#!/usr/local/bin/perl
print "Content-type: text/html\n\n";
sub h{
$p=$_[0];
if(defined($v{$p})&&($v{$p} ne '')) {print $v{$p};} else {print $p;}
}
sub n{
print "<BR>\n";
}
sub t1{
$v{'line'}='--------------';
h('line');
print ' 七度文庫 (なのたびぶんこ) 人妻編 官能\描写制限版 ';
h('line');
n();
}
sub t2{
$v{'システム初期化'}='システム初期化';
$v{'%システム初期化'}++;
t857();
$v{'下着'}='パンティー';
$v{'男根'}='熱い鉄柱';
$v{'オトコ'}='男';
$v{'服装'}='女子大生';
$v{'彼氏'}='旦那';
t16();
t18();
t41();
$v{'性行為意志'}='';
$v{'精液'}='樹液';
$v{'陰毛'}='アンダーヘアー';
$v{'クリトリス'}='花芯';
$v{'大陰唇'}='花園';
$v{'小陰唇'}='花びら';
$v{'膣'}='花園の入り口';
$v{'子宮'}='花園の奥';
$v{'最後の台詞'}='';
$v{'女性性器の愛称'}='オXXコ';
$v{'男性性器の愛称'}='オXンXン';
$v{'フェラチオ'}='フェ××オ';
$v{'アナル'}='ア×ル';
$v{'オナニー'}='オ×ニ×';
$v{'%射精'}='0';
$v{'%会話単位'}='0';
$v{'%章番号'}='0';
}
sub t3{
$v{'date'}='2003/3/30';
n();
print ' (完)';
n();
n();
h('line');
print ' Copy Right 七度 柚希 (なのたび ゆき) ';
h('date');
print ' Ver 1.05 ';
h('line');
n();
}
sub t4{
$v{'%章番号'}++;
n();
print ' (';
h('%章番号');
print ')';
n();
n();
t5();
}
sub t5{
}
sub t6{
$v{'私'}='私';
$v{'%私'}='1';
$v{'一人'}='一人';
$v{'この女'}='この女';
}
sub t7{
$v{'私'}='私達';
$v{'%私'}='2';
$v{'一人'}='二人';
$v{'この女'}='こいつら';
}
sub t8{
$v{'私'}='私達';
$v{'%私'}='3';
$v{'一人'}='三人';
$v{'この女'}='こいつら';
}
sub t9{
$v{'%私'}++;
$v{'一人'}='みんな';
}
sub t10{
$v{'%私'}--;
$v{'一人'}='みんな';
}
sub t11{
if($v{'%私'} == 1) { t7();}elsif($v{'%私'} == 2) { t8();}else {t9();}
}
sub t12{
if($v{'%私'} == 1) { t6();}elsif($v{'%私'} == 2) { t6();}elsif($v{'%私'} == 3) { t7();}elsif($v{''} eq '%私==4') { t8();}else {t10();}
}
sub t13{
t14();
$v{'男達'}='男達';
}
sub t14{
$v{'%男'}='1';
$v{'男'}='男';
$v{'達'}='';
}
sub t15{
$v{'%男'}='2';
$v{'男'}='男';
$v{'達'}='達';
}
sub t16{
t17();
}
sub t17{
$v{'私の愛称'}='有紀ちゃん';
$v{'私の自称'}='有紀';
$v{'私の卑称'}='有紀りん';
$v{'私の敬称'}='有紀さん';
$v{'私の劣称'}='有紀';
}
sub t18{
t19();
}
sub t19{
$v{'女友達'}='礼子さん';
$v{'女友達の愛称'}='礼子ちゃん';
$v{'女友達の自称'}='礼子';
$v{'女友達の卑称'}='礼ちゃん';
$v{'女友達の劣称'}='礼子';
$v{'女友達との関係'}='親友';
}
sub t20{
t45();
$v{'女友達'}='女の子';
}
sub t21{
$v{'続柄'}='長女';
$v{'性別'}='女';
$v{'性別愛称'}='女の子';
$v{'人物'}='姪';
t45();
t23();
}
sub t22{
$v{'続柄'}='次女';
$v{'性別'}='女';
$v{'性別愛称'}='女の子';
$v{'人物'}='妹さん';
$v{'人物の劣称'}='妹';
t23();
}
sub t23{
t24();
}
sub t24{
$r_t24=rand 3;
$i_t24=int($r_t24)+1;
if($i_t24==1){ t25(); }
if($i_t24==2){ t26(); }
if($i_t24==3){ t27(); }
}
sub t25{
$v{'体格'}='小柄';
$v{'胸'}='貧乳';
t28();
t31();
}
sub t26{
$v{'体格'}='小柄';
$v{'胸'}='巨乳';
t28();
t31();
}
sub t27{
$v{'体格'}='小牛';
$v{'胸'}='巨乳';
t28();
t31();
}
sub t28{
$r_t28=rand 2;
$i_t28=int($r_t28)+1;
if($i_t28==1){ t29(); }
if($i_t28==2){ t30(); }
}
sub t29{
$v{'顔つき'}='丸顔';
$v{'顔の雰囲気'}='童顔';
}
sub t30{
$v{'顔つき'}='面長';
$v{'顔の雰囲気'}='童顔';
}
sub t31{
$r_t31=rand 1;
$i_t31=int($r_t31)+1;
if($i_t31==1){ t32(); }
}
sub t32{
$v{'雰囲気'}='田舎の中学生風';
}
sub t33{
$v{'職業'}='人妻';
$v{'職業名'}='人妻';
$v{'職業一般名'}='主婦';
}
sub t34{
$v{'職業'}='OL';
$v{'職業名'}='OL';
$v{'職業一般名'}='OL';
}
sub t35{
$v{'職業'}='保母さん';
$v{'職業名'}='保母さん';
$v{'職業一般名'}='保母さん';
}
sub t36{
$v{'職業'}='女教師';
$v{'職業名'}='教師';
$v{'職業一般名'}='教師';
}
sub t37{
$v{'職業'}='人妻';
$v{'職業名'}='AV女優';
$v{'職業一般名'}='主婦';
}
sub t38{
$v{'女友達'}='女子高生';
$v{'女友達の愛称'}='女子高生';
$v{'女友達の自称'}='女子高生';
$v{'女友達の卑称'}='女子高生';
$v{'女友達の劣称'}='女子高生';
$v{'女友達との関係'}='他人';
}
sub t39{
$v{'女友達'}='お母さん';
$v{'女友達の愛称'}='お母さん';
$v{'女友達の自称'}='お母さん';
$v{'女友達の卑称'}='お母さん';
$v{'女友達の劣称'}='お母さん';
$v{'女友達との関係'}='他人';
}
sub t40{
t41();
}
sub t41{
$r_t41=rand 1;
$i_t41=int($r_t41)+1;
if($i_t41==1){ t42(); }
}
sub t42{
t43();
}
sub t43{
$v{'先輩'}='先輩';
$v{'先輩の愛称'}='百合絵さん';
$v{'先輩の自称'}='百合絵';
$v{'先輩の卑称'}='百合りん';
$v{'先輩の劣称'}='百合絵';
}
sub t44{
t45();
}
sub t45{
$r_t45=rand 1;
$i_t45=int($r_t45)+1;
if($i_t45==1){ t46(); }
}
sub t46{
t47();
}
sub t47{
$v{'女友達'}='芳恵さん';
$v{'女友達の愛称'}='芳恵ちゃん';
$v{'女友達の自称'}='芳恵';
$v{'女友達の卑称'}='芳りん';
$v{'女友達の劣称'}='芳恵';
}
sub t48{
$v{'女友達'}='指導員の女性';
}
sub t49{
$v{'女友達'}='販売員の女性';
}
sub t50{
$v{'女友達'}='販売員の女性';
}
sub t51{
t55();
t52();
t860();
}
sub t52{
$r_t52=rand 1;
$i_t52=int($r_t52)+1;
if($i_t52==1){ t53(); }
}
sub t53{
$v{'女友達'}='メアリー';
}
sub t54{
t55();
}
sub t55{
$r_t55=rand 1;
$i_t55=int($r_t55)+1;
if($i_t55==1){ t56(); }
}
sub t56{
$v{'男'}='ゴードン';
}
sub t57{
t45();
t61();
t59();
}
sub t58{
t61();
t59();
}
sub t59{
$r_t59=rand 1;
$i_t59=int($r_t59)+1;
if($i_t59==1){ t60(); }
}
sub t60{
$v{'男の自称'}='義則';
$v{'男の愛称'}='義ちゃん';
$v{'男'}='義則さん';
}
sub t61{
$r_t61=rand 1;
$i_t61=int($r_t61)+1;
if($i_t61==1){ t62(); }
}
sub t62{
$v{'男の名字'}='吉村さん';
$v{'男の名字の劣称'}='吉村';
$v{'男の名字の尊称'}='吉村先生';
}
sub t63{
$r_t63=rand 1;
$i_t63=int($r_t63)+1;
if($i_t63==1){ t64(); }
}
sub t64{
$v{'お笑いタレント3人組'}='ペンギンクラブ';
}
sub t65{
$r_t65=rand 1;
$i_t65=int($r_t65)+1;
if($i_t65==1){ t66(); }
}
sub t66{
$v{'お笑いタレント2人組'}='コンビニセール';
}
sub t67{
$r_t67=rand 1;
$i_t67=int($r_t67)+1;
if($i_t67==1){ t68(); }
}
sub t68{
$v{'ハンドル名'}='ケンシロー';
}
sub t69{
$v{'バイブレータ'}='';
$v{'バイブでオナニー'}='';
$v{'ポラロイド撮影'}='';
$v{'ビデオ撮影'}='';
}
sub t70{
$v{'場所'}='私の部屋';
}
sub t71{
$v{'場所'}='男のアパート';
}
sub t72{
$v{'乗り物'}='列車';
$v{'手をつく所'}='窓';
}
sub t73{
$v{'場所'}='展望台の上';
$v{'レイプの場所'}='展望台の上の手すり';
$v{'手をつく所'}='手すり';
}
sub t74{
$v{'場所'}='見晴らし台の上';
$v{'レイプの場所'}='見晴らし台の上の手すり';
$v{'手をつく所'}='手すり';
}
sub t75{
$v{'場所'}='歩道橋の上';
$v{'レイプの場所'}='歩道橋の上の手すり';
$v{'手をつく所'}='手すり';
}
sub t76{
$v{'場所'}='ホテルの非常階段';
}
sub t77{
$v{'場所'}='林の中の木';
$v{'手をつく所'}='木の幹';
$v{'床'}='地面';
}
sub t78{
$v{'場所'}='ラブホテル';
}
sub t79{
$r_t79=rand 2;
$i_t79=int($r_t79)+1;
if($i_t79==1){ t80(); }
if($i_t79==2){ t81(); }
}
sub t80{
$v{'公園'}='仲良し公園';
}
sub t81{
$v{'公園'}='銀杏公園';
}
sub t82{
$v{'場所'}='公園';
$v{'床'}='地面';
}
sub t83{
$v{'場所'}='女友達の部屋';
}
sub t84{
$v{'建物'}='更衣室';
}
sub t85{
$v{'建物'}='観光地';
}
sub t86{
$v{'建物'}='美術館';
}
sub t87{
$v{'場所'}='風呂場';
}
sub t88{
$v{'場所'}='風呂場';
}
sub t89{
$r_t89=rand 1;
$i_t89=int($r_t89)+1;
if($i_t89==1){ t90(); }
}
sub t90{
$v{'営業所の場所'}='名古屋';
}
sub t91{
$r_t91=rand 1;
$i_t91=int($r_t91)+1;
if($i_t91==1){ t92(); }
}
sub t92{
$v{'農協の場所'}='栃木';
}
sub t93{
t101();
}
sub t94{
t101();
$v{'店'}='カラオケ店';
$v{'サービス'}='歌い放題';
$v{'料金'}='500円';
$v{'飲み物'}='ジュース';
}
sub t95{
t96();
$v{'店'}='100円寿司店';
$v{'サービス'}='食べ放題';
$v{'料金'}='800円';
$v{'飲み物'}='お茶';
}
sub t96{
$r_t96=rand 1;
$i_t96=int($r_t96)+1;
if($i_t96==1){ t97(); }
}
sub t97{
$v{'店名'}='五右衛門寿司';
}
sub t98{
t99();
}
sub t99{
$r_t99=rand 1;
$i_t99=int($r_t99)+1;
if($i_t99==1){ t100(); }
}
sub t100{
$v{'店名'}='ラバーズ';
}
sub t101{
$r_t101=rand 1;
$i_t101=int($r_t101)+1;
if($i_t101==1){ t102(); }
}
sub t102{
$v{'店名'}='ブラックパンサー';
}
sub t103{
$v{'食べ物'}='お好み焼き';
$v{'食べ物屋'}='お好み焼屋';
$v{'地方の食べ物'}='広島風お好み焼き';
$v{'地方'}='広島';
}
sub t104{
$v{'食べ物'}='みそカツ';
$v{'食べ物屋'}='定食屋';
$v{'地方の食べ物'}='名古屋のみそカツ';
$v{'地方'}='名古屋';
}
sub t105{
$v{'食べ物'}='ラーメン';
$v{'食べ物屋'}='ラーメン屋';
$v{'地方の食べ物'}='博多ラーメン';
$v{'地方'}='博多';
}
sub t106{
$v{'催し物'}='映画の試写会';
$v{'催し物の略称'}='試写会';
}
sub t107{
$v{'催し物'}='ファッションショー';
$v{'催し物の略称'}='ショー';
}
sub t108{
$v{'クラブ種別'}='交際';
$v{'クラブ対象'}='既婚の方専用';
$v{'クラブ内容'}='不倫';
}
sub t109{
$v{'クラブ種別'}='SM';
$v{'クラブ対象'}='SMの方専用';
$v{'クラブ内容'}='調教プレー';
}
sub t110{
t111();
}
sub t111{
$r_t111=rand 1;
$i_t111=int($r_t111)+1;
if($i_t111==1){ t112(); }
}
sub t112{
$v{'ファーストフード店名'}='ロッテリア';
}
sub t113{
$r_t113=rand 1;
$i_t113=int($r_t113)+1;
if($i_t113==1){ t114(); }
}
sub t114{
$v{'暖かい飲み物'}='コーンクリームスープ';
$v{'暖かい飲み物の略称'}='スープ';
}
sub t115{
$r_t115=rand 1;
$i_t115=int($r_t115)+1;
if($i_t115==1){ t116(); }
}
sub t116{
$v{'ローン金額'}='60万円';
$v{'ローン期間'}='5年';
$v{'一月支払い'}='5千円';
$v{'一月利息'}='4万円';
$v{'利息込み一月支払い'}='4万5千';
}
sub t117{
$r_t117=rand 1;
$i_t117=int($r_t117)+1;
if($i_t117==1){ t118(); }
}
sub t118{
$v{'一日の売り上げ大'}='300万';
$v{'一日の売り上げ'}='200万';
$v{'一日の金額'}='20万';
$v{'契約の金額大'}='800万';
$v{'契約の金額'}='600万';
}
sub t119{
$r_t119=rand 1;
$i_t119=int($r_t119)+1;
if($i_t119==1){ t120(); }
}
sub t120{
$v{'借金の金額'}='100万';
$v{'棒引き後の借金の金額'}='50万';
$v{'利息で増えた借金の金額'}='150万';
}
sub t121{
$r_t121=rand 1;
$i_t121=int($r_t121)+1;
if($i_t121==1){ t122(); }
}
sub t122{
$v{'借金の金額'}='600万';
$v{'棒引き後の借金の金額'}='300万';
$v{'利息で増えた借金の金額'}='500万';
}
sub t123{
$r_t123=rand 1;
$i_t123=int($r_t123)+1;
if($i_t123==1){ t124(); }
}
sub t124{
$v{'借金の金額'}='1千万';
$v{'棒引き後の借金の金額'}='300万';
$v{'利息で増えた借金の金額'}='450万';
}
sub t125{
$r_t125=rand 1;
$i_t125=int($r_t125)+1;
if($i_t125==1){ t126(); }
}
sub t126{
$v{'契約金額'}='350億円';
}
sub t127{
$r_t127=rand 1;
$i_t127=int($r_t127)+1;
if($i_t127==1){ t128(); }
}
sub t128{
$v{'店舗数'}='300店舗';
$v{'取引額'}='6億円';
}
sub t129{
$r_t129=rand 1;
$i_t129=int($r_t129)+1;
if($i_t129==1){ t130(); }
}
sub t130{
$v{'中小企業'}='丸山商事';
}
sub t131{
$v{'%利益率'}='4';
$v{'%利益'}='40';
$v{'%販売代金'}='100';
$v{'%違約金'}='500';
$v{'%違約金倍率'}='5';
}
sub t132{
$r_t132=rand 1;
$i_t132=int($r_t132)+1;
if($i_t132==1){ t133(); }
}
sub t133{
t137();
$v{'パソ\コン量販店'}='ピックカメラ';
}
sub t134{
t101();
t135();
}
sub t135{
$r_t135=rand 1;
$i_t135=int($r_t135)+1;
if($i_t135==1){ t136(); }
}
sub t136{
$v{'カラオケ店の場所'}='池袋';
}
sub t137{
$r_t137=rand 1;
$i_t137=int($r_t137)+1;
if($i_t137==1){ t138(); }
}
sub t138{
$v{'パソ\コン量販店の場所'}='新宿';
}
sub t139{
$r_t139=rand 3;
$i_t139=int($r_t139)+1;
if($i_t139==1){ t140(); }
if($i_t139==2){ t141(); }
if($i_t139==3){ t142(); }
}
sub t140{
$v{'購入するソ\フト'}='在庫管理ソ\フト';
$v{'購入するソ\フトの目的'}='在庫管理';
}
sub t141{
$v{'購入するソ\フト'}='経理ソ\フト';
$v{'購入するソ\フトの目的'}='経理';
}
sub t142{
$v{'購入するソ\フト'}='顧客管理ソ\フト';
$v{'購入するソ\フトの目的'}='顧客管理';
}
sub t143{
$v{'出し物'}='外人の男性ストリップ';
}
sub t144{
$v{'出し物'}='SMショー';
}
sub t145{
$v{'話しの主'}='タクシーの運転手';
}
sub t146{
$v{'話しの主'}='テレビのワイドショー';
}
sub t147{
$r_t147=rand 1;
$i_t147=int($r_t147)+1;
if($i_t147==1){ t148(); }
}
sub t148{
$v{'%増えた体重'}='4';
}
sub t149{
$v{'出し物'}='ミュージカル';
t153();
}
sub t150{
$v{'出し物'}='カラオケコンテスト';
$v{'学園祭の仮装'}='学園祭の仮装';
t153();
}
sub t151{
$v{'コスプレ衣装'}='セーラー服';
}
sub t152{
$v{'コスプレ衣装'}='テニスウェア';
}
sub t153{
$r_t153=rand 4;
$i_t153=int($r_t153)+1;
if($i_t153==1){ t154(); }
if($i_t153==2){ t155(); }
if($i_t153==3){ t156(); }
if($i_t153==4){ t157(); }
}
sub t154{
$v{'学園祭の衣装'}='ウェディングドレス';
}
sub t155{
$v{'学園祭の衣装'}='黒の皮のミニスカート';
}
sub t156{
$v{'学園祭の衣装'}='チャイナドレス';
}
sub t157{
$v{'学園祭の衣装'}='エプロンドレス';
}
sub t158{
if($v{'学園祭の衣装'} eq 'ウェディングドレス') { t265();}elsif($v{'学園祭の衣装'} eq '黒の皮のミニスカート') { t278();}elsif($v{'学園祭の衣装'} eq 'チャイナドレス') { t266();}elsif($v{'学園祭の衣装'} eq 'エプロンドレス') { t267();}}
sub t159{
$r_t159=rand 2;
$i_t159=int($r_t159)+1;
if($i_t159==1){ t160(); }
if($i_t159==2){ t161(); }
}
sub t160{
$v{'資格'}='教員免許';
$v{'資格の正式名'}='家庭科の教員免許';
$v{'合格証'}='教員免許';
$v{'合格証の正式名'}='家庭科の教員免許証';
$v{'関連資格'}='栄養士';
$v{'関連学科'}='栄養科';
}
sub t161{
$v{'資格'}='教員免許';
$v{'資格の正式名'}='情報の教員免許';
$v{'合格証'}='教員免許';
$v{'合格証の正式名'}='情報の教員免許証';
$v{'関連資格'}='ソ\フトウェア開発技術者';
$v{'関連学科'}='情報科';
}
sub t162{
$r_t162=rand 2;
$i_t162=int($r_t162)+1;
if($i_t162==1){ t163(); }
if($i_t162==2){ t164(); }
}
sub t163{
$v{'資格'}='ソ\フトウェア開発技術者';
$v{'資格の正式名'}='情報処理試験のソ\フトウェア開発技術者';
$v{'合格証'}='合格証';
$v{'合格証の正式名'}='ソ\フトウェア開発技術者の合格証';
$v{'関連職種'}='システムエンジニア';
}
sub t164{
$v{'資格'}='ネットワークエンジニア';
$v{'資格の正式名'}='情報処理試験のネットワークエンジニア';
$v{'合格証'}='合格証';
$v{'合格証の正式名'}='ネットワークエンジニアの合格証';
$v{'関連職種'}='ネットワークエンジニア';
}
sub t165{
$r_t165=rand 1;
$i_t165=int($r_t165)+1;
if($i_t165==1){ t166(); }
}
sub t166{
$v{'会社の立場名称'}='富士通の子会社';
}
sub t167{
$r_t167=rand 1;
$i_t167=int($r_t167)+1;
if($i_t167==1){ t168(); }
}
sub t168{
$v{'品物'}='ティーカップのセット';
t169();
}
sub t169{
$r_t169=rand 1;
$i_t169=int($r_t169)+1;
if($i_t169==1){ t170(); }
}
sub t170{
$v{'品物の値段'}='500円';
}
sub t171{
$r_t171=rand 2;
$i_t171=int($r_t171)+1;
if($i_t171==1){ t172(); }
if($i_t171==2){ t173(); }
}
sub t172{
$v{'賭博器械'}='パチスロ';
}
sub t173{
$v{'賭博器械'}='パチンコ';
}
sub t174{
$r_t174=rand 1;
$i_t174=int($r_t174)+1;
if($i_t174==1){ t175(); }
}
sub t175{
$v{'タクシー料金'}='7万2千100円';
}
sub t176{
$r_t176=rand 3;
$i_t176=int($r_t176)+1;
if($i_t176==1){ t177(); }
if($i_t176==2){ t178(); }
if($i_t176==3){ t179(); }
}
sub t177{
$v{'高級料理店'}='フランス料理店';
}
sub t178{
$v{'高級料理店'}='イタリア料理店';
}
sub t179{
$v{'高級料理店'}='スペイン料理店';
}
sub t180{
$r_t180=rand 4;
$i_t180=int($r_t180)+1;
if($i_t180==1){ t181(); }
if($i_t180==2){ t182(); }
if($i_t180==3){ t183(); }
if($i_t180==4){ t184(); }
}
sub t181{
$v{'組事務所'}='神龍組事務所';
}
sub t182{
$v{'組事務所'}='黒金組事務所';
}
sub t183{
$v{'組事務所'}='白龍組事務所';
}
sub t184{
$v{'組事務所'}='黒神組事務所';
}
sub t185{
$v{'スポーツ施設'}='フィットネスクラブ';
}
sub t186{
$v{'スポーツ施設'}='アスレチッククラブ';
}
sub t187{
$v{'スポーツ種目'}='エアロビ';
}
sub t188{
$v{'スポーツ種目'}='自転車';
}
sub t189{
$v{'スポーツ種目'}='ジャズダンス';
}
sub t190{
$v{'チャット'}='ボイスチャット';
}
sub t191{
$v{'チャット'}='ビデオチャット';
}
sub t192{
$v{'秘密の約束'}='パーティーに出てね';
}
sub t193{
$v{'秘密の約束'}='一緒に麻雀してね';
}
sub t194{
$v{'秘密の約束'}='一緒にテニスしてね';
}
sub t195{
$v{'秘密の約束'}='一緒にボーリングしてね';
}
sub t196{
$v{'用事のあと'}='パソ\コンが動いた後';
}
sub t197{
t198();
$v{'用事のあと'}='本を受け取った後';
}
sub t198{
$r_t198=rand 6;
$i_t198=int($r_t198)+1;
if($i_t198==1){ t199(); }
if($i_t198==2){ t200(); }
if($i_t198==3){ t201(); }
if($i_t198==4){ t202(); }
if($i_t198==5){ t203(); }
if($i_t198==6){ t204(); }
}
sub t199{
$v{'借りた本'}='教育六法';
}
sub t200{
$v{'借りた本'}='心理学辞典';
}
sub t201{
$v{'借りた本'}='心理学用語辞典';
}
sub t202{
$v{'借りた本'}='教育用語辞典';
}
sub t203{
$v{'借りた本'}='教育年表\';
}
sub t204{
$v{'借りた本'}='教育必帯';
}
sub t205{
$r_t205=rand 4;
$i_t205=int($r_t205)+1;
if($i_t205==1){ t206(); }
if($i_t205==2){ t207(); }
if($i_t205==3){ t208(); }
if($i_t205==4){ t209(); }
}
sub t206{
$v{'アパート名'}='シルバーエステート';
}
sub t207{
$v{'アパート名'}='コスモスパレス';
}
sub t208{
$v{'アパート名'}='シャトースミレ';
}
sub t209{
$v{'アパート名'}='シャトールモール';
}
sub t210{
$r_t210=rand 2;
$i_t210=int($r_t210)+1;
if($i_t210==1){ t212(); }
if($i_t210==2){ t213(); }
}
sub t211{
$r_t211=rand 2;
$i_t211=int($r_t211)+1;
if($i_t211==1){ t212(); }
if($i_t211==2){ t213(); }
}
sub t212{
$v{'行事の季節'}='春先になって';
}
sub t213{
$v{'行事の季節'}='秋口の頃になって';
}
sub t214{
$r_t214=rand 3;
$i_t214=int($r_t214)+1;
if($i_t214==1){ t215(); }
if($i_t214==2){ t216(); }
if($i_t214==3){ t217(); }
}
sub t215{
$v{'出版社'}='文習社';
}
sub t216{
$v{'出版社'}='春院社';
}
sub t217{
$v{'出版社'}='読談社';
}
sub t218{
$r_t218=rand 4;
$i_t218=int($r_t218)+1;
if($i_t218==1){ t219(); }
if($i_t218==2){ t220(); }
if($i_t218==3){ t221(); }
if($i_t218==4){ t222(); }
}
sub t219{
$v{'ファッション雑誌'}='ミニレディー';
}
sub t220{
$v{'ファッション雑誌'}='ジュニアレディー';
}
sub t221{
$v{'ファッション雑誌'}='ジュニアモード';
}
sub t222{
$v{'ファッション雑誌'}='ミニモード';
}
sub t223{
$r_t223=rand 4;
$i_t223=int($r_t223)+1;
if($i_t223==1){ t224(); }
if($i_t223==2){ t225(); }
if($i_t223==3){ t226(); }
if($i_t223==4){ t227(); }
}
sub t224{
$v{'ホテル名'}='ミヤコホテル';
}
sub t225{
$v{'ホテル名'}='グランドホテル';
}
sub t226{
