_t913)+1;
if($i_t913==1){ t914(); }
}
sub t914{
h('男');
print 'は私の身体を一撃で貫き通すと、';
}
sub t915{
$r_t915=rand 5;
$i_t915=int($r_t915)+1;
if($i_t915==1){ t916(); }
if($i_t915==2){ t917(); }
if($i_t915==3){ t922(); }
if($i_t915==4){ t918(); }
if($i_t915==5){ t919(); }
}
sub t916{
print '最後の砦を打ち破って果てました。';
n();
}
sub t917{
print '最後の欲望を果たしました。';
n();
}
sub t918{
print '私の身体は永遠の時に震え続けました。';
n();
}
sub t919{
print '私の目からは涙が溢れだして止まらなくなりました。';
n();
}
sub t920{
h('男');
print 'は私の身体を征服すると';
t921();
}
sub t921{
$r_t921=rand 5;
$i_t921=int($r_t921)+1;
if($i_t921==1){ t922(); }
if($i_t921==2){ t917(); }
if($i_t921==3){ t918(); }
if($i_t921==4){ t918(); }
if($i_t921==5){ t919(); }
}
sub t922{
print '最後の望みを打ち砕きました。';
n();
}
sub t923{
t935();
t937();
t931();
}
sub t924{
t925();
t928();
}
sub t925{
$r_t925=rand 2;
$i_t925=int($r_t925)+1;
if($i_t925==1){ t926(); }
if($i_t925==2){ t927(); }
}
sub t926{
print '廃墟';
h('となった');
print '私の身体に、';
}
sub t927{
print '心を';
h('失った');
print '私の身体に、';
}
sub t928{
$r_t928=rand 1;
$i_t928=int($r_t928)+1;
if($i_t928==1){ t929(); }
}
sub t929{
h('男');
print 'は支配者の刃を誇らしげに打ち込み続けました。';
n();
}
sub t930{
t935();
t937();
t931();
}
sub t931{
t934();
t932();
}
sub t932{
$r_t932=rand 1;
$i_t932=int($r_t932)+1;
if($i_t932==1){ t933(); }
}
sub t933{
h('男');
print 'は最後の一撃きで貫きました。';
n();
}
sub t934{
$r_t934=rand 2;
$i_t934=int($r_t934)+1;
if($i_t934==1){ t936(); }
if($i_t934==2){ t938(); }
}
sub t935{
$v{'となった'}='となって崩れ落ちた';
}
sub t936{
print '廃墟';
h('となった');
print '私の身体を、';
}
sub t937{
$v{'失った'}='失って震え続ける';
}
sub t938{
print '心を';
h('失った');
print '私の身体を、';
}
sub t939{
t944();
t940();
}
sub t940{
$r_t940=rand 3;
$i_t940=int($r_t940)+1;
if($i_t940==1){ t941(); }
if($i_t940==2){ t942(); }
if($i_t940==3){ t943(); }
}
sub t941{
h('男');
print 'の最後の一撃を浴びて砕け散りました。';
n();
}
sub t942{
print '至福の喜びで一気に満たされました。';
n();
}
sub t943{
print '最後の快楽を一杯に受け止めました。';
n();
}
sub t944{
$r_t944=rand 2;
$i_t944=int($r_t944)+1;
if($i_t944==1){ t945(); }
if($i_t944==2){ t946(); }
}
sub t945{
print '暗闇のなかで泣き叫ぶ私の身体は、';
}
sub t946{
print '望みを失って震えが止まらなくなった私の身体は、';
}
sub t947{
print '気持ちのよくなるマッサージがあるからして見ませんかと';
h('男');
print 'に言われました。';
n();
print '私は軽い気持ちで「じゃお願いしますね」と答えました。';
n();
print '私はうつぶせに寝かされて、腰の後ろに';
h('男');
print 'が座りました。';
n();
print '指は激しく動いたかと思うと、不意に動きをとめ、またしばらくゆっくり動いたかと思うと、突然激しくなりました。';
n();
print '私は思いがけない、指の動きに腰ががたがたになるほど、震えてきました。';
n();
}
sub t948{
print 'もう息が苦しくてとてもだめと思ったころ、';
h('男');
print 'は私の体から手を離しました。';
n();
}
sub t949{
t950();