$v{'ホテル名'}='アークホテル';
}
sub t227{
$v{'ホテル名'}='ワシントンホテル';
}
sub t228{
t229();
t235();
}
sub t229{
$r_t229=rand 5;
$i_t229=int($r_t229)+1;
if($i_t229==1){ t230(); }
if($i_t229==2){ t231(); }
if($i_t229==3){ t232(); }
if($i_t229==4){ t233(); }
if($i_t229==5){ t234(); }
}
sub t230{
$v{'階'}='3';
}
sub t231{
$v{'階'}='4';
}
sub t232{
$v{'階'}='5';
}
sub t233{
$v{'階'}='6';
}
sub t234{
$v{'階'}='7';
}
sub t235{
$r_t235=rand 8;
$i_t235=int($r_t235)+1;
if($i_t235==1){ t236(); }
if($i_t235==2){ t237(); }
if($i_t235==3){ t238(); }
if($i_t235==4){ t239(); }
if($i_t235==5){ t240(); }
if($i_t235==6){ t241(); }
if($i_t235==7){ t242(); }
if($i_t235==8){ t243(); }
}
sub t236{
$v{'室'}='01';
}
sub t237{
$v{'室'}='02';
}
sub t238{
$v{'室'}='03';
}
sub t239{
$v{'室'}='04';
}
sub t240{
$v{'室'}='05';
}
sub t241{
$v{'室'}='06';
}
sub t242{
$v{'室'}='07';
}
sub t243{
$v{'室'}='08';
}
sub t244{
$v{'男根'}='焼けた鉄柱';
}
sub t245{
$v{'男根'}='太い張形';
}
sub t246{
$v{'精液'}='樹液';
}
sub t247{
$v{'男根'}='焼けた鉄柱';
}
sub t248{
$v{'精液'}='樹液';
}
sub t249{
$v{'最後の台詞'}='私は、旅先でこんなに素敵な出会いができて本当に幸せでした。';
}
sub t250{
t249();
}
sub t251{
$r_t251=rand 1;
$i_t251=int($r_t251)+1;
if($i_t251==1){ t277(); }
}
sub t252{
$r_t252=rand 1;
$i_t252=int($r_t252)+1;
if($i_t252==1){ t277(); }
}
sub t253{
$r_t253=rand 1;
$i_t253=int($r_t253)+1;
if($i_t253==1){ t277(); }
}
sub t254{
$v{'上の服装'}='ブラウスとブラジャー';
$v{'上の表\着'}='ブラウス';
}
sub t255{
$v{'上の服装'}='ジャージとブラジャー';
$v{'上の表\着'}='ジャージ';
}
sub t256{
$v{'上の服装'}='パジャマ';
$v{'上の表\着'}='パジャマ';
}
sub t257{
$v{'上の服装'}='テニスウェアとブラジャー';
$v{'上の表\着'}='テニスウェア';
}
sub t258{
$v{'下の衣類'}='スカートと下着';
$v{'下の表\着'}='スカート';
$v{'立位の脱衣'}='膝まで下げるかめくり上げる';
$v{'手を入れて花園にさわる服装'}='あり';
$v{'下の衣類の性交準備'}='着衣';
}
sub t259{
$v{'下の衣類'}='スカートと下着';
$v{'下の表\着'}='ミニスカート';
$v{'立位の脱衣'}='膝まで下げるかめくり上げる';
$v{'手を入れて花園にさわる服装'}='あり';
$v{'下の衣類の性交準備'}='着衣';
}
sub t260{
$v{'下の衣類'}='スコートとアンダースコートと下着';
$v{'下の表\着'}='スコート';
$v{'立位の脱衣'}='膝まで下げる';
$v{'手を入れて花園にさわる服装'}='あり';
$v{'下の衣類の性交準備'}='着衣';
}
sub t261{
$v{'下の衣類'}='ジャージと下着';
$v{'下の表\着'}='ジャージ';
$v{'立位の脱衣'}='膝まで下げる';
$v{'手を入れて花園にさわる服装'}='なし';
$v{'下の衣類の性交準備'}='着衣';
}
sub t262{
$v{'下の衣類'}='パジャマのズボンと下着';
$v{'下の表\着'}='パジャマのズボン';
$v{'立位の脱衣'}='膝まで下げる';
$v{'手を入れて花園にさわる服装'}='なし';
$v{'下の衣類の性交準備'}='着衣';
}
sub t263{
$v{'上の服装'}='ワンピースとブラジャー';
$v{'上の表\着'}='ワンピース';
$v{'下の衣類'}='ワンピースと下着';
$v{'下の表\着'}='ワンピース';
$v{'立位の脱衣'}='めくり上げる';
$v{'手を入れて花園にさわる服装'}='あり';
$v{'下の衣類の性交準備'}='着衣';
}
sub t264{
$v{'上の服装'}='レオタードとブラジャー';
$v{'上の表\着'}='レオタード';
$v{'下の衣類'}='レオタードと下着';
$v{'下の表\着'}='レオタード';
$v{'立位の脱衣'}='なし';
$v{'手を入れて花園にさわる服装'}='なし';
$v{'下の衣類の性交準備'}='着衣';
}
sub t265{
$v{'上の服装'}='ウェディングドレスとブラジャー';
$v{'上の表\着'}='ウェディングドレス';
$v{'下の衣類'}='ウェディングドレスと下着';
$v{'下の表\着'}='ウェディングドレス';
$v{'立位の脱衣'}='めくり上げる';
$v{'手を入れて花園にさわる服装'}='あり';
$v{'下の衣類の性交準備'}='着衣';
t299();
}
sub t266{
$v{'上の服装'}='チャイナドレスとブラジャー';
$v{'上の表\着'}='チャイナドレス';
$v{'下の衣類'}='チャイナドレスと下着';
$v{'下の表\着'}='チャイナドレス';
$v{'立位の脱衣'}='めくり上げる';
$v{'手を入れて花園にさわる服装'}='あり';
$v{'下の衣類の性交準備'}='着衣';
t299();
}
sub t267{
$v{'上の服装'}='エプロンドレスとブラジャー';
$v{'上の表\着'}='エプロンドレス';
$v{'下の衣類'}='エプロンドレスと下着';
$v{'下の表\着'}='エプロンドレス';
$v{'立位の脱衣'}='めくり上げる';
$v{'手を入れて花園にさわる服装'}='あり';
$v{'下の衣類の性交準備'}='着衣';
t299();
}
sub t268{
$v{'上の服装'}='セーラー服とブラウスとブラジャー';
$v{'上の表\着'}='セーラー服';
$v{'下の衣類'}='セーラー服のスカートと下着';
$v{'下の表\着'}='セーラー服のスカート';
$v{'立位の脱衣'}='めくり上げる';
$v{'手を入れて花園にさわる服装'}='あり';
$v{'下の衣類の性交準備'}='着衣';
$v{'服装'}='女子校生';
t299();
}
sub t269{
t268();
}
sub t270{
t268();
}
sub t271{
$v{'上の服装'}='セーラー服とブラウスとブラジャー';
$v{'上の表\着'}='セーラー服';
$v{'下の衣類'}='セーラー服のスカートとスパッツと下着';
$v{'下の表\着'}='セーラー服のスカート';
$v{'立位の脱衣'}='めくり上げる';
$v{'手を入れて花園にさわる服装'}='あり';
$v{'下の衣類の性交準備'}='着衣';
$v{'服装'}='女子校生';
}
sub t272{
$v{'上の服装'}='セーラー服と体操着とブラジャー';
$v{'上の表\着'}='セーラー服';
$v{'下の衣類'}='セーラー服のスカートとブルマーと下着';
$v{'下の表\着'}='セーラー服のスカート';
$v{'立位の脱衣'}='めくり上げる';
$v{'手を入れて花園にさわる服装'}='あり';
$v{'下の衣類の性交準備'}='着衣';
$v{'服装'}='女子校生';
t299();
}
sub t273{
$v{'上の服装'}='丹前と浴衣とブラジャー';
$v{'上の表\着'}='丹前';
$v{'下の衣類'}='丹前と浴衣と下着';
$v{'下の表\着'}='丹前';
$v{'立位の脱衣'}='めくり上げる';
$v{'手を入れて花園にさわる服装'}='あり';
$v{'下の衣類の性交準備'}='着衣';
}
sub t274{
$v{'上の服装'}='浴衣とブラジャー';
$v{'上の表\着'}='浴衣';
$v{'下の衣類'}='浴衣と下着';
$v{'下の表\着'}='浴衣';
$v{'立位の脱衣'}='めくり上げる';
$v{'手を入れて花園にさわる服装'}='あり';
$v{'下の衣類の性交準備'}='着衣';
}
sub t275{
$v{'上の服装'}='浴衣とブラジャー';
$v{'上の表\着'}='浴衣';
$v{'下の衣類'}='浴衣と下着';
$v{'下の表\着'}='浴衣';
$v{'立位の脱衣'}='めくり上げる';
$v{'手を入れて花園にさわる服装'}='あり';
$v{'下の衣類の性交準備'}='着衣';
}
sub t276{
$v{'上の服装'}='ネグリジェ';
$v{'上の表\着'}='ネグリジェ';
$v{'下の衣類'}='ネグリジェと下着';
$v{'下の表\着'}='ネグリジェ';
$v{'立位の脱衣'}='めくり上げる';
$v{'手を入れて花園にさわる服装'}='あり';
$v{'下の衣類の性交準備'}='着衣';
}
sub t277{
t254();
t258();
$v{'着衣の状態'}='着衣';
}
sub t278{
t254();
t259();
$v{'着衣の状態'}='着衣';
}
sub t279{
t257();
t260();
$v{'着衣の状態'}='着衣';
}
sub t280{
t255();
t261();
$v{'着衣の状態'}='着衣';
}
sub t281{
t256();
t262();
$v{'着衣の状態'}='着衣';
}
sub t282{
$v{'上の服装'}='';
$v{'上の表\着'}='';
$v{'下の衣類'}='';
$v{'下の表\着'}='';
$v{'立位の脱衣'}='';
$v{'着衣の状態'}='全裸';
$v{'下の衣類の性交準備'}='';
t858();
}
sub t283{
$v{'上の服装'}='';
$v{'上の表\着'}='';
$v{'下の衣類'}='下着';
$v{'下の表\着'}='';
$v{'立位の脱衣'}='';
$v{'着衣の状態'}='下着';
$v{'下の衣類の性交準備'}='下着';
}
sub t284{
$v{'上の服装'}='バスタオル';
$v{'上の表\着'}='バスタオル';
$v{'下の衣類'}='バスタオル';
$v{'下の表\着'}='バスタオル';
$v{'立位の脱衣'}='はぎ取る';
$v{'下の衣類の性交準備'}='';
t858();
}
sub t285{
$v{'下の衣類'}='膝パジャマのズボンと下着';
$v{'下の表\着'}='膝パジャマのズボン';
$v{'立位の脱衣'}='';
$v{'下の衣類の性交準備'}='下着';
}
sub t286{
$v{'上の服装'}='半ブラウスと半ブラジャー';
$v{'上の表\着'}='半ブラウス';
}
sub t287{
$v{'上の服装'}='ブラジャー';
$v{'上の表\着'}='';
}
sub t288{
$v{'上の服装'}='半ブラジャー';
$v{'上の表\着'}='';
}
sub t289{
$v{'上の服装'}='';
$v{'上の表\着'}='';
}
sub t290{
if($v{'下の衣類'} eq 'スカートと下着') { t291();}elsif($v{'下の衣類'} eq 'スコートとアンダースコートと下着') { t292();}elsif($v{'下の衣類'} eq 'ワンピースと下着') { t293();}elsif($v{'下の衣類'} eq 'セーラー服とスパッツと下着') { t294();}elsif($v{'下の衣類'} eq 'セーラー服とブルマーと下着') { t294();}elsif($v{'下の衣類'} eq 'セーラー服と下着') { t294();}$v{'下の衣類の性交準備'}='下着';
t858();
}
sub t291{
$v{'下の衣類'}='スカート';
$v{'下の表\着'}='スカート';
}
sub t292{
$v{'下の衣類'}='スコート';
$v{'下の表\着'}='スコート';
}
sub t293{
$v{'上の服装'}='ワンピースとブラジャー';
$v{'上の表\着'}='ワンピース';
$v{'下の衣類'}='ワンピース';
$v{'下の表\着'}='ワンピース';
}
sub t294{
$v{'下の衣類'}='セーラー服のスカート';
$v{'下の表\着'}='セーラー服のスカート';
}
sub t295{
$v{'下の衣類の性交準備'}='下着';
}
sub t296{
$v{'パソ\コンショーの衣装'}='あり';
t297();
}
sub t297{
$r_t297=rand 1;
$i_t297=int($r_t297)+1;
if($i_t297==1){ t298(); }
}
sub t298{
$v{'上の服装'}='チャイナドレスとブラジャー';
$v{'上の表\着'}='チャイナドレス';
$v{'下の衣類'}='チャイナドレス';
$v{'下の表\着'}='チャイナドレス';
$v{'服装の説明'}='真っ赤なチャイナドレス';
$v{'服装のデザイン'}='丈は長めで横のスリットは腰のあたりまである大胆なデザイン';
}
sub t299{
$z{'KN623'} =1;
}
sub t300{
$r_t300=rand 1;
$i_t300=int($r_t300)+1;
if($i_t300==1){ t301(); }
}
sub t301{
$v{'ネグリジェの柄'}='ピンク色のフリルの一杯ついた';
$v{'お色気ネグリジェ'}='ネグリジェ';
}
sub t302{
$r_t302=rand 1;
$i_t302=int($r_t302)+1;
if($i_t302==1){ t303(); }
}
sub t303{
$v{'下着の柄'}='ピンク色のフリルの一杯ついた';
$v{'お色気下着'}='パンティー';
}
sub t304{
$v{'縛る行為'}='';
$v{'縛る道具'}='';
$v{'バイブレータ'}='';
$v{'バイブでオナニー'}='';
$v{'フェラチオ行為'}='';
$v{'クンニリングス'}='';
$v{'ポラロイド撮影'}='';
$v{'ビデオ撮影'}='';
$v{'鋭い凶器'}='';
$v{'友達に電話'}='';
$v{'フェラ輪姦'}='';
$v{'性行為意志'}='';
$v{'男性'}='';
}
sub t305{
$v{'男'}='女';
$v{'快感'}='異常感';
t245();
$v{'男性'}='レズ女';
$v{'言葉'}='女言葉';
t861();
t859();
}
sub t306{
$r_t306=rand 2;
$i_t306=int($r_t306)+1;
if($i_t306==1){ t307(); }
if($i_t306==2){ t308(); }
}
sub t307{
t304();
t309();
$v{'快感'}='異常感';
t247();
t248();
}
sub t308{
t304();
t310();
$v{'快感'}='異常感';
t247();
t248();
}
sub t309{
$v{'男性'}='好色男';
}
sub t310{
$v{'男性'}='SM男';
}
sub t311{
$r_t311=rand 2;
$i_t311=int($r_t311)+1;
if($i_t311==1){ t312(); }
if($i_t311==2){ t313(); }
}
sub t312{
t304();
$v{'快感'}='異常感';
t310();
$v{'性行為意志'}='脅迫';
t247();
t248();
}
sub t313{
t304();
$v{'快感'}='異常感';
t309();
$v{'性行為意志'}='脅迫';
t247();
t248();
}
sub t314{
t306();
$v{'男'}='男';
}
sub t315{
t306();
t58();
}
sub t316{
t306();
$v{'男'}='理事長さん';
$v{'男の劣称'}='理事長';
t91();
}
sub t317{
t306();
$v{'男'}='組合長さん';
$v{'男の劣称'}='組合長';
t91();
}
sub t318{
t306();
$v{'男'}='所長さん';
$v{'男の劣称'}='所長';
t89();
}
sub t319{
t324();
}
sub t320{
t306();
$v{'男'}='叔父';
}
sub t321{
t306();
$v{'男'}='社長さん';
$v{'男の劣称'}='社長';
}
sub t322{
t306();
$v{'男'}='男';
}
sub t323{
t306();
$v{'男'}='先生';
}
sub t324{
t306();
$v{'男'}='先生';
}
sub t325{
t306();
$v{'男'}='係長さん';
$v{'男の劣称'}='係長';
}
sub t326{
t306();
$v{'男'}='男';
$v{'性行為意志'}='脅迫';
}
sub t327{
t306();
$v{'性行為意志'}='同意';
$v{'男'}='男';
}
sub t328{
t306();
$v{'性行為意志'}='同意';
$v{'男'}='男';
}
sub t329{
t306();
$v{'性行為意志'}='同意';
$v{'男'}='男';
}
sub t330{
t311();
$v{'性行為意志'}='同意';
$v{'男'}='男';
}
sub t331{
t306();
$v{'性行為意志'}='脅迫';
$v{'男'}='男';
}
sub t332{
t306();
$v{'性行為意志'}='脅迫';
$v{'男'}='男';
}
sub t333{
t304();
$v{'快感'}='異常感';
$v{'男'}='痴漢';
$v{'男性'}='暴\行男';
}
sub t334{
t304();
$v{'快感'}='異常感';
$v{'男'}='客の男性';
$v{'男性'}='暴\行男';
}
sub t335{
t304();
$v{'快感'}='異常感';
$v{'男'}='運転手';
$v{'男性'}='暴\行男';
}
sub t336{
t304();
$v{'快感'}='異常感';
$v{'男'}='作業員';
$v{'男性'}='暴\行男';
}
sub t337{
t304();
$v{'快感'}='異常感';
$v{'男'}='団長';
$v{'男性'}='暴\行男';
}
sub t338{
t304();
$v{'快感'}='異常感';
$v{'男'}='組長';
$v{'男性'}='暴\行男';
}
sub t339{
t304();
$v{'快感'}='異常感';
$v{'男'}='編集長';
$v{'男性'}='好色男';
}
sub t340{
t304();
$v{'快感'}='異常感';
$v{'男'}='男の子';
$v{'男性'}='暴\行男';
}
sub t341{
t304();
$v{'快感'}='異常感';
$v{'男'}='男';
$v{'男性'}='暴\行男';
}
sub t342{
t304();
$v{'快感'}='異常感';
$v{'男性'}='暴\行男';
$v{'男'}='男の子';
$v{'男達'}='男の子達';
}
sub t343{
t304();
$v{'快感'}='異常感';
$v{'男性'}='暴\行男';
$v{'男'}='男';
$v{'男達'}='男達';
}
sub t344{
t304();
$v{'快感'}='異常感';
$v{'男'}='男の子';
$v{'男性'}='好色男';
}
sub t345{
t304();
$v{'快感'}='異常感';
t58();
$v{'男性'}='好色男';
}
sub t346{
t304();
$v{'快感'}='異常感';
$v{'男'}='男の子';
$v{'男性'}='好色男';
}
sub t347{
t304();
$v{'快感'}='異常感';
$v{'性行為意志'}='強制';
t247();
t248();
}
sub t348{
t304();
$v{'性行為意志'}='強制';
t244();
t246();
}
sub t349{
t304();
t307();
}
sub t350{
t306();
$v{'男'}='教授';
}
sub t351{
$v{'快感'}='異常感';
$v{'性行為意志'}='強制';
$v{'男'}='甥';
$v{'人物'}='甥';
$v{'続柄'}='長男';
$v{'男性'}='高校生';
$v{'性別'}='男';
$v{'性別愛称'}='男の子';
}
sub t352{
t306();
$v{'男'}='叔父';
}
sub t353{
t306();
t54();
}
sub t354{
t304();
$v{'性行為意志'}='同意';
t244();
t246();
}
sub t355{
t304();
t307();
$v{'男'}='マッサージ師';
}
sub t356{
t304();
t307();
$v{'男'}='マッサージ師';
$v{'性別'}='女';
}
sub t357{
t311();
$v{'男'}='運転手';
}
sub t358{
t311();
$v{'男'}='男';
}
sub t359{
t304();
$v{'男'}='社長さん';
$v{'男性'}='好色男';
}
sub t360{
t307();
$v{'男'}='男';
}
sub t361{
t369();
}
sub t362{
h('女友達');
print 'は慣れた様子で、運転手の隣の助手席に座りました。';
n();
print '男が一人先に後ろの席に乗り込むと、私は背中を押されて中央に座りました。';
n();
print 'すぐあとからもう一人の男が席に着きました。';
n();
print '男が告げた行き先はラブホテルのようでした。';
n();
t803();
}
sub t363{
print '二人は演歌を数曲歌うと、私たちにお酒を勧めました。';
n();
print '飲まない訳にはいかないと思い、勧められるままに飲んだお酒はかなり強いお酒のようでした。';
n();
if($v{'女友達のとの関係'} eq '親友') { t364();}else {t365();}
}
sub t364{
h('女友達');
print 'のお酒の弱さは相変わらずのようで、「私お酒には強くなったの全然だいじょぶ」と言いながら、急に陽気になって「私ドスケベなの、';
h('[男性性器の愛称');
print '大好きなの」と言い出しました。';
n();
print '男達はさっそくラブホテルに';
h('女友達');
print 'を誘うと「私どこでも行っちゃうから、朝まで行きっぱなしにして、もうめちゃめちゃにしてね」と言い出しました。';
n();
}
sub t365{
h('女友達');
print 'は、あまりお酒を飲んだことがないらしく、勧められるままにお酒を何杯も飲み干しました。';
n();
print 'これは危ないと思って見ていると、すぐに身体がぐったりしてしゃべり方もろれつが回らなくなりました。';
n();
print '男達はさっそくラブホテルに';
h('女友達');
print 'を誘うと「私どこでも行っちゃうから」と言い出しました。';
n();
}
sub t366{
print '私たちはひとまず近所の喫茶店に行くことにしました。';
n();
print 'そこでなんとか一時間すごせばあとは無事に帰れると思いました。';
n();
print 'しかし、男達は納得せずにどうしてもカラオケに行くと言い張ります。';
n();
print '回りを歩く通行人が変な顔をして私たちを見つめるので私たちは諦めてカラオケに行くことにしました。';
n();
t363();
print '私はもうこれはどうしようもないと思い、';
h('女友達');
print 'についていくことにしました。';
n();
}
sub t367{
t366();
print 'カラオケから出るともうタクシーが待っていました。';
n();
t362();
print 'やがてタクシーはラブホテルの建物に入りました。';
n();
t619();
}
sub t368{
print 'ビルをでると、すぐにタクシーが待っていて私たちは後ろの席に押し込まれました。';
n();
print 'タクシーはわずか数100メートルくらい走っただけで、ビルの駐車場に入りました。';
n();
print '私は';
h('男達');
print 'に両側を付き添われて階段を上がりました。';
n();
print '二階に上がってドアを開けると、なかは小さな事務所のようでした。';
n();
print 'しかし、ドアの側の傘立てには木刀が何本もあり、竹刀もありました。';
n();
print 'なかには、数人のいかにも人相のよくない男達いて、私たちを待ち構\えていました。';
n();
print 'これはまずいことになったと思って私は';
h('女友達');
print 'にしがみつきましたが、';
h('女友達');
print 'の身体も震えていました。';
n();
print '「いいか、二度とあの店にでるんじゃない、わかったな、お前らは次からは俺たちの身内の店にでてもらうからな」と男が言うと、';
h('女友達');
print 'につかみかかりました。';
n();
print 'どうやら、同じような店が2店あって、互いに別の暴\力団が経営しているようでした。';
n();
}
sub t369{
t368();
print 'これは本当にまずいことになったと思っていると';
h('女友達');
print 'が「こんなことして、どうなるのか分かってるの」と威勢良く怒鳴り返しました。';
n();
print '男達が';
h('女友達');
print 'の髪をつかむと、後ろ向きに持ち上げるように引っ張り上げました。';
n();
h('女友達');
print 'は切り裂けるような悲鳴を上げると、今度は泣き出しました。';
n();
print '「うるせえんだよ、この女、こうしてくれる」と言いながら今度は男達は';
h('女友達');
print 'の両腕をねじり上げて背中に押さえつけて動けなくしました。';
n();
t788();
}
sub t370{
t368();
print '「今すぐ客とラブホテル行ってもらうからいいな、逆らうとどうなるのか分かってるのか、その身体に教えてやるぜ」と言われて私達はとても逆らえませんでした。';
n();
print 'どうも話しの様子では、こちらのセリクラで高い金で競り落とされた女の子が客の金を持ち逃げしたとかで、えらい剣幕で客が怒っているようでした。';
n();
print '私達はその身代わりに連れてこられたらしいと分かって、これではどうにもならないと覚悟を決めました。';
n();
print '私達は隣の部屋で待っていた客に引き合わせられると、すぐに地下の駐車場に連れていかれました。';
n();
print '駐車場にはもうタクシーが止まっていました。';
n();
t362();
print 'やがてタクシーはラブホテルの建物に入りました。';
n();
t619();
}
sub t371{
print '私たちは近くのゲームセンタに連れて行かれました。';
n();
print '螺旋階段で一番上の階に上ると小さなテーブルがいつくか置いてあり休憩できるようになっていました。';
n();
print '壁際には自動販売機がたくさんならんでいて、男達は好きな物を飲めとお金を渡してくれました。';
n();
print '私が適当に選んでと';
h('女友達');
print 'に言うと、';
h('女友達');
print 'はファイブミニの瓶を二つ買って一つを私に渡してくれました。';
n();
print '男の一人が「このファイブミニの瓶はどうしてこうゆう形になってるのか知ってるか」と言います。';
n();
print '「飲みやすいようにでしょう」と';
h('女友達');
print 'が答えると、「もちろん口に入れやすいようにだぜ、入れやすいだろう先が細くて、それで根本が太いと、どこに入れるのか教えてやろうか」と男が言います。';
n();
print 'すぐに男が始めたのはエッチな話しでいわゆる下ネタだと私は気が付きました。';
n();
print 'すると';
h('女友達');
print 'は、「学生の頃はよく使いましたよ、彼氏がいないときとか、もう必需品ですね」と調子を合わせて笑いました。';
n();
print '私はどうにか楽しい会話が始まってほっとしました。';
n();
print '男達はそのあとつぎから次へとエッチな話しを続けましたが';
h('女友達');
print 'は平気な顔で受け答えしていました。';
n();
print 'もうそろそろ一時間というころに話題は女子高生がパンツを脱いで売る話しになり、「いまパンツ脱いできたら買ってやるぜ」と男が言い出しました。';
n();
print '「高いですよ一枚5万ですよ」と';
h('女友達');
print 'が言い返すと、「あ、じゃ買った、ほれ二人で10万」と言いながら男達は財布を出してお金を数え始めました。';
n();
print 'パンツが一枚5万と聞いて私と';
h('女友達');
print 'は顔を見合わせました。';
n();
print '「私脱いでくる」と';
h('女友達');
print 'が言うので私たちは二人でトイレに行きました。';
n();
t290();
print 'トイレから帰ってきて脱いだばかりのパンツを男達に渡すと二人は、金は下に下りてから渡すと言って、席を立って階段を下に降り始めました。';
n();
print '私たちが慌てて男達の後を追うと、階段の前で足がすくみました。';
n();
print '急な螺旋階段は下から見上げるとスカートの下は丸見えになる角度でした。';
n();
print '男達が下に降りていくと、私達はようやく事の成り行きに気が付きました。';
n();
print '一番上の階から男達の待っている一番下の階まで、螺旋階段をゆっくりと降りながら、膝が震えだし腰から腿のあたりが小刻みに痙攣してきました。';
n();
print 'とても下まで降りられないと、私は階段にしゃがみ込みそうになりながら必死で歩きました。';
n();
print '男達は大きな「声で早く降りてこい」と催促しました。';
n();
print '私はつま先から、頭のてっぺんまで震えだすと止まらなくなりました。';
n();
print 'ようやく私達が階段の下まで降りると、';
h('女友達');
print 'は目にいっぱいに涙を溜めていました。';
n();
print 'ゲームセンターを出るとすぐにタクシーが待っていました。';
n();
print '「どうだ、これからいい所つれてってやるぜ、いやならいんだぜ」と言われて、私達はも逆らえませんでした。';
n();
}
sub t372{
t371();
t362();
print 'やがてタクシーはラブホテルの建物に入りました。';
n();
t619();
}
sub t373{
$r_t373=rand 4;
$i_t373=int($r_t373)+1;
if($i_t373==1){ t369(); }
if($i_t373==2){ t370(); }
if($i_t373==3){ t367(); }
if($i_t373==4){ t372(); }
}
sub t374{
t402();
}
sub t375{
t402();
}
sub t376{
t402();
}
sub t377{
t402();
}
sub t378{
print 'いつも遊びに来ている近所の';
h('女友達');
print 'と、いつものように居間でテレビをつけてお茶を飲んでいると「ところで';
h('私の愛称');
print 'フリーマーケットに出す物何かない」と聞かれました。';
n();
print '「何でもいいのよ、いらない物なんでも出せばいいの、使わないタオルとか、コップとか、何でも売れるから」と言われて、全然使っていない';
h('品物');
print 'を奧から出してきました。';
n();
print '結婚するとき旦那の叔母がお祝いに買ってくれたんですが、ずっと使わないままになっていました。';
n();
print '「あ、これならすぐ売れるわよ';
h('品物の値段');
print 'でどう」と言われてちょっと安すぎる気がしましたが、もう古いものなのでお金になるならいいかと思いました。';
n();
print '「売れたらお金もってくるわね」と言って';
h('女友達');
print 'は';
h('品物');
print 'を持っていきました。';
n();
}
sub t379{
print 'フリーマーケットの当日に朝';
h('女友達');
print 'から電話があって、「ちょっとフリーマーケットの売り子手伝ってくれない、一人だとさ、トイレにもいけないじゃない、友達頼んどいたんだけど急に用事できちゃったの」と言われました。';
n();
print '私もせっかくの';
h('品物');
print 'が売れないと困るので渋谷の代々木公園まで行くことにしました。';
n();
}
sub t380{
print '会場は広い公園いっぱいに、小さなスペースが区切られていて、';
h('女友達');
print 'の店も中央の混雑した場所にありました。';
n();
print '朝方は人通りもほとんどなくて、これで売れるのかしらと思っていましたが、昼過ぎから大変な混雑になって、あっという間に半分くらいの商品は売れてしまいました。';
n();
}
sub t381{
print '夕方になって客も少なくなり帰り支度を始めたころ';
h('女友達');
print 'の旦那さんから電話がありました。';
n();
h('女友達');
print 'の話しでは「車が交通事故起こしちゃってね、たいした事故でもないんだけど、来れないからタクシーかなんか呼んで荷物運んでくれって言うのよ」と困った顔をしていました。';
n();
}
sub t382{
print 'ちょうど隣の店の車が着いて荷物を運び入れると、店番をしていた男の子の一人が「よかったら載せてきましょうか、まだ荷物入りますから」と言ってくれました。';
n();
h('女友達');
print 'は「ちょうどよかった、お願いしますね」とお礼を言って荷物を運ぼうとしました。';
n();
print 'すると男の子達が「俺たちがやりますから、いいですよ、先に座ってて下さい」と言います。';
n();
print 'もう男の子達が荷物を積み始めているので、頼んだ方がよさそうだと思って私と';
h('女友達');
print 'は車に乗り込みました。';
n();
}
sub t383{
print '午後になって、急に空に黒い雲が広がってきました。';
n();
print '「天気予\報だと晴れだといってたのにね、雨になるのかしらね」と';
h('女友達');
print 'と話していると、急に大粒の雨がポツリポツリと落ち始めました。';
n();
print '空を見上げて様子を見ているとあっというまに土砂降りの雨が降り始めました。';
n();
print '私達は慌てて、並べていた商品を紙袋に入れて濡れないようにかたづけました。';
n();
print 'あれほどたくさんいた客も、雨のせいで人っ子一人いなくなり、隣の店でも品物を濡れないように車にしまい込んでいました。';
n();
print '「よかったらそっちの荷物も車に入れましょうか、濡れちゃいますよ」と隣の店の男の子に言われて私達は残りの品の入った紙袋を車に載せてもらいました。';
n();
print '雨はみていても、すぐには止みそうになく、他の店も荷物を車に積み込んでは店をたたんで帰り始めました。';
n();
print '「俺たちもう帰るんだけど荷物どうします、近くだったら一緒に運んでもいいけど」と男の子達に言われました。';
n();
print '男の子達の家の場所はそんなには近くではなかったのですが、車ではすぐだという話しなので、私達は一緒に荷物を運んでもらう事にしました。';
n();
}
sub t384{
print '車が動き始めると、すぐに高速に乗って';
h('女友達');
print 'のマンションの近くまで来ました。';
n();
print '高速を降りて大通りに降りると、車は';
h('女友達');
print 'のマンションの前の通りに止まりました。';
n();
print '男の子達が手際よく荷物を運び入れると、';
h('女友達');
print 'は台所でコーヒーの支度を始めました。';
n();
}
sub t385{
$r_t385=rand 4;
$i_t385=int($r_t385)+1;
if($i_t385==1){ t387(); }
if($i_t385==2){ t388(); }
if($i_t385==3){ t389(); }
if($i_t385==4){ t390(); }
}
sub t386{
print '私はすることがなく、かといって何もしないでいる訳にもいかないので、荷物を開けて寝室のクロゼットにしまおうとしました。';
n();
}
sub t387{
t386();
t300();
print '手近なクロゼットを開けてみると、なかには';
h('お色気ネグリジェ');
print 'が掛けてあるのが見えました。';
n();
h('ネグリジェの柄');
h('お色気ネグリジェ');
print 'はかなりお色気のあるデザインでした。';
n();
print 'ちょうど男の子が荷物を持って入ってきたので、私はあわててクロゼットを閉めました。';
n();
print 'しかし男の子は荷物をクロゼットに入れるものと思って、クロゼットを大きく開け直しました。';
n();
print '男の子の視線が';
h('お色気ネグリジェ');
print 'を見つめたまま凍り付つたように動かなくなりました。';
n();
print '私があわててクロゼットを閉めようとすると、男の子が私を押し倒してきました。';
n();
t774();
}
sub t388{
t386();
print '男の子が荷物を持って寝室に入ってくると、「どこに置きましょうか」と私に聞きました。';
n();
print '私が「どっか、その辺に置いてくれますか」とひとまず答えると、男の子の視線が寝室のベッドの上で止まりました。';
n();
t300();
print 'なにかしらと思って男の子の視線をたどると、ベッドの上には';
h('女友達');
print 'が朝脱いだ';
h('お色気ネグリジェ');
print 'が載っていました。';
n();
h('ネグリジェの柄');
h('お色気ネグリジェ');
print 'はお色気たっぷりで男の子には刺激が強すぎるようでした。';
n();
print '男の子は荷物を置くと私を押し倒してきました。';
n();
t774();
}
sub t389{
t386();
print '男の子が荷物を持って寝室に入ってくると、「どこに置きましょうか」と私に聞きました。';
n();
print '私が「どっか、その辺に置いてくれますか」とひとまず答えると、男の子の視線が寝室の角に止まりました';
n();
t302();
print 'なにかしらと思って男の子の視線をたどると、部屋の隅には洗濯物が干してありました。';
n();
h('下着の柄');
h('お色気下着');
print 'はお色気たっぷりで男の子には刺激が強すぎるようでした。';
n();
print '男の子は荷物を置くと私を押し倒してきました。';
n();
t774();
}
sub t390{
t386();
print '小さな小箱を袋から出そうとしたとき手が滑って箱を寝室の床に落としてしまいました。';
n();
print '箱の蓋が開くと、中からイヤリングやブローチなどが飛び出て床に散らばりました。';
n();
print '私はしまったと思いながら、床に落ちたイヤリングを拾いました。';
n();
print 'ちょうどイヤリングの片方がベッドの下に入ってしまったので、私は膝を床について四つん這いになってベッドの下に手を伸ばしました。';
n();
print 'そのときちょうど男の子が寝室のドアを開けて入ってきました。';
n();
print '私はお尻を男の子に向けたままの姿勢で、体が一瞬凍り付きました。';
n();
print '体を起こそうと思って、ベッドの下から手を抜こうとすると男の子が後ろから私の両足をつかんで引っ張りました。';
n();
t774();
}
sub t391{
$r_t391=rand 2;
$i_t391=int($r_t391)+1;
if($i_t391==1){ t392(); }
if($i_t391==2){ t393(); }
}
sub t392{
t381();
t382();
}
sub t393{
t383();
}
sub t394{
t378();
t379();
t380();
}
sub t395{
print '「そろそろお昼ご飯を食べたほうがいい時間だと思うけど」と私が言うと、何か買ってきてと頼まれました。';
n();
print 'その辺に露天でもでていないかと探してみましたが、どこを見てもフリーマーケットの店ばかりで食べ物の店はありませんでした。';
n();
print 'あちこち歩いて、とうとう入り口近くに来て、私はフリーマーケットの事務局に食べ物屋はでていないかと聞いてみました。';
n();
t110();
print 'すると「フリーマーケットは食べ物屋はでていないから、お弁当を用意ししてきたほうがいいよ、買いに行くならこの先に交差点わたると';
h('ファーストフード店名');
print 'があるから」と教えられました。';
n();
print '私は時間がかかると思いましたが他にしょうがないので';
h('ファーストフード店名');
print 'でお昼に食べるものを買いました。';
n();
}
sub t396{
print '店に戻って';
h('女友達');
print 'と交代で店番をしながら、食べ終わると急に';
h('女友達');
print 'が苦しそうな顔になり、食べたものを店裏に吐いてしまいました。';
n();
print '私はさっき';
h('ファーストフード店名');
print 'に大きな病院があったのを思いでして店番を隣の男の子に頼んで';
h('女友達');
print 'を病院まで連れて行きました。';
n();
print 'お医者さんの話しでは「食べてすぐ吐くのは、食中毒ではないので、たぶん過労でしょう」';
n();
print '「昨日全然寝てないというので、点滴しときますね、しばらく休めば元気になるでしょう」との事でした。';
n();
print '私はベッドの脇でずっと';
h('女友達');
print 'が点滴している様子を見守っていました。';
n();
print '「ごめんなさいね、昨日ね、いろいろと準備があって、品物に値段ね付けしてたから全然寝てないの」と言いながら、';
h('女友達');
print 'は疲れ切った様子ですぐに寝入り始めました。';
n();
print 'ようやく夕方になって';
h('女友達');
print 'が起きると、私達はさっきのフリーマーケットの場所に行きました。';
n();
print 'もう店は残らず片づけられて、人通りもほとんどありませんでした。';
n();
print '私達が店を出していた場所にいってみると、そこには何もなく道路に紙が貼\り付けてありました。';
n();
print 'そこには「荷物は私達がかたづけました、連絡を下さい」と携帯の番号が書いてありました。';
n();
print 'どうやら隣の男の子達が、気を利かせて後かたづけをしてくれたようでした。';
n();
print '私はすぐに携帯で電話をして、';
h('女友達');
print 'の住所を教えて、荷物を届けてもらうことにしました。';
n();
}
sub t397{
print '私は';
h('女友達');
print 'と一緒にフリーマーケットの会場の公園から歩いて渋谷でまでて、地下鉄に乗りました。';
n();
print '乗り換え駅で乗り換えたあと数駅すぎると、';
h('女友達');
print 'のマンションのある駅で降りました。';
n();
h('女友達');
print 'は元気がない様子で、「ごめんなさいね、迷惑ばっかかけちゃって」と私に何度も言いました。';
n();
print 'マンションの前に来ると、フリーマーケットの会場で見かけた車が止まっていました。';
n();
print 'もう荷物を届けに来てくれた車が先についていたようで、男の子が数人こっちを見ながらなにか話しているのが見えました。';
n();
h('女友達');
print 'が部屋のドアを開けると、「どこに運びましょうか」と男の子が言ってくれました。';
n();
print 'せっかくだから運んでもらったほうがいいと思ったようで、';
h('女友達');
print 'は寝室の方に運ぶように頼んでいました。';
n();
print '男の子は外にいる他の男の子にも声をかけて、さっそく荷物を寝室に運び始めました。';
n();
print 'それほど多い荷物でもないので何度か往復すればすぐに荷物は片づきました。';
n();
h('女友達');
print 'は家について少しは元気がでたようでお茶の支度を始めました。';
n();
}
sub t398{
print '車が走り出してしばらくして、「ちょっとお茶飲んで行きませんか、近くにいい店があるから」と男の子の一人に誘われました。';
n();
print 'せっかく荷物を運んでもらっていんだから、お茶の相手はくらいしたほうがいいと思い、私達は寄り道していくことにしました。';
n();
print '大通りをしばらく走ると大きなファミレスの駐車場に車が入りました。';
n();
print '店に入ると男の子達は「いやあ腹減った」と言いながら軽い食事を頼んでいました。';
n();
print '私達もお茶だけという訳にはいかなくなって軽いサンドイッチを頼みました。';
n();
print '食事も終わると「いやこれ、元気出るんですよ」と言って男の子達がドリンク剤を勧めてくれました。';
n();
print '断る訳にもいかないと思い私は';
h('女友達');
print 'と一緒に飲み干しました。';
n();
print 'どろっとした液体がお腹に入った瞬間にお腹の中が燃えるように熱くなり、体中に広がっていきました。';
n();
print '体中が急に重くなり、頭が熱くなって目眩がしてきました。';
n();
print '男の子達に体を支えられてやっとの事で車に乗ると、車がどこを走っているのかもわからなくなりました。';
n();
print '車がしばらく走って着いたのはラブホテルでした。';
n();
print '私はなんとか逃げなければいけないと体を動かそうとしましたが、どうにもなりませんでした。';
n();
print '私はようやくさっき飲まされた薬が変な薬だったのに気が付きました。';
n();
t763();
}
sub t399{
print 'フリーマーケットの会場の公園に行くと、車が沢山ならんでいて出店の準備をしていました。';
n();
print '私達も地面にシートを敷いて、衣類やタオルなどを見栄え良く並べて客を待ちました。';
n();
print 'まだ朝早いせいか客も少なくて見ていってくれる人はほとんどいませんでした。';
n();
print '昼近くになって人通りも増えて人の波がだんだんと多くなってきましたがどうゆうわけか私達の店とは反対側の店に人が流れていってしまいました。';
n();
print 'どうしてかしらとよくよく見ると、売り手の女の子が派手な超ミニの服を着て、しきりに客に声をかけていました。';
n();
print 'これでは客を取られてしまうはずだと思い';
h('女友達');
print 'とも相談して、持ってきたスカートの中から見栄えの言いミニのスカートを選んで着替えることにしました。';
n();
h('女友達');
print 'が「これがいんじゃないの」と言って渡してくれたスカートは高校生が着るようなチェックのミニスカートでした。';
n();
print '私はこんなスカート着てもいいのかしらと思いましたが「売ろうと思ったらこのくらいのスカートははかなきゃダメよ」と言われてそれもそうだと納得しました。';
n();
print '隣の車の陰で着替えてから、今度は「スカートいかがですか、安いですよ、おしゃれなスカートいっぱいありますよ」と客に声を掛けてみると、今度は私達の店の方に客が一杯押し寄せてきました。';
n();
print '私はフリーマーケットにも商売のこつがあるのだと気が付いてなんだか面白くなりました。';
n();
}
sub t400{
print '店を出ようとしたとき大きなカメラを持った男性に「ちょっとすみません」と声を掛けられました。';
n();
print '「すいません、写真のモデルお願いしたいんですが、お願いできませんでしょうか」とやけに丁寧な口調で言いながら出した名刺にはフリーカメラマンの肩書きが付いていました。';
n();
t214();
t218();
print '「よかったら、雑誌に載せる写真撮らせていただきたいんですが、あの';
h('出版社');
print 'の出している';
h('ファッション雑誌');
print 'という雑誌なんですけど、すぐ済みますからお願いします」';
n();
print '「いや、雑誌にぴったりですよお嬢さんはほんと、高校生には見えないな、大人びていて」と言われ高校生と間違えられていると気が付きました。';
n();
print 'しかしまあ写真が雑誌に載れば話しの種に位はなると思って、写真を撮ってもらうことにしました。';
n();
print '「じゃ、部屋用意してありますからちょっと来て下さいね、いやこのすぐ先だから」と言われて着いていくとラブホテルらしい建物の前に来ました。';
n();
print '「いや、この辺じゃこうゆう所しかなくてね、いや大丈夫写真撮るだけだから」と言われてそれもそうかと思って部屋に入りました。';
n();
print '「じゃ、まず正面向いてね、それからちょっと右足だして、じゃそのまま横向いて」といろいろポーズを取らされて「いや、可愛いね、ほんと可愛い、サイコーだよ」とおだてられながら写真を撮られました。';
n();
print 'もうこれだけ撮れば終わりかしらと思っていると「じゃ、もっと可愛い写真撮ろうね、そのスカートちょっと脱いでみよう、大胆な写真も撮ってみようね」と男が言い出すので、どうもこれはおかしいと私は気が付きました。';
n();
print '「私、もう帰りますから」と言って部屋を出ようとすると「ドスケベ女のくせしやがって、このまま帰れるわけねえだろう」と言いながら男が私をベッドに押し倒してきました。';
n();
t763();
}
sub t401{
t4();
t45();
t167();
t394();
t4();
t392();
t384();
t385();
}
sub t402{
t4();
t45();
t167();
t394();
t4();
t393();
t384();
t385();
}
sub t403{
t4();
t45();
t167();
t394();
t4();
t391();
t398();
}
sub t404{
t4();
t45();
t167();
t394();
t4();
t395();
t396();
t397();
t385();
}
sub t405{
t4();
t45();
t167();
t378();
t379();
t4();
t399();
t395();
t400();
}
sub t406{
$r_t406=rand 5;
$i_t406=int($r_t406)+1;
if($i_t406==1){ t401(); }
if($i_t406==2){ t402(); }
if($i_t406==3){ t403(); }
if($i_t406==4){ t404(); }
if($i_t406==5){ t405(); }
}
sub t407{
t419();
}
sub t408{
t419();
}
sub t409{
t419();
}
sub t410{
t419();
}
sub t411{
t418();
}
sub t412{
t418();
}
sub t413{
print '翌日';
h('女友達');
print 'から電話がかかってきていろいろと話しをしているうちに';
h('旦那');
print 'の話になって、「うちの';
h('旦那');
print 'セリクラに行ってるの、私も会員になってるのよ」とうっかり話してしまいました。';
n();
print 'すると、「';
h('旦那');
print 'がセリクラに行ってるとき、こっそりセリクラに行って、自分の嫁さんがセリクラに出てるの見たら、やっぱ即離婚かしらね、これは離婚したいときは便利ね」と言い出しました。';
n();
print '私は考えてみればそれもそうねと納得しました。';
n();
print '「私もちょっとそのセリクラとか言うの行ってみたいんだけど紹介してくれる」と';
h('女友達');
print 'に言われて、私は翌日二人でまたセリクラに行きました。';
n();
print '今度も';
h('旦那');
print 'の会員証を見せて';
h('旦那');
print 'の紹介だということにしました。';
n();
h('女友達');
print 'はできあがった会員証を見て嬉しそうにしていました。';
n();
}
sub t414{
print '帰ろうとしてビルの出口から出ようとすると、ちょうど外国人の二人連れに話しかけられました。';
n();
h('女友達');
print 'が英語で何か話すと、二人はビルの中に入っていくのが見えました。';
n();
print '「ねえちょっと、今の二人セリクラの場所聞いたのよ私に」と勢い込んで';
h('女友達');
print 'がいいます。';
n();
print '「格好いいわよねあの二人、私あの二人に競り落とされたい、それしか知り合うチャンスないんだわ」と言って、私の手を引いてさっきのセリクラに戻りました。';
n();
print 'ちょうどさっきの二人組の外人が受付で手続きをしている所でした。';
n();
print '英語が通じないらしくて、';
h('女友達');
print 'が通訳してようやく会員になれたようでした。';
n();
print '二人が奧に入ると「ねえ私二人に私たちを競り落とすようたのんどいたから、オッケーだって、ね一緒に来てくれるわよね」と';
h('女友達');
print 'がいいます。';
n();
print '私は仕方なく、セリに';
h('女友達');
print 'と出ることにしました。';
n();
}
sub t415{
print 'セリは白熱した様子で私たちの競り落とされた金額は15万でした。';
n();
h('女友達');
print 'と私は、さっきの外人二人が競り落としてくれたものとばかり思って、出口で待ちました。';
n();
print 'しかし、私たちを競り落としたのは田舎からでてきたばかりの様な中年の男性二人組でした。';
n();
h('女友達');
print 'は「私帰ります」と言ってドアから出ようとしました。';
n();
print 'しかしそばにいたドアマンの男性がすばやくドアを閉めて出られないようにしました。';
n();
print '「うちのシステムでは、競り落としていただいたら、必ず一時間はおつきあいしていただくことになっております」';
n();
print '「そうしていただかないと、紹介をしていただいた会員の方にご迷惑がかかる事になりますが、よろしいですか」と半分脅すような口調で係の女性に言われました。';
n();
print '私は';
h('旦那');
print 'に報告がいったらまずいと思い、なんとか';
h('女友達');
print 'を説得しました。';
n();
print '「もしかして、テクニック抜群のものすごい精力家かもしれないし、そしたら、絶対損するから話しだけでもしようよ」と言ってみると、「それもそうね、すごいドスケベそうだしね」と';
h('女友達');
print 'も納得してくれました。';
n();
}
sub t416{
print '「どうせなら、話しの種にでも競りにかけられてみましょうよ、一時間だけデートすればいいんでしょう」と';
h('女友達');
print 'に言われて、私と';
h('女友達');
print 'は競り落とされてみることにしました。';
n();
}
sub t417{
$r_t417=rand 2;
$i_t417=int($r_t417)+1;
if($i_t417==1){ t367(); }
if($i_t417==2){ t372(); }
}
sub t418{
t4();
t482();
t449();
t413();
t414();
t427();
t430();
t415();
t417();
}
sub t419{
t4();
t482();
t449();
t413();
t416();
t427();
t430();
t431();
t373();
}
sub t420{
$r_t420=rand 2;
$i_t420=int($r_t420)+1;
if($i_t420==1){ t419(); }
if($i_t420==2){ t418(); }
}
sub t421{
t440();
}
sub t422{
t440();
}
sub t423{
t440();
}
sub t424{
t440();
}
sub t425{
t176();
print '二人で夕御飯を食べていきましょうと';
h('女友達');
print 'に誘われて、六本木の';
h('高級料理店');
print 'で食事をしました。';
n();
print '「どう最近旦那とはうまくいってるの」と';
h('女友達');
print 'が私に聞きました。';
n();
print '「退屈してるんじゃないの、';
h('旦那');
print 'が相手じゃ、あの男パソ\コンオタクで、ほかになにもできないし、あっちの方だって、全然だめなんじゃないの」';
n();
print 'と言われて、';
h('女友達');
print 'も大学の頃とは随分変わったなと思いました。';
n();
print '「そうね、いまセックスレスなの家は、';
h('旦那');
print 'はパソ\コンばかりだし」と私が答えると、「今日はちょっと遊んでいかない、一晩くらいいいでしょう、';
h('旦那');
print '以外の男とつきあっても」と言われました。';
n();
print '私はそれもいいかなと思いましたが、返事はしませんでした。';
n();
}
sub t426{
print '食事も終わって外にでると、「ちょっと寄っていきましょう、いい店あるから」と言われて、地下のバーに連れて行かれました。';
n();
print '二人でカウンターでお酒を頼むと、すぐに私たちの両脇に中年の男性がすり寄ってきました。';
n();
print '礼子さんは慣れた様子で、冗談交じりに答えていると、話題はやっぱりエッチな方に振られました。';
n();
print '店をでようと言われて階段を上がると、目の前にはもうタクシーが来ていました。';
n();
t4();
t362();
print 'やがてタクシーはラブホテルの建物に入りました。';
n();
t619();
}
sub t427{
print '案内されて中に入るとまた細い通路を曲がりくねって進み、小さな待合室につきました。';
n();
print '待合室には椅子が数個おいてあり、その正面は大きな鏡でした。';
n();
}
sub t428{
print '鏡の反対側に部屋があるらしく、マイクの大きな声が聞こえてきました。';
n();
}
sub t429{
t428();
print 'こちらからは、鏡の向こうの男性が見えないので';
h('女友達');
print 'はなにやら落ち着かない様子でした。';
n();
print '「名門女子高生の二人組、滅多にない掘り出し物です、二人一緒に落札していただきましょう」とマイクの声が遠くから聞こえてきました。';
n();
}
sub t430{
print '「お待ちかね、今夜の人妻は、名門女子大出身で、遊びたいお金も欲しいという欲張り二人組、しかもレズときたら答えられませんね、二人一緒に落札していただきましょう」とマイクの声が遠くから聞こえてきました。';
n();
}
sub t431{
print 'もしかして、私にぴったりの男性が現れるかもしれないと思い、誰が競り落とすのか確かめようと思って成り行きを見守っていました。';
n();
print 'すると私たちは二人で5万で競り落とされたようで、高いのか安いのか私には見当が付きませんでした。';
n();
print '部屋をでると、また小さな通路を通って、別の出口で男性二人と対面しました。';
n();
}
sub t432{
print '食事を終わると';
h('女友達');
print 'が、「面白い店があるから寄っていかない、絶対後悔させないから」と言います。';
n();
print '私は何でもいいと思って';
h('女友達');
print 'について行きました。';
n();
print '細い道を曲がって、裏の非常階段を上がってマンションの入り口に連れて行かれました。';
n();
print 'ドアを開けると受付になっていて、いかにも危ない雰囲気でした。';
n();
print '「ここはね、身分がしっかりしてないと、入れないのよ、それに紹介がないと入れないの」';
n();
print 'と言って私は住所と名前を書かされました。';
n();
t427();
t430();
print '「ここね、セリクラっていってね、人妻専用なの、」';
n();
print '「これマジックミラーになっててね、あちらからは私たちが見えてね、それで好きな金額で競り落とすという訳ね、どう面白いでしょう、競り落とされるまで相手がどんな男性か全然わからないの、そこがまた面白くてね」';
n();
print '「あ、いやなら断ってもいいのよ、でもお金のためには断れないというのが、なんていうかゾクゾクしてくるでしょう。」と';
h('女友達');
print 'が話してくれました。';
n();
print '私は';
h('女友達');
print 'も随分と前とは変わったのねと思いました。';
n();
t431();
print 'いかにも好色そうな中年の男性の二人は、';
h('女友達');
print 'とは顔なじみのようでした。';
n();
h('女友達');
print 'は「ねえ、二人とも、あれはすごいのよ、テクニック抜群だし、スタミナ十\分で、朝まででもだいじょぶなの、ぜったい経験するチャンスよこんな機会一生ないわよ」としきりに勧めてくれます。';