print 'やがて静寂がおとずれたとき、私は半分泣きながら寝椅子の上で震えていました。';
n();
}
sub t950{
print 'マッサージ師さんの大きな手がゆっくりとした動きで私の胸をくすぐりながら揉み始めました。';
n();
}
sub t951{
t970();
}
sub t952{
t963();
}
sub t953{
t1006();
t828();
t883();
}
sub t954{
t953();
}
sub t955{
t953();
}
sub t956{
t953();
}
sub t957{
print '梯子を半分ほど降りて、あと数歩で床に足がつきそうになったとき、急に私の腿の間に';
h('男');
print 'の手が差し入れられてきました。';
n();
t1000();
}
sub t958{
t1006();
}
sub t959{
t953();
}
sub t960{
t1006();
}
sub t961{
$v{'ダミー'}='ダミー';
}
sub t962{
$v{'ダミー'}='ダミー';
}
sub t963{
t953();
}
sub t964{
t953();
}
sub t965{
t883();
}
sub t966{
t1006();
}
sub t967{
t828();
t883();
}
sub t968{
t953();
}
sub t969{
t953();
}
sub t970{
t953();
}
sub t971{
t953();
}
sub t972{
t953();
}
sub t973{
t883();
}
sub t974{
t953();
}
sub t975{
t953();
}
sub t976{
t953();
}
sub t977{
$r_t977=rand 2;
$i_t977=int($r_t977)+1;
if($i_t977==1){ t978(); }
if($i_t977==2){ t979(); }
}
sub t978{
t851();
}
sub t979{
t851();
}
sub t980{
t1053();
}
sub t981{
t953();
}
sub t982{
t953();
}
sub t983{
t953();
}
sub t984{
t953();
}
sub t985{
h('男');
print 'は私の体を後ろから抱え込んで押さえつけてきました。';
n();
}
sub t986{
h('男');
print 'の指先が私の腿をそっと撫でながら痛むところをやさしく撫でながらもんでくれました。';
n();
print '私はせっかく親切にしてくれているのだからと、されるままになっていました。';
n();
print 'くすぐるような感触が私の腿にしこしづつ広がっていきました。';
n();
print 'なで回すように指先が動くと私の体に熱い感触がわき上がって膝が震えてきました。';
n();
}
sub t987{
t1001();
}
sub t988{
t1001();
}
sub t989{
t1001();
}
sub t990{
t1001();
}
sub t991{
t1001();
}
sub t992{
t1001();
}
sub t993{
t1001();
print 'まだ満足しきれない指先は、さらに私の敏感なところを直接とらえようと大胆に動いてきました。';
n();
print '直接指先から電流が流れ込むと、その瞬間私の体は激しく震えて止まらなくなりました。';
n();
}
sub t994{
print '思う存分欲望を満たすと、男達は私の体に最後の一撃を打ち下ろしました。';
n();
print '私は体中がふるえ続けて止まらなくなっていました。';
n();
}
sub t995{
t1006();
}
sub t996{
t1001();
}
sub t997{
print '屈み込んだ姿勢の後ろから、私のお尻に誰かの手が押し当てられてきました。';
n();
}
sub t998{
print '私の様子をうかがいながら、手のひらを押し回すようにしてお尻を撫で続けてきました。';
n();
}
sub t999{
t998();
}
sub t1000{
print '思いもかけない感触が私の体の芯から広がり、泉のように溢れだしました。';
n();
print '頭の中まで、熱い奔流が流れこみ、私は半分夢のなかにいるかのように体が重くなりました。';
n();
}
sub t1001{
h('男');
print 'の手が私の膝に伸びると、私の膝頭の感触を楽しむように動き始めました。';
n();
print '微妙な感覚に、私の膝が震えると、';
h('男');
print 'の指先はさらに大胆に、巧みな動きを始めました。';
n();
t1000();
}
sub t1002{
print 'いやらしい目つきで私の体をなめ回すと、手のひらを押しつけるようにして、私の体を調べ始めました。';
n();
print 'もてあそぶように何度も同じ場所に手を押しつけられて、私の体は震えてきました。';
n();
}
sub t1003{
print '私は信じられないような恥ずかしい姿勢をとらされていました。';
n();
}
sub t1004{
$v{'ダミー'}='ダミー';
}
sub t1005{
$v{'ダミー'}='ダミー';
}
sub t1006{
$r_t1006=rand 3;
$i_t1006=int($r_t1006)+1;
if($i_t1006==1){ t1007(); }
if($i_t1006==2){ t1008(); }