n();
print '私はなんだかすごい経験が出来そうな気がして、一緒にいく事にしまた。';
n();
}
sub t433{
print '久しぶりに';
h('女友達');
print 'の顔をみると学生の頃に戻った気分になりました。';
n();
t549();
print 'やがてお開きになると私は';
h('女友達');
print 'と一緒に帰ることにしました。';
n();
}
sub t434{
t432();
t362();
print 'やがてタクシーはラブホテルの建物に入りました。';
n();
t619();
}
sub t435{
t432();
t369();
}
sub t436{
t432();
t370();
}
sub t437{
$r_t437=rand 4;
$i_t437=int($r_t437)+1;
if($i_t437==1){ t426(); }
if($i_t437==2){ t434(); }
if($i_t437==3){ t435(); }
if($i_t437==4){ t436(); }
}
sub t438{
t4();
t4();
t425();
t437();
}
sub t439{
t4();
t548();
t433();
t4();
t425();
t437();
}
sub t440{
$r_t440=rand 2;
$i_t440=int($r_t440)+1;
if($i_t440==1){ t438(); }
if($i_t440==2){ t439(); }
}
sub t441{
t4();
t506();
t559();
t560();
print '「どう二人ともお小遣い欲しくないか」と男達が話しを始めました。';
n();
print '「ちょっとだけ一緒にお茶を飲めばお小遣いもらえるところがあるから、紹介してやるから、来てみないか、すぐお金もらえるよ」と言葉巧みに誘われて';
h('女友達');
print 'が「それだったらやってみたいから、行きます」と言い出しました。';
n();
print 'これはきっと怪しいアルバイトに違いないし、このまま';
h('女友達');
print 'がだまされるのをほっておけないと思い、私もついていくことにしました。';
n();
h('ファーストフード店名');
print 'を出て、しばらくあるいて細い道を何度も曲がると小さなビルにつきました。';
n();
t98();
print '入り口には「セリクラ ';
h('店名');
print '」という看板がでていました。';
n();
print '受付に行くと、男達が「ここはセリクラといってね、女の子が競売にかけられて、男が競り落とすんだ」と説明を始めました。';
n();
print '「競り落とすってどうゆうことなんですか」と';
h('女友達');
print 'が聞くと、「一番高い金額を払った男が、一時間だけ一緒にお茶を飲んでおしゃべりできるんだよ」と教えてくれました。';
n();
print '「一時間お茶を一緒に飲むだけでいいんですか」と私が聞いてみると「それだけでいいんだよ、他に誘われるかもしれないけど、いやなら断っていいんだ」と言われました。';
n();
print 'なるほど、これだったら、初対面の人と話をするだけだし面白いかもしれないと思いました。';
n();
print '私が「試しにやってみてもいいです」と答えると';
h('女友達');
print 'もすぐにオッケーしました。';
n();
t427();
t429();
t431();
t373();
}
sub t442{
t440();
}
sub t443{
t420();
}
sub t444{
t477();
}
sub t445{
t458();
}
sub t446{
t406();
}
sub t447{
$r_t447=rand 5;
$i_t447=int($r_t447)+1;
if($i_t447==1){ t440(); }
if($i_t447==2){ t420(); }
if($i_t447==3){ t477(); }
if($i_t447==4){ t458(); }
if($i_t447==5){ t406(); }
}
sub t448{
t420();
}
sub t449{
print '「さっき電話したんですが、それでどんな風になってるんですか」とさりげなく聞いてみると、';
n();
print '「うちは人妻専門のセリクラなんです、セリクラってご存じですよね、女の子競売にかけて、男性が競り落とすというあれですが」';
n();
print '「うちでもらうのは、競り落とすところまでで、あとはお客さんが交際したいなり希望があれば、あとはご自分でやってくださいね」';
n();
print '「うちではそうゆうことはやってないので、あくまでも紹介だけで、デート一時間分のお金もらうだけですから」';
n();
print '「そのあとは、まあ相手が気に入らなければそのまま帰っていただいて、一日何度でも競りに来て頂いてかまいません」と慣れた様子で説明をしてくれました。';
n();
print '「会員の紹介がないと、だめなんですが、誰のご紹介ですか」と聞かれて、私は';
h('旦那');
print 'の会員証を見せました。';
n();
print 'すると、デジカメで顔写真を撮ってそのままプリンターで会員証を作ってくれました。';
n();
print '女性は無料だというので、お金もかからずほっとしました。';
n();
h('旦那');
print 'がこの店に来ると言うことは、';
h('旦那');
print 'が人妻を誰か競り落として、しかも、どっかの近くのラブホテルにでも行っているのには間違いないと思いました。';
n();
print '私は、「また今度来ます」と言って店をでました。';
n();
}
sub t450{
print 'ちょうど入り口のドアを開けて出ようとすると、もう一つのドアにすれ違いで男が入ってきました。';
n();
print '背の低い、頭のはげ上がった、お腹の大きくせりだした男の様子が目に入った瞬間に私の膝が震えてきました。';
n();
print 'まだ大学生だったころ、合コンのあとナンパされてカラオケに誘われ、そのあとラブホテルに連れ込まれた時の男性と雰囲気がそっくりでした。';
n();
print 'あのときは、両手を縛られて責められて、朝まで泣き続けたのを体が覚えていました。';
n();
print '一度きりの体験と思っていたあのときの感触が体によみがえってくると、私はもう自分の気持ちに逆らえなくなりました。';
n();
print '私はさっきの受付に戻ると、今すれ違った男性の事を聞いてみました。';
n();
print 'すると「常連のお客さんで、いつも今頃店に来るんですよ」という返事でした。';
n();
print '私は「今セリにでれば落札されますか」と聞いてみました。';
n();
print 'すると「ああ、頼んでおきましょうか、落札されたい人妻がいるって」と受付の男性がいうので、私は何も考えずに「お願いします」と小さい声で答えました。';
n();
print 'マジックミラーのついた小部屋に通されるとセリが始まりました。';
n();
print 'お客はほかにも数人いるようでしたが、きっとさっきの男性が落札したのに違いありませんでした。';
n();
print '落札がすんで、出口に案内されると、私を待っていたのはやはりさっきの男性でした。';
n();
print '「これからどこに行こうか」と男に言われて私は「カラオケ連れてって下さい」と答えました。';
n();
print 'ビル出るとすぐに男の手が私のお尻を後ろから撫で上げるように動き始めました。';
n();
print 'カラオケの後は、ラブホテルに連れて行かれました。';
n();
t763();
}
sub t451{
print 'ちょうど細い路地を曲がったとき、反対側から';
h('旦那');
print 'らしい人影が今来た道に入って行くのが見えました。';
n();
print '私はあわてて電柱の陰に隠れて様子をうかがいながら、';
h('旦那');
print 'の後をつけました。';
n();
h('旦那');
print 'が入ったのは私がさっきでてきたセリクラのビルでした。';
n();
print '私は';
h('旦那');
print 'が仕事をさぼってセリクラに来たのに違いないとすぐ分かりました。';
n();
h('旦那');
print 'の仕事は深夜が多くて昼間は暇なはずなのに、最近でるのが早い理由がやっと分かりました。';
n();
print '昼間は人妻が暇なので、人妻専用セリクラなら不倫相手は見つけられるはずです。';
n();
}
sub t452{
print '私は腹の底から怒りがこみ上げてくると、裏の女性専用の受付に戻りました。';
n();
print '「いまお客さん何人ですか」と聞いてみると、「いまお客さん見えられた所です、まだ一人ですが、少し待てば増えると思います」という返事だった。';
n();
print 'やっぱり';
h('旦那');
print 'が客に来てるんだと私は直感しました。';
n();
print '客は';
h('旦那');
print '一人、これはいいことをきいた、私がセリクラに出てやろう、そうすれば';
h('旦那');
print 'は私がでてきてびっくりするはずだ。';
n();
print '「今日ひまなので、出たいんですがいいですか」とさっきの受付の女性に頼みました。';
n();
print 'すると「よろしいですよ、」と返事が返ってきました。';
n();
print 'そう思うと胸がドキドキして止まらなくなりました。';
n();
}
sub t453{
print '鏡はマジックミラーになっていて、こちらからは男性側の様子はわからないようになっていました。';
n();
print 'きっと';
h('旦那');
print 'は私がセリに出てきたのを見て、びっくりしているに違いありませんでした。';
n();
print '隣の部屋のマイクの音が聞こえてきましたが、どうやらすぐに落札されたようでした。';
n();
print '私はまた細い通路を通って、男と待ち合わせる出口まで来ました。';
n();
print 'セリにかけられる女性は、競り落とした男性としか顔が合わないようになっていて、ほかにどんな男性達がきているのかは全然わからない仕組みでした。';
n();
print 'また女の子の方も別々に部屋で待たされて、女の子同士が顔を合わせることがないようになっていました。';
n();
print 'そのために、あんなに細い通路を延々と通って案内されたのだと分かりました。';
n();
print 'これでは、店にどんな人妻や、男性が来ているのか様子が分からなくて、ちょっとがっかりな気分でした。';
n();
print 'すぐにドアがあいたので、私は';
h('旦那');
print 'が慌てて私に言い訳をするに違いないと思って、待ち構\えていました。';
n();
}
sub t454{
print 'しかし、落札した男性は';
h('旦那');
print 'ではありませんでした。';
n();
print 'どこかで見た顔だと思ってまじまじと男の顔を見ると、男はいかにもいやらしい笑いを口元に浮かべて、私に軽く会釈をしました。';
n();
print '見覚えのある顔は';
h('旦那');
print 'の会社の上司でした。';
n();
}
sub t455{
print '私は、いったいどう言い訳をしようかと一瞬慌てましたが、なんとか気分を落ち着かせました。';
n();
print '私はひとまず男を近くの喫茶店に誘うと、窓際のスタンドの席に並んで座りました。';
n();
print '事情を話した方がいいと思って「私';
h('旦那');
print 'の様子が最近どうもおかしいので、様子を探りに来たんです。それでたまたま';
h('旦那');
print 'が店に入るの見たので、';
h('旦那');
print 'にわざと見つかるように店にでたんです」と正直に話しました。';
n();
print '「あ、中谷君ならぼくより少し前に来てね、それで君の前の女の子落札したよ、いまごろはもう近所のラブホテルだろうね、なんでも結婚したての20歳のピチピチだそうだ。」';
n();
print '試しに落札した値段を聞いてみると、私の値段より数倍も高かったのでまた怒りがこみ上げてきました。';
n();
print '「でも、お茶だけなんでしょう、セリで落札されてもおつき合いするのは」と私が聞くと、';
n();
print '「そんなことあるわけないだろう、ここは名目上は女の子と一時間お茶を飲むだけになってるが、それは表\向きのことで、実際はすぐにラブホテルさ。」';
n();
print '「そのほうがお互い手間がかからなくて、いいだろう」';
n();
print '「でも、ここって女性の方で気に入らない時は断ってもいいんでしょう」と私が聞きただすと、';
n();
print '「そんな馬鹿な話しあるわけないだろう、女の方も商売でやってるんだ、いちいち客を選べる分けないだろう、金がある客がいい客なんだ、商売っていうのはそうゆうもんだろう」と言われて、そうゆうものかと納得しました。';
n();
print '「それで';
h('旦那');
print 'はいつ頃からここに来るようになったんですか」と私が聞くと、';
n();
print '「あ、結婚してからすぐだとかいっていた、嫁さんマグロでとてもやってられないそうだ」そう聞いて私は怒りがこみ上げてきました。';
n();
print '私が誘っても気の乗らない振りで断るのに、外では私がマグロだとか言ってたんだわ、と思うともう怒りが収まりませんでした。';
n();
print '「さっきから';
h('旦那');
print 'の様子を聞きに来たとかなんとかいってるが、ホントは遊びたくて来たんだろう」';
n();
print '「';
h('旦那');
print 'が遊んでるから、自分も遊びたくなったんだろう、どうだこれからラブホテル行かないか」と誘われました。';
n();
print '私が返事をしないでいると男の手が私の膝に近づいてきました。';
n();
t803();
print '私はもうどうなってもいいから、';
h('旦那');
print 'に仕返しをしてやろうと思いラブホテルに行くことにしました。';
n();
print '男は私のお尻に手を当てて、後ろから押しながらすぐ裏のラブホテルに連れ込みました。';
n();
h('旦那');
print 'が今このラブホテルのどれかの部屋にいると思うとまた怒りがこみ上げてきました。';
n();
t590();
}
sub t456{
t4();
t482();
t449();
t451();
t452();
t427();
t453();
t454();
t455();
}
sub t457{
t4();
t482();
t449();
t4();
t450();
}
sub t458{
$r_t458=rand 3;
$i_t458=int($r_t458)+1;
if($i_t458==1){ t441(); }
if($i_t458==2){ t456(); }
if($i_t458==3){ t457(); }
}
sub t459{
t109();
t461();
}
sub t460{
t108();
t461();
}
sub t461{
print '「さっき電話したんですが、それでどんな風になってるんですか」とさりげなく聞いてみると、';
n();
print '「うちはインターネットの';
h('クラブ種別');
print 'クラブなんです、';
h('クラブ対象');
print 'で、いわゆる';
h('クラブ内容');
print 'ですね、条件の合った相手を紹介しますので、あとはインターネットの電子メールで交際していただいてます。」';
n();
print 'と慣れた様子で説明をしてくれました。';
n();
print '最近';
h('旦那');
print 'がインターネットに夢中になって、それも私にパソ\コンを触らせないのはこのためだとようやく気が付いて私ははらわたが煮えくりかえってきました。';
n();
print 'どんなことをしてるのか証拠をつかもうと私も会員になることにしました。';
n();
print '「会員の紹介がないと、だめなんですが、誰のご紹介ですか」と聞かれて、私は';
h('旦那');
print 'の会員証を見せました。';
n();
print 'すると、デジカメで顔写真を撮ってそのままプリンターで会員証を作ってくれました。';
n();
print '女性は無料だというので、お金もかからずほっとしました。';
n();
print 'インターネットでは、自分のプロフィールを公開して、あとは希望する相手の条件を書くようにといろいろ教えてくれました。';
n();
print '私は、「また今度来ます」と言って店をでました。';
n();
print '家に戻ると';
h('旦那');
print 'のパソ\コンを動かしてみました。';
n();
print 'しかし、';
h('旦那');
print 'も馬鹿ではないらしくて、';
h('旦那');
print 'のデータはパスワードがないと見れないように仕掛けがしてありました。';
n();
print '私は自分のデータもこっそりとパスワードで隠すように設定し直すと、自分のプロフィールを適当に書いてアップロードしました、そして希望する条件に';
h('旦那');
print 'の年収から職業趣味までぴったり同じに書きました。';
n();
print '電子メールはすぐに驚くほどたくさん来ました。';
n();
}
sub t462{
print 'しかし、';
h('旦那');
print 'のメールは来ませんでした。私は試しに職業は医者で検索してみました。';
n();
print 'すると、';
h('旦那');
print 'と趣味がぴったりのプロフィールを見つけました。';
n();
print 'もしかして';
h('旦那');
print 'は医者の振りをしてるのかもしれないと思い、私はメールを出してみました。';
n();
print 'しばらくメールのやりとりをしましたが、しっぽをだす気配もなく、なかなか証拠はつかめませんでした。';
n();
print '男からのメールはしだいにエッチな話題になり、今度あってラブホテルに行きたいと堂々とメールに書いてくるようになりました。';
n();
print '私はまだこの男が';
h('旦那');
print 'だとの疑いを晴らせませんでした。';
n();
print '適当にごまかして引き延ばしていると、「今夜どうしても会いたいでなければ、この手紙は最後の手紙にする」という最後通告がきました。';
n();
print '待ち合わせのホテルは東京で、今夜は';
h('旦那');
print 'は大阪に出張中でした。';
n();
print 'どうも';
h('旦那');
print 'ではなかったようだと、なんだかがっかりした気分になりました。';
n();
}
sub t463{
print '私も浮気してやる、絶対浮気してやるんだ、それもいますぐ今夜浮気するんだ、と私は泣きながら心に決めました。';
n();
print '今夜浮気するんだそうだ、あの約束のホテルに行こう、そう決心して、';
n();
print '私は、待ち合わせのホテルに行きました。';
n();
print 'すこし時間より早めについて、ロビーにはそれらしい客もいませんでした。';
n();
print '時計を見ながら約束の時間が近づくたびに、私は心臓が止まりそうになりました。';
n();
print '約束の時間に少し遅れてロビーに現れたのはとても医者とは思えない、背の低いお腹の大きな中年の男性でした。';
n();
print '年齢は32歳とメールには書いてあったのですがどう見ても50近い歳にしか見えませんでした。';
n();
print '私はとてもこんな男性とはつきあえないと思いました。';
n();
print 'こんな男に身体をいじられるのなんか絶対いやと逃げ出そうかと立ち上がろうとしました。';
n();
print 'しかし、今夜絶対浮気してやるんだという覚悟を決めてでてきたので帰れませんでした。';
n();
print '男は私を見つけると手を取って、すぐにホテルの部屋に連れ込みました。';
n();
print 'ダブルのベッドを見ると私は足がすくんで震えてきました。';
n();
print '男は話しもせずに私をベッドに押し倒してきました。';
n();
t763();
}
sub t464{
print 'メールアドレスを一つ一つ確かめると';
h('旦那');
print 'の会社からのメールがありました。';
n();
print 'プロフィールを確かめてみると、';
h('旦那');
print 'に間違いありませんでした。';
n();
print '私は適当に話しを作っては、';
h('旦那');
print 'にメールして';
h('旦那');
print 'の反応を楽しんで見ていました。';
n();
print 'しばらくすると、私の悪口や、会社の上司の悪口をあたりまえのようにメールに書いてくるようになりました。';
n();
print '私は絶対';
h('旦那');
print 'に違いないことを確かめようと、ある夜、「あなたパソ\コンばかりで全然あたしに構\ってくれないじゃないの、こんなことだったら離婚よ」と強く言ってみました。';
n();
print 'すると、翌日のメールには、「嫁さんに離婚したいと言われた、あんな女こっちから離婚してやる、俺にはお前だけだ」とか調子のいい言葉が返ってきました。';
n();
}
sub t465{
print '私はもうそろそろ頃合いだと思って、';
h('男');
print 'とホテルで待ち合わせをしました。';
n();
print 'ロビーから少し離れた植木の陰に隠れて様子を見ていると、中年の男性がホテルの回転ドアから入ってきました。';
n();
print 'その姿を見た途端に私は急に胸が締め付けられました。';
n();
}
sub t466{
print '私は待ち合わせた相手がこの男でなければいいと祈るような気持ちでした。';
n();
print '男が席に着くと携帯を取りだして電話を始めました。';
n();
print 'やっぱり違ったんだと思って、私はこんなことはやめてもう帰ろうと思い振り返ろうとしました。';
n();
print 'その瞬間に私の携帯が鳴りました。';
n();
print '私が話すと、それに合わせ席に座った男もなにか携帯に返事をするのが見えました。';
n();
print '携帯で教えられた服装は、やっぱり今席に座っている男に間違いありませんでした。';
n();
print '私はもう自分の気持ちには逆らえないと覚悟を決めました。';
n();
print '後ろから男の座った席に近づくと「遅れてごめんなさい」と精一杯かわいらしい声を作って話しかけました。';
n();
print '「じゃ、行こうか、部屋はとってあるから」と男に言われて私は「よろしくお願いしますね」と言うのが精一杯でした。';
n();
print '部屋に入ると男はすぐに私をベッドに押し倒してきました。';
n();
t774();
}
sub t467{
print '私はもうそろそろ頃合いだと思って、';
h('男');
print 'とホテルで待ち合わせをしました。';
n();
t352();
print 'ロビーの近くでこっそりと旦那が待ち合わせの場所に来るのを待っていると突然「ひさしぶりだね」と話しかけられました。';
n();
print 'あわてて振り向くとそこに居たのは背の低く、お腹が大きく突きだした中年の男でした。';
n();
print '私は一瞬誰なのか分かりませんでしたが、思い出して気が付いてみると男は旦那の叔父でした。';
n();
print 'つい一月前に実家で親戚の葬式に出た帰りにラブホテルに連れ込まれそうになったのを思い出して私は足が震えてきました。';
n();
print '「旦那に隠れてお楽しみか、今日はわしとつき合ってもらうおうか」と言われて膝が震えて歩けなくなりました。';
n();
h('男');
print 'はすぐに私のお尻に手をあてがうと後ろからなで回してきました。';
n();
print '私はその途端に体中が震え始めました。';
n();
print '「部屋をとってあるんだ、来てもらおうか」と';
h('男');
print 'に言われて私は逆らえませんでした。';
n();
print '部屋に入ると私はベッドに押し倒されました。';
n();
t763();
}
sub t468{
print '私はもうそろそろ頃合いだと思って、';
h('旦那');
print 'とホテルで待ち合わせをする約束をしました。';
n();
print 'ホテルのロビーの陰から、私は';
h('旦那');
print 'が来るのを待ちました。';
n();
print 'しかし、';
h('旦那');
print 'はいくら待っても来る様子はありませんでした。';
n();
print 'さすがに会うのはまずいと思ったのかしらと帰ろうとすると、後ろから呼び止められました。';
n();
print '振り向いてみると';
h('旦那');
print 'の会社の上司でした。';
n();
print 'いつも';
h('旦那');
print 'が悪口を言っている上司がどうしてここにいて、私を呼び止めたのか私はわけがわからなくなりました。';
n();
t67();
print '「すると私が、';
h('ハンドル名');
print 'です」と男が挨拶を始めました。';
n();
h('ハンドル名');
print 'というのは私がメールを続けた相手の、ハンドル名でした。';
n();
print '「いや、さいきん会社ではやっててね、あのインターネットの不倫クラブというのが」';
n();
print '「下谷君に勧められて私も始めてみたんだが、いや、下谷君の奥さんからメールが来るとは思わなかったよ」';
n();
print '「こうゆうのを仮面夫婦というかダブル不倫というんだね」と言い出すので、私はもう少し話しを詳しく聞いた方がいいと思い、ロビーの喫茶店に入りました。';
n();
}
sub t469{
print '「そうそう、下谷君は最近離婚するそうだね、再婚の相手も決まっていて、この間もう相手のお嬢さんの実家に挨拶に行ったそうだ、資産家の医者の娘でね」';
n();
print '「うちの会社の下請けのプログラマーしてたお嬢さんなんだが、話しがとんとんびょうしに進んでね」';
n();
print '「おまけに、嫁さんからも離婚したいと言われて、もう下谷君喜んでね、再婚の結婚式の日取りをいつにしましょうかと聞かれたよ」と信じられない話しが続きました。';
n();
}
sub t470{
print '私ははらわたが煮えくり返って、私も不倫してやる、絶対不倫してやると何度も心の中で叫びました。';
n();
print 'すると男は一通り話しが終わると、私の膝に手を載せてきました。';
n();
print '「下谷君も離婚することだし、もうフリーなんだからどう今夜」';
n();
print '「あっちの方はもうしばらくご無沙汰なそうじゃないか、身体が疼いて困るだろう」そう言われて、私は今';
h('旦那');
print 'の上司と不倫してやるんだ、と決心しました。';
n();
print '私が膝の間を少しずつ開くと、男の手が私の様子を確かめながらゆっくりと膝をくすぐるように動きはじめました。';
n();
print '私はもうなにをされてもいいと思って目を閉じました。';
n();
t803();
print '男に促されて私は席を立つと予\約してあったホテルの部屋に入りました。';
n();
print '私はすぐにベッドに押し倒されました。';
n();
t763();
}
sub t471{
print '私はいったいどうしようかと思い';
h('女友達');
print 'に相談してみました。';
n();
print 'すると「待ち合わせて合う約束をしてみれば、それで私が代わりに会いに行ってあげるから」';
n();
print '「あなたが、直接会うと、喧嘩になっちゃうかもしれないし、私だったら大丈夫でしょう」と言ってくれました。';
n();
t110();
print '私は確かにいいアイデアだと思い、男と池袋の';
h('ファーストフード店名');
print '前で会う約束をしました。';
n();
print '少し早めに二人で待ち合わせの場所に行くと、私はすこし離れた裏通りに隠れて様子をみることにしました。';
n();
print '約束の時間になると、';
h('女友達');
print 'に携帯電話がかかってきて男が近くまで来ているようでした。';
n();
h('女友達');
print 'が携帯をしまうと、すぐに男が';
h('女友達');
print 'に声を掛けてきました。';
n();
print 'しかし後ろ姿の背格好は私の旦那ではないようでした。';
n();
print '二人は話しながら並んで歩くと、すぐ近くのゲームセンターに入っていきました。';
n();
}
sub t472{
t4();
t482();
t460();
t462();
t4();
t463();
}
sub t473{
t4();
t482();
t460();
t464();
t4();
t468();
t469();
t470();
}
sub t474{
t4();
t482();
t460();
t464();
t4();
t467();
}
sub t475{
t4();
t482();
t460();
t464();
t4();
t465();
t521();
t466();
}
sub t476{
t4();
t482();
t460();
t464();
t4();
t45();
t471();
t547();
}
sub t477{
$r_t477=rand 5;
$i_t477=int($r_t477)+1;
if($i_t477==1){ t472(); }
if($i_t477==2){ t473(); }
if($i_t477==3){ t474(); }
if($i_t477==4){ t475(); }
if($i_t477==5){ t476(); }
}
sub t478{
print '朝方電話があり、近所のコンビニからでした。';
n();
h('旦那');
print 'が昨日夜中にコンビニに来てそのとき財布を落としていったから取りに来て欲しいという連絡でした。';
n();
print 'そう言えば朝財布が見つからないと言って、あちこち探していたのを思い出しました。';
n();
print '私がどこかにかたづけたと決めつけられ、勝手にかたづけるなと怒鳴られました。';
n();
print '自分で落としたくせにと思いながらコンビニに財布を取りに行きました。';
n();
print '財布を受け取って家に戻ると、一応中身を確かめようとクレジットカードを一枚づつだして調べました。';
n();
print '一枚だけ見慣れないカードを見つけました。';
n();
}
sub t479{
h('旦那');
print 'の冬物のコートをクリーニングに出そうと思って、ポケットを調べていると、内ポケットからカードの形をした会員証がでてきました。';
n();
}
sub t480{
h('旦那');
print 'の背広をクリーニング店に取りに行くと、店番の女の子に「ポケットにこれ入ってました」と言って小さなカードを渡されました。';
n();
print '見たところクレジットカードではなく、なにかの会員証の用でした。';
n();
}
sub t481{
$r_t481=rand 3;
$i_t481=int($r_t481)+1;
if($i_t481==1){ t479(); }
if($i_t481==2){ t478(); }
if($i_t481==3){ t480(); }
}
sub t482{
t481();
print 'どうせレンタルビデオ屋のカードだと思って、気にもしてませんでしたが捨てる訳にもいかないので、';
h('旦那');
print 'の部屋のパソ\コンの前にでも置いておこうと思いました。';
n();
print 'しかし、部屋に入ってパソ\コンの前に置いてよくよく見ると、どうも怪しい会員証に見えました。';
n();
print '電話番号が書いてあったので、さっそく電話して見ると、受付の女性の声が聞こえました。';
n();
print '「あのどうゆう店なんですか」と何も考えもしないで聞いてみると、「あ、内はお客さんの身元みんな確かめてますから、だいじょぶですよ」';
n();
print '「普通の人妻の方でも安心してご入会できますから」と返事がきました。';
n();
print 'どうやら、人妻も入会するクラブというのでこれはどう考えても怪しいとぴんと来ました。';
n();
print '「あの、私でも入会できますか」と聞いてみると、「あ、会員の方の紹介がないとだめなんですが、あと身元がわかる運転免許証とかも必要です」と明るい声の返事がきました。';
n();
print '私は「じゃ、これから行きますから」と言って電話を切りました。';
n();
print '免許を取ってから一度も車に乗っていない、免許証も役に立つことがあるんだと思い、免許証を引き出しの奧から探すと、教えられた場所に行くことにしました。';
n();
print '池袋の裏手にはいると、小さい路地の奧にマンションがありその裏に小さなビルがありました。';
n();
}
sub t483{
print '前もって電話を入れて「アルバイトのことでお聞きしたいんですが」と約束をしてビラに書いてある住所に行くと、やっぱりテレクラの看板がかかったビルの3階でした。';
n();
print '部屋に案内されていろいろ話しを聞くと、やっぱりテレクラのサクラのバイトでした。';
n();
print '私はこんな話してとも';
h('女友達');
print 'に言えないとすっかり考えこんでしまいました。';
n();
}
sub t484{
print '年の割には大柄で見た感じはもう大学生くらいに見える元気なお嬢さんでした。';
n();
print '時々見せる子供っぽい仕草が、やはりまだ高校生らしくまだ体つきとは不釣り合いな感じがしました。';
n();
}
sub t485{
print '年の割には大柄で親譲りで胸も大きく見た感じはもう大学生くらいに見える元気なお嬢さんでしたが、雰囲気はまだ高校生らしい所が残っていて不釣り合いな感じがしまた。';
n();
}
sub t486{
print 'まだ高校生なので体つきはまだ小柄でしたが、顔は目鼻立ちも整っていてすっかり大人びていてるお嬢さんでした。';
n();
}
sub t487{
print 'まだ高校生なので体つきはまだ小柄でしたが、胸は親譲りでもう女子大生並に大きくて、雰囲気だけはすっかり大人びていてるお嬢さんでした。';
n();
}
sub t488{
$r_t488=rand 4;
$i_t488=int($r_t488)+1;
if($i_t488==1){ t484(); }
if($i_t488==2){ t485(); }
if($i_t488==3){ t486(); }
if($i_t488==4){ t487(); }
}
sub t489{
h('女友達');
print 'のお嬢さんはついこのないだまで中学生で今年の4月に高校生になったばかりでした。';
n();
print '私も進学祝いにと、靴下をプレゼントしたのでよく覚えていました。';
n();
}
sub t490{
h('女友達');
print 'のお嬢さんは去年高校生になったばかりで今はまだ高校二年生でした。';
n();
print '私も進学祝いにと、靴下をプレゼントしたのでよく覚えていました。';
n();
}
sub t491{
$r_t491=rand 2;
$i_t491=int($r_t491)+1;
if($i_t491==1){ t489(); }
if($i_t491==2){ t490(); }
}
sub t492{
print '「最近娘が高校生になったばかりなんだけど、どうも洋服かったり、化粧品買ったりしてね」';
n();
print '「それで変だと思って問いつめたら、アルバイトしてるっていうのよ」';
n();
}
sub t493{
print '「最近よく新聞のビラに入ってるでしょう、テレホンアポインターっていうの、家でできる簡単な仕事っていうのね、それを近所の電話ボックスからしてるっていうんだけど、どう考えたった変でしょう」';
n();
print '私が「たしかにちょっと変ね」と相づちを打つと、「ね、ちょっとこの店に調べに行ってみてくれないどんな仕事なのか」';
n();
print '「私が行くとさ、また娘が余計なことしたって怒り出すから、このところ反抗期なのよ」と言われて私は';
h('女友達');
print 'のために一肌脱ぐことにしました。';
n();
}
sub t494{
print '近所の';
h('女友達');
print 'が遊びに来たとき、「ちょっと相談したいことがあるの」と話しを切り出しました。';
n();
print '「実は娘のことなんだけど」と';
h('女友達');
print 'が心配そうに口を開きました。';
n();
t491();
t488();
t492();
t493();
}
sub t495{
h('女友達');
print 'が遊びに来たとき一緒にテレビを見ているとワイドショーでテレクラの特集をしていて、高校生がバイトをしているとか放送していました。';
n();
h('女友達');
print 'はテレビを見ながら不安な顔をして、内の子大丈夫かしらと言い出しました。';
n();
t491();
t488();
t492();
t493();
}
sub t496{
print '夕方の買い物をしていてスーパーを出てから、近所に出来たコーヒー店に行ってみようと少し回り道をして帰ることにしました。';
n();
print 'ちょうど地下鉄の駅の出口の前を通りかかると、ミニスカートの小柄な女の子が中年の男性と手をつないで出てくるのが見えました。';
n();
print 'どこかで見た顔だと思いでして見ると、いつも遊びに来る';
h('女友達');
print 'のお嬢さんだと思い出しました。';
n();
}
sub t497{
print '相手の男性はおじいちゃんか誰かしらと思いましたが、なんだか手を繋いで歩くのも変な気がしました。';
n();
print '気になって後ろからこっそり着いていくと、私が行くつもりだったコーヒー店に二人で入って行くのが見えました。';
n();
print '窓際の席に二人で座ると、男がお嬢さんの膝の上に手を載せるのが見えました。';
n();
print 'やっぱり変だと思って見ているとお嬢さんが席を立ち、戻って来たときに手にしたハンカチの様な物を男に渡しました。';
n();
print 'すると男は財布からお金をだしてお札を数枚お嬢さんに渡していました。';
n();
print '男がまたお嬢さんの膝の上に手を載せると、わざと膝の間を開けさせて外からスカートの中が見えるまで広げました。';
n();
print '私はお嬢さんが下に';
h('下着');
print 'を付けていないのが見えてびっくりしました。';
n();
print 'やがて男が席を立つとコーヒー店から出て行くのが見えました。';
n();
}
sub t498{
print '私はびっくりして、';
h('女友達');
print 'に携帯で電話しましたが何と話していいのか分かりませんでした。';
n();
print '「ちょっと相談したいことあるんだけど来てもらえないかしら」と私がコーヒー店の名前を言うと「あ、最近できた店ね、ちょっと行ってみたかったのよ」と';
h('女友達');
print 'は呑気な返事でした。';
n();
h('女友達');
print 'がコーヒー店まで来たとき、お嬢さんはもう入れ違いでどこかに行ってしまいましたが、今の出来事を報告しないといけないとおもい、私は';
h('女友達');
print 'とコーヒー店に入りました。';
n();
print '「ねえ、お宅の娘さんだけど、なんか変なアルバイトしてるんじゃないの」とそれとなく私から話しを切り出しました。';
n();
print 'すると';
h('女友達');
print 'は急に顔色が変わって、思い詰めたような様子で姪の事を話し始めました。';
n();
}
sub t499{
t496();
t491();
t488();
t497();
t498();
t492();
t493();
}
sub t500{
$r_t500=rand 3;
$i_t500=int($r_t500)+1;
if($i_t500==1){ t494(); }
if($i_t500==2){ t495(); }
if($i_t500==3){ t499(); }
}
sub t501{
print '旦那が、忘年会の余興でセーラー服姿で踊るといいだしました。';
n();
print 'いつものことですが、馬鹿げた余興を毎年考えるのが旦那の趣味なので、好きなようにやらせることにしました。';
n();
print 'セーラー服をどっかから借りてきてと言われましたが、もう高校の時の友達も制服などはみんな捨ててしまっているので、いまさら借りるわけにも行きませんでした。';
n();
print '私はインターネットで調べてコスプレ衣装専門店を見つけてセーラー服を借りに行きました。';
n();
print '池袋の裏手にある、コスプレ衣装専門店にに行くと看護婦や婦人警官など旦那の喜びそうな衣装が一杯ありました。';
n();
print '忘年会のシーズンは混んでいて、一日だけ借りるのは無理なようなので、ちょうど中古で安売りをしていたセーラー服を一着買いました。';
n();
print '包んでもらって帰ろうとすると、店の人に呼び止められました。';
n();
print '「あの、アルバイトしませんか」と言われて話しを聞いてみると、「この地下にコスプレ喫茶があって、そこでいろいろと衣装を着て頂けると大変ありがたいんですが」とやけに丁寧な言い方でした。';
n();
print '「本当は、実際の女子高生を雇いたいんですが、なにぶん子供なので、お客さんがちょっとエッチな事いったり、お尻さわったりすると、セクハラだとか言い出すので」';
n();
print '「いちおう、触ったりはしないことになってるんですが、それでも何気なくお尻を触るくらいはまあこうゆう店では仕方ないんですが」';
n();
print '「適当に男性をあしらえる女性にアルバイトしていただけると大変ありがたいんです」と店長も出てきて頼まれました。';
n();
print '時給もそこそこいいので、ひとまず試しに店に出てみることにしました。';
n();
print '翌日旦那が出張でいないので、午後アルバイトに店にでて、着替えようとするとちょうど電気工事の人が着替え室に来ていました。';
n();
t268();
print 'これはしょうがないと思い、家にもどって着替えればいいと思って衣装のセーラー服のまま店をでました。';
n();
}
sub t502{
t45();
h('女友達');
print 'が遊びに来ると、「どうしても頼みたいことがあるの」と言い出しました。';
n();
print 'なんでも弟さんがバンドをやっていてこんどヤマハバンドコンテストに出場することになったと言います。';
n();
print '予\選は通って、今度は2次予\選だそうでした。';
n();
print 'しかし友達の二人が大学の後期試験と重なって出場できないと言います。';
n();
print '二人とも留年していて、こんど単位を落とすと卒業できないのだそうです。';
n();
print 'アマチュアバンドでコンテストに入賞するか、大学を卒業するかの選択はやはり大学卒業を選ぶしかないと言われたそうです。';
n();
print 'それでバンドの人数が足りないので、私と';
h('女友達');
print 'にバンドのメンバーとして出場して欲しいというお願いでした。';
n();
print 'なんでも演奏は前もってテープに取っておくから、私はキーボードの前に座って、弾いている振りだけしてればいいとの事でした。';
n();
print '旦那に相談してみると、「';
h('女友達');
print 'の旦那も職場では仲良くしていなければいけない相手なので、一応頼まれたら断らないようにしてほしい」と言われました。';
n();
print '数日前に打ち合わせでコンテストのスタッフと打ち合わせをすると、「ともかく何でもいいから、目立つようにして下さい」ときつく言われました。';
n();
print 'それで私は';
h('女友達');
print 'は女子校のセーラー服を着て短いスカートで舞台に立つことにしました。';
n();
t268();
print '当日無事演奏も済むと、弟さんは打ち上げの飲み会をすると言って';
h('女友達');
print 'やバンドの他のメンバーを誘っていました。';
n();
print '私も誘われましたが、お酒は苦手なので断りました。';
n();
print '控え室は混雑しているので、セーラー服のまま会場を出ました。';
n();
}
sub t503{
h('女友達');
print 'が遊びに来ると、「どうしても頼みたいことがあるの」と言い出しました。';
n();
print '弟さんがテレビの音楽番組に出演することが決まったのと話しを始めました。';
n();
print 'パソ\コンを使って打ち込みで作った曲のテープを送ったら、テレビ出演が決まったということでした。';
n();
print 'しかし、弟さん一人でテレビにでても絵にならないので、なんか人数を集めてバンド演奏にしてほしいとテレビ局の人に言われたそうでした。';
n();
print '弟さんはいま大学4年で、他の学生は就職活動が忙しくてとてもテレビ出演をしている暇はないし、そもそも頼めるような友達もいないということでした。';
n();
h('女友達');
print 'の話しでは弟さんは高校の時からもうずっと引きこもりで、大学に入学はしたものの、クラブにも入らず友達も全然いないという話しでした。';
n();
print '毎日部屋に閉じこもってパソ\コンで音楽を作って大学生らしいことは何もしていないと言います。';
n();
print '私はせっかくのチャンスだしなんとかしてあげたいと思って、テレビに出演することにしました。';
n();
print '打ち合わせでスタッフの人と相談すると、「なんでもいいから、ともかく目立つようにしてください」と強く言われました。';
n();
print 'それで私と';
h('女友達');
print 'は高校のセーラー服に短いスカート姿でテレビに出演することにしました。';
n();
t268();
print '無事収録も終わって、私だけ先に帰る事にしました。';
n();
print '控え室は他の出演者で混雑していてとても着替えが出来そうにはありませんでした。';
n();
}
sub t504{
h('女友達');
print 'が遊びに来ると、「どうしても頼みたいことがあるの」と言い出しました。';
n();
print '弟さんが学園祭用の、ビデオ映画を作っているのですが、最後のシーンがまだ撮れていないので手伝って欲しいという話しでした。';
n();
print 'ホコ天で映画の主人公がバンド演奏をしていて、女子高生が花束を渡したあと主人公がナイフで刺されて死ぬというシーンだそうです。';
n();
print '当日私と';
h('女友達');
print 'がセーラー服姿で観客に混じって、その後花束を渡すと';
h('女友達');
print 'がナイフで刺す手順でした。';
n();
t268();
print 'バンド演奏はカセットで音楽を流すだだったので立ち止まる人もいなくて、撮影はどうしようかと思いました。';
n();
print '弟さんとその友達が、漫才のような一発芸を繰り出してなんとか人が集まりました。';
n();
h('女友達');
print 'がナイフで弟さんを刺すと、一瞬回りの観客がシーンとしましたが、弟さんの苦しむ様子はどうみてもお笑い芸人なので、すぐに笑いが起きました。';
n();
print 'まあどうせ学園祭でやるビデオ映画なのでこれでもいいと私は思いました。';
n();
print '撮影も終わって、私だけ先に帰る事にしました。';
n();
print '近くのトイレで着替えようと思いましたが、トイレは混んでいてとても着替えはできそうにありませんでした。';
n();
}
sub t505{
print '結婚式の招待状らしい手紙が届いたので開けてみると高校の先輩の結婚式でした。';
n();
print '先輩とは英会話のクラブで一緒でしたが、大学は別だったので高校を卒業してからはあまり会ったことがありませんでした。';
n();
print '高校の時のクラブの友達も大勢集まる事になっていたので、久しぶりに懐かしい気がしました。';
n();
print '友達といろいろ相談して、披露宴の余興に高校の時のセーラー服を着てみんなで学園祭の時歌った英語の歌を歌おうということになりました。';
n();
print 'もう友達は高校の時のセーラー服は持っていなかったのですが、式に出席する担任の先生に頼んで何着か借りてきました。';
n();
print '披露宴で高校のセーラー服姿の女の子達が学園祭の英語劇の時の歌を歌うと、私も懐かしくて涙がでてきそうになりました。。';
n();
print '着替えの控え室に行ってセーラー服を着替えると次の余興が見られないので、すこしでも余計に披露宴の様子を見ようと思ってしばらくセーラー服姿のまま席に着きつました。';
n();
print 'ほかの女の子達も、高校の制服を着るのがなつかしいせいかセーラー服のままでした。';
n();
t268();
print '披露宴も終わって着替えようと思うと、もう次の披露宴の準備が始まって着替え室には入れませんでした。';
n();
}
sub t506{
$r_t506=rand 5;
$i_t506=int($r_t506)+1;
if($i_t506==1){ t501(); }
if($i_t506==2){ t502(); }
if($i_t506==3){ t503(); }
if($i_t506==4){ t504(); }
if($i_t506==5){ t505(); }
}
sub t507{
$z{'KN515'} =1;
t516();
}
sub t508{
print '春先になって、大学の後輩の結婚式に招待されました。';
n();
print '旦那といっしょに結婚式に出かける当日、私はお気に入りのピンクのスーツを押し入れから出しました。';
n();
print '大学の卒業式の謝恩会で着て以来ずっとしまったままにしておいた服でした。';
n();
print 'ハンガーから降ろしてスカートを着てみましたが困った事になりました。';
n();
print 'スカートのウエストがきつくてどうしてもホックを止められないのです。';
n();
print '他に着ていく服もないし、私はいったいどうしようかと困り果てました。';
n();
print '旦那は私がなかなか支度がすまないので機嫌が悪くなってきました。';
n();
print '私は仕方なく、上着を脱がなければいいと思って、ウェストを安全ピンで留めました。';
n();
t561();
print 'なんとか結婚式は無事に済んだのですが、ウエストの安全ピンが気になって、料理も食べれませんでした。';
n();
t514();
}
sub t509{
print '秋になって旦那の会社で大運動会に出ることになりました。';
n();
print '今時会社で運動会をやること自体珍しいのですが、旦那の会社は古い会社なので、昔からの恒例で社員の家族総出で運動会をやるのが恒例になっていました。';
n();
print '前の日に、お弁当の材料を買いそろえたり、体操着のジャージを揃えたりといろいろと大変でしたが、中学生の頃の運動会の前の日のような気分でした。';
n();
print '会社のグランドは府中にあって、普段は会社のラクビー部が使っている広大な敷地でした。';
n();
print '石灰でグランドには丸い競技場の形が書かれていて、部ごとに縄を張った一角に座りました。';
n();
print '子供達を連れてきている家族もいて、子供をしかりつける声も聞こえて大変な騒ぎでした。';
n();
print '私は旦那と二人三脚に出ることになりました。';
n();
print '二人三脚など中学の運動会以来だったので、なんだか懐かしい気分になりました。';
n();
print '私は中学の時も走るのはそんなには速くはなかったのですが、今でもそこそこは走れると思って、スタートの合図を待ちました。';
n();
print 'ピストルの音で一斉にレースが始まると、他のカップルはどんどん私達の前を走りだしました。';
n();
print '私は思うように足が前にでなくて、結局一番ビリになってしまいました。';
n();
print '旦那は、みっともないと言って不機嫌でした。';
n();
print '「お前太りすぎなんだよ、そんなに重くて走れるわけないだろう」と旦那に言われて私も少し腹が立ちました。';
n();
t514();
}
sub t510{
print '旦那が珍しく二人で今度芝居を見に行こうと言い出しました。';
n();
print '大学の時の友達が劇団に入っていて、今度公演があるので誘われたそうです。';
n();
print '私も何度か会ったことのある男の子なので、なるほどあの子が劇団に入って役者になったのねと思い一緒に見に行くことにしました。';
n();
print '芝居が始まってみると、舞台は女装した男性の話で、出演者の男性はみな素敵なワンピース姿でした。';
n();
print '芝居はコミカルに進んで、女装の男性が、男装の女性と結婚するという結末でした。';
n();
print '最後にウェディングドレスの花嫁を、両手で抱えて花婿が舞台から下に消えていく場面がありました。';
n();
print '家に帰ってから、旦那が「俺あれ一度やってみたかったんだ」と言い出しました。';
n();
print 'なんの事かと思って聞き直すと「花嫁を両手で抱えて、それでベッドまで運ぶのやってみたかったんだ」と言います。';
n();
print '「ちょっとやらせろよ」と言うので私は寝室で旦那の首に両腕を回しました。';
n();
print '旦那が私の背中に右手を回して、もう一方の手を足の下に通して持ち上げようとしました。';
n();
print 'どうにか私が旦那の首にぶら下がって旦那が立ち上がりましたが、「これはだめだ」と言ってすぐに私を降ろしてしまいました。';
n();
print '「お前重すぎる、前はもっと軽かったのに、太ったんじゃないか」と言って機嫌が悪くなりました。';
n();
t514();
}
sub t511{
print '土曜の夜に珍しく旦那が早く帰ってくると食事の後「お前、大学の時、チアリーダーしたことあるって言ってたよな」と言い出しました。';
n();
print '確かに女子大の時に、人数が足りないからと頼まれて、チアリーダーの衣装でサッカーの応援に行ったことが何度かあるので「あるけど、それがどうかしたの」と答えました。';
n();
print 'すると「内の会社にラクビー部あったの知ってるだろう、会社のリストラで廃部が決まってね、それで一緒にチアリーダーのチームも解散したんだ」';
n();
print '「大学でチアリーダーやってた女の子を特別に集めて作ったチームだから、みんな他の会社のチアリーダーのチームに移ってね」';
n();
print '「そしたらラクビー部の最後の試合で、優勝しちゃってね」';
n();
print '「今度は学生チャンピオンとの対戦があってそれが最後の試合になるんだが、もうチアリーダーのチームは解散してしまって応援がいないんだ」';
n();
print '「なにしろテレビ中継もあるのに、チアリーダーがいなければ格好が付かないだろう」';
n();
print '「体格が小柄でないと、衣装が入らないから、お前大丈夫だよな」と言われて、テレビに映るならと思い、オッケーすることにしました。';
n();
print '翌日旦那に連れられて競技場に行くと、会社の女子社員の女の子達がかき集められたようで、みんなで着替えをしていました。';
n();
print '私もチアリーダーの真っ赤なミニスカートの衣装を渡されて、着替えを始めましたが、どうしても背中のチャックが閉まりませんでした。';
n();
print '「ちょっとお、小柄でないと、衣装着られないっていっておいたでしょう、あなた何キロあるの」と言われても私は答えられませんでした。';
n();
print '旦那は私が着替えもせずに戻ってきたので酷く機嫌が悪くて口をきいてくれませんでした。';
n();
t514();
}
sub t512{
print '夏になると、旦那の会社でテニス大会をするから私もペアで出場するようにと旦那が言い出しました。';
n();
print '私はどうも話しが変だと思って、会社の同僚の奥さんに聞いてみると、旦那は同じ課の女子社員にペアを組もうと申\し込んで、「奥さんとペアを組んで下さい」とやんわりと断られたそうでした。';
n();
print 'それであとに引けなくて私にペアを組もうと言い出したらしいのです。';
n();
print '私はアホらしくて呆れてきましたが、旦那の顔も立てないといけないのでテニス大会にでる事にしました。';
n();
}
sub t513{
t512();
print '大学の時体育のテニスの授業で使っていた、テニスウェアを押入の奧からだして、穿いてみました。';
n();
print 'すると、スコートのウェストがきつくてとても入りませんでした。';
n();
print '大学の時は楽々だったのにいったいどうしたのかしらと思いました。';
n();
print 'テニス大会は会社のグランド脇のテニスコートで開催されました。';
n();
print '私はテニスのスコートが着れないので、いつものスェットを穿いてでました。';
n();
print '旦那は私の格好を見て「会社のみんなが見ているのにその格好はなんだ」と言ってひどく不機嫌でした。';
n();
print '旦那は試合もやる気がないらしくて一回戦で負けてしまいました。';
n();
print '結局優勝したのは旦那が誘った同じ課の女の子でした。';
n();
print '家に帰ってからも旦那は不機嫌で、夜も寝るとき私に背を向けて寝ました。';
n();
t514();
}
sub t514{
print '翌日私は体重計を買ってきて、体重を量ってみました。';
n();
print '大学の時より';
h('%D増えた体重');
print 'キロも増えていて、私はどうしようもなく愕然とするだけでした。';
n();
}
sub t515{
if ($z{'KN515'} ==1 ) { return };
t512();
print 'テニスをするのは久しぶりなので一度練習しておいたほうがいいと思い、学生時代によく一緒にテニスをしていた';
h('女友達');
print 'に電話してみました。';
n();
print 'さっそくいつも借りていた大学の職員用コートで練習することになり私は大学のテニスの授業の時着ていたテニスウェアを押入の奧からひっぱりだしました。';
n();
$z{'KN520'} =1;
}
sub t516{
$r_tt516=6;
if($z{'KN515'}==1) {$r_tt516--;}
$r_t516=rand $r_tt516;
$i_t516=int($r_t516)+1;
if(($i_t516>=3)&&($z{'KN515'}==1)) {$i_t516++;}
if($i_t516==1){ t508(); }
if($i_t516==2){ t513(); }
if($i_t516==3){ t515(); }
if($i_t516==4){ t510(); }
if($i_t516==5){ t509(); }
if($i_t516==6){ t511(); }
}
sub t517{
t185();
t189();
print 'これではいけないと思い私は、体重を落とすために何か運動を始めようと思いました。';
n();
t45();
print 'ちょうど近所の';
h('女友達');
print 'が駅前の';
h('スポーツ施設');
print 'でジャズダンスをしているので、一緒に行くことにしました。';
n();
t280();
print '女子大では体育の授業でジャズダンスもやっていたので、';
h('女友達');
print 'よりは上手に踊れるとばかり思っていたのですが、すっかり体が硬くなっていて思うように動けませんでした。';
n();
print '先生の動きにやっとのことでついていくのが精一杯で、すぐに息が苦しくなり思ったよりはかなり大変でした。';
n();
print '前はこのくらい全然平気だったのにと思いましたが、やはり大学を出てからは全然運動をしていないので仕方ないと諦めた気持ちでした。';
n();
}
sub t518{
print 'これではいけないと思い私は、体重を落とすためになんとかしようと思いました。';
n();
t45();
t186();
print 'ちょうど近所の';
h('女友達');
print 'が駅前の';
h('スポーツ施設');
print 'に通っているので、一緒に行くことにしました。';
n();
t58();
t280();
print '受付で入会の手続きをすると、指導員の';
h('男');
print 'を紹介されました。';
n();
print '最初に簡単な体力測定をしたあと、一月に1キロづつ無理なく痩せた方がいいと、パソ\コンに向かいました。';
n();
print 'なんでパソ\コンなんか使うのかしらと思っていると、すぐに練習メニューがプリンターから出てきました。';
n();
print '用紙には私の名前も入っていてずいぶんと便利になったのだと感心しました。';
n();
t188();
print 'さっそく';
h('女友達');
print 'と一緒に準備体操をしたあと、';
h('スポーツ種目');
print 'に10分乗る事にしました。';
n();
print '普段なら';
h('スポーツ種目');
print 'で10分走るのはなんともないのですが、部屋の中で漕ぐ';
h('スポーツ種目');
print 'はなんの楽しさもなく、10分間が一時間くらいにも感じました。';
n();
}
sub t519{
print '練習が終わったあとは、息が苦しくてしばらくは起きあがれませんでした。';
n();
print 'しばらく休んだあと、一緒に練習をしていた';
h('女友達');
print 'に一緒にサウナに入っていきましょう誘われました。';
n();
print '私は着替え室でジャージを脱いで裸になりました。';
n();
print 'タオルを巻いてサウナにはいるとすぐに体中が汗で一杯になりました。';
n();
}
sub t520{
if ($z{'KN520'} ==1 ) { return };
print '私はなんとか運動をして体重を減らさなければと思い、大学の時の友達の';
h('女友達');
print 'に電話してみました。';
n();
print '大学の時よく練習した職員用のテニスコートでテニスをする話しがまとまり私はほっとしました。';
n();
}
sub t521{
print 'まだ私が大学生の頃、合コンのあと';
h('女友達');
print 'と帰ろうとして終電に乗り遅れて、駅前でふらふらしている時カラオケに誘われた中年の男性にそっくりでした。';