if($i_t1006==3){ t1012(); }
}
sub t1007{
t1016();
t1023();
t1030();
t1032();
}
sub t1008{
$r_t1008=rand 3;
$i_t1008=int($r_t1008)+1;
if($i_t1008==1){ t1009(); }
if($i_t1008==2){ t1010(); }
if($i_t1008==3){ t1011(); }
}
sub t1009{
t1016();
t1030();
t1032();
}
sub t1010{
t1016();
t1023();
t1032();
}
sub t1011{
t1016();
t1023();
t1030();
}
sub t1012{
$r_t1012=rand 3;
$i_t1012=int($r_t1012)+1;
if($i_t1012==1){ t1013(); }
if($i_t1012==2){ t1014(); }
if($i_t1012==3){ t1015(); }
}
sub t1013{
t1016();
t1023();
}
sub t1014{
t1016();
t1030();
}
sub t1015{
t1016();
t1032();
}
sub t1016{
$r_t1016=rand 6;
$i_t1016=int($r_t1016)+1;
if($i_t1016==1){ t1017(); }
if($i_t1016==2){ t1018(); }
if($i_t1016==3){ t1019(); }
if($i_t1016==4){ t1020(); }
if($i_t1016==5){ t1021(); }
if($i_t1016==6){ t1022(); }
}
sub t1017{
print '欲望の嵐が激しい竜巻となって私の体に襲いかかってきました。';
n();
}
sub t1018{
print '欲望の儀式が始まる予\感が、私の身体を襲いました。';
n();
}
sub t1019{
print '熱く煮えたぎった欲望を前にして、私の心は逆らう気力を失いました。';
n();
}
sub t1020{
print '私の身体を襲う欲望は、嵐のような激しさでした。';
n();
}
sub t1021{
print '私の子宮は';
h('男');
print 'に乱暴\に扱われるのを待ち望んでいるように熱くなりました。';
n();
}
sub t1022{
print '逃げられない時は従うしかないと、子宮が命じる声が私の身体に響いてきました。';
n();
}
sub t1023{
$r_t1023=rand 6;
$i_t1023=int($r_t1023)+1;
if($i_t1023==1){ t1024(); }
if($i_t1023==2){ t1025(); }
if($i_t1023==3){ t1026(); }
if($i_t1023==4){ t1027(); }
if($i_t1023==5){ t1028(); }
if($i_t1023==6){ t1029(); }
}
sub t1024{
print '浜辺におしよせる波のように、欲望は繰り返し私の体に押し寄せては退いていきました。';
n();
}
sub t1025{
print '私の身体を包み込んだ欲望の渦は、すぐには激しくならずに、私の感触を楽しんでいるようでした。';
n();
}
sub t1026{
print '私の期待を裏切るように、ゆっくりとした波が私の感触を楽しむように打ち寄せてきました。';
n();
}
sub t1027{
print '私の身体はゆっくりとした動きで、永遠の時の底に沈み始めました。';
n();
}
sub t1028{
h('男');
print 'の欲望は、楽しみを先に延ばしたいかのように、私の身体ををじらしながら開いてきました。';
n();
}
sub t1029{
print '私に抵抗する余裕を与えて、私を征服するのを楽しむかのように、';
h('男');
print 'はゆっくりと私の身体を開いてきました。';
n();
}
sub t1030{
$r_t1030=rand 1;
$i_t1030=int($r_t1030)+1;
if($i_t1030==1){ t1031(); }
}
sub t1031{
print 'しだいに激しさを増す欲望には抵抗する気力もなくなるほどの荒々しさがありました。';
n();
}
sub t1032{
$r_t1032=rand 8;
$i_t1032=int($r_t1032)+1;
if($i_t1032==1){ t1033(); }
if($i_t1032==2){ t1034(); }
if($i_t1032==3){ t1035(); }
if($i_t1032==4){ t1036(); }
if($i_t1032==5){ t1037(); }
if($i_t1032==6){ t1038(); }
if($i_t1032==7){ t1039(); }
if($i_t1032==8){ t1040(); }
}
sub t1033{
print 'これが運命の決めた時だとあきらめの気持ちは、やがてあふれ出る泉を呼び起こしました。';
n();
}
sub t1034{
print '逆らう気持ちが、諦めの気持ちに変わったとき、ふいに体中が喜びで震えてきました。';
n();
}
sub t1035{
print '支配者に従順に従うことだけが、私に許された快感だと心の底から思えてきました。';
n();
}
sub t1036{