n();
print '頭は半分はげ上がって、背は低く、手足は痩せているのにお腹だけは以上に突き出た格好がまだ目に浮かんできます。';
n();
print 'いかにも田舎臭い風体で、がに股であるく姿もなにもかもが瓜二つでした。';
n();
print 'あのときカラオケに誘われた後、ラブホテルまで連れ込まれていいように遊ばれた記憶が私に戻ってきました。';
n();
print 'あの重いお腹にのしかかられて身動きがとれないまま、天国に行かされた思いは決して忘れられるものではありませんでした。';
n();
print '女の子だったら誰でも近づきたいとさえ思わない男性に、体の芯から行かされて泣きじゃくった思いは今でも忘れられませんでした。';
n();
print '名前も電話番号も聞かなかったので、一度きりになってしまった経験が、当時は悔しくてなりませんでした。';
n();
print 'もう二度と経験することがないと思っていたあの感触がまた私のからだによみがえってきました。';
n();
}
sub t522{
t535();
t529();
}
sub t523{
print '旦那が夕食のあと部屋でパソ\コンをいじっていると急に大喜びして部屋をでてきました。';
n();
print 'インターネットの懸賞でハワイ旅行が当たったというのです。';
n();
print 'なんでも、普通の値段の3割引だと言うのです。';
n();
print '私は、「それはただ売れ残りの切符を安く売ってるだけじゃないの」と言ってみたんですが、旦那は「懸賞にあたったんだ」と言い張るので私は諦めました。';
n();
print 'どうせ誰でもあたるインチキな懸賞に違いないのですが、旦那が喜んでいるのでそれ以上は言わない事にしました。';
n();
print '懸賞に当たったのは一人分だけだったので、旦那は一人でハワイに二泊3日の旅行に出かけました。';
n();
print '旅行から帰って来ると、こっそりカバンから草の乾燥させたものを取り出しました。';
n();
print '「これすごいんだぞ、これを飲むと感じるんだ、それも女専用の奴だ」と旦那が言い出します。';
n();
print '「効き目がすごいんだぞ」と言うのですが、どうも言うことが怪しくて現地の風俗の女性かなにかに貰った様子でした。';
n();
print '「それで、どうしてよく効くって分かるの、誰かに飲ませたの」と私が問いただすと、これはまずい展開になったと思ったのかそれ以上は白状しませんでした。';
n();
t525();
print '私は旦那がハワイから持ってきた草をセールスマンに見せて、「この草なんの草だか分かりますか」と聞いてみました。';
n();
print '「旦那がハワイから持ってきたんですが、なにかの薬らしいんですが」と言ってみると、セールスマンは笑いながら「あ、これはただの雑草ですよ、ハワイでは観光客相手に雑草を薬だといって売りつける連中がいるんですよ」と答えてくれました。';
n();
print '「それでこの薬なんの薬だといって買ってきたんですか」と聞かれて、「女性によく効く薬だそうです」と言うと、「ああ、じぁあっちのコールガールにだまされたんでしょう、薬飲んで自分で薬が効いたように演技するんですよ」';
n();
print '「ところで、本当に効く薬ならありますけど、試して見ますか、バイアグラなんですけどね、アメリカからの平行輸入品でね、こっちは本当にききますよ」と勧められました。';
n();
}
sub t524{
print '旦那が休みの日にゴルフの練習場に行くので私が「ちょっと買い物ぐらいつき合ってよね」と言うと「今度会社でゴルフのコンペがあるんだ、商品がデジタルカメラだから欲しくてね」と言い返されました。';
n();
print '旦那のゴルフの腕前では優勝するわけはないのですが、それでも旦那はパットの練習もしておいたほうがいいとかで、リビングの絨毯の上でパットの練習を始めました。';
n();
print '私が寝室でお布団の用意をしていると、今度はバンカーの練習だといって布団の上にゴルフボールを置いて練習を始めました。';
n();
print '私はどうせ旦那は夢中になってもすぐ飽きるからとほって置くことにしました。';
n();
print 'コンペの当日は朝早くでたのですが、帰りは夜遅くになりました。';
n();
print '「ほら、商品とってきたぞ」と旦那が言うのでデジカメを取ってきたものとばかり思って開けてみると、小さな薬の瓶が入っているだけでした。';
n();
print '私はなんの薬か問いただそうとしましたが、旦那はダイエットかなにかの薬だろうと言うだけではっきりしませんでした。';
n();
print '私はあまり追求しても旦那の機嫌が悪くなると思い、ひとまず旦那に今晩はどうするか聞いてみると、疲れたので寝るというので布団の支度をしました。';
n();
print '翌朝、旦那はいつもよりも早く起きると会社に出かけました。';
n();
}
sub t525{
print '居間でお茶を飲んでいると、富山の置き薬のセールスマンから電話があり、これから集金に来るといいます。';
n();
print '私は押入から置き薬の箱をだして、玄関に用意しました。';
n();
print 'すこし待つと、セールスマンがチャイムを鳴らす音がしました。';
n();
print 'セールスマンは私が待っている間に、薬を調べて金額を合計していました。';
n();
}
sub t526{
print '私はお金を払ったあと、さっきの薬をセールスマンに見せて、「あの、この薬なんだか分かりますか、旦那が注文したらしいんですが」と聞いてみました。';
n();
t527();
}
sub t527{
print 'するとセールスマンはすこし口元をゆがめて笑いながら「ああこれはバイアグラですよ、あの男性の勃起をさせる」とはずかしげもなく言いました。';
n();
print '私は思わず笑い出すと、次の瞬間に恥ずかしくて顔が赤くなりました。';
n();
}
sub t528{
print '私はお金を払ったあと、コンペで貰った薬をセールスマンに見せて、「あの、この薬なんだか分かりますか、旦那がコンペで貰って来たらしいんですが」と聞いてみました。';
n();
t527();
}
sub t529{
print '「それで、効くんですか、バイアグラって」と試しに効いてみると、「そりゃあききますよ、元気な人が飲んだら一晩たちっぱなしですよ」と言ってまた笑いました。';
n();
print '「そうだ奥さん、バイアグラは男性用なんだけど、女性用もあるんですよ、」';
n();
print '「普段はお客さんには見せないんだけどね、いろいろあるんですよ」とカバンの中から、小さな薬を数錠だしてきました。';
n();
print '「よかったら今晩試してみませんか旦那が喜びますよ、いや内緒ですよ、内緒」と言いながら私の手に薬を2つほど渡してくれました。';
n();
}
sub t530{
t534();
t525();
t526();
}
sub t531{
t524();
t525();
t528();
}
sub t532{
t550();
print 'それで会社では、同僚で金を出し合って、いい物を買ってプレゼントすることにしたんだといいます。';
n();
print '私はいい物ってなんなのと聞いてみましたが、それは秘密だといって教えてくれませんでした。';
n();
print '旦那は部屋にこもるとインターネットでなにかやっていました。';
n();
}
sub t533{
print '数日たって、午後宅急便が届くと、包みには英語が書いてありました。';
n();
print '宛名は確かに旦那の名前でしたが、一応は中身を確かめたほうがいいと思って、包みをほどいてみました。';
n();
print 'すると中からでてきたのは小さな薬の瓶でした。';
n();
print 'なんの薬か分かりませんでしたが、旦那が帰ってきたら聞いてみようと思って玄関に置いたままにしておきました。';
n();
}
sub t534{
t532();
t533();
}
sub t535{
$r_t535=rand 3;
$i_t535=int($r_t535)+1;
if($i_t535==1){ t530(); }
if($i_t535==2){ t531(); }
if($i_t535==3){ t523(); }
}
sub t536{
print 'セールスマンが帰った後、いつも遊びにきている';
h('女友達');
print 'が訪ねてきました。';
n();
print '実家から柿を送ってきたからお裾分けにもってきたからと、大きな手提げバッグに柿をいっぱい届けにきたのでした。';
n();
}
sub t537{
print '私はちょっと悪戯に';
h('女友達');
print 'に、さっきの女性用バイアグラを飲ませてみようと思いつきました。';
n();
print '柿を一つ切って、一緒にだす紅茶に薬を混ぜてテーブルに載せました。';
n();
h('女友達');
print 'は柿を食べながら紅茶を飲み始めました。';
n();
print 'しかし紅茶を全部飲んでもなにも様子は変わりありませんでした。';
n();
print '私はクッキーを勧めると、もう一杯紅茶に薬を入れて勧めました。';
n();
}
sub t538{
h('女友達');
print 'は紅茶を飲み干すと「そろそろ旦那が帰ってくるから」と言って帰っていきました。';
n();
print 'どうも、あまり効かない薬らしいと私はがっかりしました。';
n();
}
sub t539{
print '紅茶のカップを台所でかたづけていると、ふいに身体の芯が痺れてくるのが分かりました。';
n();
print '懐炉を入れたように熱くなると頭がぼんやりとしてきました。';
n();
print '私はさっき間違えて友達に飲ませるバイアグラを自分で飲んでしまったらしいのに気が付きました。';
n();
t540();
}
sub t540{
print '急に身体の芯から痺れる感触が広がると、体中が一気に熱くなってきました。';
n();
h('子宮');
print 'から熱い溶岩が吹き上がるような感触と一緒に、腰全体が震えてきました。';
n();
print '女性用のバイアグラが効いてきたんだと私は気が付きました。';
n();
print '頭が熱くなると、なにも考えることができなくなり、';
h('子宮');
print 'が男を欲しがってる叫び声が頭のなかに溢れてきました。';
n();
print '「もうだめ、このままじゃどうにもならない、早く誰か天国に連れてって」と';
h('子宮');
print 'が叫び続けました。';
n();
}
sub t541{
print 'いつものように朝旦那を送り出して、洗濯と掃除を始めると、ドアのチャイムがなりました。';
n();
print '誰だろうと思って出てみると、中年の女性が立っていました。';
n();
print '「バスコントロール普及会の者で、保健所に頼まれて回ってるんです、」と言いながら身分証明書を見せてくれました。';
n();
print 'バスコントロールなんとか協会の指導員という肩書きがプラスティックのカードに書いてありました。';
n();
t48();
print '私はてっきり保健所の人だと思いこんでしまいました。';
n();
print '「いま、避妊とかどんな方法でやってらっしゃいますか」、と聞かれて、「最近あっちは全然してなくてと」つい余計なことを言ってしまいました。';
n();
print 'すると、「ご主人のお仕事コンピュータでしょう、最近そうゆうひと多いんですよ。」';
n();
print 'でも大丈夫いい薬があるんですと言いながら、なにやら高そうなドリンク剤の瓶を取り出すと、「これねバイアグラとかああゆうお薬とは違うんですよ、漢方薬だから副作用はないし、女性にも効くんですよ、どう効き目試してみませんか」と言いながらもう勝手に瓶を開けて、私に差し出してきました。';
n();
print '私はもう瓶を開けてしまったからには、飲まないわけにはいかないと思って、言われるままに小さい瓶を一本飲み干しました。';
n();
print '漢方薬らしく少し苦みがありました。';
n();
print '飲んだ次の瞬間に、お腹の中が熱くなるのがわかり目眩がしてきました。';
n();
print '「どうですよく効くでしょう」と言いながら、「コンドームといってもね、いろいろあるんですよ」といろいろな形のコンドームを目の前に並べ始めました。';
n();
print '中には奇妙な形をしたものもあって、不思議な気がしました。';
n();
print '「これどうしてイボイボが付いてるんですか」と試しに効いてみると、「いいところに気が付きますね、このイボイボがいいんです、女性の身体も刺激するし、男性のあれも刺激するんですよ」と言いながらいやらしい顔で笑ってみせました。';
n();
print '「奥さんこうゆうのもあるんですよ、」と言って取り出したのは、紫色の変な形をした道具でした。';
n();
print '私にはすぐにバイブレータとか言う物だと分かりました。';
n();
print '結局はこれを売りに来たのねといまさらになって気が付きましたが、身体が動かなくなっていました。';
n();
print 'さっきの薬は随分と効き目が強いようで、体中が熱くなり痺れたように動けませんでした。';
n();
print '「どうです試してみません、気持ちいいんですよこれ」と言いながらは';
h('女友達');
print '私の背後に立つと、私の脇腹をそっと撫で上げながら、もう一方の手でバイブを私の閉じた股の間に押し入れてきました。';
n();
print '私は何度もため息をつきましたが、ここちよい感触にもう逆らえませんでした。';
n();
}
sub t542{
h('女友達');
print 'は何度か訪ねてきて、その度にかなり高額な商品を買わされました。';
n();
print '4度目に来たとき、いろいろと世間話しをしたあと、アルバイトをしないかと勧められました。';
n();
print '「簡単なことなの、私と一緒にお客さんを回って、いろいろ指導しながら、説明を手伝ってくれればいいのよ」と言われてどうしようかと考えました。';
n();
print '一応';
h('旦那');
print 'に相談してみると、「あ、やってみてもいんじゃない、べつにかまわないけど」とほとんど話しを聞いてくれませんでした。';
n();
print '私は';
h('旦那');
print 'が無関心なのに腹が立って、アルバイトをすることにしました。';
n();
}
sub t543{
h('女友達');
print 'と近くのマンションを訪ねて歩くと、常連のお客さんらしい部屋に入りました。';
n();
}
sub t544{
print '「どうこないだ頼んだの持ってきてくれた」と';
h('男');
print 'に催促されて、';
h('女友達');
print 'は、「どうです、これなんかよく売れてますよ」と黒い皮で出来た物を取り出しました。';
n();
print '「これ試しに使ってみていいかな」と';
h('男');
print 'が言うと、「あ、もちろん、使って見て下さい」と';
h('女友達');
print 'が返事をしました。';
n();
print 'すると';
h('男');
print 'は私の手をとると、黒い皮の道具を私の両手に巻き付けてきました。';
n();
print 'それは、皮で出来た手錠のような手枷で、私の両手はしっかりと結びつけられて身動きできなくなりました。';
n();
$v{'両手'}='縛られる';
print 'すると、「次はこれを使って下さい」と';
h('女友達');
print 'が別の道具をバッグから取り出しました。';
n();
print 'それはすこし長めの棒の両端に皮の手錠がついている道具でした。';
n();
h('男');
print 'は私の足を開かせて、足首を皮の手錠で縛り着けました。';
n();
print '手錠についている棒のがつっかえ棒になり私の両足はいっぱいに開かせられました。';
n();
}
sub t545{
print 'すると';
h('男');
print 'は腰に黒い皮のパンティーのようなものを巻きつけました。';
n();
print 'ちょうど腰の下のところに、大きなものがついていました。';
n();
print 'それはあのバイブレータと同じ形をしていて色は、肌色に近くて本物そっくりでした。';
n();
print '私はその';
h('男');
print 'がこれから何をしようとしているのかすぐ分かりました。';
n();
print 'そのためにわざわざ私にアルバイトを勧めて、一緒に連れてきたのに間違いありませんでした。';
n();
print '道理でこのアルバイトがいい金になるはずだと分かって私は、愕然としました。';
n();
t775();
}
sub t546{
t4();
t541();
t542();
t543();
t305();
t544();
t545();
}
sub t547{
print '私はゲームセンターの外で二人が出てくるのを待ちましたが、いつまで立ってもでてくる様子はありませんでした。';
n();
print '不安な気持ちになって、ゲームセンターの中に入って';
h('女友達');
print 'を探しましたが、どの階を見てもそれらしい女性は見つかりませんでした。';
n();
print '私はゲームセンターから出ようとして一階に戻ると、大変なことに気が付きました。';
n();
print 'ゲームセンターには裏口があり、そこからも出入りができるようになっていました。';
n();
print '小さな裏口をくぐると細い道の両側にはラブホテルが並んでいました。';
n();
print 'もしかして、このラブホテルのどこかに連れ込まれたのではと思いましたが、どうやって探していいのか分かりませんでした。';
n();
print 'そのとき、携帯電話が鳴り出てみると';
h('女友達');
print 'でした。';
n();
print '「お願いすぐに助けにきて、殺されちゃう」と必死の声が聞こえてきたので、私はすぐに教えられたラブホテルの部屋に飛び込みました。';
n();
print 'ドアを開けると部屋のベッドの上には';
h('女友達');
print 'が裸にされて縛られているのが見えました。';
n();
print '私が';
h('女友達');
print 'の側に駆け寄ろうとすると、ドアの陰に隠れていた男が私の後ろから抱きついてきました。';
n();
print '私はそのまま';
h('女友達');
print 'の上に押し倒されました。';
n();
t679();
}
sub t548{
t211();
h('行事の季節');
print '、大学のときのコーラス部の同窓会の通知がきました。';
n();
print '大学の新入生の歓迎コンパをかねた同窓会で、私は大学のとき、旦那とコーラス部で知り合ったので毎年行かない訳にはいきませんでした。';
n();
print '旦那も一緒に行く予\定だったのですが、当日になって急な出張が入って行かれないと携帯にメールが来ました。';
n();
print '池袋の大きな飲み屋をほとんど貸し切りにして、いろいろな大学のコーラス部の卒業生が集まりました。';
n();
}
sub t549{
print 'コーラス部は女の子の方が人数がおおいいので、男の子達は角に固まっておしゃべりをしていました。';
n();
print '女の子だけで集まるとエッチな話しになることも多いのですが、男の子がいたのでエッチの話しもあまり盛り上がらず、私は一安心しました。';
n();
print '以前は合コンの時泣き出す女の子がいたり、喧嘩を始める男の子がいたりで大変な騒ぎになったこともありましたが、みな社会人になったせいか無難な話しに始終しました。';
n();
}
sub t550{
print '旦那が珍しく、会社の同僚の噂\話しを私に聞かせてくれました。';
n();
print '結婚してもう5年立って、奥さんは子供が欲しくししょうがなくて、';
n();
print 'それで産婦人科まで行って、旦那も調べてもらったらしいとの話しでした。';
n();
print '結局、奥さんも旦那も、二人とも異常はなくてどうもタイミングというか、';
n();
print 'やり方が下手なんではという話しだったそうです。';
n();
}
sub t551{
print '大学を卒業したあと、絵を描き始めた事は聞いていたのですが、銀座で個展と聞いてびっくりしてしまいました。';
n();
print '当日、近くのデパートでクッキーの詰め合わせを買って会場に行きました。';
n();
print '展覧会の会場には、大学の時のコーラス部の同級生が大勢詰めかけていました。';
n();
}
sub t552{
print '大学の時のクラブの';
h('先輩');
print 'から電話があり「今度展覧会やるんだけど、見に来てくれないかしら、」と誘われました。';
n();
}
sub t553{
print '買い物の帰りに、郵便受けを見ると見かけない葉書が入っていました。';
n();
print '居間でお茶を飲みながらよくよく見ると、絵の展覧会の招待状でした。';
n();
print 'どうして私の所にこんな葉書が来るのかしらと思ってよくよく名前を見ると、大学の時の';
h('先輩');
print 'の名前でした。';
n();
}
sub t554{
$r_t554=rand 2;
$i_t554=int($r_t554)+1;
if($i_t554==1){ t552(); }
if($i_t554==2){ t553(); }
}
sub t555{
$r_t555=rand 2;
$i_t555=int($r_t555)+1;
if($i_t555==1){ t557(); }
if($i_t555==2){ t556(); }
}
sub t556{
print '朝旦那を送り出した後、掃除と洗濯をして、その後お茶を飲みながらテレビを見ていると、テレビにどっかで見たような顔が映っていました。';
n();
print '文学賞を獲った新人作家の女性で、大胆な性描写が話題になっているとかアナウンサーが解説しているのを聞いて、よくよく顔を見ると、大学の時の';
h('先輩');
print 'でした。';
n();
print '大学の時には全然目立たなくて、男の子とのつき合いも全然なかったはずなのに、大胆な性描写などどうやって出来るのかしらと興味津々でテレビを見続けました。';
n();
print 'テレビのあと';
h('女友達');
print 'から電話があり、やっぱり';
h('先輩');
print 'が文学賞を獲ったという話しでした。';
n();
print '「受賞パーティーに誘われてるんだけれど';
h('私の愛称');
print 'もでてくれないかしら」と言われて、「私はそんなに親しくしてたわけでもないから」と一応は断って見ましたが「親しい友達とかいなかったでしょう、だから';
h('私の愛称');
print 'でいいのよ、ともかく人数揃えないとみっともないから」と言われてしまいました。';
n();
}
sub t557{
print '大学の時の';
h('先輩');
print 'から電話がかかってきて、文学賞の受賞パーティーに出て欲しいと言われました。';
n();
print '突然のことで事情が分かりませんでしたが、友達が有名な文学賞を受賞したらしくて、その受賞記念パーティーを開くということでした。';
n();
print '私は遠慮した方がいいのかもと思いましたが、「人数が揃わなくて困ってるの、ともかく誰でもいいから大学の時の友達誘って来てくれる、そうしてくれるととてもありがたいの」と言われて断るわけにもいかなくなりました。';
n();
}
sub t558{
print '受賞パーティーには、審査員や文学賞の事務担当のスタッフなどにたくさん招待状を出したのですが、来てくれる人が少なくて、困っているということでした。';
n();
print '私は人数が足りないのでかり出されるだけのようでしたが、一流のホテルで料理が食べられるので行くことにしました。';
n();
}
sub t559{
t110();
print 'どこか近くに';
h('ファーストフード店名');
print 'があったはずだから、そこのトイレで着替えをしようと思い駅前で手頃な店を探しました。';
n();
print 'ちょうど横道の先に';
h('ファーストフード店名');
print 'の看板が見えたのでそこに入ることにしました。';
n();
print '店は混んでいて女子高生達がいっぱいレジに並んでいました。';
n();
print '私もレジに並んでコーヒーを頼んで、席を探すとちょうど他の女子高生が席を立った所でした。';
n();
print '私がトレーを持って席に着くと、すぐに後ろから「ここ一緒でもいいですよね」と女の子の声が聞こえました。';
n();
t38();
print '振り返って見ると';
h('女友達');
print 'がコーヒーの載ったトレーを持っていました。';
n();
print '私はその';
h('女友達');
print 'が私と同じ制服を着ているのに気づくのにすこし時間がかかりました。';
n();
print 'その間にもう';
h('女友達');
print 'は席に座っていました。';
n();
print 'どうもその';
h('女友達');
print 'は、自分と同じ学校の生徒だと私の事を思いこんでいるようでした。';
n();
}
sub t560{
print 'すぐに中年の男性の二人組が私達に声をかけてきました。';
n();
print '「いやあ、混んでるね、その席一緒にしていいかな、いや二人ともかわいいね」と言いながら勝手にもう私達の隣に座り込んでいました。';
n();
}
sub t561{
print '式場はずいぶんと立派なホテルで、ホテルの中の教会で式が始まりました。';
n();
print '天井が高くて、ステンドグラスも立派で私の時よりもずっと素敵な教会でした。';
n();
print '私はこんな教会で式を挙げたかったと思いましたが、旦那も私の気持ちが分かった様子で、「俺たちの時も、ここにすればよかったな」と言ってくれました。';
n();
print '披露宴はホテルの会場で私達の時の倍くらいはある広い会場で料理も豪華でした。';
n();
print '花嫁さんも何度もお色直しを繰り返して、まるで芸能\人の結婚式のようでした。';
n();
print '余興の出し物も終わって、ようやく式も終わって私はホットしました。';
n();
}
sub t562{
print 'カメラマンの男は慣れた様子で「いや、可愛いねほんとに何着ても似合うね、サイコーだよ、可愛い写真とってあげるからね」としきりに二人に声をかけながらカメラのシャッターの音をバチャバチャさせました。';
n();
}
sub t563{
t58();
t45();
print 'お昼に遊びに来た';
h('女友達');
print 'さんが「近所の';
h('男の名字');
print 'ねえ、離婚したんだって。嫁さんがピアノの先生しててね、嫁さんの方が稼ぎがいいんだって。それで旦那が浮気したもんだからね」とあれやこれやと噂\話しをしていきました。';
n();
print '私は旦那が浮気するはずはないと思っていましたが、いざ離婚という事になったときに、収入になる資格を今の内に取っておいた方がいいと思いました。';
n();
print 'インターネットであれこれ探してみると、コンピュータ関係の資格はとても難しくて私には取れそうにありませんでした。';
n();
print 'しかしパソ\コンインストラクター検定という資格は、合格すればパソ\コンインストラクターになれる資格らしくて、私にも取れそうでした。';
n();
print '合格した人の体験談を探してみると、近所にパソ\コン教室をしている人のホームページがあり、パソ\コンインストラクター資格を持っていると書いてありました。';
n();
}
sub t564{
print 'なんとか貯金を増やせないかと思って、インターネットで出来るアルバイトをいろいろ探してみることにしました。';
n();
print '在宅ワークに登録すれば仕事が回って来るらしいのですがどうも、インチキが多いらしくてなかなか仕事も来ないらしいと私はがっかりしました。';
n();
print 'いろいろ調べてみると在宅でパソ\コン教室を開いているというホームページがありました。';
n();
}
sub t565{
$r_t565=rand 2;
$i_t565=int($r_t565)+1;
if($i_t565==1){ t563(); }
if($i_t565==2){ t564(); }
}
sub t566{
t58();
print 'プロフィールを調べてみると、高校の先生をしている';
h('男の名字の劣称');
h('男');
print 'という男性でした。';
n();
print '勤めている高校のホームページにもリンクが張ってあって、一応は安心できる人柄のようでした。';
n();
print '電子メールで生徒さんは何人くらい集まるのか聞いてみました。';
n();
print 'するとすぐにメールがきて、生徒さんはすぐに集まるし収入もかなりになると返事が返ってきました。';
n();
print '私はそれはちょうどいいと思ってどうやって始めたらいいのか相談のメールを折り返しだしました。';
n();
print 'すると';
h('男');
print 'が「メールでのやりとりは大変だからボイスチャットで打ち合わせをしよう」とメールに書いてきました。';
n();
print '私はそれもそうだと思って、旦那の帰りが遅いとき';
h('旦那');
print 'のパソ\コンでボイスチャットをすることにしました。';
n();
print '電子メールで時間を知らせてボイスチャットで待ち合わせをすると、パソ\コン教室の始め方などいろいろと親切に教えてくれました。';
n();
print '「よかったら見に来てもいいですよ、」と言われた場所は、私の家からもそれほど遠くない場所でした。';
n();
print '「奥さんいらっしゃるんですか」と私は聞いてみましたが、いま実家に帰っていて一人暮らしだと言います。';
n();
print '私は事情をもっと詳しく聞こうとしましたが、どうも離婚寸前で嫁さんが実家に帰っている様子で、詳しい話しは聞けませんでした。';
n();
print '私はいくら見学とはいえ一人で行くのは危ない気がして、行くのは断りました。';
n();
print 'すると';
h('男');
print 'は「最近';
h('旦那');
print 'さんとはあっちのほうはどうですか」と話しをエッチな方に向けてきました。';
n();
print '私はやっぱりと思いましたが適当に返事をして相手にしませんでした。';
n();
}
sub t567{
print 'しかし私がきっぱりとした態度を取らなかったせいか「いまどんな格好してるの、今度はビデオチャットでみてみたいね」と言い出しました。';
n();
print '私はやっぱり危ない人だと思って、適当に話しを切り上げてチャットを終わりました。';
n();
}
sub t568{
$r_t568=rand 2;
$i_t568=int($r_t568)+1;
if($i_t568==1){ t569(); }
if($i_t568==2){ t573(); }
}
sub t569{
print '大学の時の先生から電話があって、いろいろ様子を聞かれたあと「ワープロのアルバイトがあるんだけどやってくれないかしら」と言われました。';
n();
print '「教授からワープロの得意な学生紹介してくれって頼まれたんだけど、いま教育実習の時期でしょう、みんないろいろ忙しくて」と遠回しな言い方でしたが引き受け手がいない様子でした。';
n();
}
sub t570{