print '許されない喜びの深い淵に私の体は沈み込んで戻ることができなくなりました。';
n();
}
sub t1037{
print '支配者の欲望に従順に従うことだけが、私に許された最後の希望でした。';
n();
}
sub t1038{
print '支配者の許しがなければ、私は涙を流すことさえできなくなりました。';
n();
}
sub t1039{
print '今誰が私を支配しているのか、それだけが私の涙を誘う喜びでした。';
n();
}
sub t1040{
print '終わることのない永遠の時が、私の支配者に与えられた時間でした。';
n();
}
sub t1041{
if($v{'立位の脱衣'} eq 'めくり上げる') { t1042();}else {t1044();}
}
sub t1042{
t1045();
}
sub t1043{
t1045();
}
sub t1044{
t1045();
}
sub t1045{
print 'なにげなく、';
h('下の表\着');
print 'の上から軽く触れていたり離れたりしていた手が、今度は私のお尻をくすぐるようになで始めました。';
n();
print '私はどうしようもなくて、じっと我慢していました。';
n();
print 'ようやく';
h('男');
print 'の手がお尻から離れたとき私はほっとしました。';
n();
}
sub t1046{
$v{'ダミー'}='ダミー';
}
sub t1047{
$v{'ダミー'}='ダミー';
}
sub t1048{
$z{'KN883'} =1;
}
sub t1049{
$v{'ダミー'}='ダミー';
}
sub t1050{
$v{'ダミー'}='ダミー';
}
sub t1051{
$v{'ダミー'}='ダミー';
}
sub t1052{
print '私は頭の中が半分眠ったようになると、体が芯から熱くなってきました。';
n();
}
sub t1053{
t1054();
}
sub t1054{
$r_t1054=rand 3;
$i_t1054=int($r_t1054)+1;
if($i_t1054==1){ t1055(); }
if($i_t1054==2){ t1056(); }
if($i_t1054==3){ t1059(); }
}
sub t1055{
t1063();
t1071();
t1074();
t1077();
t1080();
}
sub t1056{
$r_t1056=rand 2;
$i_t1056=int($r_t1056)+1;
if($i_t1056==1){ t1057(); }
if($i_t1056==2){ t1058(); }
}
sub t1057{
t1063();
t1071();
t1077();
t1080();
}
sub t1058{
t1063();
t1071();
t1074();
t1080();
}
sub t1059{
$r_t1059=rand 3;
$i_t1059=int($r_t1059)+1;
if($i_t1059==1){ t1060(); }
if($i_t1059==2){ t1061(); }
if($i_t1059==3){ t1062(); }
}
sub t1060{
t1063();
t1071();
t1080();
}
sub t1061{
t1063();
t1074();
t1080();
}
sub t1062{
t1063();
t1077();
t1080();
}
sub t1063{
$r_t1063=rand 3;
$i_t1063=int($r_t1063)+1;
if($i_t1063==1){ t1064(); }
if($i_t1063==2){ t1069(); }
if($i_t1063==3){ t1070(); }
}
sub t1064{
t1065();
t1067();
}
sub t1065{
$r_t1065=rand 1;
$i_t1065=int($r_t1065)+1;
if($i_t1065==1){ t1066(); }
}
sub t1066{
print '燃えるような欲望が私をなぎ倒すと、';
}
sub t1067{
$r_t1067=rand 1;
$i_t1067=int($r_t1067)+1;
if($i_t1067==1){ t1068(); }
}
sub t1068{
print '強い風が私の体を巻き上げるように吹き付けてきました。';
n();
}
sub t1069{
print '真夜中の嵐の中に浮かぶ小舟のように、私の肉体は波の間に真っ逆さまに落ちていきました。';
n();
}
sub t1070{
print '私は逆らう余裕などあるはずもないとすぐに分かりました。';
n();
}
sub t1071{
$r_t1071=rand 2;
$i_t1071=int($r_t1071)+1;
if($i_t1071==1){ t1072(); }
if($i_t1071==2){ t1073(); }
}
sub t1072{
print '時間が止まったまま、征服の杭が私の体をもてあそび続けました。';
n();
}
sub t1073{
print '許しを請う時も与えられずに、私の体は征服者に汚されました。';
n();
}
sub t1074{
$r_t1074=rand 2;
$i_t1074=int($r_t1074)+1;
if($i_t1074==1){ t1075(); }
if($i_t1074==2){ t1076(); }
}
sub t1075{
print '繰り返される律動は、やがて稲妻にかわり私の体を引き裂きました。';
n();
}
sub t1076{
print '激しさと優しさを繰り返しながら、征服される喜びが体に流し込まれてきました。';
n();
}
sub t1077{
$r_t1077=rand 2;
$i_t1077=int($r_t1077)+1;
if($i_t1077==1){ t1078(); }
if($i_t1077==2){ t1079(); }
}
sub t1078{
print '満足する間もなくすぐに次の杭が私に打ち込まれ、また今度も激しい律動が私の体を突き抜けました。';
n();
}
sub t1079{
print '体の震えが止まらなくなると、すぐに次の杭が打ち込まれてきました。';
n();
}
sub t1080{
$r_t1080=rand 2;
$i_t1080=int($r_t1080)+1;
if($i_t1080==1){ t1081(); }
if($i_t1080==2){ t1087(); }
}
sub t1081{
print 'いつ終わるのかわからない儀式は、';
t1082();
}
sub t1082{
$r_t1082=rand 4;
$i_t1082=int($r_t1082)+1;
if($i_t1082==1){ t1083(); }
if($i_t1082==2){ t1084(); }
if($i_t1082==3){ t1085(); }
if($i_t1082==4){ t1086(); }
}
sub t1083{
print '私にとっては永遠の時のように思えました。';
n();
}
sub t1084{
print '何度も繰り返しては私の身体を引き裂きました。';
n();
}
sub t1085{
print '繰り返すたびに私を快楽の底に沈めていきました。';
n();
}
sub t1086{
print '時の流れが止まったように終わることがありませんでした。';
n();
}
sub t1087{
print '繰り返される欲望の儀式は、';
t1082();
}
sub t1088{
t1053();
}
sub t1089{
print '私は膝をついて四つんばいにさせられました。';
n();
print '後ろから欲望の嵐が私の中に入って来ました。';
n();
print '私の口もそそり立った欲望ですぐに塞がれました。';
n();
t994();
}
sub t1090{
t1053();
t1091();
}
sub t1091{
$r_t1091=rand 1;
$i_t1091=int($r_t1091)+1;
if($i_t1091==1){ t1092(); }
}
sub t1092{
t1093();
t1096();
}
sub t1093{
$r_t1093=rand 2;
$i_t1093=int($r_t1093)+1;
if($i_t1093==1){ t1094(); }
if($i_t1093==2){ t1095(); }
}
sub t1094{
h('女友達');
print 'の泣き叫ぶ声はやがて私の耳から遠ざかり、';
}
sub t1095{
h('女友達');
print 'の助けを求める声はやがて喜びの声に変わり、';
}
sub t1096{
$r_t1096=rand 3;
$i_t1096=int($r_t1096)+1;
if($i_t1096==1){ t1097(); }
if($i_t1096==2){ t1098(); }
if($i_t1096==3){ t1099(); }
}
sub t1097{
print '私の周囲は暗黒の世界が支配しつづけました。';
n();
}
sub t1098{
print '支配される屈辱は燃え上がる快感となって私の身体を満たしまた。';
n();
}
sub t1099{
print '信じられないような喜びが私の身体の奧から溢れでて止まらなくなりました。';
n();
}
sub t1100{
h('男');
print 'の一人がトイレに座るとその上に私を載せました。';
n();
print '前に立った';
h('男');
print 'はそそりたった欲望を私の口に押し込んできました。';
n();
print '下からも突き上げるように欲望の嵐が私を襲ってきました。';
n();
t994();
}
print "<HTML>\n";
print "<HEAD>\n";
print '<meta http-equiv=Content-Type content="text/html; charset=Shift_JIS">';
print "\n";
print '<META name="keywords" content="Novel,generator,7thnovels">';;
print "\n";
print "<TITLE>Novel generator 7thnovels</TITLE>\n";
print "</HEAD>\n";
print "<BODY>\n";
t1();
t2();
print '<form action="7th_index.cgi" method="POST">';
print '<input type="submit" value="更新">';
print '</form>';
$r=rand 4;
$i=int($r)+1;
if($i==1){ t639(); }
if($i==2){ t640(); }
if($i==3){ t641(); }
if($i==4){ t642(); }
t3();
print "</BODY>\n";
print "</HTML>\n";