print '「それでね、頼まれて欲しいんだけどさ、私大学の研究室でバイトしててさ、ワープロ打ってたんだけど、それが今度先生が出す原稿なんだけど、';
h('私の愛称');
print '代わりにやってくれないかしら、アルバイト代は結構\いいのよ、ねお願い」と一方的に言われました。';
n();
}
sub t571{
print '先輩から電話があって「今度私アメリカに留学することになったの」といきなり言われました。';
n();
print '「前々からね留学したかったんだけどね、友達の紹介でダンススクールに入れてもらえることになったのね、それで急な話なんだけど、今週には出発することになって」';
n();
t570();
}
sub t572{
print '先輩から電話があって「急に実家に帰ることになったの」といきなり言われました。';
n();
print '「内の母親なんだけどね、脳梗塞で倒れて2週間ほど入院してたんだけどね、退院することにはなったんだけど、一人ではとても生活できないから、それで私が実家に帰ることになったんだけどね」';
n();
t570();
}
sub t573{
$r_t573=rand 2;
$i_t573=int($r_t573)+1;
if($i_t573==1){ t571(); }
if($i_t573==2){ t572(); }
}
sub t574{
print 'ちょうど私も毎日暇で退屈していた所なので、二つ返事でアルバイトを引き受ける事にしました。';
n();
print '翌日久しぶりに母校を訪れて、研究室に入ってみると私の居たときと何も変わって居ませんでした。';
n();
print '先生としばらく世間話しをしていると研究室の学生がお茶をもってきてくれました。';
n();
print '大人しそうな学生は、数年前の自分自身を見ているような気がしました。';
n();
print '世間話しもすむと研究室の奧のパソ\コンに案内されました。';
n();
print '私のいたときと同じパソ\コンで当時は最新式のパソ\コンでしたが、今は旧式のパソ\コンでした。';
n();
print '渡された原稿は研究会の報告書でかなりの分量でした。';
n();
print 'これはかなり時間がかかるなと思いましたが、その分お金も入るからと思いました。';
n();
}
sub t575{
print 'ワープロを打ち始めるとしばらくして、さっきお茶を入れてくれた女の子がきて、「今日合コンあるんですが、来てくれませんか、よかったら」と誘ってくれました。';
n();
print '私は合コンなど大学の時以来したことがないので、ちょっと嬉しくなって少しだけ顔を出してみる事にしました。';
n();
print '教室の女の子が数人集まると、これから先方の大学に出かけると言って支度をしていました。';
n();
print 'お土産に、旅行で買ってきたお菓子を用意して、教室の鏡を見ながらお化粧もいつもより厚めにやり直していました。';
n();
print '私の学生の頃と、全然変わらない様子を見ていると懐かしくて胸が熱くなりました。';
n();
}
sub t576{
print 'みんなで地下鉄に乗り込んで、先方の大学まで行くと研究室ではもう宴会の準備が出来ていて、あとはビールを開けるだけでした。';
n();
print '女の子達は、なにか愛想を振りまこうと必死で、男の子達が栓を開けたビールを注いで回り始めました。';
n();
}
sub t577{
t579();
}
sub t578{
t579();
}
sub t579{
print '小さい路地をしばらくあるくと、紫色の看板のでている建物の前につきました。';
n();
print 'ラブホテルに間違いありませんでした。';
n();
}
sub t580{
t4();
t307();
t772();
}
sub t581{
t4();
t307();
t773();
}
sub t582{
t4();
print ' 車は、しばらく走るとラブホテルに入っていきました。';
n();
t590();
}
sub t583{
t4();
print '「せっかく旅行にきたんだから、帰りは景色のいいところをドライブして帰りましょうよ。」と';
h('男');
print 'に言われて、私は断るのもいけないと思って同意しました。';
n();
print '車は大通りから観光用の高速道路にはいると、速度をあげて走り始めました。';
n();
print 'あたりは、林や森だけで見るような所もないような気がしましたが、';
h('男');
print 'は「どうです、この辺景色がいいでしょう。」と一人で喜んでいました。';
n();
print 'やがて山頂近くになると、道は大きく左右に曲がって坂を上り始めました。';
n();
print '旅の疲れもでて少し眠くなると、車のゆれのせいか気分が少し悪くなってきました。';
n();
h('男');
print 'は私の様子に気が付く気配もなく、車のハンドルを精一杯回していました。';
n();
print '私が、仕方なく「気分が少し悪いんです。」と言うと、「ああそれならちょうどいい、この先に休むところがあるから。」と言われました。';
n();
print '私はてっきり休憩所でもあると思って、「じゃあお願いします。」と答えました。';
n();
print 'しばらく走ると、左右に建物が何軒か立ち並ぶ通りにでました。';
n();
print 'よくみると、それはラブホテルでした。';
n();
print '私はこれはちょっと困ったことになりそうだと、気になりました。';
n();
print 'すると、車は私の心配した通りにラブホテルに入っていきました。';
n();
print '私はなんとか断ろうとしましたが、';
h('男');
print 'は「ちょっと一休みするだけだから。」と言って構\わずに駐車場に車を入れると、私の手を引っ張って中の部屋にひっぱり込みました。';
n();
$v{'ラブホテル種別'}='旅先でドライブして入るラブホテル';
t584();
t590();
}
sub t584{
if($v{'ラブホテル種別'} eq '旅先でドライブして入るラブホテル') { t585();}}
sub t585{
h('男');
print 'は私の手を取るとそのまま、ダブルベッドまで引きずるようにして押し倒して来ました。';
n();
print 'ベッドはとても柔らかくて、私の体はベッドに沈むと、';
h('男');
print 'が上からのしかかって来ました。';
n();
}
sub t586{
t589();
print '私は、このまま帰ったらまた大変な目に遭わされると思い、';
h('男');
print 'の後に続きました。';
n();
t590();
}
sub t587{
print 'ラブホテルに入ると、私はあわてて';
h('女友達');
print 'の居る部屋に行きました。';
n();
h('女友達');
print 'は大きなベッドの上に仰向けに横になり、手と足を縛られていました。';
n();
h('男達');
print 'は私をすぐに取り押されると、';
h('女友達');
print 'の上に放り投げるように身体を重ねました。';
n();
t689();
}
sub t588{
t589();
print '私は、このまま中にはいったら大変なことになると思い、あわてて走って逃げ出しました。';
n();
print 'しかし、すぐに私は両脇を男達に取り押さえられました。';
n();
print '私は後をつけられていたようでした。';
n();
print 'すぐに私はさっきの事務所に連れ戻されました。';
n();
}
sub t589{
h('男');
print 'は私の手を取ると、引きずるようにして近くの路地に連れ込みました。';
n();
print '薄暗い通りには、紫色の看板が小さくでていました。';
n();
print '一番奥まで来ると、そこは小さな入り口でした。';
n();
print '入り口の中は、小さなホテルのような建物がありました。';
n();
print '間違いなくラブホテルでした。';
n();
h('男');
print 'は、入り口でいったん立ち止まると、「いやなら帰りなさい、帰っていいんだよ」といいながら私を一人おいて中にはいっていきました。';
n();
}
sub t590{
$v{'場所'}='ラブホテル';
t592();
}
sub t591{
t601();
print 'ベッドの上には男がもう裸になって腰掛けていました。';
n();
print '私は服を脱いで、男の後ろに横になり男を待ちました。';
n();
t282();
t763();
}
sub t592{
t601();
t763();
}
sub t593{
t601();
t763();
}
sub t594{
$r_t594=rand 2;
$i_t594=int($r_t594)+1;
if($i_t594==1){ t595(); }
if($i_t594==2){ t596(); }
}
sub t595{
print '「いやなら帰っていいんだぞ」と';
h('男');
print 'に言われました。';
n();
print '私は、一瞬このまま、走って逃げ出そうと思いました。';
n();
print 'しかし、きっと捕まえられて今度はもっと痛い目に遭わされるに違いないと思いました。';
n();
print '私は、';
h('男');
print 'にお尻をおされるようにして中に入りました。';
n();
}
sub t596{
print '「いやならやめてもいいんだぜ」と';
h('男');
print 'に言われましたが、私は逃げたらまた大変な目にあわされると思いました。';
n();
h('男');
print 'にうながされて、私は中に入りました。';
n();
}
sub t597{
$r_t597=rand 2;
$i_t597=int($r_t597)+1;
if($i_t597==1){ t598(); }
if($i_t597==2){ t599(); }
}
sub t598{
print '「いやなら帰っていいんだぞ」と言われて私は';
h('男');
print 'のあとについて中にはいりました。';
n();
}
sub t599{
print '「いやなら帰っていいんだぞ」と言われて私は';
h('男');
print 'のあとについて中にはいりました。';
n();
}
sub t600{
print '「いやなら帰っていいんだぞ」と言われて';
h('女友達');
print 'は「さっき見たいな目にあうくらいだったら、もうどんなことされてもいいよね」と私に言います。';
n();
print '「今夜は好きなようにしていただいてかまいません、どうかよろしくお願いします」と言って';
h('男');
print 'の腕にしがみつきました。';
n();
print '私は、';
h('女友達');
print '一人を行かせられないと思い、もう一人の';
h('男');
print 'の腕によりそいました。';
n();
}
sub t601{
if($v{'ラブホテル種別'} eq '旅先でドライブして入るラブホテル') { t602();}else {t603();}
}
sub t602{
print '部屋の中はかなり広くて、ベッドは信じられないほどの大きなダブルベッドがおいてありました。';
n();
}
sub t603{
$r_t603=rand 3;
$i_t603=int($r_t603)+1;
if($i_t603==1){ t604(); }
if($i_t603==2){ t605(); }
if($i_t603==3){ t606(); }
}
sub t604{
t607();
t610();
t613();
}
sub t605{
t607();
t610();
t613();
}
sub t606{
t607();
t610();
t613();
}
sub t607{
$r_t607=rand 2;
$i_t607=int($r_t607)+1;
if($i_t607==1){ t608(); }
if($i_t607==2){ t609(); }
}
sub t608{
print '中に入ると部屋の真ん中に大きなダブルベッドがおいてありました。';
n();
}
sub t609{
print '中に入ると部屋の真ん中には丸い形をした大きなベッドがありました。';
n();
}
sub t610{
$r_t610=rand 2;
$i_t610=int($r_t610)+1;
if($i_t610==1){ t611(); }
if($i_t610==2){ t612(); }
}
sub t611{
print 'ベッドの上には、ピンク色のレース模様のシーツがかけられていました。';
n();
}
sub t612{
print 'ベッドの上には、薄紫色のレース模様のシーツがかけられていました。';
n();
}
sub t613{
$r_t613=rand 3;
$i_t613=int($r_t613)+1;
if($i_t613==1){ t614(); }
if($i_t613==2){ t615(); }
if($i_t613==3){ t616(); }
}
sub t614{
print '部屋全体が紫色の照明で薄暗くてらされていました。';
n();
}
sub t615{
print '天井にはシャンデリアがあって明かりがキラキラ輝いていました。';
n();
}
sub t616{
print 'ベッドの上で紫色の照明が輝いていました。';
n();
}
sub t617{
t601();
t618();
t628();
}
sub t618{
print 'ドアが開くと、さっき逃げた';
h('女友達');
print 'が、男に腕を捕まれて入ってきました。';
n();
h('女友達');
print 'はもう諦めきった様子で、されるままになっていました。';
n();
}
sub t619{
$r_tt619=3;
if($z{'KN623'}==1) {$r_tt619--;}
$r_t619=rand $r_tt619;
$i_t619=int($r_t619)+1;
if(($i_t619>=2)&&($z{'KN623'}==1)) {$i_t619++;}
if($i_t619==1){ t621(); }
if($i_t619==2){ t623(); }
if($i_t619==3){ t627(); }
}
sub t620{
print 'ベッドのすぐ隣は大きなバスルームになっていました。';
n();
print 'しかし、壁はガラスでベッドからは丸見えでした。';
n();
h('女友達');
print 'はすぐにバスルームに入るとお湯を出し始めました。';
n();
h('男達');
print 'は冷蔵庫からビールを出すと、煙草を吸いながら、ビールを飲み始めました。';
n();
h('女友達');
print 'は';
h('男達');
print 'の機嫌を取るように床に膝をついて、ソ\ファーに座った';
h('男達');
print 'にビールのお酌を始めました。';
n();
print '私もお酌をしないといけないと思い、もう一人の男の横に膝をついて座りました。';
n();
print '男の手が';
h('女友達');
print 'の腰にのばされると';
h('女友達');
print 'は、いやがるように腰をねじりました。';
n();
print 'しかしいやがっているわけではないのは私にも分かりました。';
n();
print 'お風呂のお湯が半分くらいまで入ったとき、私は';
h('女友達');
print 'はお風呂に入りますと言って、立ち上がりました。';
n();
print 'わざと見えるようにしながら、じらすような仕草で';
h('女友達');
print 'が服を脱ぎ始めました。';
n();
print '私も同じように';
h('女友達');
print 'の横で服を脱ぎました。';
n();
t282();
print 'お風呂に入ってお湯に浸かると、';
h('女友達');
print 'はすぐに上がって、身体を洗い始めました。';
n();
print 'わざと';
h('男達');
print 'に見えるようにじらしながら、くねくねといやらしいポーズを取って身体を洗うのが見えました。';
n();
print '私も身体を洗おうと上がってしゃがみ込むと';
h('女友達');
print 'が後ろから抱きついてきました。';
n();
print '両腕を後ろから回して私の胸を包み込むようにしてこね回してきました。';
n();
h('男達');
print 'にわざと見えるようにサービスしているのが私にも分かりました。';
n();
h('女友達');
print 'は私の両足をいっぱいに開かせて、';
h('花園');
print 'に指を使い始めました。';
n();
print '私はどうしたらいいのか分からずされるままになっていました。';
n();
}
sub t621{
t601();
t620();
print '風呂を出ると私と';
h('女友達');
print 'は二人で並んで大きなベッドに横になり';
h('男達');
print 'を待ちました。';
n();
t628();
}
sub t622{
print '壁際に大きな洋服かけがあり、いろいろな服がたくさん掛けてありました。';
n();
print 'よくよくみると、セーラー服や、チャイナ服や、テニスウェアやスチュワーデスの制服など男の人が喜びそうな衣装でいっぱいでした。';
n();
}
sub t623{
if ($z{'KN623'} ==1 ) { return };
$r_t623=rand 2;
$i_t623=int($r_t623)+1;
if($i_t623==1){ t625(); }
if($i_t623==2){ t624(); }
}
sub t624{
t601();
t622();
h('男達');
print 'は服をいろいろ品定めして、今日はこれでやってみようとテニスウェアを2着選んで私達に渡しました。';
n();
print 'アンダースコートはピンク色のフリルが一杯ついたかわいらしいデザインでした。';
n();
t279();
print '私達がテニスウェアに着替えると';
h('男達');
print 'は満足した様子で、デジカメを撮り始めました。';
n();
print 'アンダースコートが見えるようにいろいろポーズを取らされた後、私と';
h('女友達');
print 'はベッドで横になるように命じられました。';
n();
print '私と';
h('女友達');
print 'は二人で並んで大きなベッドに横になり';
h('男達');
print 'を待ちました。';
n();
t628();
}
sub t625{
t601();
t622();
h('男達');
print 'は、服をいろいろ品定めして、今日はこれでやってみようとセーラー服を2着選んで私達に渡しました。';
n();
print '一口にセーラー服といっても男達にはいろいろとこだわりがあるようで、どこか有名なお嬢さん学校の制服だとか話していました。';
n();
print 'スカートは、とんでもない短いスカートで、お尻が見えてしまいそうな丈でした。';
n();
t268();
print '私達がセーラー服に着替えると';
h('男達');
print 'は満足した様子で、デジカメを撮り始めました。';
n();
print 'いろいろポーズを取らされた後、私と';
h('女友達');
print 'はベッドで横になるように命じられました。';
n();
print '私と';
h('女友達');
print 'は二人で並んで大きなベッドに横になり';
h('男達');
print 'を待ちました。';
n();
t628();
}
sub t626{
print 'ラブホテルの受付で空き部屋を選ぶと、私達は中に通されました。';
n();
t601();
t629();
t781();
}
sub t627{
t601();
t629();
t781();
}
sub t628{
t781();
}
sub t629{
h('男達');
print 'は私と';
h('女友達');
print 'に服を脱ぐように命じました。';
n();
print '私たちは言われたとうり二人とも服を脱いで、ベッドの上に並んで寝て';
h('男達');
print 'を待ちました。';
n();
t282();
h('男達');
print 'は冷蔵庫からビールを出していっぱい飲みながら服を脱いでいました。';
n();
print 'どっちにすると、';
h('男達');
print 'は相談しているようでした。';
n();
h('女友達');
print 'は不安そうに天井のシャンデリアやベッドの周りの鏡を見ていました。';
n();
print 'やがて、';
h('男達');
print 'は私と';
h('女友達');
print 'の両脇に腰を落として座りました。';
n();
h('女友達');
print 'は覚悟を決めたように膝をたてて足を広げてると目をつむりました。';
n();
print '私の上に';
h('男');
print 'がかがみ込んできました。';
n();
}
sub t630{
h('男');
print 'は鞄から何か出すと「これ使って見ませんか」と言って私の目の前に差し出しました。';
n();
print '私はそれを見てバイブレーターとか言うものだと分かりました。';
n();
print '「どうですとっても気持ちいいですよ、やってみたら分かりますよ、本当に最高だから」と言って勧められて私は「お願いします」と答えました。';
n();
h('男');
print 'がバイブレーターの先を私の腿に当てるとスイッチを入れました。';
n();
print '細かい振動が私の腿を揺すって、くすぐったいような熱い感触が広がっていきました。';
n();
print '私は信じられないような感触に腰が震えると、たまらずに目に涙がいっぱいに浮かんできました。';
n();
}
sub t631{
t639();
}
sub t632{
t635();
}
sub t633{
print '私にはなにをすればいいのかすぐに気がつきました。';
n();
t635();
}
sub t634{
print '支配される快感がやがて私の体中を満たして、次の瞬間にあふれ出てきました。';
n();
}
sub t635{
print '甘い舌触りを楽しむように';
h('男');
print 'の欲望は満足を求めて堅くなりました。';
n();
print '舌先にからみつくように征服する楽しみを';
h('男');
print 'は追い続けました。';
n();
print '緊張から張りつめた気分がやがてなま暖かい感触に変わり、律動が加わりながら激しさが増して行きました。';
n();
t634();
}
sub t636{
print '私と';
h('女友達');
print 'は、二人で奪いあうように、';
h('男');
print 'の欲望を舌にからませました。';
n();
print '激しい律動が私の口を征服すると私の目からも涙が止まらなくなりました。';
n();
h('女友達');
print 'の甘い音色が私のすぐ横で耳をくすぐりました。';
n();
t634();
}
sub t637{
h('女友達');
print 'もうとても我慢できないという様子で、舌を';
h('男');
print 'の欲望に絡ませては、息を吸い込んでいました。';
n();
print '甘い息音が、舌の音にかさなって、支配者を歓迎する音色を奏でつづけました。';
n();
h('男');
print 'の律動が激しくなるにつれて';
h('女友達');
print 'の目からは苦しげな涙が溢れてきました。';
n();
}
sub t638{
print '私はトイレの便器に倒れ込むようにして座っていました。';
n();
h('男');
print 'は私をもう一度立たせると今度は便器に座らせてきました。';
n();
print '私の目の前には、いまさっき私を後ろから責めてきた';
h('男');
print 'の';
h('男根');
print 'がありました。';
n();
}
sub t639{
$r_t639=rand 2;
$i_t639=int($r_t639)+1;
if($i_t639==1){ t640(); }
if($i_t639==2){ t641(); }
}
sub t640{
t644();
t649();
t655();
}
sub t641{
$r_t641=rand 2;
$i_t641=int($r_t641)+1;
if($i_t641==1){ t642(); }
if($i_t641==2){ t643(); }
}
sub t642{
t644();
t649();
}
sub t643{
t644();
t655();
}
sub t644{
$r_t644=rand 4;
$i_t644=int($r_t644)+1;
if($i_t644==1){ t645(); }
if($i_t644==2){ t646(); }
if($i_t644==3){ t647(); }
if($i_t644==4){ t648(); }
}
sub t645{
print '竜巻のような激しい勢いで吹き抜ける嵐の中では、もう逃げることもできませんでした。';
n();
}
sub t646{
print '激しい渦の流れに私の体は飲み込まれ、体ごと深く沈み込んで浮き上がる望みもなくりました。';
n();
}
sub t647{
print '私の体は空高く放り上げられたまま、落ちることを許されずに回り続けました。';
n();
}
sub t648{
print '逃げることの出来ない、快楽の時が始まったことを、私は思い知らされました。';
n();
}
sub t649{
$r_t649=rand 5;
$i_t649=int($r_t649)+1;
if($i_t649==1){ t650(); }
if($i_t649==2){ t651(); }
if($i_t649==3){ t652(); }
if($i_t649==4){ t653(); }
if($i_t649==5){ t654(); }
}
sub t650{
print '抵抗する気力もないくらいに私の体はもてあそばれました。';
n();
}
sub t651{
print '私の体は意志のない人形のように、もてあそばれて引き裂かれました。';
n();
}
sub t652{
print '子宮からあふれる潮の流れが、つま先から頭のてっぺんまでを奔流となって走り抜けていきました。';
n();
}
sub t653{
print '私の体中に、欲望の電流が流し込まれて止まらなくなり、体中が許しを求めて震え始めました。';
n();
}
sub t654{
print '信じられない感触が私の体中に広がると、許しを請うことさえできなくなりました。';
n();
}
sub t655{
$r_t655=rand 5;
$i_t655=int($r_t655)+1;
if($i_t655==1){ t656(); }
if($i_t655==2){ t657(); }
if($i_t655==3){ t658(); }
if($i_t655==4){ t659(); }
if($i_t655==5){ t660(); }
}
sub t656{
print 'いつまで続くともわからない時間が私の心の中で凍り付いていました。';
n();
}
sub t657{
print '時計の針が止まると、永遠の時間が私の体を支配していました。';
n();
}
sub t658{
print '私に許されたのは、望みを捨てて従属する快感に身をゆだねることだけでした。';
n();
}
sub t659{
print '意志を失った人形の体を、女の宿命が支配し続けました。';
n();
}
sub t660{
print '支配者に従属するのが女の宿命だと、私は心のそこから思い知らされました。';
n();
}
sub t661{
t679();
}
sub t662{
$v{'生贄にされる'}='生贄にされる';
t672();
t664();
t679();
}
sub t663{
h('男達');
print 'は';
h('女友達');
print 'を仰向けに寝かせると、その上に私を4つんばいにさせました。';
n();
}
sub t664{
t665();
t669();
}
sub t665{
$r_t665=rand 3;
$i_t665=int($r_t665)+1;
if($i_t665==1){ t667(); }
if($i_t665==2){ t666(); }
if($i_t665==3){ t668(); }
}
sub t666{
h('女友達');
print 'が天国至福への階段を登りつめると、';
}
sub t667{
h('女友達');
print 'の肉体に欲望の激流を吐き出すと、';
}
sub t668{
h('女友達');
print 'が腰を震わせて泣きじゃくりながらとどめの一撃を受け止めると、';
}
sub t669{
$r_t669=rand 2;
$i_t669=int($r_t669)+1;
if($i_t669==1){ t670(); }
if($i_t669==2){ t671(); }
}
sub t670{
print '次は私が';
h('生贄にされる');
print '番でした。';
n();
}
sub t671{
print '次に私が';
h('生贄にされる');
print '期待で身が震えて止まらなくなりました。';
n();
}
sub t672{
t673();
t674();
}
sub t673{
print '逆らうこともできずに';
h('女友達');
print 'は';
}
sub t674{
$r_t674=rand 4;
$i_t674=int($r_t674)+1;
if($i_t674==1){ t675(); }
if($i_t674==2){ t676(); }
if($i_t674==3){ t677(); }
if($i_t674==4){ t678(); }
}
sub t675{
print '欲望に汚されつづけました。';
n();
}
sub t676{
print '欲望の激流を浴び続けました。';
n();
}
sub t677{
print 'もう燃え上がる快楽に逆らうことはできませんでした。';
n();
}
sub t678{
print '奈落の底まで落とされ続けました。';
n();
}
sub t679{
t680();
t639();
t694();
}
sub t680{
$r_t680=rand 1;
$i_t680=int($r_t680)+1;
if($i_t680==1){ t681(); }
}
sub t681{
t682();
t685();
}
sub t682{
$r_t682=rand 2;
$i_t682=int($r_t682)+1;
if($i_t682==1){ t683(); }
if($i_t682==2){ t684(); }
}
sub t683{
h('男');
print 'は私の背後から';
}
sub t684{
print '私の腰を引きつけると';
h('男');
print 'は';
}
sub t685{
$r_t685=rand 2;
$i_t685=int($r_t685)+1;
if($i_t685==1){ t686(); }
if($i_t685==2){ t687(); }
}
sub t686{
print '押し込んできました。';
n();
}
sub t687{
print '力任せに攻め始めました。';
n();
}
sub t688{
h('男達');
print 'は私を';
h('女友達');
print 'の上に押し倒して四つん這いにさせました。';
n();
h('女友達');
print 'は縛り付けられたまま何も言わずに私を見上げました。';
n();
t689();
}
sub t689{
t662();
}
sub t690{
$v{'ダミー'}='ダミー';
}
sub t691{
$v{'ダミー'}='ダミー';
}
sub t692{
$v{'ダミー'}='ダミー';
}
sub t693{
t746();
t748();
}
sub t694{
if ($z{'KN694'} ==1 ) { return };
t693();
t695();
t718();
}
sub t695{
$r_t695=rand 4;
$i_t695=int($r_t695)+1;
if($i_t695==1){ t696(); }
if($i_t695==2){ t699(); }
if($i_t695==3){ t702(); }
if($i_t695==4){ t710(); }
}
sub t696{
t697();
t698();
}
sub t697{
print 'このままずっと責め続けられたら、';
}
sub t698{
print '私はもう支配者に屈服するよりないと覚悟を決めました。';
n();
}
sub t699{
t700();
t701();
}
sub t700{
print '支配者が最後の快楽の時を告げるのを待つしか';
}
sub t701{
print 'もう望みはなくなりました。';
n();
}
sub t702{
t703();
t706();
}
sub t703{
$r_t703=rand 2;
$i_t703=int($r_t703)+1;
if($i_t703==1){ t704(); }
if($i_t703==2){ t705(); }
}
sub t704{
print '至上の楽園にめがけて放り上げられた私の身体は、';
}
sub t705{
print '天高くまで舞い上がった私の身体は、';
}
sub t706{
$r_t706=rand 3;
$i_t706=int($r_t706)+1;
if($i_t706==1){ t707(); }
if($i_t706==2){ t708(); }
if($i_t706==3){ t709(); }
}
sub t707{
print '最後の瞬間を求めて宙を舞い続けました。';
n();
}
sub t708{
print '燃え尽きるまで宙をさまよい続けました。';
n();
}
sub t709{
print '至福の快楽を目指して昇り続けました。';
n();
}
sub t710{
t711();
t714();
}
sub t711{
$r_t711=rand 2;
$i_t711=int($r_t711)+1;
if($i_t711==1){ t712(); }
if($i_t711==2){ t713(); }
}
sub t712{
h('男');
print 'の繰り返すが刻む律動は最後の瞬間が近いことを私の身体に告げると、';
}
sub t713{
print '予\期しない突然の緊張が私の身体を捕らえると、';
}
sub t714{
$r_t714=rand 3;
$i_t714=int($r_t714)+1;
if($i_t714==1){ t715(); }
if($i_t714==2){ t716(); }
if($i_t714==3){ t717(); }
}
sub t715{
print '私の奧で痙攣を小刻みに繰り返しました。';
n();
}
sub t716{
print '震えながらしっかりと奧まで届いてきました。';
n();
}
sub t717{
print 'すぐに奧までしっかりと届いてきました。';
n();
}
sub t718{
$r_t718=rand 7;
$i_t718=int($r_t718)+1;
if($i_t718==1){ t719(); }
if($i_t718==2){ t720(); }
if($i_t718==3){ t723(); }
if($i_t718==4){ t731(); }
if($i_t718==5){ t735(); }
if($i_t718==6){ t742(); }
if($i_t718==7){ t750(); }
}
sub t719{
h('男');
print 'の欲望は私の体を十\分に楽しむと、ようやく最後の一撃で私を打ち砕きました。';
n();
}
sub t720{
t721();
t722();
}
sub t721{
h('男');
print 'は私の身体を至福の楽園まで投げ上げると、';
}
sub t722{
print '快楽を楽しむ間も与えずに絶望の淵に突き落としました。';
n();
}
sub t723{
t724();
t726();
}
sub t724{
$r_t724=rand 1;
$i_t724=int($r_t724)+1;
if($i_t724==1){ t725(); }
}
sub t725{
h('男');
print 'は私の身体を一撃で貫き通すと、';
}
sub t726{
$r_t726=rand 5;
$i_t726=int($r_t726)+1;
if($i_t726==1){ t727(); }
if($i_t726==2){ t728(); }
if($i_t726==3){ t733(); }
if($i_t726==4){ t729(); }
if($i_t726==5){ t730(); }
}
sub t727{
print '最後の砦を打ち破って果てました。';
n();
}
sub t728{
print '最後の欲望を果たしました。';
n();
}
sub t729{
print '私の身体は永遠の時に震え続けました。';
n();
}
sub t730{
print '私の目からは涙が溢れだして止まらなくなりました。';
n();
}
sub t731{
h('男');
print 'は私の身体を征服すると';
t732();
}
sub t732{
$r_t732=rand 5;
$i_t732=int($r_t732)+1;
if($i_t732==1){ t733(); }
if($i_t732==2){ t728(); }
if($i_t732==3){ t729(); }
if($i_t732==4){ t729(); }
if($i_t732==5){ t730(); }
}
sub t733{
print '最後の望みを打ち砕きました。';
n();
}
sub t734{
t746();
t748();
t742();
}
sub t735{
t736();
t739();
}
sub t736{
$r_t736=rand 2;
$i_t736=int($r_t736)+1;
if($i_t736==1){ t737(); }
if($i_t736==2){ t738(); }
}
sub t737{
print '廃墟';
h('となった');
print '私の身体に、';
}
sub t738{
print '心を';
h('失った');
print '私の身体に、';
}
sub t739{
$r_t739=rand 1;
$i_t739=int($r_t739)+1;
if($i_t739==1){ t740(); }
}
sub t740{
h('男');
print 'は支配者の刃を誇らしげに打ち込み続けました。';
n();
}
sub t741{
t746();
t748();
t742();
}
sub t742{
t745();
t743();
}
sub t743{
$r_t743=rand 1;
$i_t743=int($r_t743)+1;
if($i_t743==1){ t744(); }
}
sub t744{
h('男');
print 'は最後の一撃きで貫きました。';
n();
}
sub t745{
$r_t745=rand 2;
$i_t745=int($r_t745)+1;
if($i_t745==1){ t747(); }
if($i_t745==2){ t749(); }
}
sub t746{
$v{'となった'}='となって崩れ落ちた';
}
sub t747{
print '廃墟';
h('となった');
print '私の身体を、';
}
sub t748{
$v{'失った'}='失って震え続ける';
}
sub t749{
print '心を';
h('失った');
print '私の身体を、';
}
sub t750{
t755();
t751();
}
sub t751{
$r_t751=rand 3;
$i_t751=int($r_t751)+1;
if($i_t751==1){ t752(); }
if($i_t751==2){ t753(); }
if($i_t751==3){ t754(); }
}
sub t752{
h('男');
print 'の最後の一撃を浴びて砕け散りました。';
n();
}
sub t753{
print '至福の喜びで一気に満たされました。';
n();
}
sub t754{
print '最後の快楽を一杯に受け止めました。';
n();
}
sub t755{
$r_t755=rand 2;
$i_t755=int($r_t755)+1;
if($i_t755==1){ t756(); }
if($i_t755==2){ t757(); }
}
sub t756{
print '暗闇のなかで泣き叫ぶ私の身体は、';
}
sub t757{
print '望みを失って震えが止まらなくなった私の身体は、';
}
sub t758{
print '気持ちのよくなるマッサージがあるからして見ませんかと';
h('男');
print 'に言われました。';
n();
print '私は軽い気持ちで「じゃお願いしますね」と答えました。';
n();
print '私はうつぶせに寝かされて、腰の後ろに';
h('男');
print 'が座りました。';
n();
print '指は激しく動いたかと思うと、不意に動きをとめ、またしばらくゆっくり動いたかと思うと、突然激しくなりました。';
n();
print '私は思いがけない、指の動きに腰ががたがたになるほど、震えてきました。';
n();
}
sub t759{
print 'もう息が苦しくてとてもだめと思ったころ、';
h('男');
print 'は私の体から手を離しました。';
n();
}
sub t760{
t761();
print 'やがて静寂がおとずれたとき、私は半分泣きながら寝椅子の上で震えていました。';
n();
}
sub t761{
print 'マッサージ師さんの大きな手がゆっくりとした動きで私の胸をくすぐりながら揉み始めました。';
n();
}
sub t762{
t781();
}
sub t763{
t774();
}
sub t764{
t817();
t639();
t694();
}
sub t765{
t764();
}
sub t766{
t764();
}
sub t767{
t764();
}
sub t768{
print '梯子を半分ほど降りて、あと数歩で床に足がつきそうになったとき、急に私の腿の間に';
h('男');
print 'の手が差し入れられてきました。';
n();
t811();
}
sub t769{
t817();
}
sub t770{
t764();
}
sub t771{
t817();
}
sub t772{
$v{'ダミー'}='ダミー';
}
sub t773{
$v{'ダミー'}='ダミー';
}
sub t774{
t764();
}
sub t775{
t764();
}
sub t776{
t694();
}
sub t777{
t817();
}
sub t778{
t639();
t694();
}
sub t779{
t764();
}
sub t780{
t764();
}
sub t781{
t764();
}
sub t782{
t764();
}
sub t783{
t764();
}
sub t784{
t694();
}
sub t785{
t764();
}
sub t786{
t764();
}
sub t787{
t764();
}
sub t788{
$r_t788=rand 2;
$i_t788=int($r_t788)+1;
if($i_t788==1){ t789(); }
if($i_t788==2){ t790(); }
}
sub t789{
t662();
}
sub t790{
t662();
}
sub t791{
t864();
}
sub t792{
t764();
}
sub t793{
t764();
}
sub t794{
t764();
}
sub t795{
t764();
}
sub t796{
h('男');
print 'は私の体を後ろから抱え込んで押さえつけてきました。';
n();
}
sub t797{
h('男');
print 'の指先が私の腿をそっと撫でながら痛むところをやさしく撫でながらもんでくれました。';
n();
print '私はせっかく親切にしてくれているのだからと、されるままになっていました。';
n();
print 'くすぐるような感触が私の腿にしこしづつ広がっていきました。';
n();
print 'なで回すように指先が動くと私の体に熱い感触がわき上がって膝が震えてきました。';
n();
}
sub t798{
t812();
}
sub t799{
t812();
}
sub t800{
t812();
}
sub t801{
t812();
}
sub t802{
t812();
}
sub t803{
t812();
}
sub t804{
t812();
print 'まだ満足しきれない指先は、さらに私の敏感なところを直接とらえようと大胆に動いてきました。';
n();
print '直接指先から電流が流れ込むと、その瞬間私の体は激しく震えて止まらなくなりました。';
n();
}
sub t805{
print '思う存分欲望を満たすと、男達は私の体に最後の一撃を打ち下ろしました。';
n();
print '私は体中がふるえ続けて止まらなくなっていました。';
n();
}
sub t806{
t817();
}
sub t807{
t812();
}
sub t808{
print '屈み込んだ姿勢の後ろから、私のお尻に誰かの手が押し当てられてきました。';
n();
}
sub t809{
print '私の様子をうかがいながら、手のひらを押し回すようにしてお尻を撫で続けてきました。';
n();
}
sub t810{
t809();
}
sub t811{
print '思いもかけない感触が私の体の芯から広がり、泉のように溢れだしました。';
n();
print '頭の中まで、熱い奔流が流れこみ、私は半分夢のなかにいるかのように体が重くなりました。';
n();
}
sub t812{
h('男');
print 'の手が私の膝に伸びると、私の膝頭の感触を楽しむように動き始めました。';
n();
print '微妙な感覚に、私の膝が震えると、';
h('男');
print 'の指先はさらに大胆に、巧みな動きを始めました。';
n();
t811();
}
sub t813{
print 'いやらしい目つきで私の体をなめ回すと、手のひらを押しつけるようにして、私の体を調べ始めました。';
n();
print 'もてあそぶように何度も同じ場所に手を押しつけられて、私の体は震えてきました。';
n();
}
sub t814{
print '私は信じられないような恥ずかしい姿勢をとらされていました。';
n();
}
sub t815{
$v{'ダミー'}='ダミー';
}
sub t816{
$v{'ダミー'}='ダミー';
}
sub t817{
$r_t817=rand 3;
$i_t817=int($r_t817)+1;
if($i_t817==1){ t818(); }
if($i_t817==2){ t819(); }
if($i_t817==3){ t823(); }
}
sub t818{
t827();
t834();
t841();
t843();
}
sub t819{
$r_t819=rand 3;
$i_t819=int($r_t819)+1;
if($i_t819==1){ t820(); }
if($i_t819==2){ t821(); }
if($i_t819==3){ t822(); }
}
sub t820{
t827();
t841();
t843();
}
sub t821{
t827();
t834();
t843();
}
sub t822{
t827();
t834();
t841();
}
sub t823{
$r_t823=rand 3;
$i_t823=int($r_t823)+1;
if($i_t823==1){ t824(); }
if($i_t823==2){ t825(); }
if($i_t823==3){ t826(); }
}
sub t824{
t827();
t834();
}
sub t825{
t827();
t841();
}
sub t826{
t827();
t843();
}
sub t827{
$r_t827=rand 6;
$i_t827=int($r_t827)+1;
if($i_t827==1){ t828(); }
if($i_t827==2){ t829(); }
if($i_t827==3){ t830(); }
if($i_t827==4){ t831(); }
if($i_t827==5){ t832(); }
if($i_t827==6){ t833(); }
}
sub t828{
print '欲望の嵐が激しい竜巻となって私の体に襲いかかってきました。';
n();
}
sub t829{
print '欲望の儀式が始まる予\感が、私の身体を襲いました。';
n();
}
sub t830{
print '熱く煮えたぎった欲望を前にして、私の心は逆らう気力を失いました。';
n();
}
sub t831{
print '私の身体を襲う欲望は、嵐のような激しさでした。';
n();
}
sub t832{
print '私の子宮は';
h('男');
print 'に乱暴\に扱われるのを待ち望んでいるように熱くなりました。';
n();
}
sub t833{
print '逃げられない時は従うしかないと、子宮が命じる声が私の身体に響いてきました。';
n();
}
sub t834{
$r_t834=rand 6;
$i_t834=int($r_t834)+1;
if($i_t834==1){ t835(); }
if($i_t834==2){ t836(); }
if($i_t834==3){ t837(); }
if($i_t834==4){ t838(); }
if($i_t834==5){ t839(); }
if($i_t834==6){ t840(); }
}
sub t835{
print '浜辺におしよせる波のように、欲望は繰り返し私の体に押し寄せては退いていきました。';
n();
}
sub t836{
print '私の身体を包み込んだ欲望の渦は、すぐには激しくならずに、私の感触を楽しんでいるようでした。';
n();
}
sub t837{
print '私の期待を裏切るように、ゆっくりとした波が私の感触を楽しむように打ち寄せてきました。';
n();
}
sub t838{
print '私の身体はゆっくりとした動きで、永遠の時の底に沈み始めました。';
n();
}
sub t839{
h('男');
print 'の欲望は、楽しみを先に延ばしたいかのように、私の身体ををじらしながら開いてきました。';
n();
}
sub t840{
print '私に抵抗する余裕を与えて、私を征服するのを楽しむかのように、';
h('男');
print 'はゆっくりと私の身体を開いてきました。';
n();
}
sub t841{
$r_t841=rand 1;
$i_t841=int($r_t841)+1;
if($i_t841==1){ t842(); }
}
sub t842{
print 'しだいに激しさを増す欲望には抵抗する気力もなくなるほどの荒々しさがありました。';
n();
}
sub t843{
$r_t843=rand 8;
$i_t843=int($r_t843)+1;
if($i_t843==1){ t844(); }
if($i_t843==2){ t845(); }
if($i_t843==3){ t846(); }
if($i_t843==4){ t847(); }
if($i_t843==5){ t848(); }
if($i_t843==6){ t849(); }
if($i_t843==7){ t850(); }
if($i_t843==8){ t851(); }
}
sub t844{
print 'これが運命の決めた時だとあきらめの気持ちは、やがてあふれ出る泉を呼び起こしました。';
n();
}
sub t845{
print '逆らう気持ちが、諦めの気持ちに変わったとき、ふいに体中が喜びで震えてきました。';
n();
}
sub t846{
print '支配者に従順に従うことだけが、私に許された快感だと心の底から思えてきました。';
n();
}
sub t847{
print '許されない喜びの深い淵に私の体は沈み込んで戻ることができなくなりました。';
n();
}
sub t848{
print '支配者の欲望に従順に従うことだけが、私に許された最後の希望でした。';
n();
}
sub t849{
print '支配者の許しがなければ、私は涙を流すことさえできなくなりました。';
n();
}
sub t850{
print '今誰が私を支配しているのか、それだけが私の涙を誘う喜びでした。';
n();
}
sub t851{
print '終わることのない永遠の時が、私の支配者に与えられた時間でした。';
n();
}
sub t852{
if($v{'立位の脱衣'} eq 'めくり上げる') { t853();}else {t855();}
}
sub t853{
t856();
}
sub t854{
t856();
}
sub t855{
t856();
}
sub t856{
print 'なにげなく、';
h('下の表\着');
print 'の上から軽く触れていたり離れたりしていた手が、今度は私のお尻をくすぐるようになで始めました。';
n();
print '私はどうしようもなくて、じっと我慢していました。';
n();
print 'ようやく';
h('男');
print 'の手がお尻から離れたとき私はほっとしました。';
n();
}
sub t857{
$v{'ダミー'}='ダミー';
}
sub t858{
$v{'ダミー'}='ダミー';
}
sub t859{
$z{'KN694'} =1;
}
sub t860{
$v{'ダミー'}='ダミー';
}
sub t861{
$v{'ダミー'}='ダミー';
}
sub t862{
$v{'ダミー'}='ダミー';
}
sub t863{
print '私は頭の中が半分眠ったようになると、体が芯から熱くなってきました。';
n();
}
sub t864{
t865();
}
sub t865{
$r_t865=rand 3;
$i_t865=int($r_t865)+1;
if($i_t865==1){ t866(); }
if($i_t865==2){ t867(); }
if($i_t865==3){ t870(); }
}
sub t866{
t874();
t882();
t885();
t888();
t891();
}
sub t867{
$r_t867=rand 2;
$i_t867=int($r_t867)+1;
if($i_t867==1){ t868(); }
if($i_t867==2){ t869(); }
}
sub t868{
t874();
t882();
t888();
t891();
}
sub t869{
t874();
t882();
t885();
t891();
}
sub t870{
$r_t870=rand 3;
$i_t870=int($r_t870)+1;
if($i_t870==1){ t871(); }
if($i_t870==2){ t872(); }
if($i_t870==3){ t873(); }
}
sub t871{
t874();
t882();
t891();
}
sub t872{
t874();
t885();
t891();
}
sub t873{
t874();
t888();
t891();
}
sub t874{
$r_t874=rand 3;
$i_t874=int($r_t874)+1;
if($i_t874==1){ t875(); }
if($i_t874==2){ t880(); }
if($i_t874==3){ t881(); }
}
sub t875{
t876();
t878();
}
sub t876{
$r_t876=rand 1;
$i_t876=int($r_t876)+1;
if($i_t876==1){ t877(); }
}
sub t877{
print '燃えるような欲望が私をなぎ倒すと、';
}
sub t878{
$r_t878=rand 1;
$i_t878=int($r_t878)+1;
if($i_t878==1){ t879(); }
}
sub t879{
print '強い風が私の体を巻き上げるように吹き付けてきました。';
n();
}
sub t880{
print '真夜中の嵐の中に浮かぶ小舟のように、私の肉体は波の間に真っ逆さまに落ちていきました。';
n();
}
sub t881{
print '私は逆らう余裕などあるはずもないとすぐに分かりました。';
n();
}
sub t882{
$r_t882=rand 2;
$i_t882=int($r_t882)+1;
if($i_t882==1){ t883(); }
if($i_t882==2){ t884(); }
}
sub t883{
print '時間が止まったまま、征服の杭が私の体をもてあそび続けました。';
n();
}
sub t884{
print '許しを請う時も与えられずに、私の体は征服者に汚されました。';
n();
}
sub t885{
$r_t885=rand 2;
$i_t885=int($r_t885)+1;
if($i_t885==1){ t886(); }
if($i_t885==2){ t887(); }
}
sub t886{
print '繰り返される律動は、やがて稲妻にかわり私の体を引き裂きました。';
n();
}
sub t887{
print '激しさと優しさを繰り返しながら、征服される喜びが体に流し込まれてきました。';
n();
}
sub t888{
$r_t888=rand 2;
$i_t888=int($r_t888)+1;
if($i_t888==1){ t889(); }
if($i_t888==2){ t890(); }
}
sub t889{
print '満足する間もなくすぐに次の杭が私に打ち込まれ、また今度も激しい律動が私の体を突き抜けました。';
n();
}
sub t890{
print '体の震えが止まらなくなると、すぐに次の杭が打ち込まれてきました。';
n();
}
sub t891{
$r_t891=rand 2;
$i_t891=int($r_t891)+1;
if($i_t891==1){ t892(); }
if($i_t891==2){ t898(); }
}
sub t892{
print 'いつ終わるのかわからない儀式は、';
t893();
}
sub t893{
$r_t893=rand 4;
$i_t893=int($r_t893)+1;
if($i_t893==1){ t894(); }
if($i_t893==2){ t895(); }
if($i_t893==3){ t896(); }
if($i_t893==4){ t897(); }
}
sub t894{
print '私にとっては永遠の時のように思えました。';
n();
}
sub t895{
print '何度も繰り返しては私の身体を引き裂きました。';
n();
}
sub t896{
print '繰り返すたびに私を快楽の底に沈めていきました。';
n();
}
sub t897{
print '時の流れが止まったように終わることがありませんでした。';
n();
}
sub t898{
print '繰り返される欲望の儀式は、';
t893();
}
sub t899{
t864();
}
sub t900{
print '私は膝をついて四つんばいにさせられました。';
n();
print '後ろから欲望の嵐が私の中に入って来ました。';
n();
print '私の口もそそり立った欲望ですぐに塞がれました。';
n();
t805();
}
sub t901{
t864();
t902();
}
sub t902{
$r_t902=rand 1;
$i_t902=int($r_t902)+1;
if($i_t902==1){ t903(); }
}
sub t903{
t904();
t907();
}
sub t904{
$r_t904=rand 2;
$i_t904=int($r_t904)+1;
if($i_t904==1){ t905(); }
if($i_t904==2){ t906(); }
}
sub t905{
h('女友達');
print 'の泣き叫ぶ声はやがて私の耳から遠ざかり、';
}
sub t906{
h('女友達');
print 'の助けを求める声はやがて喜びの声に変わり、';
}
sub t907{
$r_t907=rand 3;
$i_t907=int($r_t907)+1;
if($i_t907==1){ t908(); }
if($i_t907==2){ t909(); }
if($i_t907==3){ t910(); }
}
sub t908{
print '私の周囲は暗黒の世界が支配しつづけました。';
n();
}
sub t909{
print '支配される屈辱は燃え上がる快感となって私の身体を満たしまた。';
n();
}
sub t910{
print '信じられないような喜びが私の身体の奧から溢れでて止まらなくなりました。';
n();
}
sub t911{
h('男');
print 'の一人がトイレに座るとその上に私を載せました。';
n();
print '前に立った';
h('男');
print 'はそそりたった欲望を私の口に押し込んできました。';
n();
print '下からも突き上げるように欲望の嵐が私を襲ってきました。';
n();
t805();
}
print "<HTML>\n";
print "<HEAD>\n";
print '<meta http-equiv=Content-Type content="text/html; charset=Shift_JIS">';
print "\n";
print '<META name="keywords" content="Novel,generator,7thnovels">';;
print "\n";
print "<TITLE>Novel generator 7thnovels</TITLE>\n";
print "</HEAD>\n";
print "<BODY>\n";
t1();
t2();
print '<form action="7th_index.cgi" method="POST">';
print '<input type="submit" value="更新">';
print '</form>';
$r=rand 5;
$i=int($r)+1;
if($i==1){ t442(); }
if($i==2){ t443(); }
if($i==3){ t444(); }
if($i==4){ t445(); }
if($i==5){ t446(); }
t3();
print "</BODY>\n";
print "</HTML>\n";